Đường sắt tốc độ cao gần 60 tỷ USD: 100% vốn trong nước hay 100% đi vay