Trung tâm điều hành thông minh

Cập nhập tin tức Trung tâm điều hành thông minh

Sở Xây dựng Lâm Đồng đưa Trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của Sở Xây dựng Lâm Đồng được đưa vào hoạt động sẽ hỗ trợ công tác điều hành, kết nối và đồng bộ dữ liệu với IOC của tỉnh.

Ðạ Tẻh khai thác hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh

Chính thức đưa vào vận hành từ ngày 27/12/2022, đến nay, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã từng bước khẳng định được vai trò trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên

Chiều 24/7, tỉnh Hưng Yên khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Đây là nơi thu thập, tổng hợp thông tin trên tất cả các lĩnh vực, giúp lãnh đạo chỉ đạo, điều hành hoạt động của tỉnh.

"Muốn chuyển đổi số thành công thì người đứng đầu phải máu lửa"

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, chuyển đổi số là việc của người lãnh đạo chứ không phải của các chuyên gia công nghệ.

Khánh thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Thủ Đức

Ngày 23/10/2021, UBND thành phố Thủ Đức chính thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp xây dựng.