Lộ trình được TP.HCM đưa ra như sau:

Việc thực hiện xét nghiệm đối với đội ngũ shipper tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn TP vẫn diễn hết ngày hôm nay (21/9).

Từ ngày 22/9 đến hết ngày 23/9, DN và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của DN hoặc sử dụng ứng dụng do Sở TT-TT hướng dẫn.

Bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cung cấp dựa trên số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương TP theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người và 3 ngày/lần. Các DN quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại Sở Công Thương. Trong thời gian này, các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

{keywords}
Hãng xe công nghệ và shipper phải tự xét nghiệm từ ngày 24/9

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, các DN quản lý shipper chịu trách nhiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của TP theo hướng dẫn của Sở TTTT để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Sở Công Thương là cơ quan hướng dẫn, yêu cầu các DN ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm.Nếu các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện như trên sẽ không được tham gia hoạt động.

Theo chính quyền TP, đây là chỉ đạo nhằm thực hiện các biện pháp quản phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và tiến tới quản lý kết quả xét nghiệm của lực lượng shipper bằng công nghệ.

Trước đó, TP.HCM đã quyết định sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm cho đội ngũ shipper đến hết ngày 30/9. Sở Công Thương ghi nhận, ngày 18/9 có hơn 33.000 shipper đăng ký hoạt động lại và đến 19/9, số lượng shipper đăng ký tăng lên hơn 82.000 người. Do đó, Sở này đã đề nghị ngành Y tế TP hỗ trợ, bổ sung phân bổ công tác xét nghiệm, đảm bảo cho 90.000 shipper hoạt động.

Trần Chung

TP.HCM: Đề xuất siêu thị và shipper hoạt động từ 6h đến 21h

TP.HCM: Đề xuất siêu thị và shipper hoạt động từ 6h đến 21h

Sở Công Thương TP.HCM kiến nghị UBND TP cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm được nới thời gian hoạt động. Đội ngũ shipper cũng vậy.