Vừa qua UBND huyện Đồng Phú đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VNPT Bình Phước về cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT giúp việc quản lý, điều hành, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025. VNPT sẽ là đơn vị tư vấn để Đồng Phú đạt được những bước tiến mới về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, VNPT Bình Phước sẽ triển khai các dịch vụ CNTT cho UBND huyện Đồng Phú phù hợp với nhu cầu của huyện như: hệ thống IOC huyện liên thông IOC tỉnh, ứng dụng chữ ký số, ứng dụng quản lý điều hành và triển khai số hóa từ huyện đến xã bao gồm các hạ tầng và an toàn thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, VNPT Bình Phước cũng sẽ hỗ trợ huyện Đồng Phú trong việc đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo sử dụng, vận hành hiệu quả các ứng dụng CNTT, hướng tới mô hình địa phương thông minh. Với những nội dung được phía VNPT cung cấp, Đồng Phú sẽ có thêm các công cụ quản lý và điều hành trong xây dựng chính quyền điện tử thời gian tới.

{keywords}
VNPT Bình Phước sẽ triển khai các dịch vụ CNTT cho UBND huyện Đồng Phú (ảnh minh họa).

Sau khi ký kết, 2 đơn vị sẽ có sự phối hợp đồng bộ để những nội dung thỏa thuận sớm được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Cũng ở Bình Phước, từ năm 2019-2021, thành phố Đồng Xoài đã đầu tư 3 dự án với tổng kinh phí khoảng 16,1 tỷ đồng. Hiện Trung tâm Điều hành thông minh thành phố đã được đầu tư gồm Trung tâm IOC Đồng Xoài, và Công an thành phố với 206 camera chất lượng cao, hơn 360 camera xã hội hóa.

H.A.H

2 Bộ ký kết phối hợp phát triển đô thị thông minh bền vững

2 Bộ ký kết phối hợp phát triển đô thị thông minh bền vững

Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học & Công nghệ vừa thống nhất phối hợp nhiều nội dung, bao gồm triển khai có hiệu quả Đề án "Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025".