nxibmr3f6i65fi0kntwhgzdjbrqwes3r.jpg
Các công cụ viết mã bằng AI đang được kỳ vọng sẽ thay thế đáng kể sức lao động của con người.

Lấy cảm hứng từ công cụ viết mã AlphaCode và AlphaCode 2 của Google, Codium AI tuyên bố vừa đạt được những kết quả đáng kỳ vọng trong quá trình nghiên cứu, phát triển AlphaCodium - một công cụ tạo mã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

Dựa trên các kết quả thử nghiệm, AlphaCodium là phương pháp tạo mã tốt nhất, vượt trội so với AlphaCode và AlphaCode2 của Google mà không cần điều chỉnh mô hình bổ sung, giúp nhân loại tiến gần hơn một bước trong việc để AI viết mã thay cho con người.

Codium AI tự đặt ra sứ mệnh cho mình là ‘giúp các nhà phát triển viết mã nhanh hơn và ít lỗi hơn’. Công cụ AlphaCodium đã được thử nghiệm trên tập dữ liệu CodeContests chứa khoảng 10.000 vấn đề lập trình. Hiệu suất của công nghệ trên điểm chuẩn này cho thấy sự cải thiện về độ chính xác của GPT-4 từ 19% lên 44%. CodiumAI cho biết: “Kết quả này không chỉ là một cải tiến về số lượng mà còn là một bước đột phá về khả năng tạo mã của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), thiết lập một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực này”.

AlphaCodium bao gồm hai giai đoạn chính: Giai đoạn tiền xử lý và giai đoạn lặp mã. Trong giai đoạn tiền xử lý, mô hình tập trung vào mục tiêu, đầu vào, đầu ra, quy tắc, ràng buộc và mô tả chúng dưới dạng gạch đầu dòng. Sau khi phân tích, thử nghiệm, công cụ tạo ra một số giải pháp khả thi cho vấn đề và xếp hạng chúng theo mức độ từ phức tạp đến đơn giản.

Trong giai đoạn tiếp theo, các giải pháp sẽ chạy lặp lại trên các trường hợp thử nghiệm do AI tạo và sửa mã khi gặp lỗi cho đến khi đạt được giải pháp cuối cùng mà không có khả năng xảy ra lỗi. Mô hình sử dụng mô hình kiểm tra với câu hỏi cụ thể để phân biệt mã không chính xác trong quá trình lặp lại.

CodiumAI, được thành lập vào năm 2022 và đã từng huy động được 10,6 triệu USD vốn đầu tư vào tháng 3/2023.

(theo MTP)