Ngày 07/12/2023, tại New York - Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề “Các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế: Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các thách thức gia tăng và các mối đe dọa mới” với sự tham dự, phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc và đại diện nhiều quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đánh giá các mối đe dọa của tội phạm có tổ chức ngày càng nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi cam kết chính trị mạnh mẽ và hành động phối hợp của cộng động quốc tế để ứng phó với thách thức này.

Phát biểu tại phiên họp, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhận định tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức đang gây ra các mối đe dọa nghiệm trọng và đa chiều đối với hòa bình, an ninh quốc tế. Tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng tình trạng mất ổn định, tận dụng công nghệ tiên tiến để xâm nhập vào các quốc gia, thao túng thị trường, kích động xung đột và cản trở phát triển bền vững. Vượt khỏi biên giới quốc gia, loại hình tội phạm này còn tiếp tay cho bạo lực cực đoan và khủng bố quốc tế qua việc cung cấp tài chính, vũ khí cho các nhóm vũ trang, đặt ra những thách thức và hệ luỵ nghiêm trọng.

Để giải quyết các thách thức này, đại diện của Việt Nam cho rằng cấn có tiếp cận tổng thể, để không chỉ xoá bỏ các mạng lưới tội phạm mà còn giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bất bình đẳng. Trong đó, cần ưu tiên hợp tác quản lý biên giới và an ninh mạng nhằm ngăn ngừa tội phạm lợi dụng kẽ hở để mở rộng các hoạt động bất hợp pháp, chú trọng chia sẻ thông tin và bài học kinh nghiệm.

Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam rất quan tâm và đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma tuý, rửa tiền và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác. Bên cạnh việc xây dựng và thực thi pháp luật trong nước, Việt Nam chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế, cả song phương cũng như đa phương ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Việt Nam khẳng định cam kết nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế chung tay xử lý kịp thời và hiệu quả các mối đe dọa ngày càng phức tạp từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Thông qua ngày 15/11/2000. Nhận thấy mục đích của Công ước này là thúc đẩy hợp tác để ngăn ngừa và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia một cách hiệu quả hơn, hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Việt Nam, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Việt Nam trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Vì vậy, ngày 15/11/2000, Việt Nam đã quyết định thông qua Công ước này.

Trung Vũ

Mỹ Hoà và nhóm PV, BTV