Tàu chiến Mỹ nhận lệnh tự cách ly trên biển vì Virus Corona