Những thực phẩm rất tốt cho phổi ăn trong những ngày dịch bệnh do virus corona