cookies 679x419.jpg
Chính sách mới buộc các trang web phải cho phép người dùng dễ dàng từ chối cookie. 

Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh (ICO) mới đây đã ban hành thông báo, cho biết đã chính thức yêu cầu các công ty điều hành một số trang web có lượng truy cập nhiều nhất ở Anh phải tuân thủ luật quy định mới về sử dụng cookie khi thu thập dữ liệu người dùng.

Các trang web hiện nay thường không cấp cho người dùng lựa chọn từ chối cho phép trang web theo dõi vì mục đích tiếp thị thông qua cookie.

Quy định mới yêu cầu các trang web phải hướng dẫn cụ thể để giúp người dùng dễ dàng quan sát và lựa chọn quyền "từ chối tất cả cookie”. 

Trọng tâm của chính sách không phải là nhằm ngăn cản hoạt động thu thập thông tin vì mục đích quảng cáo của các trang web, mà là nhằm đảm bảo rằng hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa sẽ xuất phát từ mong muốn của bản thân người dùng.

Quyết định này là một biện pháp quản lý nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

Các công ty đã nhận được thông báo từ ICO sẽ có 30 ngày để điều chỉnh cấu trúc trang web của mình theo đúng các quy định đã đề ra.

ICO xác nhận sẽ công khai tình trạng cập nhật trang web của các công ty này vào tháng 1/2024, bao gồm thông tin chi tiết về những trường hợp chưa khắc phục được các vấn đề liên quan.

Đối với các trường hợp không tuân thủ quy định, ICO sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, theo các mức độ khác nhau.

Số tiền phạt có thể lên tới 17,5 triệu bảng Anh (khoảng 21,9 triệu USD) hoặc 4% doanh thu toàn cầu hằng năm của công ty trong năm tài chính trước đó.

Hiện nay, nhiều người dùng lo ngại về việc thông tin cá nhân đang bị sử dụng cho mục đích quảng cáo mà không có sự đồng ý của mình.

Quy định của ICO sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn từ chối cho phép các trang web sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để lập hồ sơ trực tuyến cho hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo.

ICO cũng cảnh báo sẽ thường xuyên đánh giá các banner lựa chọn sử dụng cookie trên các trang web lớn và yêu cầu điều chỉnh nếu phát hiện các thiết kế bất hợp lý.

(theo Computing)