Triệu Văn Cường

Cập nhập tin tức Triệu Văn Cường

'Hoan nghênh doanh nghiệp giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần'

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội hoan nghênh các công đoàn cơ sở thông qua thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với người sử dụng lao động về việc giảm thời gian lao động từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần.

‘Đừng biến các bộ thành bộ của các doanh nghiệp'

Ông Thang Văn Phúc lưu ý, tách các bộ ra khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh, đừng biến các bộ trở thành bộ của các doanh nghiệp; tách quản lý Nhà nước với sự nghiệp công, đừng biến các bộ thành bộ của các đơn vị sự nghiệp.

Đề xuất tách hàng loạt tổng cục, cục ra khỏi bộ ngành

PGS.TS. Lê Minh Thông đề nghị tách các tổng cục, cục về thuế, hải quan, an toàn thực phẩm, dược phẩm, quản lý thị trường... ra khỏi bộ ngành thành những cơ quan thực thi đặc thù thuộc Chính phủ.