Triệu Văn Cường

Cập nhập tin tức Triệu Văn Cường

PGS.TS. Lê Minh Thông đề nghị tách các tổng cục, cục về thuế, hải quan, an toàn thực phẩm, dược phẩm, quản lý thị trường... ra khỏi bộ ngành thành những cơ quan thực thi đặc thù thuộc Chính phủ.