Tổng Thanh tra Chính phủ: Người đứng đầu phải chịu được áp lực

- Sau hơn 2 tháng đảm nhận chức vụ, tôi thấy nhiệm vụ đặt ra với Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra rất nặng nề, Tổng TTCP Lê Minh Khái chia sẻ với báo chí nhân dịp năm mới.

Ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình từ khi đảm nhận chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ? Có ý kiến cho rằng ông sẽ chịu nhiều áp lực, nhất là trong giai đoạn nước ta đang chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, xây dựng bộ máy liêm chính?

Khi được Chính phủ đề nghị, Quốc hội tin tưởng, phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Thanh Tra Chính phủ, tôi rất xúc động và không khỏi lo lắng.

Đây là vị trí công tác rất quan trọng trong giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Người đứng đầu phải chịu được áp lực
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

Khi đó, trên cương vị mới, trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước, tôi đã hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của ngành Thanh tra đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mức cao nhất để hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Sau hơn 2 tháng đảm nhận chức vụ, tôi thấy nhiệm vụ đặt ra với Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra rất nặng nề.

Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức thanh tra phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, thường xuyên rèn luyện để có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu; làm việc phải công tâm, khách quan, thận trọng mới có thể phân tích, đánh giá, kết luận, kiến nghị các biện pháp giải quyết, xử lý phù hợp, kịp thời.

Người đứng đầu ngành Thanh tra còn phải có tầm nhìn bao quát, chịu được áp lực trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao.

Theo ông, năm 2017 ngành thanh tra đã đạt được những kết quả gì và còn những hạn chế nào cần phải khắc phục?

Năm qua, công tác thanh tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn ngành đã phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941 ha đất...

Với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì đã có những chuyển biến rõ nét. Ngành Thanh tra cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tập trung kiểm tra, rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài trên phạm vi cả nước để đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm, qua đó góp phần “hạ nhiệt” tình hình khiếu nại, tố cáo, xử lý được nhiều điểm nóng, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ngành cũng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là, kê khai tài sản, thu nhập, kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn...

Tuy nhiên, công tác của ngành còn những hạn chế, tồn tại. Một số cuộc thanh tra triển khai chậm hoặc còn để kéo dài thời gian kết luận.

Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm. Các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, số vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế vi phạm.

Trong khi đó, cơ cấu, tổ chức của các cơ quan thanh tra chưa hợp lý, thiếu sự đồng bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra còn hạn chế.

 

Thậm chí, khi gặp những vụ việc khó khăn, phức tạp, vẫn có một số cán bộ, công chức thanh tra chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa dám đương đầu đấu tranh và kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng, thất thoát…

Những hạn chế trên, cùng với thực trạng vi phạm pháp luật diễn ra còn nhiều; tham nhũng vẫn nghiêm trọng, tinh vi; tình hình khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp đặt lên vai ngành Thanh tra nhiệm vụ nặng nề.

Đây cũng chính là trăn trở lớn nhất của tôi khi nhận trách nhiệm lớn trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước.

Xử nghiêm hành vi tham nhũng

Theo ông, ngành Thanh tra cần có những hành động mạnh mẽ gì trong thời gian tới?

Theo tôi, đầu tiên là thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm, tiêu cực, tham nhũng. 

Chủ động thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương có liên quan tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, chủ động tham mưu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách.

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng.

Đồng thời, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ; cán bộ, công chức thanh tra phải “thanh sạch, gương mẫu, khách quan, công tâm” như lời căn dặn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng bí thư: Không để bị lợi ích nào cám dỗ

Tổng bí thư: Không để bị lợi ích nào cám dỗ

Chúng ta phải chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa trong công tác cán bộ, không để bị lợi ích nào cám dỗ...

Ông Phạm Minh Chính: 'Chúng ta đang có vấn đề trong kiểm soát quyền lực'

Ông Phạm Minh Chính: 'Chúng ta đang có vấn đề trong kiểm soát quyền lực'

Ông Phạm Minh Chính cho rằng, kiểm soát quyền lực trong thời gian vừa qua chưa tốt nên đã xảy ra nhiều vấn đề.

Một năm 'lò nóng, củi tươi cũng phải cháy'

Một năm 'lò nóng, củi tươi cũng phải cháy'

Công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2017 gắn liền với câu nói của Tổng bí thư: "Lò đã nóng, củi tươi cho vào cũng cháy".

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Cấp trên 'đốt lửa to', cấp dưới 'đốt nhỏ'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Cấp trên 'đốt lửa to', cấp dưới 'đốt nhỏ'

Bí thư Thành uỷ TP.HCM phân tích nguyên nhân tình trạng cấp trên “đốt lửa to”, cấp dưới “chậm đốt lửa” hoặc “đốt lửa nhỏ”.

'Cấp trên không cần các đồng chí đem tiền bạc tới, làm việc này khác'

'Cấp trên không cần các đồng chí đem tiền bạc tới, làm việc này khác'

Người quản lý phải không tham nhũng... Cấp trên các đồng chí không có nhu cầu phải đem tiền bạc tới để làm việc này việc khác, Thủ tướng nhắc nhở.

Tham nhũng như lũ chuột, rất sợ ánh sáng

Tham nhũng như lũ chuột, rất sợ ánh sáng

Tham nhũng như lũ chuột sợ ánh sáng ban ngày, rất sợ sự công khai, minh bạch. Do đó, cần phải có sự tham gia tích cực của báo chí.

Hương Quỳnh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thích
2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thích
Chống tham nhũngicon  31/10/2018 

Giám đốc BQL Dự án 3 (Tổng cục Đường bộ) cho biết, việc 2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ là thanh tra theo lĩnh vực và theo kế hoạch.

 
Tài sản vụ ông Đinh La Thăng: Còn hơn 900 tỷ chưa thu hồi
Tài sản vụ ông Đinh La Thăng: Còn hơn 900 tỷ chưa thu hồi
Chống tham nhũngicon  29/10/2018 

Việc thi hành án tài sản trong vụ án ông Đinh La Thăng đang gặp nhiều khó khăn, chỉ mới thu hồi 20,521 tỷ đồng, vẫn còn hơn 900 tỷ.

 
Nhà chủ tịch phường đẹp đẽ 4 tầng, vợ vẫn được vay vốn thoát nghèo
Nhà chủ tịch phường đẹp đẽ 4 tầng, vợ vẫn được vay vốn thoát nghèo
Chống tham nhũngicon  29/10/2018 

Phó bí thư, vợ chủ tịch và hàng loạt cán bộ phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình được vay vốn để thoát nghèo.

 
Ký chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng, 1 Thiếu tướng bị khiển trách
Ký chuyển nhượng 2 khu đất quốc phòng, 1 Thiếu tướng bị khiển trách
Chống tham nhũngicon  25/10/2018 

UB Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tướng Phan Tấn Tài.

 
Vụ Phan Văn Vĩnh: Xem xét kỷ luật 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng
Vụ Phan Văn Vĩnh: Xem xét kỷ luật 2 Trung tướng, 3 Thiếu tướng
Chống tham nhũngicon  25/10/2018 

UB Kiểm tra TƯ xem xét, kết luận khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

 
Kẽ hở lọt biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn
Kẽ hở lọt biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn
Môi trườngicon  19/10/2018 

Buông lỏng quản lý, chưa thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ... dẫn đến những biệt thự nguy nga trên đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Có đặc cách?
Biệt thự nguy nga trên đất rừng Sóc Sơn: Có đặc cách?
Chống tham nhũngicon  20/10/2018 

Nhiều công trình lớn, nhỏ xây trái phép đã bị xử phạt, còn những công trình lấn chiếm rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn lại được đặc cách, tồn tại?

Bố, vợ quan xã ‘lọt’ hộ cận nghèo để vay ưu đãi 50 triệu
Bố, vợ quan xã ‘lọt’ hộ cận nghèo để vay ưu đãi 50 triệu
Chống tham nhũngicon  19/10/2018 

Để được vay vốn ưu đãi, người thân lãnh đạo xã tại Hà Tĩnh được đưa vào danh sách hộ cận nghèo, thoát nghèo.

Chồng ca sỹ Mỹ Linh: Biệt thự Sóc Sơn trên đất thổ cư, có sổ đỏ
Chồng ca sỹ Mỹ Linh: Biệt thự Sóc Sơn trên đất thổ cư, có sổ đỏ
Chống tham nhũngicon  17/10/2018 

Nhạc sĩ Anh Quân (chồng ca sĩ Mỹ Linh) cho biết, biệt thự của gia đình ở Sóc Sơn được cấp sổ đỏ và xây dựng trên đất thổ cư.

Cử tri hoan nghênh việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan
Cử tri hoan nghênh việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan
Quốc hộiicon  17/10/2018 

Cử tri hoan nghênh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn.

Biệt thự của Mỹ Linh là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước
Biệt thự của Mỹ Linh là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước
Chống tham nhũngicon  16/10/2018 

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn khẳng định biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng trên địa bàn là công trình vi phạm lớn ở giai đoạn trước.

Mẹ, vợ quan xã 'lạc' hộ nghèo: Chủ tịch xã mất chức
Mẹ, vợ quan xã 'lạc' hộ nghèo: Chủ tịch xã mất chức
Chống tham nhũngicon  16/10/2018 

Để mẹ, vợ, con... nằm trong danh sách hộ nghèo của xã để hưởng chính sách, chủ tịch xã bị cách chức, hàng loạt cán bộ bị kỉ luật

Bí thư huyện bổ nhiệm loạt 'họ hàng' sai, yêu cầu tự kiểm điểm
Bí thư huyện bổ nhiệm loạt 'họ hàng' sai, yêu cầu tự kiểm điểm
Chống tham nhũngicon  12/10/2018 

Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch (Quảng Bình) bị yêu cầu kiểm điểm liên quan tới việc bổ nhiệm 8 trường hợp sai quy định. 

Chạy chức: Có những đồng chí lạm quyền, lộng quyền
Chạy chức: Có những đồng chí lạm quyền, lộng quyền
Chính trịicon  10/10/2018 

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, có những đồng chí được giao quyền lực đã lạm quyền, lộng quyền trong việc sử dụng quyền lực.

Mua nhà công sản giá bèo, bán gấp 43 lần: Ai là người vi phạm?
Mua nhà công sản giá bèo, bán gấp 43 lần: Ai là người vi phạm?
Chống tham nhũngicon  10/10/2018 

Công an tỉnh TT-Huế xác định việc mua bán nhà công sản có sai phạm, trong đó một số cán bộ thuộc diện quản lý của Tỉnh ủy.

Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ 'nhôm'
Phong tỏa tài sản 9 người liên quan đến Vũ 'nhôm'
Chống tham nhũngicon  09/10/2018 

Cơ quan điều tra cũng đề nghị phong tỏa tài sản cá nhân của ông Nguyễn Quang Thành (38 tuổi, người thân của ông Vũ "nhôm").

Hải Phòng giao 10.000 m2 đất vàng xây khách sạn 5 sao: Rà soát lại
Hải Phòng giao 10.000 m2 đất vàng xây khách sạn 5 sao: Rà soát lại
Chống tham nhũngicon  11/10/2018 

Hải Phòng giao hơn 10.000 m2 "đất vàng" số 12 Trần Phú cho tư nhân xây khách sạn đang gây tranh cãi, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát lại.

Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống
Tổng bí thư làm Chủ tịch nước: Không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống
Chính trịicon  08/10/2018 

Tổng bí thư khẳng định, việc TƯ giới thiệu Tổng bí thư để QH bầu làm Chủ tịch nước không phải vì nhất thể hoá, đây là tình huống.

Nếu có 'sân trước, sân sau' trong DNNN, siêu Ủy ban sẽ giải quyết
Nếu có 'sân trước, sân sau' trong DNNN, siêu Ủy ban sẽ giải quyết
Chính trịicon  01/10/2018 

Thứ trưởng KH&ĐT khẳng định: Nếu có nguy cơ thất thoát, lãng phí hay tình trạng “sân trước, sân sau” trong DNNN, siêu Ủy ban sẽ giải quyết.

Thanh Hóa: Cựu Giám đốc sở bị cảnh cáo
Thanh Hóa: Cựu Giám đốc sở bị cảnh cáo
Chống tham nhũngicon  22/09/2018 

Tại kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa diễn ra hôm qua đã có nhiều lãnh đạo các sở, huyện bị kỷ luật.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN