Theo đó, dựa trên điều kiện phát huy khả năng và thế mạnh cũng như nguồn lực của mỗi bên, VTC và VIRESA sẽ cùng nhau phối hợp thường xuyên, lâu dài và bền vững để xây dựng và phát triển thể thao điện tử giải trí Việt Nam một cách toàn diện, có tính hệ thống và bền vững theo chuẩn quốc tế cũng như thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thể thao điện tử giải trí trong và ngoài nước, nhằm mục đích phát triển các hoạt động và nội dung liên quan đến thể thao điện tử giải trí của Việt Nam.

VIRESA và VTC đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VTC và VIRESA là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững lâu dài giữa hai đơn vị, phù hợp với xu thế phát triển và trên hết là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

Tổng công ty VTC là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập năm 1988, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: Truyền hình; Nội dung số; Viễn thông và Công nghệ thông tin; Đào tạo trực tuyến. Trong đó, ngoài lĩnh vực truyền hình và công nghệ thông tin thì Tổng công ty VTC còn có thế mạnh là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nội dung số và thể thao điện tử tại Việt Nam.

VIRESA là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, hoạt động theo sự quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện nhiệm vụ định hướng, tổ chức, phát triển các môn thể thao điện tử giải trí bám sát định hướng và chiến lược phát triển của thể thao Việt Nam.

Mạnh Lê