Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị.

Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư!

Thưa các đồng chí Trung ương!

Thưa tất cả các đồng chí!

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

UBKT Trung ương và ngành Kiểm tra xin tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Đồng chí trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, rất khó lường; trong nước chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra, giám sát đã được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện với nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm cao, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy các cấp giao, với khối lượng công việc rất lớn; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời; kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

2023 12 27 09 26 521.jpeg
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, Ngành Kiểm tra cũng nghiêm túc đánh giá công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có những mặt hạn chế, khuyết điểm, chúng ta cần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời như đã nêu trong Báo cáo, đặc biệt là trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; chúng ta có rất nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức; tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, nhất là những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Toàn Ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa và tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành vừa qua, như: các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Các Quy định của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đây là những quy định rất mới, rất quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng với thực tiễn (Hiện nay UBKT Trung ương đang hoàn thiện 4 Quy định: Quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định về giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên).

Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao; trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường, đẩy mạnh giám sát chuyên đề để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm. Kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội; những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo (Các địa phương, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra liên quan đến các vụ việc, vụ án của Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát). Đây là các cuộc kiểm tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu; Tôi đề nghị các đồng chí hết sức khẩn trương, kịp thời hoàn thành, kết thúc để báo cáo Ban Chỉ đạo.

Nội dung kiểm tra, giám sát cũng cần tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,… cũng là để chuẩn bị một bước cho đại hội Đảng các cấp sẽ được diễn ra vào năm sau (2025).

Tham mưu cho cấp ủy tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự UBKT cho nhiệm kỳ tới. Xây dựng kế hoạch và thực hiện luân chuyển cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra theo quy định của Ban Bí thư (Hiện nay có một số địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện, xin ý kiến của UBKT Trung ương).

Tiếp tục xây dựng ngành Kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới (Nhiều năm qua, các đồng chí có nhiều ý kiến về tổ chức bộ máy; nay đã có Quy định của Ban Bí thư; Tôi đề nghị các cấp ủy chúng ta thực hiện nghiêm).

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị hôm nay đã có 8 ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, đúc kết kinh nghiệm rất sâu sắc và kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn. Chúng tôi xin tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đại biểu; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, để khẩn trương hoàn thiện, ban hành Báo cáo tổng kết và các tài liệu sau Hội nghị.

Thay mặt Ngành Kiểm tra Đảng, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ, động viên, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ, chia sẻ, động viên nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn sự tham dự đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, các cơ quan thông tấn báo chí, giúp cho thành công của Hội nghị hôm nay.

Thưa các đồng chí! Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ngành Kiểm tra tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2024 và Xuân Giáp Thìn, thay mặt UBKT Trung ương, xin kính chúc đồng chí Trương Thị Mai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tất cả các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!