Năm 2022, Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khoá XV nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khoá XV 

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2022, Quân đội đã có những nỗ lực vượt bậc, ghi dấu ấn mới, như lời khen ngợi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Vậy nhìn lại những kết quả nổi bật về quân sự quốc phòng, đồng chí có điều gì chia sẻ đồng bào và cử tri cả nước? 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Năm 2022 với tinh thần đổi mới mạnh mẽ cả về phong cách, phương pháp lãnh đạo và quản lý, điều hành, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc thực hiện dân chủ, đoàn kết, bám sát với thực tiễn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hải quân Việt Nam diễn tập thực hiện nhiệm vụ tuần tra

Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá. Toàn quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng, làm tốt công tác dự báo, nắm, đánh giá tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 - Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng. Coi trọng công tác chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn với xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân.

Không quân Việt Nam diễn tập thực hiện nhiệm vụ

Những kết quả nổi bật về mọi mặt trong năm 2022 tiếp tục khẳng định trách nhiệm, quyết tâm chính trị và nỗ lực cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có được kết quả đó do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự chủ động, tích cực đồng hành, ủng hộ và giám sát của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, thương yêu, đùm bọc của toàn thể đồng bào, cử tri cả nước có ý nghĩa rất quan trọng. Đây vừa là kinh nghiệm quý báu nhưng cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức phấn đấu, dành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin yêu, mến phục của Đảng, Nhà nước, đồng bào và cử tri cả nước.

Phóng viên: Năm 2022, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục là một điểm sáng trong hoạt động của Quân đội. Vậy đồng chí có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật cũng như là ý nghĩa của hoạt động đối ngoại quốc phòng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đúng như phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân ngày 20/12/2022 đã đánh giá, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng, là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Kết quả đó được thể hiện:

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Quân đội đã chủ động và tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả quan hệ quốc phòng của Việt Nam với các nước, tạo thế đan xen chiến lược, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc. Chúng ta cũng đã thúc đẩy quan hệ song phương với Quân đội các nước, bảo đảm cân bằng các mối quan hệ trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, cùng có lợi và tuân thủ luật pháp quốc tế với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thiết thực và hiệu quả. Chúng ta cũng đã tiếp tục duy trì tốt các cơ chế hợp tác như: Đối thoại chính sách quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, các hoạt động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam -  Campuchia, các cơ chế hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực…

Trong hợp tác quốc phòng đa phương, chúng ta cũng đã tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội trong khu vực và trên trường quốc tế khi tham gia và đề xuất sáng kiến tại các Diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế, như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Đối thoại Shangri-La, Hội nghị an ninh quốc tế Moscow… Đồng thời, cũng đã đăng cai tổ chức thành công một số hoạt động đa phương lớn như: Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN, Giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc…, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Có thể khẳng định, năm 2022, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng trong các hoạt động của Quân đội, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phóng viên: Trong năm qua, dự án Luật Phòng Thủ dân sự - dự án Luật đầu tiên về quân sự, quốc phòng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Đây là một dự án luật khó, có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Vậy, quá trình xây dựng, tiếp thu chỉnh lý luật này được thực hiện thế nào để tới đây, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua với số phiếu đồng thuận cao?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Sau khi dự án Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội đưa vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Quốc phòng và An ninh để chuẩn bị dự án Luật này. Cụ thể, đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tọa đàm về phòng thủ dân sự, xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học; báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4. Theo kế hoạch, dự án Luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.

Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra dựa án Luật Phòng thủ dân sự 

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với các cơ quan có liên quan của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Ủy ban Quốc phòng và An ninh để nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cơ quan Chính phủ, Quốc hội để chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Luật để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những nội dung còn ý kiến khác nhau; tổ chức tọa đàm xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới.

Như vậy, dự án Luật Phòng thủ dân sự được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân. Quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật rất kỹ lưỡng, chặt chẽ, là cơ sở để Quốc hội xem xét, thông qua.

Phóng viên: Theo Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, hiện mới có dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Vậy công tác xây dựng pháp luật của Bộ Quốc phòng trong năm nay sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Năm 2023, công tác xây dựng thể chế tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, nhất là việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đã được định hướng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Trong đó, dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khoá XV trả lời phỏng vấn của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam  

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Phòng không nhân dân để báo cáo Chính phủ đưa vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; tiếp tục triển khai tổng kết các văn bản pháp luật có liên quan và đề nghị xây dựng Pháp lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, báo cáo Chính phủ xây dựng 2 Pháp lệnh này.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Phóng viên: Nhân dịp đầu xuân năm mới, thông qua Truyền hình Quốc hội Việt Nam, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có những điều gì muốn chia sẻ, gửi gắm tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng như đồng bào và cử tri cả nước?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất phấn khởi trước tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, ý chí quyết tâm và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân trong năm 2022. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Lễ Xuất quân Đội Công binh số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc

Đồng thời, quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật và kỷ luật. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quân đội vững mạnh về chính trị, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với kết quả cao hơn năm 2022.

Tôi tin tưởng rằng, bằng ý chí, bản lĩnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn đồng bào và cử tri cả nước tiếp tục quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chúc cán bộ, chiến sĩ toàn quân cùng đồng bào và cử tri cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và tiếp tục dành nhiều thắng lợi mới, góp sức xây dựng Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, để Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Việt Nam. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc đồng chí nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc Quân đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm nay, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội