Ngành TT&TT với trọng trách góp phần đưa Việt Nam phát triển hùng cường