Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ biến đổi khí hậu với sự gia tăng của nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra Việt Nam là một trong 13 quốc gia chịu tác động tiêu cực nhất của biến đổi khí hậu. 

15 năm qua, tình hình thiên tai, bão mạnh, lũ lớn, mưa lớn bất thường, nắng nóng kỷ lục… diễn ra khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, khu vực Trung Bộ là vùng đất hứng chịu nhiều thiên tai nhất, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương ở miền Trung. 

Không chỉ riêng biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai mà tình hình dịch bệnh thời gian qua đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề, những thách thức to lớn, ảnh hưởng đến nhiều mục tiêu phát triển kinh tế và phát triển bền vững của nước ta. 

Theo ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI Đà Nẵng: “Doanh nghiệp vừa là chủ thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng vừa là đối tượng chịu tác động mang tính đa diện từ biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và dịch bệnh. Việc nâng cao năng lực ứng phó, thích ứng cũng như tập hợp nguồn lực, thúc đẩy, gắn kết sự tham gia của các doanh nghiệp vào công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hâụ là cần thiết. Quá trình này không chỉ giúp giảm thiểu các thiệt hại, tác động do biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và dịch bệnh gây ra, mà còn giúp doanh nghiệp tận dụng các cơ hội và tạo ra các nguồn lực để thích ứng”.

Với tư cách là thành viên Nhóm công tác thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và dịch bệnh của VCCI, tháng 10/2022 chi nhánh VCCI tại Đà Nẵng đã khởi xướng thành lập và ra mắt Mạng lưới doanh nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và dịch bệnh khu vực miền Trung. Mạng lưới được thành lập với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) với mục tiêu tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai và dịch bệnh cho các doanh nghiệp khu vực miền Trung.

Hội thảo Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong thực hiện Kế hoạch quốc gia về phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và Ra mắt Mạng lưới doanh nghiệp ứng phó với rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh khu vực miền Trung được tổ chức ngày 28/10/2022

Dự kiến thời gian tới, mạng lưới sẽ tập trung vào việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó, khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hâụ, rủi to thiên tai và dịch bệnh cho các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp. Mạng lưới đồng thời thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, kết nối, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hâụ, rủi to thiên tai và dịch bệnh; tập hợp nguồn lực, vận động các doanh nghiệp chủ động tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi các chính sách, pháp luật có liên quan; tăng cường trách nhiệm xã hội và thúc đẩy hợp tác công tư, tạo lập cơ hội, kết nối kinh doanh cho các doanh nghiệp thành viên.

Ngọc Minh