Trong 10 năm qua, Facebook hết lần này tới lần khác dính vào bê bối nhưng người dùng vẫn “tha thứ” cho mạng xã hội này. Bằng chứng là trong danh sách các ứng dụng được tải về nhiều nhất thập kỷ của hãng phân tích App Annie, Facebook áp đảo nhiều đối thủ khác. Các ứng dụng của mạng xã hội này (Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook) có tổng số lượt tải là 16 tỷ.

10. Twitter: ra mắt năm 2016, 1 tỷ lượt tải

9. YouTube: 1,3 tỷ lượt tải

8. UC Browser, trình duyệt của Alibaba: 1,3 tỷ lượt tải

7. TikTok: 1,3 tỷ lượt tải

6. Skype: 1,3 tỷ lượt tải

5. Snapchat: 1,5 tỷ lượt tải

4. Instagram: 2,7 tỷ lượt tải

3. WhatsApp: 4,3 tỷ lượt tải

2. Facebook Messenger: 4,4 tỷ lượt tải

1. Facebook: 4,6 tỷ lượt tải