Thủ tướng: Hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN - VietNamNet