Nhà đất bắt đầu ‘leo đáy’, xuống tiền chiếm cơ hội cuối