Trung Quốc quyết đấu tới cùng với Mỹ trong cuộc chiến thương mại