Mỹ sắp xếp lại 30 nghìn lính thủy 'cắm chốt' ở TBD - VietNamNet