Xả nước

Cập nhập tin tức Xả nước

"Vỡ đập, lo thì lo nhưng đừng thái quá"

Khi xây dựng đập thủy điện, thế giới bao giờ cũng tính toán các phương án để đề phòng thảm họa, phòng tránh thiệt hại. Tuy nhiên, đó là tài liệu bí mật.

Thời của “Thánh Trình”

Cứ đến mùa mưa lũ là nhiều đập thủy điện lại bất ngờ xả nước. Người quản lý các đập thủy điện đều có chung một câu trả lời “xả lũ đúng quy trình”.

'Không ai táng tận lương tâm xả nước phi tang chất thải Formosa'

“Thời điểm xả trùng với việc phát hiện chôn chất thải Formosa... Báo chí nói rằng xả nước theo yêu cầu của Formosa, rồi đặt nghi vấn phi tang chứng cứ là vô căn cứ".