Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 4/2022

Trong 10 đầu tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 555.807.413 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
1/4/2022 2,500 775894.010422.112744.ung ho MS 2022 076 NAM MO A DI DA PHAT
1/4/2022 2,500 690363.010422.105843.ung ho MS 2022 075 NAM MO A DI DA PHAT
1/4/2022 2,500 688448.010422.105805.ung ho MS 2022 074 NAM MO A DI DA PHAT
1/4/2022 2,500 682310.010422.105601.ung ho MS 2022 073 NAM MO A DI DA PHAT
1/4/2022 5,000 MBVCB.1877733791.Tra Xuan Binh giup ms 2022077.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 20,000 241846.010422.193926.VU HOAI uh NCHCCCL T4 2022 Xin tri an
1/4/2022 20,000 MBVCB.1878492757.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.077 anh nguyen van lam.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 20,000 MBVCB.1877761813.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.077 ( anh Nguyen Van Lam ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 20,000 781694.010422.112942.Ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 25,000 805697.010422.111547.Ung ho MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa
1/4/2022 25,000 804238.010422.111415.Ung ho MS 2022.077 Anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 30,000 929484.010422.225313.Le Thi Hue 0974085119 gieo hat quy NCHCCCL
1/4/2022 30,000 301707.010422.203112.NGUYEN THI HUNG gop o banh mi yeu thuong
1/4/2022 50,000 IBVCB.1879098561.Giup ma so 2202.077 anh Nguyen Van Lam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 50,000 594559.010422.172312.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2022 077 anh Nguyen van Lam
1/4/2022 50,000 503650.010422.134233.Ung ho MS 2022077 anh Nguyen Van Lam FT22091950068920
1/4/2022 50,000 621832.010422.103527. ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 50,000 MBVCB.1877353278.Ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 50,000 503608.010422.075448.Ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 50,000 179218.010422.035224.LX UNG HO MS 2022.076(PHAM VAN HOA)-010422-03:52:23 179218
1/4/2022 60,000 487106.010422.131748.Minh Quan ung ho MS 2022.077 FT22091540022050
1/4/2022 100,000 MBVCB.1879548495.MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 902000.010422.222336.UNG HO NCHCCCL NHU LAN 0903011284 FT22092312915120
1/4/2022 100,000 MBVCB.1879483217.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.072(chi Thuy Tien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 466760.010422.210433.MS 2022 076 Chu Pham Van Hoa
1/4/2022 100,000 751089.010422.185450.MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 100,000 496969.010422.171955.Ung ho MS2022 077 Le Van Lam
1/4/2022 100,000 806024.010422.160915.ung ho NCHCCCL
1/4/2022 100,000 836352.010422.154716.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 100,000 944506.010422.153406.T ung ho A Nguyen Van Lam MS 2022.077
1/4/2022 100,000 588542.010422.152005.Nguyen Son Ha Ung Ho MS 2022 076 chu Pham Van Hoa
1/4/2022 100,000 IBVCB.1878274310.MS 2022.075.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 640564.010422.143722.UnghoNCHCCCLLinh0941085969
1/4/2022 100,000 546083.010422.143631.Chuc chu phau thuat thanh cong va may man MS 2022.076 FT22091966544717
1/4/2022 100,000 MBVCB.1877741851.xin duoc gop 1 chut tam long nho be.CT tu 0591000215218 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 MBVCB.1877627509.Ung ho MS 2022.077( anh Nguyen Van Lam).CT tu 0351000679239 LE TUAN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 737759.010422.110335.MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
1/4/2022 100,000 SHGD:10018284.DD:220401.BO:NGO HA QUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL
1/4/2022 100,000 736922.010422.110248.MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 100,000 745345.010422.103857.MS 2022.075
1/4/2022 100,000 742371.010422.103649.MS 2022.077
1/4/2022 100,000 720533.010422.102342.ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 100,000 449656.010422.102024.MS2022077
1/4/2022 100,000 452903.010422.100732.VCB;0011002643148;HA THI THANH HUONG chuyen khoan MS 2022074
1/4/2022 100,000 567101.010422.084634.ung ho ms 2022.077
1/4/2022 100,000 MBVCB.1877165047.Ung ho MS 2022 077.CT tu 1024897113 NGUYEN NGOC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 MBVCB.1877158847.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2022.077 Nguyen Van Lam.CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 359130.010422.080708.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
1/4/2022 100,000 794288.010422.075954.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 066
1/4/2022 100,000 751511.010422.075911.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 076
1/4/2022 100,000 692274.010422.075812.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 077
1/4/2022 100,000 MBVCB.1877079206.Ung ho ms 2022.077 (Nguyen Van Lam).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 MBVCB.1877070727.LAI QUANG TUNG chuyen tien.CT tu 1017092127 LAI QUANG TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 192173.010422.072816.UNG HO MA SO 2022.063 (BE NGUYEN THAO MY)-010422-07:28:16 192173
1/4/2022 100,000 MBVCB.1876916669.ms 2022.072.CT tu 0831000071653 LE THI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 100,000 MBVCB.1876914602.ms 2022.075.CT tu 0831000071653 LE THI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 150,000 628693.010422.211708.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022077 ch a nguyen van lam
1/4/2022 150,000 MBVCB.1879141649.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 909139.010422.224215.Ung ho NCHCCCL Huy 0939092369 FT22092601480034
1/4/2022 200,000 MBVCB.1879553689.MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 MBVCB.1879550379.MS 2022.076 (chu Pham Van Hoa).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 MBVCB.1879546729.MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 IBVCB.1879488191.2022. 076.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 200,000 MBVCB.1879461317.ung ho ms 2022.077 (anh nguyen van lam).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 759317.010422.212753.Ung ho MS 2022 077 a Nguyen Van Lam
1/4/2022 200,000 748999.010422.200427.ung ho ma 2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 200,000 MBVCB.1879065243.ung ho MS 2022.077 ( anh NGUYEN VAN LAM).CT tu 0281000598317 VO THI THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 MBVCB.1878751867.Ung ho MS 2022.060 ( be Vo Nguyen Ngoc Han ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 866872.010422.164225.ung ho MS 2022.077 a Nguyen Van Lam
1/4/2022 200,000 242725.010422.152052.ung ho ms 2022-076 pham van hoa FT22091288180130
1/4/2022 200,000 905495.010422.150718.UH chuong trinh NCHCCCL
1/4/2022 200,000 MBVCB.1878155277.Ung ho NCHCCCL NVQuyen .CT tu 0071005435110 NGUYEN VAN QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 198555.010422.141318.VCB;0011002643148;HOANG THI THIEN HUONG chuyen khoan ung ho MS 2022076 chu PHAM VAN HOA
1/4/2022 200,000 327669.010422.133443.UNG HO NCHCCCL NGUYEN TRUNG KIEN 0918289363-010422-13:34:43 327669
1/4/2022 200,000 SHGD:10022091.DD:220401.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2022 077 ung ho anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 200,000 466853.010422.124506.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An FT22091148800094
1/4/2022 200,000 MBVCB.1877716889.Ung ho MS 2022.076 (chu Pham Van Hoa).CT tu 0931004184978 NGUYEN DAC HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 395157.010422.110801.MS 2022.077 FT22091302384537
1/4/2022 200,000 721707.010422.102431.Chuyen tien Ung ho MS 2022.077 anh Nguyen van Lam
1/4/2022 200,000 MBVCB.1877488483.ung ho ms 2022.076.CT tu 0211000503078 NGUYEN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 139707.010422.095316.TTTP ung ho Ms2022.076 chu Pham Van Hoa
1/4/2022 200,000 SHGD:10001247.DD:220401.BO:TRUONG THAO VY.Remark:995222040152111 MS 2022.076 Chu Pham Van Hoa
1/4/2022 200,000 138159.010422.094922.TTTP ung ho Ms2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 200,000 498728.010422.094816.ung ho ma so 2022.077
1/4/2022 200,000 926153.010422.093234.MS 2022.077 anh Nguyen van lam
1/4/2022 200,000 MBVCB.1877325407.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 200,000 MBVCB.1877254519.ms 2022 074 chau bui quang huy.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 200,000 310916.010422.090457.ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 200,000 MBVCB.1877209482.Ung ho MS 2022 076 Chu Pham Van Hoa.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 200,000 279311.010422.083444.Ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam FT22091816022253
1/4/2022 200,000 297359.010422.083410.Ung ho MS 2022 076 Chu Pham Van Hoa
1/4/2022 200,000 258603.010422.081616.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam)
1/4/2022 200,000 SHGD:10000735.DD:220401.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 077 NGUYEN VAN LAM
1/4/2022 200,000 108012.010422.060424.Ung ho MS 2022 074 chau Bui Quang Huy
1/4/2022 200,000 358728.010422.002026.Ms2022 076 chu Pham Van Hoa
1/4/2022 250,000 MBVCB.1877346072.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.077(anh Nguyen Van Lam), Dong Quang, Quoc Oai, Ha Noi.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 270,000 MBVCB.1877926360.Ung ho MS 2022 077 Anh Nguyen Van Lam.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 300,000 883384.010422.214318.Ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa FT22092633697705
1/4/2022 300,000 MBVCB.1879071383.MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0601000488550 NGUYEN THANH DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 300,000 759125.010422.175919.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 300,000 079815.010422.172109.NGUYEN KHAC THO UNG HO MS 2022 077 NGUYEN VAN LAM
1/4/2022 300,000 780041.010422.155511.MS 2022.077
1/4/2022 300,000 MBVCB.1878319448.ung ho ms 2022.077(anh Nguyen Van Lam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 300,000 216626.010422.143830.Ung ho MS2022. 077- Anh Nguyen Van Lam, xa Dong Quang, huyen Quoc Oai, TP. Ha Noi FT22091600877378
1/4/2022 300,000 MBVCB.1878117583.Be Bi ung thu va Covid 19.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 300,000 417321.010422.123900.Ung ho MS 2022.077 anh NGUYEN VAN LAM
1/4/2022 300,000 MBVCB.1877576011.Ung ho ms 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 300,000 MBVCB.1877571266.Ung ho ms 2022.076 (chu Pham Van Hoa).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 300,000 506622.010422.095544.TRINH VAN XUE chuyen khoan ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 300,000 MBVCB.1877309151.Bi ung thu nao.CT tu 0011001130322 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 300,000 MBVCB.1877093349.ung ho ms 2022.077( anh Nguyen Van Lam).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 300,000 MBVCB.1877085923.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0011001029444 NGUYEN THE TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 350,000 IBVCB.1878402233.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 400,000 924291.010422.152017.Ung ho NCHCCCL YK
1/4/2022 400,000 249391.010422.070718.MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam FT22091330414009
1/4/2022 500,000 681689.010422.230638.Ung ho NCHCCCL Minh Thoa 0988655538
1/4/2022 500,000 891160.010422.215856.Ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22092995723033
1/4/2022 500,000 889958.010422.215622.Ung ho MS 2022.075 chau Le Thi An FT22092633740598
1/4/2022 500,000 640934.010422.202404.UH MS 2022074 chau Bui Quang Huy
1/4/2022 500,000 640604.010422.202245.UH MS 2022075 chau Le Thi An
1/4/2022 500,000 640110.010422.202042.UH MS 2022076 chu Pham Van Hoa
1/4/2022 500,000 639622.010422.201844.UH MS 2022060 be Vo Nguyen Ngoc Han
1/4/2022 500,000 415557.010422.200426.Ung ho ms 2022077 anh nguyen van lam bi ung thu nao FT22091817299728
1/4/2022 500,000 767295.010422.184639.MS 2022.077 FT22091557180591
1/4/2022 500,000 302954.010422.154049.ung ho MS 2022.077 ( anh Nguyen Van Lam)
1/4/2022 500,000 302163.010422.152433.ung ho MS 2022.076 ( Chu Pham Van Hoa)
1/4/2022 500,000 MBVCB.1878313178.Ung ho NCHCCCL - Dinh Thi Thu Hoai 0904351269.CT tu 0611001894757 DINH THI THU HOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 IBVCB.1878136902.HOANG NGOC BINH (CMND 020073000005) ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 298965.010422.141615.Ung ho tu thien MS 2022.077
1/4/2022 500,000 511118.010422.135245.Ung ho MS 2022.077 FT22091816006174
1/4/2022 500,000 148273.010422.135052.Ung ho Ms 2022 075 chau Le Thi An
1/4/2022 500,000 949616.010422.134929.Ung ho ms 2022 076 Chu Pham Van Hoa
1/4/2022 500,000 945084.010422.134713.Ung ho Ms 2022 077 Nguyen Van Lam
1/4/2022 500,000 MBVCB.1877964324.NGUYEN HUY HIEU chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0301000414164 NGUYEN HUY HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 152759.010422.125429.ung ho ms 2022 077 nguyen van lam
1/4/2022 500,000 MBVCB.1877904751.ms 2022 077 uh Nguyen Van Lam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 500,000 711223.010422.124151.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 500,000 MBVCB.1877799150.Benh nam vien.CT tu 1022966668 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 500,000 801218.010422.105556.IBFT Ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa
1/4/2022 500,000 MBVCB.1877591421.Ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van LAm.CT tu 0921000713843 NGO QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 340757.010422.100231.ung ho ms 2022.077 FT22091041707507
1/4/2022 500,000 643913.010422.093915.Chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Lam ms 2022077
1/4/2022 500,000 642640.010422.093803.Chuyen tien ung ho chu Pham Van Hoa ms 2022076
1/4/2022 500,000 044985.010422.092201.Ung ho MS 2022.077 nguyen van lam FT22091371314526
1/4/2022 500,000 SHGD:10000900.DD:220401.BO:DO DINH KHANH.Remark:995222040151629 Ung ho MS2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 500,000 587571.010422.090157.MS 2022.077
1/4/2022 500,000 576108.010422.085346.MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam. chuc moi dieu tot lanh se den voi a va gia dinh.
1/4/2022 500,000 210544.010422.084437.UNG HO MS 2022.077(ANH NGUYEN VAN LAM)-010422-08:44:36 210544
1/4/2022 500,000 MBVCB.1877177711.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.077(anh nguyen van lam).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 SHGD:10011226.DD:220401.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa
1/4/2022 500,000 985080.010422.081035.Ong ba KhaiTam gui chau Nguyen Van Lam,ms 2022.077
1/4/2022 500,000 009695.010422.074255.ung ho ma so 2022.077 anh Nguyen Van Lam FT22091437477002
1/4/2022 500,000 005906.010422.072054.ZP68EGDL2ACT 220401000034770 Ubg ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 500,000 MBVCB.1876985123.Be Khue ung ho MS.2022.076( chu Pham Van Hoa).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 MBVCB.1876979132.be Khue ung ho MS.2022.070( hai anh em Quang va Bac ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 MBVCB.1876978121.Be Khue ung ho MS.2022.068 (chau Khanh Hien).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 MBVCB.1876976020.Be Khue ung ho MS.2022.054(anh Le Van Duc).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 MBVCB.1876974493.Be Khue ung ho MS.2022.052( chi Quang Thi Hoan).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 500,000 MBVCB.1876973067.Be Khue ung ho MS.2022.053(em Pham Dinh Thuc).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 600,000 SHGD:10002674.DD:220401.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.075. CHUC CHAU LE TH I AN NHIEU SUC KHOE
1/4/2022 1,000,000 908840.010422.224129.Ung ho NCHCCCL- dao minh dang- 0912057999 FT22092002108405
1/4/2022 1,000,000 IBVCB.1879482617.2022.056. 2022.057 2022.065. 2022.069 2022.073.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 1,000,000 IBVCB.1879473820.2022.047 2022.048. 2022.051. 2022.053. 2022.055.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 1,000,000 IBVCB.1879464574.2022.031. 2022.033. 2022.035. 2022.042. 2022.045.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 1,000,000 520756.010422.213427.UNG HO MS 2022.077 ( ANH NGUYEN VAN LAM )-010422-21:34:27 520756
1/4/2022 1,000,000 639057.010422.201629.UH MS 2022077 anh Nguyen Van Lam
1/4/2022 1,000,000 104964.010422.172200.Ung ho NCHCCCL Tran Van Huong 0919186691
1/4/2022 1,000,000 SHGD:10004811.DD:220401.BO:PHAM KYLE ANH TUAN.Remark:IBMS 2022.077 (ANH NGUYEN VAN LAM)
1/4/2022 1,000,000 375121.010422.104355.Ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa FT22091803117720
1/4/2022 1,000,000 MBVCB.1877531902.NGUYEN TRIEU DUONG chuyen tien ung ho MS 2022.076 anh Pham Van Hoa.CT tu 0071001623178 NGUYEN TRIEU DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 1,000,000 IBVCB.1877407283.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0011002418209 KHUC THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 1,000,000 IBVCB.1877395898.ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0011002418209 KHUC THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 1,000,000 MBVCB.1877360430.MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0921000716699 LE BA THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 1,000,000 MBVCB.1877241412.NGUYEN CONG HANH ung ho MS 2022. 077(anh Nguyen Van Lam) .CT tu 0081000169050 NGUYEN CONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 1,000,000 201036.010422.081303.UNG HO 2022.077 (ANH NGUYN VAN LAM)-010422-08:13:03 201036
1/4/2022 1,250,000 IBVCB.1879457815.2022.041 2022.059 2022.060 2022.067 2022.074.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 1,500,000 276685.010422.220116.VCB;0011002643148;Ms 2022076 chu pham van hoa
1/4/2022 1,500,000 IBVCB.1878824582.ung ho MS 2022 076 chu Pham Van Hoa .CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 2,000,000 MBVCB.1879326967.MS 2022.076 (ung ho chu Pham Van Hoa - Nhon Trach, Dong Nai).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 2,000,000 MBVCB.1878333471.Ung ho nguyen van lam MS 2022077.CT tu 0711000287340 LE DUC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 2,000,000 MBVCB.1878257871.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021001054153 TRUONG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 2,000,000 MBVCB.1877097535.MS. 2022.076 , Pham Van Hoa; Dia chi: Khu 2, ap Cat Lai, xa Phu Huu, huyen Nhon Trach, tinh Dong Nai; So dien thoai: 0908193070..CT tu 0071002155662 TRAN VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2022 2,500,000 IBVCB.1878816284.ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2022 3,000,000 933979.010422.072356.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
2/4/2022 1,000 IBVCB.1881417708.15.CT tu 1023421300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 1,000 IBVCB.1880616006.g.CT tu 1022602698 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 2,500 543246.020422.102356.ung ho MS 2022 077 NAM MO A DI DA PHAT
2/4/2022 5,000 MBVCB.1880524468.Tra Xuan Binh giup ms 2022078.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 IBVCB.1882126537.UNG HO MS 2022 078 BE DI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 IBVCB.1882126034.UNG HO MS 2022 077 ANH LAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 IBVCB.1882124813.UNG HO MS 2022 076 CHU HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 IBVCB.1882123286.UNG HO MS 2022 075 CHAU AN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 IBVCB.1882122182.UNG HO MS 2022 074 CHAU QUANG HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 IBVCB.1882121061.UNG HO MS 2022 073 BE GIA HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 10,000 326812.020422.122543. ung ho MS 2022.078 (Be nguyen nu tam Di)
2/4/2022 20,000 MBVCB.1882118525.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.078(Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 20,000 MBVCB.1880989462.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.078 be nguyen nu tam di.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 20,000 MBVCB.1880409156.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 20,000 806074.020422.050506.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
2/4/2022 50,000 854456.020422.203606.Ung ho NCHCCCL Nguyen Dam Linh 0382065760
2/4/2022 50,000 0200970423040214420520226487094805.47070.144029.T ung ho be Nguyen Nu Tam Di MS 2022. O78
2/4/2022 50,000 644664.020422.142134.ung ho MS 2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di). Nguoi gui: Van Nha
2/4/2022 50,000 IBVCB.1880663628.Giup ma so 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 100,000 559883.020422.210129.Ung ho be Tam Di MS 2022.078 FT22094209612710
2/4/2022 100,000 209494.020422.174329.VCB;0011002643148;MS 2022 078
2/4/2022 100,000 MBVCB.1881228822.ms 2022 078 Ng D Tam Di.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 100,000 MBVCB.1881019436.MS 2022.078 ( Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 100,000 MBVCB.1880958033.MS 2022.078.CT tu 0011000356628 TRAN SY MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 100,000 754802.020422.145542.Chuyen tien ung ho MS 2022.078 beNguyen Nu Tam Di
2/4/2022 100,000 806466.020422.143326.VCB;0011002643148;ung ho ms2022078 be tam di
2/4/2022 100,000 036257.020422.133036.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022078 be nu nguyen tam di
2/4/2022 100,000 MBVCB.1880552942.MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 100,000 150046.020422.121238.MS 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di FT22092420054006
2/4/2022 100,000 272957.020422.121112.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 078 Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 100,000 196387.020422.115516.The Moon ung ho MS2022.078(be nguyen nu tam di)
2/4/2022 100,000 532246.020422.113638.ung ho ms 2022.078(be Nguyen Nu Tam Di)
2/4/2022 100,000 MBVCB.1880390555.Ung ho MS 2022.076 (chu Pham Van Hoa).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 100,000 MBVCB.1880387743.Ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 100,000 MBVCB.1880385283.Ung ho MS 2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 100,000 001477.020422.093829.MS2022.077(Nguyen Van Lam)
2/4/2022 100,000 039957.020422.090712.ung ho nchcccl FT22092056945747
2/4/2022 135,300 707500.020422.111553.MQuan TAnh ung ho ma so 2022 078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 150,000 865276.020422.204334.ung ho MS 2022.078 Be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 150,000 212747.020422.081633.Ms 2022 077 anh Nguyen Van Lam
2/4/2022 200,000 715961.020422.231223.MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di)
2/4/2022 200,000 197615.020422.224317.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL
2/4/2022 200,000 657611.020422.182209.Ung ho NCHCCCL Vu Thanh An 0984117396
2/4/2022 200,000 763511.020422.165405.MS 2022.078 (BE NGUYEN NU TAM DI)-020422-16:54:05 763511
2/4/2022 200,000 MBVCB.1881089958.ms2022.078.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 200,000 320117.020422.155052.Ung ho T3 FT22092272320950
2/4/2022 200,000 732468.020422.153702.MS 2022.078 (UNG HO BE NGUYEN NU TAM DI).-020422-15:37:02 732468
2/4/2022 200,000 715807.020422.142724.ung ho MS 2022.076 chu Pham Van Hoa
2/4/2022 200,000 IBVCB.1880692177.MS 2022 078 be Nguyen Nu Tam Di.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 200,000 MBVCB.1880502382.PHAM TIEN DAT ung ho MS 2022.078.CT tu 0011000629416 PHAM TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 200,000 MBVCB.1880457128.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 200,000 MBVCB.1880411980.Ms 2022.078(Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 200,000 IBVCB.1880308358.MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0071001142157 KIEU THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 200,000 MBVCB.1880161109.NCHCCC -NGUYEN VAN CUC- 0396938759.CT tu 0081001337074 NGUYEN THI TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 200,000 02009704230402061828202209e6570280.27964.061654.ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
2/4/2022 200,000 796055.010422.234956.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam Nam Mio Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/4/2022 250,000 IBVCB.1880065346.ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 300,000 382825.020422.171302.VCB;0011002643148;MS 2022 078 be Nguyen nu Tam Di
2/4/2022 300,000 680185.020422.165738.MS 2022 078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 300,000 MBVCB.1881091140.Chuyen MS 2022.68 chau khanh hien.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 300,000 MBVCB.1881083551.Chuyen MS 2022.078-be nguyen nu tam di .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 300,000 275225.020422.145524.UNG HO MS 2022.078 be NGUYEN NU TAM DI FT22092335400108
2/4/2022 300,000 720857.020422.143148.ung ho MS 2022.074 chau Bui Quang Huy
2/4/2022 300,000 178885.020422.123245.Ung ho chau Di con anh Thao o Dak Nong FT22092241829205
2/4/2022 300,000 MBVCB.1880558948.Ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0451000515909 DUONG MINH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 300,000 MBVCB.1880444448.Trinh Manh Duc- Tho Nghia- Ung ho MS 2022. 078( Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0061000190140 NGUYEN THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 300,000 MBVCB.1880301754.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.078(be Nguyen Nu Tam Di) Duc Manh, Dak Mil, Dak Nong.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 300,000 Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
2/4/2022 300,000 MBVCB.1879725586.Gui MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam_Ha Noi).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 360,000 883923.020422.161533.ung ho ms 2022.077 gd anh nguyen van lam
2/4/2022 400,000 711003.020422.142333.ung ho be nguyen nu tam di
2/4/2022 400,000 111267.020422.124610.MS 2022.078 ( BE NGUYEN NU TAM DI )
2/4/2022 500,000 MBVCB.1881608371.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 500,000 MBVCB.1881393054.ms 2022 078 UH Nguyen Nu Tam Di.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 500,000 617254.020422.173841.ung ho ms 2022.078 be nguyen nu tam di
2/4/2022 500,000 747155.020422.150547.VCB;0011002643148;2022 078 ung ho nguyen nu tam di
2/4/2022 500,000 MBVCB.1880824214.Giup do 2022.078.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 500,000 155398.020422.140426.em Tu Da Nang ung ho MS 2022 078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 500,000 006799.020422.132622.Ung ho ms 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 500,000 MBVCB.1880518686.MS 2022.078 (B Nguyn Nu Tam Di).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 500,000 141281.020422.115706.MS 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di FT22092004998151
2/4/2022 500,000 797630.020422.114542.MS 2022 078 Be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 500,000 MBVCB.1879923192.ms 2022 077 anh Nguyen Van Lam.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 500,000 MBVCB.1879743788.MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 1,000,000 596643.020422.163317.Cty Quang Minh ung ho MS2022078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 1,000,000 287259.020422.151050.Ck cho be tam di ms 2022078 FT22092628431890
2/4/2022 1,000,000 IBVCB.1880905146.MS2022 078 be Nguyen Nu Tam Di.CT tu 0251002670707 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/4/2022 1,000,000 IBVCB.1880884610.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 1,000,000 MBVCB.1880523146.MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0441003830274 NGUYEN XUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 1,000,000 574431.020422.062525.Ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam. Ha Noi
2/4/2022 1,000,000 MBVCB.1879697562.ung ho chuong trinh NCHCCCL - Nguyen Thi Thanh Thuy.CT tu 0071000073326 NGUYEN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/4/2022 2,000,000 631828.020422.130745.ung ho MS 2022078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 2,000,000 920037.020422.053001.ung ho NCHCCCL Nhan 0347939797
2/4/2022 5,000,000 111755.020422.181328.Ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
2/4/2022 5,000,000 894524.020422.162100.Ung ho MS 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di
2/4/2022 10,000,000 610068.020422.223411.MS 2022 - 078 - be Nguyen Nu Tam Di FT22094309405797
2/4/2022 10,000,000 998401.020422.203859.Ung ho NCHCCCL TAMNM 0993378888
3/4/2022 5,000 MBVCB.1882767026.Tra Xuan Binh giup ms 2022079.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 20,000 MBVCB.1884083435.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.079 anh pham van hoa.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 20,000 MBVCB.1884068316.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.079(anh Pham Van Hoa).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 20,000 MBVCB.1882763552.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 25,000 636816.030422.062101.Ung ho MS 2022.075 Chau Le Thi An
3/4/2022 25,000 636717.030422.061932.Ung ho MS 2022.078 Be Nguyen Nu Tam Di
3/4/2022 40,000 441308.030422.102543.MS 2022 079
3/4/2022 50,000 699161.030422.223817.ms 2022 079 ung ho a Pham Van Hoa
3/4/2022 50,000 624938.030422.204704.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL PHAM NHU SANG 0978964267
3/4/2022 50,000 MBVCB.1883216703.MS 2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 50,000 MBVCB.1883211909.MS 2022.079(anh Pham Van Hoa).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 50,000 IBVCB.1883063921.Giup ma so 2202.079 anh Pham Van Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 50,000 659856.030422.071946.ung ho ms 2022.077 anh nguyen van lam
3/4/2022 50,000 431801.020422.233711.VCB;0011002643148;HA THI HIEN chuyen khoan cho anh Lam MS 2022 077
3/4/2022 70,000 TRAN MINH TAM chuyen tien
3/4/2022 80,000 133740.030422.220516.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.078 (NGUYEN NU TAM DI)-030422-22:04:32 133740
3/4/2022 80,000 133085.030422.220159.GD PHAM NGOC TUNG UHMS 2022.079 (PHAM VAN HOA)-030422-22:01:12 133085
3/4/2022 100,000 370529.030422.223037.Ung ho MS 2022.044 (em Bui Thi Phuong)
3/4/2022 100,000 134913.030422.221052.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.076 (PHAM VAN HOA)-030422-22:10:13 134913
3/4/2022 100,000 423012.030422.220901.ung ho ms 2022.076 chu Pham Van Hoa FT22094460336158
3/4/2022 100,000 134338.030422.220814.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.077 (NGUYEN VAN LAM)-030422-22:07:52 134338
3/4/2022 100,000 422200.030422.220658.ung ho ms 2022.075 chau Le Thi An FT22094200006629
3/4/2022 100,000 421615.030422.220533.ung ho ms 2022.077 anh Nguyen Van Lam FT22094916437850
3/4/2022 100,000 420940.030422.220353.ung ho ms 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di FT22094078606485
3/4/2022 100,000 419822.030422.220116.ung ho ms 2022.074 chau Bui Quang Huy FT22094211057224
3/4/2022 100,000 419293.030422.220001.ung ho ms 2022.079 anh Pham Van Hoa FT22094880060834
3/4/2022 100,000 571984.030422.190147.Ung ho MS2022 079 Pham Van Hoa
3/4/2022 100,000 018972.030422.180334.MS2022.079( pham van Hoa )
3/4/2022 100,000 042066.030422.175007.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.079 gd anh Pham Van Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22094932864676
3/4/2022 100,000 716179.030422.163644.IBFT MS 2022.079 anh Pham Van Hoa
3/4/2022 100,000 MBVCB.1883606794.Ung ho Ms 2022.078 ( be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 1018385441 DANG THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 100,000 017079.030422.152127.MS 2022.078( be Nguyen Nu Tam Di)
3/4/2022 100,000 679465.030422.145510.IBFT MS 2022.079 - Anh Pham Van Hoa
3/4/2022 100,000 677833.030422.145010.IBFT MS 2002.078 - Be Nguyen Nu Tam Di
3/4/2022 100,000 326463.030422.125016.Ung ho MS 2022077 anh Lam
3/4/2022 100,000 325846.030422.124825.Ung ho MS 2022076 chu Hoa
3/4/2022 100,000 020097042304031159382022dd6d033373.80134.115939.T ung ho A Pham Van Hoa MS 2022.079
3/4/2022 100,000 MBVCB.1882942087.Tran Le Ngoc Uyen ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0261003489441 TRAN LE NGOC UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 100,000 366703.030422.073102.NGUYEN THI YEN chuyen tien cho pham xuan hoa
3/4/2022 100,000 479459.030422.072919.NGUYEN THI YEN chuyen tien
3/4/2022 100,000 673378.030422.065823.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22094578208000
3/4/2022 180,000 MBVCB.1882965081.Ung ho MS 2022 078 Be Nguyen Nu Tam Di.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 180,000 MBVCB.1882961216.Ung ho MS 2022 079 Anh Pham Van Hoa.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 200,000 889037.030422.224658.Ung ho MS 2020.104 (ung ho cha con anh Long)
3/4/2022 200,000 189785.030422.213313.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22094371029404
3/4/2022 200,000 105817.030422.212448.Ung ho ma so MS 2022.079 ( anh pham van hoa )
3/4/2022 200,000 316576.030422.211516.VCB;0011002643148;fb dieu minh kinh gui ung ho ms2022060 be vo nguyen ngoc han
3/4/2022 200,000 096729.030422.211136.VCB;0011002643148;fb dieu minh kinh gui ung ho ms 2022072 chi thuy tien
3/4/2022 200,000 MBVCB.1884206546.NGUYEN QUANG TRUNG ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 0071004196987 NGUYEN QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 200,000 311436.030422.183008.Ung ho ms 2022.078 FT22094378915641
3/4/2022 200,000 MBVCB.1883686336.mac benh hiem ngheo.CT tu 0351000456861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 200,000 IBVCB.1883168378.MS 2022 079 anh Pham Van Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 200,000 327351.030422.125315.Ung ho MS 2022078 be Tam Di mong con som duoc chua tri
3/4/2022 200,000 325200.030422.124631.Ung ho MS 2022075 cau mong em An duoc som lanh benh
3/4/2022 200,000 289844.030422.110506.Ung ho MS 2022 079 anh PHAM VAN HOA
3/4/2022 200,000 741626.030422.095028.Ung ho MS 2022.079 pham van hoa FT22094713112558
3/4/2022 200,000 203065.030422.002229.Ung ho MS 2022 078 be Nguyen Nu Tam Di
3/4/2022 200,000 MBVCB.1882179845.Ung ho NCHCCCL + Trang + 0903629324.CT tu 0721000541240 NGO THI DOAN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 250,000 MBVCB.1883362000.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.079(anh Pham Van Hoa), Quang Hoa, Quang Xuong, Thanh Hoa.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 300,000 804485.030422.142937.MS 2022.079( pham van hoa)
3/4/2022 300,000 MBVCB.1883286124.MS 2022.079 ( a Pham Van Hoa ).CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 300,000 324029.030422.124250.Ung ho MS 2022074 hai bo con anh Thanh chau Huy mong moi dieu tot dep den voi hai bo con
3/4/2022 300,000 IBVCB.1882525322.Que Ngoc ung ho MS: 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 300,000 MBVCB.1882262089.PHI VIET HANH charity MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 360,000 907669.030422.162553.ung ho ms 2022.079 gia dinh anh Pham Van Hoa
3/4/2022 500,000 945262.030422.220815.Ung ho MS 2022.079 anh Pham Van Hoa
3/4/2022 500,000 MBVCB.1884414636.ms 2022074 chau Bui Quang Huy.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 500,000 MBVCB.1884406195.MS 2022079 anh Pham Van Hoa.CT tu 1017247959 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 500,000 042859.030422.175108.UH MS 2022 079 anh Pham Van Hoa FT22094643032731
3/4/2022 500,000 966988.030422.170424.ung ho MS 2022.079 anh Pham Van Hoa
3/4/2022 500,000 086879.030422.141222.MS 2022 079 anh Pham Van Hoa
3/4/2022 500,000 MBVCB.1883175181.Ung MS 2022.079.CT tu 0011004119555 NGUYEN THI NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 500,000 MBVCB.1883122281.Cau mong khong con dua tre nao phai chiu canh chia ly gia dinh.CT tu 0671004128979 VO CONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 500,000 050182.030422.093828.ung ho MS 2022.079 Pham Van Hoa FT22094757099008
3/4/2022 500,000 IBVCB.1882393666.MS 2022 077 anh NGUYEN VAN LAM tp Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 500,000 IBVCB.1882390911.MS 2022 078 be NGUYEN NU TAM DI tinh Dak Nong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 500,000 MBVCB.1882363216.Ms 2022 079.CT tu 0011004341528 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/4/2022 500,000 587643.020422.235230.ung ho MS 2022.078 Be Nguyen Nu Tam Di
3/4/2022 900,000 387944.030422.155310.Ung ho MS 2022 075 2022 076 MS 2022 077
3/4/2022 1,000,000 012145.030422.144822.UNG HO MS 2022.079(ANH PHAM VAN HOA)-030422-14:47:54 012145
3/4/2022 1,000,000 946673.030422.103803.UNG HO MS2022.078(BE NGUYEN NU TAM DI)-030422-10:38:03 946673
3/4/2022 1,000,000 IBVCB.1882234504.Ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0561000568230 NGUYEN HUU BIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/4/2022 5,000,000 685073.030422.075837.Ong Tu Van giup do MS 2022.078 be Nguyen Nu Tam Di
3/4/2022 5,000,000 678608.030422.074956.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.079 anh Pham Van Hoa
4/4/2022 1,000 IBVCB.1886530271.a.CT tu 1026837669 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2022 2,500 368781.040422.183346.ung ho MS 2022 079 NAM MO A DI DA PHAT
4/4/2022 2,500 359277.040422.183110.ung ho MS 2022 078 NAM MO A DI DA PHAT
4/4/2022 5,000 MBVCB.1885325272.Tra Xuan Binh giup ms 2022080.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2022 5,555 640988.040422.195516.ung ho MS 2022 080
4/4/2022 10,000 MBVCB.1886627874.TT .CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2022 20,000 602621.040422.225728.Chuyen tienUng ho NCHCCCL Trang 0385759222
4/4/2022 20,000 MBVCB.1887637675.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0181003651720 NGUYEN PHUC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 20,000 MBVCB.1886968936.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.080 be kieu bao khang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 20,000 MBVCB.1885411613.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 50,000 649736.050422.012543.Chuyen tien ung ho ma so 2022.064 chi ngo thi thu ha mat chan
4/4/2022 50,000 MBVCB.1887725827.ms 2022.072 chi Thuy Tien.CT tu 0451000514210 LE HAI CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 50,000 201629.040422.201641.VCB;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan
4/4/2022 50,000 MBVCB.1884915538.Ms 2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 50,000 285334.040422.071448.Ung ho MS 2022080 be Kieu Bao Khang FT22094309900202
4/4/2022 50,000 MBVCB.1884667124.ung ho MS 2022.080.CT tu 0031000147381 VU DUY TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 50,000 270644.040422.051811.Ung ho MS 2022.080 FT22094463356159
4/4/2022 100,000 602483.050422.010124.MS 2022.064 - chi Ngo Thi Thu Ha FT22095127087307
4/4/2022 100,000 092677.050422.002816.Ung ho MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
4/4/2022 100,000 159835.040422.232233.MS 2022 047 anh Nguyen Kim Phong
4/4/2022 100,000 158344.040422.232121.MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
4/4/2022 100,000 069517.040422.230027.Ung ho MS 2022.080 be KIEU BAO KHANG FT22095965790965
4/4/2022 100,000 020097042304042213582022da26281180.52029.221357.ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
4/4/2022 100,000 999013.040422.215319.VCB;0011002643148;MS 202 2 078 nguyen nu tam di
4/4/2022 100,000 MBVCB.1887560154.Ung ho Ma So 2022.074(chau Bui Quang Huy).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 100,000 388232.040422.211403.Ung ho NCHCCCL Hien 0962016401
4/4/2022 100,000 935883.040422.210954.Ung ho NCHCCCL doan 0368245430
4/4/2022 100,000 MBVCB.1887326790.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.078 ( be NGUYENNUTAMDI o Dak Nong ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 100,000 MBVCB.1887319875.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.80 ( be KIEUBAOKHANG o Ha Nam ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 100,000 MBVCB.1887315067.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.79 ( anh PHAMVANHOA o Thanh Hoa ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 100,000 190080.040422.185410.UNG HO MS 2022.080 ( BE KIEU BAO KHANG )
4/4/2022 100,000 706219.040422.185246.MS 2022.068 chau Khanh Hien
4/4/2022 100,000 MBVCB.1886307569.Kho Khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2022 100,000 500628.040422.144322.Ung ho MS2022 080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 100,000 MBVCB.1885927079.PHAM VAN THANG chuyen tien ung ho ms 2022.080 be kieu bao khang .CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 100,000 296889.040422.124645.UNG HO MS 2022 .080 BE KIEU BAO KHANG -040422-12:46:17 296889
4/4/2022 100,000 0200970423040412440320223bef405975.19282.124404.T ung ho Kieu Bao Khang MS 2022.080
4/4/2022 100,000 259367.040422.110804.Ung ho MS 2022080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 100,000 647262.040422.104929.ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 100,000 SHGD:10000226.DD:220404.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.073ung ho anh Phan Gia Huy va chi Phan Thi Thu Uyen
4/4/2022 100,000 297145.040422.082708.VU CONG HUU chuyen khoan ung ho MS 2022 080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 100,000 638422.040422.081856.MS 2022.080 KIEU BAO KHANG
4/4/2022 100,000 368014.040422.081700.Ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang)
4/4/2022 100,000 352521.040422.080552.VCB;0011002643148;MS 2022 080
4/4/2022 100,000 291989.040422.073658.Ung ho Ms 2022.074 Bui Quang Huy FT22094416626603
4/4/2022 100,000 291343.040422.073453.Ung ho Ms 2022-072 FT22094300203160
4/4/2022 100,000 MBVCB.1884749061.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 100,000 559666.030422.235533.ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
4/4/2022 150,000 157231.040422.232026.MS 2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han
4/4/2022 150,000 154561.040422.231821.MS 2022 048 be My Duyen
4/4/2022 150,000 153379.040422.231723.MS 2022 063 be Nguyen Thao My
4/4/2022 150,000 072013.040422.223232.Ms 2022 080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 150,000 071175.040422.222933.Ms 2022 079 anh Pham Van Hoa
4/4/2022 200,000 MBVCB.1887696850.ung ho ma so ms 2022.072 chi Thuy Tien.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 IBVCB.1887695502.ung ho MS 2022.072, chi Thuy Tien.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 136019.040422.223600.MoMoT01698223890T22719812283T970436TUng Ho Ma So 2022 072 chi thuy tien
4/4/2022 200,000 057503.040422.223135.Ung ho MS 2022.072 - chi Thuy Tien FT22095461360045
4/4/2022 200,000 920282.040422.222808.Ung ho NCHCCCL + Hoang Van Que + 0961707299
4/4/2022 200,000 576186.040422.222101.Ung ho MS 2022.072 chi Thuy Tien
4/4/2022 200,000 0200970423040422192320229bb5286843.52201.221922.Ung ho MS 2022.072 ( chi Thuy Tien)
4/4/2022 200,000 903357.040422.204857.ung ho MS 2022.078 Be Nguyen Nu Tam Di
4/4/2022 200,000 866983.040422.202822.Ung ho MS 2022.080 Be Kieu Bao Khang
4/4/2022 200,000 166353.040422.174029.IBFT ung ho ms 2022.080
4/4/2022 200,000 779204.040422.164750.Ung ho ms 2022.080 kieu bao trang FT22094072702786
4/4/2022 200,000 849374.040422.162125.ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 200,000 IBVCB.1886216193.MS 2022 080 be Kieu Bao Khang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2022 200,000 020097042304041349042022518e505841.23134.134907.ung ho MS 2022.080
4/4/2022 200,000 117546.040422.105027.Ung ho Ms 2022.080 FT22094571597940
4/4/2022 200,000 MBVCB.1885353580.MS 2022.079.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 MBVCB.1885349731.MS 2022.078.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 MBVCB.1885346024.MS 2022.080.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 MBVCB.1884970838.Ung ho MS 2022.027 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 SHGD:10000256.DD:220404.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.075chuc chi Le Thi An mau khoe
4/4/2022 200,000 SHGD:10000255.DD:220404.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.074chuc anh Bui Quang Huy mau khoe
4/4/2022 200,000 SHGD:10000171.DD:220404.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.072ung ho gia di h co Nguyen Thuy Tien
4/4/2022 200,000 205811.040422.084455.ung ho MS 2022 080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 200,000 319528.040422.083346.MS 2022.080 be Kieu Bao Khang FT22094383028443
4/4/2022 200,000 605394.040422.082929.Ung ho MS 2022 080 be KIEU BAO KHANG
4/4/2022 200,000 MBVCB.1884822627.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 200,000 688511.040422.081102.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
4/4/2022 200,000 247666.040422.080519.LE VAN THANG ung ho MS 2022 079
4/4/2022 200,000 627901.040422.070600.MS 2022.080 Be Kieu Bao Khang
4/4/2022 200,000 281758.040422.065918.Ung ho MS 2022.080, be Kieu Bao Khang FT22094070698265
4/4/2022 200,000 255305.040422.055218.TKP ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 240,000 596944.040422.211316.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Doan van An 0914312769
4/4/2022 250,000 MBVCB.1885933133.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.080(be Kieu Bao Trang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 300,000 MBVCB.1887778610.MS 2022.064 Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0501000059311 LE TRUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 300,000 556916.050422.003622.MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)-050422-00:36:22 556916
4/4/2022 300,000 MBVCB.1886788641.ms 2022.80.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 300,000 IBVCB.1886768222.LE VAN CONG chuyen khoan ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 0011004023595 LE VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 300,000 462913.040422.111328.MS 2022.076 chu Pham Van Hoa FT22094283917130
4/4/2022 300,000 270933.040422.081606.Ung ho MS 2022 080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 300,000 683099.040422.080652.ung ho ms 2022.080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 300,000 471081.040422.055320.ms 2022.080 FT22094800817032
4/4/2022 300,000 164492.040422.054241.MS 2022.080 (BE KIEU BAO KHANG)-040422-05:42:40 164492
4/4/2022 400,000 023030.040422.082055.Ong ba KhaiTam gui chau Kieu Bao Khang,ms 2022.080.
4/4/2022 500,000 MBVCB.1887784375.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0121000877517 TRAN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 500,000 092457.050422.002549.Ung ho MS 2022 072 chi Thuy Tien
4/4/2022 500,000 MBVCB.1887759442.VU XUAN HUY chuyen tien MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0931004177748 VU XUAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 500,000 MBVCB.1887745619.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0531000289698 TRAN HOANG BAO LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 500,000 089771.050422.000106.ung ho ms 2022064 ngo thi thu ha
4/4/2022 500,000 608353.040422.230604.ung ho NCHCCCL mo 0357311256
4/4/2022 500,000 932686.040422.193214.Ung ho chi Duong Thi Net FT22094933143036
4/4/2022 500,000 931096.040422.193007.Ung ho be Kieu Bao Khang FT22094133434849
4/4/2022 500,000 161354.040422.165316.ung ho MS 2022.080
4/4/2022 500,000 423659.040422.154959.MS 2022 075 chau Le Thi An
4/4/2022 500,000 739095.040422.154903.MS 2022 080 be Kieu Bao Khanh
4/4/2022 500,000 166135.040422.153513.ung ho MS 2022 080 be KIEU BAO KHANG
4/4/2022 500,000 127790.040422.151153.ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
4/4/2022 500,000 959393.040422.133822.Chuyen tien ung ho be Kieu Bao Khang ms 2022080
4/4/2022 500,000 MBVCB.1885857173.ung ho ms 2022.079(anh pham van hoa).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 500,000 MBVCB.1885621915.Giup do ma so 4439.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 500,000 265806.040422.112631.ung ho MS 2022 080 chau Kieu Bao Khang
4/4/2022 500,000 MBVCB.1885600205.ms 2022 080 uh Kieu Bao Khang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/4/2022 500,000 MBVCB.1885595211.Ungg ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 500,000 019354.040422.110729.ZP68EJ726M6T 220404000099905 Ung ho MS 2022.077. Nguyen Van Lam
4/4/2022 500,000 019279.040422.110601.ZP68EJ726M3F 220404000100754 Ung ho MS 2022.075. Le Thi An
4/4/2022 500,000 066493.040422.102825.Ung ho MS 2022 080 Kieu Bao Khang
4/4/2022 500,000 SHGD:10027318.DD:220404.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 500,000 183402.040422.081348.UNG HO MS 2022.080 ( BE KIEU BAO KHANG)-040422-08:13:47 183402
4/4/2022 500,000 714288.040422.075514.VCB;0011002643148;NGUYEN PHUONG SON chuyen khoan
4/4/2022 500,000 270791.040422.052149.MS 2022.080 be Kieu Bao Khang FT22094847089209
4/4/2022 800,000 294804.040422.074503.MS 2022.079 FT22094950733009
4/4/2022 1,000,000 918925.040422.212823.Ung ho NCHCCCL Loan 0903801235
4/4/2022 1,000,000 394299.040422.184045.MS 2022 080 be Kieu Bao Khang
4/4/2022 1,000,000 185631.040422.134201.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang)
4/4/2022 1,000,000 284118.040422.121409.UNG HO NCHCCCL NGUYEN VAN HOA SN 1943 SDT 028.38663740-040422-12:14:08 284118
4/4/2022 1,000,000 895112.040422.073649.Ung ho ms 2022.080 (Be Kieu Bao Khang)
4/4/2022 1,000,000 721445.040422.064106.ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang. Ha Nam
4/4/2022 2,000,000 MBVCB.1887746094.Ms 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 2,000,000 MBVCB.1885848441.ung ho ms 2022.080(be kieu bao khang).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 8,000,000 MBVCB.1884731333.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 0871000687979 TRAN THANH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/4/2022 20,000,000 237245.040422.103540.MS2022080 BE KIEU BAO KHANG-040422-10:35:40 237245
5/4/2022 1,000 IBVCB.1889001102.15.CT tu 1016678746 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 1,000 IBVCB.1888999116.15.CT tu 1026169163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 1,000 IBVCB.1888974271.15.CT tu 1025768839 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 1,000 IBVCB.1888973116.15.CT tu 9906926078 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 2,500 296180.050422.082756.ung ho MS 2022 081 NAM MO A DI DA PHAT
5/4/2022 5,000 MBVCB.1888930627.Tra Xuan Binh giup ms 2022081.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 20,000 MBVCB.1890592457.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.081(co Tran Thi Kim Phuong ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 20,000 348410.050422.185736.Ung ho NCHCCCL; Nguyen Thi My Phuong; sn 1965
5/4/2022 20,000 MBVCB.1890134186.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.081 co tran thi kim phuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 20,000 MBVCB.1888276972.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 25,000 944735.050422.210313.UNG HO UNG HO MS 2022.081 (CO TRAN THI KIM PHUONG)-050422-21:03:13 944735
5/4/2022 30,000 292867.050422.183123.Ung ho NCHCCCL THIEU BINH PHUONG 0397453376
5/4/2022 30,000 207847.050422.132705.MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 50,000 591139.050422.224207.Ms 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 50,000 MBVCB.1890643626.NGUYEN HOANG LONG chuyen tien.CT tu 0351000661696 NGUYEN HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 50,000 IBVCB.1889625099.Giup ma so 2202.081 co Tran Thi Kim Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 50,000 IBVCB.1889615078.Giup ma so 2022.080 be Kieu Bao Khang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 50,000 925483.050422.114533.MS 2022 064 chi NGO THI THU HA
5/4/2022 50,000 020097042304051107142022e019735470.67742.110711.T ung ho co Tran thi Kim Phuong MS 2022.081
5/4/2022 64,000 190835.050422.225113.Ung ho NCHCCCL Seventeen Kim Mingyu 0969910116
5/4/2022 100,000 MBVCB.1890017251.Ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 417858.050422.175811.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang). Nguoi gui: Phuong Hai
5/4/2022 100,000 MBVCB.1889923131.VO THI THU SUONG chuyen tien ung ho NCHCCCL - VO THI THU SUONG - 0903812644.CT tu 0381000408053 VO THI THU SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 SHGD:10030593.DD:220405.BO:PHUNG NGUYEN NGOC THO.Remark:MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 100,000 296786.050422.152304.2022.064 ung ho Ngo Thi Thu Ha FT22095767401077
5/4/2022 100,000 382253.050422.142737.Ung ho MS2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 100,000 532307.050422.135212.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Lan Dinh 0354824188
5/4/2022 100,000 227205.050422.134154.Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong FT22095270344214
5/4/2022 100,000 MBVCB.1888935495.MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1888721852.MS2022064 chi ngo thi thu ha.CT tu 0611000184382 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 100,000 376082.050422.113151.ung ho NCHCCCL Nhi 0946027567
5/4/2022 100,000 645389.050422.111222.ung ho MS 2022.081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 100,000 MBVCB.1888430429.Ms 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 897782.050422.093553.Chuyen tien ung ho MS 2022.081 co Tran thi kim Phuong
5/4/2022 100,000 100997.050422.090459.ung ho MS 2022 . 081 (Tran Thi Kim Phuong)
5/4/2022 100,000 MBVCB.1888142934.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 MBVCB.1888135593.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.181 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 170667.050422.084107.MS 2022.064-Chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 100,000 MBVCB.1888037617.MS 2022.080 (be kieu bao khang).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 100,000 117822.050422.073724.MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 100,000 769227.050422.073249.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 100,000 085413.050422.043954.Nguyen Ngoc Tu ung ho ma so 2022 064 Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 120,000 299934.050422.092139.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 064 Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 150,000 514240.050422.194547.Ms 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 150,000 MBVCB.1888140512.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 MBVCB.1890800448.Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong.CT tu 0301000329720 NGUYEN VAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 829616.050422.201639.Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong FT22095771305872
5/4/2022 200,000 771829.050422.201213.nhaahn ung ho ms 2022.081
5/4/2022 200,000 181061.050422.201127.ung ho MS 2022 081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 200,000 476415.050422.192438.UngHoNCHCCCL
5/4/2022 200,000 MBVCB.1890297884.MS 2022.080 Kieu Bao Khang.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 618145.050422.184355.ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 200,000 598650.050422.165703.Ung ho MS 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 200,000 727657.050422.160309.Ung ho Ms 2022 081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 200,000 MBVCB.1889438831.MS 2022 076 chu Pham Van Hoa.CT tu 0011004028691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 200,000 678438.050422.112928.Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
5/4/2022 200,000 322570.050422.112834.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN BO 0978555408 FT22095504640400
5/4/2022 200,000 675382.050422.112744.Ung ho MS 2022.081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 200,000 IBVCB.1888653267.ung ho MS 2022.064, chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 MBVCB.1888642718.Ung ho MS 2022.080 ( Be Kieu Bao Khang).CT tu 0581000742085 HUYNH THI KIM LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 MBVCB.1888531692.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 1013014436 THAI HOANG VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 IBVCB.1888384616.MS 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 200,000 MBVCB.1888328750.VO VAN DINH ung ho co Tran Thi Kim Phuong-MS 2022.081.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 200,000 910038.050422.094156.Chuyen tien ung ho MS 2022.080 be Kieu bao Khang
5/4/2022 200,000 211755.050422.093636.Ung ho MS 2022.081. Co Tran Thi Kim Phuong FT22095048402869
5/4/2022 200,000 229330.050422.092008.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
5/4/2022 200,000 276637.050422.084045.Ms 2022 064
5/4/2022 200,000 565895.050422.032037.MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)-050422-03:20:37 565895
5/4/2022 250,000 MBVCB.1888728594.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 250,000 041717.050422.085409.Ung ho MS 2022.069 FT22095971212575
5/4/2022 250,000 041217.050422.085311.Ung ho MS 2022.081 FT22095715851046
5/4/2022 300,000 880142.050422.201222.TRUONG VAN QUANG Chuyen tien ung ho MS2022.080 (be KIEU BAO KHANG
5/4/2022 300,000 610646.050422.184014.MS 2022.080
5/4/2022 300,000 MBVCB.1889908686.PHI VIET HANH charity MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1889900257.PHI VIET HANH chArity MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1889890079.PHI VIET HANH charity MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 510355.050422.143716.IBFT Ung ho NCHCCCL 4-2022
5/4/2022 300,000 169067.050422.115922.Ung ho NCHCCCL BK FT22095314081170
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888727894.ung ho ms 2022.078(be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888721459.ung ho ms 2022.079(anh Pham Van Hoa).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888715675.ung ho ms 2022.080(be Kieu Bao Khang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888677783.Ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0711000247402 LE DUC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 270943.050422.103656.Ms 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22095207739080
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888308315.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.081( co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888257092.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2022.081 co Phuong.CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 MBVCB.1888056010.Ong ba KhaiTam gui chau Tran Thi Kim Phuong,ms2022.081 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 024127.050422.081735.Ung ho MS 2022.081- co Tran Thi Kim Phuong- p.6 , q10, TPHCM FT22095504028482
5/4/2022 300,000 IBVCB.1887853287.Ung ho MS 2022.073 (Gia dinh chau Gia Huy),Quang Nam.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 300,000 IBVCB.1887850582.Ung ho MS 2022.074(chau Bui Quang Huy), Tinh Son La.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 400,000 MBVCB.1888699331.ung ho ms 2022.064 Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0881000448156 NGUYEN TAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 400,000 Sender:01307001.DD:050422.SHGD:10001379.BO:NGUYEN THI THU THUY.IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
5/4/2022 500,000 491022.050422.233127.UNG HO MS 2022.081 CO TRAN THI KIM PHUONG
5/4/2022 500,000 502343.050422.163440.MS 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 500,000 562118.050422.155157.Ung ho MS 2022.081 Co Tran Thi Kim Phuong FT22095322167040
5/4/2022 500,000 IBVCB.1889468341.NGUYEN VAN THANG ung ho MS 2022.081 Co Tran Thi KimPhuong.CT tu 0711000263227 NGUYEN VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 MBVCB.1889029731.Ung ho NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY HOANG ANH 0932051088.CT tu 0181003406735 VU NGUYEN HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 375507.050422.133255.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022081 Co Tran Kim Phuong
5/4/2022 500,000 MBVCB.1888961494.ms 2022 081 uh Tran Thi Kim Phuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/4/2022 500,000 179077.050422.121522.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22095634537003
5/4/2022 500,000 MBVCB.1888711002.ung ho ms 2022.081(co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 871335.050422.112941.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
5/4/2022 500,000 MBVCB.1888648603.Ung ho MS 2022.081 co Tran thi kim Phuong.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 300125.050422.111230. ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong), hoac chu Tran Thanh Xuan, Dien thoai: 0916911445.
5/4/2022 500,000 597854.050422.104829.Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
5/4/2022 500,000 594117.050422.104618.Ung ho MS 2022.079 anh Pham Van Hoa
5/4/2022 500,000 076644.050422.094841.ung ho ma so 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong FT22095846969767
5/4/2022 500,000 047019.050422.090306.ung ho MS 2022.078. be nguyen nu tam di FT22095167580363
5/4/2022 500,000 059547.050422.090059.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 500,000 155463.050422.082706.MS 2022.064 - Ngo Thi Thu Ha FT22095155637722
5/4/2022 500,000 02009704230405081725202226fc475530.58199.081722.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
5/4/2022 500,000 904314.050422.073504.VCB;0011002643148;NGUYEN THI MINH THAO ung ho MS2022081 Co TTKim Phuong
5/4/2022 500,000 MBVCB.1887937643.Giup do ma so 2022.081.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 500,000 020097042304050725382022eb5f438147.56978.072539.MS 2022.064
5/4/2022 500,000 115045.050422.072403.MS 2022 081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 500,000 152735.050422.062856.Ung ho ms 2022.081 co tran thi kim phuong
5/4/2022 1,000,000 ANH NAM GUI GIUP MS 2022.081 (CO TRAN THI KIM PHUONG)
5/4/2022 1,000,000 MBVCB.1889562009.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Trang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 1,000,000 MBVCB.1889557120.ung ho MS 2022.081 (co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 1,000,000 668395.050422.154726.ung ho ma so 2022 081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 1,000,000 998604.050422.145106.Ung ho hoan canh chu Pham Van Hoa MS 2022.076
5/4/2022 1,000,000 MBVCB.1888394478.ung ho MS 2022 080 be KIEU BAO KHANG.CT tu 0421003868494 LE THUY TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 1,000,000 MBVCB.1888032612.Ms 2022.64 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0831000042990 NGUYEN DUC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 1,000,000 MBVCB.1888017299.Ung ho MS 2022.081(co tran thi kim phuong).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 1,000,000 569641.050422.054937.MS 2022.064 CHI NGO THI THU HA-050422-05:49:37 569641
5/4/2022 2,000,000 897245.050422.190121.UNG HO NCHCCCL, WT, 09XXXX-050422-19:01:20 897245
5/4/2022 2,000,000 MBVCB.1889644518.MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 2,000,000 MBVCB.1888496270.ung ho ms 2022.081(co tran thi kim phuong).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/4/2022 2,000,000 719433.050422.073331.ung ho MS 2022.081
5/4/2022 3,000,000 784531.050422.083008.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.081 Co Tran Thi Kim Phuong
5/4/2022 3,500,000 SHGD:10010818.DD:220405.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 081; 080; 079; 078; 077; 075; 074
6/4/2022 2,500 190838.060422.131750.ung ho MS 2022 082 NAM MO A DI DA PHAT
6/4/2022 5,000 MBVCB.1891729876.Tra Xuan Binh giup ms 2022082.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 20,000 MBVCB.1893164830.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.082 em ho hoai anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 20,000 SHGD:10009105.DD:220406.BO:DANG THI NHUNG.Remark:Ung ho chuong trinh NCHCCCL
6/4/2022 20,000 164801.060422.061645.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
6/4/2022 25,000 627795.060422.061416.Ung ho MS 2022.081 Co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 25,000 625725.060422.061129.Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
6/4/2022 50,000 057140.060422.212237.Ung ho NCHCCCL
6/4/2022 50,000 325785.060422.194438.2022.074 BUI QUANG HUY-060422-19:44:38 325785
6/4/2022 50,000 IBVCB.1892175842.Giup ma so 2202.082 em Ho Hoai Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 50,000 445450.060422.123725.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022077 anh Nguyen Van Lam
6/4/2022 50,000 352533.060422.123552.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022081 co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 50,000 200484.060422.113437.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343 FT22096766645166
6/4/2022 50,000 879829.060422.084832.Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 50,000 633710.060422.063332.ung ho ms 2022.077 a nguyen van lam
6/4/2022 50,000 633583.060422.063249.ung ho ms 2022.081 co tran thi kim phuong
6/4/2022 100,000 634135.060422.230252.NGUYEN QUANG HOA ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
6/4/2022 100,000 379403.060422.213034.gui ma so 2022 054 055
6/4/2022 100,000 843377.060422.211413.ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
6/4/2022 100,000 051801.060422.211015.Ung ho MS 2022077 anh Lam mong anh duoc chua tri
6/4/2022 100,000 045782.060422.210012.Ung ho NCHCCCL
6/4/2022 100,000 646357.060422.192103.ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh
6/4/2022 100,000 957888.060422.175117.Ung ho MS 2022 082 em HO HOAI ANH
6/4/2022 100,000 450061.060422.161847.Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang FT22096758389553
6/4/2022 100,000 118219.060422.142838.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 082 em Ho Hoai Anh
6/4/2022 100,000 236651.060422.134441.ung ho NCHCCCL Bui Thi Hanh 0964301407 FT22096912220563
6/4/2022 100,000 836817.060422.133411.Chuyen tien ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
6/4/2022 100,000 223806.060422.133105.Ung ho MS 2022 081
6/4/2022 100,000 220607.060422.132953.Ung ho MS 2022 077
6/4/2022 100,000 565259.060422.132925.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022081 cho co tran thi kim phuong
6/4/2022 100,000 944306.060422.125744.ung ho MS 2022 081 Co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 100,000 137730.060422.125615.ung ho MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam
6/4/2022 100,000 134502.060422.125457.ung ho MS 2022 079 anh Pham Van Hoa
6/4/2022 100,000 MBVCB.1892022963.Ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 100,000 MBVCB.1892017604.Ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 100,000 MBVCB.1892008196.Ung ho MS 2022.069 (em Tran Thi Thu Huong). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 100,000 MBVCB.1892001932.Ung ho MS 2022.081 (co Tran Thi Kim Phuong). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 100,000 632505.060422.105732.Ung ho MS 2022 082 ho hoai anh
6/4/2022 100,000 831221.060422.084250.ung ho MS 2022081 Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 100,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Khac Thanh 0769626082
6/4/2022 100,000 498833.060422.065226.MAC THI THAM Chuyen tien UH NCHCCCL 0985038094
6/4/2022 100,000 119510.060422.060522.Ung ho Ms 2022 080 Be Kieu Bao Khang
6/4/2022 150,000 273532.060422.151338.Ms 2022 082 em Ho Hoai Anh
6/4/2022 150,000 448416.060422.132728.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022o82 cho em ho hoai anh
6/4/2022 150,000 320295.060422.083300.Vien gach nho ung ho 3 ma so 077 079 080
6/4/2022 200,000 200045.060422.215904.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
6/4/2022 200,000 081160.060422.215658.MS 2022.082( em Ho Hoai Anh)
6/4/2022 200,000 706522.060422.211052.Ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh FT22097223507089
6/4/2022 200,000 830512.060422.171129.ms 2022.082 em Ho Hoai Anh
6/4/2022 200,000 441337.060422.161044.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - MS 2022.081 FT22096270904213
6/4/2022 200,000 674870.060422.155002.MS 2022 082 e ho hoai anh
6/4/2022 200,000 MBVCB.1892519462.MS 2022077.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 200,000 MBVCB.1892487254.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.082(Ho Hoai Anh).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 MBVCB.1892270847.Ung ho MS 2022.082.CT tu 0081001177091 THAI VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 000396.060422.132452.Ms 2022 080 be Kieu Bao Khang
6/4/2022 200,000 276273.060422.131350.DO TRUNG KIEN UNG HO EM HO HOAI ANH MS2022.082 FT22096496643999
6/4/2022 200,000 783182.060422.125313.Ung ho MS 2022.082 Ho Hoai Anh
6/4/2022 200,000 IBVCB.1892117129.MS 2022 082 em Ho Hoai Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 200,000 MBVCB.1892033058.Ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh.CT tu 0011002708039 NGUYEN DUC LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 MBVCB.1892013831.Ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 724315.060422.113050.Ung ho MS 2022 082 e Ho Hoai Anh
6/4/2022 200,000 MBVCB.1891802559.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.081 .CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 MBVCB.1891782386.MS 2022.082 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 MBVCB.1891702887.PHAM THI MINH THUY chuyen tien ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 1017830364 PHAM THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 586814.060422.100229.MS 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 200,000 579847.060422.100022.MS 2022 082 Ho Hoai Anh
6/4/2022 200,000 MBVCB.1891372563.Ung ho NCHCCCL Nhom ban VT.CT tu 0481000616649 PHAM THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 IBVCB.1891320133.Ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 300,000 220382.060422.221830.ung ho MS 2022.073 ( gia dinh chau Gia Huy)
6/4/2022 300,000 215580.060422.221358.ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang)
6/4/2022 300,000 214587.060422.221302.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
6/4/2022 300,000 709301.060422.221229.ung ho ma so 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
6/4/2022 300,000 211215.060422.220945.ung ho MS 2022.081 (co Tran Thi Kim Phuong)
6/4/2022 300,000 652655.060422.192442.ung ho MS 2022.053 em Pham Dinh Thuc
6/4/2022 300,000 MBVCB.1893464001.UNG HO MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 300,000 360600.060422.153324.ung ho MS 2022082 (em Ho Hoai Anh)
6/4/2022 300,000 035135.060422.145206.CK nhanh - MS 2022082 Ho Hoai Anh
6/4/2022 300,000 849683.060422.144556.Ung ho MS.2022.082 em Ho Hoai Anh
6/4/2022 300,000 MBVCB.1892484507.Ong ba KhaiTam gui chau Ho Hoai Anh,ms 2022.082 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 300,000 829511.060422.132910.Ung ho ma so 2022.082 em Ho Hoai Anh
6/4/2022 300,000 MBVCB.1891786881.chuyen tien ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0021000389828 HOANG DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 300,000 483634.060422.104330.ung ho ma so 2022. 082 em ho hoai anh
6/4/2022 350,000 IBVCB.1892752116.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 350,000 IBVCB.1892742405.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 350,000 IBVCB.1892723592.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 218415.060422.221638.ung ho MS 2022.072 (chi Thuy Tien)
6/4/2022 500,000 217047.060422.221520.ung ho MS 2022.076 ( chu Pham Van Hoa)
6/4/2022 500,000 206981.060422.220535.ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
6/4/2022 500,000 685457.060422.195339.UNG HO MS 2022.079 (anh PHAM VAN HOA)
6/4/2022 500,000 187478.060422.185529.Ung ho MS 2022 082 HO HOAI ANH
6/4/2022 500,000 293957.060422.182105.UNG HO MS 2022.082 (EM HO HOAI ANH)-060422-18:21:03 293957
6/4/2022 500,000 MBVCB.1893162131.MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0121001394640 HOANG HONG QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 MBVCB.1892947017.Ung ho MS 2022.082 ( ho hoai anh ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 569157.060422.151446.Ung ho MS 2022.080. Kieu Bao Khang
6/4/2022 500,000 MBVCB.1892509247.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien nho Vietnamnet ho tro MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh - Lai Chau) chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 763153.060422.143923.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 082 em HO HOAI ANH
6/4/2022 500,000 889665.060422.140809.MS 2022.082 ung ho Ho Hoai Anh
6/4/2022 500,000 506266.060422.131146.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022082 chau Ho Hoai Anh o xa Muong So huyen Phong Tho tinh Lai Chau
6/4/2022 500,000 553402.060422.112512.Dang Tran Doan Trang ung ho Ma so 2022.082( em Ho Hoai Anh)
6/4/2022 500,000 MBVCB.1891855705.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.082(em Ho Hoai Anh), Muong So, Phong Tho, Lai Chau.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 SHGD:10005927.DD:220406.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022081 co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 500,000 SHGD:10009178.DD:220406.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong
6/4/2022 1,000,000 MBVCB.1893575724.DINH VIET DUNG ung ho chau Nguyen Nu Tam Di Ms 2022.078.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 MBVCB.1893570893.DINH VIET DUNG ung ho co Tran Thi Kim Phuong, Ms 2022.081.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 MBVCB.1893564028.DINH VIET DUNG ung ho chau Khanh Hien (Ms 2022.068).CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 MBVCB.1893557682.DINH VIET DUNG ung ho be Kieu Bao Khang Ms 2022.080.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 120312.060422.192309.ung ho MS 2202.077 anh NGUYEN VAN LAM
6/4/2022 1,000,000 487384.060422.192019.ung ho MS 2202.082 EM HO HOAI ANH
6/4/2022 1,000,000 /Ref:PALPM20DJ89{//}/Ref:PALPM20DJ89{//}LP VNM20DJ89 UNG HO MS 2022.067BO CON ANH CONG DVC:MR LE TIEN DUNG
6/4/2022 1,000,000 615862.060422.152539.ung ho MS 2022 . 082 (em Ho Hoai Anh, muong do, Phong Tho, LCh)
6/4/2022 1,000,000 154299.060422.132049.UNG HO MS 2022.082 (EM HO HOAI ANH)-060422-13:20:46 154299
6/4/2022 1,000,000 IBVCB.1891759001.Ghi ro ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0121000780857 DAO DUY BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 102001.060422.103502.VCB;0011002643148;BUI VAN THO chuyen khoan
6/4/2022 1,000,000 0200888899040610105020220001010179.88088.101050.Ung ho MS2022.077 Anh Nguyen Van Lam VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 VCBPAY.1891387203.ung ho MS 2022.077.CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 942696.060422.055342.Ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong. Tp HCM
6/4/2022 1,500,000 MBVCB.1893553069.DINH VIET DUNG ung ho Ms 2022.082 (Ho Hoai Anh).CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 2,000,000 MBVCB.1891273808.Ung ho MS 2022.079(anh Pham Van Hoa).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 2,000,000 MBVCB.1891253521.Ung ho Ms 2022.081(co Tran Thi Kiem Phuong).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 4,000,000 MBVCB.1891268499.Ung ho MS 2022.077(anh Nguyen Van Lam).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 16,000,000 NGUYEN BACH TRANG NT//GIUP DO MA SO 2022.069 10 TRIEU VND, MA SO 2022.076 6 TRIEU VND. TC:16 TRIEU VND
7/4/2022 1,000 IBVCB.1897138252.qwe.CT tu 1014482542 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 1,000 IBVCB.1897016991.qwe.CT tu 1023354549 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 2,500 524615.070422.093855.ung ho MS 2022 083 NAM MO A DI DA PHAT
7/4/2022 5,000 MBVCB.1895294040.Tra Xuan Binh giup ms 2022083.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2022 20,000 MBVCB.1896890014.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.083(co Tran Thi Tich Nghiax.CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 20,000 MBVCB.1895026417.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.083 co tran thi tich nghia.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 20,000 MBVCB.1894826987.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 50,000 711409.070422.192936.UNG HO NCHCCCL VANANH 0932189845-070422-19:29:33 711409
7/4/2022 50,000 807316.070422.171626.nguyen ba nam ung ho ms 2022.083 tran thi tich nghia
7/4/2022 50,000 656984.070422.171211.2022.078 NGUYEN NU TAM DI-070422-17:12:10 656984
7/4/2022 50,000 208323.070422.152406.UNG HO NCHCCCL NGOC 0935254545 FT22097547840484
7/4/2022 50,000 283490.070422.013109.Ung ho MS 2022.083 co Tran Thi Tich Nghia
7/4/2022 50,000 IBVCB.1895304534.Giup ma so 2202.083 co Tran Thi Tich Nghia .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2022 50,000 426030.070422.123026.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022083 co Tran Thi Tich Nghia
7/4/2022 50,000 MBVCB.1894607578.Ung ho NCHCCCC.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 50,000 466636.070422.090440.T ung ho Co Tran Thi Tich Nghia MS 2022.083
7/4/2022 50,000 595234.070422.062104.nguyen ba nam ung ho ms 2022.082 anh ho van chuong
7/4/2022 100,000 059363.070422.230519.Ung ho MS 2022 082 Em Ho Hoai Anh
7/4/2022 100,000 573963.070422.225743.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT22098833982046
7/4/2022 100,000 166901.070422.143432.Ung ho MS2022 083 co Tran Thi Tich Nghia
7/4/2022 100,000 300151.070422.133758.ung ho em vo tran thanh huy ms 2022083
7/4/2022 100,000 608565.070422.112716.ung ho MS 2022. 083 Co Tran Thi Tich Nghia
7/4/2022 100,000 MBVCB.1894549888.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.083 (Co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 100,000 MBVCB.1894288976.ung ho MS 2022.053(em pham dinh thuc).CT tu 0121000539238 NGUYEN THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 200,000 MBVCB.1897024700.MS 2022083 co Tran Thi Tich Nghia.CT tu 0071000949954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/4/2022 200,000 801504.070422.212256.ung ho MS 2022.082
7/4/2022 200,000 447594.070422.175556.Ung ho MS 2022082 em Ho Hoai Anh
7/4/2022 200,000 212241.070422.134349.MS 2022. 082 (em Ho Hoai Anh)
7/4/2022 200,000 MBVCB.1895280556.Ong ba KhaiTam gui ba Tran Thi Tich Nghia, ms 2022.083 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 200,000 516661.070422.113037.ung ho MS 2022.083 co Tran Thi Tich Nghia
7/4/2022 200,000 SHGD:10009572.DD:220407.BO:NGUYEN THI KIM ANH.Remark:Ung ho MS 2022.083 Co Tran Thi Tich Nghia
7/4/2022 200,000 437238.070422.082621.Giup ms 2022.082 em Ho Hoai Anh
7/4/2022 200,000 MBVCB.1894434969.Pham Van Hoa: (2022.079).CT tu 0481000742670 NGUYEN VAN DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 200,000 402004.070422.023402.UNG HO MS 2022.072 (CHI THUY TIEN)-070422-02:34:02 402004
7/4/2022 200,000 798785.070422.012751.Ms 2022 082 ho hoai anh FT22097685055669
7/4/2022 250,000 MBVCB.1894766517.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.083(co Tran Thi tich Nghia).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 300,000 760654.070422.220148.UNG HO MS 2022.081 (CO TRAN THI KIM PHUONG)-070422-22:01:48 760654
7/4/2022 300,000 759847.070422.215838.UNG HO MS 2022.082(EM HO HOAI ANH)-070422-21:58:38 759847
7/4/2022 300,000 759219.070422.215614.UNG HO MS 2022.078 (BE NGUYEN NU TAM DI)-070422-21:56:14 759219
7/4/2022 300,000 MBVCB.1895806892.PHI VIET HANH charity MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 300,000 542960.070422.151127.TRAN NGOC THANH chuyen khoan ung ho ma so 2022080 be Kieu bao khang
7/4/2022 300,000 MBVCB.1895144811.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.078(be Nguyen Nu Tam Di).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 300,000 451665.070422.095002.Ung ho MS 2022082 Em Ho Hoai Anh
7/4/2022 400,000 447317.070422.165727.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 082 em Ho Hoai Anh
7/4/2022 450,000 IBVCB.1895927484.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 500,000 758512.070422.215325.UNG HO MS 2022. 083 (CO TRAN THI TICH NGHIA)-070422-21:53:25 758512
7/4/2022 500,000 794319.070422.211012.Ung ho MS 2022 082 em HO HOAI ANH
7/4/2022 500,000 454895.070422.181032.ung ho co tran thi tich nghia ms 2022 083
7/4/2022 500,000 MBVCB.1896217267.ung ho ms 2022.083(co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 500,000 MBVCB.1896204692.ung ho ms 2022.082(em Ho Hoai Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 500,000 877782.070422.164634.MS2022.081 co Phuong 300.000d, MS2022.069 em Huong 200.000d
7/4/2022 500,000 615913.070422.144655.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 083 Co TRAN THI TICH NGHIA
7/4/2022 500,000 287066.070422.014425. MS 2022.082-em Ho Hoai Anh
7/4/2022 500,000 291338.070422.133451.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Huynh Ngoc Lan Phuong 0905873181
7/4/2022 500,000 097067.070422.131302.ung ho ms 2022.082 FT22097496640325
7/4/2022 500,000 510496.070422.112508.UNG HO MS 2022.083 (CO TRAN THI TICH NGHIA)-070422-11:25:08 510496
7/4/2022 500,000 050454.070422.070424.Ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh. Lai Chau
7/4/2022 800,000 757108.070422.214830.MS 2022. 083 (CO TRAN THI TICH NGHIA)-070422-21:48:30 757108
7/4/2022 1,000,000 MBVCB.1895427902.ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 1,000,000 MBVCB.1895423595.ung ho MS 2022.083 (co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/4/2022 2,000,000 902103.070422.180232.ung ho MS 2022.078
7/4/2022 3,000,000 395077.070422.070846.ong Tu Van ho tro ms 2022.082 em Ho Hoai Anh
7/4/2022 5,000,000 089614.070422.214651.Ms 2022082 Ho Hoai Anh
7/4/2022 5,000,000 393692.070422.183439.Ung ho ma so 2022-076. Chu Pham Van Hoa - Dong Nai FT22097808201502
8/4/2022 1,000 IBVCB.1898707815.sdg.CT tu 1026779421 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 1,005 IBVCB.1897976403.wefefg.CT tu 1025621945 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 5,000 MBVCB.1898847181.Tra Xuan Binh giup ms 2022084.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 20,000 MBVCB.1901073928.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.084(be Hoai Anh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 20,000 MBVCB.1898381874.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.084 be hoai anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 20,000 MBVCB.1898154809.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.083 (Co Tran Thi Tich Nghia).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 20,000 MBVCB.1898141661.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.084( Be Hoai Anh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 20,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
8/4/2022 50,000 139144.080422.152533.Nguyen Quy Ngoc chuyen tien
8/4/2022 50,000 IBVCB.1898759188.Giup ma so 2022.084 be Hoai Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 50,000 MBVCB.1898439894.TRINH DINH QUY chuyen tien Ung ho MS 2022.084(Be Hoai Anh).CT tu 0611001956527 TRINH DINH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 50,000 752318.080422.120349.ung ho MS 2022084 be Hoai Anh
8/4/2022 50,000 967298.080422.101935.T ung ho be Hoai Anh MS 2022. 084
8/4/2022 50,000 770751.080422.093212.nguyen ba nam ung ho ms 2022.084 be hoai anh
8/4/2022 70,000 666671.080422.083228.Ung ho MS 2022.084 be HOAI ANH FT22098210529121
8/4/2022 100,000 614675.080422.230441.Ung ho nchcccl dung 0976587782 FT22099518007384
8/4/2022 100,000 272861.080422.220748.MoMoT0905092441T22920909990T970436TMS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
8/4/2022 100,000 MBVCB.1901091814.ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0491000123750 HOANG DUY BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 303789.080422.200014.ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh FT22098151877345
8/4/2022 100,000 404959.080422.195324.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoanma so 2022078 cho pham van hoa
8/4/2022 100,000 931065.080422.194531.VCB;0011002643148;MS 2022 082 Ho Hoai Anh
8/4/2022 100,000 MBVCB.1900657825.Ung ho MS 2022.084 Be Hoai Anh.CT tu 0161000108339 HO THI DIEU CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 621913.080422.183501.MS 2022.064
8/4/2022 100,000 MBVCB.1899867210.Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0351000679239 LE TUAN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 781862.080422.163759.DIEP TE Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
8/4/2022 100,000 041130.080422.155017.ZP68EMU94MKG 220408000222386 MS2022.084
8/4/2022 100,000 013423.080422.153647.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.082 (HO HOAI ANH)-080422-15:36:29 013423
8/4/2022 100,000 011930.080422.153353.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022. 083 (TRAN THI TICH NGHIA)-080422-15:33:37 011930
8/4/2022 100,000 010071.080422.153031.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.084 (HOAI ANH)-080422-15:30:10 010071
8/4/2022 100,000 575846.080422.150803.MS 2022 084 be Hoai Anh
8/4/2022 100,000 453145.080422.143257.ung ho NCHCCCL thuy vi 0327539539
8/4/2022 100,000 MBVCB.1898361966.PHAM DANG XINH UNG HO MA SO: 2022.033 BE PHAM NGUYEN TUYET ANH.CT tu 1018448056 PHAM LE Y THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 MBVCB.1898332902.MS 2022.084?(Be Hoai Anh).CT tu 0061001136211 LUU VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 797979.080422.114342.NGUYEN DANH DOAN chuyen khoan
8/4/2022 100,000 598346.080422.113638.VCB;0011002643148;un ho MS 2022 084 be Hoai Anh
8/4/2022 100,000 906515.080422.111511.ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
8/4/2022 100,000 127605.080422.105348.ung ho ms 2022.080 be Kieu Bao Khang FT22098592840812
8/4/2022 100,000 712607.080422.105349.ung ho be hoai anh ms 2022084
8/4/2022 100,000 126297.080422.105201.ung ho ms 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong FT22098705678573
8/4/2022 100,000 125217.080422.105038.ung ho ms 2022.082 em Ho Hoai Anh FT22098440501608
8/4/2022 100,000 121941.080422.104612.ung ho ms 2022.083 co Tran Thi Tich Nghia FT22098823033600
8/4/2022 100,000 120778.080422.104435.ung ho ms 2022.084 be Hoai Anh FT22098158409260
8/4/2022 100,000 117711.080422.104031.MS 2022.084 FT22098030220719
8/4/2022 100,000 MBVCB.1898031205.MS 2022.084(Be Hoai Anh).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 IBVCB.1898019609.MS 2022.084 ( Be Hoai Anh).CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897960544.Ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897898067.Chut tam long ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 987017.080422.093805.ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh). Nguoi gui: Van Nha NEU
8/4/2022 100,000 715471.080422.093341.Be hoai anh ms2022084 FT22098087022326
8/4/2022 100,000 599274.080422.092319.VCB;0011002643148;DANG THI MINH chuyen khoan tang be hoai anh
8/4/2022 100,000 360937.080422.090754.Ung ho Ms 2022 084 be Hoai Anh
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897722709.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897699893.Ung ho ms 2022.084 ( be hoai anh).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897643523.Ung ho MS 2022.084 be hoai anh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897622720.ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0601000453253 PHAN THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 441598.080422.083041.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 084 Be Hoai Anh
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897563427.ung ho MS 2022.084.CT tu 0011001637475 PHAM QUANG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 246431.080422.081515.Ung ho MS 2022 084 Be Hoai Anh
8/4/2022 100,000 654838.080422.081253.Ung ho MS 2022.084 - Be Hoai Anh FT22098086821146
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897540161. ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 623489.080422.080708.Ung ho MS 2022.084
8/4/2022 100,000 621084.080422.080441.ms 2022.084 be hoai anh
8/4/2022 100,000 620217.080422.080408.Ung ho MS 2022.081
8/4/2022 100,000 MBVCB.1897515980.Ung ho ms 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 100,000 983058.080422.055130.Chuyen tien ung ho MS 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong
8/4/2022 100,000 595208.080422.015709.Ung ho ms 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong
8/4/2022 100,000 587970.070422.234205.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.077 gd anh Nguyen Van Lam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22098926255593
8/4/2022 140,414 228595.080422.074529.MQuan TAnh ung ho MS 2022 084 Be Hoai Anh
8/4/2022 150,000 093166.080422.194813.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022082 cho e ho hoai anh
8/4/2022 150,000 346316.080422.191906.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022084 be hoai anh
8/4/2022 150,000 079023.080422.112414.MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
8/4/2022 175,000 ATM_FTF.10800347.030163.20220408.133717.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
8/4/2022 180,000 MBVCB.1898696970.Ung ho MS 2022 081 Co Tran Thi Kim Phuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 180,000 MBVCB.1898691451.Ung ho MS 2022 082 Em Ho Hoai Anh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 180,000 MBVCB.1898684777.Ung ho MS 2022 083 Co Tran Thi Tich Nghia.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 180,000 MBVCB.1898677142.Ung ho MS 2022 084 Be Hoai Anh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 200,000 609412.080422.224815.MS 2022.064 ngo thi thu ha FT22099334031847
8/4/2022 200,000 MBVCB.1901376210.Ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 IBVCB.1901324772.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0281001679054 LE NGUYEN KHOI NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 MBVCB.1901281613.ung ho ms 2022.084(be hoai anh).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 535871.080422.203139.MS 2022082 Ho Hoai Anh FT22098825012763
8/4/2022 200,000 436149.080422.184651.Ung ho ms 2022 064 chi ngo thi thu ha
8/4/2022 200,000 197884.080422.174155.ung ho MS 2022 084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 MBVCB.1899032304.Chi Thuong ung ho Hoai Anh.CT tu 0201000626415 LE THI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 MBVCB.1898997229.Ung ho MS2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 174396.080422.145325.MS 2022.082 (ung ho cho em Ho Hoai Anh)
8/4/2022 200,000 152332.080422.145136.MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
8/4/2022 200,000 685383.080422.122654.ung ho ms 2022.084
8/4/2022 200,000 MBVCB.1898401103.LE DUC TAI Ung ho. MS: 2022.84 be Hoai An.CT tu 0781000421900 LE DUC TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 742393.080422.114540.Ung ho MS 2022 084 be HOAI ANH
8/4/2022 200,000 MBVCB.1898299398.MS 2022 084 be Hoai Anh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 200,000 583652.080422.113309.Chuyen tien ung chau Hoai anh MS 2022.084
8/4/2022 200,000 409956.080422.111255.Ms 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 865045.080422.104755.MS 2022.084(Be Hoai Anh)
8/4/2022 200,000 781931.080422.104247.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh FT22098018900540
8/4/2022 200,000 MBVCB.1898025144.Ung ho MS 2022.084( be Hoai Anh).CT tu 0011004163119 LE TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 245863.080422.102405.VCB;0011002643148;ms 2022 084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 191132.080422.101545.ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
8/4/2022 200,000 IBVCB.1897964295.MS 2022 084 be Hoai Anh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 200,000 631525.080422.100902.Ung ho Ms 2022 084 Be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 462282.080422.100144.ung ho MS 2022084 Be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 741739.080422.100144.DO TRUNG KIEN UNG HO BE HOAI ANH MS2022.084 FT22098806490315
8/4/2022 200,000 459007.080422.100133.ung ho MS2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 830113.080422.095946.ung ho ms2022.084 hoai anh
8/4/2022 200,000 SHGD:10012697.DD:220408.BO:PHAN THI LINH HUONG.Remark:Ung ho Ms 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 844019.080422.092030.MS 2022.084 (BE HOAI ANH) -080422-09:19:50 844019
8/4/2022 200,000 743581.080422.091858.ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 707340.080422.085917.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 200,000 455270.080422.083214.Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
8/4/2022 200,000 MBVCB.1897595176.MS 2022.084 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 246206.080422.082154.Ung ho MS2002 084
8/4/2022 200,000 641353.080422.081919.Chuyen tien ung ho MS 2022.084 Be Hoai An
8/4/2022 200,000 819469.080422.081443.UNG HO MS2022-084 (BE HOAI ANH)-080422-08:14:43 819469
8/4/2022 200,000 678814.080422.081048.IBFT 2022.084beHoaiAnh
8/4/2022 200,000 653386.080422.081007.Ung ho MS 2022084 Be Hoai Anh FT22098950826006
8/4/2022 200,000 154495.080422.080423.MS 2022 .084( be hoai anh)
8/4/2022 200,000 018714.080422.080012.ung ho MS 2022.084 FT22098207590068
8/4/2022 200,000 MBVCB.1897496442.ung ho MS 2022084 (be HOAI ANH).CT tu 0451000200274 DO THI HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 200,000 637031.080422.072933.Ung ho MS 2022-081 co Tran Thi Kim Phuong FT22098605548000
8/4/2022 200,000 583976.070422.234703.Ms 2022 082 em Ho Hoai Anh
8/4/2022 300,000 666347.080422.195353.MS 2022 082 em Ho Hoai Anh
8/4/2022 300,000 586040.080422.172626.VCB;0011002643148;NGUYEN DINH SOAI chuyen khoan ung ho MS 2022084 Be Hoai Anh
8/4/2022 300,000 788317.080422.163943.MS 2022.084
8/4/2022 300,000 MBVCB.1899461553.PHAN HAI HA chuyen tien ms2022.084.CT tu 0011000938639 PHAN HAI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 844763.080422.150326.MS 2022 084 Hoai Anh
8/4/2022 300,000 MBVCB.1898972840.ms 2022 083 uh co Tran Thi Tich Nghia.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 300,000 MBVCB.1898968386.ms 2022 084 uh be Hoai Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 300,000 962701.080422.141933.Ung Ho MS 2022 084 be Hoai Anh FT22098657790893
8/4/2022 300,000 238757.080422.134802.Ung ho MS 2022.084-Be Hoai Anh FT22098377970004
8/4/2022 300,000 233532.080422.133925.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh FT22098944246604
8/4/2022 300,000 224736.080422.132356.ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh FT22098853109006
8/4/2022 300,000 MBVCB.1898604771.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.084(be Hoai Anh) Huong Khe, Ha Tinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 MBVCB.1898474556.MS 2022.084.CT tu 0011000769183 NGUYEN THI HOAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 MBVCB.1898386240.UNG HO MS 2022. 084 (be Hoai Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 614611.080422.113311.Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
8/4/2022 300,000 MBVCB.1898207519.Ung ho MS 2022.082 _ Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 199582.080422.110956.UNG HO MS 2022.074 (CHAU BUI QUANG HUY)- CHUC BE CHONG KHOE
8/4/2022 300,000 898424.080422.102930.ung ho ms 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 300,000 MBVCB.1897919233.ung ho ms 2022.084 (be hoai anh).CT tu 0141000799000 PHAM THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 IBVCB.1897872948.Ung ho MS: 2022.083 ( co Tran T Tich Nghia), 160A Ta Quang Buu, P3, Q8, TPHCM.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 IBVCB.1897865323.Ung ho MS: 2022.082 (em Ho Hoai Anh) Ban Huoi Sen, xa Muong So, H. Phong Tho, T. Lai Chau.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 179864.080422.091409.TTTP ung ho Ms2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 300,000 407650.080422.090927.LUONG KIM HOANG chuyen tienung ho MS 2022.084(Be Hoai Anh)
8/4/2022 300,000 MBVCB.1897675355.DANG DINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh.CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 584959.080422.084944.VCB;0011002643148;MS 2022 082 em Ho Hoai Anh
8/4/2022 300,000 661128.080422.082342.Ung ho HO HOAI ANH FT22098167429794
8/4/2022 300,000 MBVCB.1897571650.ung ho MS 2022.085 (be Hoai Anh).CT tu 0021000389828 HOANG DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 MBVCB.1897560035.BUI THI LOAN chuyen tien ung ho ms 2022 084 (Be Hoai Anh).CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 300,000 817168.080422.080709.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2022.084 (BE HOAI ANH)-080422-08:07:09 817168
8/4/2022 300,000 242370.080422.004444.Ung ho MS2022 074 chau Bui Quang Huy
8/4/2022 400,000 MBVCB.1898963151.ms 2022 082 uh Ho Van Chuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 450,000 IBVCB.1898986858.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 135261.080422.225250.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
8/4/2022 500,000 IBVCB.1901305068.Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0181002578993 TRAN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 MBVCB.1901295824.MS 2022.064.CT tu 0351000836936 NGUYEN BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 317945.080422.201836.MS.2022.084 be Hoai Anh FT22098256100923
8/4/2022 500,000 MBVCB.1900694317.NGUYEN THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2022 084 (be Hoai Anh).CT tu 0111000139262 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 MBVCB.1900630864.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0071001077756 TRUONG HOANG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 873463.080422.170916.MS 2022.084 Be Hoai Anh
8/4/2022 500,000 138742.080422.170053.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh FT22098002773054
8/4/2022 500,000 033409.080422.161254.UNG HO MS 2022.084(BE HOAI ANH)-080422-16:12:53 033409
8/4/2022 500,000 467663.080422.153219.MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
8/4/2022 500,000 786287.080422.152706.UNG HO MS 2022.084 BE HOAI ANH
8/4/2022 500,000 363582.080422.145243.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 084 be HOAI ANH
8/4/2022 500,000 329899.080422.141136.Ung ho MS. 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 500,000 MBVCB.1898752241.DANG MY AN UNG HO MS 2022.084 (BE HOAI ANH).CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 933285.080422.134659.ISL20220408134655752-MS 2022084
8/4/2022 500,000 MBVCB.1898690878.ms 2022 084 be Hoai Anh.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/4/2022 500,000 MBVCB.1898680883.ung ho ms 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 1013254864 NGUYEN DONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 563899.080422.130310.ung ho ma so 2022.084 be Hoai Anh
8/4/2022 500,000 191740.080422.122540.MS 2022.084 FT22098190800765
8/4/2022 500,000 MBVCB.1898388871.THAI HUY NHUNG. UNG HO HO MA SO 2022.084 ( BE HOAI ANH) .CT tu 0011001665176 THAI HUY NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 415536.080422.113335.VCB;0011002643148;ung ho ms2022084 be Hoai Anh
8/4/2022 500,000 MBVCB.1898161787.MS 2022.084 ( be Hoai Anh).CT tu 0181003453407 NGUYEN THI MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 880737.080422.103708.UNG HO MS 2022.084(BE HOAI ANH)-080422-10:37:08 880737
8/4/2022 500,000 192085.080422.103143.MS 2022.084
8/4/2022 500,000 IBVCB.1898012431.Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0071005705670 NGO KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 180855.080422.102040.ung ho MS 2022.084 be HOAI ANH
8/4/2022 500,000 MBVCB.1897804693.MS 2022.084 Be Hoai Anh.CT tu 0721000543971 LE THANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 500,000 744626.080422.091844.MS 2022.074 be Bui Quang Huy
8/4/2022 500,000 725945.080422.091000.MS 2022.078 Be Nguyen Nu Tam Di
8/4/2022 500,000 977500.080422.083937.VCB;0011002643148;UNG HO MS 2022 084 BE HOAI ANH
8/4/2022 500,000 SHGD:10007930.DD:220408.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh
8/4/2022 500,000 348484.080422.081228.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022084 be Hoai Anh
8/4/2022 500,000 MBVCB.1897507497.Ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 600,000 747202.080422.162333.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.084 be hoai anh
8/4/2022 1,000,000 261951.080422.203434.Ung ho ms 2022.082(em Ho Hoai Anh)
8/4/2022 1,000,000 890245.080422.124641.MS 2022.084 be Hoai Anh FT22098160054903
8/4/2022 1,000,000 MBVCB.1898171327.ungho MS 2022.084(be Hoai Anh).CT tu 0081000946683 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 1,000,000 104436.080422.103333.MS: 2022.084 Be Hoai Anh
8/4/2022 1,000,000 MBVCB.1898025788.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2022.084 be Hoai Anh.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 1,000,000 989451.080422.094608.ung ho MS 2022.84, be Hoai Anh, thon Thuan tri, Huong Vinhx, Huong Khe HT
8/4/2022 1,000,000 674396.080422.084047.Be Hoai Anh ms 2022.084
8/4/2022 1,000,000 658754.080422.083103.ung ho MS 2022 084
8/4/2022 1,000,000 646486.080422.075509.Ung ho MS 2022 084 be Hoai Anh FT22098900413261
8/4/2022 1,500,000 935968.070422.235030.Kolmakova Kachia giup do cho MS 2022. 083 Co Tran Thi Tich Nghia
8/4/2022 2,000,000 MBVCB.1900527030.MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 2,000,000 071546.080422.123836.Ung ho MS 2022.084 ( be Hoai Anh )
8/4/2022 2,000,000 MBVCB.1898073136.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.084( Be Hoai Anh).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 2,000,000 347791.080422.090235.Ho tro MS 2022 084 Be Hoai Anh
8/4/2022 2,000,000 MBVCB.1897532632.DINH VIET DUNG ung ho Ms 2022.084.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 5,000,000 MBVCB.1901114556.Ung ho ms2022.084 be Hoai Anh.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/4/2022 30,000,000 UNG HO MA SO 2022.081; 2022.083 MOI MA SO 15TRIEU VND . TONG CONG 30 TRIEU VND
9/4/2022 5,000 MBVCB.1902554564.Tra Xuan Binh giup ms 2022085.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 5,000 675742.090422.002346.MS 2022.084 Be Hoai Anh
9/4/2022 20,000 MBVCB.1904203936.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.085(gia dinh chi Phuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 20,000 MBVCB.1903811949.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.085 gia dinh chi phuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 20,000 310576.090422.115915.NCHCCCL COSY 0942142142-090422-11:58:37 310576
9/4/2022 20,000 MBVCB.1902266571.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.085(gia dinh Chi Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 20,000 322379.090422.082139.Ung ho MS 2022 085 gia dinh chi phuong
9/4/2022 50,000 491179.090422.203925.2022.080 KIEU BAO KHANG-090422-20:39:21 491179
9/4/2022 50,000 225131.090422.200902.T ung ho gia dinh chi Phuong MS 2022.085
9/4/2022 50,000 IBVCB.1903043402.Giup ma so 2202.085 gia dinh chi Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 899655.090422.131608.nguyen ba nam ung ho ms 2022.085 gia dinh chi phuong
9/4/2022 50,000 051711.090422.124411.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022085 gia dinh chi Phuong
9/4/2022 50,000 946507.090422.114551.Ung ho NCHCCCL Duyet 0342639297
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902118661.ung ho ma so MS 2022 083 co Tran Thi Tich Nghia.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902115000.ung ho ma so MS 2022 084 be Hoai Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902110113.ung ho ma so MS 2022 085 gia dinh chi Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902106097.ung ho ma so MS 2022 079 anh Pham Van Hoa.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902100798.ung ho ma so MS 2022 077 anh Nguyen Van Lam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902095660.ung ho ma so MS 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 IBVCB.1902090948.ung ho ma so MS 2022 082 em Ho Hoai Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2022 50,000 469809.090422.060622.Ung ho MS 2022084 be Hoai Anh FT22099972907686
9/4/2022 100,000 MBVCB.1903776810.TRAN HANH NGUYEN ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 100,000 140317.090422.153847.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
9/4/2022 100,000 MBVCB.1902800160.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 100,000 MBVCB.1902770436.MS2022.084.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 100,000 MBVCB.1902500297.Ung ho NCHCCCL-Lam Thi Bao Nhi- 0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 100,000 056792.090422.110416.VCB;0011002643148;MS2022085 gia dinh chi Phuong
9/4/2022 100,000 631080.090422.103558.MS 2022.085 gia dinh chi Phuong
9/4/2022 100,000 178577.090422.092318.Ung ho MS 2022 085 gia dinh chi PHUONG
9/4/2022 100,000 118341.090422.073820.ung ho Nchcccl
9/4/2022 100,000 MBVCB.1901657358.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.084 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 100,000 364027.090422.053604.VCB;0011002643148;MS 2022 084 be Hoai Anh
9/4/2022 200,000 MBVCB.1904052430.MS 2022.084 be Hoai Anh, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 200,000 MBVCB.1903754243.Nhaahn ung ho ms 2022.085.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 200,000 MBVCB.1903660616.Ung ho Ms 2022.081 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 200,000 252783.090422.174115.ung ho ma so 2022078 nguyen nu tam di
9/4/2022 200,000 251876.090422.173852.ung ho ms 2022083 tran thi tich nghia
9/4/2022 200,000 448937.090422.155436.MS 2022.081 Co Tran Thi Kim Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/4/2022 200,000 447576.090422.154849.MS 2022.082 em Ho Hoai Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/4/2022 200,000 445934.090422.154248.MS 2022.084 be Hoai Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/4/2022 200,000 444469.090422.153714.MS 2022.085 gia dinh chi Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/4/2022 200,000 MBVCB.1902911039.MS 2022.085 ( gia dinh chi Phuong).CT tu 0451000335336 CHU THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 200,000 218333.090422.104244.ung ho be Hoai Anh ms 2022 084
9/4/2022 200,000 628027.090422.103419.Chuyen tien Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh
9/4/2022 200,000 187387.090422.094123.MS 2022085 gia dinh chi Phuong
9/4/2022 200,000 MBVCB.1902142242.Ung ho MS 2022.085?(gia dinh chi Phuong).CT tu 0441000652710 VU HONG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 200,000 310928.090422.081644.Ms 2022 085 Gia dinh chi Phuong
9/4/2022 200,000 826957.090422.081505.MS 2022.084 Be Hoai Anh
9/4/2022 200,000 210646.090422.072016.MS 2022.084(BE HOAI ANH)-090422-07:20:12 210646
9/4/2022 250,000 MBVCB.1903160024.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.085( gia dinh chi Phuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 300,000 830094.090422.153059.Ms 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22099010083835
9/4/2022 300,000 768416.090422.140831.Uh ms 2022.079 FT22099513257340
9/4/2022 300,000 MBVCB.1902323840.ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh) .CT tu 0451000328399 VU THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 300,000 MBVCB.1901867581.MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 300,000 286521.090422.000809.MS 2022 . 083 (CO TRAN THI TICH NGHIA)
9/4/2022 300,000 284043.080422.232011.UNG HO MS 2022. 046 (BE HOANG BAO NGUYEN)
9/4/2022 500,000 385208.090422.143942.MS 2022.046 (be Hoang Bao Nguyen)
9/4/2022 500,000 IBVCB.1902704975.MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 500,000 MBVCB.1902246625.Ung ho MS 2022.084.CT tu 0011000492117 NGUYEN CHI KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 1,000,000 MBVCB.1904327410.ung ho NCHCCCL Trinh Dang Khoa 0943038171.CT tu 0911000041693 TRINH DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2022 1,000,000 978355.090422.182737.Ung ho NCHCCCL Hong Hoa 0934577089 FT22099385755016
9/4/2022 1,000,000 261798.090422.053006.Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh. Ha Tinh
9/4/2022 1,500,000 902943.090422.173557.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.085 gia dinh chi Phuong
9/4/2022 2,000,000 392757.090422.151615.ung ho be Hoai Anh MS 2022084
10/4/2022 2,500 577984.100422.170017.ung ho MS 2022 086 NAM MO A DI DA PHAT
10/4/2022 2,500 568322.100422.165704.ung ho MS 2022 085 NAM MO A DI DA PHAT
10/4/2022 2,500 563576.100422.165526.ung ho MS 2022 084 NAM MO A DI DA PHAT
10/4/2022 5,000 964936.100422.222125.MS 2022.082
10/4/2022 5,000 MBVCB.1905441506.Tra Xuan Binh giup ms 2022086.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905660008.UNG HO MS 2022 086 CHU THIEN DUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905658126.UNG HO MS 2022 085 GD CHI PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905656399.UNG HO MS 2022 084 BE HOAI ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905654578.UNG HO MS 2022 083 CO TICH NGHIA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905652816.UNG HO MS 2022 082 EM HOAI ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905651928.UNG HO MS 2022 081 CO KIM PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905650105.UNG HO MS 2022 080 BE BAO KHANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905648925.UNG HO MS 2022 079 ANH VAN HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 10,000 IBVCB.1905647353.UNG HO MS 2022 078 BE TAM DI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 20,000 639289.100422.115115.ung ho ms 2.022.086 chu Tran Thien Duc
10/4/2022 20,000 MBVCB.1905168778.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.086 (Chu Tran Thien Duc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 25,000 607140.100422.063440.Ung ho MS 2022.084 Be Hoai Anh
10/4/2022 25,000 606085.100422.063106.Ung ho MS 2022.082 em Ho Hoai Anh
10/4/2022 50,000 462218.100422.222333.MS 022 085 Gia dinh chi Phuong
10/4/2022 50,000 773472.100422.221141.2022.084 BE HOAI ANH-100422-22:11:36 773472
10/4/2022 50,000 773361.100422.221059.2022.082 HO HOAI ANH-100422-22:10:54 773361
10/4/2022 50,000 773215.100422.221018.2022.079 PHAM VAN HOA-100422-22:10:18 773215
10/4/2022 50,000 607253.100422.193525.ms 2022.086( chu tran thien duc)
10/4/2022 50,000 IBVCB.1905755770.Giup ma so 2202.086 chu Tran Thien Duc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 100,000 734697.100422.200440.MS 2022.085
10/4/2022 100,000 753707.100422.171001.Ung ho MS 2022 086 chu TRAN THIEN DUC
10/4/2022 100,000 MBVCB.1906158397.Ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 100,000 376363.100422.125444.Ung ho ma so 2022 073 chau Gia Huy FT22102087776669
10/4/2022 100,000 375212.100422.125228.Ung ho ma so 2022 068 chau Khanh Huyen FT22102009594209
10/4/2022 100,000 374296.100422.125040.Ung ho ma so 2022 072 chi Thuy Tien FT22102011603240
10/4/2022 100,000 373309.100422.124837.Ung ho ma so 2022 076 chu Pham Van Hoa FT22102332808140
10/4/2022 100,000 372302.100422.124636.Ung ho ma so 2022 080 be Kieu Bao Khang FT22102218033897
10/4/2022 100,000 526247.100422.124602.Ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc). Nguoi gui: Van Nha NEU
10/4/2022 100,000 371399.100422.124443.Ung ho ma so 2022 078 chau Nguyen Nu Tam Di FT22102894615004
10/4/2022 100,000 370427.100422.124252.Ung ho ma so 2022 075 chau Bui Quang Huy FT22102056963505
10/4/2022 100,000 369178.100422.124034.Ung ho ma so 2022 079 anh Pham Van Hoa FT22102584159191
10/4/2022 100,000 368286.100422.123849.Ung ho ma so 2022 077 anh Nguyen Van Lam FT22102122806841
10/4/2022 100,000 367227.100422.123646.Ung ho ma so 2022 081 co Tran Thi Kim Phuong FT22102332769783
10/4/2022 100,000 366250.100422.123447.Ung ho ma so 2022 082 Em Ho Hoai Anh FT22102665009601
10/4/2022 100,000 364858.100422.123210.Ung ho ma so 2022 084 be Hoai Anh FT22102269161396
10/4/2022 100,000 363940.100422.123022.Ung ho ma so 2022 086 chu Tran Thien Duc FT22102526217468
10/4/2022 100,000 362977.100422.122828.Ung ho ma so 2022 085 Gia dinh chi Phuong FT22102332735320
10/4/2022 100,000 124791.100422.121319.MS 2022.086 FT22102155017507
10/4/2022 100,000 MBVCB.1904957693.Ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 100,000 302878.100422.080611.STA ungho ms2022.086 (chu Tran Thien Duc)
10/4/2022 100,000 638176.100422.072729.Chuyen tien ung ho MS 2022.086 chu Tran Thien Duc
10/4/2022 100,000 018853.100422.001837.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 085
10/4/2022 100,000 871055.090422.234751.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho Ms 2022 085 gia dinh chi Phuong Nam Mo Duoc Su Luu ly Quang Vuong Phat
10/4/2022 200,000 IBVCB.1906223872.MS 2022.085( GD CHI PHUONG).CT tu 0011004077505 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/4/2022 200,000 IBVCB.1906111483.ung ho MS 2022.086 (Chu Tran Thien Duc).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 IBVCB.1906108817.ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1905828802.ung ho ms 2022.086 (chu tran thien duc).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 643620.100422.135526.MS 2022.086 (UNG HO TRAN THIEN DUC)-100422-13:55:26 643620
10/4/2022 200,000 MBVCB.1905523675.ung ho MS 2022.086 ?(chu tran thien duc).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1905094099.VU DUC CHINH chuyen tien MS 2022.086(tran thien Duc).CT tu 0011004270891 VU DUC CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 547959.100422.072149.UNG HO MS2022.086(CHU TRAN THIEN DUC)-100422-07:21:48 547959
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904758851.ung ho MS 2022.074 (chau Bui Quang Huy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904757122.ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904755751.ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904755042.ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904754409.Ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904753062.Ung ho MS 2022. 083 (Co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 MBVCB.1904752123.Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 200,000 540713.100422.004819.Ms 2022 085 gia dinh c Phuong
10/4/2022 300,000 MBVCB.1906884833.Ung ho MS 2022.085 ( gia dinh chi Phuong)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 300,000 MBVCB.1906829553.Ung ho NCHCCCL thy 0856836222.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 300,000 982961.100422.171916.chuyen tien giup do Chu Tran Thien Duc MS 2022.086
10/4/2022 300,000 450513.100422.151856.UNG HO MS 2022.086 chu TRAN THIEN DUC FT22102396902702
10/4/2022 300,000 205053.100422.151519.Ung ho MS 2022.067 FT22102044636975
10/4/2022 300,000 253574.100422.150444.MS 2022 083 ung ho co Nghia
10/4/2022 300,000 390746.100422.132344.MS 2022.085 FT22102471675028
10/4/2022 300,000 387874.100422.131752.MS 2022.086 FT22102768454760
10/4/2022 300,000 MBVCB.1905429248.PHI VIET HANH charity MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 300,000 MBVCB.1904827415.ung ho MS 2022.085(Gia dinh chi Phuong).CT tu 0011004403540 NGUYEN HOANG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 300,000 481694.100422.071917.Ung ho ms 2022.086 Tran Thien Duc
10/4/2022 500,000 393463.100422.193248.Ung ho MS 2022.039 (Be Tran Minh Hoai)
10/4/2022 500,000 649335.100422.120042.Ung ho ms 2022086 Chu Tran Thien Duc
10/4/2022 500,000 MBVCB.1905390068.Giup do ma so 2022.086.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 500,000 935269.100422.111037.MS 2022.085
10/4/2022 500,000 MBVCB.1904750305.Ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/4/2022 500,000 345159.100422.044627.Ung ho MS 2022.085 gia dinh chi Phuong. TT Hue
10/4/2022 1,000,000 896071.100422.212018.2022.082 Ho Hoai Anh
10/4/2022 1,000,000 547986.100422.072153.UNG HO MS 2022.086( TRAN THIEN DUC)-100422-07:21:53 547986
10/4/2022 1,000,000 206692.100422.071940.MS 2022.086 FT22102657473946
10/4/2022 2,000,000 MBVCB.1905928731.PHAM THI MINH THUY chuyen tien ung ho MS 2022.082 (Ho Hoai Anh).CT tu 1017830364 PHAM THI MINH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-04-2022 05:30:37 200,000 CT DEN:209122898822 2022.073 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
01-04-2022 05:32:36 200,000 CT DEN:209122898967 2022.075 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
01-04-2022 06:21:17 20,000 Ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-04-2022 06:40:59 3,000,000 CT DEN:872970944728 ICB;114000161718;NGUYEN DANG LUU chuyen khoan ms 2022076 chu pham van hoa
01-04-2022 06:59:19 528,639 CT DEN:209106138260 Ung ho MS 2022 076 chu Pham Van Hoa mong chu va gia dinh binh an khoe manh
01-04-2022 08:15:09 500,000 ung ho MS 2022.076( chu Pham Van Hoa)
01-04-2022 08:58:27 100,000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.077 anh Nguyen Van Lam
01-04-2022 09:17:12 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
01-04-2022 10:29:52 70,000 hl gia tien ho Luong ung ho MS 2022.077
01-04-2022 10:39:59 100,000 hl gia tien ho Luong ung ho MS 2022.074
01-04-2022 11:21:29 400,000 BA GAM UNG HO MS 2022.074 (CHAU BUI QUANG HUY)
01-04-2022 12:31:21 100,000 ung ho MS 2022.077 Nguyen Van Lam
01-04-2022 13:56:58 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.077
01-04-2022 13:58:44 500,000 CT DEN:209106582173 ung ho ms 2022.075 be An, 2022.074 be Huy, 2022.072 Tien, 2022.069, 2022.068 Hien. moi ms 100.000
01-04-2022 16:07:11 300,000 CT DEN:209109801826 Chuyen tien ung ho MS 2022.076
01-04-2022 16:28:19 100,000 ms 2022.077 ( anh nguyen van lam )
01-04-2022 19:12:00 100,000 CT DEN:560870604910 ICB;114000161718;MS 2022 077
01-04-2022 21:04:28 300,000 Ung ho MS 2022.077( anh Nguyen Van Lam)
01-04-2022 21:07:02 300,000 Ung ho MS 2022.073(gia dinh chau Gia Huy)
01-04-2022 21:51:01 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam)
01-04-2022 22:41:54 85,000 LPT ung ho MS 2022.075 (chau Le Thi An)
01-04-2022 22:42:39 100,000 LPT ung ho MS 2022.076 (Chu Pham Van Hoa)
01-04-2022 22:43:30 85,000 LPT ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam)
01-04-2022 22:51:19 50,000 UNC HO MS 2022.059(GIA DINH CHI HUONG)
01-04-2022 22:52:18 50,000 UNG HO MS 2022.070(HAI EM QUANG VA BAC)
01-04-2022 22:53:07 50,000 UNG HO MS 2022.076(CHU PHAM VAN HOA)
01-04-2022 22:53:51 50,000 UNG HO MS 2022.075(CHAU LE THI AN)
01-04-2022 22:54:35 50,000 UNG HO MS 2022.077(ANH NGUYEN VAN LAM)
02-04-2022 01:40:32 100,000 Ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:02/04/2022 00:16:08
02-04-2022 09:35:04 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
02-04-2022 09:49:41 1,000,000 CT DEN:209202046940 ung ho ms 2022.077 anh nguyen van lam FT22092074596505
02-04-2022 10:20:06 50,000 CT DEN:209203094824 MBVCB.1880214601.094824.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.077 (anh Nguyen Van Lam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-04-2022 11:02:50 200,000 CT DEN:209204882203 Ms 2022076
02-04-2022 11:14:33 100,000 ms 2022.078 ( be nguyen nu tam di )
02-04-2022 11:22:42 300,000 CT DEN:209211656762 UNG HO MS 2022.078 BE NGUYEN NU TAM DI-020422-11:22:42 656762
02-04-2022 11:32:54 50,000 STA ungho ms2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di)
02-04-2022 11:35:13 100,000 STA ungho ms2022.077 (anh Nguyen Van Lam)
02-04-2022 11:43:12 500,000 CT DEN:020236919611 ung ho MS 2022078 Be Nguyen Nu Tam Di
02-04-2022 12:59:43 100,000 ung ho MS 2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di)
02-04-2022 13:06:29 500,000 ms 2022.078 be nguyen nu tam di
02-04-2022 13:56:56 200,000 CT DEN:209206000072 Ung ho ms 2022 078
02-04-2022 16:38:50 250,000 CT DEN:209209924671 Chuyen tien ung ho MS 2022.078
02-04-2022 17:21:39 200,000 MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di)
02-04-2022 17:25:29 100,000 LE PHUC THANG ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di)
02-04-2022 17:50:00 200,000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2022.078 (be Nguyen Nu Tam Di)
02-04-2022 18:37:20 300,000 MS 2022.078
02-04-2022 19:32:31 50,000 MS 2022.078
02-04-2022 21:11:39 100,000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2022.078
02-04-2022 22:33:57 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di)
03-04-2022 00:52:03 20,000 Ung ho MS 2022.078 (Be Nguyen Nu Tam Di). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/04/2022 00:17:53
03-04-2022 08:05:09 100,000 ung ho MS2022.079 (anh Pham Van Hoa)
03-04-2022 08:39:45 200,000 ung ho ma so 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
03-04-2022 09:01:02 100,000 ms 2022.079 ( anh pham van hoa )
03-04-2022 10:20:03 100,000 CT DEN:209303764488 Ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa). Nguoi gui: Hien Toan NEU
03-04-2022 11:58:01 50,000 22656134525-0776704365-Ung ho be Nguyen Nu Tam Di
03-04-2022 12:06:01 200,000 CT DEN:209305586982 ung ho MS 2022.079 Pham Van Hoa
03-04-2022 12:10:06 50,000 22656999126-0776704365-Ung ho chu Pham Van Hoa
03-04-2022 15:44:21 500,000 mot chut tam long den MS 2022 079( Pham Van Hoa)
03-04-2022 18:27:43 90,000 LPT ung ho ms 2022.078  (Be Nguyen Nu Tam Di)
03-04-2022 18:29:25 90,000 LPT ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
03-04-2022 18:39:20 100,000 MS 2022.079 (pham van hoa)
03-04-2022 21:15:16 100,000 Ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
03-04-2022 22:48:11 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
04-04-2022 00:53:57 60,000 Ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/04/2022 00:53:28
04-04-2022 06:57:18 100,000 CT DEN:209423051769 MBVCB.1884699626.051769.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-04-2022 07:18:20 200,000 ung ho ma so 2022.080 (be Kieu Bao Khang)
04-04-2022 07:20:08 200,000 ung ho MS 2022.080(Kieu bao khang).
04-04-2022 07:34:47 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.080
04-04-2022 07:58:45 200,000 MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
04-04-2022 08:33:55 200,000 CT DEN:209401721135 Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
04-04-2022 10:23:52 100,000 MS 2022.080.( be Kieu Bao Khang)
04-04-2022 10:56:55 50,000 ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang)
04-04-2022 10:59:34 20,000 CT DEN:209403674352 ung ho MS 2022.080
04-04-2022 11:18:38 300,000 CT DEN:209404725051 Chuyen tien 2 em Quang va Bac ma so 2022.070.
04-04-2022 11:24:42 300,000 CT DEN:209404740909 Chuyen tien cho Hoang Bao Nguyen MS 2022.046
04-04-2022 12:02:51 1,000,000 NTP ung ho MS 2022. 078 ( Be Nguyen Nu Tam Di )
04-04-2022 12:52:30 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.080; be Kieu Bao Khang
04-04-2022 13:37:35 200,000 ung ho MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
04-04-2022 14:09:02 5,000,000 CT DEN:209407611269 Ong Tu Van giup do MS2022.080 be Kieu Bao Khang FT22094271917305
04-04-2022 14:34:23 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-04-2022 15:17:31 500,000 MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang)
04-04-2022 15:43:45 500,000 CT DEN:040237860227 ung ho MS 2022080 be Kieu Bao Khang
04-04-2022 16:11:55 300,000 Sdt 0918491430 giup MS 2022.080 chau Kieu Bao Khang
04-04-2022 21:03:51 100,000 UNG HO MS 2022.072
04-04-2022 22:01:16 100,000 ms 2022.080 ( be kieu bao khang )
04-04-2022 22:25:42 100,000 ung ho ms 2022.072 (chi Thuy Tien)
05-04-2022 00:45:34 85,000 LPT  ung ho MS 2022.080 (be Kieu Bao Khang); thoi gian GD:04/04/2022 23:08:32
05-04-2022 00:46:02 100,000 CT DEN:209416589747 ung ho ms 2022.072, chi Thuy Tien FT22095566115020; thoi gian GD:04/04/2022 23:10:22
05-04-2022 00:57:10 100,000 CT DEN:209512006377 Ung ho MS 2202 072 chi Thuy Tien; thoi gian GD:05/04/2022 00:08:54
05-04-2022 01:54:43 50,000 CT DEN:209501562051 MS 2022.077 ( ANH NGUYEN VAN LAM )-050422-01:54:43 562051
05-04-2022 01:56:13 50,000 CT DEN:209501562127 MS 2022.076 ( CHU PHAM VAN HOA )-050422-01:56:13 562127
05-04-2022 01:57:38 50,000 CT DEN:209501562209 MS 2022.078 ( BE NGUYEN NU TAM DI )-050422-01:57:38 562209
05-04-2022 01:58:58 50,000 CT DEN:209501562290 MS 2022.080 ( BE KIEU BAO KHANG )-050422-01:58:57 562290
05-04-2022 06:24:30 20,000 Ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-04-2022 06:37:16 200,000 CT DEN:209506125394 ung ho MS 2022 080 be Kieu Bao Khang
05-04-2022 06:43:53 100,000 ms 2022.081 ( co tran thi kim phuong )
05-04-2022 06:55:47 50,000 CT DEN:209523088648 MBVCB.1887890739.088648.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.081 (co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-04-2022 07:56:06 100,000 CT DEN:209500739705 MS 2022.081 Tran Thi Kim Phuong
05-04-2022 08:01:02 200,000 CT DEN:209508586443 TU THIEN-050422-08:01:02 586443
05-04-2022 08:18:39 100,000 ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
05-04-2022 08:46:34 200,000 So GD goc: 10002949 MBVCB.1887648445.MS 2022.072 chi thuy tien.CT tu 0161001690778 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-04-2022 09:15:46 500,000 CT DEN:209502028736 MBVCB.1888200034.028736.ung ho MS 2022.064 ( chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0221000074557 PHAM TIEN HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-04-2022 09:21:11 300,000 UNG HO MS 2022.080. ( BE KIEU BAO KHANG)
05-04-2022 09:52:22 200,000 CT DEN:209502079224 Ung ho MS 2022.064 Ngo Thi Thu Ha FT22095997994733
05-04-2022 11:37:30 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.070
05-04-2022 11:37:37 100,000 CT DEN:209504068745 MBVCB.1888699934.068745.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-04-2022 11:38:10 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.068
05-04-2022 12:54:00 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.081
05-04-2022 14:38:22 85,000 LPT ung ho MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong)
05-04-2022 15:22:25 100,000 CT DEN:209508366998 Ung ho MS 2022.081 (co Tran Thi Kim Phuong). Nguoi gui: Thuy Sinh
05-04-2022 15:35:38 200,000 STA ungho ms2022.081 (co Tran Thi Kim Phuong)
05-04-2022 15:36:36 500,000 ung ho MS 2022.081(co Tran Thi Kim Phuong)
05-04-2022 15:37:34 50,000 STA ungho ms2022.080 (be Kieu Bao Khang)
05-04-2022 15:39:07 250,000 ung ho MS 2022.079( anh Pham Van Hoa)
05-04-2022 15:39:52 250,000 ung ho MA 2022.080( be Kieu Bao Khang)
05-04-2022 17:05:16 2,000,000 ung ho ma so 2022.081 co Tran Thi Kim Phuong thuong co va chu qua
05-04-2022 21:29:16 500,000 Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Khang
05-04-2022 22:56:58 100,000 CT DEN:209522974984 MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)-050422-22:56:58 974984
06-04-2022 01:13:15 20,000 Ung ho MS 2022.080 (beKieu Bao Khang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/04/2022 00:13:57
06-04-2022 03:18:40 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
06-04-2022 10:59:15 1,000,000 TRAN VINH PHU chuyen tien ung ho MS 2022.082(em Ho Hoai Anh)
06-04-2022 11:51:24 200,000 MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
06-04-2022 11:56:38 500,000 DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2022.082 (Em HO HOAI ANH)
06-04-2022 12:08:40 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.082(em Ho Hoai Anh
06-04-2022 13:30:05 500,000 ung ho ms 2022.079 (anh Pham Van Hoa)
06-04-2022 13:31:14 500,000 ung ho ms 2022.074 (chau Bui Quang Huy)
06-04-2022 14:16:23 500,000 CT DEN:209607934458 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2022.082 EM HO HOAI ANH
06-04-2022 14:41:54 300,000 CT DEN:209607349372 Gui MS 2022.082 em Ho Hoai Anh FT22096465256266
06-04-2022 15:07:27 100,000 MS 2022.082 ( EM Ho Hoai Anh )
06-04-2022 15:43:34 50,000 MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
06-04-2022 17:45:41 500,000 CT DEN:209610538801 Ms 2022.079 Pham Van Hoa FT22096460457002
06-04-2022 18:42:01 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
06-04-2022 21:08:02 1,000,000 CT DEN:209621355629 GIUP CHAU HOAI ANH ( UNG THU XUONG )-060422-21:08:01 355629
06-04-2022 21:18:49 100,000 CT DEN:209621831443 MS 2022 082
07-04-2022 06:28:11 20,000 Ung ho MS 2022.082(em Ho Hoai Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-04-2022 06:51:06 100,000 ms 2022.082 ( em ho hoai anh )
07-04-2022 07:19:28 50,000 CT DEN:209700012337 MBVCB.1894302283.012337.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-04-2022 07:23:38 50,000 CT DEN:209700015122 MBVCB.1894309823.015122.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.083 (co Tran Thi Tich Nghia).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-04-2022 08:17:54 200,000 So GD goc: 10000627 IBVCB.1892988007.MS 2022.079 (anh Pham Van Hoa).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-04-2022 08:18:43 200,000 So GD goc: 10000660 IBVCB.1892999693.MS 2022.081 (Co Tran Thi Kim Phuong).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-04-2022 08:43:05 85,000 LPT ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
07-04-2022 09:50:45 1,000,000 Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2022081  Co Tran Kim Phuong
07-04-2022 10:13:30 1,000,000 CT DEN:209710638623 PHAM MINH VUONG ung ho em Ho Hoai Anh MS2022 082
07-04-2022 13:48:12 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.083
07-04-2022 14:05:44 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
07-04-2022 16:31:14 500,000 LE CAM THUY ung ho MS 2022.083 Co Tran Thi Tich Nghia
07-04-2022 21:16:58 200,000 CT DEN:603909099558 ICB;114000161718;MS 2022 082 em HO HOAI ANH
07-04-2022 22:01:46 90,000 LPT ung ho MS 2022. 083 (Co Tran Thi Tich Nghia)
07-04-2022 22:26:11 100,000 CT DEN:209715561071 MS 2022.083 co tran thi tich nghia FT22098329041796
08-04-2022 00:53:32 200,000 CT DEN:209711575254 Ung ho ms 2022 83 co tran thi tich nghia; thoi gian GD:07/04/2022 23:36:13
08-04-2022 00:54:11 200,000 CT DEN:209711578594 Ung ho ms 2022 078 be nguyen nu tam di; thoi gian GD:07/04/2022 23:39:29
08-04-2022 01:12:47 100,000 CT DEN:209818196661 ung ho MS 2022.082 (em Ho Hoai Anh)
08-04-2022 06:29:46 50,000 Ung ho MS 2022. 083 (Co Tran Thi Tich Nghia). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-04-2022 07:54:20 100,000 ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh)
08-04-2022 08:06:31 500,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.084 ( be Hoai Anh)
08-04-2022 08:21:15 100,000 CT DEN:292275631107 ICB;114000161718;ung ho MS 2022084Be Hoai Anh
08-04-2022 08:41:28 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.084
08-04-2022 09:26:50 100,000 ms 2022.084 ( be hoai anh )
08-04-2022 09:46:08 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
08-04-2022 10:07:34 200,000 ung ho ma so 2022.084
08-04-2022 10:11:08 500,000 ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
08-04-2022 10:12:41 500,000 CT DEN:209803860992 ung ho MS 2022.084, be Hoai Anh, tinh Ha Tinh
08-04-2022 10:56:48 500,000 giup MS 2022.84 (Be Hoai Anh)
08-04-2022 11:27:04 100,000 CT DEN:209804121517 Ung ho MS 2022.083 (Co Tran Thi Tich Nghia). Nguoi ck: Gia dinh Nha Bau
08-04-2022 12:02:56 300,000 Ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
08-04-2022 12:05:29 100,000 CT DEN:209805132060 ung Ho MS 2022-084 be Hoai Anh
08-04-2022 12:36:00 500,000 So GD goc: 10010324 IBUNG HO MS 2022.084 ( BE HOAI ANH )
08-04-2022 14:44:42 200,000 ung ho ms 2022.084
08-04-2022 15:05:39 100,000 CT DEN:209808045489 MBVCB.1898977461.045489.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.084 (be Hoai Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-04-2022 16:29:48 300,000 MS 2022.084
09-04-2022 00:53:39 150,000 CT DEN:209816426517 MS 2022.064 FT22099087911644; thoi gian GD:08/04/2022 23:16:14
09-04-2022 01:06:00 50,000 CT DEN:209900189331 MS 2022.079 ( ANH PHAM VAN HOA )-090422-00:10:01 189331; thoi gian GD:09/04/2022 00:10:02
09-04-2022 01:06:19 50,000 CT DEN:209900189468 MS 2022.081 ( CO TRAN THI KIM PHUONG )-090422-00:11:26 189468; thoi gian GD:09/04/2022 00:11:26
09-04-2022 01:06:33 50,000 CT DEN:209900189594 MS 2022.084 ( BE HOAI ANH )-090422-00:12:49 189594; thoi gian GD:09/04/2022 00:12:49
09-04-2022 01:06:38 20,000 Ung ho MS 2022.084(Be Hoai Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/04/2022 00:13:19
09-04-2022 01:12:26 500,000 ma so 2022 084 be hoai anh; thoi gian GD:09/04/2022 00:52:14
09-04-2022 02:47:25 500,000 ma so 2022 083
09-04-2022 06:57:31 200,000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh)
09-04-2022 07:27:23 300,000 CT DEN:209900043408 MBVCB.1901780094.043408.Ung ho MS 2022.085 gd chi Phuong.CT tu 0461003901406 NGUYEN SY HIEP toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-04-2022 08:26:50 50,000 CT DEN:209901004033 MBVCB.1901917900.004033.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
09-04-2022 08:55:34 500,000 ma so 2022 085 gia dinh chi phuong
09-04-2022 09:06:43 300,000 MS 2022.085(gia dinh chi Phuong)
09-04-2022 09:25:39 5,000,000 CT DEN:209902553066 Ong Tu Van giup do ms 2022.085 gia dinh chi Phuong FT22099522300432
09-04-2022 09:27:14 1,000,000 CT DEN:209902554356 PNTNga ung ho ms 2022.085 gia dinh chi Phuong FT22099723048091
09-04-2022 09:52:08 100,000 ung ho ms2022.085 gia dinh chi phuong
09-04-2022 10:21:47 300,000 CT DEN:209903786149 ung ho MS 2022085
09-04-2022 10:48:28 200,000 CT DEN:209903655149 HT 2022.085 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
09-04-2022 13:54:47 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.084
09-04-2022 13:56:34 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.085
09-04-2022 13:58:21 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022. 083
09-04-2022 15:31:06 100,000 CT DEN:209908281752 ung ho ms 2022.064, chi Ngo Thi Thu Ha FT22099761655507
09-04-2022 17:39:26 200,000 CT DEN:209905647498 Ung ho MS 2022 085 gia dinh chi Phuong
09-04-2022 21:13:09 100,000 ms 2022.085 ( gia dinh chi phuong )
10-04-2022 00:41:05 10,000 LE DUC ANH chuyen tien; thoi gian GD:09/04/2022 23:04:58
10-04-2022 00:48:41 500,000 Ung ho MS 2022.084 be Hoai Anh; thoi gian GD:09/04/2022 23:32:36
10-04-2022 00:58:19 70,000 LPT ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh); thoi gian GD:10/04/2022 00:23:28
10-04-2022 00:58:37 75,000 LPT ung ho MS 2022.085 (gia dinh chi Phuong); thoi gian GD:10/04/2022 00:25:35
10-04-2022 07:12:40 100,000 ms 2022.086 ( chu tran thien duc )
10-04-2022 08:11:28 100,000 STA ungho ms2022.085 (gia dinh chi Phuong)
10-04-2022 09:07:55 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.084 ( be Hoai Anh )
10-04-2022 09:38:00 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.086 ( Tran Thien Duc )
10-04-2022 11:53:31 20,000 Ung ho MS 2022.085(gia dinh chi Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-04-2022 14:26:17 300,000 mot chut tam long den Ms 2022 086 ( chu Tran Thien Duc)
10-04-2022 19:04:05 200,000 CT DEN:210000629368 Ung ho ms 2022 084 be hoai anh
10-04-2022 22:35:58 100,000 CT DEN:210015977816 Ung ho MS 2022.084, be Hoai Anh

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.

Bạn đọc ủng hộ em Lê Gia Trường bị bỏng điện gần 80 triệu đồng

Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 57.826.168 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lê Gia Trường bị bỏng điện

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người tài xế nghèo bị xe đè gãy chân

Vết thương ở cẳng chân trái liên tục bị nhiễm trùng khiến anh Hải, tài xế xe ba gác phải nằm viện điều trị dài ngày. Chỗ xương bị gãy còn đang đợi để ghép mà gia đình đã kiệt quệ.

Trao hơn 29 triệu đồng đến bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình có thêm động lực chữa bệnh cho bé.

Mang trên mình 4 khối u, goá phụ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ

Chồng qua đời chưa được bao lâu, bà Vui phát hiện mắc chứng u đa tủy xương. Dù đã cầm cố hết tài sản, gia đình bà vẫn không đủ tiền chữa bệnh.