Ranjan Sharma, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vốn cổ phần TMT ASEAN tại JPMorgan, cho biết Việt Nam có tầm nhìn dài hạn hơn về trí tuệ nhân tạo (AI) so với Malaysia và Philippines.

(Theo CNBC)