Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn - VietNamNet