1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10/21/2022 1,000 IBVCB.2599873298.fd.CT tu 1025621945 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 1,000 862008.211022.140433.Chuyen tien
10/21/2022 5,000 MBVCB.2599714107.Tra Xuan Binh giup ms 2022280.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 5,000 897344.211022.012331.KIEU MINH TUNG Chuyen tien
10/21/2022 10,000 MBVCB.2601628941.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.280(chi Luu Thi Nhung).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 10,000 324269.211022.190042.MAI THANH CHAU chuyen khoan
10/21/2022 10,000 459316.211022.164608.TRAN NGOC TUAN-211022-16:46:07 459316
10/21/2022 10,000 452892.211022.151851.NGUYEN VAN DINH chuyen khoan
10/21/2022 10,000 MBVCB.2598147497.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.280 (Chi Luu Thi Nhung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 10,000 427055.211022.080530.Vinh Nam ung ho ms 2022 280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 20,142 MBVCB.2601839410.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.ung ho
10/21/2022 30,000 MBVCB.2599075859.ms 2022279.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 30,000 MBVCB.2599062773.ms 2022280.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 30,000 MBVCB.2599069297.ms 2022278.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 50,000 614254.211022.152520.ung ho MS 2022279 Anh Huynh Van Vinh
10/21/2022 50,000 611843.211022.152235.ung ho MS 2022280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30142016832.30142016832-0584371111-MS 2022279
10/21/2022 50,000 435085.211022.104652.Ung ho MS 2022.280 chi Luu Thi Nhung FT22294086242279
10/21/2022 50,000 MBVCB.2598654301.Ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 50,000 007788.211022.100815.T ung ho chi Le Thi Nhung MS 2022.280
10/21/2022 50,000 490971.211022.094816.Ung ho ms 2022.279 ( anh huynh van minh)
10/21/2022 50,000 MBVCB.2598085968.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.280 chi luu thi nhung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 70,000 273729.211022.165804.IBFT ung ho MS 2022.279 Huynh Van Vinh
10/21/2022 100,000 885199.211022.205059.Ms 2022 280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 100,000 703017.211022.165359.MS2022279
10/21/2022 100,000 MBVCB.2600370979.abc.CT tu 0011001002163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 100,000 495284.211022.152642.Ung ho MS2022 280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 100,000 790049.211022.133904.Chuyen tien ms 2022279 anh huynh van vinh
10/21/2022 100,000 355841.211022.111304.Ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung). Mong chau be som khoi benh.
10/21/2022 100,000 IBVCB.2598915961.Giup ma so 2022.280 chi Luu Thi Nhung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 100,000 256343.211022.105723.UNG HO MS 2022.279 (ANH HUYNH VAN VINH)-211022-10:57:23 256343
10/21/2022 100,000 MBVCB.2598595665.Ung ho MS 2022.276 (gia dinh anh The).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 100,000 MBVCB.2598579015.Ung ho MS2022.278 (cha con anh Phan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 100,000 MBVCB.2598566885.Ung ho MS2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 100,000 876592.211022.092531.ung ho MS 2022280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 100,000 334697.211022.085534.VCB;0011002643148;NGUYEN THANH DO chuyen khoan
10/21/2022 100,000 586266.211022.084812.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 280 luu thi nhung
10/21/2022 100,000 MBVCB.2598200688.MS 2022.280.CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 100,000 MBVCB.2598043344.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 100,000 135125.211022.050613.MS 2022.278 CHA CON ANH PHAN-211022-05:06:13 135125
10/21/2022 100,000 135063.211022.050442.MS 2022.277 EM TRAN NGOC THANH-211022-05:04:42 135063
10/21/2022 150,000 536025.211022.175350.ung ho anh huynh van vinh MS 2022.279 FT22294009474400
10/21/2022 150,000 737649.211022.154253.ung ho MS 2022279 a Huynh Van Vinh
10/21/2022 150,000 252698.211022.090503.gia dinh dao thanh cong ung ho MS2022.254 ong Vo van Thu FT22294905802872
10/21/2022 150,000 247910.211022.090158.gia dinh Dao thanh cong ung ho MS2022.275 me con ba Be FT22294067643021
10/21/2022 175,000 ATM_FTF.10800545.078399.20221021.082409.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
10/21/2022 185,000 964301.211022.195403.MS 2022 243
10/21/2022 200,000 MBVCB.2602059379.ng h MS 2022.279 (Anh Hunh Vn Vinh).CT tu 0021001257993 NGUYEN CAM LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 035793.211022.221035.VCB;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen khoan ung ho em Tran Ngoc Thanh MS 2022277
10/21/2022 200,000 MBVCB.2601655774.ung ho MS 2022.279( anh Huynh Van Vinh).CT tu 0021001515211 CHU QUY DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 440034.211022.204430.bao vietnamnet ma so 2022.279 huynh van vinh
10/21/2022 200,000 MBVCB.2601623267.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 279anh Huynh Van Vinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2601606107.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 280 chi Luu Thi Nhung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2601272839.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2601270677.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 994133.211022.190456.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2022280
10/21/2022 200,000 668956.211022.163156.MS 2022275 ME CON BA BE
10/21/2022 200,000 668897.211022.162914.LUU THI NHUNG MS 2022280
10/21/2022 200,000 MBVCB.2600259655.Ung ho MS 2022.280 ( c Luu Thi nhung ).CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2599219803.ung ho MS 2022.277.CT tu 0071000800012 LIM THONG LENH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2599168379.Ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0011001893013 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 IBVCB.2599010814.ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2598925669.ung ho MS 2022.279(anh Huynh Van Vinh).CT tu 0371000403042 NGUYEN MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 MBVCB.2598880946.ung ho MS 2022.109(em Nguyn Huu Thu Quynh).CT tu 0371000403042 NGUYEN MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 219125.211022.095814.UNG HO MS: 2022.280(CHI LUU THI NHUNG)-211022-09:58:02 219125
10/21/2022 200,000 MBVCB.2598228647.Ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 200,000 223691.211022.083527.2022279 mong gia dinh anh Vinh vuot qua hoan nan nay
10/21/2022 200,000 MBVCB.2598067518.MS 2022.280.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 250,000 MBVCB.2599383682.ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 300,000 MBVCB.2601836647.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0071000686303 VU MINH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 300,000 MBVCB.2601250226.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.279(Anh Huynh Van Vinh), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 300,000 MBVCB.2601211507.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.280(Chi Luu Thi Nhung), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 300,000 023563.211022.163703.VCB;0011002643148;MS 2022280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 300,000 961741.211022.163601.VCB;0011002643148;MS 2022 278 cha con anh Phan
10/21/2022 300,000 MBVCB.2598635058.Ung ho ms2022.279 huynh van vinh.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 300,000 547160.211022.100547.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
10/21/2022 300,000 326936.211022.090102.goi ma so 2022.280
10/21/2022 300,000 603835.211022.002531.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)
10/21/2022 360,000 608236.211022.074153.ung ho ms 2022280 con chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 400,000 205850.211022.093615.UNG HO MS 2022.274 (ANH LE VAN DANH)-211022-09:36:15 205850
10/21/2022 500,000 476117.211022.214630.IBFT MS 2022.276
10/21/2022 500,000 474040.211022.214149.IBFT MS 2022.273
10/21/2022 500,000 MBVCB.2601718368.Ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 1017625779 TRINH THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 500,000 MBVCB.2601678791.MS 2022 109.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 500,000 969297.211022.191830.ung ho MS 2022 - 279 ( anh Huynh van Vinh )
10/21/2022 500,000 675205.211022.191555.MS 2022.276 - gia dinh anh The FT22294053404577
10/21/2022 500,000 646205.211022.185826.MS 2022.278 - cha con anh Phan FT22294072546617
10/21/2022 500,000 635809.211022.185225.MS 2022.279 - Huynh Van Vinh FT22294897035726
10/21/2022 500,000 865951.211022.184745.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 279 anh huynh van vinh
10/21/2022 500,000 625996.211022.184646.MS 2022.280 - Luu Thi Nhung FT22294053295127
10/21/2022 500,000 768820.211022.175329.ung ho MS 2022280 luu thi nhung
10/21/2022 500,000 997285.211022.165324.ung ho MS 2022277 TRAN NGOC THANH
10/21/2022 500,000 MBVCB.2598981604.ms 2022 280 uh chi Luu Thi Nhung.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/21/2022 500,000 198670.211022.105401.Ung ho MS 2022 279 Anh Huynh van Vinh
10/21/2022 500,000 994639.211022.100004.CAO DANG HOANG DUNG Chuyen tien MS 2022208 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 500,000 203445.211022.093202.UNG HO MS 2022.280 (CHI LUU THI NHUNG)-211022-09:32:02 203445
10/21/2022 500,000 MBVCB.2598090832.Minh Khue Mai Khoi Bien Hoa ung ho MS 2022.280 chi Luu Thi Nhung.CT tu 0121001667777 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 500,000 258806.211022.081137.Ung ho MS 2022 280 chi Luu Thi Nhung va be Tran Hai Minh
10/21/2022 500,000 338712.211022.074434.MS 2022 . 280 ( Chi Luu Thi Nhung )
10/21/2022 500,000 111927.211022.055100.Ung ho MS 2022.279 Huynh Van Vinh FT22294458085159
10/21/2022 686,000 815328.211022.090607.ung ho MS 2002279 anh Huynh Van Vinh
10/21/2022 700,000 036708.201022.231715.Ung ho MS 2022.278 cha con anh Phan FT22294549955095
10/21/2022 900,000 278050.211022.084231.Ung ho MS 2022 275 MS 2022 276 ms 2022 277
10/21/2022 900,000 276875.211022.084051.Ung ho MS 2022 272 MS 2022 273 ms 2022 274
10/21/2022 900,000 275994.211022.083932.Ung ho MS 2022 269 MS 2022 270 ms 2022 271
10/21/2022 1,000,000 856673.211022.231026.Ung ho MS 2022 280 chi Luu Thi Nhung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2601983967.ung ho MS 2022.276 (gia dinh anh The).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2601989472.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2601987773.ung ho MS 2022.278 (cha con anh Phan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2601985990.ung ho MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2601977869.ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2601010288.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2599089809.VO THI PHUONG DUNG chuyen tien MS2022.280 ( luu thi nhung).CT tu 0501000099360 VO THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 514106.211022.112844.Ung ho ms2022.280 luu thi nhung FT22294809818732
10/21/2022 1,000,000 MBVCB.2597946335.ung ho MS 2022.280 chi Luu Thi Nhung, Nam Dinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/21/2022 1,000,000 628072.201022.234358.Ung ho MS 2022 279 anh Huynh Van Vinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/21/2022 2,000,000 281396.211022.200121.VCB;0011002643148;MS 2022 280 chi Luu Thi Nhung
10/21/2022 3,000,000 570965.211022.120017.Ong Tu Van giup cho ms2022 280 chi Luu thi Nhung FT22294858124047
10/22/2022 5,500 874383.221022.100811.Ung ho MS 2022 279 NAM MO A DI DA PHAT
10/22/2022 5,555 870829.221022.100724.Ung ho MS 2022 280 NAM MO A DI DA PHAT
10/22/2022 10,000 MBVCB.2602845816.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.281 (3 Chi Em Hoang Thi Yen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 10,000 371488.221022.080506.Vinh Nam ung ho ms 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 15,000 MBVCB.2604301681.ung ho ms 2022.281( 3 chi em hoang thi yen) xa dien thanh, dien chau, nghe an..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 20,000 391994.221022.171606.ung ho MS 2022274 Anh Le Van Danh
10/22/2022 20,000 390455.221022.171404.ung ho MS 2022275 me con ba Be
10/22/2022 20,000 612495.221022.135332.VCB;0011002643148;KIM THI THU HUYEN chuyen khoan
10/22/2022 20,000 MBVCB.2602779352.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.281 3 chi em hoang thi yen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 20,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30175840534.30175840534-0978711842-ung ho MS 2022279 Anh Huynh van Vinh
10/22/2022 50,000 448573.221022.204211.ung ho NCHCCCL - phuong - 0967585817
10/22/2022 50,000 801107.221022.200058.MS 2022.267 chi Truong Thi Gap ung ho gia dinh chi tich
10/22/2022 50,000 132586.221022.144204.ung ho NCHCCCL FT22295002321001
10/22/2022 50,000 874932.221022.085001.ungho.MS2022.279.A.HUYNH.V.VINH
10/22/2022 50,000 562070.221022.074602.VCB;0011002643148;VU VAN HOA chuyen khoan ung ho a minh 2022 279
10/22/2022 100,000 MBVCB.2605692337.ung ho MS 2022.281 (3ce Hoang Yen).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 520928.221022.203005.Ms 2022 281 ba chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 100,000 377433.221022.192438.NGUYEN THI TUYET MAI Chuyen tien ung ho MS 2022.280( luu thi nhung)
10/22/2022 100,000 802519.221022.182712.ung ho MS 2022 279
10/22/2022 100,000 MBVCB.2604933672.ung ho 3 chi em hoang thi yen.CT tu 0181002912322 DANG THI THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 961979.221022.151909.MS 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 100,000 261311.221022.144814.Ms 2022.271 gia dinh a luan FT22295864375603
10/22/2022 100,000 MBVCB.2604022950.Ung ho MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 905593.221022.141549.MS 2022.281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 100,000 755212.221022.132704.ung ho MS 2022 279 Anh Huynh Van Vinh
10/22/2022 100,000 MBVCB.2603704367.Ung ho MS 2022.281.CT tu 1111000477235 LE HUU BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 426142.221022.124145.Ung ho ms 2022 279
10/22/2022 100,000 MBVCB.2603656932.MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 1030063472 DANG VAN DAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 460354.221022.001802.Ung ho ,NCHCCCL, Thanh
10/22/2022 100,000 MBVCB.2603493985.Ung ho hoan canh MS 2022.281 (3 chi em).CT tu 0441000799680 TRAN THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 MBVCB.2603281204.Ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 9932911999 TRAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 IBVCB.2603231816.Giup ma so 2022.281 ba chi em Hoang Thi Yen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 100,000 803911.221022.100415.Chuyen tien ung ho ms 2022281 ba chi em hoang thi yen
10/22/2022 100,000 804848.221022.095250.Ung ho MS 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 100,000 MBVCB.2602660329.ung ho MS 2022.279 anh Huynh Van Vinh.CT tu 0181003420738 HUYNH NGOC NGHIEM TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 MBVCB.2602542455.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 100,000 362037.221022.075025.ung ho MS 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 100,000 310313.221022.072938.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 281 ba chi em hoang thi yen
10/22/2022 100,000 073218.221022.071527.ung ho MS 2022.279 FT22295940056600
10/22/2022 100,000 064612.221022.065455.Ung ho MS 2022.279 Huynh Van Vinh FT22295349817895
10/22/2022 150,000 821368.221022.094701.VCB;0011002643148;Ung ho qua bao viet nam net Ung ho MS 2022 276 gia dinh a the
10/22/2022 150,000 486899.221022.094126.VCB;0011002643148; Ung ho qua bao viet nam net MS 2022218 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 200,000 MBVCB.2605920159.ung ho ms 2022.280(chi Luu Thi Nhung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 MBVCB.2605598099.VO THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0271000252610 VO THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 MBVCB.2605140719.ung ho MS 2022.281( 3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 996453.221022.181452.UH MS2022.281 BA CHI EM HOANG THI YEN-221022-18:15:02 996453
10/22/2022 200,000 789591.221022.172622.Ung ho MS2022279 anh Huynh Van Vinh
10/22/2022 200,000 MBVCB.2604256190.MS 2022 281 chi em Hoang Thi Yen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 200,000 MBVCB.2604234509.MS 2022 280 chi Luu Thi Nhung.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 200,000 MBVCB.2603763722.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 281 chi em Hoang Thi Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 MBVCB.2603701872.VU DUY NHI ung ho MS 2022.281 (3 chi e Hoang Thi Yen).CT tu 1014901761 VU DUY NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 936769.221022.114536.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022279 Anh Huynh Van Vinh
10/22/2022 200,000 MBVCB.2603284250.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 322530.221022.103620.ung ho MS 2022.279 anh Huynh Van Vinh FT22295813209640
10/22/2022 200,000 MBVCB.2602767926.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0691000304259 NGO VAN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 037092.221022.083537.Ung ho MS 2022 281 ba chi em HOANG THI YEN
10/22/2022 200,000 158042.221022.081733.Ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)
10/22/2022 200,000 MBVCB.2602533853.DO TRUNG KIEN UNG HO ONG HOANG MIEN MS2022.281.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)
10/22/2022 200,000 MBVCB.2602521896.Ung ho e Hoang Thi Yen ( nghe an) 2022.281.CT tu 0991000007392 HUYNH THI HONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 200,000 918037.221022.080614.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen)
10/22/2022 200,000 129074.221022.075312.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2022 281 3chi em
10/22/2022 200,000 381861.221022.072621.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 281 ba chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 200,000 126904.221022.064449.PHAN VAN QUYNH Chuyen tien UNG HO MS 2022.279 HUYNH VAN NEN
10/22/2022 200,000 MBVCB.2602237947.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0821000040780 NGUYEN KHANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605115067.MS 2022 281 ba chi em Hoang Thi Yen.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605111210.MS 2022 280 chi Luu Thi Nhung .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605102943.MS 2022 279 anh Huynh Van Vinh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605091322.MS 2022 278 cha con anh Phan .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605087698.MS 2022 276 gia dinh anh The .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605073924.Ho Chi Minh MS 2022 275 me con ba Be .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605061018.MS 2022 274 anh Le Van Danh .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605044263.MS 2022 273 gia dinh ba Tuat .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605049597.MS 2022 271 gia dinh anh Luan .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 250,000 IBVCB.2605035727.MS 2022 269 gia dinh Quynh Nhu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 300,000 MBVCB.2605931209.ung ho ms 2022.279(a Huynh Van Vinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 MBVCB.2605923391.ung ho?MS 2022281?3 chi em Hoang Thi Yen.CT tu 1016877828 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/22/2022 300,000 MBVCB.2605913672.ung ho ms 2022.281(3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 693371.221022.203006.ung ho MS 2022.279 - anh Huynh Van Vinh FT22297157018081
10/22/2022 300,000 942121.221022.184319.ung ho ma so 2022281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 300,000 MBVCB.2604536990.ung ho ms 2022.279 ( anh Huynh Van Vinh).CT tu 0031000302303 NGUYEN XUAN BACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 181063.221022.132106.MS 2022.281 hoang thi yen
10/22/2022 300,000 137775.221022.112607.TTTP ung ho Ms2022.281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 300,000 326934.221022.103855.Ung ho MS 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen FT22295068864517
10/22/2022 300,000 MBVCB.2603146593.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 315432.221022.103216.Ung ho ms 2022.281 Hoang Thi Yen FT22295899188076
10/22/2022 300,000 MBVCB.2603109493.HOANG MINH DUC chuyen tien ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)..CT tu 0611001436514 HOANG MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 MBVCB.2603020806.Ung ho MS 2022.281 (3 chi em Yen).CT tu 0111000242793 NGUYEN TRONG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 970440.221022.100610.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
10/22/2022 300,000 MBVCB.2602950576.Nguyen khac tho ung ho ms2022281 3 chi em hoang thi yen.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 088368.221022.095405.Ung ho MS 2022 281 ba chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 300,000 MBVCB.2602826959.PHAM THI THUY NGAN chuyen tien ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0041000230683 PHAM THI THUY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 300,000 541701.221022.062320.IBFT 2022279 anh huynh van vinh
10/22/2022 500,000 569397.221022.215750.Ung ho MS 2022 281 chi em Hoang Thi Yen
10/22/2022 500,000 MBVCB.2604255226.VO PHUC LE chuyen tien MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen.CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 500,000 383598.221022.124303.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 281 3 chi em HOANG THI YEN
10/22/2022 500,000 797619.221022.112617.UNG HO MS 2022.281 (3 CHI EM HOANG THI YEN)-221022-11:26:17 797619
10/22/2022 500,000 356170.221022.105551.ung ho MS 2022.275 me con ba Be FT22295445537170
10/22/2022 500,000 345229.221022.104933.ung ho MS 2022.272 ba Nguyen Thi Bich Lan FT22295123209040
10/22/2022 500,000 342399.221022.104754.ung ho MS 2022.274 anh Le Van Danh FT22295643057169
10/22/2022 500,000 412730.221022.085934.Pham Chi Lang va Tran Thi Hong ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen)
10/22/2022 500,000 MBVCB.2602690654.TRAN QUOC KHAI chuyen tien ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0411001041074 TRAN QUOC KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 500,000 137952.221022.083614.Ung ho MS 2022.279 em Huynh Van Vinh FT22295233927526
10/22/2022 500,000 MBVCB.2602507665.ung ho MS 2022.281 ( 3 chi em HoangThi Yen).CT tu 0781000462055 TRINH VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 500,000 918316.221022.075134.Dieu Thuong giup do MS 2022281
10/22/2022 500,000 738069.221022.074858.VCB;0011002643148;LE QUANG LIEM chuyen khoan ba Huynh thi ngoc Anh gui tang 3 chi em Hoang thi Yen MS 2022 281
10/22/2022 500,000 551398.221022.065722.IBFT Ung ho ms 2022279 a Huynh van Vinh
10/22/2022 500,000 136395.221022.055255.UH MS 2022.279
10/22/2022 500,000 023206.221022.013448.ung ho ma so 2022.280 chi Luu Thi Nhung FT22295194038801
10/22/2022 1,000,000 MBVCB.2604982791.Ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh ).CT tu 0071000711994 NGUYEN XUAN NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 1,000,000 793662.221022.111927.2022.279 ATRAN VAN VINH-221022-11:19:45 793662
10/22/2022 1,000,000 790929.221022.111442.UNG HO MS 2022.279.(ANH HUYNH VAN VINH-221022-11:15:00 790929
10/22/2022 1,000,000 351592.221022.105313.ung ho MS 2022.279 anh Huynh Van Vinh FT22295155073514
10/22/2022 1,000,000 MBVCB.2602766645.ung ho MS 2022.281.CT tu 0271000106789 TRAN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/22/2022 1,000,000 139871.221022.074756.Ung ho MS 2022.281
10/22/2022 2,000,000 MBVCB.2602326078.Ung ho MS 2022.279 Anh Huynh Van Vinh.CT tu 0541000183787 VU TRONG BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 1,000 579297.231022.133416.VUONG SUM chuyen tien tu Viettel Money
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608905223.UNG HO MS 2022 282 CHA CON ANH THICH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608897376.UNG HO MS 2022 281 3 CHI EM HOANG THI YEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608895690.UNG HO MS 2022 280 CHI LUU THI NHUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608890469.UNG HO MS 2022 279 ANH HUYNH VAN VINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608888950.UNG HO MS 2022 278 CHA CON ANH PHAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608887531.UNG HO MS 2022 277 EM TRAN NGOC THANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608874530.UNG HO MS 2022 276 GIA DINH ANH THE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608871594.UNG HO MS 2022 275 ME CON BA BE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608863639.UNG HO MS 2022 274 ANH LE VAN DANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608868589.UNG HO MS 2022 273 GD BA TUAT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608860363.UNG HO MS 2022 272 BA NGUYEN THI BICH LAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608853959.UNG HO MS 2022 271 GD ANH LUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608857058.UNG HO MS 2022 270 BE TRAN TUYET MAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 5,000 IBVCB.2608855423.UNG HO MS 2022 269 GD QUYNH NHU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 10,000 MBVCB.2608824561.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.282(cha con anh Thich).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 10,000 MBVCB.2607675300.NGUYEN VAN DAT chuyen tien.CT tu 1020501136 NGUYEN VIET DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 10,000 MBVCB.2607625134.HUYNH TRUONG SON chuyen tien.CT tu 0401001358779 HUYNH TRUONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 10,000 068331.231022.111350.Ungho
10/23/2022 10,000 MBVCB.2606818842.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 10,000 347058.231022.081006.Vinh Nam ung ho ms 2022 282 cha con anh To Thanh Thich
10/23/2022 20,000 MBVCB.2607743477.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2022.280 Luu Thi Nhung.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 35,000 MBVCB.2606740185.UNG HO NCHCCCL TRIEU KIEU DUNG 0913530615 thang10.CT tu 0361000337439 TRIEU KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 50,000 937331.231022.183616.T ung ho cha con Anh Thich MS 2022.282
10/23/2022 50,000 000424.231022.114822.ung ho NCHCCCL thai 0985897282
10/23/2022 50,000 MBVCB.2606646840.NGUYEN THI HONG NGA chuyen tien.CT tu 0701000430255 NGUYEN THI HONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 50,000 MBVCB.2606630479.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.282 gia dinh anh thich.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 50,000 796300.231022.055917.Ung Ho MS 2022281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/23/2022 54,000 670248.231022.083543.DAO QUANG MANH transfer
10/23/2022 100,000 498897.231022.210928.Ung ho MS2022 281 Hoang Thi Yen
10/23/2022 100,000 888992.231022.194148.Ung ho MS 2022282 cha con anh Thich
10/23/2022 100,000 472190.231022.191930.MS 2022.226 Chi Truong Thi Gap ung ho be Quynh Nhu
10/23/2022 100,000 470902.231022.191711.MS 2022.230 chi Truong Thi Gap ung ho ( ba sam )
10/23/2022 100,000 MBVCB.2608478765.Ung ho MS 2022.282 (Cha con anh Thich)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 100,000 IBVCB.2608074202.MS 2022. 280.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 100,000 902883.231022.160146.Ung ho MS 2022 280 Chi LUU THI NHUNG
10/23/2022 100,000 901560.231022.155934.Ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
10/23/2022 100,000 293290.231022.125242.ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
10/23/2022 100,000 273691.231022.124615.MS 2022 282 cha con anh Thich
10/23/2022 100,000 IBVCB.2607329318.Giup ma so 2022.282 cha con anh Thich .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 100,000 MBVCB.2606755493.Ung ho MS 2022.279( Anh Huynh Van Minh).CT tu 0071002846834 DO KHAC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 100,000 280460.231022.091440.VCB;0011002643148;bellsu ung ho MS 2022282 cha con a Thich
10/23/2022 100,000 298970.231022.074620.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 282 cha con anh thich
10/23/2022 100,000 MBVCB.2606214079.Ung ho MS 2022.088 ( be Pham Cong Danh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 100,000 626262.231022.021632.MS 2022279 anh Huynh Van Vinh
10/23/2022 150,000 151988.231022.101508.ung ho MS 2022.282 cha con anh thich FT22297660776065
10/23/2022 150,000 MBVCB.2606449797.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 155,500 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30224791023.30224791023-0914040900-Ung ho NCHCCCL Cong Thang 0914040900
10/23/2022 200,000 MBVCB.2608759758.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 282 Anh Thich.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 200,000 165080.231022.154601.Ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich)
10/23/2022 200,000 168226.231022.154139.ung ho MS 2022.274 (Anh Le Van Danh)
10/23/2022 200,000 242723.231022.123633.Ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
10/23/2022 200,000 828282.231022.104031.Hai ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
10/23/2022 200,000 828500.231022.101656.Ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
10/23/2022 200,000 Ung ho NCHCCCL + Chu An + 0918176126
10/23/2022 200,000 302449.231022.074807.Ung ho Chuong trinh NCHCCCL Diep Xuan Tinh 0934349818
10/23/2022 200,000 105375.221022.233618.3G UNG HO MS 2022.281(3 CHI EM HOANG THI YEN)-221022-23:36:18 105375
10/23/2022 200,000 MBVCB.2605975507.ung ho ms 2022.273(gd ba Tuat).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 200,000 MBVCB.2605962342.ung ho ms 2022.274( a Le Van Danh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 200,000 MBVCB.2605959034.ung ho ms 2022.275(me con ba Be).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 200,000 MBVCB.2605948747.ung ho ms 2022.277(e Tran Ngoc Thanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 200,000 MBVCB.2605938588.ung ho ms 2022.278(cha con a Phan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 300,000 345411.231022.222101.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen)
10/23/2022 300,000 MBVCB.2607029281.UNG HO MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 300,000 MBVCB.2607029368.Chuyen ms 2022.282 cha con anh Thich .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 300,000 153088.231022.095235.TTTP ung ho Ms2022.282 (cha con anh Thich)
10/23/2022 300,000 054233.231022.085940.Ung ho ms 2022.282 FT22297056641985
10/23/2022 300,000 MBVCB.2606513641.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.282 cha con anh Thich.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 300,000 970400.231022.070402.Ung ho 2022281 FT22297700727192
10/23/2022 300,000 MBVCB.2605952134.ung ho ms 2022.276(gd a The).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 350,000 MBVCB.2608981942.Ungho NCHCCCL nhom ban VT.CT tu 0481000616649 PHAM THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 500,000 763229.231022.222634.Sen ung ho ms 2022183 FT22297094010662
10/23/2022 500,000 MBVCB.2609054202.ms 2022 281 uh 3 chi em Hoang Thi Yen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 500,000 MBVCB.2609043303.ms 2022 282 uh cha con anh Thich.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/23/2022 500,000 MBVCB.2608856331.ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0501000223968 LE THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 500,000 191265.231022.153631.VCB;0011002643148;NGUYEN THI THAO LY ung ho MS 2022278 cha con anh Phan thon Trung Luong xa Tam My Tay huyen Nui Thanh tinh Quang Nam
10/23/2022 500,000 455790.231022.113055.VCB;0011002643148;DUONG THI CHAU TRAN ung ho MS 2022276 gia dinh anh The
10/23/2022 500,000 979439.231022.095939.VCB;0011002643148;TRAN THI THU HA chuyen khoan ung ho MS 2019051 chi Pham Thi Thu Huong
10/23/2022 500,000 138654.231022.085538.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 282 cha con anh THICH
10/23/2022 500,000 677235.231022.085203.Ung ho MS 2022 282 chi Tran Thi Ngoc Dua
10/23/2022 500,000 275697.231022.081028.ung ho ma so 2022.281 (3 chi em hoang thi yen)
10/23/2022 1,000,000 MBVCB.2606531320.MS.2022.279 (Huynh Van Vinh).CT tu 0111000272478 NGUYEN THI HUYEN TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 1,000,000 MBVCB.2606507295.Ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 0011000487803 NGUYEN MINH KINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 1,000,000 007587.231022.080939.MS 2022.281 - 3 chi em Hoang Thi Yen FT22297695245480
10/23/2022 1,000,000 893294.231022.075349.Dieu Thuong ung ho MS 2022282
10/23/2022 1,000,000 MBVCB.2606240581.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen, Nghe An).CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/23/2022 3,000,000 976513.231022.084116.Ong Tu Van giup do ms2022282 cha con a Thich
10/23/2022 5,000,000 965720.231022.083557.Ong Tu Van giup do MS 2022281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/24/2022 5,000 MBVCB.2611319933.Vietnamnet.CT tu 1017064399 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2022 5,500 987867.241022.101937.Ung ho MS 2022 283 NAM MO A DI DA PHAT
10/24/2022 5,500 982917.241022.101839.Ung ho MS 2022 282 NAM MO A DI DA PHAT
10/24/2022 5,500 979849.241022.101758.Ung ho MS 2022 281 NAM MO A DI DA PHAT
10/24/2022 5,500 973139.241022.101640.Ung ho MS 2022 280 NAM MO A DI DA PHAT
10/24/2022 10,000 MBVCB.2613669002.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.283(Anh Nguyen Van Hien).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 10,000 MBVCB.2612396402.Tu Thien aj.CT tu 9349475645 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 10,000 MBVCB.2612323381.NGAN VAN TO chuyen tien.CT tu 1026738137 NGAN VAN TO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 10,000 456255.241022.140133.BUI DUC DAT Chuyen tien
10/24/2022 10,000 014019.241022.135815.NGUYEN THI HUONG chuyen khoan
10/24/2022 10,000 MBVCB.2610631827.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 10,000 344355.241022.074612.Vinh Nam ung ho ms 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 15,000 MBVCB.2611389340.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022281 2022282 va 2022283.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2022 20,000 558969.241022.214227.Ung ho NCHCCCL
10/24/2022 20,000 363254.241022.200615.MS 2022.283. hunghoaiduc
10/24/2022 20,000 435959.241022.193554.TAN MAI
10/24/2022 20,000 MBVCB.2612398106.MS 2022.282 (gd anh Thich) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 50,000 517033.241022.210108.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.283 gd anh Nguyen Van Hien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22297649210296
10/24/2022 50,000 MBVCB.2612563975.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.283 anh nguyen van hien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 50,000 931765.241022.155851.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 50,000 004164.241022.144556.Ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 50,000 125254.241022.141410.MS 2022.279 A HUYNH VAN VINH (TX MAILINH TPHCM)
10/24/2022 50,000 826292.241022.095712.MS 2022.283
10/24/2022 50,000 659609.241022.091221.ung ho MS220283 anh nguyen van hien
10/24/2022 50,000 MBVCB.2610079840.Ung ho MS 2022.282.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 50,000 MBVCB.2610075532.Ung ho MS 2022.281.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 50,000 401945.231022.230936.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.282 cha con anh Thich. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22297743278203
10/24/2022 50,000 401335.231022.225756.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.281 , 3 chi em Hoang Thi Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22297128725753
10/24/2022 100,000 028122.241022.220342.MS 2022.283 anh NGUYEN VAN HIEN
10/24/2022 100,000 427537.241022.211713.ung ho MS 2019.051 ( chi Pham Thi Thu Huong)
10/24/2022 100,000 609416.241022.203352.Ung ho MS 2022283 Anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 MBVCB.2612672980.Ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 100,000 299477.241022.154737.ung ho MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien FT22297968132907
10/24/2022 100,000 MBVCB.2611855396.MS 2022- 283 (Nguyen van Hien).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30268572164.30268572164-0969623334-ung ho ms 2022272 ba nguyen thi bich lan
10/24/2022 100,000 522820.241022.144111.Ung ho MS 2022.283(anh Nguyen Van Hien)
10/24/2022 100,000 606914.241022.143713.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 MBVCB.2611709086.Gia dinh Linh Son ung ho Ms 2022. 283.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 100,000 109331.241022.135235.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen(
10/24/2022 100,000 576787.241022.135058.MS 2022.283
10/24/2022 100,000 165652.241022.135040.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
10/24/2022 100,000 687725.241022.132533.Ung ho MS2022 283 Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 990973.241022.122310.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 283 Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 IBVCB.2610578259.Giup ma so 2022.283 anh Nguyen Van Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2022 100,000 643580.241022.094723.VCB;0011002643148;Giup do MS 2022283 Nguyen Van Hienb
10/24/2022 100,000 868314.241022.093827.Ms (2022. 283) anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 MBVCB.2610221925.ms 2019 054.CT tu 0281000516215 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/24/2022 100,000 729742.241022.091648.T ung ho Anh Nguyen Van Hien MS 2022.283
10/24/2022 100,000 MBVCB.2610025912.Ung ho MS 2022.283(anh nguyen van hien).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 100,000 SHGD:10000476.DD:221024.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.275chuc Ba Nguyen Thi Be manh khoe
10/24/2022 100,000 SHGD:10000052.DD:221024.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.280co Luu Thi Nhung va chuc em Tran Hai Minh mau khoe
10/24/2022 100,000 SHGD:10000018.DD:221024.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.276ung ho gia dinh bac Vo Van The
10/24/2022 100,000 SHGD:10000020.DD:221024.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.278ung ho gia dinh bac Bui Nhu Phan
10/24/2022 100,000 953015.241022.082441.ung ho MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien FT22297060846944
10/24/2022 100,000 380765.241022.081005.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 283 anh nguyen van hien
10/24/2022 100,000 MBVCB.2609888425.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2022.283 Anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 100,000 854444.241022.075806.Chuyen tien ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien)
10/24/2022 100,000 684337.241022.075615.ung ho MS 2022283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 525600.241022.073205.VCB;0011002643148;HUYNH CONG MINH HUNG ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 249536.241022.071059.MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 100,000 857338.231022.231235.Ung ho MS2022 282 cha con anh Thich
10/24/2022 200,000 318150.241022.224341.Ung ho MS 2022 275 me con ba Be
10/24/2022 200,000 MBVCB.2613946173.Ung ho chi Pham Thi Thu Huong.CT tu 0331000473046 TRAN NHAT TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2613846387.Nhaahn ung ho ms 2022.283.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2613637636.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 283 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2613447720.MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0451000247915 NGUYEN THI THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 005668.241022.200936.UNF HO MS 2022.281(3 CHI EM HOANG THI HIEN)-241022-20:09:47 005668
10/24/2022 200,000 004544.241022.200707.UNG HO MS 2022.282(CHA CON ANH THICH)-241022-20:07:31 004544
10/24/2022 200,000 002862.241022.200343.UNG HO MS 2022.283(ANH NGUYEN VAN HIEN)-241022-20:03:44 002862
10/24/2022 200,000 924971.241022.195619.MS 2022 283
10/24/2022 200,000 MBVCB.2613297182.NGUYEN VAN THINH chuyen tienMS 2022.277 (Tran Ngoc Thanh ).CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2612944168.ung ho MS 2019.051.CT tu 0531000297252 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2612818420.UNG HO MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2612117632.ung ho MS2022.282(cha con anh Thich).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2612079288.Ung ho MS2022.283(anh Nguyen Van Hien).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 191532.241022.145648.ung ho ms 2022283 FT22297978550001
10/24/2022 200,000 MBVCB.2611673457.ung ho MS 2022.283?anh Nguyen Van Hien.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 192465.241022.141650.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho Ms 2022.283
10/24/2022 200,000 986956.241022.135152.ung ho MS 2022 283 Nguyen Van Hien
10/24/2022 200,000 767589.241022.135027.UNG HO MS 2022.283 NGUYEN VAN HIEN-241022-13:50:01 767589
10/24/2022 200,000 MBVCB.2611431497.MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0041000838961 TRAN VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 427634.241022.124528.Ung ho 2022283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 200,000 248526.241022.121048.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022282 vam so 2022283
10/24/2022 200,000 706172.241022.115339.UNG HO MS 2022.283 ANH NGUYEN VAN HIEN-241022-11:52:58 706172
10/24/2022 200,000 292161.241022.113016.Ung ho MS 2022.283 Anh Nguyen Van Hien FT22297640140605
10/24/2022 200,000 MBVCB.2610460842.Ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1234709999 LAI VAN BACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2610101072.LY VINH PHUOC ho tro MS 2022.277.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2610054466.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2610042567.ong Le Ky Phung ung ho Ms 2022.277.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2610032791.ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.274.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2610038002.ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.273.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 778090.241022.082947.IBFT MS 2022283 a Nguyen Van Hien
10/24/2022 200,000 700470.241022.080413.PHI VAN HOAN ung ho gia dinh a Nguyen Van Hien
10/24/2022 200,000 MBVCB.2609847288.MS 2022.283 Ung ho anh Nguyen Van Hien.CT tu 0021000583878 BUI VIET HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 311006.241022.074304.MS2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 200,000 310511.241022.074252.Ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 200,000 MBVCB.2609782099.DO TRUNG KIEN UNG HO A NGUYEN VAN HIEN MS 2022.283.CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 MBVCB.2609773708.Ma so 2022.283( A Hienj).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 200,000 272258.241022.072352.Ung ho MS 2022 283
10/24/2022 300,000 035315.241022.220821.Hung chuyen ung ho ms2022.283 nguyen van hien FT22298492638777
10/24/2022 300,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30280123799.30280123799-0902818613-ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 300,000 989813.241022.193845.UNG HO MS 2022.283( A NGUYEN VAN HIEN)-241022-19:38:10 989813
10/24/2022 300,000 MBVCB.2612120810.ung ho MS 2022.283 (NGUYEN VAN HIEN).CT tu 0891000640155 TRAN QUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 300,000 190777.241022.145625.UNG HO MS 2022.283 anh NGUYEN VAN HIEN FT22297628728000
10/24/2022 300,000 IBVCB.2611447881.Ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071001866907 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 300,000 602273.241022.121727.Ung ho MS 2022 283 a Nguyen Van Hien
10/24/2022 300,000 MBVCB.2610976910.Chuyen ms 2022.283 anh Nguyen van Hien .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 300,000 302360.241022.113521.Ung ho ma so 2022.283, anh Nguyen Van Hien FT22297008376975
10/24/2022 300,000 MBVCB.2610034462.ong Le Ky Phung ung ho Ms 2022.276.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 300,000 392385.241022.081952.VCB;0011002643148;Ms 2022283
10/24/2022 300,000 447595.241022.081905.DANG HOANG KHANH Ung ho MS 2022 283
10/24/2022 300,000 MBVCB.2609776359.Ung ho MS 2022.283 ( anh Nguyen Van Hien ).CT tu 0071003765113 TO XUAN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 360,000 813663.241022.084745.ung ho ms 2022282 cha con anh Thich
10/24/2022 500,000 287604.241022.224447.VCB;0011002643148;ung hoMS 2022283anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 500,000 MBVCB.2613716144.NGUYEN THI THU TRANG chuyen ung ho Chi Pham Thi Thu Huong. MS 2019.051.CT tu 0071000553235 NGUYEN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 500,000 909326.241022.204935.Ung ho MS 2019.051 - Pham Thi Thu Huong FT22297642022983
10/24/2022 500,000 MBVCB.2613464631.DUONG XUAN UYEN chuyen tien ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 0151000017522 DUONG XUAN UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 500,000 159048.241022.165128.BAO DTDT CT BAN DOC UH TUAN 2/10/2022 - MS MS 2022.272 ba Nguyen Thi Bich Lan
10/24/2022 500,000 807093.241022.162934.Mr TienUSD Gia Lam Hn 0961304656 ung ho MS 2022 283 Nguyen Van Hien
10/24/2022 500,000 387897.241022.162732.Suong chuyen ung ho MS 2022.283 FT22297540458860
10/24/2022 500,000 MBVCB.2611599872.Ghi ro ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien.CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 500,000 806456.241022.131234.VU THI LUU Chuyen tien ung ho ms 2022283 anh nguyen van hien
10/24/2022 500,000 298805.241022.113333.ung ho MS 2022.281 FT22297662952233
10/24/2022 500,000 295493.241022.113153.ung ho MS 2022.283 FT22297535473096
10/24/2022 500,000 MBVCB.2610831350.ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 500,000 734298.241022.092005.Ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien)
10/24/2022 500,000 715376.241022.091109.LE QUYNH HOA ung ho MS 2022.283 (Nguyen Van Hien)
10/24/2022 500,000 698933.241022.090332.LE QUYNH HOA ung ho MS 2022.281(3chi em HT Yen)
10/24/2022 500,000 154668.241022.082910.MS 2022.283 (Nguyen Van Hien)
10/24/2022 500,000 MBVCB.2609966549.Ung ho ms 2022.283 (nguyen van hien).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 500,000 589142.241022.080236.ung ho MS 2022.279 ( anh Huynh Van Vinh )
10/24/2022 500,000 921568.241022.075703.ung ho MS 2022.283 a Nguyen Van Hien FT22297000492378
10/24/2022 500,000 623084.241022.072203.ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 500,000 194745.241022.071436.Ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien va con gai
10/24/2022 500,000 171595.241022.060125.ung ho MS 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/24/2022 500,000 864817.241022.060059.Ung ho MS 2022.282 cha con anh Thich FT22297640011204
10/24/2022 500,000 513661.231022.235841.UNG HO MS 2022.274 (ANH LE VAN DANH)-231022-23:58:41 513661
10/24/2022 800,000 SHGD:10005300.DD:221024.BO:CTY TNHH TV XD DAI HUNG.Remark:cty dai hung ung ho ca ms 2022,282,ms 2022 275,ms 2022 279 ,ms 2022 276
10/24/2022 800,000 MBVCB.2610915740.ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 1,000,000 061998.241022.185631.CK nhanh - ung ho MS2022.283 Nguyen Van Hien
10/24/2022 1,000,000 223629.241022.151225.Ung ho MS 2022.283 FT22297536197245
10/24/2022 1,000,000 971347.241022.141828.Ung ho Ms 2022.283 anh Nguyen Van Hien
10/24/2022 1,000,000 896882.241022.132922.MS 2022 283
10/24/2022 1,000,000 513692.241022.120017.Phuc Tam An ung MS 2022 279 anh Huynh Van Vinh
10/24/2022 1,000,000 327812.241022.115534.Phuc Tam An ung ho MS 2022 277 TRAN NGOC THANH
10/24/2022 1,000,000 214551.241022.110401.Ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Thien
10/24/2022 1,000,000 120645.241022.104018.Ung ho ma so MS 2022.283
10/24/2022 1,000,000 MBVCB.2610349260.Ung ho MS 2022.283 ( Nguyen Van Hien ).CT tu 0011001263389 KHUAT NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 1,000,000 014193.241022.090626.Ung ho MS 2022.283 FT22297544348661
10/24/2022 1,000,000 894656.241022.072019.Long chuyen ung ho ms 2022.283 FT22297595372494
10/24/2022 1,000,000 617525.241022.071829.ung ho MS 2022283 anh Nguyen Van Hien chuc anh hien mau khoe
10/24/2022 1,000,000 870094.241022.062258.Ung ho MS 2022.281, ba chi em Hoang Thi Yen FT22297865265800
10/24/2022 1,000,000 247458.241022.021848.Ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/24/2022 2,000,000 MBVCB.2613296571.NGUYEN THI THANH TUYET MS ung ho 2022.283?(anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071000749183 NGUYEN THI THANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/24/2022 10,000,000 830098.241022.132232.Ong Tu Van ung ho ms2022283 a Nguyen Van Hien gd 4 nguoi gap tai nan
10/24/2022 45,000,000 UNG HO 5 MA SO: 2022.274; 2022.275; 2022.278; 2022. 279; 2022.282// MOI MA SO 9 TRIEU. TC: 45TR VND
10/25/2022 5,000 MBVCB.2616034819.Tra Xuan Binh giup ms 2022284.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 5,500 857676.251022.101616.Ung ho MS 2022 284 NAM MO A DI DA PHAT
10/25/2022 10,000 408777.251022.162241.TRUONG THANH PHUNG chuyen khoan
10/25/2022 10,000 MBVCB.2616253966.Ung ho MS 2022.283 ( anh Nguyen Van Hien ). Chuc anh va 2 chau vuot qua kho khan..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 10,000 MBVCB.2616236273.Ung ho MS 2022.281 ( 3 chi em Hoang Thi Yen ). Chuc 3 chau khoe manh..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 10,000 MBVCB.2616187755.Ung ho MS 2022.280 ( chi Luu Thi Nhung ). Mong be Minh mau khoe..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 10,000 MBVCB.2615312494.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.284 ( Be Chip ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 10,000 449817.251022.083013.Vinh Nam ung ho ms 2022 284 be Chip
10/25/2022 15,000 067715.251022.113200.DINH HONG DUONG chuyen khoan
10/25/2022 20,000 020097041510251601122022s2s1699605.81289.160113.LE VAN PHUOC chuyen tien
10/25/2022 20,000 942572.251022.112955.Ung ho NCHCCCL Bui Ngoc Anh 0385318260
10/25/2022 20,000 203874.251022.065539.Nhom TU TAM HA NOI - uh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly so T11.2022. Xin tri an FT22298673460969
10/25/2022 30,000 MBVCB.2617095350.ms 2022 281.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 30,000 MBVCB.2617083298.ms 2022 282.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 30,000 MBVCB.2617079648.ms 2022 284.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 30,000 MBVCB.2617075995.ms 2022 283.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 50,000 MBVCB.2617589474.Ung ho MS 2019.054 ( be Vu Duc Duy).CT tu 0731000688935 NGUYEN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 50,000 529939.251022.201641.UNG HO NCHCCCL PHUONG 0973192190-251022-20:16:42 529939
10/25/2022 50,000 836843.251022.162356.VCB;0011002643148;NGUYEN THANH DO chuyen khoan
10/25/2022 50,000 876903.251022.142756.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022284 be Chip
10/25/2022 50,000 159555.251022.140849.Ung ho ma so 2022.284, be chip
10/25/2022 50,000 MBVCB.2614948375.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.284 be chip.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30295687527.30295687527-0584371111-MS 2022283
10/25/2022 100,000 548235.251022.223607.ung ho MS 2022284 be chip
10/25/2022 100,000 120644.251022.221514.ung ho MS2022.284 (be Chip)
10/25/2022 100,000 176059.251022.221201.ung ho MS2022.280 ( luu thi nhung)
10/25/2022 100,000 143326.251022.214027.MS 2019.054 (Vu Duc Duy)
10/25/2022 100,000 MBVCB.2617811663.LE THI HUONG QUYNH ung ho quy .CT tu 0011001764830 LE THI HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 628766.251022.203838.ung ho chau vu duc duy FT22298196707687
10/25/2022 100,000 MBVCB.2617519927.Doc gia vietnamnet ung ho MS2022.284 (Be chip).CT tu 0891000621501 LAM VUONG HIEU YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 970201.251022.201208.Ung ho NCHCCCL
10/25/2022 100,000 670059.251022.200220.UNG HO MS 2019054 BE VU DUC DUY FT22298519232630
10/25/2022 100,000 010862.251022.195036.IBFT Ung ho ms 2019.054 - be Vu Duc Duy
10/25/2022 100,000 752837.251022.190546.MS 2022.281
10/25/2022 100,000 563452.251022.184813.MS 2022.280 FT22298084306010
10/25/2022 100,000 MBVCB.2617081849.Ung ho MS 2022.284 (be Chip).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 292637.251022.182812.VCB;0011002643148;MS 2019054 be Vu Duc Duy
10/25/2022 100,000 752323.251022.181549.ms 2022279 huynh van vinh
10/25/2022 100,000 MBVCB.2616679597.DINH THI KIM LOAN chuyen tien MS 2019.051(Pham Thi Thu Huong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 878882.251022.164118.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022284 Be Chip
10/25/2022 100,000 281513.251022.154721.Ms 2022 284 be Chip
10/25/2022 100,000 896500.251022.153522.T ung ho be Chip MS 2022.284
10/25/2022 100,000 177291.251022.152418.uh MS 2022.283( anh Nguyen Van Hien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
10/25/2022 100,000 160150.251022.150715.ung ho MS 2022.284( be Chip). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
10/25/2022 100,000 122588.251022.145827.ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien)
10/25/2022 100,000 732924.251022.144831.MS 2022.284 BE CHIP
10/25/2022 100,000 MBVCB.2616008345. MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 211215.251022.141651.VCB;0011002643148;HUYNH THI DIEM THUY chuyen khoan ms 2022284
10/25/2022 100,000 562538.251022.134853.Hai ung ho MS 2022 284 be Chip
10/25/2022 100,000 791205.251022.132852.NGO ANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2022275 me con ba Be
10/25/2022 100,000 365177.251022.124626.Ung ho MS2022 284 be Chip
10/25/2022 100,000 334299.251022.123729.Ms 2022 283 anh nguyen van hien
10/25/2022 100,000 MBVCB.2615329494.Ung ho ma so 2022.284.CT tu 9978459280 NGUYEN LE HAI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 MBVCB.2615324844.Ung ho ma so 2022.281.CT tu 9978459280 NGUYEN LE HAI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 MBVCB.2615325515.Ung ho ma so 2022.280.CT tu 9978459280 NGUYEN LE HAI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 436849.251022.102315.Ung ho ms 2022.284 FT22298189164870
10/25/2022 100,000 704330.251022.101312.MAI HAI YEN Chuyen tien MS 2022284 be chip
10/25/2022 100,000 143094.251022.100543.VCB;0011002643148;Tran Bich Thuy ung ho MS 2022284 be Chip
10/25/2022 100,000 MBVCB.2614821481.Ms 2022.284 tang be Chip.CT tu 0201000359456 NGUYEN THI THANH LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 304442.251022.085710.Minh Quan ung ho MS 2022.284 FT22298376260557
10/25/2022 100,000 509397.251022.084848.ung ho be chip ms 2022 284 ong nguyen van anh tru xom 9 xa ha linh huyen huong khe tinh ha tinh
10/25/2022 100,000 MBVCB.2614612783.Ung ho ms 2022.284 (be Chip).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 MBVCB.2614600568.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.284.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 869501.251022.083126.ung ho MS 2022284 Be Chip
10/25/2022 100,000 127721.251022.082527.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 275
10/25/2022 100,000 694264.251022.082053.Ung ho MS 2022284 Be Chip
10/25/2022 100,000 IBVCB.2614508794.Giup ma so 2022.284 be Chip .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 100,000 735559.251022.070822.Ung ho MS2022283 anh Nguyen Van Hien
10/25/2022 100,000 130789.241022.235033.ung ho MS 2019.054 be Vu Duc Duy FT22298046866693
10/25/2022 100,000 MBVCB.2614099620.MS 2022-278 (cha con anh Phan) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 MBVCB.2614094613.MS 2022-282 (cha con anh Thich).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 100,000 MBVCB.2614093459.MS 2022-283 (cha con anh Hien).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 150,000 550133.251022.224129.ung ho MS 2022 279 Anh huynh van vinh
10/25/2022 150,000 680692.251022.195800.VCB;0011002643148;ung ho chau duc duy
10/25/2022 150,000 177871.251022.153525.uh MS 2022.280( chi Luu Thi Nhung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
10/25/2022 190,000 MBVCB.2616191716.ung ho MS 2022.284 .CT tu 0461000412877 TO VAN PHONG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 851751.251022.224924.Ung ho MS 2022.113 - Be Nguyen Hoang Huy Mong be mau khoe FT22299470471074
10/25/2022 200,000 MBVCB.2617875108.MS 2022 284 (be chip).CT tu 0541000255331 NGUYEN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2617859738.Ung ho MS 2022.284.CT tu 0641000000288 NGUYEN THI BAO AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 454528.251022.213239.ung ho MS 2019.054 ( be Vu Duc Duy )
10/25/2022 200,000 MBVCB.2617795656.Nhaahn ung ho ms 2022.284.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 735980.251022.211141.Ung ho ms 2019 054 be vu duc duy
10/25/2022 200,000 726127.251022.205558.MS 2022 284 be chip
10/25/2022 200,000 MBVCB.2617699517.MS 2019055(be vu duc duy).CT tu 0041000177826 TRINH THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 649135.251022.194643.Ung ho ms 2019.054 FT22298175232828
10/25/2022 200,000 MBVCB.2617287291.Ung ho MS 2019.054 (be Vu Duc Duy).CT tu 1015908824 LA THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2617268878.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 284 be Chip.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 286024.251022.184227.MS 2019.054 ( chau vu duc duy)
10/25/2022 200,000 470909.251022.180804.HOANG ANH UNG HO MS 2022.283-251022-18:08:29 470909
10/25/2022 200,000 901853.251022.164141.VCB;0011002643148;LE THI DUNG chuyen khoan Ms 2019 054 be Vu Duc Duy
10/25/2022 200,000 286222.251022.155310.Ms 2022 283 anh Nguyen Van Hien
10/25/2022 200,000 MBVCB.2616154635.Ung ho MS 2022 284 Be Chip.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 200,000 MBVCB.2616032394.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.284( be Chip).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 103025.251022.143653.ung ho MS 2022.284 (Be Chip)
10/25/2022 200,000 819624.251022.141101.MS 2022 284
10/25/2022 200,000 171692.251022.134251.VCB;0011002643148;MS 2022 284 Ung ho Be Chip
10/25/2022 200,000 184984.251022.133203.Ung ho MS 2022 283
10/25/2022 200,000 577385.251022.132731.Ung ho MS 2022.284 be Chip FT22298144926506
10/25/2022 200,000 017756.251022.131706.Trang chuyen ung ho ma 2019.054 be Vu Duc Duy FT22298600719847
10/25/2022 200,000 175550.251022.131540.Ung ho MS 2022 284 be Chip
10/25/2022 200,000 000241.251022.130321.Ung ho MS 2022.283-A. Nguyen Van Hien FT22298535808450
10/25/2022 200,000 367733.251022.120918.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 284 be chip
10/25/2022 200,000 238162.251022.110816.UNG HO MS 2022.284(BE CHIP)-251022-11:08:17 238162
10/25/2022 200,000 MBVCB.2615147819.MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2615102012.NGUYEN THI THU TRANG chuyen tien MS 2022.284(be chip).CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 851165.251022.103411.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 284 be Chip Ha Tinh
10/25/2022 200,000 209441.251022.101929.UNG HOMS 2022.284(BE CHIP)-251022-10:19:29 209441
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614990268.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 417347.251022.101126.Ung ho MS 2022.284 Be Chip xom 9 Ha Linh, Huong Khe, Ha Tinh FT22298124506963
10/25/2022 200,000 799951.251022.100247.NGUYEN THI THANH HOA chuyen khoan
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614897393.MS 2022.284.CT tu 0221000023907 VU XUAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614855745.Ung ho MS 2022.284.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614803204.MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 0071000806006 TRAN MAI QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 619294.251022.091805.Ung ho MS 2022 284 Be Chip
10/25/2022 200,000 332318.251022.091708.ung ho MS 2022.284 be Chip FT22298067972815
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614714671.MS 2022.284 (be Chip).CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614712474.NGUYEN THI HUE ung ho MS 2022.284( be Chip).CT tu 0201000595248 NGUYEN THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 493682.251022.085854.MS 2002 284 Be chip
10/25/2022 200,000 673183.251022.085113.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 284 be Chip
10/25/2022 200,000 SHGD:10000532.DD:221025.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 284 BE CHIP
10/25/2022 200,000 220312.251022.072835.Ung ho MS 2022.284 - be Chip FT22298068417893
10/25/2022 200,000 757577.251022.072631.MS 2022284 Be Chip
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614316648.ung ho MS 2022.274 (Anh Le Van Danh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614316310.ung ho MS 2022.275 (me con ba Be) .CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614308075.ung ho MS 2022.276 (gia dinh anh The).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614315671.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614307514.ung ho MS 2022.278 (cha con anh Phan).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614307040.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614304465.ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614303813.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614303222.ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 MBVCB.2614302745.ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 200,000 676290.251022.051436.VCB;0011002643148;pham nguyen bich ngoc ung ho MS 2019051 chi pham thi thu huong
10/25/2022 200,000 397367.241022.231359.Ung ho MS 2022 283 anh nguyen van hien
10/25/2022 250,000 143325.251022.193223.VCB;0011002643148;Bao viet nam net ung ho ms 20222 284 Be chip
10/25/2022 258,147 785785.251022.184018.Le Trung Van ung ho MS 2022 284 Be Chip Avon Tien Phong dietmoitienphong com 0908328579
10/25/2022 300,000 356778.251022.202556.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL 0798077289
10/25/2022 300,000 653947.251022.202517.TRAN TRUNG HA Chuyen tien ung ho MS 2022284 Be Chip
10/25/2022 300,000 604585.251022.200558.TRAN VAN SY UH 2019051
10/25/2022 300,000 669105.251022.200139.MS 2022.284 Be Chip FT22298293003595
10/25/2022 300,000 MBVCB.2617426817.UH 2019.054 be Vu Duc Duy.CT tu 0011001095691 LE THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 MBVCB.2616622072.chuyen tien ung ho MS 2019.054 ( be Vu Duc Duy). chuc con mau khoe lai..CT tu 0071004568484 LUU HONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 MBVCB.2616596889.ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 146832.251022.152721.Ung ho ms 2022 284 be chip
10/25/2022 300,000 121770.251022.145729.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen)
10/25/2022 300,000 759712.251022.143908.IBFT ms 2019054 Be VU DUC DUY
10/25/2022 300,000 883923.251022.140857.NPThanh ung ho MS 2022281 ba chi em Hoang Thi Yen
10/25/2022 300,000 343589.251022.105839.LE THI BICH HA Chuyen tien ung ho ms2022.284 be Chip
10/25/2022 300,000 MBVCB.2615172777.Ung ho ms 2022.284 be Chip.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 MBVCB.2615171783.Ung ho ms 2022.273 gia dinh ba Tuat.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 MBVCB.2615170777.Ung ho ms 2022.280 chi Luu Thi Nhung.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 MBVCB.2615169663.Ung ho ms 2022.283 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 300,000 213506.251022.102625.UNG HO MS 2022.284 ( BE CHIP)-251022-10:26:22 213506
10/25/2022 300,000 409488.251022.100645.Pham Quoc Manh ung ho 3 chi em Hoang Thi Yen, Dien Thanh, Dien Chau, Nghe An. MS 2022.281 FT22298647078412
10/25/2022 300,000 403371.251022.100307.Pham Quoc Manh ung ho gd anh Nguyen Van Hien, Ngo Xa, Cam Khe, Phu Tho. MS 2022.283 FT22298490136560
10/25/2022 300,000 396484.251022.095855.Pham Quoc Manh ung ho be chip. MS 2022.284 FT22298532465000
10/25/2022 300,000 155122.251022.094157.TTTP ung ho Ms 2022.284 (be Chip)
10/25/2022 300,000 179403.251022.043042.MS 2022.283 FT22298504645530
10/25/2022 350,000 IBVCB.2615726846.ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 0071001866907 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 400,000 038933.251022.150348.Ung ho be Nguyen Duc Duy
10/25/2022 428,022 IBVCB.2615118053.U.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 500,000 475815.251022.221758.Ung ho MS 2022 .284 ( Be Chip )
10/25/2022 500,000 339280.251022.213219.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2019 054 be VU DUC DUY
10/25/2022 500,000 757433.251022.210952.ung ho MS 2019054 Be Vu Duc Duy
10/25/2022 500,000 165500.251022.204603.ung ho MS 2019054
10/25/2022 500,000 536435.251022.202112. 2019 054
10/25/2022 500,000 389765.251022.195603.Ung ho MS 219054 Vu Duc Duy
10/25/2022 500,000 932255.251022.192807.MS 2022.284 (Be Chip)
10/25/2022 500,000 381624.251022.165509.ung ho be Vu duc duy, ms 2019-054
10/25/2022 500,000 353402.251022.162924.ung ho MS 2022.284 (be Chip)
10/25/2022 500,000 MBVCB.2616032842.MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 500,000 343482.251022.143648.UNG HO MS 2019054 ( BE VU DUC DUY )-251022-14:36:49 343482
10/25/2022 500,000 064273.251022.114424.VCB;0011002643148;ung ho 2019054 be vu duc duy
10/25/2022 500,000 224361.251022.104449.UHMS2019054.BE VU DUC DUY-251022-10:44:48 224361
10/25/2022 500,000 435135.251022.102215.MS 2022.284 FT22298203705240
10/25/2022 500,000 688718.251022.100746.Ung Ho MS 2022284 Be Chip
10/25/2022 500,000 MBVCB.2614894332.ms 2022 283 uh anh Nguyen Van Hien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 500,000 MBVCB.2614895728.ms 2022 284 uh be Chip.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/25/2022 500,000 MBVCB.2614767533.ung ho MS 2022284 ( Be Chip ).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 500,000 MBVCB.2614731695.LE THI BACH DUONG chuyen tien MS:2022284(be Chip).CT tu 0011002401177 LE THI BACH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 500,000 MBVCB.2614720484.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2022-284 (be Chip).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 500,000 998334.251022.085404.Ung ho ma so 2022 284 be Chip
10/25/2022 600,000 MBVCB.2617348740.Ung ho ma so 2019054.CT tu 0351000726196 PHAN THI HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 1,000,000 090045.251022.140952.Ung ho ms 2022.284 be Chip FT22298978378481
10/25/2022 1,000,000 0200888899102514065020221001810228.77432.140650.Cty Quang Minh ung ho MS2022.279 anh Huynh Van Vinh
10/25/2022 1,000,000 786623.251022.125028.Loan ung ho Ms 2022284 be Chip
10/25/2022 1,000,000 SHGD:10001182.DD:221025.BO:NGUYEN QUANG DAT.Remark:ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
10/25/2022 1,000,000 855822.251022.110144.Dieu Thuong giup do MS 2022284 be Chip
10/25/2022 1,000,000 873489.251022.095802.MS 2022.284
10/25/2022 1,000,000 MBVCB.2614727433.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS2022.284 (be Chip).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 1,000,000 832026.251022.091134.ms2019054 unghobevuducduy
10/25/2022 1,000,000 567128.251022.083323.Ung ho Be Chip Ms 2022284
10/25/2022 1,000,000 MBVCB.2614421637.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.284(be chip).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 1,000,000 MBVCB.2614382078.Ung ho MS 2022284 ( be Chip).CT tu 0531000286663 MAI KIM NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 1,000,000 484410.251022.044105.Ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/25/2022 3,000,000 MBVCB.2615063644.MS2022.284 (be Chip).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/25/2022 3,000,000 358777.251022.093448.Ong Tu Van tro giup cho ms 2022 284 Be Chip FT22298535033400
10/25/2022 10,000,000 145581.251022.081135.UNG HO MA SO 2022.284 ( BE CHIP )-251022-08:11:21 145581
10/26/2022 1,000 IBVCB.2619791909.aa.CT tu 1024911739 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2022 5,000 MBVCB.2618910230.Tra Xuan Binh giup ms 2022285.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2022 5,500 768956.261022.094750.Ung ho MS 2022 285 NAM MO A DI DA PHAT
10/26/2022 10,000 069629.261022.213810.Ung Ho MS 2022.282(Cha con anh Thich)
10/26/2022 10,000 069494.261022.213407.Ung Ho MS 2022.284 (Be Chip)
10/26/2022 10,000 069419.261022.213131.Ung Ho MS 2022.285 (Chi Pham Thi Thuy)
10/26/2022 10,000 MBVCB.2621606323.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.285(chi Pham Thi Thuy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 10,000 MBVCB.2618581062.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.285 (Chi Pham Thi Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 10,000 330585.261022.080226.Vinh Nam ung ho ms 2022 285 Chi Pham Thi Thuy
10/26/2022 20,000 MBVCB.2621686644.TRAN THI LAM chuyen tien o banh mi NCHCCCL.CT tu 0121000677802 TRAN THI LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 20,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30366313025.30366313025-0967750543-ung ho NCHCCCL Nga 0967750543
10/26/2022 20,000 025376.261022.080513.Ung ho NCHCCCL Quang 097133889x
10/26/2022 21,110 MBVCB.2619068734.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.unghoNCHCCCL
10/26/2022 30,000 713166.261022.103101.UNG HO MS2022.285( CHI PHAM THI THUY)-261022-10:30:58 713166
10/26/2022 40,000 714435.261022.141834.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL lien0973112555
10/26/2022 50,000 MBVCB.2622062167.MS 2022.282( Cha con Anh Thich).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 50,000 644041.261022.195405.Ung ho NCHCCCL My 0948343436
10/26/2022 50,000 MBVCB.2620985102.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.285 chi pham thi thuy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 50,000 296750.261022.172743.T ung ho chi Pham Thi Thuy MS 2022.285
10/26/2022 50,000 727484.261022.154443.MS 2022284
10/26/2022 50,000 850963.261022.154410.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022285 chi Pham Thi Thuy
10/26/2022 50,000 016702.261022.093818.UH MS 2022.285 chi Pham Thi Thuy
10/26/2022 50,000 MBVCB.2618114690.Ung ho NCHCCCL Hai 0788778981.CT tu 1018400479 DINH NGOC THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 50,000 641727.251022.234526.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.284 gd be Chip. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22299776909420
10/26/2022 100,000 157157.261022.221932. ung ho NCHCCCL thang 10
10/26/2022 100,000 MBVCB.2621892686.NGUYEN THI LY chuyen tien ung ho ms 2022.113( be nguyen hoang huy).CT tu 1023526282 NGUYEN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 100,000 348225.261022.203114.Ung ho MS 2022 285 pham thi thuy
10/26/2022 100,000 699662.261022.203113.UNG HO MS 2019.054
10/26/2022 100,000 573624.261022.183440.UH ms 2022 113 FT22299820903265
10/26/2022 100,000 MBVCB.2620457201.MS 2022.284.CT tu 1029917582 DO HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 100,000 484445.261022.151429.IBFT ung ho ms 2022284 be chip
10/26/2022 100,000 773537.261022.133346.Ung ho MS2022 285 chi Pham Thi Thuy
10/26/2022 100,000 764249.261022.115953.UNG HO NCHCCCL THOAICHAU 0987270073-261022-12:00:18 764249
10/26/2022 100,000 982213.261022.115131.Ung ho Miss 2022239 Nguyen Thi Huyen Trang
10/26/2022 100,000 755404.261022.114319. GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.285 (PHAM THI THUY)-261022-11:43:00 755404
10/26/2022 100,000 754062.261022.114057.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.279 (ANH HUYNH VAN VINH)-261022-11:40:41 754062
10/26/2022 100,000 751580.261022.113632.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.283 (ANH NGUYEN VAN HIEN)-261022-11:36:12 751580
10/26/2022 100,000 749830.261022.113342.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.284 (BE CHIP)-261022-11:33:13 749830
10/26/2022 100,000 IBVCB.2618826080.Giup ma so 2022.285 chi Pham Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/26/2022 100,000 485176.261022.085457.Ung ho MS 2022 113 be nguyen hoang huy
10/26/2022 100,000 543303.261022.085454.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho 2022 285 chi pham thi thuy
10/26/2022 100,000 MBVCB.2618598297.Ung ho ms 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 100,000 MBVCB.2618479996.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 100,000 282334.261022.074057.VU THI HONG THUY chuyen khoan ung ho ma MS 2022 284 be Chip
10/26/2022 100,000 235671.261022.070543.Nhom vien gach nho ung ho ma so 282 va 284
10/26/2022 100,000 924750.261022.035502.Ung ho ma so 2019.051 FT22299817928964
10/26/2022 100,000 MBVCB.2618105979.Vo chong Duy Nhi ung ho NCHCCCL.CT tu 0161001617711 NGUYEN VAN DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 150,000 935177.261022.141515.Ung ho MS 2022 285 chi Pham Thi Thuy
10/26/2022 150,000 021965.261022.081701.VCB;0011002643148;ung ho chau hoang huy chua benh
10/26/2022 150,000 234634.261022.070505.Nhom vien gach nho ung ho cac ma so 279 280 va 281
10/26/2022 150,000 MBVCB.2618056379.HA THI MINH NHAM chuyen tien ung so ma so 2019054 be Vu Duc Duy.CT tu 0731000934979 HA THI MINH NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2622020041.MS 2022 109 giup do e Nguyen Huu Thu Quynh.CT tu 0011004205122 NGUYEN THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2621977988.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2621976510.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.284 (Be Chip) .CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2621964072.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 326413.261022.215115.Ung ho MS 2022.113 be Hoang Huy
10/26/2022 200,000 607537.261022.214647.VCB;0011002643148;Ung ho be Chip 2022284
10/26/2022 200,000 625854.261022.172400.ung ho ms 2202284 be chip
10/26/2022 200,000 897756.261022.161009.UNG HO MS 2022.284 (BE CHIP)-261022-16:09:43 897756
10/26/2022 200,000 MBVCB.2620458081.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh.CT tu 0121000665258 NGUYEN HOANG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 555614.261022.145228.ung ho MS 2022284
10/26/2022 200,000 MBVCB.2619668303.UNG HO MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 124180.261022.121603.ung ho MS 2022284 Be chip
10/26/2022 200,000 MBVCB.2619460752.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 285 chi PHam Thi Thuy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 986333.261022.103449.Ung ho MS 2022 285 chi Pham Thi Thuy thon Mong A xa Phu Gia Phu vang Hue
10/26/2022 200,000 128676.261022.093940.MS 2022113 be Nguyen Hoang Huy FT22299819010573
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618803521.ung ho MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy) .CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618801602.ung ho MS 2022.274 (Anh Le Van Danh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618805419.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618797790.ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618796249.ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618784782.ung ho MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 MBVCB.2618714958.2022.284 (be chip) ha linh, huong khe ha tinh.CT tu 0201000579756 NGUYEN THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 200,000 ung ho MS 2022.273 (gia dinh ba Tuat)
10/26/2022 200,000 635179.261022.075503.CTY YUKIHANA UNG HO MS 2022.283 ANH NGUYEN VAN HIEN-261022-07:55:03 635179
10/26/2022 300,000 678051.261022.130627.VO THI THU THAO chuyen khoan ung ho MS 2021 340 luc thanh ly
10/26/2022 350,000 MBVCB.2618393835.ung ho MS 2022.284?(Be chip).CT tu 0071004460526 VU HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 360,000 758908.261022.104232.ung ho ms 2022284 be Chip
10/26/2022 500,000 MBVCB.2621805494.Ung ho MS2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 1031000007151 NGUYEN MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 500,000 478582.261022.173727.ung ho ma so 2022.285 chi Pham Thi Thuy FT22299245607110
10/26/2022 500,000 MBVCB.2620912499.BUI VAN HUY ung ho mien trung.CT tu 0021001695739 BUI VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 500,000 MBVCB.2620840577.Ung ho MS: 201905 Be Vu Duc Duy.CT tu 0421000406352 DUONG THI VINH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 500,000 103096.261022.125132.Ung ho ma 2022.284
10/26/2022 500,000 102637.261022.125013.Ung ho ms 2022.281
10/26/2022 500,000 411612.261022.122156.CK ung ho MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien FT22299052016227
10/26/2022 500,000 125659.261022.120231.Ung ho MS 2022.284 (be Chip)
10/26/2022 500,000 666647.261022.101342.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho chi pham thi thuy ms 2022 285
10/26/2022 500,000 865124.261022.085250.MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/26/2022 500,000 635435.261022.082534.Ung ho MS 2022 285 chi Pham Thi Thuy
10/26/2022 500,000 933856.261022.054258.Ung ho MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien FT22299243139319
10/26/2022 900,000 204174.261022.210241.Ung ho MS 2022 278 MS 2022 279 ms 2022 280
10/26/2022 1,000,000 700815.261022.102445.Ung ho MS 2022282 cha con anh Thich
10/26/2022 1,000,000 MBVCB.2618253153.ung ho MS 2022.284 Be Chip, Ha Tinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/26/2022 1,000,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30328379135.30328379135-0906997440-Ung ho NCHCCCL Minh Duc 0906997440
10/27/2022 5,000 MBVCB.2624182006.Tra Xuan Binh giup ms 2022286.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2022 5,500 980281.271022.103003.Ung ho MS 2022 286 NAM MO A DI DA PHAT
10/27/2022 10,000 MBVCB.2625582448.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.286(anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 10,000 MBVCB.2622794201.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 10,000 335858.271022.080140.Vinh Nam ung ho ms 2022 286 anh Nguyen Tran Phi
10/27/2022 20,000 MBVCB.2625969091.MS 2022.286 (anh Nguyen Tran Phi) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 MBVCB.2622299769.Ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 MBVCB.2622299364.Ung ho MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 MBVCB.2622305863.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 MBVCB.2622298383.Ung ho MS 2022.276 (gia dinh Anh The).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 MBVCB.2622297953.Ung ho MS 2022.274 (Anh Le Van Danh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 MBVCB.2622294765.Ung ho MS 2022.275 ( me con Ba Be).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 20,000 154560.271022.053707.DANG MINH SANG chuyen khoan chuc chuong trinh NCHCCCL thanh cong
10/27/2022 50,000 912811.271022.214701.Ung ho NCHCCCL Tran Lan Phuong 0326686989
10/27/2022 50,000 368124.271022.164049.Ung ho MS 2022.286 anh Nguyen Tran Phi FT22300491444041
10/27/2022 50,000 007738.271022.130901.ung ho MS 2022.286 Anh Nguyen Tran Phi FT22300698089059
10/27/2022 50,000 Ung ho NCHCCCL-Minh-+12403305936
10/27/2022 50,000 142419.271022.101520.Ung ho NCHCCCL
10/27/2022 50,000 MBVCB.2622881910.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.286 anh nguyen tran phi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 50,000 238837.271022.085729.T ung ho Anh Nguyen Tran Phi MS 2022.286
10/27/2022 50,000 652150.271022.082052.VCB;0011002643148;NGUYEN THANH DO chuyen khoan
10/27/2022 50,000 766326.271022.051117.Ung ho MS 2022284 be Chip
10/27/2022 100,000 MBVCB.2625843003.Ung ho NCHCCCL + BUI BAO CHAU + 0326586781.CT tu 0431000252480 BUI BAO CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 100,000 686508.271022.162706.Ung ho MS 2022 286 anh NGUYEN TRAN PHI
10/27/2022 100,000 360341.271022.151240.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 284 be Chip
10/27/2022 100,000 200557.271022.151216.Ung ho MS 2022113 Be Nguyen Hoang Huy FT22300988224910
10/27/2022 100,000 MBVCB.2623301568.Ung ho ms 2022.286 (anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 100,000 IBVCB.2622927237.Giup ma so 2022.286 anh Nguyen Tran Phi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/27/2022 100,000 673681.271022.092339.Ung ho MS 2022 284 be Chip
10/27/2022 100,000 643293.271022.090838.NGUYEN THI NGOC TUYEN Chuc anh mau khoe
10/27/2022 100,000 MBVCB.2622567334.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 100,000 272874.271022.073246.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 286 nguyen tran phi
10/27/2022 100,008 MBVCB.2623988885.Pham Thi Ngoc Hung Ung ho MS 2022.284.CT tu 0111000822629 PHAM THI NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 150,000 622691.271022.182309.Ung ho MS 2022286 anh Nguyen Tran Phi
10/27/2022 200,000 525893.271022.225207.UNG HO MS 2022.283 ANH NGUYEN VAN HIEN -271022-22:51:39 525893
10/27/2022 200,000 899420.271022.223136.Ung ho MS 2022.286 FT22301073959206
10/27/2022 200,000 857668.271022.215013.Vi ung ho be Vu Duc Duy MS 2019.054 FT22300280287003
10/27/2022 200,000 139577.271022.214529.ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi)
10/27/2022 200,000 MBVCB.2625668339.Ung ho MS 2019.054( be Vu Duc Duy).CT tu 0491000100810 LE THI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 IBVCB.2624998868.ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 IBVCB.2624988490.ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 IBVCB.2624977668.ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 IBVCB.2624960729.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 704493.271022.172059.ung ho MS 2022.286
10/27/2022 200,000 236741.271022.153146.Ung ho MS 2022.109 Nguyen Huu Thu Quynh FT22300506904548
10/27/2022 200,000 752477.271022.143809.ung ho MS 2022286 anh Nguyen Tran Phi
10/27/2022 200,000 901686.271022.142726.ung ho ms 2022.286 (ung ho anh tran phi)
10/27/2022 200,000 MBVCB.2623926916.ung ho MS 2022.286(anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 MBVCB.2623730870.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 286 Anh Nguyen Tran Phi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 356764.271022.110241.MS 2022.286 FT22300540347350
10/27/2022 200,000 881806.271022.100931.Ms 2022 284 be chip
10/27/2022 200,000 MBVCB.2622953492.Phan Thanh Hai 0908855404 ung ho CT NCHCCCL.CT tu 0121001458159 PHAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 342509.271022.072044.ung Ho ms2022 286
10/27/2022 200,000 MBVCB.2622308127.MS 2021.364 be Tran Bao Ngoc.CT tu 0031000130996 DINH THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 200,000 119019.271022.033704.Ung ho MS 2022 284 Be Chip
10/27/2022 250,000 IBVCB.2624995143.ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 250,000 IBVCB.2624969483.ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 300,000 921505.271022.230008.Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy FT22301003009690
10/27/2022 300,000 341395.271022.220935.ung ho cho A nguyen van Hiep MS 2022.283
10/27/2022 300,000 297343.271022.051842.ung ho ma so 2022 284 be chip
10/27/2022 300,000 MBVCB.2622079914.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2022.262 be Pham Minh Khang.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 400,000 MBVCB.2625562386.UNG HO MS 2022.286 (anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 522865.271022.223538.UNG HO EM DANG HUYEN TRANG MS 2021.065-271022-22:35:36 522865
10/27/2022 500,000 520559.271022.222504.UNG HO BE BAO NGOC MS 2021.364-271022-22:25:06 520559
10/27/2022 500,000 496711.271022.205905.UNG HO MS 2022.286 ANH NGUYEN TRAN PHI-271022-20:59:32 496711
10/27/2022 500,000 MBVCB.2624534165.Dung Tri uh ms 2022.281 Hoang T yen.CT tu 0491006688888 KIEU THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 139092.271022.132441.Ung ho MS 2021.340 ( anh Luc Thanh Ly)
10/27/2022 500,000 793522.271022.130721.Ung ho MS 2022.286 Nguyen Tran Phi
10/27/2022 500,000 961857.271022.130710.DO TIEN LAP Chuyen tien ung ho MS 2022286 Anh Nguyen Tran Phi
10/27/2022 500,000 MBVCB.2623380619.ung ho MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 MBVCB.2623386749.ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0181003632738 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 MBVCB.2623372192.Giup do ms 2022.286.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 MBVCB.2623325335.Quach Khong Thanh ung ho MS 2022.262 (be Pham Minh Khang).CT tu 1014164407 LE THAO LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 674525.271022.091914.MS 2022284 be Chip
10/27/2022 500,000 145199.271022.090107.ung ho ms 2022.286 FT22300396749440
10/27/2022 500,000 335286.271022.082006.Ung ho MS 2022 286 anh Nguyen Tran Phi
10/27/2022 500,000 MBVCB.2622257973.MS 2022.284 be CHIP, tinh Ha Tinh..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/27/2022 500,000 075535.261022.235034.UNG HO MS 2022.284 (BE CHIP)-261022-23:50:37 075535
10/27/2022 900,000 871991.271022.220316.Ung ho MS 2022.286 -Anh Nguyen Tran Phi FT22300649444400
10/27/2022 1,000,000 968770.271022.210819.Ung ho ms 2022 272 Ba nguyen thi bich lan
10/27/2022 1,000,000 093963.271022.202745.Ung ho MS 2022 275 - me con ba Be
10/27/2022 1,000,000 952081.271022.092958.Ung ho MS 2022 286 anh Nguyen Tran Phi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/27/2022 1,000,000 948082.271022.091329.Ung ho MS 2022 285 chi Pham Thi Thuy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/27/2022 2,500,000 271141.271022.132453.MG CK TRI VIET UNG HO MS 2022.278 (CHA CON ANH PHAN)-271022-13:24:53 271141
10/27/2022 2,500,000 270370.271022.132311.MG CK TRI VIET UNG HO MS 2022.281 (3 CE HOANG THI YEN)-271022-13:23:10 270370
10/27/2022 2,500,000 268912.271022.131949.MG CK TRI VIET UNG HO MS 2022.283 (ANH NGUYEN VAN HIEN)-271022-13:19:48 268912
10/27/2022 2,500,000 267698.271022.131707.MG CK TRI VIET UNG HO MS 2022.280 (CHI LUU THI NHUNG)-271022-13:17:06 267698
10/27/2022 2,500,000 843985.271022.071648.KOLMAKOVA EKATERINA giup do MS 2022285 chi Pham Thi Thuy
10/27/2022 2,500,000 841034.271022.071331.KOLMAKOVA EKATERINA giup do MS 2022286 Anh Nguyen Tran Phi
10/27/2022 60,000,000 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.285 (CHI PHAM THI THUY) ; BAO VIETNAMNET
10/28/2022 5,000 MBVCB.2627848535.Tra Xuan Binh giup ms 2022287.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2022 5,500 263038.281022.112917.Ung ho MS 2022 287 NAM MO A DI DA PHAT
10/28/2022 10,000 MBVCB.2628193700.DANG THE VINH ung ho 2022.277(ban Tran Ngoc Thanh).CT tu 9774698445 DANG THE VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 MBVCB.2627398818.ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0961000002744 PHAM HAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 MBVCB.2627295478.Ung ho MS 2022.287 ( anh Do Van Dang ). Chuc anh Dang va gia dinh anh khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 MBVCB.2627262123.Ung ho MS 2022.286 ( anh Nguyen Tran Phi ). Chuc anh Phi khoe manh va mau het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 MBVCB.2627163079.Ung ho MS 2022.285 ( chi Pham Thi Thuy ). Chuc chi Thuy mau khoe va het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 MBVCB.2627083916.Ung ho MS 2022.284 ( Be Chip ) . Chuc be Chip va gia dinh chau khoe manh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 226263.281022.095310.ung ho nchcccl FT22301152521008
10/28/2022 10,000 MBVCB.2626848269.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.287( Anh Do Van Dang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 10,000 415393.281022.082956.ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 20,000 746479.281022.230714.ung ho Ms 2022284 be chip
10/28/2022 20,000 MBVCB.2629464274.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms2022.286 Anh Nguyen Tran Phi.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 20,000 MBVCB.2626254139.Ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 20,000 MBVCB.2626255783.Ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 20,000 MBVCB.2626253585.Ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 20,000 MBVCB.2626253243.Ung ho MS 2022.284 (be Chip).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 20,000 MBVCB.2626244611.Ung ho MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 20,000 MBVCB.2626244197.Ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 30,000 036950.281022.205741.LE QUANG HUY chuyen khoan ung ho em tran ngoc thanh
10/28/2022 30,000 878320.281022.180453.ung ho MS2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 887406.281022.224806.UNG HO MS 2022.277( TRAN NGOC THANH)-281022-22:48:03 887406
10/28/2022 50,000 918118.281022.222420.MS 2022.277 FT22302035698108
10/28/2022 50,000 369740.281022.222037.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 MBVCB.2630023927.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0971000027372 NGUYEN THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 50,000 996913.281022.213047.Ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 643314.281022.212234.ung ho em Thanh MS 2022.277
10/28/2022 50,000 015086.281022.210842.IBFT Ung Ho Ms 2022.277
10/28/2022 50,000 610454.281022.205500.ung ho ms 2022 286 anh Nguyen Tran Phi tinh Long An
10/28/2022 50,000 590363.281022.202417.ung ho ms 2022 287 anh Do Van Dang tinh Son La
10/28/2022 50,000 719535.281022.195011.Ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh mau khoe benh
10/28/2022 50,000 706189.281022.194522.ung ho MS 2022277
10/28/2022 50,000 708155.281022.194429.Ung ho MS 2022.277 chuc em mau khoe FT22301787818335
10/28/2022 50,000 313534.281022.194111.Gui Thanh hi vong so tien it oi nay co the giup do duoc ban hay tich cuc len nha chuc ban mau het benh
10/28/2022 50,000 450976.281022.183951.ms 2022.277
10/28/2022 50,000 903265.281022.182741.IBFT Ung ho MS 2022.277-Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 571073.281022.182134.Ung ho MS 2022.277 ung ho em Tran Ngoc Thanh FT22301745591860
10/28/2022 50,000 MBVCB.2629138582.LE LAM HUU THIEN chuyen tien.CT tu 0261003469577 LE LAM HUU THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 50,000 826267.281022.180024.ms 2022088 be pham cong danh
10/28/2022 50,000 MBVCB.2628956679.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.287 anh nguyen cong dang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 50,000 694058.281022.172347.MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30440347766.30440347766-0399332029-Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 310074.281022.160310.UH MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301445518986
10/28/2022 50,000 206799.281022.152006.VCB;0011002643148;MS 2022277 Ung ho em TRAN NGOC THANH
10/28/2022 50,000 754482.281022.151224.IBFT Ung ho em THANH
10/28/2022 50,000 643632.281022.150945.MS 2022277
10/28/2022 50,000 122071.281022.142842.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022287 anh Do Van Dang
10/28/2022 50,000 942489.281022.142354.2022177em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 856376.281022.135345.Ung ho MS 2022277 Tran ngoc thanh
10/28/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30430829074.30430829074-0903744393-Ung ho NCHCCCL Thuy 0903744393
10/28/2022 50,000 837622.281022.124159.ung ho ms 2022.277 (em tran ngoc thanh)
10/28/2022 50,000 599825.281022.123851.Ung ho MS 2021 065 em Dang Huyen Trang
10/28/2022 50,000 557270.281022.115828.ung ho MS 2022277 e Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 50,000 273799.281022.101904.Ung ho ms2022277 em tran ngoc thanh FT22301600060233
10/28/2022 50,000 785272.281022.094757.Ung ho MS 2022277
10/28/2022 50,000 288048.281022.083914.T ung ho Anh Do van Dang MS 2022.287
10/28/2022 50,000 869859.281022.061013.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.286 gd anh Nguyen Tran Phi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22301530605178
10/28/2022 60,000 027923.281022.131610.UNG HO MS 2022 277 EM TRAN NGOC THANH
10/28/2022 100,000 IBVCB.2630213349.MS. 2022.277 ( Giup em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0251002715585 LUONG THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 491842.281022.230536.Tran Thi Thu Uyen ung ho be chip
10/28/2022 100,000 044329.281022.225952.UH be Pham Cong Danh 2022088
10/28/2022 100,000 697098.281022.225817.VCB;0011002643148;DUONG THI TRANG chuyen khoan Chuc con luon binh an manh khoe
10/28/2022 100,000 933990.281022.225625.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 100,000 038142.281022.225512.Ung ho ms 2022 277 em tran ngoc thanh chuc e manh khoe
10/28/2022 100,000 080311.281022.223136.UNG HO MS 2022 277 TRAN NGOC THANH
10/28/2022 100,000 MBVCB.2630103294.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0491000107022 VU MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 156961.281022.221944.ung ho ms 2022.277(em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 100,000 332988.281022.220959.Ung ho MS2022 277 Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 900078.281022.220729.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302280347925
10/28/2022 100,000 371506.281022.220203.Hoang Thom UH MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 292217.281022.215933.ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 603344.281022.214759.uh be chip
10/28/2022 100,000 148706.281022.214401.UNG HO MS 2022.277 EM TRAN NGOC THANH
10/28/2022 100,000 MBVCB.2629990053.HOANG HAI DANG chuyen tien ung ho em Tran Ngoc Thanh.CT tu 0101001202391 HOANG HAI DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 069382.281022.213710.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh )
10/28/2022 100,000 859269.281022.212856.MS 2022.277 FT22302214760175
10/28/2022 100,000 684414.281022.211559.Ung ho MS 2022 277 Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 366391.281022.210425.UNG HO MS2022.277 EM TRAN NGOC THANH
10/28/2022 100,000 182308.281022.204346.MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
10/28/2022 100,000 082747.281022.204121.ZP690OBNKMM8 ung ho ms 2022277 chuc e Thanh mau khoe
10/28/2022 100,000 778981.281022.201109.ung ho MS 2022277 Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 745427.281022.200832.Mai Trang gui ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301553833164
10/28/2022 100,000 822834.281022.200814.UNG HO 2022.277-281022-20:08:17 822834
10/28/2022 100,000 MBVCB.2629603798.ung ho mS 2022277 em Tran Ngoc Thanh.CT tu 0041000142729 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2022 100,000 718824.281022.194756.Ung ho Ms 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 587662.281022.193627.VCB;0011002643148;LE THI TAM chuyen khoan ung ho 2022 284 be chip
10/28/2022 100,000 851680.281022.192411.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022227 e tran ngoc thanh
10/28/2022 100,000 562746.281022.191457.Ung ho ma so 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 647459.281022.190630.MS2202.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301235780899
10/28/2022 100,000 MBVCB.2629263104.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0061000983285 NGUYEN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 576250.281022.182502.MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh FT22301533036699
10/28/2022 100,000 868815.281022.174552.IBFT MS 2022.088 Be Pham Cong Danh
10/28/2022 100,000 780542.281022.174011.UNG HO 3 CE HOANG THI YEN 2022.281-281022-17:40:12 780542
10/28/2022 100,000 853858.281022.172638.IBFT Ung ho MS 2022.277 chuc e Thanh MK
10/28/2022 100,000 525470.281022.172534.2022.227
10/28/2022 100,000 819539.281022.171019.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 277 em TRAN NGOC THANH Thai Binh
10/28/2022 100,000 633312.281022.170749.ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 129519.281022.165443.Ung ho em DAng huyen Trang mong em binh an mau khoe
10/28/2022 100,000 399945.281022.163055.Ung ho MS2022 277 Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 325807.281022.160742.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 100,000 842658.281022.160540.ung ho MS 2022284 be chip
10/28/2022 100,000 940262.281022.154900.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 774959.281022.154647.ung ho em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 779478.281022.154652.IBFT Ung ho MS 2022.277 tran ngoc thanh
10/28/2022 100,000 925565.281022.154609.ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
10/28/2022 100,000 255555.281022.153150.MS 2022.277 Ung ho em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 MBVCB.2628355098.DOAN THI BICH PHUONG ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh).CT tu 1017920422 DOAN THI BICH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 922092.281022.153014.Ung ho MS 2022.088. Be Pham Cong Danh FT22301153682503
10/28/2022 100,000 838863.281022.152343.ung ho em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 MBVCB.2628258335.Ung ho MS 2022.277 em TRAN NGOC THANG.CT tu 0401001477268 NGUYEN BINH PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 197165.281022.150600.Ms2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301279910777
10/28/2022 100,000 396239.281022.150050.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 100,000 185203.281022.145944.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301750600616
10/28/2022 100,000 119991.281022.142839.VCB;0011002643148;PHAM LE DUNG ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627968926.Ung ho ms 2022.287.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 231983.281022.135636.NGUYEN THI XUAN NGHE ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627932794.Ung ho MS 2022.283.CT tu 0201000676117 TRUONG NGUYEN HA AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 979960.281022.134722.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 100,000 570999.281022.134649.NGUYEN THI KHANH VAN CHUYEN KHOAN ung ho e tran ngoc thanh
10/28/2022 100,000 378467.281022.134643.ung ho ms 2021.065 e huyen trang
10/28/2022 100,000 839347.281022.134228.MS 2022 277 tran ngoc thanh
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627876308.Ung ho em Tran Ngoc Thanh MS 2022.277.CT tu 9868696860 DANG XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 822407.281022.133759.Ung ho Nchcccl 0973267
10/28/2022 100,000 811291.281022.133610.Chuyen tien ung ho NGUYEN HUU THU QUYNH
10/28/2022 100,000 548770.281022.125814.ung ho ma so 2021.065 chau dang huyen trang FT22301486700674
10/28/2022 100,000 284227.281022.125359.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627677868.2022.284.CT tu 0201000702307 LE THI BICH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627609186.NGUYEN THI NHUAn ung ho MS:2021065(em Dang Huyen Trang).CT tu 0011004037712 NGUYEN THI NHUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627608808.ung ho be Chip.CT tu 1022914854 NGO THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 361259.281022.122110.Ung ho MS 2022 286 nguyen tran phi
10/28/2022 100,000 642062.281022.121551.IBFT Ung ho MS 2022.277
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627577000.PHAM VAN PHO chuyen tien mua sua chip.CT tu 0201000680635 PHAM VAN PHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 193469.281022.114436.Ung ho ms 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 431700.281022.114418.MS 2022 268 anh Nguyen Tran Phi FT22301193934776
10/28/2022 100,000 100885.281022.105627.Ung ho MS2022 286 Nguyen Tran Phi
10/28/2022 100,000 MBVCB.2627227835.UH MS 2022.109 ( Nguyen Huu Thu Quynh).CT tu 0011003991063 TRAN THI GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 361237.281022.102241.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022283
10/28/2022 100,000 215451.281022.102015.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022286
10/28/2022 100,000 MBVCB.2626939444.MS 2022.287 Do van dang.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 MBVCB.2626929509.Ung ho ms 2022.287 (anh Do Van Dang).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 748240.281022.094128.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 100,000 611133.281022.092549.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 287 do van dang
10/28/2022 100,000 MBVCB.2626792775.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 100,000 IBVCB.2626703758.Giup ma so 2202.287 anh Do Van Dang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2022 100,000 504442.281022.090125.IBFT MS2022.283 nguyen van hien
10/28/2022 100,000 588328.281022.085510.MS 2022 277 EM TRAN NGOC THANH-281022-08:55:09 588328
10/28/2022 100,000 078104.281022.075231.Uh MS 2022.277
10/28/2022 100,000 862105.281022.072809.Ung ho ms 2022.277
10/28/2022 100,000 743585.281022.071930.ONG DANG VAN DUNG goi chau Chip co me bi tam than o voi ong ngoai bi khiem thi
10/28/2022 100,000 745551.281022.065225.VCB;0011002643148;Ung ho ma so 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 150,000 598187.281022.204318.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 150,000 312382.281022.190938.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 150,000 MBVCB.2627823832.Ung ho ms 2022.277 e thanh.CT tu 0491000156241 NGUYEN THI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 744810.281022.230616.Ung ho MS2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 257726.281022.230515.ung ho MS 2022.088 (Pham Cong Danh)
10/28/2022 200,000 743674.281022.230422.Ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 665380.281022.230354.UNG HO MS 2022.227 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 200,000 795927.281022.221314.UNG HO MS 2022.277
10/28/2022 200,000 641876.281022.214738.unghomaso2022284bechip
10/28/2022 200,000 640834.281022.214548.unghonaso 2022281 3 chiemhoangthiyen
10/28/2022 200,000 875351.281022.214420.MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh con anh Tran Duc Duong FT22302638602978
10/28/2022 200,000 147061.281022.213731.Ung ho MS2022 277 Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 558422.281022.213328.NGUYEN THI TUYET uh e Tran Ngoc Thanh mong e vuot qua kho khan va mau khoe
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629966708.Ung ho MS2022 277 Tran Ngoc Thanh.CT tu 0551000333574 DINH THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 858106.281022.212752.MS 2022.277 FT22302492492229
10/28/2022 200,000 203253.281022.211738.Ung ho MS 2022.277 em tran ngoc thanh
10/28/2022 200,000 140550.281022.211508.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629883057.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 287 Anh Do Van Dang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 765312.281022.202132.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301916106067
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629656892.Ung ho MS 2022.277( Em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 861404.281022.195356.MS 2022.277( em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629580302.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0421000463931 HUYNH THI THUY AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30469064019.30469064019-0972319044-ung ho MS 20022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629380433.UNG HO MS 2022.287 (anh Do Van Dang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629365097.MS 2022.277.CT tu 0331000465002 DIEP VU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 997649.281022.185317.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022286 ma so va2022287
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629095453.Ung ho MS 2022. 277 Tran Ngoc Thanh.CT tu 0181003291333 NGUYEN XUAN DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 054220.281022.174439.UNG HO MS 2022.280 (CHI LUU THI NHUNG)
10/28/2022 200,000 MBVCB.2629026975.MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh.CT tu 0181003599192 PHAM KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 504381.281022.171656.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 200,000 578612.281022.170610.MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 551142.281022.170041.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 452056.281022.165629.ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 200,000 825027.281022.164858.IBFT MS 2022 088
10/28/2022 200,000 430791.281022.163658.Ung ho MS 2022 277
10/28/2022 200,000 646773.281022.163406.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 MBVCB.2628679080.2022.277.CT tu 0111000174899 NGUYEN HONG TAN PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 353982.281022.162518.Ung ho MS 2022.088 be Pham Cong Danh FT22301518523151
10/28/2022 200,000 MBVCB.2628608617.Thu Thao ung ho MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh.CT tu 1020785773 NGUYEN THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 135737.281022.160855.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022277 em tran ngoc thanh chuc em mau khoi
10/28/2022 200,000 244339.281022.155807.Ba Nguyen Thi Hin Nam Dinh ung ho MS 2022277 chau Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 MBVCB.2628497053.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0041000273298 NGUYEN THI NHAT ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 292191.281022.155417.MS 2022.088 FT22301033889740
10/28/2022 200,000 369395.281022.155032.ms 2022 277 ung ho em tran ngoc thanh
10/28/2022 200,000 778007.281022.154449.IBFT Ung ho MS 2022 277
10/28/2022 200,000 227925.281022.152154.Ung ho em Tran Ngoc Thanh 2022.277 FT22301001560594
10/28/2022 200,000 331615.281022.150938.Ung ho MS 2022277
10/28/2022 200,000 MBVCB.2628229106.Ung ho Ms 2022.277 em Tran Ngoc Thanh.CT tu 0181003608020 VO THI XUAN NUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 594722.281022.145521.DANG DINH THAM Chuyen tien ung ho MS2022 279 anh huynh van minh
10/28/2022 200,000 MBVCB.2628118693.2022.284.CT tu 9944099668 PHAN THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 124375.281022.142532.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301643014240
10/28/2022 200,000 MBVCB.2628014550.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh.CT tu 0441000813324 NGUYEN NGOC HUYEN TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 SHGD:10005219.DD:221028.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 287 DO VAN DANG
10/28/2022 200,000 886395.281022.140451.ung ho MS 2022277
10/28/2022 200,000 MBVCB.2627958106.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0521000831999 LE NGUYEN ANH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 692225.281022.135336.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 200,000 MBVCB.2627932347.Dong gop Tu Thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 058984.281022.134512.Ung ho em MS 2022.277 FT22301000792479
10/28/2022 200,000 MBVCB.2627752191.Ung ho MS 2022.287 Do van Dang.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 MBVCB.2627728436.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.287(Anh Do Van Dang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 225802.281022.125443.Cong Tran chuyen tien ung ho MS 2022287 Do Van Dang
10/28/2022 200,000 MBVCB.2627562772.ung ho ms 2022.277( em tran ngoc thanh ).CT tu 1499997777 VU QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 200,000 573696.281022.120351.DANG THI THU HANG Chuyen tien MS2022277
10/28/2022 200,000 163404.281022.113125.ungho 2022248 be chip
10/28/2022 200,000 475849.281022.113115.VCB;0011002643148;TRAN THI HONG HOA chuyen khoan ung ho ms 2022 277 em tran ngoc thanh
10/28/2022 200,000 339043.281022.105410.MS 2022.280 chuc con chi Nhung mau khoe FT22301490253313
10/28/2022 200,000 896110.281022.104834.Ung ho MS 2022 283 NGUYEN VAN HIEN
10/28/2022 200,000 915463.281022.104101.Ung ho MS2022 284
10/28/2022 200,000 298728.281022.103222.Ung ho ms2022277 tran ngoc thanh FT22301968173640
10/28/2022 200,000 708536.281022.094627.Ung ho MS 2022.283 Nguyen Van Hien
10/28/2022 200,000 661940.281022.092953.Ung Ho MS 2022.281 Ba chi em Hoang Thi Yen
10/28/2022 200,000 656075.281022.092641.Ung Ho MS 2022.284 Be Chip
10/28/2022 200,000 652203.281022.092528.Ung Ho MS 2022.286 Anh Nguyen Tran Phi
10/28/2022 200,000 647064.281022.092349.Ung Ho MS.2022.280 Chi Luu Thi Nhung
10/28/2022 200,000 644035.281022.092209.Ung ho MS 2022.282 Cha con anh Thich
10/28/2022 200,000 595183.281022.090916.UNG HO MS 2022277 TRAN NGOC THANH-281022-09:09:16 595183
10/28/2022 200,000 126412.281022.085226.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301623923960
10/28/2022 200,000 087847.281022.082300.NHU LAN 0903011284 CK CT NCHCCCL. CAM ON FT22301558380393
10/28/2022 200,000 752235.281022.080355.ung ho ms 2022286 nguyen tran phi
10/28/2022 200,000 950700.271022.235344.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301809900071
10/28/2022 240,000 MBVCB.2630091540.ung ho NCHCCCL 12 thang(1nam) Phung dan khoi 0983201171.CT tu 0611000186323 PHUNG DAN KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 300,000 145593.281022.213208.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 300,000 MBVCB.2629952343.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0181003642355 TO THI NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 300,000 575522.281022.182431.Tuyen chuyen ung ho MS 2022.088 - be Pham Cong Danh FT22301235618528
10/28/2022 300,000 246215.281022.163142.MS 2022.287
10/28/2022 300,000 039790.281022.151507.gui em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 300,000 747754.281022.140122.UNG HO MS 2022.277 (TRAN NGOC THANH)-281022-14:01:22 747754
10/28/2022 300,000 MBVCB.2627470263.ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 300,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30417196360.30417196360-0911070011-ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/28/2022 360,000 559059.281022.164851.ung ho ms 2022286 anh Nguyen Tran Phi
10/28/2022 360,000 943262.281022.113948.ung ho ms 2022287 anh Do Van Dang
10/28/2022 500,000 669508.281022.224335.ung ho MS 2022088 be Pham Cong Danh
10/28/2022 500,000 MBVCB.2630144474.Ung ho MS 2022.277.CT tu 0071001022186 TRUONG GIA NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 500,000 173814.281022.223947.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/28/2022 500,000 633063.281022.213157.Ung ho MS 2022 287 anh Do Van Dang
10/28/2022 500,000 824719.281022.210154.Ung ho MS2022 277 Tran Ngoc Thanh FT22301533619926
10/28/2022 500,000 660772.281022.171455.Ung ho MS 2022280
10/28/2022 500,000 MBVCB.2628788088.Ung ho Ms 2021.065(em Dang huyen trang).CT tu 0931004204482 NGUYEN THI NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 500,000 913761.281022.142558.ung ho MS2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301647940991
10/28/2022 500,000 080701.281022.135903.Toan chuyen ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301030271869
10/28/2022 500,000 781594.281022.132331.ung ho MS2022277 em tran ngoc thanh
10/28/2022 500,000 MBVCB.2627268000.nguoi gap hoan nan.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2022 500,000 MBVCB.2626950964.ms 2022 287 uh anh Do Van Dang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2022 500,000 MBVCB.2626784659.ung ho MS 2022286 NGUYEN TRAN PHI.CT tu 0071000791099 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/28/2022 500,000 006340.281022.060634.ung ho ma so 2022.286 anh Nguyen Tran Phi FT22301728846436
10/28/2022 500,000 000286.281022.052006.Ung ho MS 2022.286 anh Nguyen Tran Phi FT22301268809286
10/28/2022 500,000 940908.271022.233249.MS 2022.27 em Tran Ngoc Thanh FT22301650267220
10/28/2022 600,000 IBVCB.2626333092.ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 600,000 IBVCB.2626323389. ung ho MS 2022.275 (me con ba Be).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 600,000 IBVCB.2626330594.ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 1,000,000 032464.281022.223032.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 277 em Tran Ngoc Thanh chuc em binh an khoe manh gap nhieu may man
10/28/2022 1,000,000 795091.281022.204119.MS 2022.284 - be Chip FT22301552200142
10/28/2022 1,000,000 718157.281022.173013.CHAU HOANG DE Chuyen tien ung ho be Pham Cong Danh MS 2022088
10/28/2022 1,000,000 176073.281022.095744.Ung ho MS 2022 287 anh Do Van Dang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/28/2022 1,000,000 MBVCB.2626266888.ung ho MS 2022.286 Anh Nguyen Tran Phi, Long An.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 1,000,000 MBVCB.2626210439.Ung ho ma Ms2022.277 e Ngoc Thanh.CT tu 0011000984846 LE THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/28/2022 2,000,000 419222.281022.165845.2022.088 pham cong danh
10/28/2022 2,000,000 055576.281022.134254.ung ho MS 2022.286 -anh nguyen tran phi FT22301052218213
10/28/2022 2,000,000 411312.281022.003637.IBFT Ung ho NCHCCCL Hoang Oanh 091373137
10/28/2022 40,000,000 NGUYEN THI KHANH LINH NT- CTY HUONG VIET HO TRO MS 2022.277 (EM TRAN NGOC THANH)
10/29/2022 821 610897.291022.180002.Nguyen Manh Linh chuyen tien
10/29/2022 10,000 MBVCB.2633522942.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.288(chi Danh Thi My Dung).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 10,000 MBVCB.2630958483.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.288 (Chi Danh Thi My Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 10,000 410591.291022.080527.Vinh Nam ung ho ms 2022 288 chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 10,000 403934.291022.080326.Vinh Nam ung ho ms 2022 287 anh Do Van Dang
10/29/2022 20,000 514222.291022.224834.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
10/29/2022 20,000 744478.291022.190547.MS 2022.288.hunghoaiduc
10/29/2022 20,000 167357.291022.182655.Ung ho nchcccl chien 0335144559
10/29/2022 20,000 673645.291022.133543.ung ho MS 2022 088 Be Pham Cong Danh
10/29/2022 20,000 023833.291022.105035.ZP690P9GMLAN Ung ho NCHCCCL Phung 0788963737
10/29/2022 20,000 BUI THI HUONG chuyen tien
10/29/2022 20,000 MBVCB.2630409320.Ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 20,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30498453599.30498453599-0899311724-Chuyen cho ban Tran Ngoc Thanh o Thai Binh chuc ban mau khoe manh
10/29/2022 22,934 MBVCB.2631579981.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.hoan canh kho khan
10/29/2022 50,000 MBVCB.2633851243.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0281000620567 PHAM THI HONG DOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 50,000 151796.291022.210956.TRAN THI DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 50,000 MBVCB.2633626299.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh).CT tu 1020927753 NGUYEN GIA KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 50,000 663591.291022.200753.MS 2022.207 FT22304154610088
10/29/2022 50,000 MBVCB.2632299559.UH MS 2022.277(E Tran Ngoc Thanh).CT tu 0451000494492 VO THI NU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 50,000 141015.291022.140541.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022288 chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 50,000 199342.291022.122639.VCB;0011002643148;NGUYEN THANH DO chuyen khoan
10/29/2022 50,000 002793.291022.113431.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.288 gd chi Danh Thi My Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22302981202996
10/29/2022 50,000 MBVCB.2630996438.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.288 chi danh thi my dung.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 50,000 MBVCB.2630808410.Ms2022.277( Em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 50,000 931755.291022.070426.UNG HO MS 2022.277 ( EM TRAN NGOC THANH )-291022-07:04:26 931755
10/29/2022 50,000 049496.291022.064717.Ung ho NCHCCCL Le Quyen 0347990834 FT22302111100301
10/29/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30497966414.30497966414-0868171293-ung ho em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 50,000 869469.291022.022247.MS2022277
10/29/2022 50,000 711640.291022.020213.Ung ho MS 2022.277 e Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 50,000 456704.291022.014056.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 286 anh Nguyen Tran Phi
10/29/2022 50,000 062238.291022.010408.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 50,000 515814.291022.002606.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 50,000 991432.291022.002024.MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302442119454
10/29/2022 50,000 582964.281022.235543.NGUYEN THI HONG NGA chuyen khoan giup do em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 77,358 MBVCB.2631513292.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.4667
10/29/2022 90,000 917316.291022.210146.MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 650653.291022.220415.IBFT ung ho ms 2022.277e tran ngoc thanh
10/29/2022 100,000 726899.291022.201725.Ung ho MS 2022 248 be chip
10/29/2022 100,000 MBVCB.2633420642.Ung ho MS 2022.277 (Tran Ngoc Thanh).CT tu 0101001252238 PHAN TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 271553.291022.200124.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 231827.291022.195950.Ung ho MS 2022 284 be CHIP
10/29/2022 100,000 229109.291022.195522.Ung ho MS 2022 288 chi DANH THI MY DUNG
10/29/2022 100,000 171268.291022.193642.MS 2022 287 Anh Do Van Dang
10/29/2022 100,000 723934.291022.190551.ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 250100.291022.183304.Ung ho MS 2022 288 Danh Thi My Dung
10/29/2022 100,000 507977.291022.182446.Ung ho MS 2022.277 FT22302508011240
10/29/2022 100,000 503114.291022.182125.Ung ho em Tran Ngoc Thanh FT22302446035121
10/29/2022 100,000 461202.291022.175451.MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302922608918
10/29/2022 100,000 958838.291022.175335.MS 2022277 Em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 MBVCB.2632866140.MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0311000730957 LE THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 430659.291022.173724.CH Phuoc Xuong ung ho MS 2022.283-anh Nguyen Van Hien FT22302426346977
10/29/2022 100,000 423541.291022.173327.Tran Trung Tri ung ho MS 2022.284-be Chip FT22302045560774
10/29/2022 100,000 419410.291022.173109.Vo Thi Ut ung ho MS 2022.285-Pham Thi Anh Thuy FT22302570305962
10/29/2022 100,000 MBVCB.2632785092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.288 (chi Danh Thi My Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 406423.291022.172354.Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2022.286-anh Nguyen Tran Phi FT22302280326460
10/29/2022 100,000 385968.291022.171238.Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2022.288 - chi Danh Thi My Dung FT22302812871006
10/29/2022 100,000 379136.291022.170851.Le Tuong Phuc ung ho MS 2022.287 - anh Do Van Dang FT22302378667388
10/29/2022 100,000 441323.291022.165251.Mong em thanh mau khoe
10/29/2022 100,000 160542.291022.152200.ung ho MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 828405.291022.140028.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 277 E TRAN NGOC THANH
10/29/2022 100,000 859756.291022.133632.MS 2022 277 Em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 624291.291022.125440.2022.284( be chip)
10/29/2022 100,000 923282.291022.121751.Ms 2022 286 anh Nguyen Tran Phi
10/29/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30584689056.30584689056-0927629615-ung ho em Tran ngoc thanh
10/29/2022 100,000 920070.291022.121304.Ms 2022 288 chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 100,000 207972.291022.120010.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 100,000 MBVCB.2631551614.PHAM QUOC LAP chuyen tien Ghi ro ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0911000025868 PHAM QUOC LAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 IBVCB.2631498105.Giup ma so 2022.288 chi Danh Thi My Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/29/2022 100,000 437741.291022.110458.ung ho MS 2022.277(em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 100,000 631630.291022.104207.ANSON ung ho MS 2021065 be Dang Huyen Trang
10/29/2022 100,000 820138.291022.104020.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 227 Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 822432.291022.100622.ung ho MS 2022277 em TRAN NGOC THANH
10/29/2022 100,000 960398.291022.100515.Ung ho MS 2022088 be Pham Cong Danh
10/29/2022 100,000 193381.291022.092951.Ung ho ms2022277 em tran ngoc thanh FT22302548786864
10/29/2022 100,000 832424.291022.092320.MS 2022283 ung ho anh Nguyen Van Hien
10/29/2022 100,000 MBVCB.2630857671.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh) .CT tu 1016398746 PHUNG NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 482338.291022.090402.Ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi)
10/29/2022 100,000 485669.291022.085402.T ung ho chi Danh Thi My Dung MS 2022.288
10/29/2022 100,000 MBVCB.2630759249.Ung ho MS2022.284 (Be Chip).CT tu 0121000660753 NGUYEN THI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 472087.291022.083512.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 288 chi danh thi my dung
10/29/2022 100,000 760164.291022.083454.Ung ho ms 2022 088
10/29/2022 100,000 444635.291022.081213.PHAN TIEN TOAN chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148
10/29/2022 100,000 122294.291022.075842.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 277
10/29/2022 100,000 916464.291022.075629.MS 2022.284 ( be chip )
10/29/2022 100,000 081219.291022.075028.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302850136193
10/29/2022 100,000 331020.291022.074543.giup ms 2022277 em tran ngoc thanh
10/29/2022 100,000 MBVCB.2630582543.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0591000404026 PHAM THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 065911.291022.072510.MS 2022.088 be pham cong danh FT22302796745904
10/29/2022 100,000 271213.291022.071552.MS 2022 288 Chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 100,000 MBVCB.2630526826.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.286 a Nguyen Tran Phi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 185272.291022.070018.Ung ho MS 2022.277( em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 100,000 MBVCB.2630506057.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh ).CT tu 0051000545707 HOANG TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 368310.291022.064948.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 925651.291022.061756.MS 2022.286 ANH NGUYEN TRAN PHI-291022-06:18:26 925651
10/29/2022 100,000 116156.291022.024552.MS 2022 277
10/29/2022 100,000 624941.291022.023947.MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 100,000 640298.291022.020636.MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 862367.291022.020459.MS 2022277
10/29/2022 100,000 080776.291022.013733.MS 2022 277
10/29/2022 100,000 582145.291022.013516.MS 2022.277 ( tran ngoc thanh )
10/29/2022 100,000 152799.291022.005544.MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 700504.291022.005402.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 049620.291022.004724.NGUYEN DO DUONG chuyen khoan Ms 2022 277 Tran ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 996562.291022.003709.2022.227 em tran ngoc thanh FT22302259838145
10/29/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30497961084.30497961084-0764777446-MS 2022277 Ung ho em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 991889.291022.002157.2022.284 be chip FT22302442125520
10/29/2022 100,000 005842.291022.000354.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 100,000 MBVCB.2630265152.MS 2022.277 TRAN NGOC THANH.CT tu 0181003489634 LUONG BA THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 100,000 357813.281022.233448.ung ho ma so 2022088 be Pham Cong Danh
10/29/2022 100,000 230822.281022.233309.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 100,000 966722.281022.232022.TRAN THI HA chuyen tien ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh )
10/29/2022 100,000 680183.281022.231340.2020284 Ung ho Be chip
10/29/2022 111,111 333973.291022.162922.MS 2022 277
10/29/2022 150,000 615318.291022.191410.MS2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 150,000 026518.291022.174720.Ung ho ms 2022 284 be chip mong be binh an
10/29/2022 150,000 559057.291022.130057.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 167,994 MBVCB.2632532406.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.quy lua chon
10/29/2022 200,000 103357.291022.223511.PHAM QUOC ANH chuyen tien ung ho MS 2022277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 200,000 836787.291022.222718.Ung ho MS2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22304508210302
10/29/2022 200,000 MBVCB.2633426339.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0411001001195 NGUYEN THI LEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 231498.291022.170904.UNG HO MS 2022.277 (MAU KHOE NHE EM THANH)-291022-17:09:03 231498
10/29/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30609983921.30609983921-0944178621-Map Thon ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30603391312.30603391312-0948594343-ung ho ma so 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 200,000 MBVCB.2632168354.Ms 2022.277 ( em tran ngoc thanh).CT tu 0441000704222 CHAU THI HONG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 MBVCB.2632041959.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 288 chi Danh Thi my Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 MBVCB.2631695341.UNG HO MS 2022.288 (chi Danh Thi My Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 MBVCB.2631212348.MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 MBVCB.2631200801.MS 2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 MBVCB.2631110178.LE THI THUY chuyen tien ung ho ms 2022284 be chip.CT tu 0201000668383 LE THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 919449.291022.095222.MS 2022277 E Tran Ngoc Thanh ung ho e chua benh
10/29/2022 200,000 365422.291022.092605.VCB;0011002643148;ung ho MS 220277 e Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 200,000 878358.291022.090118.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 277 em tran ngoc thanh
10/29/2022 200,000 612859.291022.090034.Ung ho Ms 2022 277 em tran ngoc thanh
10/29/2022 200,000 748311.291022.085311.HA NGOC VIET HOAI Chuyen tien ung ho MS 2022284Be Chip
10/29/2022 200,000 255494.291022.085017.MS 2022.284
10/29/2022 200,000 147731.291022.083827.IBFT ung ho ms 2022.277-Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 200,000 348697.291022.075306.ung ho MS 2022 088 Be Pham Cong Danh
10/29/2022 200,000 MBVCB.2630601814.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 1017934702 TRAN THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 200,000 236233.291022.074931.Ung ho MS 2022.288 - Chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 200,000 073905.291022.073915.Ung ho Ms2022088. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22302550585724
10/29/2022 200,000 035877.291022.054912.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302032290158
10/29/2022 200,000 906992.291022.054710.THAI THUY LINH Chuyen tien ung ho MS 2022277 em tran ngoc thanh
10/29/2022 200,000 714746.291022.045900.ung ho MS 2022286 Anh Nguyen Tran Phi
10/29/2022 200,000 011406.291022.014207.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302988144846
10/29/2022 200,000 083495.291022.013537.BUI HAI NHI chuyen khoan ung ho em tran ngoc thanh
10/29/2022 200,000 004827.291022.010849.Ung ho case MS 2022.277 FT22302050708042
10/29/2022 200,000 053028.291022.005527.Ung ho MS 2022 277 Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 200,000 462140.281022.235219.ung ho MS 2022.277( em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 200,000 129645.281022.234533.Ung ho ms2022 284 be chip
10/29/2022 200,000 050224.281022.232050.VCB;0011002643148;NGUYEN LINH CHI ung ho be chip
10/29/2022 300,000 352516.291022.220842.UNG HO MS 2022.275 (ME CON BA BE)-291022-22:08:42 352516
10/29/2022 300,000 469617.291022.184136.Ung ho em Tran Ngoc Thanh Ms2022.277
10/29/2022 300,000 106985.291022.125908.UG HO MA SO 2022.281 ( 3 CHI EM HOANG THI YEN)-291022-12:59:08 106985
10/29/2022 300,000 106433.291022.125753.UNG HO MA SO 2022.286 ( ANH NGUYEN TRAN PHI)-291022-12:57:52 106433
10/29/2022 300,000 MBVCB.2631592315.Ung ho MS: 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0401001416684 THAN THI VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 300,000 161441.291022.090725.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302849237093
10/29/2022 300,000 221495.291022.064129.VO THI NGOC MINH chuyen khoan uh MS 2022 277 em tran ngoc thanh
10/29/2022 300,000 285709.291022.010438.ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang) (by TPBank ChatPay)
10/29/2022 500,000 118565.291022.171345.Ung ho MS 2022 288 chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 500,000 MBVCB.2632552005.Ung ho MS 2022.088( Be Pham Cong Danh ).CT tu 0181003529588 NGO LONG PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 500,000 409587.291022.162908.MS 2022.277 ( em tran ngoc thanh )
10/29/2022 500,000 215961.291022.160222.Ung ho MS2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/29/2022 500,000 622696.291022.091639.Ung ho Ms 2022 288 chi Danh thi my dung
10/29/2022 500,000 MBVCB.2630775325.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0041000405493 NGUYEN THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 500,000 963920.291022.084410.UNG HO MS 2022.277 E TRAN NGOC THANH-291022-08:43:55 963920
10/29/2022 500,000 591424.291022.074746.ung ho MS 2022288 chi Danh Thi My Dung
10/29/2022 500,000 MBVCB.2630562737.ung ho MS 2022.288 (Chi Danh Thi My Dung).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 500,000 037639.291022.060021.MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302548008417
10/29/2022 500,000 033689.291022.053016.Ung ho MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh FT22302547994846
10/29/2022 500,000 986893.291022.000612.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302847419272
10/29/2022 900,000 MBVCB.2631722854.UNG HO MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0531002474355 NGO PHAM DUC TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/29/2022 1,000,000 746201.291022.144822.ung ho MS 2022.288 (Chi Danh Thi My Dung)
10/29/2022 1,000,000 104699.291022.125347.UNG HO MS 2022.282 (CHA CON ANH THICH)-291022-12:53:46 104699
10/29/2022 1,000,000 174988.291022.111732.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
10/29/2022 1,000,000 0200888899102911131920221001917004.54286.111320.Ung ho MS2022.287 anh Do Van Dang
10/29/2022 1,000,000 404767.291022.101427.Ung ho MS 2022 288 chi Danh Thi My Dung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/29/2022 1,000,000 187903.291022.071836.ung ho MS 2022.288 (Chi Danh Thi My Dung)
10/29/2022 2,000,000 148926.291022.085756.Ung ho NCHCCCL Le Thi Minh Chau 0988012753 FT22302424608293
10/29/2022 3,000,000 939642.291022.074008.UNG HO MS 2022.277 (EM TRAN NGOC THANH)-291022-07:40:08 939642
10/29/2022 3,000,000 963362.291022.070250.Ong Tu van ho tro MS 2022287 anh Do Van Dang
10/29/2022 5,000,000 343423.291022.074214.2022277 Ung ho tran ngoc thanh chuyen khoan
10/30/2022 10,000 MBVCB.2637017383.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.289(gia dinh ba Thu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 10,000 MBVCB.2635058863.Ung ho MS 2022.289 ( gia dinh ba Thu ). Chuc gia dinh co Thu khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 10,000 MBVCB.2635051064.Ung ho MS 2022.288 ( chi Danh Thi My Dung ). Chuc vo chong chi Dung khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietnamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 10,000 320528.301022.074844.Vinh Nam ung ho ms 2022 289 gia dinh ba Nguyen Thi Thu
10/30/2022 10,000 MBVCB.2634286038.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.289 (Gia Dinh Ba Thu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 10,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..30661671449.30661671449-0776776351-ung ho ma so 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 20,000 099905.301022.002540.ung ho MS 2022.277 (ban Tran Ngoc Thanh)
10/30/2022 50,000 065306.301022.181043.Ung ho MS 2022.289 gia dinh ba Thu
10/30/2022 50,000 733169.301022.150803.ung ho MS 2022289
10/30/2022 50,000 460716.301022.103705.ung ho MS 2022277
10/30/2022 50,000 469899.301022.094517.T ung ho gia dinh ba Thu MS 2022.289
10/30/2022 50,000 MBVCB.2634607643.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.289 gia dinh co thu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 50,000 356511.291022.231939.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 100,000 907249.301022.223857.Ung ho MS2022 289 gd ba Thu
10/30/2022 100,000 825637.301022.223225.UNG HO MS 2022.277
10/30/2022 100,000 MBVCB.2637068418.MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh.CT tu 0041000371572 DOAN THI NGOC THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 100,000 544431.301022.193429.MS 2022.288 Chi Danh Thi My Dung FT22304902405572
10/30/2022 100,000 542730.301022.193318.ung ho MS 2022.289 gia dinh ba Thu FT22304877167170
10/30/2022 100,000 539607.301022.193108.ung ho MS 2022.272 ba nguyen thi bich lan FT22304638107482
10/30/2022 100,000 486781.301022.185519.MS 2022. 289 gia dinh ba Thu FT22304445978372
10/30/2022 100,000 838239.301022.183853.ung ho MS 2022.286 (anh Nguyen Tran Phi). MASKB
10/30/2022 100,000 930574.301022.161920.MS 2022.277 ungho em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 100,000 842222.301022.154547.ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 100,000 432630.301022.140743.MS 2022277 uh em Tran Ngoc Thang
10/30/2022 100,000 362122.301022.125813.Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 100,000 538113.301022.125530.Ung ho MS 2022 289 gia dinh ba Thu
10/30/2022 100,000 152012.301022.115558.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 289 gia dinh ba thu
10/30/2022 100,000 MBVCB.2635116770.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.289 (gia dinh ba Thu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 100,000 245289.301022.114751.NGUYEN DANH DOAN chuyen khoan
10/30/2022 100,000 IBVCB.2634604320.Giup ma so 2923.289 gia dinh ba Thu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2022 100,000 775425.301022.090738.MS 2022288
10/30/2022 100,000 492434.301022.084250.Ung ho em tran ngoc thanh 2022 277
10/30/2022 100,000 316318.301022.074442.Nguyen Vo Huyen Tran chuyen tien ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 100,000 284192.301022.071748.MS 2022 289 gia dinh ba Thu
10/30/2022 100,000 MBVCB.2634226798.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0261003462351 NGUYEN QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 100,000 965892.301022.063602.MS 2022.284 FT22304670023555
10/30/2022 100,000 MBVCB.2634188336.Ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 100,000 MBVCB.2634183738.Ung ho MS 2022.288 (chi Danh Thi My Dung).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 100,000 189792.291022.234949.VCB;0011002643148;Ms 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/30/2022 100,000 878233.291022.231950.Ung ho MS 2022.277 FT22304202448543
10/30/2022 190,000 548007.301022.193653.ung ho MS 2022.286 anh Nguyen Tran Phi FT22304093539395
10/30/2022 200,000 MBVCB.2637204253.MS 2022 289? gia dinh ba Thu.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2022 200,000 MBVCB.2637097172.Minh Anh ung ho ms 2022.088.CT tu 0831000071653 LE THI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 200,000 098001.301022.182843.Ung ho NCHCCCL - Van-0908925718
10/30/2022 200,000 396442.301022.175449.Ung ho em Tran Ngoc Thanh MS 2022.277 FT22304597532776
10/30/2022 200,000 351162.301022.173149.MS 2022 286 Anh nguyen tran phi
10/30/2022 200,000 529281.301022.133859.UNG HO MS 2022.289(GIA DINH BA THU)-301022-13:39:30 529281
10/30/2022 200,000 228562.301022.110452.Ung ho MS 2022.286 anh Nguyen Tran Phi FT22304248335306
10/30/2022 200,000 MBVCB.2634625146.DAU XUAN TIEN ung ho : ms 2022 287.CT tu 0861000051303 DAU XUAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 200,000 095025.301022.092637.MS 2022.277 ung ho em Tran Ngoc Thanh FT22304850500668
10/30/2022 200,000 421034.301022.084701.VCB;0011002643148;NGUYEN THAI VIET chuyen khoan ung ho MS 2022289 gia dinh ba Thu
10/30/2022 200,000 455318.301022.083103.Ung ho e tran ngoc thanh Ma so 2022 277
10/30/2022 200,000 028999.301022.082636.Co Loc giup MS 2022289 FT22304531004057
10/30/2022 200,000 411414.301022.080917.MS 2022.289-301022-08:09:16 411414
10/30/2022 200,000 Ung ho NCHCCCL + Le Thi Duy Trang + 0933625010
10/30/2022 200,000 980105.301022.071351.MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh FT22304697821092
10/30/2022 200,000 MBVCB.2634165103.DAO chuyen tien em Tran Ngoc Thanh MS 2022.277.CT tu 0161000227794 NGUYEN THI ANH DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 200,000 MBVCB.2633996429.Ung ho MS 2022.088 (Be Pham Cong Dang).CT tu 0331000491419 DOAN HUYNH DIEM MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 200,000 368053.291022.232412.MS 2022.284(BE CHIP)-291022-23:24:13 368053
10/30/2022 200,000 367622.291022.232134.MS 2022.288 (CHI DANH THI MY DUNG)-291022-23:21:33 367622
10/30/2022 300,000 MBVCB.2634686012.UNG HO MS 2022.287 (ANH DO VAN DANG).CT tu 0491000006223 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 300,000 MBVCB.2634679434.UNG HO MS 2022.289 (GIA DINH BA THU).CT tu 0491000006223 NGUYEN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 300,000 327277.301022.063207.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 277
10/30/2022 300,000 373665.301022.000701.UNG HO MS 2022.277 (EM TRAN NGOC THANH)-301022-00:07:01 373665
10/30/2022 360,000 579069.301022.071545.ing ho ms 2022288 gia dinh chi Danh Thi My Dung
10/30/2022 500,000 688651.301022.203108.MS 2022.289(GIA DINH BA THU)-301022-20:31:09 688651
10/30/2022 500,000 661164.301022.191818.UNG HO MS 2022.288 (CHI DANH THI MY DUNG)-301022-19:18:17 661164
10/30/2022 500,000 MBVCB.2636494760.ms 2022 289 uh gia dinh ba Thu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/30/2022 500,000 686105.301022.172236.Ung ho MS 2022 289 gia dinh ba Thu
10/30/2022 500,000 MBVCB.2635432382.Giup do ms 2022.289.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 500,000 MBVCB.2635413832.Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 9932705077 TANG TRONG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/30/2022 500,000 276780.301022.114203.ung ho ma so 2022.289 gia dinh ba Thu FT22304005590733
10/30/2022 500,000 214117.301022.102334.VCB;0011002643148;DINH HO PHA chuyen khoan ung ho chi Danh thi my dung Ms 2022288
10/30/2022 500,000 080897.301022.091549.Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22304888830464
10/30/2022 700,000 ung ho NCHCCCL nguyen thanh van 0982309814
10/30/2022 1,000,000 580078.301022.082338.Ung ho MS 2022 289 gia dinh ba Thu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/30/2022 1,400,000 391619.301022.080645.Ung ho NCHCCCL Co SaBin Chi My 0939724212
10/30/2022 3,000,000 846042.301022.093532.Ong Tu Van ho tro ms2022289 gia dinh ba Thu tien chua benh
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637372211.UNG HO MS 2022 289 GIA DINH BA THU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637364343.UNG HO MS 2022 288 CHI DANH THI MY DUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637363849.UNG HO MS 2022 287 ANH DO VAN DANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637363371.UNG HO MS 2022 286 ANH NGUYEN TRAN PHI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637370055.UNG HO MS 2022 285 CHI PHAM THI THUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637362380.UNG HO MS 2022 284 BE CHIP.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,000 IBVCB.2637361831.UNG HO MS 2022 283 ANH NGUYEN VAN HIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 5,500 206402.311022.110227.Ung ho MS 2022 290 NAM MO A DI DA PHAT
10/31/2022 5,500 201148.311022.110130.Ung ho MS 2022 289 NAM MO A DI DA PHAT
10/31/2022 5,500 196902.311022.110042.Ung ho MS 2022 288 NAM MO A DI DA PHAT
10/31/2022 10,000 MBVCB.2639110807.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.290 ( Ba Pham Thi Lai ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 10,000 667458.311022.123102.CHU DUNG TAN chuyen khoan
10/31/2022 10,000 362755.311022.075633.Vinh Nam ung ho ms 2022 290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 20,000 261676.311022.205244.LX UNG HO MS 2022.290(BA PHAM THI LAI-311022-20:52:45 261676
10/31/2022 20,000 MBVCB.2639029439.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 20,000 790954.301022.230310.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 287 anh Do Van Dang
10/31/2022 20,000 972205.301022.224932.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 281 ba chi em Hoang Thi Yen
10/31/2022 50,000 464271.311022.161130.Ung ho MS2022 277 em Tran Ngoc Thanh
10/31/2022 50,000 MBVCB.2638439633.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.290 bac pham thi lai.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 50,000 972947.311022.083032.ung ho MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai FT22304243765729
10/31/2022 50,000 871035.311022.075038.Ung ho MS 2022290
10/31/2022 50,000 021453.311022.065946.MS 2022.27 em Tran Ngoc Thanh
10/31/2022 100,000 702788.311022.203710.MS 2022.290 pham thi lai FT22304328734800
10/31/2022 100,000 157109.311022.195713.Ung ho MS 2022 255 hai chi e Tu Loc
10/31/2022 100,000 714684.311022.165340.ung ho ms 2022 277 em tran ngoc thanh
10/31/2022 100,000 701174.311022.141232.ung ho MS 2022290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 100,000 MBVCB.2638939930.benh nhan ms 2022 290.CT tu 1013015264 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 100,000 402938.311022.121906.Ung ho MS 2022.290-Ba Pham Thi Lai FT22304845082590
10/31/2022 100,000 IBVCB.2638932747.Giup ma so 2022.290 ba Pham Thi Lai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 100,000 MBVCB.2638781025.ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0331000423645 NGUYEN VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 100,000 413869.311022.114127.MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 100,000 156192.311022.110556.VCB;0011002643148;NGHIEM XUAN HAI SON chuyen khoan
10/31/2022 100,000 577782.311022.110105.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2202290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 100,000 740979.311022.094230.KHANH MOC Chuyen tien ung ho Chuong Trinh NCHCCCL
10/31/2022 100,000 664147.311022.092015.ung ho MS 2022290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 100,000 038131.311022.091228.Ms 2022 286 FT22304980780604
10/31/2022 100,000 MBVCB.2637795772.ung ho MS 2022 390 ba Pham Thi Lai.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 100,000 335461.311022.075605.Ung ho MS 2022 290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 100,000 357411.311022.075451.MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 100,000 490298.301022.230332.BUI THI NGOC TRAN Chuyen tien
10/31/2022 100,000 MBVCB.2637333896.MS 2022284?Be Chip.CT tu 1016877828 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 100,000 570668.301022.225630.Ung ho em Tran Ngoc Thanh
10/31/2022 100,000 MBVCB.2637319664.MS 2022286 anh Nguyen Tran Phi.CT tu 1016877828 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 100,000 877161.301022.225257.Ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
10/31/2022 200,000 234767.311022.195934.UNG HO MS 2022.290(BA PHAM THI LAI)-311022-20:00:08 234767
10/31/2022 200,000 791145.311022.193550.ung ho anh Nguyen Tran Phi ma so 2022.286 nho bao chuyen giup xin cam on
10/31/2022 200,000 MBVCB.2641096160.ung ho ms 2022.283(a Nguyen Van Hien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 MBVCB.2641076377.ung ho ms 2022.282(cha con anh Thich).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 MBVCB.2640849568.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 289 gia dinh ba Thu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 MBVCB.2640829627.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 290 ba Pham Thi Lai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 106636.311022.162305.Ung ho Ba Pham thi Lai
10/31/2022 200,000 760353.311022.143113.NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2022290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 200,000 718970.311022.141829.ung ho MS 2022290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 200,000 942344.311022.125319.NGUYEN THI LU Chuyen tien cho em Nguyen Hoang Huy ms 2022113
10/31/2022 200,000 517632.311022.124515.IBFT Ung ho ba Pham Thi Lai MS 2022 290
10/31/2022 200,000 MBVCB.2639016928.HOANG PHUONG DUNG chuyen tien ho tro ba Pham Thi Lai ma so 2022.290.CT tu 0021000305721 HOANG PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 507340.311022.122859.IBFT ung ho MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 200,000 MBVCB.2638512356.MS 2022 290 ba Pham Thi Lai.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/31/2022 200,000 MBVCB.2638343781.Ung Ho MS 2022.290(Ba PHAM THI LAI).CT tu 0251002717768 HUYNH MINH DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 MBVCB.2638269879.chuyen tien ung ho MS 2022.290 ( Ba Pham Thi Lai ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 334756.311022.084329.ung ho MS2022.290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 200,000 383747.311022.083943.VCB;0011002643148;TRUONG NGOC TUAN chuyen khoan ung ho chau Tran Ngoc Thanh MS 022 277
10/31/2022 200,000 982427.311022.083718.Ung ho MS 2022.290 ba Pham Thi Lai FT22304131628153
10/31/2022 200,000 MBVCB.2637869066.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 387277.311022.080400.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 290 ba pham thi lai
10/31/2022 200,000 MBVCB.2637758601.Ung ho MS 2022.290 ba Pham Thi Lai.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 589566.311022.074413.Ung ho MS 2022 290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 200,000 MBVCB.2637440622.ung ho MS 2022.286 anh(Nguyen Tran Phi).CT tu 0371000403042 NGUYEN MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 200,000 813847.301022.233204.Ung ho MS 2022.289 gd ba thu FT22304331908143
10/31/2022 211,000 953608.311022.123951.ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai)
10/31/2022 250,000 904496.311022.071506.Ubg ho MS 2022.290 FT22304444080879
10/31/2022 300,000 MBVCB.2641690058.UNG HO MS 2022.290 BA PHAM THI LAI.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 300,000 MBVCB.2640930343.ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 300,000 131000.311022.163054.Ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai)
10/31/2022 300,000 MBVCB.2639829706.ung ho MS 2022.290 (ba Pham Thi Lai)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 300,000 271300.311022.111112.Ung ho MS 2022.290 Ba pham thi lai FT22304000559077
10/31/2022 300,000 476985.311022.105436.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
10/31/2022 300,000 IBVCB.2638481036.PHAN QUE ANH ung ho ba Pham Thi Lai, MS: 2022.290.CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 300,000 036315.311022.100624.ung ho MS 2022 290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 300,000 MBVCB.2638159900.Ung ho MS 2022.290( ba Pham Thi Lai).CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 300,000 975713.311022.083234.Ms 2022.227 FT22304097948238
10/31/2022 300,000 950777.311022.082832.ung ho MS 2022.290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 300,000 287006.311022.072719.MS 2022 277
10/31/2022 400,000 134404.311022.193437.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
10/31/2022 500,000 666766.311022.215707.Ung ho MS 2022 290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 500,000 MBVCB.2641459225.MS 2022.290 ba PHAM THI LAI..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 500,000 209196.311022.160649.VCB;0011002643148;TRAN QUOC THANG ung ho ma so 2022290 Pham Thi Lai
10/31/2022 500,000 141304.311022.160541.VCB;0011002643148;TRAN QUOC THANG Ung ho ma so 2022286 anh Nguyen Tran Phi
10/31/2022 500,000 067283.311022.160427.VCB;0011002643148;TRAN QUOC THANG UNG HO MA SO 2022281 3 chi em Hoang Thi Yen
10/31/2022 500,000 MBVCB.2639561659.ung ho ms 2022.283 (anh nguyen van hien).CT tu 1013254864 NGUYEN DONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 500,000 MBVCB.2639424913.Ung ho MS2022.290 (Ba PhamThiLai).CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 500,000 478877.311022.115045.IBFT ung ho MS 2022.290 Pham Thi Lai
10/31/2022 500,000 402475.311022.112656.Ung ho MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai. Bao Viet Nam Net
10/31/2022 500,000 881915.311022.105059.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-311022-10:50:58 881915
10/31/2022 500,000 877405.311022.101843.Ung ho MS 2022 286 Anh Nguyen Tran Phi
10/31/2022 500,000 162098.311022.101740.Ung ho 2022.290 FT22304860513982
10/31/2022 500,000 158895.311022.083917.UNG HO MS 2022.290 ba Pham Thi Lai FT22304200470164
10/31/2022 500,000 MBVCB.2637898547.Giup do ms 2022.290.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 500,000 218468.311022.083658.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2021 065 em Dang Huyen Trang
10/31/2022 500,000 925090.311022.074535.Ung ho MS 2022.290 FT22304579621918
10/31/2022 500,000 875448.311022.054107.Ung ho MS 2022.288 Danh Thi My Dung FT22304029680084
10/31/2022 1,000,000 290708.311022.220344.UNG HO MS 2022.277 (EM TRAN NGOC THANH)-311022-22:03:44 290708
10/31/2022 1,000,000 MBVCB.2641315897.ung ho MS 2022.286 (anh Nguyen Tran Phi).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 1,000,000 MBVCB.2641302804.ung ho MS 2022.287 (anh Do Van Dang).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 1,000,000 MBVCB.2641290234.ung ho MS 2022.288 (chi Danh Thi My Dung).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 1,000,000 MBVCB.2641282344.ung ho MS 2022.290 (ba Pham Thi Lai).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 1,000,000 764241.311022.190458.HOANG KIM cung la benh nhan ung thu, ho tro MS2022.277
10/31/2022 1,000,000 028775.311022.131041.Ung ho MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
10/31/2022 1,000,000 722402.311022.124240.MS 2022 290 ung ho bac Pham T Lai
10/31/2022 1,000,000 924812.311022.115419.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-311022-11:53:45 924812
10/31/2022 1,000,000 043830.311022.091542.Thuy chuyen ba pham thi lai ms2022 290 FT22304493819485
10/31/2022 1,000,000 776492.311022.091533.Ung ho MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/31/2022 1,000,000 MBVCB.2637803138.ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0071001769144 DUONG THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 1,000,000 MBVCB.2637546602.ung ho MS 2022.289 gia dinh ba Thu, Da Nang.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 2,000,000 MBVCB.2638271205.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.290( Ba Nguyen Thi Lai).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 2,000,000 598496.311022.091420.Ung ho ba Lai MS 290
10/31/2022 3,000,000 MBVCB.2640737802.Giup ms 2022.290 ba pham thi lai.CT tu 1027442248 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/31/2022 5,000,000 032310.311022.100138.ung ho MS 2022 290 ba pham thi lai
10/31/2022 5,000,000 707016.311022.093240.Ong Tu Van ung ho MS 2022290 ba Pham Thi Lai
10/31/2022 25,000,000 NGUYEN BACH TRANG NT // UNG HO MA SO 2022.285 5 TRIEU 2 MA SO 2022.286 VA 2022.288 MOI MA SO 10TRIEU . TC :25 TRIEU VND

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
20-10-2022 03:06:52 100,000 MS2022.276 (gia dinh anh The)
20-10-2022 05:29:31 200,000 CT DEN:229322960521 HT 2022278 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
20-10-2022 07:31:42 500,000 Tam Phu ung ho MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh)
20-10-2022 09:18:12 500,000 CT DEN:229302911065 MS 2022278
20-10-2022 10:04:38 500,000 ung ho MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh)
20-10-2022 10:32:04 100,000 Ung ho MS 2022.279 ( Anh Huynh Van Vinh)
20-10-2022 11:25:33 10,000 Ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-10-2022 11:30:52 500,000 CT DEN:229311758120 ONG BA MINH UNG HO MS 2022.270 ( BE TRAN TUYET MAI)-201022-11:30:51 758120
20-10-2022 12:28:33 100,000 ung ho ma so 2022.279
20-10-2022 12:43:16 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.279 ( anh huynh van vinh )
20-10-2022 13:57:15 300,000 CT DEN:229306986184 Chuyen tien ung ho MS 2022279
20-10-2022 19:03:43 200,000 CT DEN:229312269687 Tran Thi Hong Nha - ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)
20-10-2022 19:36:08 100,000 NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho anh Huynh Van Vinh MS 2022.279
20-10-2022 20:38:57 390,000 CT DEN:229313073173 MBVCB.2596972366.073173.NGUYEN HONG MINH ung ho ms 2022279 ( anh huynh van vinh).CT tu 1030333015 NGUYEN HONG MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-10-2022 22:36:08 1,000,000 Anh Toan Dong Nai ung ho ms 2022 279 Anh Huynh Van Vinh
20-10-2022 23:01:29 10,000 MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)
21-10-2022 00:57:23 500,000 ung ho MS 2022.274 (Anh Le Van Danh); thoi gian GD:20/10/2022 23:10:40
21-10-2022 00:58:42 200,000 ung ho MS 2022.272 ( ba Nguyen Thi Bich Lan); thoi gian GD:20/10/2022 23:14:36
21-10-2022 00:59:04 100,000 ZP690GTAFCRS Ung ho MS2022279; thoi gian GD:20/10/2022 23:15:42
21-10-2022 00:59:52 200,000 MS 2022.271 (gia dinh anh Luan); thoi gian GD:20/10/2022 23:18:14
21-10-2022 01:01:06 200,000 MS 2022.273 (gia dinh ba Tuat); thoi gian GD:20/10/2022 23:22:09
21-10-2022 06:43:51 100,000 MS 2022.275 me con ba Be
21-10-2022 07:33:00 50,000 CT DEN:745079267668 ICB;114000161718;NGUYEN PHUONG DONG ung ho ms 2022279 Anh huynh van vinh
21-10-2022 08:48:00 200,000 CT DEN:229401048365 MBVCB.2598202218.048365.ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh).CT tu 0081001206967 LAM MINH THONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
21-10-2022 09:18:29 50,000 CT DEN:229402274210 Ung ho ma so 2022279 a.Huynh Van Vinh FT22294616625985
21-10-2022 09:21:10 50,000 CT DEN:229402278756 Ung ho ma so 2022279 a.Huynh Van Vinh FT22294674209994
21-10-2022 09:33:35 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.280 ( chi luu thi nhung )
21-10-2022 10:20:12 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2022.277(em Tran Ngoc Thanh)
21-10-2022 11:13:42 10,000 Ung ho MS 2022.280(chi Luu Thi Nhung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-10-2022 12:12:59 100,000 ung ho ma so 2022.280
21-10-2022 14:11:17 500,000 CT DEN:229407881125 MS 2022280
21-10-2022 14:32:27 100,000 CT DEN:210348564038 ung ho ma so 2022 279 Anh Huynh Van Vinh
21-10-2022 15:27:47 250,000 sdt 0918491430 giup MS 2022.280 chi Luu Thi Nhung
21-10-2022 16:10:52 100,000 uho ms 2022.280
21-10-2022 16:47:09 200,000 Ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung)
21-10-2022 17:52:08 200,000 CT DEN:229410763852 MS 2022262 pham minh khang
21-10-2022 17:54:18 200,000 CT DEN:229410771801 MS 2022270 be Tran Tuyet Mai
21-10-2022 17:55:26 200,000 CT DEN:229410775657 MS 2022272 ba Nguyen Thi Bich Lan
21-10-2022 18:10:49 500,000 chuyen tien MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh).
21-10-2022 22:39:31 100,000 CT DEN:229415026572 MBVCB.2601988782.026572.ung ho MS 2022.279( anh Huynh Van Vinh).CT tu 0031000300876 BUI THI NHA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
21-10-2022 22:43:01 200,000 ung ho MS 2022.280 (chi Luu Thi Nhung)
22-10-2022 01:03:01 300,000 CT DEN:229416996724 Ung ho MS 2022.280 chi Luu Thi Nhung FT22295717027281; thoi gian GD:21/10/2022 23:59:29
22-10-2022 07:51:55 600,000 CT DEN:229500597360 ung ho MS 2022279 Anh Huynh Van Vinh
22-10-2022 08:38:42 500,000 DO VAN NHAN ung ho MS 2022.279 (anh Huynh Van Vinh)
22-10-2022 08:50:51 50,000 ung ho MS 2022.281 ( 3 chi e Hoang Thi Yen)
22-10-2022 08:55:49 300,000 Ung ho MS 2022.279 (Anh Huynh Van Vinh)
22-10-2022 09:15:01 100,000 ung ho ma so 2022.281
22-10-2022 10:12:58 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.281 (3 chi em hoang thi yen)
22-10-2022 10:30:23 200,000 CT DEN:229503020385 MBVCB.2603102615.020385.NGUYEN THI HA chuyen tien ung ho MS 2022.227( em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0341006826084 NGUYEN THI HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
22-10-2022 11:33:33 500,000 UNG HO BA CHI E HOANG THI YEN
22-10-2022 14:05:36 100,000 CT DEN:220349262600 Ung ho MS 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
22-10-2022 15:28:18 200,000 ung ho MS 2022.218( 3 chi em Hoang Thi Yen)
22-10-2022 15:30:57 200,000 ung ho MS 2022.279(anh Huynh Van Vinh)
22-10-2022 17:45:00 500,000 CT DEN:229510442256 Toan chuyen ung ho MS 2022.088 Be Pham Cong Danh FT22295979766155
22-10-2022 21:19:22 3,000,000 CT DEN:229514030445 MBVCB.2605696584.030445.Ung ho ms 2022.281 ba chi em hoang thi yen.CT tu 1027442248 LE QUOC HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
23-10-2022 06:54:47 200,000 CT DEN:229623037906 MBVCB.2606259533.037906.Ung ho ms 2022.281(3 chi em hoang thi yen) .CT tu 0741000637853 THACH MINH TRIET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
23-10-2022 08:39:48 20,000 Ung ho MS 2022.282 (cha con anh Thich). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-10-2022 08:49:19 300,000 CT DEN:229601993816 MS 2022281
23-10-2022 08:50:30 300,000 CT DEN:229601995897 MS 2022282
23-10-2022 12:37:26 50,000 CT DEN:229605061318 MBVCB.2607346432.061318.MS2022.281.CT tu 1019955509 CAO MINH TUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
23-10-2022 16:17:48 100,000 ung ho ma so 2022.282
23-10-2022 19:12:40 100,000 CT DEN:229612810765 ung ho ms 202228 cha con anh Thich
23-10-2022 19:14:46 100,000 CT DEN:229660695721 ung ho MS 2022 282 cha con anh Thich
23-10-2022 20:23:37 500,000 NGUYEN THI BONG ung ho MS 2022.279 anh Huynh Van Vinh
23-10-2022 20:45:09 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.282 ( cha con anh thich )
23-10-2022 20:47:09 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.281 ( 3 chi em hoang thi yen )
24-10-2022 07:32:08 200,000 CT DEN:229770306598 MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
24-10-2022 07:40:06 100,000 Ung ho MS 2022283
24-10-2022 07:47:40 240,000 LPT ung ho tu ms 2022.276 den ms 2022.283; moi ms 30k
24-10-2022 08:09:15 50,000 CT DEN:229701065492 MBVCB.2609904442.065492.ung ho MS 2022.283.CT tu 0451000446229 VUONG VAN HUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
24-10-2022 08:27:32 200,000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho ms 2022.283( anh nguyen van hien)
24-10-2022 08:28:08 120,000 ung ho MS 2022.283 (nguyen van hien)
24-10-2022 08:34:41 200,000 CT DEN:229701005394 Ung ho ms 2022.283 anh Nguyen Van Hien
24-10-2022 09:17:05 500,000 CT DEN:229702903083 Ung ho MS 2022283 anh Nguyen Van Hien huyen Cam Khe tinh Phu Tho
24-10-2022 10:12:27 200,000 STA ungho ms2022.283 (anh Nguyen Van Hien)
24-10-2022 11:06:58 100,000 NGUYEN THI QUE Chuyen tien ho tro anh nguyen van hien ma so 2022.283
24-10-2022 11:49:06 20,000 Ung ho MS 2022.283(anh Nguyen Van Hien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-10-2022 11:57:57 300,000 ung ho MS 2022 283
24-10-2022 12:04:45 500,000 ung ho a NGUYEN VAN HIEN
24-10-2022 12:19:04 200,000 ung ho ma so 2022.283
24-10-2022 13:12:25 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.283 ( anh nguyen van hien )
24-10-2022 15:33:23 200,000 CT DEN:229708662402 Ung ho Ms 2022.283 anh Nguyen Van Hien
24-10-2022 16:47:19 50,000 CT DEN:229770907739 NGUYEN QUANG TAN ung ho MS 2019 051
24-10-2022 20:06:37 50,000 CT DEN:229713830745 Minh chuyen FT22297250155385
24-10-2022 22:02:25 20,000 CT DEN:229715870624 Ung Ho Ma So 2022 283 Anh Nguyen Van Hien
24-10-2022 22:54:02 500,000 CT DEN:240350899856 ung ho MS 2022283 anh Nguyen Van Hien
25-10-2022 08:09:54 200,000 Ung ho MS 2022. 284 ( Be Chip)
25-10-2022 09:19:46 100,000 CT DEN:229802336104 Ung ho MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien FT22298646905559
25-10-2022 09:23:07 500,000 ung ho MS 2022.283 ( anh Nguyen Van Hien)
25-10-2022 09:23:51 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.284 ( be chip )
25-10-2022 09:35:35 200,000 CT DEN:229802593225 HT 2022283 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
25-10-2022 09:39:47 10,000 MS 2022 283 anh Nguyen Van Tam
25-10-2022 09:42:15 10,000 MS 2022.276 gia dinh anh The
25-10-2022 09:48:00 10,000 Ung ho MS 2022.284(Be Chip). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-10-2022 09:53:14 200,000 Ung ho MS 2022.284(Be Chip)
25-10-2022 10:09:51 30,000 CT DEN:229803694892 ung ho ms 2022284 be chip
25-10-2022 10:28:34 500,000 CT DEN:250351062957 Giup MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
25-10-2022 11:17:26 100,000 ung ho ma so 2022.284
25-10-2022 11:38:51 200,000 CT DEN:229804970067 HTMS 2022281 tu Le Thi Phng Thanh BIDV Ha Tinh
25-10-2022 12:35:15 50,000 ung ho MS 2022.284(Be Chip)
25-10-2022 12:59:47 100,000 Ha Nguyen ck ung ho ma so 2022.284 be Chip
25-10-2022 13:01:03 100,000 MS 2022.284 ( be Chip )
25-10-2022 13:15:54 100,000 CT DEN:229880618455 Ung ho MS 2019 054 vu duc duy
25-10-2022 14:10:45 200,000 STA ungho ms2022.284 (be Chip)
25-10-2022 15:02:54 1,000,000 CT DEN:229815359352 UNG HO MS 2022.284 (BE CHIP)-251022-15:02:54 359352
25-10-2022 15:34:05 100,000 CT DEN:229800479154 PHAM HUYNH TRANG chuyen tien
25-10-2022 15:37:02 200,000 Ung ho MS 2022.284 (be Chip)
25-10-2022 16:03:58 300,000 Ung ho MS 2022.284 (Be Chip)
25-10-2022 16:29:20 500,000 NGUYEN ANH TU Chuyen tienMS 2022 ( Anh Huynh Van Vinh)
25-10-2022 16:55:22 100,000 CTLNH 640001 VTP LY LAN PHUONG ung ho MS 2019054 be Vu Duc Duy
25-10-2022 18:20:09 300,000 CT DEN:229811901199 Ung ho MS 2019.054 ( Be Vu Duc Duy )
25-10-2022 18:24:32 100,000 CT DEN:229811526302 Ms 2019.054 be Vu DUc Duy FT22298629400000
25-10-2022 18:25:17 5,000,000 Ung ho MS 2022.284 (Be Chip)
25-10-2022 19:46:55 100,000 CT DEN:229812555663 DAU THI LAM Chuyen tien mong be nhanh khe o thuong be
25-10-2022 20:04:03 300,000 CT DEN:229813055660 MBVCB.2617482791.055660.TRAN QUOC THINH chuyen tien ung ho MS 2022.284 ( be chip).CT tu 0631000502028 TRAN QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
25-10-2022 20:22:24 100,000 CT DEN:250351481004 MS 2019054 gui chau vu duc duy mong cho chau mau khoe
25-10-2022 20:35:27 300,000 Ung ho MS 2022.284 (be Chip)
25-10-2022 20:37:41 200,000 HUYNH THI QUI Chuyen tien MS2022.284 ung ho( be chip)
25-10-2022 20:54:59 500,000 CT DEN:041650170932 ICB;114000161718;TRAN THI HANG EM ung ho Vu Duc Duy
25-10-2022 21:18:30 100,000 30323218019-0973532860-BUI THI NGUYET ung ho ms 2019054 chau vu duc
25-10-2022 21:38:20 100,000 CT DEN:229814789229 MS 2019.054 be VuDucDuy FT22299378900673
25-10-2022 22:58:11 200,000 NGUYEN THI MY Chuyen tien ung ho chau VU DUC DUY  ms 2019.054
25-10-2022 23:12:54 1,000,000 CT DEN:229811928772 Ung ho MS 2022.113 be Nguyen Hoang Huy
26-10-2022 05:43:25 200,000 ung ho ms2022.113( be Nguyen Hoang Huy)
26-10-2022 09:14:03 10,000 Ung ho MS 2022.285(chi Pham Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-10-2022 09:14:25 100,000 MS2022.285 (chi Pham Thi Thuy)
26-10-2022 11:23:18 100,000 CT DEN:229904442807 ung ho MS 2022.285 c Pham Thi Thuy
26-10-2022 11:48:33 100,000 CT DEN:229904505411 DT ung ho MS 2022.276 gia dinh a The
26-10-2022 12:15:02 100,000 ung ho ma so 2022.285
26-10-2022 14:53:28 1,000,000 Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2022.275 Me con ba Be
26-10-2022 15:47:12 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.285 ( chi pham thi thuy )
26-10-2022 16:13:44 100,000 30353283145-0776228518-Minh ung ho MS2022283
26-10-2022 17:18:48 300,000 NGO THI THU HUONG chuyen tien ung ho MS 2022.284( Be Chip)
26-10-2022 18:16:15 200,000 DUONG THI ANH chuyen tien ung ho be
26-10-2022 20:45:00 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.281(3 chi em Hoang Thi Yen)
26-10-2022 20:45:43 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.285(chi Pham Thi Thuy)
26-10-2022 20:46:43 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.284(Be Chip)
26-10-2022 20:47:44 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.283(anh Nguyen Van Hien)
26-10-2022 21:36:23 100,000 CT DEN:229990017456 NCHCCCL Hoang Thi Giang 0344769784
26-10-2022 22:53:13 300,000 CT DEN:229915593862 MS 2022284
27-10-2022 07:49:34 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
27-10-2022 08:25:48 100,000 CT DEN:230008120299 MS 2022-286 ( ANH NGUYEN TRAN PHI)-271022-08:25:47 120299
27-10-2022 08:31:20 200,000 MS 2022.286 (nguyen tran phi)
27-10-2022 08:32:17 200,000 MS 2022.280 (luu thi nhung)
27-10-2022 08:34:39 10,000 Ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-10-2022 08:37:23 200,000 MS 2022.281 (3 chi em hoang thi yen)
27-10-2022 09:36:10 500,000 CT DEN:708451052964 ICB;114000161718;BUI THANH SON chuyen khoan UH MS 2022 286 Ng Tran Phi
27-10-2022 13:23:18 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.286 ( anh nguyen tran phi )
27-10-2022 15:27:06 500,000 TRAN THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2022.286 (anh Nguyen Tran Phi)
27-10-2022 17:06:48 300,000 CT DEN:230010343748 MS 2022.284 (Be Chip)
27-10-2022 18:18:01 1,700,000 CT DEN:230011607113 NGUYEN THI HOA Chuyen tien 1 Gia Dinh o Ben Tre chuyen den MS 2022286 Anh Nguyen Tran Phi Tinh Long An
27-10-2022 22:49:59 50,000 CT DEN:235918927300 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 285 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
27-10-2022 22:51:24 50,000 CT DEN:122026591691 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 282 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
27-10-2022 22:52:21 50,000 CT DEN:697619724940 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 281 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
27-10-2022 22:53:14 50,000 CT DEN:434728225172 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 276 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
27-10-2022 22:54:16 50,000 CT DEN:575875300301 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 269 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
28-10-2022 05:25:47 200,000 CT DEN:230122560243 MS 2022284 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
28-10-2022 07:57:51 100,000 ung ho ma so 2022.286
28-10-2022 08:15:43 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
28-10-2022 08:21:07 500,000 ung ho MS 2022.285
28-10-2022 08:47:56 100,000 CT DEN:230101022717 MBVCB.2626644198.022717.MS 2022.277 ( Em Tran Ngoc Thanh ).CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 08:58:00 20,000 Ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-10-2022 09:19:19 100,000 CT DEN:230102168254 Trang ung ho MS 2022.280 FT22301212240055
28-10-2022 09:34:26 100,000 CT DEN:230109608356 MS 2022.286(ANH NGUYEN TRAN PHI)-281022-09:34:25 608356
28-10-2022 10:25:14 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang)
28-10-2022 11:40:49 100,000 ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
28-10-2022 12:05:53 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.287 ( anh do van dang )
28-10-2022 12:21:11 100,000 ung ho ma so 2022.287
28-10-2022 13:04:42 500,000 CT DEN:230106153406 MS 2022.287 (anh Do Van Dang)
28-10-2022 13:37:24 200,000 Ung ho MS 2019.051; Pham Thi Thu Huong
28-10-2022 13:46:45 200,000 CT DEN:230113740122 UNG HO MS 2022.277 EM TRAN NGOC THANH-281022-13:46:45 740122
28-10-2022 14:25:33 200,000 CT DEN:230107124381 Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301094358860
28-10-2022 14:31:42 200,000 CT DEN:230110043984 Ung ho MS 2022 277 e tran ngoc thanh
28-10-2022 14:32:28 10,000 CT DEN:230107968468 NGUYEN DANG TOAN THANG ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
28-10-2022 14:50:25 200,000 CT DEN:244727860494 ICB;114000161718;uh chau Tran Ngoc Thanh ms 2022277
28-10-2022 14:52:20 500,000 CT DEN:230107871935 Mong em het benh, theo duoi uoc mo.
28-10-2022 14:56:38 50,000 CT DEN:230107179222 Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22301475696015
28-10-2022 15:06:37 50,000 Nguyen Thao Vy ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh
28-10-2022 15:24:35 200,000 Ung ho MS 2022.284 ( Be Chip )
28-10-2022 15:26:43 200,000 Ung Ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang)
28-10-2022 15:29:08 200,000 Ung Ho MS 2022.285 ( chi Pham Thi Thuy )
28-10-2022 15:31:13 200,000 Ung Ho MS 2022.286 ( Anh Nguyen Tran Phi )
28-10-2022 15:31:31 100,000 CT DEN:230108558852 ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh)
28-10-2022 15:41:03 100,000 CT DEN:230108775190 IBFT MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh
28-10-2022 15:47:51 200,000 CT DEN:519939032873 ICB;114000161718; Ung ho MS 2022 277
28-10-2022 15:58:33 100,000 CT DEN:230108301841 ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh )
28-10-2022 15:59:44 200,000 CT DEN:230108304205 Ung ho ms 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh)
28-10-2022 16:07:14 50,000 CT DEN:230109946927 ung ho mss 2022.277 ( em tran ngoc thanh)
28-10-2022 16:09:06 100,000 CT DEN:230109066698 MBVCB.2628560545.066698.Ung ho MS 2022.277. Chuc em Thanh som khoe lai..CT tu 1020821123 CU TRAN LAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 16:57:21 50,000 CT DEN:230110817369 Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
28-10-2022 17:01:31 100,000 ZP690OBNE1S5 Ms 2022 277 tran ngoc thanh.
28-10-2022 17:02:31 20,000 CT DEN:230110611650 Ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
28-10-2022 17:54:29 500,000 CT DEN:230110876528 IBFT ho tro MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh
28-10-2022 19:28:12 100,000 CT DEN:230110253408 Ung ho MS 2022 277 ban Tran Ngoc Thanh Mai Quynh Minh Trang
28-10-2022 19:34:40 150,000 CT DEN:230112052082 MBVCB.2629510628.052082.Ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh).CT tu 1019268036 NGUYEN QUANG PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 19:42:23 300,000 CT DEN:230112067854 MBVCB.2629544722.067854.Ung ho MS 2022.113 (Be Nguyen Hoang Huy).CT tu 1027807235 NGUYEN THU HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 19:48:37 100,000 CT DEN:230112080357 MBVCB.2629569338.080357.Ung ho Ms 2022.277 em tran ngoc thanh.CT tu 1027397742 NGUYEN NGOC THUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 20:05:51 150,000 ms 2022.277 mong e ngoc thanh het benh
28-10-2022 20:20:18 100,000 CT DEN:230110866270 MS 2022 277 em tran ngoc thanh
28-10-2022 20:31:35 100,000 CT DEN:230113085428 MBVCB.2629747646.085428.TRAN PHUONG THUY chuyen tien uh ms 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 1020962006 TRAN PHUONG THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 20:45:09 50,000 gui den ban Tran Ngoc Thanh chuc ban nhieu suc khoe
28-10-2022 20:47:24 500,000 CT DEN:230113035575 MBVCB.2629799809.035575.Ung ho ms 2022.277 .CT tu 0601000504930 TON DAI THANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 21:11:11 100,000 CT DEN:230114837806 Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302139034133
28-10-2022 21:29:53 122,000 CT DEN:230114210345 ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
28-10-2022 21:50:49 200,000 CT DEN:230114881897 MS.2022.277 FT22302508686007
28-10-2022 21:57:19 50,000 DINH THI HONG Ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
28-10-2022 22:10:39 50,000 CT DEN:230115082527 MBVCB.2630074981.082527.Ung ho MS 2022.277 ( ban Tran Ngoc Thanh ) chuc ban mau khoi benh nhe.CT tu 1029091064 TRUONG THIEN KIM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-10-2022 22:38:25 25,000 CT DEN:230115053462 IBFT Ung ho tran nhat thanh 2022.277
28-10-2022 22:56:39 20,000 CT DEN:230111039861 Ung ho e tran ngoc thanh chuc e som khoi benh
29-10-2022 01:29:11 500,000 CT DEN:230123082489 UNG HO MS 2022.277; thoi gian GD:28/10/2022 23:41:09
29-10-2022 01:35:34 50,000 CT DEN:230117072354 IBFT MS 2022.277 ung ho e Ngoc Thanh; thoi gian GD:29/10/2022 00:10:50
29-10-2022 01:36:24 200,000 CT DEN:230221017637 Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh; thoi gian GD:29/10/2022 00:14:56
29-10-2022 01:40:51 100,000 ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh; thoi gian GD:29/10/2022 00:40:08
29-10-2022 01:44:14 50,000 CT DEN:230217042150 MBVCB.2630335650.042150.MS 2022.277 ung ho ban Tran Ngoc Thanh mau khoe.CT tu 0601000545469 HO VAN QUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK); thoi gian GD:29/10/2022 00:59:50
29-10-2022 01:46:21 200,000 ung ho MS 2022.277 (em TRAN NGOC THANH); thoi gian GD:29/10/2022 01:12:10
29-10-2022 02:00:38 500,000 CT DEN:230219057826 MBVCB.2630365350.057826. ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 0371000514914 VU DINH NAM PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-10-2022 03:06:03 50,000 CT DEN:230120021870 MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302674294435
29-10-2022 03:07:55 200,000 CT DEN:230220070620 MBVCB.2630387904.070620.ung ho 2022 277 ( em tran ngoc thanh) .CT tu 0581000758921 DANG BA QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-10-2022 03:27:39 200,000 CT DEN:230120023725 MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302795962129
29-10-2022 03:48:34 100,000 CT DEN:230220132212 Ung ho MS2022 277 e Tran Ngoc thanh
29-10-2022 05:44:40 300,000 CT DEN:290353717050 Ung ho ms 2022 277 em tran ngoc thanh
29-10-2022 06:38:29 200,000 CT DEN:230220216534 Ung ho MS 2022 277 Tran Ngoc Thanh
29-10-2022 07:47:44 200,000 CT DEN:230200079368 MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302194028538
29-10-2022 07:50:29 500,000 CT DEN:230200596653 0919071818 ung ho em Thanh
29-10-2022 08:24:43 20,000 CT DEN:230201677419 ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
29-10-2022 08:37:10 200,000 CT DEN:230201063445 MBVCB.2630738533.063445.ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh.CT tu 0421000492313 LE TUYET NHI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-10-2022 09:23:21 50,000 NGUYEN DUNG LINH Chuyen tien
29-10-2022 10:00:51 50,000 CT DEN:230203050364 MBVCB.2631056835.050364.ung ho ms 2022277 ( em la TRAN NGOC THANH ).CT tu 1017781297 DO XUAN VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-10-2022 10:51:05 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
29-10-2022 10:52:43 100,000 CT DEN:230203079336 MBVCB.2631279567.079336.Ung ho ms 2022.277( em tran ngoc thanh).CT tu 0711000283089 DINH THI MINH HUE toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-10-2022 11:06:37 150,000 CT DEN:230211049615 GIUP DO EM TRAN NGOC THANH SN 2004-291022-11:06:37 049615
29-10-2022 11:27:52 50,000 CT DEN:230211310888 ck Tran Ngoc Thanh
29-10-2022 11:51:24 100,000 CT DEN:230204038730 MBVCB.2631518563.038730.MS 2022.277 (em tran ngoc thanh).CT tu 1030871976 CHAU THI THUY DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-10-2022 12:24:48 50,000 CT DEN:230205485977 Ung ho MS 2022.284 FT22302981399624
29-10-2022 12:36:51 100,000 ung ho MS 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh )
29-10-2022 13:09:11 150,000 STA ungho ms2022.288 (chi Danh Thi My Dung)
29-10-2022 13:37:25 500,000 CT DEN:230206044697 Ung ho ms 2022.277 em tran ngoc thanh FT22302195230820
29-10-2022 14:01:40 500,000 CT DEN:230207076422 Ung ho ms 2022.277 em tran ngoc thanh FT22302488327318
29-10-2022 14:18:19 100,000 Ms 2022.277(em Tran Ngoc Thanh)
29-10-2022 14:31:48 100,000 ung ho ma so 2022.288
29-10-2022 15:05:38 200,000 CT DEN:230208168051 Ung ho MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22302676773134
29-10-2022 15:47:56 1,000,000 CT DEN:230208236957 Ung ho MS 2022.277 Em Tran Ngoc Thanh FT22302570012561
29-10-2022 16:09:01 500,000 CT DEN:230216014915 Ung ho MS 2022.288 chi Danh Thi My Dung
29-10-2022 16:11:51 500,000 CT DEN:230216014983 Ung ho MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien
29-10-2022 17:37:21 100,000 ms. 2022.277 ( em Tran Ngoc Thanh)
29-10-2022 18:23:50 50,000 CT DEN:230211506573 Ung ho MS 2022.277 tran ngoc thanh FT22302550575010
29-10-2022 18:55:06 100,000 CT DEN:230220354036 ung ho MS 2022 277 em tran ngoc thanh
29-10-2022 19:12:48 300,000 CT DEN:230212700805 MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh)
29-10-2022 19:18:48 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.288 ( chi danh thi my dung )
29-10-2022 19:28:34 200,000 CT DEN:230212786836 MS 202227 em Tran Ngoc Thanh
29-10-2022 19:33:26 10,000 Ung ho MS 2022.288 (Chi Danh Thi My Dung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-10-2022 19:36:54 50,000 CT DEN:383498805155 ICB;114000161718;2022 272 gia dinh ba Tuat
29-10-2022 19:46:12 100,000 CT DEN:230212824566 MS2022.277 ( Em Tran Ngoc Thanh )
29-10-2022 20:02:15 50,000 30637969622-0902827861-ung ho MS 2022277 Em Tran Ngoc Thanh
29-10-2022 20:19:22 35,000 CT DEN:290354243894 NGO THIEN HOA chuyen tien
29-10-2022 21:12:00 100,000 CT DEN:230214611058 Ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh Chuc em va gd binh an
29-10-2022 22:15:21 50,000 CT DEN:437816638130 ICB;114000161718;Ung ho MS 2022 288 chi Danh Thi My Dung
29-10-2022 22:17:50 100,000 CT DEN:230215827619 MS 2022.277 em Tran Ngoc Thanh FT22304947951000
29-10-2022 22:34:51 20,000 CT DEN:262496142632 ICB;114000161718;Ung ho MS 2022 283 anh Nguyen Van Hien
30-10-2022 03:00:12 200,000 CT DEN:230220941276 MS 2022.277 em tran ngoc thanh FT22304150089726
30-10-2022 07:36:58 10,000 Ung ho MS 2022.289(gia dinh ba Thu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-10-2022 07:57:15 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.289 ( gia dinh ba thu )
30-10-2022 09:04:13 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
30-10-2022 16:01:42 50,000 CT DEN:230316177092 2022 277 tran ngoc thach
30-10-2022 16:03:49 500,000 CT DEN:230309896322 MS 2022288
30-10-2022 22:29:53 3,000,000 CT DEN:230315770000 Ong Tu Van giup do ms2022.288 Danh Thi Dung FT22304601584635
31-10-2022 01:39:14 17,750 Tra lai tai khoan DDA
31-10-2022 07:24:55 50,000 ung ho MS 2022.290 ( ba Pham Thi Lai )
31-10-2022 08:25:45 100,000 CT DEN:230401948388 ban doc bao
31-10-2022 08:29:45 100,000 Ung ho ba Pham Thi Lai 2022.290
31-10-2022 09:02:15 500,000 CT DEN:230402020705 ung ho MS 2022.290 ba pham thi lai FT22304560747684
31-10-2022 09:11:34 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
31-10-2022 09:53:40 100,000 CT DEN:230409842609 MS 2022.290 ( BA PHAM THI LAI)-311022-09:53:39 842609
31-10-2022 10:08:00 300,000 TRAN THI THANH chuyen tien ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai)
31-10-2022 10:33:04 200,000 Ung Ho MS 2022.290 ( Ba Pham Thi Lai )
31-10-2022 11:14:54 50,000 CT DEN:230404896023 UNG HO BA PHAM THI LAI
31-10-2022 11:26:41 100,000 CT DEN:230404937170 ung ho MS 2022.290 (ba Pham Thi Lai). Tu PVTNNEU
31-10-2022 11:28:10 1,000,000 NGUYEN VAN TAN chuyen tien MS 2022.290 ba Le thi Lai
31-10-2022 11:42:12 500,000 CT DEN:230441260325 Ung ho MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
31-10-2022 12:06:22 20,000 Ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-10-2022 12:09:23 150,000 ung ho ma so 2022.290
31-10-2022 12:10:05 100,000 ung ho ma so 2022.289
31-10-2022 14:12:00 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.290 ( ba pham thi lai )
31-10-2022 14:16:04 100,000 CT DEN:230407710523 Ung ho MS 2022290 Ba Pham Thi Lai
31-10-2022 18:47:17 200,000 CT DEN:230411096284 MBVCB.2640852036.096284.Ung ho MS 2022.290 ( Ba Pham Thi Lai).CT tu 1071000568277 TRAN TUAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
31-10-2022 20:08:15 100,000 CT DEN:230413055094 MBVCB.2641250161.055094.Ung ho MS 2022.290 (ba Pham Thi Lai).CT tu 9003500035 NGUYEN HAI DIEP toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
31-10-2022 22:09:27 50,000 CT DEN:230422042062 Ung ho ms2022.277 tran ngoc thanh

Ban Bạn đọc