Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 6/2021

Trong 10 ngày cuối tháng 6/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 602.488.106 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/6/2021 5,000 099357.210621.075619.Ung ho MS 2021 162 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
21/6/2021 10,000 IBVCB.1206664531.UNG HO MS 2021 162 BE TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 10,000 IBVCB.1206659676.UNG HO MS 2021 161 BE LOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 20,000 458101.200621.223512.Vietcombank;0011002643148;cam on chuong trinh
21/6/2021 20,000 749697.210621.152251.Ung ho NCHCCCL. Dang long khanh. 0948118968
21/6/2021 20,000 937322.210621.071456.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/2021 25,000 957094.210621.211915.MS 2021.162.hung.hoaiduc
21/6/2021 25,000 IBVCB.1206437758.Ms 2021 162 truong van tuan.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 30,000 MBVCB.1206268773.kho khan.CT tu 0031000136579 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 50,000 196246.200621.230315.Ms 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
21/6/2021 50,000 321572.210621.221816.LX UNG HO MS 2021.162(TRUONG VAN TUAN)-210621-22:18:06 321572
21/6/2021 50,000 623181.210621.195032.ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/2021 50,000 779708.210621.180815.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
21/6/2021 50,000 740999.210621.145031.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
21/6/2021 50,000 SHGD:10004706.DD:210621.BO:HA THU NHUNG.Remark:995221062158507 Ung ho NCHCCCL HTN 0919262297
21/6/2021 50,000 443724.210621.144031.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 50,000 IBVCB.1206195387.Giup ma so 2021 162 Truong Van Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 50,000 165008.210621.114617.UNG HO NCHCCCL VAN ANH 0932189845-210621-11:46:07 165008
21/6/2021 50,000 MBVCB.1205874394.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 50,000 333853.210621.102834.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
21/6/2021 50,000 MBVCB.1205744815.Ung ho chau Truong Van Tuan MS.2021.162.CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 50,000 MBVCB.1205479191.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.162 (chau Truong Van Tuan)Vietnamnet 21/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 68,000 MBVCB.1206036656.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 70,000 489483.210621.150918.IBFT Ms 2021.160 e Nguyen mai thanh Tung
21/6/2021 100,000 081236.200621.232903.Ung ho 2021 158 Tran Van Thuc
21/6/2021 100,000 215972.200621.223508.ung ho MS 2021 161 (Nguyen Van Loc)
21/6/2021 100,000 MBVCB.1207157176.MS 2021.160 ( Ung ho be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0051000553382 NGUYEN QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 737391.210621.201622.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172409505752
21/6/2021 100,000 915932.210621.193332.Ung Ho MS 2021 160 Be Nguyen Mai Thanh Tung mua may tro thinh
21/6/2021 100,000 MBVCB.1206724792.Ung ho HC2021.161-chau Nguyen Van Loc.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 MBVCB.1206702204.Ung ho MS 2001.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 671946.210621.142226.ms 2021.162 truong van tuan
21/6/2021 100,000 MBVCB.1206267897.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 181425.210621.125627.UNG HO BE TRUONG VAN TUAN MS 2021.162-210621-12:56:05 181425
21/6/2021 100,000 573082.210621.122733.un ho ms 2021.162 truong van tuan
21/6/2021 100,000 539442.210621.121629.Ms 2021160 ung ho nguyen mai thanh Tung
21/6/2021 100,000 SHGD:10029489.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.159 - Nguyen Quang Liem
21/6/2021 100,000 488290.210621.114401.ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 MBVCB.1205869919.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 MBVCB.1205866892.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 SHGD:10014817.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Hung Thinh ung ho MS 2021.152 - be Doan Vu Duy Bang
21/6/2021 100,000 SHGD:10014582.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.158 - a Tran Van Thuc
21/6/2021 100,000 SHGD:10014640.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Thu Uyen ung ho MS 2021.155 - a Pham Minh Duan
21/6/2021 100,000 SHGD:10014606.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Ung ho MS 2021.157 - a Tran Van Hung
21/6/2021 100,000 SHGD:10014782.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Cam Tu ung ho MS 2021.153 - chi Hoang Thi Vi
21/6/2021 100,000 237964.210621.093413.MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 SHGD:10015421.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:Bao Tram ung ho MS 2021.154 - Bon chi em mo coi
21/6/2021 100,000 SHGD:10015750.DD:210621.BO:LE TRUNG TRUC.Remark:C Van Anh ung ho MS 2021.156 - be Sung Mi Dia
21/6/2021 100,000 254690.210621.091024.T ung ho Truong van Tuan MS 2021.162
21/6/2021 100,000 506780.210621.085748.Ung ho MS 2021.162 truong van tuan
21/6/2021 100,000 IBVCB.1205686032.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 090483.210621.083733.Vinh Nam ung ho ms 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 080295.210621.082449.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 MBVCB.1205616342.MS 2021.162.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 747018.210621.081037.MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 MBVCB.1205591807.LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 935069.210621.075213.MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172750193074
21/6/2021 100,000 MBVCB.1205547622.ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 100,000 048825.210621.062210.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 093943.210621.060150.Ung Ho 2021162 Truong Van Tuan
21/6/2021 100,000 MBVCB.1205453836.ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0011004391120 CU QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 150,000 058574.210621.100628.Ung ho MS 2021.162 FT21172303259433
21/6/2021 200,000 527936.200621.231343.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021. 160 be nguyen mai thanh tung Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21/6/2021 200,000 MBVCB.1207404234.ung ho?MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0531002511512 NGUYEN NGOC CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 200,000 100701.210621.220908.Ung ho MS 2021.160 - Be Nguyen Mai Thanh Tung
21/6/2021 200,000 MBVCB.1207284844.MS 2021 162 truong van tuan.CT tu 0031000693757 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 200,000 583905.210621.190918.MS 2021.162
21/6/2021 200,000 783330.210621.185510.UNG HO MS 2021.162 em TRUONG VAN TUAN
21/6/2021 200,000 661369.210621.173553.Ung ho MS 2021 162 TRUONG VAN TUAN
21/6/2021 200,000 183565.210621.130828.UNG HO MS 2021-160 NGUYEN MAI THANH TUNG-210621-13:11:47 183565
21/6/2021 200,000 MBVCB.1206151704.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0011002477544 LE ANH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 200,000 MBVCB.1206131754.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.162(Truong Van Tuan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 200,000 226662.210621.123440.Ung ho MS 2021.160 - Nguyen Mai Thanh Tung. Anh Duc chuc em som khoi benh va hoi phuc hoan toan FT21172028122008
21/6/2021 200,000 930055.210621.105714.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
21/6/2021 200,000 149284.210621.105437.UNG HO MS 2021.162 TRUONG VAN TUAN-210621-10:58:09 149284
21/6/2021 200,000 018020.210621.103519.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021128 Be Vo Thi Xuan Thao
21/6/2021 200,000 SHGD:10008854.DD:210621.BO:NGUYEN THI KIM LUYEN.Remark:Ung ho be THANH TUNG mua may tro thinh
21/6/2021 200,000 127725.210621.094421.MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)-210621-09:43:58 127725
21/6/2021 200,000 SHGD:10019158.DD:210621.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 161 ung ho cha con anh Nguyen Van Loc
21/6/2021 200,000 126393.210621.093955.UNG HO MS 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)-210621-09:43:27 126393
21/6/2021 200,000 SHGD:10018663.DD:210621.BO:PHAM THI KIM KHANH.Remark:Ung ho MS 2021.161 NGUYEN VAN LOC
21/6/2021 200,000 IBVCB.1205689696.MS 2021 162 Truong Van Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 200,000 373675.210621.082723.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 200,000 109020.210621.081836.Ung ho Ms2021160 be Thanh Tung
21/6/2021 200,000 MBVCB.1205604210.Ung ho MS 2021.162(truong van Tuan ) .CT tu 0111000453506 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 200,000 MBVCB.1205598090.MS 2021.162.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 200,000 102202.210621.073241.UNGHOMASO2021.161 BENGUYENVANLOC-210621-07:36:00 102202
21/6/2021 200,000 MBVCB.1205488472.Ung ho ms 2021.162.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 521052.200621.230903.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 161 nguyen van loc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21/6/2021 300,000 948473.210621.210834.MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21/6/2021 300,000 MBVCB.1207174497.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan.CT tu 0331000444689 HOANG TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 334435.210621.191516.Ung ho MS 2021 161 Nguyen Van Loc
21/6/2021 300,000 MBVCB.1206512678.ung ho MS 2021.156 (Sung Mi Dia).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 MBVCB.1206420876.Tran Duc Minh HN ung ho Ms 2021.162.CT tu 0491000068097 NGUYEN NGOC LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 IBVCB.1206419966.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 IBVCB.1206415967.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 IBVCB.1206407313.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.160 (Be Nguyen Mai Thanh Tung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 623937.210621.133644.ung ho ms 2021.161 be nguyen van loc
21/6/2021 300,000 266174.210621.132420.Gui MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172159585436
21/6/2021 300,000 MBVCB.1206038360.MS. 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 IBVCB.1205898747. chuyen khoan ung ho ba Nguyen Thi Toan,khu 14 thon Dong PhongBa Vi Ha Noi.CT tu 0071001043169 BUI TRUNG NHUT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 SHGD:10023361.DD:210621.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.162 em Truong Van Tuan
21/6/2021 300,000 MBVCB.1205741261.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan.CT tu 0181001982817 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 300,000 059437.210621.075120.ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan Ba Vi Ha Noi
21/6/2021 300,000 029812.210621.060411.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 400,000 MBVCB.1206096375.UNG HO MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 400,000 MBVCB.1206076680.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.161 va 2021.162.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 400,000 SHGD:10016262.DD:210621.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.151 be Nguyen Van Kha
21/6/2021 500,000 756424.210621.203426.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172913265326
21/6/2021 500,000 173034.210621.155021.Ung ho MS 2021.162 ( Truong Van Tuan)
21/6/2021 500,000 MBVCB.1206499732.ung ho MS 2021.162 (Truonng Van Tuan).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 500,000 MBVCB.1206254130.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0021000500722 NGUYEN THI TUYET LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 500,000 260166.210621.131635.Ung ho MS 2021.160 - Nguyen Mai Thanh Tung. A Khanh cau nguyen phep mau cua Duc me se den voi em FT21172290009395
21/6/2021 500,000 516395.210621.120121.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
21/6/2021 500,000 SHGD:10023265.DD:210621.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.162 chau Truong Van Tuan
21/6/2021 500,000 SHGD:10000106.DD:210621.BO:PHAM THI THANH NGA.Remark:MB: MS 2021.154
21/6/2021 500,000 SHGD:10000105.DD:210621.BO:PHAM THI THANH NGA.Remark:MB: MS 2021.160
21/6/2021 500,000 096727.210621.084430.ung ho MS 2021 162 Truong van Tuan
21/6/2021 500,000 MBVCB.1205643815.MS 2021158?Tran Van Thuc.CT tu 0491000082288 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 500,000 MBVCB.1205622165.MS 2021.162.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 500,000 950346.210621.081937.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan FT21172010020284
21/6/2021 500,000 708384.210621.063423.ung ho ma 2021.162
21/6/2021 500,000 092349.210621.003432.MS 2021.160 (BE NGUYEN MAI THANH TUNG)-210621-00:36:48 092349
21/6/2021 600,000 014955.210621.092951.Ung ho MS 2021.162 FT21172819553020
21/6/2021 800,000 HOANG THI HIEN QUAN BINH THANH TPHCM 0342680870 UNG HO MS 2021.161(NGUYEN VAN LOC)
21/6/2021 1,000,000 981716.210621.175954.ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21/6/2021 1,000,000 468544.210621.165416.MS 2021.162 ( Truong Van Tuan )
21/6/2021 1,000,000 VUONG THUA PHONG -UNG HO MS2021.162 ( TRUONG VAN TUAN )
21/6/2021 1,000,000 482564.210621.105648.UNG HO MA SO 2021.156 (SUNG MI DIN) MO MAT
21/6/2021 1,000,000 /Ref:PALPM10K9XU{//}/Ref:PALPM10K9XU{//}LP VNM10K9XU UNG HO MS 2021.140 PHAM MINH NHAT DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
21/6/2021 1,000,000 /Ref:PALPM10K9XM{//}/Ref:PALPM10K9XM{//}LP VNM10K9XM UNG HO MS 2021.161 NGUYEN VAN LOC DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
21/6/2021 1,000,000 /Ref:PALPM10K9XR{//}/Ref:PALPM10K9XR{//}LP VNM10K9XR MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY DVC:MRSPHAM VU DIEM HA
21/6/2021 1,000,000 /Ref:PALPM10K9XO{//}/Ref:PALPM10K9XO{//}LP VNM10K9XO MS 2021.159 NGUYEN QUANG LIEM DVC:MRSPHAM VU DIEM HA
21/6/2021 1,000,000 SHGD:10010102.DD:210621.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
21/6/2021 1,000,000 012645.210621.092744.ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21172503040616
21/6/2021 1,000,000 SHGD:10000433.DD:210621.BO:PHAM THI LAN.Remark:ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
21/6/2021 1,000,000 MBVCB.1205605658.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho : MS 2021.162(truong van tuan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/6/2021 1,000,000 092457.210621.003758.MS 2021.161 (NGUYEN VAN LOC)-210621-00:37:47 092457
21/6/2021 1,123,694 /REF:TFMI317793220618{//}VAL:210618EUR42/33B:EUR50.00/MID:LA6II37439AK1GWW/Rel ref:null/50:TRUONG QUOCAV.DE MESSIDOR 213/20/70:KOHBEM TANG MS 2021.154/Pmnt:null/71A:BEN/71F:EUR8?EUR0
21/6/2021 2,000,000 MBVCB.1205608458.ung thu hach nach.CT tu 0491000082288 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/6/2021 2,200,000 NGUYEN TRUONG SON NOP UNG HO CT NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
21/6/2021 5,000,000 000225.210621.091611.Ong Tu Van giup cho ms 2021 162 Truong Van Tuan FT21172618883253
21/6/2021 15,680,000 MBVCB.1207140996.Bac ai CGI ( MS 2021.144 ).CT tu 0591000333695 NGUYEN VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000 IBVCB.1208818988.a.CT tu 1020740181 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000 IBVCB.1208815402.a.CT tu 1020737604 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000 IBVCB.1207463317.15.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 10,000 139788.220621.083449.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha NAM MO QUAN THE AM BO TAT
22/6/2021 20,000 MBVCB.1208681480.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.162 em truong van tuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 20,000 MBVCB.1208677169.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.163(ba le thi von).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 20,000 MBVCB.1208665544.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.164 me con chi ha.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 20,000 228429.220621.152755.ung ho CCNCHCCCL 0984881161
22/6/2021 20,000 MBVCB.1208316794.viet nam co len.CT tu 1016448017 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 50,000 867690.220621.103810.Phat can tho gui me con chi ha MS 2021 164
22/6/2021 50,000 796375.220621.214702.Nguyen Van Hien ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 50,000 299516.220621.172646.BAO DTDT CT CHO CAC HC THEO DS KET CHUYEN TUAN 4/5/2021 - MS 2021.137 (BE NGUYEN NGOC MAI)
22/6/2021 50,000 811220.220621.145758.Ung ho MS 2021164 me con chi Ha
22/6/2021 50,000 307509.220621.144955.MS 2021.164.me con chi Ha. FT21173039233048
22/6/2021 50,000 IBVCB.1208321804.Giup ma so 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 50,000 739379.220621.122421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
22/6/2021 50,000 MBVCB.1208057892.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 50,000 275343.220621.104723.TRINH THI GAM chuyen tien
22/6/2021 50,000 374422.220621.104247.MS 2021 164
22/6/2021 50,000 240802.220621.082037.ung ho MS 2021.164 (me con chi ha)
22/6/2021 50,000 MBVCB.1207615855.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)Vietnamnet 22/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 50,000 928605.220621.060848.Nhom TU TAM HA NOI - ung ho Nhu Chia He Co Cuoc Chia Ly T7.2021. Xin cam on FT21173409254946
22/6/2021 50,000 922335.220621.045358.Ung ho MS 2021159 anh Nguyen Quang Liem FT21173599247677
22/6/2021 68,000 MBVCB.1207928791.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 68,000 MBVCB.1207912573.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 100,000 389424.210621.231019.Ung ho MS 2021 162 Truong Van Tuan
22/6/2021 100,000 999938.220621.170739.Ung ho ms 2021 vacxincovid
22/6/2021 100,000 463301.220621.165504.Uh MS 2021 164 FT21173509407482
22/6/2021 100,000 MBVCB.1208792255.MS 2021164.CT tu 0011000399050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 100,000 269198.220621.163441.VU NGOC THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.164(Me con chi Ha)
22/6/2021 100,000 917801.220621.160131.Ung ho MS 2021.164
22/6/2021 100,000 916905.220621.160100.Ung ho MS 2021.163
22/6/2021 100,000 916452.220621.160020.Ung ho MS 2021.162
22/6/2021 100,000 914689.220621.155928.Ung ho MS 2021.161
22/6/2021 100,000 914350.220621.155851.Ung ho MS 2021.160
22/6/2021 100,000 439319.220621.152904.UNG HOMS 2021.164(ME CON CHI HA-220621-15:28:53 439319
22/6/2021 100,000 417828.220621.150910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
22/6/2021 100,000 289659.220621.141323.Pham Huyen Trang chuyen tien
22/6/2021 100,000 796174.220621.141053.Chuyen tien ung ho ms 2021.164 chi Ha
22/6/2021 100,000 789925.220621.140448.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 100,000 403798.220621.135650.Ung ho MS2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 100,000 970388.220621.133429.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 164 Me con chi Ha
22/6/2021 100,000 607984.220621.131432.Ung ho ma so 2021 164
22/6/2021 100,000 567295.220621.125448.MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 100,000 728487.220621.123643.VietLV Ung ho MS 2021.162 TRUONG VAN TUAN
22/6/2021 100,000 727149.220621.123418.ung ho ms 2021.164 chi Ha
22/6/2021 100,000 147197.220621.121441.Ung ho NCHCCCL + Diep + 0395439989
22/6/2021 100,000 392871.220621.120915.LAI VAN TU UNG HO ME CON CHI HA MS 2021.164-220621-12:08:51 392871
22/6/2021 100,000 513309.220621.113334.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CK ung ho MS 2021164
22/6/2021 100,000 MBVCB.1208164094.MS 2021.164 (me con Chi Ha).CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 100,000 203516.220621.102839.ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )
22/6/2021 100,000 254505.220621.102659.T ung ho ba Le thi Von MS 2021.163
22/6/2021 100,000 251473.220621.102355.T ung ho me con chi Ha MS 2021.164
22/6/2021 100,000 065981.220621.101317.Ung ho MS 2021.164. Me con chi Ha FT21173700460306
22/6/2021 100,000 SHGD:10000928.DD:210622.BO:TRAN TRUNG KIEN.Remark:MS 2021.164 ME CON CHI HA
22/6/2021 100,000 270577.220621.093222.LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )
22/6/2021 100,000 MBVCB.1207770483.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 100,000 550468.220621.083750.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 100,000 135485.220621.083144.Vinh Nam ung ho ms 2021 164 me con chi Nguyen Thi Ha
22/6/2021 100,000 347317.220621.083049.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.163 (BA LE THI VON)-220621-08:30:20 347317
22/6/2021 100,000 086968.220621.082820.Vinh Nam ung ho ms 2021 163 ba Le Thi Von
22/6/2021 100,000 346694.220621.082728.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-220621-08:26:52 346694
22/6/2021 100,000 345536.220621.082107.UNG HO MS 2021.164( ME CON CHI HA)-220621-08:20:54 345536
22/6/2021 100,000 MBVCB.1207662435.BUI VAN HAI chuyen tien.CT tu 0301000335561 BUI VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 100,000 309076.220621.074253.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 164 Ung ho Me con chi Ha
22/6/2021 100,000 MBVCB.1207632986.MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 1014772359 NGUYEN BA CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 100,000 097414.220621.073141.NGO DUC VANG ung ho MS 2021-164me con chi Ha
22/6/2021 100,000 048113.220621.063216.MS 2021 164
22/6/2021 100,000 MBVCB.1207572852.ung ho?MS 2021.164?(me con ch Ha).CT tu 1021446009 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 100,000 910422.220621.021833.Ms2021.160 nguyen mai thanh tung - chi nhung blue chuc e luon khoe manh FT21173507100431
22/6/2021 100,000 396705.220621.004204.Ung ho ma so 2021 162 Truong Van Tuan
22/6/2021 100,000 396619.220621.003957.Ung ho ma so 2021 161 Nguyen Van Loc
22/6/2021 150,000 216573.220621.131346.UNG HO MS 2021.164 FT21173700030041
22/6/2021 200,000 444387.220621.164010.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173807119005
22/6/2021 200,000 862333.220621.162326.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho chau hieu ms 2020 279
22/6/2021 200,000 875328.220621.152528.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 875567.220621.152544.ung ho MS 2021.164
22/6/2021 200,000 829110.220621.144441.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 258971.220621.140401.Ung ho MS2021-164 FT21173625335001
22/6/2021 200,000 MBVCB.1208387869.DANG THI BICH chuye tiengiup gd ang bui van dung.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 200,000 453937.220621.133239.Ng Thi Cuc ho tro MS 2021.164 ( me con chi Ha).
22/6/2021 200,000 SHGD:10018833.DD:210622.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.164 - NGUYEN THI HA
22/6/2021 200,000 MBVCB.1208338588.MS2021.164 (me con chi ha).CT tu 0301000316003 BUI QUANG CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 200,000 190147.220621.123935.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha FT21173590378157
22/6/2021 200,000 MBVCB.1208304937.MS 2021.164 ( me con chi Ha).CT tu 1013230851 NGUYEN THI HOAI CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 200,000 MBVCB.1208293612.DO THI HOA LIEN chuyen tien ung ho MS 2021164 (Me con chi Ha).CT tu 0251002777195 DO THI HOA LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 200,000 315802.220621.115707.Ung ho MS 2021 164 me con chi ha
22/6/2021 200,000 IBVCB.1208166876.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 200,000 350348.220621.110114.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 680671.220621.104208.MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 679154.220621.103605.giup ms 2021.152
22/6/2021 200,000 462648.220621.102646.Ung ho chi Ha MS 2021164
22/6/2021 200,000 574902.220621.101603.ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von
22/6/2021 200,000 568529.220621.101014.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 560540.220621.100336.ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan
22/6/2021 200,000 027585.220621.095336.MS 2021164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 026484.220621.094013.Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha FT21173819595725
22/6/2021 200,000 440588.220621.092704.ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 888569.220621.082636.ung ho ms2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 200,000 SHGD:10000594.DD:210622.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 164 CHI HA
22/6/2021 200,000 IBVCB.1207648941.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 200,000 182332.220621.061617.MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021 200,000 MBVCB.1207549229.Ung ho ms2021.164.CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 743938.220621.215402.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21174470465011
22/6/2021 300,000 MBVCB.1208988736.Ung ho MS 2021.164.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 082158.220621.170143.Vietcombank;0011002643148;MS2021164 me co chi Ha
22/6/2021 300,000 395315.220621.160155.Le Duy Binh ung ho ma so 2021.164. Me con chi Ha. FT21173440000051
22/6/2021 300,000 MBVCB.1208624861.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0291000269629 TRUONG QUANG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 538491.220621.150521.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 300,000 MBVCB.1208495117.Ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha).CT tu 0011004036500 NGUYEN XUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 264955.220621.133934.MS 2021.164 ME CON CHI HA
22/6/2021 300,000 232742.220621.133450.MS 2021.164 me con c Ha bi mun xuong 2 con nho chua day 3 tuoi FT21173880207052
22/6/2021 300,000 408312.220621.132405.Doan Thi Mai Anh chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021 300,000 MBVCB.1208350640.UNG HO MS 2021.163 (ba Le Thi Von).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 MBVCB.1208158504.ms 2021 164 uh me con chi Ha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 300,000 IBVCB.1208156366.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 568165.220621.100934.ung ho ma so 2021.164 me con chi nguyen thi thu ha
22/6/2021 300,000 318683.220621.095840.MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021 300,000 MBVCB.1207864604.Ung ho MS 2021 163 ba Le Thi Von.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 300,000 MBVCB.1207842116.Ung ho MS 2021.164(me con chi Ha).CT tu 0651000766588 NGUYEN THI MINH SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 300,000 142850.220621.083709.ung ho ms 2021 164
22/6/2021 300,000 chuyen khoan ung ho Vo chong Anh Be Hai,Chi Tien o Chau Doc.
22/6/2021 305,000 MBVCB.1207571220.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 400,000 SHGD:10014740.DD:210622.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.164 me con chi Ha
22/6/2021 500,000 439984.220621.221718.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 164 me con chi Nguyen Thi Ha Lac Son Hoa Binh
22/6/2021 500,000 805204.220621.220326.Chuyen tien ung hoMS 2021.160Be Nguyen Mai Thanh Tung
22/6/2021 500,000 803938.220621.220045.ung hoMS 2021.162 Truong Van Tuan
22/6/2021 500,000 514043.220621.203956.UNG HO ME CON EM NGUYEN THI HA. MS: 2021.164-220621-20:38:46 514043
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208898140.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 297297.220621.173842.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021164 me con chi Ha
22/6/2021 500,000 013352.220621.171427.An Nhien ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208843164.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 945049.220621.162249.Chuyen tien ung ho MS 2021.164, me con chi Ha
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208710352.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2021.152 be Duy Bang.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 194713.220621.153225.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22/6/2021 500,000 311930.220621.145357.MS 2021 164 me con chi Ha FT21173208508794
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208441636.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 SHGD:10006019.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO NGUYEN QUANG LIEM MS2021.159
22/6/2021 500,000 SHGD:10011876.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO NGUYEN VAN LOC MS2021.161
22/6/2021 500,000 SHGD:10011877.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO NGUYEN MAI THANH TUNG MS2021.160
22/6/2021 500,000 239788.220621.134312.Ung ho MS2021.164 me con chi Ha FT21173019584120
22/6/2021 500,000 IBVCB.1208398009.Ung ho MS 2021164 Me con chi Ha.CT tu 0611000184374 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 500,000 209131.220621.130403.Ung ho ms 2021.164 me con chi ha FT21173289968022
22/6/2021 500,000 207531.220621.130150.ung ho nchcccl Nguyen Qui 0937126196 FT21173087205863
22/6/2021 500,000 149830.220621.122529.Ungho ms 2021.162 truong van tuan
22/6/2021 500,000 149337.220621.122311.Ungho ms 2021.164 me con chi ha
22/6/2021 500,000 319418.220621.120043.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 500,000 SHGD:10016327.DD:210622.BO:LE DANG NINH.Remark:Ms 2021.164
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208208052.DANG VAN SUONG ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208141730.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0011001132360 KHUC NGOC GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208083860.MS 2021164?me con chi ha.CT tu 0141000522650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/6/2021 500,000 MBVCB.1208060866.Ung ho MS 2021.162 ( Truong Van Tuan ).CT tu 0021001011111 NGUYEN VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 464192.220621.103058.ms2021 164 chuc me con chi Ha gap nhieu binh an
22/6/2021 500,000 MBVCB.1207981477.UNG HO MS 2021.164 ( me con chi Ha ).CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 291808.220621.100808.ung ho gia dinh chi ha ms 2021.164
22/6/2021 500,000 MBVCB.1207943041.ung ho me con chi ha MS 2021.164.CT tu 0541000183899 HOANG VAN DUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 452044.220621.095755.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 500,000 MBVCB.1207925645.Ung ho NCHCCCL LE THI KIM LOAN 0903190149.CT tu 0371000495413 LE THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 MBVCB.1207898435.MS 2021.164 Me con chi Ha o Lac Son, Hoa Binh.CT tu 0021001054153 TRUONG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 SHGD:10001350.DD:210622.BO:DAO QUANG SON.Remark:IBUNG HO MA SO 2021.155 (ANH PHAM MINH DUAN)
22/6/2021 500,000 013161.220621.092910.Ung ho MS 2021.164 - me con chi Ha FT21173018733053
22/6/2021 500,000 974856.220621.082609.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173892784031
22/6/2021 500,000 239929.220621.081838.ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 500,000 MBVCB.1207676131.Giup do 2021.164.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 MBVCB.1207623938.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 500,000 826145.220621.061719.Ung ho MS 2021.164 Me con chi Ha
22/6/2021 600,000 IBVCB.1208393214. ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 600,000 MBVCB.1208264265.Ung ho ms 2021.146 me con chi Ha.CT tu 0071000765370 DAU THANH AN NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000,000 809785.220621.221346.Chuyen tien ung ho MS 2021.154 bon chi em mo coi
22/6/2021 1,000,000 337598.220621.145515.Vietcombank;0011002643148;Ma so 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 1,000,000 MBVCB.1208447458.Ung ho :MS 2021.164( me con chi ha).CT tu 0451000398433 VU THI CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000,000 SHGD:10006016.DD:210622.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO ME CON CHI HA MS2021.164
22/6/2021 1,000,000 409703.220621.134545.MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-220621-13:49:06 409703
22/6/2021 1,000,000 MBVCB.1208340018.UNG HO MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000,000 399181.220621.124718.UNG HO ME CON CHI HA MA SO 2021.164-220621-12:46:33 399181
22/6/2021 1,000,000 527397.220621.120605.MS 2021 164 me con chi Ha
22/6/2021 1,000,000 747256.220621.082845.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2021164 me con chi Ha CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000,000 371244.220621.075919.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 164 me con chi HA
22/6/2021 1,000,000 MBVCB.1207655888.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 1,000,000 395036.220621.001200.Ms 2021 134 Em Ng Tan Dat
22/6/2021 2,000,000 MBVCB.1208777940.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.164(me con chi Ha).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 2,000,000 313583.220621.114901.ms 2021. 164 Ung ho me con chi ha
22/6/2021 2,000,000 069201.220621.101558.MS 2021.164 FT21173128605120
22/6/2021 2,000,000 357662.220621.093403.UNG HO MS 2021.164 ( ME CON CHI HA )-220621-09:36:06 357662
22/6/2021 2,000,000 085045.220621.082535.Ung ho MS 2021 164 me con chi ha
22/6/2021 2,000,000 394855.220621.000926.Ms 2021 143 Be Vu Manh Thien
22/6/2021 2,000,000 394674.220621.000632.Ms 2021 137 Be Ng Ngoc Mai
22/6/2021 2,000,000 394355.220621.000305.Ms 2021 129 Be Ng Ha Khanh Vy
22/6/2021 3,000,000 MBVCB.1208491966.NGUYEN CANH TINH ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0021000338510 NGUYEN CANH TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/6/2021 5,000,000 583495.220621.102237.ong Tu Van giup do ba Le Thi Von MS 2021.163
22/6/2021 5,000,000 MBVCB.1207973166.LE THI MAI HUONG chuyen tien ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 5,000 330447.230621.104500.Ung ho MS 2021 163 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
23/6/2021 10,000 IBVCB.1210535327.UNG HO MS 2021 164 CHI HA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 10,000 IBVCB.1210533491.UNG HO MS 2021 163 BA VON.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 IBVCB.1209394705.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0251002741982 HO THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 50,000 IBVCB.1211058204.Ung ho ba LE THI VON , Ms 2021. 163.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 MBVCB.1210937086.ung ho?MS 2021.164?(me con chi Ha).CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 50,000 513390.230621.185936.MS 2021.164. hunghoaiduc
23/6/2021 50,000 MBVCB.1210530293.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.162 Truong Van Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 50,000 IBVCB.1210280059.Giup ma so 2021 163 ba Le Thi Von .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 IBVCB.1210203399.ung ho ma so MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 IBVCB.1210200053.ung ho ma so MS 2021 162 Truong Van Tuan.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 IBVCB.1210196838.ung ho ma so MS 2021 161 Nguyen Van Loc.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 IBVCB.1210194316.ung ho ma so MS 2021 160 be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 50,000 289360.230621.125045.Ung ho NCHCCCL Pham Huynh Tuong Van
23/6/2021 50,000 SHGD:10012073.DD:210623.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
23/6/2021 50,000 MBVCB.1209937673.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 50,000 068080.230621.102337.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
23/6/2021 50,000 554213.230621.095130.Chuyen tien ung ho NCHCCCL
23/6/2021 50,000 MBVCB.1209737998.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von)Vietnamnet 23/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 50,000 042171.230621.054729.Ung ho NCHCCCL Lam Chi Vi 0888400998
23/6/2021 50,000 822823.230621.030400.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tram 0934440301 FT21174650807196
23/6/2021 50,000 001690.230621.000526.Ung ho NCHCCCL
23/6/2021 60,000 161492.230621.133342.Be Quan nho ung ho MS2021.164 FT21174086018056
23/6/2021 100,000 816926.220621.230130.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha). Tu Dieu Van
23/6/2021 100,000 873256.220621.224639.ung ho ms2021.158 (tran van thuc)
23/6/2021 100,000 872872.220621.224543.ung ho ms2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021 100,000 816559.230621.220823.Ung ho Nchcccl 267990 Ngan
23/6/2021 100,000 547021.230621.193943.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von FT21174622566860
23/6/2021 100,000 461428.230621.180726.Ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von FT21174504780343
23/6/2021 100,000 MBVCB.1210622233.ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von) -Longhoa9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 100,000 658270.230621.155454.UNG HO 2021.163 LE THI VON-230621-15:56:59 658270
23/6/2021 100,000 499653.230621.124419.Ung ho MS2021 163 ba Le Thi Von
23/6/2021 100,000 121114.230621.123801.Ung ho ms 2021.162 truong van tuan FT21174156061503
23/6/2021 100,000 120041.230621.123640.Ung ho ms 2021.164 me con chi ha FT21174960139154
23/6/2021 100,000 119335.230621.123546.Ung ho ms 2021.163 ba le thi von FT21174283040062
23/6/2021 100,000 MBVCB.1209645464.MS 2021 162.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 100,000 MBVCB.1209643591.MS 2021 164.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 100,000 MBVCB.1209563029.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha.CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 100,000 816933.230621.014838.ms 2021 164 me con chi ha FT21174928385040
23/6/2021 100,000 674160.230621.003855.Ms 2021 164 me con chi Ha
23/6/2021 150,000 802724.230621.001447.MS 2021.164 ME CON CHI HA FT21174153596043
23/6/2021 150,000 802466.230621.001349.MS 2021.152 BE DOAN VU DUY BANG FT21174435138805
23/6/2021 200,000 919591.230621.210932.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
23/6/2021 200,000 574106.230621.202217.Bui Thi Lien ung ho me con chi Ha- Ma so: 2021.164
23/6/2021 200,000 894715.230621.201630.Gd Nguyen Ngoc Loi Pd Nguyen Tam ung ho MS 2021163 Ba Le Thi Von
23/6/2021 200,000 491894.230621.183223.ung ho ms 2021.163 ( ba le thi von)
23/6/2021 200,000 316558.230621.160150.Ung ho ms 2021.164 FT21174040600985
23/6/2021 200,000 635963.230621.143728.MS 2021.163 (BA LE THI VON)-230621-14:40:51 635963
23/6/2021 200,000 IBVCB.1210003806.Ms 2021 163 ba Le Thi Von.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 200,000 653939.230621.113135.ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
23/6/2021 200,000 399946.230621.105830.Tran Minh Nhut giup me con chi ha MS 2021.164
23/6/2021 200,000 042575.230621.095718.Ma so 2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021 200,000 SHGD:10008135.DD:210623.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho Ms 2021.162 Truong Van Tuan
23/6/2021 200,000 MBVCB.1209760426.ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha).CT tu 0071003906252 NGUYEN DINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 200,000 912872.230621.091104.ung ho 2021.163 ba Le Thi Von FT21174467918624
23/6/2021 200,000 MBVCB.1209693598.MS 2021.163 LE THI VON.CT tu 0851000006911 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 200,000 MBVCB.1209615781.Ung ho MS 2021.164.CT tu 0011002593194 LE BINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 200,000 846010.230621.070413.MS 2021.161 ung ho chau Nguyen Van Loc FT21174101545157
23/6/2021 200,000 844850.230621.065847.MS 2021.164 ung ho 3 me con chau Ha FT21174293010560
23/6/2021 200,000 034789.230621.063601.MS 2021 164
23/6/2021 200,000 834626.230621.054303.MS 2021.164 FT21174557557342
23/6/2021 300,000 893450.230621.201105.gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam Ung HoMS 2021162 Truong Van Tuan
23/6/2021 300,000 850184.230621.172438.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
23/6/2021 300,000 207636.230621.170231.MS 2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021 300,000 907551.230621.162510.ms 2021.164
23/6/2021 300,000 IBVCB.1210377627.HOANG NGOC BINH ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 MBVCB.1210209939.MINHhdSSHPC ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 072350.230621.114304.Ung ho ms 2021.163 FT21174978640205
23/6/2021 300,000 398559.230621.105024.Tran Minh Nhut giup Ba Le Thi Von MS 2021.163
23/6/2021 300,000 IBVCB.1209834351.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 SHGD:10008105.DD:210623.BO:PHAM VAN NHAN.Remark:Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
23/6/2021 300,000 998713.230621.094932.ung ho ms 2021.162 be truong van tuan
23/6/2021 300,000 IBVCB.1209764784.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 IBVCB.1209724785.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0291000047913 TRAN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 SHGD:10001652.DD:210623.BO:NGUYEN BA HAI.Remark:Ms 2021164 ung ho me con chi ha
23/6/2021 300,000 MBVCB.1209617127.Ung ho ms 2021.163 (Ba Le Thi Von).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 MBVCB.1209612697.Ung ho ms 2021.162 (Truong Van Tuan).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 300,000 MBVCB.1209558118.PHAM THI PHUONG THAO ung ho MS 2021.164 Me con chi Ha.CT tu 0281001818595 PHAM THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 500,000 615684.230621.212118.MS 2021.156 (Ung ho Sung Mi Dia)
23/6/2021 500,000 613534.230621.211757.MS.2021.162 (ung ho Truong Van Tuan)
23/6/2021 500,000 609570.230621.211152.MS 2021.164 (ung ho me con chi Ha)
23/6/2021 500,000 894223.230621.201422.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021164 me con chi Ha
23/6/2021 500,000 892842.230621.200822.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021 161 anh Nguyen Van Loc
23/6/2021 500,000 505864.230621.185416.MS 2021 FT21174881296020
23/6/2021 500,000 499072.230621.184733.Ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von FT21174066009276
23/6/2021 500,000 353909.230621.163234.MS 2021.164 FT21174040776304
23/6/2021 500,000 506343.230621.160952.MS 2021.163 (Le Thi Von)
23/6/2021 500,000 298075.230621.154631.UNG HO MS 2021.VACXINCOVID FT21174299000301
23/6/2021 500,000 SHGD:10018331.DD:210623.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von
23/6/2021 500,000 684515.230621.150940.ung ho ms2021 164
23/6/2021 500,000 683647.230621.150908.ung ho ms2021 154
23/6/2021 500,000 220586.230621.142153.LE CHI THANH ung ho MS 2021.164 (me con chi ha)
23/6/2021 500,000 219086.230621.141823.LE CHI THANH ung ho MS 2021.162 ( truongvan tuan
23/6/2021 500,000 MBVCB.1210222152.GIA HUNG MC UNG HO MS 2021.164 (Me con chi Ha).CT tu 1919931988 VUONG THI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 500,000 552752.230621.133810.NGUYEN VIET THANH ung ho MS 2021 Truong Van Tuan
23/6/2021 500,000 MBVCB.1210167147.Ung ho ma so 2021.153 (chi Hoang Thi Vi).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 500,000 993295.230621.132814.UNG HO MS 2021163 BA LE THI VON
23/6/2021 500,000 IBVCB.1209965656. chuyen khoan ung ho ms 2021.163 ba LE THI VON.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 500,000 928828.230621.083214.Chuyen tien ung ho mevon co Ha tinh Hoa Binh
23/6/2021 500,000 543950.230621.071336.UNG HO MS:2021.164(ME CON CHI HA)-230621-07:13:36 543950
23/6/2021 500,000 199085.230621.064410.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
23/6/2021 500,000 IBVCB.1209514185.ung ho chau Truong Van Tuan bi ung thu hach .CT tu 0281000245513 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 1,000,000 909721.230621.162603.Chuyen tien ung ho chi Ha MS 2021.164
23/6/2021 1,000,000 MBVCB.1210342327.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 1,000,000 MBVCB.1210339869.ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 1,000,000 MBVCB.1210163342.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0011001807495 PHAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 1,000,000 IBVCB.1209994501.MS 2021 163 ba Le Thi Von.CT tu 0071003912663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/6/2021 1,000,000 555121.230621.083913.Ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
23/6/2021 1,000,000 SHGD:10000186.DD:210623.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.164 me con chi ha
23/6/2021 1,000,000 680107.230621.051853.ung ho MS 2021164 me con chi Ha
23/6/2021 1,500,000 SHGD:10000200.DD:210623.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho moi ms 500.000 vnd, ms 2021.156 sung mi dia, ms 2021.158 tran van thuc, ms 2021.162 truong van tuan
23/6/2021 2,000,000 296773.230621.202351.ung ho NCHCCCL Tran xuan Truong 0912787111 mong co nhieu nhung cuoc doan tu am ap hanh phuc
23/6/2021 2,000,000 356328.230621.160307.MS 2021.164
23/6/2021 2,000,000 151728.230621.115153.MS 2021.164 (ung ho me con chi Ha)
23/6/2021 2,000,000 163544.230621.103427.PHAM VAN TIEN UNG HO MS 2021.164 CHI HA
23/6/2021 2,000,000 MBVCB.1209694235.Ung ho MS 2021.VACXINCOVID.CT tu 0451000275584 TA VAN DO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/6/2021 5,000,000 970431.230621.100835.Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von FT21174582029271
23/6/2021 5,000,000 967960.230621.100619.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21174314384206
24/6/2021 1,000 IBVCB.1212610885.wer.CT tu 0431000273930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 1,000 IBVCB.1211411613.sef.CT tu 1020105976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 10,000 IBVCB.1212010850.UNG HO MS 2021 165 BA HUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/2021 10,000 146426.240621.084225.Ung ho MS 2021 165 gia dinh ba Huong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
24/6/2021 20,000 MBVCB.1212066791.ung ho nchcccl LE THU NGA 0909069313.CT tu 0511000414437 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 20,000 MBVCB.1211818608.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.165(gia dinh co huong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 50,000 382039.230621.224847.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021 50,000 721517.240621.221801.Nguyen Van Hien ung ho gia dinh ba Huong MS 2021.165
24/6/2021 50,000 532035.240621.205955.NCHCCCL LIEN 0901656783 FT21176552708412
24/6/2021 50,000 243755.240621.204110.ung ho MS 2021 164 me con chi ha
24/6/2021 50,000 740201.240621.153837.UNG HO MS 2021 164 ME CON CHI HA
24/6/2021 50,000 IBVCB.1211999923.Giup ma so 2021 165 gia dinh ba Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/2021 50,000 MBVCB.1211930526.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 50,000 506236.240621.124701.ung ho 2021 162 Truong Van Tuan
24/6/2021 50,000 MBVCB.1211671032.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.161, 162, 163, 164, 165.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 50,000 840598.240621.095500.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
24/6/2021 50,000 MBVCB.1211282318.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)Vietnamnet 24/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 68,000 MBVCB.1211314931.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.165 (gia sinh ba Huong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 100,000 503639.240621.202618.Ung Ho MS 2021.165 gia dinh ba Huong FT21175316495003
24/6/2021 100,000 011264.240621.190745.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan
24/6/2021 100,000 IBVCB.1212314842.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 100,000 209610.240621.164940.Ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong). Tu Phuc Hoat
24/6/2021 100,000 156526.240621.145753.Giang HN ung ho gd ba Huong MS 2021 165 FT21175710280694
24/6/2021 100,000 599329.240621.141157.Ung ho MS2021 165 gd ba Huong
24/6/2021 100,000 690803.240621.131903.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.165 gia dinh ba huong
24/6/2021 100,000 SHGD:10000440.DD:210624.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.155 chuc Bac Pham Minh Duan mau khoe
24/6/2021 100,000 SHGD:10000443.DD:210624.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.156 chuc anh Sung Mi Dia mau khoe
24/6/2021 100,000 895938.240621.105402.ung ho ms 2021.164 - me con chi Ha
24/6/2021 100,000 008372.240621.104316.ZP5VHUSBB1Q8 210624000068830 MS 2021164
24/6/2021 100,000 127291.240621.101601.ung ho MS 2021.164 chi Nguyen Thi Ha
24/6/2021 100,000 MBVCB.1211487665.Ung ho MS 2021.163 (ba Von).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 100,000 124031.240621.092015.MS 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021 100,000 807253.240621.091745.T ung ho gia dinh ba Huong MS 2021.165
24/6/2021 100,000 MBVCB.1211435025.MS 2021.165 Nguyen Thi Minh Yen ung ho Gia dinh ba Huong.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 100,000 205009.240621.085907.Ung ho MS 2021.165 (gd ba Huong)
24/6/2021 100,000 104458.240621.085707.Vinh Nam ung ho ms 2021 165 gia dinh ba Nguyen Thi Huong
24/6/2021 100,000 818970.240621.085436.Ung ho Gd ba Huong MS 2021.165 FT21175230164158
24/6/2021 100,000 000393.240621.082550.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021165 gia dinh ba Huong
24/6/2021 100,000 291313.240621.082251.ung hoMS 2021.160(Be Nguyen Mai Thanh Tung) cau mong binh an se den voi gd minh
24/6/2021 100,000 289981.240621.081856.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong) chuc moi su binh an se den voi gd minh
24/6/2021 100,000 749884.240621.063015.UNG HO MS 2021.164(ME CON CHI HA)-240621-06:30:15 749884
24/6/2021 100,000 MBVCB.1211167284.Ung Ho NCHCCCCL.CT tu 0071001126294 PHAM NGOC YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 150,000 SHGD:10018437.DD:210624.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2021 165 ung ho gia dinh ba Huong
24/6/2021 200,000 710746.230621.234844.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21175797309336
24/6/2021 200,000 IBVCB.1212148211.MS 2021 165 gia dinh ba Huong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/2021 200,000 804211.240621.152702.ung ho MS 2021.164
24/6/2021 200,000 752916.240621.143723.ungho NCHCCCL Truong Thi Sen 0971716659
24/6/2021 200,000 509058.240621.124946.Ms 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021 200,000 MBVCB.1211766262.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 200,000 331902.240621.104231.Ung ho MS 2021 162 TRUONG VAN TUAN
24/6/2021 200,000 MBVCB.1211593732.ung ho me con chi Ha MS 2021.164.CT tu 1014606660 TRINH QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 200,000 MBVCB.1211542249.MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0851000006827 PHAN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 200,000 IBVCB.1211530766.MS 2021 152 be Doan Vu Duy Bang tinh Ben Tre.CT tu 0421003763129 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/6/2021 200,000 MBVCB.1211491319.ung ho MS 2021.165 (gd ba Huong).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 200,000 SHGD:10000146.DD:210624.BO:NGUYEN NGOC MINH HOA.Remark:995221062450962 ung ho MS 2021.165 gia dinh ba Huong
24/6/2021 200,000 944906.240621.062544.Ung ho ma so 2021165 Gia dinh ba Huong
24/6/2021 250,000 413501.240621.211258.MS 2021.154 (ung ho 4 chi em mo coi)
24/6/2021 250,000 409716.240621.210736.MS 2021.159 (ung ho anh Nguyen Quang Liem)
24/6/2021 300,000 701979.240621.215436.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
24/6/2021 300,000 612392.240621.143229.Ung ho MS 2021 162 Truong van Tuan
24/6/2021 300,000 021576.240621.121033.Ung ho ms 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021 300,000 163743.240621.100257.MS 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021 300,000 MBVCB.1211484222.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 300,000 083236.240621.073334.ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021 500,000 MBVCB.1212696258.Ung ho NCHCCCL Hoang Huu Phuong 0937941213.CT tu 0081001340341 HOANG HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 500,000 262297.240621.181210.NGUYEN DUC THANH UNG HO MS 2021.164 me con chi ha
24/6/2021 500,000 MBVCB.1212254960.HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS2021.164 me con chi Ha.CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 500,000 SHGD:10003397.DD:210624.BO:NGUYEN DUC HAU.Remark:IBUNG HO MS2021.164(ME CON CHI HA)
24/6/2021 500,000 182965.240621.150957.Ung hoMS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
24/6/2021 500,000 612454.240621.143442.Ung ho MS 2021 161 nguyen van loc
24/6/2021 500,000 612298.240621.142856.Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
24/6/2021 500,000 MBVCB.1211668070.ung ho MS 2021.163 Le Thi Von.CT tu 0111000176767 TRINH HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 500,000 791441.240621.104334.MS 2021.165-240621-10:45:53 791441
24/6/2021 500,000 SHGD:10005618.DD:210624.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621062469127)ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
24/6/2021 500,000 958027.240621.083106.Ung ho ms 2021 165 gd ba Huong
24/6/2021 500,000 MBVCB.1211332339.MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 500,000 780365.240621.074627.Ung ho MS 2021.165 gia dinh ba Huong FT21175254569675
24/6/2021 500,000 744406.240621.014121.UNG HO MS 2021.163 LE THI VON-240621-01:44:43 744406
24/6/2021 600,000 MBVCB.1212491235.UNG HO MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 1,000,000 282852.240621.164302.Ung ho Ms 2021.128 be vo thi xuan thao FT21175700808245
24/6/2021 1,000,000 MBVCB.1212227988.Ung ho MS 2021.163 ( Ba Le Thi Von).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 1,000,000 MBVCB.1212125005.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 1,000,000 MBVCB.1212121591.Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 1,000,000 202740.240621.085346.ung ho ms 2021.164 (me con chi Ha)
24/6/2021 1,000,000 285745.240621.080435.ung ho MS 2021 165 gia dinh ba Huong
24/6/2021 2,000,000 MBVCB.1212128317.Ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 2,000,000 MBVCB.1212117564.Ung ho MS 2021.159 (anh Nguyen Quang Liem).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/6/2021 5,000,000 068783.240621.160603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 164 ME CON CHI HA
24/6/2021 5,000,000 900645.240621.085032.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.165 gia dinh ba Huong
25/6/2021 1,000 IBVCB.1213115078.cw.CT tu 1020822182 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 1,000 IBVCB.1212961663.qwe.CT tu 1021177972 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 5,000 199372.250621.092442.Ung ho MS 2021 166 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
25/6/2021 10,000 IBVCB.1213393737.UNG HO MS 2021 166 EM VY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 20,000 MBVCB.1214609208.Ung ho NCHCCCL, Trinh Thi Bich Thuy, 0985593696.CT tu 0141000858826 TRINH THI BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 20,000 MBVCB.1213977342.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.166 em tran le phuong vy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 50,000 156245.250621.191541.MS 2021 162 Truong Van Tuan
25/6/2021 50,000 082122.250621.170157.TRINH THI GAM chuyen tien
25/6/2021 50,000 661984.250621.144700.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 164
25/6/2021 50,000 661212.250621.144634.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 162
25/6/2021 50,000 660524.250621.144609.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 160
25/6/2021 50,000 352298.250621.142522.MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
25/6/2021 50,000 MBVCB.1213686216.ung ho MS 2021164 Me con chi HA.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 50,000 MBVCB.1213680497.ung ho MS 2021152 be DOAN VU DUY BANG.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 50,000 IBVCB.1213559074.Giup ma so 2021 166 em Tran Le Phuong Vy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 50,000 330865.250621.110318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 50,000 672654.250621.100946.TRINH THI GAM chuyen tien
25/6/2021 50,000 MBVCB.1213108334.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 50,000 955081.250621.063214.LX UNG HO MS 2021.166(TRAN LE PHUONG VY)-250621-06:35:41 955081
25/6/2021 50,000 835809.250621.051330.Ung ho ma so 2021.164 me con chi ha
25/6/2021 50,000 MBVCB.1212872700.uh ms 2021 165 ba huong.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 86,000 MBVCB.1212975951.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 100,000 210214.250621.231634.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
25/6/2021 100,000 210032.250621.231522.ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
25/6/2021 100,000 313011.250621.180624.Ung ho ma so 2021 161 FT21176050483560
25/6/2021 100,000 311686.250621.180518.Ung ho ma so 2021 164 FT21176601000940
25/6/2021 100,000 310497.250621.180411.Ung ho ma so 2021 163 FT21176029252371
25/6/2021 100,000 309089.250621.180253.Ung ho ma so 2021 165 FT21176752265973
25/6/2021 100,000 018746.250621.175010.MS 2021 166 Em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 100,000 MBVCB.1214030146.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 100,000 MBVCB.1214024135.Ung ho MS 2021.161 Nguyen Van Loc.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 100,000 371327.250621.165924.Ung ho MS 2021152 Be Doan Vu Duy Bang
25/6/2021 100,000 370709.250621.165741.Ung ho MS 2021153 chi Hoang Thi Vi
25/6/2021 100,000 370086.250621.165604.Ung ho MS 2021154 bon chi em mo coi
25/6/2021 100,000 369386.250621.165400.Ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia
25/6/2021 100,000 367520.250621.164904.Ung ho MS 2021160 Be Nguyen Mai Thanh Tung
25/6/2021 100,000 367180.250621.164807.Ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
25/6/2021 100,000 359220.250621.162631.Ung ho MS 2021162 Truong Van Tuan
25/6/2021 100,000 358726.250621.162513.Ung ho MS 2021164 me con chi Ha
25/6/2021 100,000 358282.250621.162359.Ung ho MS 2021165 gia dinh ba Huong
25/6/2021 100,000 357880.250621.162252.Ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 100,000 168040.250621.160627.Ung ho ms 2021.165 gia dinh ba huong FT21176050959686
25/6/2021 100,000 165416.250621.160429.Ung ho ms 2021.166 em tran le phuong vy FT21176033980336
25/6/2021 100,000 348761.250621.140755.Ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy). Tu Dieu Van
25/6/2021 100,000 012976.250621.113616.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-11:35:36 012976
25/6/2021 100,000 724416.250621.105825.T ung ho em Tran le phuong Vi MS 2021.166
25/6/2021 100,000 273103.250621.100929.Ung ho Ms 2021 166 Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 100,000 228171.250621.092021.ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
25/6/2021 100,000 070915.250621.082124.Vinh Nam ung ho ms 2021 166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 100,000 MBVCB.1213023304.MS 2021.166.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 200,000 MBVCB.1212841965.MS 2021.164?(me con chi Ha) .CT tu 0351000738653 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 200,000 860011.240621.231252.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2021 164 me con chi Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25/6/2021 200,000 553457.250621.231218.MS2021.162 va Ms2021.164 FT21177317275002
25/6/2021 200,000 311221.250621.211423.MS 2021.166
25/6/2021 200,000 MBVCB.1214436253.ung ho ms 2021.166 ( em Tran Le Phuong).CT tu 0011004171499 TA QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 200,000 IBVCB.1214015197.MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 200,000 084512.250621.162126.MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-16:20:58 084512
25/6/2021 200,000 SHGD:10002361.DD:210625.BO:NGUYEN THI HANG.Remark:UNG HO MS 2021.163 - BA LE THI VON
25/6/2021 200,000 030513.250621.130302.UNG HO MS : 2021.166( EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-13:05:06 030513
25/6/2021 200,000 MBVCB.1213443935.ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vi).CT tu 0011001140269 NGUYEN QUYNH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 200,000 906823.250621.114710.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21176794921618
25/6/2021 200,000 903591.250621.114356.Ung ho MS 2021.165 Gia dinh ba Huong FT21176029914288
25/6/2021 200,000 MBVCB.1213276692.MS 2021.166 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 200,000 787735.250621.100024.Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21176737078982
25/6/2021 200,000 212050.250621.093246.MS 2021 166 Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 200,000 MBVCB.1213148060.Ung ho MS2021.166.CT tu 0761002371298 NGUYEN HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 200,000 228592.250621.092107.ung ho ms 2021.162 TruongVan Tuan
25/6/2021 200,000 227712.250621.091926.ung ho ms 2021.166 e Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 200,000 853295.250621.085503.ung ho MS 2021.166 Em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 200,000 234421.250621.063457.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 166 em tran le phuong vy
25/6/2021 200,000 534654.250621.061435.MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy)
25/6/2021 300,000 MBVCB.1212825178.Ung ho ms 2021.164( me con chi Ha).CT tu 0011002358235 NGHIEM THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 IBVCB.1213765714.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 IBVCB.1213746204.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 MBVCB.1213692803.ms 2021 166 uh em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 300,000 570969.250621.113745.Ms 2021. 166 em Tran Le Phuong Vy. Chuc em mau vuot qua bao benh. Anh Huy Thu Duc, HCM
25/6/2021 300,000 891061.250621.113155.Ung ho ms2021.166 FT21176377048785
25/6/2021 300,000 IBVCB.1213351868.MS 2021.166.CT tu 0181002673268 NGUYEN HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 699433.250621.103504.Ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy)
25/6/2021 300,000 MBVCB.1213129928.ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 MBVCB.1213127844.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 1013611260 NGUYEN THI KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 MBVCB.1213026374.Ung ho MS 2021.166 Tran Le Phuong Vy.CT tu 0691000312081 NGUYEN KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 300,000 MBVCB.1212870927.ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 350,000 430380.250621.091406.IBFT ONG BA KHAI TAM GUI BA MS 2021.163
25/6/2021 500,000 MBVCB.1212835136.ung ho MS 2021156 Sung Mi Dia.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 500,000 MBVCB.1212829947.ung ho MS 2021164 me con chi Ha.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/6/2021 500,000 MBVCB.1214341128.Ung ho MS 2021.166 Tran Le Phuong Vy).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 500,000 117671.250621.185136.NCHCCCL Dao Thi Ngan 0375368694
25/6/2021 500,000 MBVCB.1213602802.Vuong Ngoc Quy ung ho MS2021.164(me con chi Ha) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 500,000 922233.250621.120241.Ung ho MS 2021.166 em Tran Le Phuong Vy FT21176207966651
25/6/2021 500,000 560597.250621.112621.ms2021.144 ung ho 3 ce mo coi
25/6/2021 500,000 006567.250621.111223.UNG HO MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-250621-11:12:10 006567
25/6/2021 500,000 MBVCB.1213351624.UNG HO MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 500,000 SHGD:10001734.DD:210625.BO:VO DUC TRI.Remark:995221062553627 ung ho MS 2021.156 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 500,000 SHGD:10007332.DD:210625.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 500,000 720166.250621.085243.MS 2021 166 be tran le phuong vy FT21176048374332
25/6/2021 500,000 SHGD:10000568.DD:210625.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho gd chi Nguyen Thi Ha, Tuan Dao, Lac Son, Hoa Binh. MS 2021.164
25/6/2021 500,000 710278.250621.080334.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha
25/6/2021 500,000 667859.250621.070424.Ung ho MS 2021.166 Em Tran Le Phuong Vy FT21176557860030
25/6/2021 1,000,000 475425.250621.154056.Ck ung ho MS 2021160 nguyen mai thanh tung
25/6/2021 1,000,000 200836.250621.081406.ung ho MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy
25/6/2021 1,000,000 411523.250621.074900.IBFT MS 2021.163
25/6/2021 1,000,000 530869.250621.062119.MS 2021.166
25/6/2021 1,000,000 MBVCB.1212927326.Ung ho Ms 2021.164 (me con chi Ha).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/6/2021 10,000,000 107149.250621.151901.MS 2021.091 CONG TY CP DTXD TRUNG NAM UNG HO FT21176641084360
25/6/2021 10,000,000 004194.250621.110358.UNG HO NCHCCCL MAI ANH 0903210448-250621-11:02:58 004194
26/6/2021 1,000 IBVCB.1215018730.wef.CT tu 1019705852 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 1,000 IBVCB.1214992740.sfd.CT tu 1020934206 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 1,000 IBVCB.1214981630.asdf.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 1,000 IBVCB.1214978631.sdf.CT tu 0171003471643 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 1,000 IBVCB.1214965329.awe.CT tu 0171003482392 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 5,000 738375.260621.161040.Ung ho MS 2021 167 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
26/6/2021 30,000 777968.260621.102640.Ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy)
26/6/2021 30,000 777565.260621.102508.Ung ho MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
26/6/2021 50,000 071340.260621.204145.Ung ho NCHCCCL ANH MAI 0779255707
26/6/2021 50,000 195838.260621.185431.Ung ho NCHCCCL Dang Thi Thanh FT21177903205701
26/6/2021 50,000 974990.260621.150719.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 50,000 IBVCB.1215269650.Giup ma so 2021 167 Nguyen Huyen Thuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021 50,000 MBVCB.1215114967.Ung ho MS 2021.167.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 50,000 796808.260621.111641.Ung ho mg 2021.166 em Tran Le Phuong Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21177932532633
26/6/2021 50,000 776971.260621.102256.Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
26/6/2021 50,000 776179.260621.101945.Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
26/6/2021 50,000 526375.260621.093806.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
26/6/2021 50,000 MBVCB.1214747765.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.167 (chau Nguyen Huyen Thuong)Vietnamnet 26/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 50,000 469970.260621.021402.Ung ho NCHCCCL Phuong 0969950137
26/6/2021 50,000 751000.260621.005137.Nguyen van thanh ung ho MS 2021.163 ba le thi von
26/6/2021 60,000 074419.260621.082459.gui 2021 164 va 2021 167
26/6/2021 68,000 MBVCB.1216036295.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 68,000 MBVCB.1215141475.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ms 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 100,000 643728.260621.185522.Ms 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 100,000 301319.260621.180129.UNG HO 2021.166 TRAN LE PHUONG VY-260621-18:05:12 301319
26/6/2021 100,000 874777.260621.173047.MS 2021 164 me con chi Ha
26/6/2021 100,000 MBVCB.1215636060.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.166 Tran Le Phuong Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 100,000 546800.260621.164824.Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong). Tu Phuc Hoat
26/6/2021 100,000 MBVCB.1215554372.Ms 2021 167 be Huyen Thuong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 100,000 MBVCB.1215550818.ms 2021165 gd ba Huong .CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 100,000 MBVCB.1215296888.MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 100,000 242408.260621.132033.UNG HO MS : 2021.167( NGUYEN HUYEN THUONG)-260621-13:22:55 242408
26/6/2021 100,000 567518.260621.121819.Chuyen tien ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 100,000 095926.260621.110542.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 164 me con chi Ha
26/6/2021 100,000 583439.260621.104449.T ung ho be Nguyen huyen Thuong MS 2021.167
26/6/2021 100,000 764576.260621.104408.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177072019839
26/6/2021 100,000 935382.260621.104155.ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 100,000 298156.260621.102926.MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 100,000 715681.260621.095516.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177314339408
26/6/2021 100,000 281032.260621.094814.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0348566886
26/6/2021 100,000 139608.260621.084202.Vinh Nam ung ho ms 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 150,000 MBVCB.1215184586.MA SO 2021 167.CT tu 0011000972613 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021 200,000 084098.260621.165711.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177034730401
26/6/2021 200,000 MBVCB.1215543586.MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 200,000 221873.260621.161026.PHAM THI KIM CHI chuyen tien MS 2021 . 167 Nguyen Huyen Thuong.
26/6/2021 200,000 PT.VNN.10800343.164874.20210626.155818.97043668X7e8000000000000780017.0011002643148;Transfer for PT.Vietnamnet.GD:39 VANPHUC-KIM MA HANOI VN
26/6/2021 200,000 838884.260621.142931.Giup be Thuong MS 2021.167
26/6/2021 200,000 740199.260621.132516.IBFT MS 2021.167
26/6/2021 200,000 138294.260621.105600.Ung ho MS 2021.167 (NGUYEN HUYEN THUONG)
26/6/2021 200,000 IBVCB.1214996981.MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021 200,000 271558.260621.092620.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.156
26/6/2021 200,000 270875.260621.092444.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.160
26/6/2021 200,000 270127.260621.092258.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.167
26/6/2021 200,000 667979.260621.090153.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong-NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21177039199711
26/6/2021 200,000 MBVCB.1214848169.Ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha ).CT tu 1031000002586 PHAM NGOC HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 200,000 MBVCB.1214784776.MS 2021.167?(Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0351000738653 NGUYEN VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 200,000 662169.260621.073753.IBFT ung ho MS2021.166
26/6/2021 200,000 662605.260621.073622.IBFT ung ho MS 2021.162
26/6/2021 200,000 661960.260621.073434.IBFT ung ho MS2021.154
26/6/2021 200,000 781996.260621.065349.Chuyen tien ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 200,000 476091.260621.065328.Ung Ho Ma So 2021167 Nguy Huyen Thuong
26/6/2021 200,000 MBVCB.1214739950.Ung ho ms 2021.167.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 200,000 780054.260621.064417.ung ho ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 200,000 398714.260621.063116.ung ho MS 2021.167
26/6/2021 200,000 598799.260621.052506.Ung ho MS 2021.167 FT21177084405545
26/6/2021 300,000 MBVCB.1215851484.Ung ho ms 2021.167 (Nguyen Hoai Thuong).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 300,000 789390.260621.174133.MS 2021144 ba em nho mo coi-VNPT2021062627360759
26/6/2021 300,000 064354.260621.124051.Ung ho MS 2021.167
26/6/2021 300,000 MBVCB.1215205513.UNG HO MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 300,000 780638.260621.110018.Ung ho MS 2021.167 NGUYEN HUYEN THUONG FT21177808288212
26/6/2021 300,000 933788.260621.104001.Chuyen tien ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 300,000 MBVCB.1214673992.TRAN NGOC THANG chuyen tien ng h?MS 2021.166?(Em Trn L Phng Vy).CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 300,000 IBVCB.1214670713.ung ho MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0071000715237 HOANG ANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 450,000 869300.260621.113243.MoMoT0901415046T13266544145T970436TUng ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Mai 0987915259
26/6/2021 500,000 MBVCB.1214641198.ung ho Ms 2021.165( gia dinh ba Huong).CT tu 0181003531788 TRUONG NGOC DONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 500,000 MBVCB.1215361759.NGUYEN VAN QUE chuyen tien ung ho ms 2021.167( Nguyen Huyen Thuong).CT tu 1017941515 NGUYEN VAN QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 500,000 564327.260621.121334.ung ho ms 2021.167 nguyen huyen thuong
26/6/2021 500,000 MBVCB.1215090051.Mo coi.CT tu 0021001067153 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/6/2021 500,000 MBVCB.1215078937.MS. 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0011000057085 NGUYEN VAN GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/6/2021 500,000 718041.260621.095739.MS 2021.167 ung ho Nguyen Huyen Thuong FT21177733500718
26/6/2021 500,000 188208.260621.091250.MS 2021.167 (NGUYEN HUYEN THUONG)-260621-09:15:22 188208
26/6/2021 500,000 187836.260621.091132.MS 2021.163 (BA LE THI VON)-260621-09:11:07 187836
26/6/2021 500,000 187446.260621.090944.MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-260621-09:13:13 187446
26/6/2021 500,000 128396.260621.073414.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021161 NGUYEN VAN LOC
26/6/2021 500,000 121672.260621.073226.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 ms 167
26/6/2021 500,000 604230.260621.062351.Ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177180038120
26/6/2021 1,000,000 527596.260621.105607.Ung ho MS 2021167 be Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 1,000,000 658414.260621.084917.Ung ho MS 2021.167 nguyen huyen thuong FT21177093277890
26/6/2021 1,500,000 285223.260621.120851.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong
26/6/2021 2,000,000 146962.260621.204248.Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
27/6/2021 1,000 IBVCB.1216745205.ada.CT tu 1015089485 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 1,000 IBVCB.1216541501.rgergwr.CT tu 0171003481494 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 20,000 642698.270621.195736.Ung ho NCHCCCL tuyet chau 0776612132
27/6/2021 20,000 MBVCB.1217089443.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.167(be nguyen huyen thuong).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 20,000 MBVCB.1217086869.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.168 em ta xuan truong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 20,000 160070.270621.020342.Ung ho NCHCCCL; Pho Nguyen Phuong Nhy; 0932651849
27/6/2021 50,000 MBVCB.1217061900.Ms2021 168 ta truong xusn.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 50,000 MBVCB.1217032972.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.165 gia dinh ba Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 50,000 IBVCB.1216837584.Giup ma so 2021 168 Ta Xuan Truong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 50,000 450738.270621.131254.Ung ho NCHCCCL
27/6/2021 50,000 634898.270621.124220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI HAI YEN ung ho NCHCCCL 0988577229
27/6/2021 50,000 MBVCB.1216499098.Ung ho ma so 2021.168 ta xuan truong .CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 50,000 MBVCB.1216373092.Uh MS 2021.166 em Tran Le Phuong Vy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 50,000 125978.270621.082925.ung ho 2021 164 me con chi Ha
27/6/2021 50,000 MBVCB.1216307238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.168 (em Ta Xuan Truong)Vietnamnet 27/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 50,000 439690.270621.071040.Ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong FT21179913841073
27/6/2021 68,000 MBVCB.1217346872.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.168 ( Ta Xuan Truong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 68,000 MBVCB.1216542582.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.168 ( Ta Xuan Truong ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 100,000 MBVCB.1217339519.MS 2021.168.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 100,000 684476.270621.173929.Ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong). Tu Nha Pham
27/6/2021 100,000 519451.270621.170327.T ung ho Ta xuan Truong MS 2021. 168
27/6/2021 100,000 MBVCB.1216989166.Ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0021001690601 PHAM THI BICH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 100,000 620580.270621.155538.Ung ho Ms2021 168 Ta Xuan Truong
27/6/2021 100,000 418844.270621.150358.UNG HO MS: 2021.168( TA XUAN TRUONG)-270621-15:04:01 418844
27/6/2021 100,000 893111.270621.141910.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ms 2021 167 nguyen huyen thuong
27/6/2021 100,000 168635.270621.104404.MS 2021 168 Ta Xuan Truong
27/6/2021 100,000 MBVCB.1216486646.LE DIEU ANH chuyen tien.CT tu 0611001994315 LE DIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 100,000 367476.270621.091054.UNG HO 2021. 168 TA XUAN TRUONG-270621-09:14:38 367476
27/6/2021 100,000 624771.270621.090010.MS 2021.127 Vu Thi Tuoi
27/6/2021 100,000 623559.270621.085753.MS. 2021.140. Pham Minh Nhat
27/6/2021 100,000 622415.270621.085550.MS 2021.151 Nguyen Van Kha
27/6/2021 100,000 081650.270621.083739.Vinh Nam ung ho ms 2021 168 Ta Xuan Truong
27/6/2021 100,000 MBVCB.1216299943.MS 2021.168.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 100,000 753101.270621.065432.UNG HO NCHCCCL
27/6/2021 100,000 702042.270621.013413.Ung ho MS 2021 166 e Tran Le Phuong Vy
27/6/2021 100,000 278758.270621.002117.ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
27/6/2021 200,000 126274.260621.232757.Ung ho NCHCCCL Van Anh 0912062500
27/6/2021 200,000 998873.270621.203413.Ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong FT21179074272581
27/6/2021 200,000 MBVCB.1216966467.Ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 200,000 901640.270621.144926.NCHCCCL vu thi hien 0387636922
27/6/2021 200,000 747996.270621.110956.iris ung ho MS 2021 157 anh Tran Van Hung
27/6/2021 200,000 746062.270621.110032.iris ung ho MS 2021 167 be Nguyen Huyen Thuong
27/6/2021 200,000 745338.270621.105706.iris ung ho MS 2021 168 em Ta Xuan Truong
27/6/2021 200,000 MBVCB.1216473367.MS 2021.168.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 200,000 IBVCB.1216393827.MS 2021 164 me con chi Ha.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 200,000 201508.270621.081614.ung ho ms 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27/6/2021 200,000 MBVCB.1216337798.NGUYEN THI THU HIEN chuyen MS 2021.168 Em Ta Xuan Truong.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 200,000 IBVCB.1216307744.MS 2021 168 Ta Xuan Truong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 300,000 614613.270621.204302.Ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong
27/6/2021 300,000 MBVCB.1217313585.ms 2021 168 uh Ta Xuan Truong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 300,000 MBVCB.1217307494.Ung ho Sung Mia Dia MS156.CT tu 0071000625625 TRAN THI VU THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 300,000 MBVCB.1216803968.ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 300,000 859232.270621.132005.Tran Duc Minh Ha Noi ung ho MS 2021.168
27/6/2021 300,000 737728.270621.101158.ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong
27/6/2021 300,000 714778.270621.080435.GD Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
27/6/2021 300,000 714422.270621.080123.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy
27/6/2021 300,000 439559.270621.071003.Ung ho em Truong MS 2021 168 FT21179782362790
27/6/2021 300,000 628855.270621.054527.MS 2021.168
27/6/2021 500,000 MBVCB.1216902651.Ung ho MS 2021.168(Ta Xuan Truong).CT tu 0071001125469 LUU LAN CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 500,000 027538.270621.154600. ung ho MS 2021.168 TaXuanTruong
27/6/2021 500,000 MBVCB.1216884998.Ung ho MS 2021.168 ta xuan truong.CT tu 0011000466436 NGUYEN THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 500,000 673547.270621.152015.UNG HO MS 2021.168 (TA XUAN TRUONG)
27/6/2021 500,000 MBVCB.1216789321.Giup do 2021.168.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 500,000 MBVCB.1216730208.UNG HO MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 500,000 567685.270621.105836.Vo chong Hiep nguyet dong nai ung ho FT21179809905415
27/6/2021 500,000 503830.270621.093411.MS 2021.168 ung ho Ta Xuan Truong FT21179041237318
27/6/2021 500,000 609928.270621.082930.ung ho MS2021.164 (me con chi Ha)
27/6/2021 500,000 609688.270621.082709.ung ho MS 2021.163 ( ba Le Thi Von)
27/6/2021 500,000 MBVCB.1216335321.Minh Khue Mai Khoi BH DNai ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong.CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 500,000 442109.270621.072153.Ung ho MS 2021.168 Ta Xuan Truong FT21179554166309
27/6/2021 500,000 IBVCB.1216253737.MS 2021 166 em TRAN LE PHUONG VY.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 1,000,000 387978.270621.202430.Ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong.387978
27/6/2021 1,000,000 MBVCB.1216574978.ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 1,000,000 MBVCB.1216571521.ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/6/2021 2,000,000 388078.270621.202140.Ms 2021.154 bon chi em mo coi.388078
27/6/2021 2,000,000 IBVCB.1217032416.Ung ho be Truong Van Tuan Ma so 2021 162.CT tu 0071002158532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 2,000,000 IBVCB.1217018623.Ung ho me con chi Ha Ma so 2021164 .CT tu 0071002158532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/6/2021 10,000,000 495467.270621.092146.Ong Tu Van giup dong vien cho ms 2021 168 Ta Xuan Truong FT21179906482007
28/6/2021 100 MBVCB.1217931195.ung ho?MS 2021169? Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 1,000 IBVCB.1217598963.15.CT tu 1021038591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 5,000 784133.280621.152343.Ung ho MS 2021 169 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
28/6/2021 10,000 IBVCB.1218435800.UNG HO MS 2021 169 EM TRAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 10,000 IBVCB.1218432987.UNG HO MS 2021 168 EM TRUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 10,000 IBVCB.1218421931.UNG HO MS 2021 167 NGUYEN HUYEN THUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 20,000 MBVCB.1217790646.VU XUAN HIEN chuyen tien.CT tu 0341000632507 VU XUAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 50,000 860857.280621.205052.MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 50,000 454434.280621.201749.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 169
28/6/2021 50,000 MBVCB.1219117884.DUY LY UH MS 2021.160.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 50,000 811017.280621.195938.gui gd 2021 169
28/6/2021 50,000 MBVCB.1219096859.DUY LY UH MS 2021. 156 Sung Mi Dia.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 50,000 953803.280621.164103.ung ho 2021 165 gia dinh ba Huong
28/6/2021 50,000 IBVCB.1218454634.Giup ma so 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 50,000 355856.280621.141720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 50,000 104997.280621.130539.NGUYEN QUANG HUY chuyen tien
28/6/2021 50,000 IBVCB.1217915039.ung ho ma so MS 2021 168 Ta Xuan Truong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 50,000 IBVCB.1217911883.ung ho ma so MS 2021 169 be Dang Thi Huyen Tran.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 50,000 IBVCB.1217907191.ung ho ma so MS 2021 167 Nguyen Huyen Thuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 50,000 IBVCB.1217902109.ung ho ma so MS 2021 166 em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 50,000 MBVCB.1217879416.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 50,000 MBVCB.1217875445.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 50,000 MBVCB.1217638456.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.169 (chau Dang Thi Quyen Tran)Vietnamnet 28/6/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 68,000 MBVCB.1218457303.huynh thi nga ung ho Ma so 4147: Chi Le Thi Dan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 68,000 MBVCB.1217729040.thai van lam va nguyen ngoc phi ung ho MS 2021.169(Be Dang Thi Quyen Tran). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 100,000 107033.270621.234423.Ong Nguyen Manh Chinh, be Nguyen Gia Hue, 33 ngo chua My Quang-Ha Noi gui ung ho Ms 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21179990646105
28/6/2021 100,000 830801.270621.230955.ISL20210627230955475-Ung ho MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
28/6/2021 100,000 830756.270621.230612.ISL20210627230612583-Ung ho MS 2021.164(me con chi Ha)
28/6/2021 100,000 830719.270621.230245.ISL20210627230245531-ung ho MS 2021.163(Ba Le Thi Von)
28/6/2021 100,000 830655.270621.225916.ISL20210627225916312-Ung ho MS 2021.168(Ta Xuan Truong)
28/6/2021 100,000 988498.280621.203935.MS 2021169 Be DANG THI QUYEN TRAN FT21179680791024
28/6/2021 100,000 MBVCB.1219109615.DUY LY UH MS 2021.166 Em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 100,000 MBVCB.1219101841.DUY LY UH MS 2021.153 chi Hoang Thi Vi.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 100,000 MBVCB.1219087044. DUY LY UH MS 2021. 169 Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 100,000 099015.280621.175926.Ung Ho ma so 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 100,000 MBVCB.1218864193.Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 100,000 716039.280621.163048.NTPL ung ho ms 2021.169 Dang Thi Quyen Tran FT21179205547774
28/6/2021 100,000 270895.280621.160642.Nguyen Thi Chat chuyen tien giup MS 2021.169
28/6/2021 100,000 598890.280621.133016.Ung ho ma so MS 2021 169
28/6/2021 100,000 588263.280621.132712.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.169 (BE DANG THI QUYEN TRAN)-280621-13:26:35 588263
28/6/2021 100,000 587790.280621.132505.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.168(TA XUAN TRUONG)-280621-13:24:33 587790
28/6/2021 100,000 691933.280621.120134.ung ho ms 2021.169 dang thi quyen tran
28/6/2021 100,000 564868.280621.114121.UNG HO MS 2021.169(UNG HO BE DANG THI QUYNH TRAN)-280621-11:43:56 564868
28/6/2021 100,000 954561.280621.102940.Ung ho NCHCCCL MINH PHUONG 0989288451
28/6/2021 100,000 MBVCB.1217936869.ung ho?MS 2021169? Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0041000398472 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 100,000 560889.280621.100232.Ung ho MS 2021.169 Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 100,000 MBVCB.1217895273.ung ho nguoi ngheo hoan canh kho khan.CT tu 0071001230666 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/6/2021 100,000 MBVCB.1217876592.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 100,000 SHGD:10011664.DD:210628.BO:NGUYEN XUAN TRA.Remark:MS 2021.143 ung ho chau Vu Manh Thien
28/6/2021 100,000 203618.280621.091520.MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 100,000 198142.280621.091204.Ma so 4147 Chi Le Thi Dan Dia chi Thon Ly Hai xa Phu Xuan huyen Binh Xuyen tinh Vinh Phuc
28/6/2021 100,000 849711.280621.082154.Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)
28/6/2021 100,000 069356.280621.080352.Vinh Nam ung ho ms 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 100,000 MBVCB.1217619874.ung ho ms :2021.169 ( be Quyen Tran).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 489817.270621.230532.MS 2021.167 (NGUYEN HUYEN THUONG)-270621-23:07:41 489817
28/6/2021 200,000 975551.280621.202343.ung ho MS. 2021.169 ( be DANG Thi Quyen Tran)
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218939801.ms 2021.169 be Dang thi quyen Tran.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218937089.ms 2021.166 be Tran le phuong Vy.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 248476.280621.162119.IBFT ung ho ms 2021.169
28/6/2021 200,000 687566.280621.161019.Ms 2021169 ung ho be Dang Thi Quyen Tran FT21179431599393
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218480635.Ung ho MS 2021.169(be Dang Thi Quynh Tram).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218263595.Ung ho hoan canh ms 2021.169.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218187951. MS 2021.169.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 004701.280621.111115.ung ho ms 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218078669.ung ho MS 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 MBVCB.1218074902.MS 2021.168?(Ta Xuan Truong).CT tu 0531000296630 LE VIET VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 226645.280621.104846.ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 200,000 MBVCB.1217881771.NGUYEN THANH DUNG ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi QuyenTran).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 SHGD:10001568.DD:210628.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN
28/6/2021 200,000 MBVCB.1217748446.Ung ho be Dang Thi Quyen Tran MS 2021. 169.CT tu 0391001003716 DOAN HONG SU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 200,000 733183.280621.074835.Ung ho be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 200,000 058085.280621.062931.unghoMS2021169beDangThiQuyenTran
28/6/2021 300,000 098265.270621.231525.MS 2021.130 FT21179047178451
28/6/2021 300,000 489242.270621.225730.MS 2021.166 (EM TRAN LE PHUONG VY)-270621-22:56:58 489242
28/6/2021 300,000 488725.270621.225008.MS 2021.168 (TA XUAN TRUONG)-270621-22:54:05 488725
28/6/2021 300,000 MBVCB.1219339308.ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 300,000 322846.280621.204200.IBFT MS2021.169
28/6/2021 300,000 918529.280621.192344.Pham thi phuong ms 2021. 118 FT21179253981867
28/6/2021 300,000 917693.280621.192253.Hai be dang - khoa ms 2021.125 FT21179922653800
28/6/2021 300,000 916922.280621.192204.Ba chi em mo coi ms 2021. 144 FT21179046401624
28/6/2021 300,000 916260.280621.192123.Tran van phuong ms 2021.149 FT21179319107004
28/6/2021 300,000 915414.280621.192028.Nguyen van kha ms 2021.151 FT21179250002638
28/6/2021 300,000 914766.280621.191946.Doan vu duy bang ms 2021.152 FT21179642367117
28/6/2021 300,000 913879.280621.191852.Sung mi dia ms 2021.156 FT21179278100760
28/6/2021 300,000 912631.280621.191731.Me con chi ha FT21179696388294
28/6/2021 300,000 912104.280621.191657.Le thi von ms 2021.163 FT21179710756064
28/6/2021 300,000 708665.280621.162536.Ung ho ma so 2021 169 FT21179908224090
28/6/2021 300,000 689507.280621.161142.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179877638120
28/6/2021 300,000 686978.280621.160953.Ung ho ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179430015992
28/6/2021 300,000 642857.280621.153718.Ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran FT21179700548578
28/6/2021 300,000 030957.280621.145121.Gd Nguyen Ngoc Loi PD Nguyen Tam ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 300,000 400821.280621.113645.Ung ho Ms 2021.169 FT21179706428173
28/6/2021 300,000 603079.280621.103706.ung ho ms 2021.168 em ta xuan truong
28/6/2021 300,000 SHGD:10008969.DD:210628.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.167 chau Nguyen Huyen Thuong
28/6/2021 300,000 IBVCB.1217869015.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 300,000 IBVCB.1217860302.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 300,000 896231.280621.080919.Chuyen tien ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Huyen Tran
28/6/2021 300,000 857385.280621.060913.ungho be Dang Thi Quyen Tran con a Tuan
28/6/2021 300,000 151032.280621.053524.Ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Quyen Tran FT21179707543246
28/6/2021 400,000 884004.280621.211705.MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 500,000 503922.280621.221552.Ung ho MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 500,000 243688.280621.210943.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 500,000 MBVCB.1219017285.Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071005626314 TRAN QUOC PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218777747.Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071002193969 PHAM LE VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218689840.Gia dinh Son Sang giup be Ng Mai Thanh Tung bi hu Than, suy tim. MS2021 160.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218688254.NGUYEN QUANG VINH chuyen tien ung ho?MS 2021.169? (be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0111000583161 NGUYEN QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218682015.Gia dinh Son Sang giup be Sung Mi Dia bi hu mat, nha o Ha Giang, MS2021.156.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218664518.Gia dinh Son Sang giup be Ng Huyen Thuong mo coi cha me, o Thanh Hoa, MS2021.167.CT tu 0071000070706 NGUYEN THI XUAN SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218624154.ms. 0201. 169. be dang thi quyen tran con dang van tuan. dt. 0345 477 182.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 IBVCB.1218579505.Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0071001738216 NGUYEN NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218330469.Vuong Ngoc Quy ung ho MS 2021.169(be DANG THI QUYEN TRAN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 MBVCB.1218311295.Ms2021.166(em TRAN LE PHUONG VY) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 981511.280621.114805.Ung ho MS 2021 169
28/6/2021 500,000 IBVCB.1218114010.MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 LAI THU TRANG CT UNG HO MS 2021164 ME CON CHI HA
28/6/2021 500,000 650687.280621.103152.Ung ho MS2021.164 (me con chi Ha)
28/6/2021 500,000 SHGD:10022088.DD:210628.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 500,000 SHGD:10001004.DD:210628.BO:NGUYEN NGOC THUY.Remark:995221062853237 ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
28/6/2021 500,000 840992.280621.090639.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Nho chuyen cho MS 2021 169
28/6/2021 500,000 910986.280621.083104.Chuyen tien ung ho MS 2021.160 be Nguyen Mai Thanh Tung
28/6/2021 500,000 679633.280621.080711.Ung ho MS 2021 168 ta xuan truong
28/6/2021 500,000 679608.280621.080547.Ung ho MS 2021 169 be dang thi quyen tran
28/6/2021 500,000 169304.280621.072720.Ung ho MS 2021.169 dang thi quyen tran FT21179464008180
28/6/2021 500,000 165446.280621.071328.Ung ho MS 2021.169 Be Dang Thi Quyen Tran FT21179060565757
28/6/2021 500,000 MBVCB.1217654734.MS 2021.169 . Be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 500,000 510780.280621.055821.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 730,000 000341.280621.074213.Ung ho NCHCCCL Thuy Tien
28/6/2021 1,000,000 390350.270621.225336.Ms 2021.164 me con chi Ha.390350
28/6/2021 1,000,000 MBVCB.1218774304.Nguyen Dinh Quyen ung ho ma so 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0101007456789 NGUYEN DINH QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 1,000,000 SHGD:10031006.DD:210628.BO:TO TRUONG QUYEN.Remark:ung ho MS 2021.169 be dang thi quyen tran
28/6/2021 1,000,000 MBVCB.1218191375.UNG HO MS 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 1,000,000 SHGD:10001403.DD:210628.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-167 ( em Nguyen Huyen Thuong - Thanh hoa )
28/6/2021 1,000,000 SHGD:10001406.DD:210628.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-166 ( Giup em Tran Le Phuong Vy )
28/6/2021 1,000,000 SHGD:10001407.DD:210628.BO:NGUYEN THI THANH THUY.Remark:Giup do MS 2021-163( Giup ba Le thi Von )
28/6/2021 1,000,000 MBVCB.1217723295.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.169(be dang thi quyen tran).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 1,000,000 874756.280621.072825.ung ho ms2021.169
28/6/2021 1,000,000 MBVCB.1217634865.Ung hoj MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran).CT tu 1041000042211 HO CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 1,000,000 189642.280621.052909.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Quyen Tran
28/6/2021 1,500,000 MBVCB.1218236359.MS 2021.169.CT tu 0071001120876 VO DANG AI KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 2,000,000 552624.280621.110054.NGUYEN UH-MS2021.167-280621-11:00:41 552624
28/6/2021 4,600,000 254618.280621.093041.Co My ung ho MS 2021.162 FT21179797065500
28/6/2021 5,000,000 IBVCB.1218623068.CTY THANH AN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2021.169 BE DANG THI QUYEN TRAN.CT tu 0381000570536 LE THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 5,000,000 IBVCB.1218488799.CTY THANH AN CHUYEN UNG HO MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0381000570536 LE THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/6/2021 5,000,000 696059.280621.120507.Chuyen tien ung ho MS 2021
28/6/2021 5,000,000 MBVCB.1217892172.Ung ho MS 2021.169 (BE Dang thi huyen tran, Cha la Dang Van Tuan) suy than man..CT tu 0071000949700 TRAN NGO MINH QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 1,000 IBVCB.1219482905.wef.CT tu 0531002596964 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 5,000 264219.290621.095500.Ung ho MS 2021 170 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
29/6/2021 10,000 IBVCB.1220735047.UNG HO MS 2021 170 TRAN TUAN HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 20,000 MBVCB.1220595677.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.169(be dang thi quyen tran).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 20,000 MBVCB.1220588758.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2021.170(anh tran tuan hung).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 50,000 597190.290621.220659.IBFT MS 2021. 105
29/6/2021 50,000 597477.290621.220552.IBFT MS 2021. 112
29/6/2021 50,000 597419.290621.220514.IBFT MS 2021. 135
29/6/2021 50,000 765442.290621.215008.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Linh 0783346786
29/6/2021 50,000 594373.290621.152151.MS 2021.167 NGUYEN HUYEN THUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180186126149
29/6/2021 50,000 591700.290621.151934.MS 2021.168 TA XUAN TRUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180028475005
29/6/2021 50,000 588910.290621.151717.MS 2021.169 DANG THI QUYEN TRAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180921837643
29/6/2021 50,000 585745.290621.151444.MS 2021.170 Tran Tuan Hung NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21180425611929
29/6/2021 50,000 IBVCB.1220047557.Giup ma so 2021 170 Tran Tuan Hung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 50,000 SHGD:10000745.DD:210629.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 50,000 252835.290621.112258.Ms 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 50,000 289887.290621.101003.MS 2021.170 Tuan Hung FT21180193020760
29/6/2021 50,000 612860.290621.100504.ms2021.170 tran tuan hung
29/6/2021 50,000 162313.290621.095415.Ung ho MS 2021 170
29/6/2021 50,000 MBVCB.1219769366.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 50,000 265662.290621.094735.Ung ho MS 2021.170 FT21180073061130
29/6/2021 50,000 232018.290621.091442.Ung ho MS 2021169 Be Dang Thi Huyen Tran FT21180958037310
29/6/2021 50,000 IBVCB.1219551237.Ms 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran mong con khoe.CT tu 0091000293166 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 50,000 MBVCB.1219547403.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.170 (be Tran Tuan Hung)Vietnamnet 29/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 68,000 MBVCB.1219992980.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 100,000 172227.280621.233106.Ung ho MS 2021 168 Ta Xuan Truong
29/6/2021 100,000 172119.280621.232958.Ung ho MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 100,000 045140.280621.231008.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 169 Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 100,000 134336.290621.154224.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung). Tu Hien Toan
29/6/2021 100,000 477898.290621.143415.IBFT Ms 2021.169 be tran
29/6/2021 100,000 654452.290621.143310.HA MANH CUONG ung ho MS 2021 162 Truong van Tuan
29/6/2021 100,000 400965.290621.143055.HA MANH CUONG ung ho MS2021 164 me con chi Ha
29/6/2021 100,000 514451.290621.123440.Ung ho MS2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 100,000 MBVCB.1220074054.MS 2021.170.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 100,000 253922.290621.112623.Ms 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 100,000 819438.290621.104635.T ung ho Tran tuan Hung MS 2021.170
29/6/2021 100,000 MBVCB.1219652160.MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG).CT tu 0281000197735 NGUYEN THI NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 100,000 093524.290621.084009.MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 100,000 749546.290621.083616.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.170(TRAN TUAN HUNG)-290621-08:35:53 749546
29/6/2021 100,000 087384.290621.083157.Vinh Nam ung ho ms 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 100,000 947573.290621.075855.ung ho ms 2021170 tran tuan hung
29/6/2021 100,000 740293.290621.071447.UNG HO MS: 2021.169( BE DANG THI QUYEN TRAN)-290621-07:14:34 740293
29/6/2021 100,000 MBVCB.1219518449.PHAN TRONG NGHIA chuyen tien MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0071001168288 PHAN TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 100,000 MBVCB.1219464476.ms 2021 169 Dang Huyen Tran.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 200,000 400964.290621.215827.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 200,000 024382.290621.190524.ZP5VI3HBUD3I 210629000191376 MS 2021.169 Be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 200,000 724111.290621.170257.MS 2021.164 ung ho me con chi ha FT21180929240008
29/6/2021 200,000 IBVCB.1220587425.MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 200,000 221841.290621.155933.MS 2021.170
29/6/2021 200,000 851678.290621.152515.MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-290621-15:25:30 851678
29/6/2021 200,000 650602.290621.130123.MS2021VACXINCOVID
29/6/2021 200,000 245260.290621.105933.MS 2021170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 200,000 SHGD:10011108.DD:210629.BO:TRAN DUC VIET.Remark:Ung ho MS 2021.170 tran tuan hung
29/6/2021 200,000 IBVCB.1219798508.MS 2021 169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 200,000 IBVCB.1219794744.MS 2021 170 Tran Tuan Hung .CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/6/2021 200,000 MBVCB.1219624724.MS 2021.170.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 200,000 069743.290621.080209.MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 200,000 192369.290621.074839.MS 2021170Tran Tuan Hung
29/6/2021 200,000 MBVCB.1219535444.VU THI LIen ung ho MS 2021.170(Tran tuan Hung).CT tu 0491001815716 VU THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 230,000 775975.290621.154036.Ung ho MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 300,000 425735.290621.221509.Ung ho MS 2021 170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220871064.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.169 cho be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220868349.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.168 cho Ta Xuan Truong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220866907.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.166 cho em Tran Le Phuong Vy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220848288.Ong Le KyPhung ung ho MS 2021.165 cho gia dinh ba Huong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220843775.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.163 cho Ba Le Thi Von.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220838509.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.164 cho me con chi Ha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220828784.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.162 cho Truong Van Tuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 IBVCB.1220826879.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.160 cho be Nguyen Mai Thanh Tung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 591386.290621.171753.Ong ba Khai Tam gui chau Dang Thi Quyen Tran - ms 2021.169
29/6/2021 300,000 MBVCB.1220542595.Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran.CT tu 0071003501760 PHAM NGOC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 MBVCB.1220040693.UNG HO MS 2121.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 MBVCB.1219821875.Ung ho MS 2021.169.CT tu 0041000797500 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 576998.290621.093104.ung ho ms 2021.169 chau dang thi quyen tran
29/6/2021 300,000 MBVCB.1219682558.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 300,000 209200.290621.084905.Ung ho MS 2021.170 tran tuan hung FT21180754602816
29/6/2021 300,000 206693.290621.084551.Ung ho MS 2021.164 me con chi ha FT21180849957440
29/6/2021 300,000 978167.290621.084147.ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 300,000 211556.290621.082749.ung ho ms 2021.170
29/6/2021 300,000 170847.290621.074150.Ung ho ms 2021.170 FT21180809179412
29/6/2021 300,000 MBVCB.1219557937.DANG VAN SUONG ung ho MS 2021.170(Tran Tuan Hung).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 400,000 ATM_FTF.04800019.187518.20210629.154937.9704366800574832019.FrAcc:0121002280925.ToAcc:0011002643148.GD:BIEN HOA - KCN LOTEXCO DONGNAI VN
29/6/2021 500,000 920676.280621.231237.Doan Trang ung ho Ma So: 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran)
29/6/2021 500,000 MBVCB.1220553660.Ung ho ms 2021.169 (Dang Thi Quyen Tran).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 MBVCB.1220542816.Ung ho ms 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 MBVCB.1220060892.Uh NCHCCCL+ Vuong Thu Phuong+ 0975000704.CT tu 0301000412105 VUONG THI THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 MBVCB.1219959664.ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0081000220240 NGUYEN VAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 370276.290621.112134.Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung FT21180276515086
29/6/2021 500,000 MBVCB.1219815103.ung ho MS2021.169(be Dang Thi Huyen Tran).CT tu 0891000640155 TRAN QUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 MBVCB.1219770215.Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung.CT tu 0011001608118 DINH TRUNG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 MBVCB.1219571162.Ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0441000777799 DOAN XUAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 500,000 MBVCB.1219559949.Giup do 2021.170.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 1,000,000 947636.290621.223228.MS 2021.164 (ME CON CHI HA)-290621-22:36:17 947636
29/6/2021 1,000,000 MBVCB.1220241302.Ung ho NCHCCCL+ Nguyen Thu Huong+ 0984258168.CT tu 0011000839461 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 1,000,000 MBVCB.1220151476.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.170(tran tuan hung).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 1,000,000 231611.290621.101851.Ung ho ms2021170
29/6/2021 1,000,000 100664.290621.084847.Uh ms 2021 169 Em Dang Thi Huyen Tran
29/6/2021 1,000,000 SHGD:10000617.DD:210629.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.169 (BE Dang Thi Huyen Tran)
29/6/2021 1,000,000 157950.290621.084715.UH ms 2021 166 Em Tran Le Phuong Vy
29/6/2021 1,000,000 573042.290621.072259.Nam Mai Anh ung ho ma so 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
29/6/2021 1,000,000 572002.290621.065857.H Nam ung ho ma so 2021170 Tran Tuan Hung
29/6/2021 1,500,000 /Ref:PALPM10LASJ{//}/Ref:PALPM10LASJ{//}LP VNM10LASJ MS 2021.168, TA XUAN TRUONG DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
29/6/2021 1,500,000 /Ref:PALPM10LASH{//}/Ref:PALPM10LASH{//}LP VNM10LASH MS 2021.169, DANG THI QUYEN TRAN DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
29/6/2021 1,800,000 MBVCB.1219871590.Ung ho ms2021.161/162/163/164/167/169 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 2,000,000 MBVCB.1220972755.giup ms 2021.166 Tran le phuong vy.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/6/2021 2,000,000 744763.290621.080459.UNG HO MS 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-290621-08:07:22 744763
29/6/2021 5,000,000 611309.290621.100327.Ong Tu Van giup do MS 2021.170 Tran Tuan Hung
30/6/2021 1,000 IBVCB.1221927278.aa.CT tu 1019823169 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 1,000 IBVCB.1221919997.aa.CT tu 1019568091 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 5,000 322434.300621.102847.Ung ho MS 2021 171 NAM MO QUAN THE AM BO TAT
30/6/2021 50,000 435247.290621.235639.Bui Dinh Hung Hau chuyen tien
30/6/2021 50,000 281475.300621.221920.Nguyen van thanh ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam
30/6/2021 50,000 MBVCB.1222855535.Ms 2021 171 be tuan nam.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 50,000 811636.300621.154849.ung ho 2021 160 Nguyen Mai Thanh Tung
30/6/2021 50,000 IBVCB.1222041952.Giup ma so 2021 171 be Tuan Nam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 50,000 745759.300621.122543.NGUYEN TUAN ANH chuyen tien
30/6/2021 50,000 IBVCB.1221572021.ung ho NCHCCCL 0974803628.CT tu 0441000732869 TRUONG HAI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 50,000 MBVCB.1221304156.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam)Vietnamnet 30/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 50,000 926035.300621.054038.Ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam
30/6/2021 58,000 101009.300621.054747.MS 2021.171 FT21181688660802
30/6/2021 68,000 MBVCB.1221362579.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 280298.300621.224603.ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung)
30/6/2021 100,000 MBVCB.1222980036.DANG TRONG HUAN cho em gop chai nuoc . mong Anh Chi co gang.CT tu 1013868800 DANG TRONG HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 170595.300621.210105.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.171(BE TUAN NAM)-300621-21:00:34 170595
30/6/2021 100,000 753289.300621.172717.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021.162. Chuc anh mau khoe FT21181370439000
30/6/2021 100,000 699712.300621.164817.Ung Ho MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181550209586
30/6/2021 100,000 MBVCB.1222384607.Ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0021001960969 LE THE TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 MBVCB.1222366625.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.171 be Tuan Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 318836.300621.151154.Ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam). Thuong be nhieu.
30/6/2021 100,000 244694.300621.150536.NGUYEN THI HOAI LIEN Chuyen tien
30/6/2021 100,000 044202.300621.132351.UNG HO MS : 2021.171( BE TUAN NAM)-300621-13:26:29 044202
30/6/2021 100,000 MBVCB.1221835500.MS 2021.171.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 357064.300621.114714.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181437320021
30/6/2021 100,000 MBVCB.1221714813.MS 2021.171 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 634850.300621.105944.Vietcombank;0011002643148;HA QUOC TUAN chuyen khoan ung MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 100,000 654258.300621.105223.T ung ho be Tuan Nam MS 2021.171
30/6/2021 100,000 644360.300621.102113.ms2021.171 be tuan nam
30/6/2021 100,000 228003.300621.095619.Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181796819744
30/6/2021 100,000 MBVCB.1221568101.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 100,000 076866.300621.092426.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 100,000 980561.300621.091058.UNG HO 2021. 171 BE TUAN NAM-300621-09:14:34 980561
30/6/2021 100,000 594615.300621.090008.MS 2021.171( be tuan nam)
30/6/2021 100,000 227565.300621.083430.ung ho ma so 2021.171( be TUAN NAM)
30/6/2021 100,000 121595.300621.081855.Vinh Nam ung ho ms 2021 171 be Phan Van Tuan Nam
30/6/2021 100,000 497574.300621.081848.Ms 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 100,000 965935.300621.073819.UNG HO MA SO 2021.170 (TRAN TUAN HUNG)-300621-07:40:23 965935
30/6/2021 100,000 698835.300621.055227.ung ho MS 2021171 be Tuan Nam
30/6/2021 150,000 319405.300621.102710.MS2021171ung ho chau nam
30/6/2021 200,000 943604.300621.225209.MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 200,000 MBVCB.1223110139.Ung ho MS.2021.171( be Tuan Nam).CT tu 0491001564805 TRINH SON HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 200,000 779690.300621.162657.MS 2021171 Be Tuan Nam
30/6/2021 200,000 776614.300621.123513.ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam
30/6/2021 200,000 888281.300621.123220.ISL20210630123211701-MS 2021.171
30/6/2021 200,000 751858.300621.120427.ung hoMS 2021.171Be Tuan Nam
30/6/2021 200,000 MBVCB.1221798734.MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN.CT tu 0111000276561 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 200,000 552063.300621.105749.iris ung ho ms 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 200,000 288206.300621.104730.Ung ho ms 2021 171 be tuan nam FT21181445030933
30/6/2021 200,000 214790.300621.102429.Ung ho MS 2021.169 DANG THI QUYEN TRAN
30/6/2021 200,000 MBVCB.1221491403.Ung ho MS 2021.171 ( be Tuan Nam ).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 200,000 379337.300621.085738.UNG HO MS 2021.171 be TUAN NAM
30/6/2021 200,000 MBVCB.1221425288.MS 2021.171.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 200,000 MBVCB.1221419104.Ung ho MS 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 200,000 211923.300621.001946.Ung ho MS 2021.137 (Be Nguyen Ngoc Mai)
30/6/2021 300,000 MBVCB.1222971938.ung ho MS 2021.162.CT tu 0491001912982 HO THI HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 300,000 SHGD:10030766.DD:210630.BO:DAO ANH TUAN.Remark:MS 2021171 be Tuan Nam
30/6/2021 300,000 626304.300621.144755.Gd Nguyen Ngoc Loi phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
30/6/2021 300,000 IBVCB.1222040089.MS 2021 171 be Tuan Nam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 300,000 305548.300621.140855.UNG HO MS 2021.171 (BE TUAN NAM)- CHUC CON CHONG KHOE
30/6/2021 300,000 609368.300621.140130.Ung ho MS 2021171
30/6/2021 300,000 503355.300621.122110.Ung ho MS 2021 161
30/6/2021 300,000 312088.300621.121926.Ung ho MS 2021 171
30/6/2021 300,000 301326.300621.105842.Ung ho ma so 2021.171 be Tuan Nam FT21181780967603
30/6/2021 300,000 295363.300621.105332.Ung ho MS 2021.171 FT21181157231584
30/6/2021 300,000 358813.300621.104905.Ung ho MS 2021 171 be tuan nam
30/6/2021 300,000 276379.300621.103737.DO TRUNG KIEN UNG HO BE TUAN NAM MS 2021.171 FT21181873300347
30/6/2021 300,000 527052.300621.095242.Ung ho MS 2021.171 - Be Tuan Nam
30/6/2021 300,000 MBVCB.1221495017.ms 2021 171 uh be Tuan Nam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 300,000 MBVCB.1221487760.Ung ho MS: 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0071001271067 TRINH TUAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 300,000 IBVCB.1221401121.Giup MS2021 171 Be Tuan Nam.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 400,000 MBVCB.1221850748.bi benh.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 400,000 SHGD:10016217.DD:210630.BO:LE TRONG NHAN.Remark:ung ho ma so 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran
30/6/2021 500,000 948547.290621.224208.MS 2021.168 (TA XUAN TRUONG)-290621-22:45:57 948547
30/6/2021 500,000 935086.300621.200851.Ung ho ma so MS 2021.171 be Tuan Nam FT21181696578734
30/6/2021 500,000 809367.300621.181308.Ung ho MS 2021.171 Be Tuan Nam FT21181046149823
30/6/2021 500,000 807757.300621.181146.Ung ho MS 2021.170 Tran Tuan Hung FT21181652828162
30/6/2021 500,000 MBVCB.1222343004.ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 500,000 642715.300621.152822.Ung ho MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 500,000 879216.300621.144213.Ung ho be Tuan Nam MS 2021.171
30/6/2021 500,000 MBVCB.1222060606.Ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0301000561234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 500,000 790968.300621.125643.MS 2021.164 me con chi Ha. co gang len nha chi va may chau.
30/6/2021 500,000 MBVCB.1221854905.UNG HO MS 2021.171 (be Tuan Nam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 500,000 295888.300621.120111.ung ho MS 2021 171 Be Tuan Nam
30/6/2021 500,000 260160.300621.112443.Ung ho MS 2021 171 Be Tuan Nam
30/6/2021 500,000 303820.300621.110050.Ung ho MS 2021 171 be Tuan Nam FT21181741148147
30/6/2021 500,000 613192.300621.105556.Vietcombank;0011002643148;TRAN LE THAI chuyen khoan ung ho MS 2021171 be Tuan Nam
30/6/2021 500,000 SHGD:10002041.DD:210630.BO:CAO THI HONG NGA.Remark:995221063053739 ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
30/6/2021 500,000 MBVCB.1221509461.Ung ho MS. 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 500,000 SHGD:10009279.DD:210630.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.171 be Tuan Nam
30/6/2021 500,000 IBVCB.1221281663.MS 2021 168 TA XUAN TRUONG tp Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 500,000 IBVCB.1221280371.MS 2021 169 be DANG THI QUYEN TRAN tinh Tien Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/6/2021 800,000 490180.300621.121041.MS 2021 171 be Tuan Nam
30/6/2021 1,000,000 903666.300621.193852.Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21181916327954
30/6/2021 1,000,000 609018.300621.171806.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021171?Be Tuan Nam
30/6/2021 1,000,000 DO HUU THAI UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
30/6/2021 1,500,000 /Ref:PALPM10LJLQ{//}/Ref:PALPM10LJLQ{//}LP VNM10LJLQ MS 2021.170, TRAN TUAN HUNG DVC:MRS PHAM VU DIEM HA
30/6/2021 2,000,000 MBVCB.1221304566.MS 2021.171 (Be Tuan Nam).CT tu 5685558888 LE THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 3,000,000 MBVCB.1221736100.Ung ho ms 2021.171 be Tuan Nam.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/6/2021 5,000,000 085331.300621.110956.Ung ho MS 2021.171 den 2021. 180 moi ng 500
30/6/2021 10,000,000 600090.300621.094048.ong Tu Van giup do be Tuan Nam MS 2021.171

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-06-2021 02:22:12 20,000 Ung ho MS2021.161 (Nguyen Van Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-06-2021 06:48:02 100,000 ung ho MS 2021.162 (chau Truong Van Tuan)
21-06-2021 06:49:16 300,000 To Thi Tra Ly chuyen tien; ung ho MS 2021.162
21-06-2021 07:58:44 50,000 LPT ung ho MS 2021162 Truong Van Tuan
21-06-2021 08:02:52 200,000 UH ms 2021.158 (TranVanThuc)
21-06-2021 08:08:32 50,000 ms 2021.162 ( truong van tuan )
21-06-2021 09:26:32 5,000,000 ong Tu Van ho tro ms 2021.154 giup 4 chi em Giang Thi May
21-06-2021 10:13:38 200,000 CT DEN:117203875156 HT 2021.161 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
21-06-2021 10:16:35 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
21-06-2021 12:14:10 300,000 ung ho ms 2021.162 ( truong van tuan)
21-06-2021 12:34:19 200,000 CT DEN:117205648860 CK BAO VIETNAMNET ung ho Truong Van Tuan MS 2021162
21-06-2021 12:51:11 100,000 Ung ho MS 2021.161 (Nguyen Van Loc)
21-06-2021 12:52:25 100,000 Ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 14:39:01 1,000,000 Ung ho MS.2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 16:15:21 200,000 TRAN THANH TUYEN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 16:24:35 110,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.162 truong van tuan
21-06-2021 16:55:57 500,000 CT DEN:210137287861 ung ho MS 2021161 Nguyen Van Loc
21-06-2021 17:41:36 100,000 CT DEN:117210941250 giup e tri benh
21-06-2021 19:45:07 50,000 ung hoMS 2021.162 (Truong Van Tua
21-06-2021 19:51:55 2,000,000 CT DEN:117212572700 IBFT Ung ho MS 2021 vacxincovid
21-06-2021 20:23:11 100,000 CT DEN:117213661767 Chuyen tien
21-06-2021 20:36:08 200,000 CT DEN:117313062942 STA ungho ms2021.162 (Truong Van Tuan)
21-06-2021 22:48:58 500,000 CT DEN:117215766945 Ung ho MS 2021.162 chau Truong Van Tuan, huyen Ba Vi, Ha Noi
22-06-2021 01:07:03 10,000 Ung ho MS2021.162 (Truong Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:22/06/2021 00:52:57
22-06-2021 07:36:44 200,000 ung ho ms 2021.164 god bless u
22-06-2021 07:53:30 300,000 CT DEN:117300955647 Ung ho MS 2021.164 me con chi Ha FT21173409643502
22-06-2021 07:56:55 500,000 CT DEN:117300957312 Ung ho MS 2021.162 Truong Van Tuan FT21173504487662
22-06-2021 07:57:04 3,000,000 chuyen tien ung ho me con chi Ha MS 2021.164
22-06-2021 07:59:12 300,000 CT DEN:117300958356 Ung ho MS 2021.157 anh Tran Van Hung FT21173031640881
22-06-2021 08:23:42 200,000 ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 09:01:46 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 164 ( Me con chi Ha )
22-06-2021 09:04:34 2,500,000 CT DEN:117302936571 Kolmakova Ekaterina ung ho MS 2021.158 Tran Van Thuc
22-06-2021 09:10:30 200,000 CT DEN:117302996101 Ung ho MS 2021.164, me con chi Ha FT21173005007968
22-06-2021 09:18:09 300,000 ung ho MS 2021.164(me con chi ha)
22-06-2021 09:35:32 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
22-06-2021 10:07:15 100,000 Le Duc Nghia ung ho me con ch Ha _ MS 2021164
22-06-2021 10:10:01 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.164 me con chi ha
22-06-2021 10:25:33 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.164
22-06-2021 10:53:35 100,000 ms 2021.164 ( me con chi ha )
22-06-2021 10:55:15 50,000 ms 2021.163 ( ba le thi von )
22-06-2021 11:40:50 80,000 So GD goc: 10015542 UH MS 2021.164 me con chi Ha
22-06-2021 11:46:46 200,000 ung ho ms 2021.164 me con chi Ha
22-06-2021 12:15:12 1,000,000 ung ho ms 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 14:10:12 500,000 CT DEN:117307114979 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho me con chi Ha MS 2021 164
22-06-2021 15:00:54 1,000,000 ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 15:20:40 500,000 ms 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 15:23:48 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha )
22-06-2021 15:39:50 500,000 Ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha); huyen Lac Son; tinh Hoa Binh
22-06-2021 15:45:49 50,000 LPT ung ho MS 2021164 me con chi Ha
22-06-2021 16:43:42 500,000 TRAN QUOC AN chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 20:42:09 200,000 CT DEN:117313800411 MS 2021.164 (me con chi Ha)
22-06-2021 20:48:34 1,000,000 Tom C tang MS 2021. 164 me con chi Ha
22-06-2021 20:49:35 1,000,000 Tom C tang MS 2021.163 ba Le Thi Von
22-06-2021 20:50:27 1,000,000 Tom C tang MS 2021.162 Truong Van Tuan
22-06-2021 20:56:21 1,000,000 Tom C tang MS 2021.161 Nguyen Van Loc
22-06-2021 21:02:14 100,000 CT DEN:117414696528 STA ungho ms2021.163 (ba Le Thi Von)
22-06-2021 21:23:02 200,000 CT DEN:117414704895 STA ungho ms2021.160 (be Nguyen Mai Thanh Tung)
22-06-2021 22:11:02 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.164(me con chi Ha)
23-06-2021 00:55:29 30,000 Ung ho MS2021.164 (me con chi Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/06/2021 00:29:56
23-06-2021 08:49:00 500,000 Me con chi Ha ma so 2021.164
23-06-2021 08:49:22 150,000 ung hoMS 2021.164(me con chi Ha)
23-06-2021 09:03:59 50,000 Ung ho MS 2021.163 ( Ba LE THI VON)
23-06-2021 09:19:52 200,000 Ung ho MS 2021.163 (ba Le Thi Von)
23-06-2021 10:28:19 5,000,000 Ung ho cho MS 2021.160 em Nguyen Mai Thanh Tung
23-06-2021 11:02:21 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021. 163 ( Ba Le Thi Von )
23-06-2021 11:05:34 50,000 Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.162 (Truong Van Tuan)
23-06-2021 13:10:44 200,000 NGUYEN TAI DAT chuyen tien ung ho MS 2021.163 Ba Le Thi Von
23-06-2021 14:13:14 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.163
23-06-2021 14:42:56 1,000,000 CT DEN:117407989507 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho mua vacin covid
23-06-2021 15:05:50 200,000 CT DEN:117408089459 MBVCB.1210324178.089459.ung ho Ms 2021.163 le thi von.CT tu 0541000245031 DINH VAN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
23-06-2021 15:17:48 200,000 CT DEN:117408263788 Ung ho MS 2021.163 ba Le Thi Von FT21174999154060
23-06-2021 16:02:53 50,000 MS 2021.164 me con chi Ha
23-06-2021 16:14:32 100,000 LPT ung ho MS 2021163  Ba Le Thi Von
23-06-2021 19:24:58 15,000,000 Tom C tang MS2021.160 mua may tro thinh cho Tung
24-06-2021 00:46:47 10,000 Ung ho MS2021.163 (ba Le Thi Von). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/06/2021 00:30:41
24-06-2021 07:34:53 50,000 ms 2021.165 ( gia dinh ba huong )
24-06-2021 08:09:25 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
24-06-2021 13:35:49 100,000 LPT ung ho MS 2021165 gia dinh ba Huong
24-06-2021 14:13:55 1,000,000 ung ho ms2021.165 gia dinh ba huong
24-06-2021 16:10:07 50,000 Luong Van Han so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
24-06-2021 19:30:00 500,000 TO THI MY HANG chuyen tien ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha)
24-06-2021 21:47:23 150,000 CT DEN:117614868149 STA ungho ms2021.165 (gia dinh ba Huong)
24-06-2021 21:49:19 200,000 CT DEN:117614868750 STA ungho ms2021.164 (me con chi Ha)
25-06-2021 02:14:09 20,000 Ung ho MS2021.165 (gia dinh ba Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-06-2021 06:19:00 200,000 CT DEN:117623782700 HT 2021.164 tu Tran Van Su BIDV Ky Anh
25-06-2021 06:30:11 200,000 CT DEN:117623783620 HT 2021.165 tu Nguyen Van Dung BIDV Ky Anh
25-06-2021 07:13:23 100,000 Ung ho NCHCCCL Huyen My QT
25-06-2021 08:11:09 300,000 ung ho ms 2021.166
25-06-2021 08:39:42 500,000 So GD goc: 10000142 MS 2021.164 ME CON CHI NGUYEN THIHA
25-06-2021 09:43:10 5,000,000 CT DEN:117602768918 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.166 em Tran Le Phuong Vy FT21176205959551
25-06-2021 10:13:30 50,000 ms 2021.166 ( em tran le phuong vy )
25-06-2021 10:15:36 150,000 CT DEN:117603077689 STA ungho ms2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
25-06-2021 10:32:49 150,000 So GD goc: 10002397 MS 2021.166 (Em Tran Le Phuong Vy) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
25-06-2021 12:23:34 500,000 CT DEN:117605537608 MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
25-06-2021 15:55:12 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
25-06-2021 16:00:42 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 2021.162 (TRUONG VAN TUAN)
25-06-2021 16:02:37 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.160 (be NGUYEN MAI THANH TUNG)
25-06-2021 16:04:12 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.158 (TRAN VAN THUC)
25-06-2021 16:06:05 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.157 (anh TRAN VAN HUNG)
25-06-2021 18:17:45 100,000 LPT ung ho MS 2021166 Em Tran Le Phuong Vy
26-06-2021 01:54:57 10,000 Ung ho MS2021.166 (em Tran Le Phuong Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:26/06/2021 01:00:37
26-06-2021 06:25:57 300,000 LE XUAN VAN ck ma so 2021.167(nguyen huyen thuong)
26-06-2021 06:47:34 300,000 CT DEN:117623607939 Ung ho Ms 2021.167 Nguyen Huyen Thuong FT21177076744437
26-06-2021 06:50:29 2,000,000 ung ho ma so 2021.167 be Nguyen Huyen Thuong thuong be va ba qua
26-06-2021 07:24:15 100,000 NGO VAN HA Chuyen tien ung ho MS 2021167 nguyen huyen thuong
26-06-2021 07:38:53 500,000 ung ho MS 2021.167 (nguyen huyen thuong)
26-06-2021 07:43:18 100,000 TRAN VIET DUC chuyen tien ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 07:50:05 100,000 CT DEN:117700454654 MS 2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 08:08:57 100,000 CT DEN:117701504804 MS 2021 162 Truong Van Tuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-06-2021 08:11:25 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ms 2021.167
26-06-2021 09:15:33 200,000 CT DEN:117702857555 HTMS 2021.167 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
26-06-2021 09:52:46 10,000,000 ong Tu Van giup ms 2021.167 be Nguyen Huyen Thuong
26-06-2021 10:14:15 150,000 CT DEN:117703633470 STA ungho ms2021.167 (Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 10:57:34 50,000 ms 2021.167 ( nguyen huyen thuong )
26-06-2021 11:54:22 250,000 ung ho MS 2021.164 ( me con chi Ha)
26-06-2021 11:56:53 250,000 ung ho MS 2021.167 ( Nguyen Huyen Thuong)
26-06-2021 12:04:40 500,000 ung ho MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
26-06-2021 12:07:48 500,000 ung ho MS 2021.155 (anh Pham Minh Duan)
26-06-2021 12:10:37 500,000 ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)
26-06-2021 13:33:27 100,000 CT DEN:117706611399 ung ho be
26-06-2021 17:45:54 500,000 ung ho MS 2021.166 (em Tran Le Phuong Vy)
26-06-2021 18:35:19 50,000 LPT ung ho MS 2021167 Nguyen Huyen Thuong
26-06-2021 20:26:32 200,000 CT DEN:117713025611 MS 2021.165 (gia dinh ba Huong)
26-06-2021 20:27:35 300,000 CT DEN:117713026441 MS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
27-06-2021 00:44:12 10,000 LE DUC ANH chuyen tien; thoi gian GD:26/06/2021 23:13:17
27-06-2021 03:03:06 10,000 Ung ho MS2021.167 (Nguyen Huyen Thuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
27-06-2021 06:28:02 100,000 MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 08:15:17 2,000,000 ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 09:18:20 50,000 LPT ung ho MS 2021168 Ta Xuan Truong
27-06-2021 10:23:20 300,000 ung hoMS 2021.168(Ta Xuan Truong)
27-06-2021 10:26:03 200,000 ung hoMS 2021.163 (Ba Le Thi Von)
27-06-2021 10:41:34 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.168 ta xuan truong8
27-06-2021 10:47:21 50,000 ms 2021.168 ( ta xuan truong )
27-06-2021 12:18:02 300,000 ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 15:11:45 50,000 Dao Thi Diem Huong so28; to12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 15:51:07 200,000 CT DEN:117880361850 ung ho MS 2021 168 Ta Xuan Truong
27-06-2021 16:03:33 150,000 CT DEN:117809263779 STA ungho ms2021.168 (Ta Xuan Truong)
27-06-2021 20:05:22 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.168
27-06-2021 20:06:34 300,000 ung ho ms 2021.168
28-06-2021 00:59:51 10,000 Ung ho MS2021.168 (Ta Xuan Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/06/2021 00:08:14
28-06-2021 06:47:12 1,000,000 ung ho ma so 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran thuong be va gia dinh qua
28-06-2021 07:13:13 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.168
28-06-2021 07:45:49 10,000 CT DEN:117990092454 NGUYEN VAN TUAN chuyen khoan
28-06-2021 08:20:53 200,000 CT DEN:117901904226 Chuyen tien ho tro MS 2021.169
28-06-2021 08:41:01 500,000 Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 08:41:09 200,000 CT DEN:117901445465 Ung ho MS 2021169 be Dang Thi Quyen Tran
28-06-2021 08:55:50 200,000 So GD goc: 10003508 MBVCB.1215533335.NGUYEN THI KIM PHUONG ung ho MS 2021.163 ( Ba LE THI VON).CT tu 1015776262 toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-06-2021 09:37:49 10,000,000 CT DEN:117902262446 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179772070999
28-06-2021 10:36:01 200,000 HO THANH LONG Chuyen tien giup be DANG NGUYEN HUYEN TRAN loc than
28-06-2021 11:32:45 100,000 CT DEN:117904784847 Ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran). Tu Phuc Hoat
28-06-2021 11:58:50 100,000 CT DEN:117991490902 PHUNG VAN PHE ung ho MS 2021 169 Be Dang Thi Huyen Tran qua Bao VIETNAMNET
28-06-2021 11:58:53 300,000 ung ho ms 2021.169
28-06-2021 12:56:20 1,000,000 Ung ho MS.2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 13:07:08 35,000 GIUP 7MS: 2021.163,2021.164,2021.165,2021.166,2021.167,2021.168,2021.169
28-06-2021 13:16:21 50,000 ms 2021.169 ( be dang thi huyen tran )
28-06-2021 14:08:53 200,000 ung ho MS 2021.169
28-06-2021 14:28:22 500,000 CT DEN:117907557799 Ung ho MS 2021.169 be Dang Thi Quyen Tran FT21179773050737
28-06-2021 14:33:13 300,000 CT DEN:117907811516 MS 2021.167 Nguyen Huyen Thuong
28-06-2021 15:34:34 200,000 CT DEN:117908885153 ung ho ms 2021.168 Ta Xuan Truong
28-06-2021 15:50:57 200,000 ms 2021.169 ( Be Dang Quyen Tran)
28-06-2021 16:01:44 200,000 SDT 0853004427 giup do Ma so MS MS 2021169  Be Dang Thi Quyen Tran
28-06-2021 16:01:58 100,000 CT DEN:117909676053 GUI Chu Tuan FT21179724402308
28-06-2021 16:27:23 200,000 ung ho ms 2021.169 ( be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 16:56:05 500,000 CT DEN:117909993461 UH MS 2021.169
28-06-2021 16:56:53 100,000 CT DEN:117916654141 MS 2021.169 (BE DANG THI HUYEN TRAN)-280621-16:57:07 654141
28-06-2021 17:03:21 100,000 Ung ho MS 2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran)
28-06-2021 17:27:57 100,000 Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718
28-06-2021 22:20:00 300,000 ung ho MS 2021.169
29-06-2021 00:58:13 100,000 CT DEN:117916568192 MS 2021 169 DANG THI QUYEN TRAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT; thoi gian GD:28/06/2021 23:07:22
29-06-2021 01:06:56 20,000 Ung ho MS2021.169 (Be Dang Thi Quyen Tran). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/06/2021 00:11:10
29-06-2021 06:16:47 500,000 CT DEN:290139185817 ung ho MS 2021170 Tran Tuan Hung
29-06-2021 08:17:18 800,000 ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung)
29-06-2021 08:24:56 100,000 ung ho MS 2021.170 (Tran Tuan Hung); chuc con mau khoe
29-06-2021 08:28:42 100,000 ung ho MS 2021.164 (me con chi Ha); cau mong sk; binh an den gd chi
29-06-2021 09:24:15 300,000 ung ho ms 2021.170 ( tran tuan hung)
29-06-2021 10:38:20 100,000 CT DEN:118003649019 ung ho MS 2021.170
29-06-2021 10:45:18 50,000 ms 2021. 170 ( tran tuan hung )
29-06-2021 11:33:04 50,000 LPT ung ho MS 2021169  Be Dang Thi Quyen Tran
29-06-2021 11:39:39 200,000 Ung ho MS 2021.169 ( Be Dang Thi Quyen Tran)
29-06-2021 13:51:13 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
29-06-2021 14:49:50 1,000,000 ung ho MS 2021.169 (be Dang Thi Quyen Tran)
29-06-2021 21:33:53 200,000 UNG HO MS 2021.VACXINCOVID
30-06-2021 01:46:50 121,312 Tra lai tai khoan DDA
30-06-2021 01:58:55 10,000 Ung ho MS2021.170 (Tran Tuan Hung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:30/06/2021 00:30:57
30-06-2021 05:41:39 200,000 MS 2021.171
30-06-2021 07:02:48 200,000 CT DEN:118100937900 HT 2021.169 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
30-06-2021 07:12:52 1,000,000 ung ho ma so 2021.171 be Tuan Nam thuong gia dinh be qua
30-06-2021 08:48:49 200,000 ung ho chau Nguyen huyen Thuong MS 2021167
30-06-2021 08:51:41 200,000 ung ho chau Ta xuan Truong MS 2021168
30-06-2021 09:15:51 500,000 Anh Duong Minh Duc ung ho ms 2021 171 be tuan nam
30-06-2021 10:24:32 200,000 CT DEN:118103648859 MS 2021.171
30-06-2021 10:35:26 1,000,000 ung ho MS 2021.171 ( phan van tuan nam )
30-06-2021 10:36:56 200,000 ung ho ms 2021.171 be tuan nam.god bless u
30-06-2021 11:46:15 100,000 ms 2021.171 ( be tuan nam )
30-06-2021 11:58:15 200,000 CT DEN:118112121313 ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
30-06-2021 12:22:54 30,000 CT DEN:118105743400 UH MS 2021.171 BE TUAN NAM
30-06-2021 15:16:49 200,000 CT DEN:118108816497 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021171 Tuan Nam
30-06-2021 15:44:34 100,000 CT DEN:118108041089 Ung ho Ms 2021.171 (be Tuan Nam)
30-06-2021 16:15:26 50,000 LPT ung ho MS 2021171 Be Tuan Nam
30-06-2021 18:31:43 250,000 ung ho MS 2021.171 (Be Tuan Nam)
30-06-2021 18:49:41 100,000 CT DEN:118111375380 ung Ho MS 2021-171 be tuan nam
30-06-2021 19:36:50 200,000 CT DEN:118119152631 MS 2021.171 BE TUAN NAM-300621-19:39:26 152631
30-06-2021 20:43:45 100,000 ung ho ms2021.171 be tuan nam
30-06-2021 21:09:39 100,000 CT DEN:118214188915 STA ungho ms2021.171 (be Tuan Nam)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ Họ và tên người ủng hộ Số tiền Mã số ủng hộ
21/6/21 Nguyễn Văn Thông 1.500.000 2021.160,158,162

Ban Bạn đọc

Tương lai mịt mờ của nam sinh nghèo bị ung thư ăn mòn xương tay

Tương lai mịt mờ của nam sinh nghèo bị ung thư ăn mòn xương tay

Trải qua một thời gian dài điều trị tích cực nhưng bị khối u ác tính ăn mòn xương, em Đức vẫn đối diện với nhiều hiểm nguy.

tin nổi bật

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Sản phụ tội nghiệp phải xa con 10 tháng vì Covid-19 vẫn gặp nguy hiểm

Chị Dương Ánh Nguyệt, sản phụ bị di chứng hậu Covid-19 vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chưa đủ so với quá trình điều trị kéo dài của chị.

Người mẹ nghèo cuối đời chỉ mong hai con được vào trại tâm thần

“Sống nay, chết mai chẳng biết đâu mà lần, tôi chỉ thương cho hai đứa con gái bị bệnh tâm thần không biết sẽ thế nào khi mà bát cơm cũng chẳng tự xúc ăn được”, bà Hứa Thị Thanh nói trong nước mắt.

Bé Trường Phát được ủng hộ hơn 76 triệu đồng

Bé Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg, đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ Trường Phát số tiền hơn 76 triệu đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng 7/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Cụ ông bị ung thư dạ dày được bạn đọc ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Ông Mười may mắn được phát hiện bệnh ung thư dạ dày sớm. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị hóa trị, đồng thời đánh giá khả năng phục hồi của ông tốt.

Cụ bà vét sạch túi còn hơn 100 nghìn đồng xin cứu cháu rể gặp tai nạn giao thông

Mẹ mất, cha còn đang làm lụng cật lực để lo cho người anh trai bị tai nạn giao thông trước đó. Khi Tiến gặp nạn, em chỉ có thể cậy nhờ nhà vợ.

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc"

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc, một trẻ em thành công có giá trị cho gia đình, cộng đồng và quốc gia, mở ra cơ hội đóng góp điều đó ở trong tương lai”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.