Chật chội, quá tải... hàng không mới xếp hàng chờ được bay