Hình ảnh khác lạ của TP Hải Dương ngày đầu cách ly toàn xã hội - VietNamNet