Trên những phiên bản iOS trước, người dùng iPhone cần ứng dụng bên ngoài để lọc ra những bức ảnh trùng nhau trong máy. Nhưng với iOS 16, ứng dụng Photos đã hỗ trợ tìm và nhập ảnh trùng lặp làm một.

Cơ chế sáp nhập ảnh trùng lặp của iOS 16 cũng được tối ưu hóa để có bức ảnh cuối cùng hoàn chỉnh nhất. Ví dụ nếu có một tấm ảnh độ nét cao nhưng ít thông tin mô tả, và một tấm ảnh độ nét thấp hơn nhưng nhiều thông tin mô tả, iOS 16 sẽ tạo ra bức ảnh độ nét cao và nhiều thông tin mô tả.

Xóa ảnh trùng lặp trên iPhone iOS 16 như thế nào?

Trong ứng dụng Photos của iOS 16, người dùng vào tab Albums và chọn mục Duplicates để biết đang có những ảnh nào trùng nhau. Hãy bấm nút Merge tương ứng với tập ảnh trùng nhau sẵn sàng nhập làm một.

Trong ứng dụng Photos của iOS 16, người dùng vào tab Albums, chọn mục Duplicates, và bấm nút Merge tương ứng với tập ảnh trùng nhau sẵn sàng nhập làm một.

Người dùng có thể bấm Select, hay thậm chí là Select All, để chọn các tập ảnh khác nhau và sáp nhập một thể.

Người dùng có thể bấm Select, hay thậm chí là Select All, để chọn các tập ảnh khác nhau và sáp nhập một thể.

Anh Hào