Lỗ ngàn tỷ do ‘bão’ Covid-19, tìm cách ‘giải cứu’ hàng không Việt