Thạch Khê: Mỏ sắt hàng đầu Đông Nam Á, 10 năm vẫn mờ mịt