Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 06/2021NQ-HĐND). Các chính sách có hiệu lực từ ngày 15/8.

Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, BSCK cấp II được hỗ trợ 600 triệu đồng

Theo Nghị quyết, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ hoặc Tiến sĩ Y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II về công tác tại tỉnh được hỗ trợ 600 triệu đồng.

Thạc sĩ hoặc thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú được hỗ trợ 400 triệu đồng.

Giáo viên, giảng viên có trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 600 triệu đồng; giáo viên, giảng viên có trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng; có trình độ đại học được hỗ trợ 300 triệu đồng.

{keywords}
Mỗi tiến sĩ về tỉnh Vĩnh Phúc công tác được cấp 600 triệu đồng. Ảnh minh họa

Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ có trình độ tiến sĩ được tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, trình độ thạc sĩ được tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng; trình độ đại học được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng.

Hằng năm, tỉnh tổ chức đánh giá, lựa chọn, sàng lọc đối với người có tài năng theo quy định để làm cơ sở giải quyết chính sách. Người được tuyển dụng sẽ được hưởng ngay 40% tổng mức hỗ trợ, hưởng 30% tổng mức hỗ trợ ở năm 2 và 30% mức hỗ trợ còn lại ở năm thứ ba. 

Ngoài ra Vĩnh Phúc cũng có chính sách đặt hàng chuyên gia, nghiên cứu khoa học. 

Các chuyên gia được tỉnh đặt hàng xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội được hưởng mức tối đa 80 triệu đồng/tháng; tổng kinh phí không quá 2 tỷ đồng/hợp đồng.

Chuyên gia được đặt hàng đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao được hưởng mức tối đa 10 triệu đồng/ngày. Thời gian hợp đồng tối đa 15 ngày/chương trình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, các chuyên gia được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.

Cán bộ, công chức, viên chức khi được tỉnh đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh được chi trả chế độ nghiên cứu theo quy định, nếu được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sẽ được tỉnh thưởng bằng 20% tổng kinh phí ngân sách chi trả cho đề tài đó, mức thưởng tối đa không quá 400 triệu đồng/đề tài.

Đối với chính sách đào tạo, bồi dưỡng, các cán bộ công chức, viên chức sau khi được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học được hỗ trợ 100% học phí theo quy định hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết.

Sau khi được cấp bằng tốt nghiệp tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 100 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Trường hợp được cử đi đào tạo ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi và về từ Vĩnh Phúc đến địa điểm đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm y tế theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức khi được tỉnh cử đi bồi dưỡng được hỗ trợ 100% học phí theo quy định của pháp luật hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết.

Trường hợp được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi và về từ Vĩnh Phúc đến địa điểm đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm y tế theo quy định.

Ngoài những khoản chi phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý được tỉnh cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo khả năng từ nguồn tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thưởng chứng chỉ ngoại ngữ từ 30 - 50 triệu đồng

Vĩnh Phúc cũng quyết định thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, bồi dưỡng với mức thưởng lên tới 50 triệu đồng.

Cụ thể nếu cán bộ, viên chức có Tiếng Anh có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 6.0 đến dưới 7.0; tiếng Nhật Bản (chứng chỉ tiếng Nhật Bản JLPT cấp độ N2); tiếng Hàn Quốc (chứng chỉ tiếng Hàn Quốc Topik II cấp độ Level 4); tiếng Trung Quốc (chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 5) được tỉnh thưởng 30 triệu đồng/người.

Có Tiếng Anh có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 7.0 trở lên; tiếng Nhật Bản (chứng chỉ tiếng Nhật Bản JLPT cấp độ N1); tiếng Hàn Quốc (chứng chỉ tiếng Hàn Quốc Topik II cấp độ Level 5 trở lên); tiếng Trung Quốc (chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 6) được tỉnh thưởng 40 triệu đồng/người.

Giảng viên tiếng Anh các trường cao đẳng, giáo viên Tiếng Anh các trường phổ thông có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 7.0 đến dưới 8.0 được tỉnh thưởng 30 triệu đồng/người.

Có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 8.0 trở lên được thưởng 40 triệu đồng/người.

Cán bộ, công chức, viên chức có các công trình, đề án, đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến được cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng hiệu quả, nhân rộng trong thực tiễn được tinh thưởng 50 triệu đồng/giải pháp, sáng kiến...

Minh Anh

Cấp 1 tỷ đồng mua nhà cho Giáo sư, Tiến sĩ về dạy trường chuyên

Cấp 1 tỷ đồng mua nhà cho Giáo sư, Tiến sĩ về dạy trường chuyên

Giáo viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh nếu có cam kết lâu dài (ít nhất 10 năm) sẽ được hỗ trợ 1 tỷ đồng mua nhà.