Toàn văn phát biểu của bà Phạm Thị Thanh Trà

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo, giải trình của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về một số nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Quốc hội ngày 14/6/2022.

Xây dựng nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”

Phát biểu của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nội vụ nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Chuyển đổi và Công vụ nước Cộng hòa Pháp, ngày 31/3.

Toàn văn bài tham luận của Thứ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại Đại hội XIII

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài tham luận của bà  Phạm Thị Thanh Trà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tại Đại hội XIII của Đảng, sáng 28/1.