Nguồn thu từ cây ăn quả

Phong trào tặng “vườn cây giảm nghèo”, “vườn cây tình nghĩa” do Hội Nông dân huyện Tân Yên phát động từ năm 2017. Theo đó, mỗi hội viên nông dân ủng hộ tối thiểu 2.000 đồng và giúp đỡ ngày công lao động cho hộ nghèo, cận nghèo phá bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả. 

Phong trào sau này đã được nhân rộng tới các tổ chức hội, đoàn thể khác như hội phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên. 

Các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cây giống căn cứ theo nhu cầu và phải phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế. Xã Hợp Đức hỗ trợ hộ nghèo trồng các loại cây gồm vú sữa, vải thiều; xã Quế Nham, Ngọc Lý tặng cây bưởi, hồng xiêm. Tại xã Liên Chung, hộ dân được tặng cây bưởi, mít hoặc sâm Nam núi Dành. 

Các cơ sở hội còn hỗ trợ phân bón, cử cán bộ, hội viên đến thăm vườn, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong thời gian đầu. Hàng năm, các hội cũng tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt giúp bà con nâng cao kinh nghiệm sản xuất.

W-giam-ngh232o-1.jpg
Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, nỗ lực của người dân cũng đóng vai trò quan trọng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trường hợp của gia đình bà Kim Thị Thủy (thôn Hương, xã Liên Chung) là một trong những ví dụ điển hình đã từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ 100 cây bưởi giống được Hội Nông dân xã hỗ trợ, bà Thủy chuyên tâm phát triển và thu hoạch tốt, mỗi vụ thu được 15-20 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo Bắc Giang điện tử, toàn huyện đã trồng, tặng tổng cộng 120 vườn cây ăn quả gồm các loại nhãn, bưởi, hồng xiêm, vú sữa, mít, xoài… Sau 5 năm, các cơ sở hội nông dân trong huyện đã giúp 135 hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân gần 2%/năm.

Các mô hình khác

Tại huyện Yên Thế, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những mô hình mới vào canh tác, nhiều hộ đã thoát nghèo.

Yên Thế có khoảng 19 thôn, bản thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn. Tại những thôn này, cùng với chính sách hỗ trợ, người dân đã chủ động khai thác lợi thế để phát triển kinh tế. Ở thôn Đồng Bông (xã Tân Hiệp), mô hình trồng dưa chuột được nhân rộng từ vài hộ lên hơn 30 hộ với diện tích gần 8 ha.

Tại xã Đồng Vương, chị Nguyễn Thị Hải liên kết với 11 hộ thành lập tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản. Mô hình trồng ớt trên diện tích 20 ha mang lại nguồn thu ổn định cho người dân.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm theo từng năm với 4,91% (năm 2021), 3,76% (năm 2022). Yên Thế phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% vào cuối năm nay.

Để đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, cùng với chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chung tay của cấp ủy, chính quyền các cấp, ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang có 24.639 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 5,27%), 24.516 hộ cận nghèo (chiếm 5,24%). Năm 2022, số hộ nghèo giảm còn 17.946 hộ, chiếm 3,81%, hộ cận nghèo còn 19.797 hộ, chiếm 4,2%.

Hà Thu