Thông tin nêu trên vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đưa ra trong báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 mới công bố.

Báo cáo được VECOM thực hiện dựa trên số liệu thu thập được từ cuộc khảo sát tình hình doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử năm 2018 được VECOM thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11, với tổng số 4.500 doanh nghiệp. Theo VECOM, tỷ lệ các doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng tương đồng với các năm trước, nhóm doanh nghiệp là Công ty TNHH chiếm tỷ lệ lớn nhất (50% trong tổng số doanh nghiệp khảo sát); tiếp đó là Công ty cổ phần (28%) và doanh nghiệp tư nhân (10%). Doanh nghiệp lớn chiếm 12% trong tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

VECOM: 75% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến | VECOM: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018 tăng nhẹ, đạt 75%

Theo VECOM, một điểm đặc biệt là trong 2 năm liên tiếp trở lại đây, khai báo thuế vẫn là dịch vụ công trực tuyến được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất và đều chiếm 88% trong tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát (Ảnh minh họa: Internet)

Cụ thể, khảo sát về tình hình thực hiện giao dịch giữa Chính phủ với doanh nghiệp, theo kết quả khảo sát, 31% doanh nghiệp cho biết thường xuyên tra cứu thông tin trên website của các cơ quan nhà nước năm 2018, tăng 1% so với năm trước; 62% doanh nghiệp thỉnh thoảng mới tra cứu và đặc biệt còn 7% doanh nghiệp chưa bao giờ tra cứu các thông tin này.

“Nhìn chung, các tỷ lệ này trong vài năm trở lại đây chưa có sự thay đổi lớn, điều đó phản ánh tính hiệu quả cũng như nhận thức và mức độ tiếp cận đối với hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trong doanh nghiệp còn chưa thực sự tốt”, VECOM nhận định.

Nhóm doanh nghiệp lớn vẫn luôn có mức quan tâm với thông tin trên website của các cơ quan nhà nước hơn so với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tỷ lệ 44% doanh nghiệp lớn tham gia khảo sát có quan tâm tới các thông tin này trong khi tỷ lệ đó ở các doanh nghiệp và và nhỏ mới chỉ đạt 29%.

VECOM: 75% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến | VECOM: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018 tăng nhẹ, đạt 75%

Khảo sát của VECOM về tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các doanh nghiệp qua các năm.

Đáng chú ý, về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khảo sát của VECOM chỉ ra rằng, trái với việc tra cứu thông tin, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến liên quan tới các thủ tục đăng ký, cấp phép, khai báo… được cung cấp trên website của cơ quan nhà nước có phần cao hơn nhiều và đang có xu hướng tăng nhẹ trong 2 năm gần đây, từ 73% doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2017 lên 75% doanh nghiệp có sử dụng năm 2018.

Một điểm đặc biệt là trong 2 năm liên tiếp trở lại đây, khai báo thuế vẫn là dịch vụ công trực tuyến được doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất và đều chiếm 88% trong tổng số doanh nghiệp tham gia khảo sát; tiếp sau là dịch vụ đăng ký kinh doanh, chiếm 51% và tăng tới 9% so với năm 2017.

VECOM: 75% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến | VECOM: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018 tăng nhẹ, đạt 75%

Lợi ích của dịch vụ công công trực tuyến theo đánh giá của hơn 4.300 doanh nghiệp được VECOM khảo sát năm 2018.

Đánh giá về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, theo khảo sát của VECOM, 54% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá lợi ích của các dịch vụ công trực tuyến ở mức rất cao, tỷ lệ này cũng không có sự thay đổi nhiều so với tỷ lệ 52% của năm 2017, trong vòng 4 năm trở lại đây xu hướng này đang phát triển ở mức tích cực.

“Có thể thấy rằng giá trị cua các dịch vụ công trực tuyến nói riêng và tổng thể môi trường kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam hiện nay khá minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Áp dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm một cách đáng kể những chi phí không chính thức”, đại diện VECOM nhận định.