Đưa kiến thức về Mã bưu chính quốc gia vào chương trình dạy cho học sinh Tiểu học | Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động | Năm 2019, xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động

Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động là một trong những nhiệm vụ cụ thể đã được Bộ TT&TT đề ra trong Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019 mới được phê duyệt (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019 vừa được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt.

Kế hoạch này nhằm thực hiện Thông tư 07 ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về Mã bưu chính quốc gia; triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia giai đoạn đến năm 2023 đã được phê duyệt tại Quyết định 1337 ngày 13/8/2018 của Bộ TT&TT. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, xây dựng thói quen sử dụng Mã bưu chính quốc gia trong hoạt động cung ứng dụng vụ bưu chính; trang bị kiến thức, kỹ năng tra cứu, sử dụng Mã bưu chính quốc gia cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Bộ TT&TT đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể sẽ được tập trung thực hiện trong năm 2019 sắp tới như xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động; đặt hàng các bài viết, sự kiện để tuyên truyền Mã bưu chính quốc gia trên các báo, đài, tạp chí điện tử, mạng xã hội…

Cùng với đó, thời gian tới Bộ TT&TT sẽ sử dụng dịch vụ truyền thông qua tem bưu chính để tuyên truyền trên mạng lưới chuyển phát bưu chính trong nước và quốc tế; sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền trực quan như pa-nô, áp phích, tờ rơi, booklets…để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia.

Đặc biệt, cũng trong năm 2019, Bộ TT&TT dự kiến sẽ xây dựng nhân vật tượng trưng mang thông điệp tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia; đồng thời phối hợp với Bộ GD&ĐT để đưa kiến thức về Mã bưu chính quốc gia vào chương trình giảng dạy cho học sinh Tiểu học.

Bộ TT&TT giao Vụ Bưu chính chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia đã được phê duyệt. Cục Bưu điện Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) có trách nhiệm phối hợp với Bộ TT&TT tổ chức tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia.

Đưa kiến thức về Mã bưu chính quốc gia vào chương trình dạy cho học sinh Tiểu học | Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động | Năm 2019, xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động

Trang thông tin điện tử tra cứu Mã bưu chính quốc gia tại các địa chỉ http://postcode.vn, http://mabuuchinh.vn

Trước đó, vào ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 07 về Mã bưu chính quốc gia, trong đó quy định bộ mã bưu chính quốc gia chỉ gồm 5 ký tự số, thay cho 6 ký tự số trước đó. Tháng 12/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ra quyết định ban hành Mã Bưu chính quốc gia. Theo đó, Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp 5 ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị tương đương; các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; các điểm phụ vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan đại điện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đưa kiến thức về Mã bưu chính quốc gia vào chương trình dạy cho học sinh Tiểu học | Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động | Năm 2019, xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên thiết bị di động

Lễ công bố Mã bưu chính quốc gia được Bộ TT&TT tổ chức ngày 15/6/2018 (Nguồn ảnh: VNPost)

Ngày 15/6/2018, để đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả sử dụng mã bưu chính quốc gia trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội, Bộ TT&TT đã tổ chức công bố Mã bưu chính quốc gia.

Thời điểm đó, tổng số Mã bưu chính đã được gán là 21.405 mã, cho các đối tượng gán mã gồm: 11.093 phường, xã và đơn vị hành chính tương đương; 3.768 điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; 6.544 điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ của Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; 206 cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Số lượng mã dự trữ 78.595 mã.

Việc Bộ TT&TT xây dựng và ban hành Mã bưu chính quốc gia và thống nhất quản lý trên toàn quốc không những đáp ứng nhu cầu sử dụng chung nguồn tài nguyên của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên thị trường mà còn phục vụ cho các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau trong xã hội thông qua việc kết nối dữ liệu như quản lý hành chính, hỗ trợ chương trình tìm kiếm cứu nạn, xây dựng bản đồ số gắn với Mã bưu chính…

Bên cạnh đó, hệ thống Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chỉ bưu chính, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Mã bưu chính quốc gia được triển khai ứng dụng trong lĩnh vực bưu chính sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý nhà nước nói chung.