ưu đãi công nghiệp hỗ trợ

Cập nhập tin tức ưu đãi công nghiệp hỗ trợ

38 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được chứng nhận ưu đãi

Bộ Công Thương vừa cho biết, tính hết năm 2019, cả nước đã có 38 doanh nghiệp được cấp chứng nhận là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi.

Mục tiêu 1.000 doanh nghiệp trở thành vệ tinh các Tập đoàn đa quốc gia còn xa vời

Theo chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có 1000 doanh nghiệp đủ năng lực để trở thành nhà cung cấp cho tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu này đang còn quá xa vời.