Giữa tâm dịch, Việt Nam có thêm hãng hàng không mới