Ngày 16/10/2023, Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức để tìm ra đội ngũ nhân sự đủ năng lực, trình độ bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16.

W-dai-hoi-cong-doan-tttt-viet-nam-khoa-16-1-1.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. 

Thông qua Đề án nhân sự Ban Thường vụ, Hội nghị sẽ tìm ra chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thông qua kết quả bầu cử, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ gồm 10 Ủy viên.

w dai hoi cong doan tttt viet nam khoa 16 9 1 1426.jpeg
Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16.

Hội nghị đã lấy phiếu giới thiệu ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16 tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028.

W-dai-hoi-cong-doan-tttt-viet-nam-khoa-16-8-1.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chúc mừng các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông khóa 15 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo kết quả bầu cử diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16.

Hội nghị cũng đã bầu ông Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam khoá 15 và ông Phạm Quang Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT làm các Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

"Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 16, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa quan trọng, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân hạn chế của phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới", Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết.

Khép lại Hội nghị, Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa 16, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động thông qua các chỉ tiêu cơ bản gồm 5 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028, 8 chỉ tiêu thực hiện hằng năm và 3 khâu đột phá gồm tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, đồng thời mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.