16 nghìn tỷ chống đại dịch, nỗi lo lãng phí trong mua sắm trang thiết bị y tế