UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 44/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (Quyết định 44). 

Như vậy, sau 2 năm áp dụng quy định về tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất với nhiều bất cập, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quy định mới với một số thay đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10. 

Về điều kiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân, Quyết định 44 có một số điểm mới. 

Cụ thể, quy định cũ chia 2 trường hợp, gồm các thửa đất trong đô thị và các thửa đất ngoài đô thị, để thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc. 

Nay, Quyết định 44 quy định việc tách thửa của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng 1/500 thì áp dụng các quy hoạch phân khu xây dựng lớn hơn.

Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng khi giải quyết thủ tục tách thửa. 

Một góc TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Đình Nam)

Về điều kiện tách thửa đối với tổ chức, trước đây, quy định tổ chức khi tách thửa theo dự án đầu tư thì thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết, bản vẽ tổng mặt bằng kèm theo nội dung thiết kế cơ sở của dự án (với dự án không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định xây dựng). 

Trong khi đó, Quyết định 44 mới ban hành quy định tổ chức khi tách thửa đất theo dự án đầu tư thì chỉ cần phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. 

Bên cạnh đó, quy định hạ tầng kỹ thuật dự án phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng trước khi thực hiện thủ tục tách thửa vẫn được giữ nguyên. 

Về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất, Quyết định 44 cũng có nhiều thay đổi. 

Nếu như trước đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chia đất ở thành 2 trường hợp, là đất ở có nhà ở thể hiện trên giấy tờ và đất ở chưa xây dựng nhà ở hoặc nhà ở không có đầy đủ giấy tờ, để quy định diện tích tối thiểu được tách thửa lần lượt từ 36m2 và từ 60m2. 

Thì nay, Quyết định 44 quy định chung diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại khu vực thuộc phường, thị trấn và huyện Côn Đảo là 60m2, có cạnh tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tại địa bàn các xã còn lại, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở từ 80m2. 

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp vẫn được giữ nguyên, từ 100m2 trở lên. 

Với đất nông nghiệp, Quyết định 44 quy định nếu đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2. Tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2. 

Nếu đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì các thửa đất sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu như trên và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý. 

Quy định cũ không quy định kích thước của cạnh tiếp giáp với đường giao thông khi tách thửa đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch các loại đất khác. Nhưng nay, Quyết định 44 quy định kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5m.