Tường Duy

Cập nhập tin tức Tường Duy

Là một trong những thí sinh rất được yêu thích tại ‘Vote For Five’, nhưng Tường Duy đành phải sớm rút lui.