Chiều 15/10, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức phiên trù bị Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 291 đại biểu tham dự.

W-chu-van-binh-chu-tich-cd-nganh-tt-tt-678-3.jpeg
Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: Tuấn Minh

Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có ý nghĩa quan trọng, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân hạn chế của phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, đại hội cũng lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, trình độ bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua chương trình làm việc, quy chế Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thảo luận các đề án, văn kiện Đại hội. 

W-20231015-minh1-19-1.jpg
Có 291 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XVI. Ảnh: Tuấn Minh

Đồng thời, các đại biểu tham dự phiên trù bị cũng được nghe Ban Chấp hành khóa XV trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XVI.

Theo đề án nhân sự, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 xây dựng và giới thiệu 36 nhân sự để đại hội bầu 32 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

W-20231015-minh1-3-1.jpg
Trong phiên trù bị, các đại biểu tập trung thảo luận các văn kiện, đề án Đại hội. Ảnh: Tuấn Minh 

Trong đó, lãnh đạo Bộ bầu 1 ủy viên, Cơ quan Công đoàn Thông tin và Truyền thông bầu 8 ủy viên; Cấp Vụ và tổ chức Đoàn TNCS HCM Bộ Thông tin và Truyền thông bầu 3 ủy viên; Công đoàn cấp trên cơ sở bầu 15 ủy viên và công đoàn cơ sở giới thiệu 9 đồng chí để bầu 5 ủy viên. 

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng mai (ngày 16/10).