UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi UBND tỉnh có các buổi làm việc với sở, ngành, địa phương trong thời gian chờ lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 (Quyết định số 40) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. 

Theo đó, trường hợp mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mà không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản thì phải tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân theo Quyết định số 40. 

Trong thời gian chờ sửa quy định về tách thửa, UBND tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cho một số trường hợp tách thửa, hợp thửa đất. 

Nếu mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thì chia 2 trường hợp giải quyết. 

Đó là: Nếu hợp thửa đất thì cơ quan thẩm quyền tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 40; còn nếu tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho giữa những người thân trong gia đình mà người nhận tặng cho được nhận một thửa đất sau khi tách thì cũng tiếp tục giải quyết theo Quyết định số 40. 

Những hồ sơ không thuộc 2 trường hợp nói trên thì UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn địa phương rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch sao cho đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo Quyết định số 40. 

Để hạn chế tình trạng phân lô bán nền  dưới hình thức cá nhân, hộ gia đình xin tách thửa đất, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản. 

Trước đó, sau gần 3 tháng triển khai Quyết định số 40, ngày 20/1/2022 UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.  

Theo UBND tỉnh, thời gian qua trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn. Cùng với việc hình thành các khu, điểm dân cư mới này là những quảng cáo, giao dịch tương tự các dự án bất động sản. 

Giai đoạn 2019 – 2021, tình trạng phân lô bán nền tại Lâm Đồng diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung ở hai “điểm nóng” là TP.Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

Hơn 100 khu đất được san ủi, quảng cáo là dự án bất động sản nhưng thực chất đây là những khu đất do cá nhân, hộ gia đình xin hiến đất làm đường rồi tách thửa đất.  

Anh Phương