Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo TW và địa phương

Kính thưa các chuyên gia, nhà khoa học

Kính thưa các đồng chí tham dự Hội nghị

Vùng Đông Nam Bộ muốn tiếp tục đi đầu thì phải đi đầu về cái mới. Muốn đi đầu về cái mới thì phải xây dựng các cơ sở hạ tầng mới và hiện đại hoá các hạ tầng hiện tại.

Một trong những hạ tầng quan trọng nhất cho cái mới chính là hạ tầng số. Hạ tầng số là hạ tầng viễn thông băng rộng cộng với hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số và các nền tảng số. Vùng Đông Nam Bộ phải xây dựng hạ tầng số hiện đại, thuộc nhóm đầu các nước trong khu vực, coi hạ tầng số cũng quan trọng như hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông là dòng chảy vật chất thì bên cạnh nó phải là dòng chảy dữ liệu tương ứng.

Hiện đại hoá hạ tầng thì không chỉ là riêng hạ tầng giao thông. Hiện đại hoá các cơ sở hạ tầng khác về kinh tế, xã hội và môi trường bằng cách thông minh hoá chúng thông qua ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số. Thông minh hoá là để sử dụng các cơ sở hạ tầng này hiệu quả hơn. Cuộc cách mạng công nghệ (CMCN) lần thứ tư chính là cuộc cách mạng về thông minh hoá. Vùng Đông Nam Bộ mà không xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, không hiện đại hoá, thông minh hoá các hạ tầng hiện có thì sẽ không thể tăng trưởng tiếp được, không thể tăng trưởng cao được, nhất là không thể tăng trưởng được ở những lĩnh vực mới, ví dụ như kinh tế số.

Để phát triển Vùng Đông Nam Bộ thành trung tâm khu vực về tài chính, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế thì phải xây dựng nó thành trung tâm dữ liệu của khu vực, vì dữ liệu là nền tảng của hầu hết những thứ khác, đặc biệt là tài chính, thương mại.

Sự phát triển trong tương lai phụ thuộc vào công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS) và nhân tài. Bởi vậy, định hướng phát triển của Vùng Đông Nam Bộ phải toát lên được tinh thần là cái gì mới, kể cả công nghệ mới, mô hình mới, thể chế mới, định hướng mới thì cho thử ở đây trước, phát triển ở đây trước để từ đây đi ra cả nước. Làm cho toát lên được ý này sẽ rất rõ định hướng phát triển cho vùng này.

Vùng Đông Nam Bộ mà tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước 10-20% về những cái truyền thống sẽ là rất khó, vì đã dần đạt mức tới hạn. Nhưng tăng trưởng về những cái mới, ví dụ như kinh tế số, cao hơn trung bình cả nước 30-50% thì lại không khó. Tăng trưởng về những cái truyền thống thì là cạnh tranh với các vùng khác, còn tăng trưởng về những cái mới thì sẽ là thúc đẩy các vùng khác.

CĐS là hiện thực hoá, là sự thể hiện sinh động nhất, hiệu quả nhất cuộc CMCN lần thứ tư. CĐS hội tụ trong mình không chỉ CMCN lần thứ tư mà là cả KHCN, ĐMST và kinh tế tri thức. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngày nay cũng có nội hàm mới là số hoá, thông minh hoá và CĐS. Vùng Đông Nam Bộ nếu chọn một cái làm trung tâm, làm hạt nhân xuyên suốt trong giai đoạn tới 2030, nên chọn CĐS. CĐS có thể trở thành toàn dân và toàn diện được, vì nó gần gũi, thiết thực, dễ làm, dễ thấy hiệu quả ngay, mà lại không tốn kém. Một cuộc CMCN mới muốn thành công thì khó nhất là làm cho nó trở thành toàn dân và toàn diện.

Phát triển nhanh thì cần không gian mới. CĐS tạo ra không gian mới là không gian số.

Phát triển nhanh thì cần tài nguyên mới. CĐS tạo ra một loại tài nguyên mới là dữ liệu.

Phát triển bền vững thì phải dựa vào ĐMST. Trên 80% các ĐMST, trên 80% các kỳ lân công nghệ là trên môi trường số, là sử dụng các công nghệ số.

Phát triển bền vững thì cần hiệu quả cao. CĐS thì tạo ra 3 xu thế lớn là phi trung gian hoá, phi tập trung hoá và phi vật chất hoá, và đó đều là các xu thế làm cho nền kinh tế hiệu quả hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát triển muốn nhanh và bền vững thì phải phân cấp, phân quyền. Nhưng phân cấp, phân quyền thì phải giám sát được. Chỉ có CĐS, tức là đưa mọi hoạt động KT-XH lên môi trường số, thì mới có thể giám sát online toàn diện.

Vùng Đông Nam Bộ nên đi đầu cả nước về CĐS, vừa là tạo ra động lực mới cho phát triển của Vùng, vừa là dẫn dắt và thúc đẩy CĐS quốc gia, và chính CĐS quốc gia sẽ lại là thị trường lớn, là cơ hội lớn cho sự phát triển của Vùng.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng 

* Tiêu đề bài phát biểu do tòa soạn đặt

Thủ tướng: Đừng xử lý công việc kiểu lòng vòng, mãi không xong việcThủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần chủ động cùng các tỉnh, thành giải quyết những vấn đề vướng mắc. Không để địa phương phải chạy lên chạy xuống, đi lòng vòng tập hợp đủ loại giấy tờ… mãi không giải quyết xong việc.