Để đạt được mục tiêu đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số dưới sự trợ giúp của Tập đoàn VNPT.

Theo văn bản ký kết, mục tiêu hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT là hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin, góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

{keywords}

Theo đó, Tập đoàn VNPT tư vấn cho chính quyền Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; Ưu tiên Tập đoàn VNPT triển khai cho chính quyền Nghệ An các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT.

{keywords}

Hai bên đã thống nhất hợp tác trên sáu nội dung: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng Viễn thông-CNTT và phát triển đô thị thông minh; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT và phát triển nguồn nhân lực Viễn thông-CNTT; Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp CNTT và hợp tác xây dựng nông nghiệp thông minh.

Ngay sau lễ ký kết hợp tác, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đã nhấn nút khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An.

Anh Thư