Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), đơn vị này dự kiến thông qua tờ trình bổ sung hàng loạt ngành nghề kinh doanh mới.

Cụ thể, trong tờ trình đại hội cổ đông, HĐQT Viettel Global đề xuất thông qua việc bổ sung 4 ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty. 

Các ngành nghề này bao gồm: Đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Dịch vụ CNTT và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. 

Đáng chú ý, trong các ngành nghề kinh doanh được đề nghị bổ sung, có cả bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. 

Một người lao động Viettel đang hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm của nhà mạng Lumitel tại Burundi (Châu Phi).

Lý giải cho quyết định này, HĐQT Viettel Global cho biết, hiện nay Tổng công ty đang thực hiện ký một số hợp đồng với các thị trường để cung cấp các dịch vụ, hàng hóa thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và trong thời gian tới dự định sẽ thực hiện thêm một số hoạt động thương mại liên quan đến nội dung này. Do vậy, Viettel Global cần thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “môi giới thương mại” nhằm giúp việc kinh doanh  được thuận tiện hơn.

Thêm vào đó, căn cứ theo định hướng chiến lược và sự chuyển đổi hoạt động trong thời gian tới, dự kiến Viettel Global sẽ cần bổ sung thêm các ngành nghề phục vụ kinh doanh các dịch vụ số, giải pháp thu hồi vốn bằng hàng hóa.

Đây là lý do Viettel Global dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Viettel Global dự kiến ký kết hợp đồng thu mua nông sản với các công ty này. Vì vậy, Viettel Global cần thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn nông lâm sản (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Hiện Viettel Global đang cung cấp dịch vụ tại 11 quốc gia trên thế giới. 

Số liệu mới nhất cho thấy, năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Viettel Global đạt 22.618 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 880 tỷ đồng, giảm 320 tỷ đồng so với năm 2020 (1.200 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, tổng doanh thu hợp nhất của Viettel Global trong năm 2022 sẽ là 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất duy trì đạt dương đến tương đương năm 2021. Đơn vị này cũng đặt mục tiêu tăng trưởng thêm 2,5 triệu thuê bao dịch vụ viễn thông trong năm nay.

Trọng Đạt