Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2021

Trong 10 ngày đầu tháng 6/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.404.572.928 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
6/1/2021 181 MBVCB.1168760526.UH.CT tu 0171003458801 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 10,000 IBVCB.1169843357.Ung ho MS 2021142 Be My.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 10,000 157732.010621.083903.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/1/2021 10,000 MBVCB.1168723248.p.CT tu 0101001236177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 20,000 MBVCB.1170595724.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.142 be bui ngoc diem my.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 20,000 050299.010621.170054.Ung ho NCHCCCL HOAI THU 0326181864
6/1/2021 20,000 IBVCB.1169828059.Ms2021 142 bui ngoc diem my.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 20,000 167362.010621.095020.Ung ho NCHCCCL TUONGTHIBICHNGOC 0869009895 THANG 6
6/1/2021 20,000 Ung ho NCHCCCL - Nguyen Quynh - 0918556498
6/1/2021 20,000 063541.010621.070708.VU THI HOAI ung ho NCHCCCL thang 6 nam 2021
6/1/2021 50,000 859290.010621.200028.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL Chung 0354538226
6/1/2021 50,000 IBVCB.1169706066.Giup ma so 2021 142 Bui Ngoc Diem My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 50,000 522516.010621.141022.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 50,000 MBVCB.1169154923.Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My ).CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 50,000 IBVCB.1169132257.ung ho ma so MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 50,000 IBVCB.1169127255.ung ho ma so MS 2021 141 anh em Giang Son.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 50,000 IBVCB.1169122016.ung ho ma so MS 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 50,000 IBVCB.1169117566.ung ho ma so MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 50,000 812425.010621.091742.Ung ho MS 2021.142.Bui Ngoc Diem My. FT21152030610093
6/1/2021 50,000 893450.010621.091646.Giup chau Bui Ngoc Diem My ma so 2021142
6/1/2021 50,000 MBVCB.1168679954.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 50,000 252368.010621.063756.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 142 bui ngoc diem my
6/1/2021 50,000 858755.010621.051837.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
6/1/2021 60,000 MBVCB.1169585747.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 70,000 867181.010621.100703.MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152204575352
6/1/2021 84,000 IBVCB.1169112940.Ly Khanh Doan t6 Ung ho Ms 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 84,000 IBVCB.1169107210.gd chu Hy t6 ung ho Ms 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 100,000 MBVCB.1168499310.Ms 2021.122 Le Tran Yen Vy.CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 234572.010621.222627.Ung ho NCHCCCL Tuyet 0988873486
6/1/2021 100,000 927660.010621.221818.ung ho ms 2021.141 anh em giang son
6/1/2021 100,000 614795.010621.221222.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153018982452
6/1/2021 100,000 898769.010621.213722.ung ho MS 2021.142Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 MBVCB.1170475369.CT giup do be Nhat Truong, MS 2021 124.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 MBVCB.1170473306.CT giup do be Bui Ngoc Diem My, MS 2021 142.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 101831.010621.194458.MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 923510.010621.161804.Ung ho MS 2021 141 hai anh em
6/1/2021 100,000 197841.010621.153547.TTTP ung ho Ms2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 MBVCB.1169755401.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) Chi Nguyen Thi Hue - Phu Tho con bi bong.CT tu 0021001395512 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 191211.010621.142328.LX UNG HO MS 2021.142(BUI NGOC DIEM MY)-010621-14:25:10 191211
6/1/2021 100,000 104278.010621.140541.Ung ho NCHCCCL Truc 0376374939 FT21152029736629
6/1/2021 100,000 MBVCB.1169582706.MS 2021.142.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 091377.010621.135219.Uh MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152912011161
6/1/2021 100,000 971995.010621.120247.ung ho MS 2021 142
6/1/2021 100,000 MBVCB.1169299710.MS 2021.136?(Tran Ngoc Minh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 255798.010621.112444.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/5/2021 - MS 2021.200(CHU HOANG VAN TAN)
6/1/2021 100,000 255784.010621.112443.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KET CHUYEN TUAN 2/5/2021 - MS 2021.122 (LE TRAN YEN VY)
6/1/2021 100,000 SHGD:10007328.DD:210601.BO:HUYNH THI CAM THU.Remark:Ung ho MS 2021.023 - Be Tho Van Minh
6/1/2021 100,000 943991.010621.111238.Ung ho ms 2021 142 bui ngoc diem My FT21152128361308
6/1/2021 100,000 MBVCB.1169213887.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 243475.010621.105532.ms 2021 142 bui ngoc diem My
6/1/2021 100,000 IBVCB.1169132211.Ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh .CT tu 0541000273428 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 100,000 326301.010621.102336.T ung ho Bui Ngoc Diem My MS 2021.142
6/1/2021 100,000 MBVCB.1169096577.ho tro be Bui Ngoc Diem My.CT tu 0111000311909 LY THI THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 876153.010621.101450.Ung ho Ms 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152645730178
6/1/2021 100,000 577790.010621.101336.MS 2021.142 Be My bi bong
6/1/2021 100,000 561247.010621.100338.Ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son
6/1/2021 100,000 895655.010621.092233.Ung ho MS 2021135 Luong Bao Quoc
6/1/2021 100,000 117478.010621.092144. PHAM NGOC TUNG NGUYEN DIEU LINH UNG HO MS 2021.141 (ANH EM GIANG-SON)-010621-09:21:22 117478
6/1/2021 100,000 116597.010621.091845.PHAM NGOC MINH PHAM ANH THU UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-09:18:04 116597
6/1/2021 100,000 893972.010621.091812.Ung ho MS 2021140 Pham Minh Nhat
6/1/2021 100,000 893551.010621.091700.Ung ho MS 2021141 anh em GiangSon
6/1/2021 100,000 808553.010621.091407.MS 2021.142 FT21152133009676
6/1/2021 100,000 SHGD:10014513.DD:210601.BO:NGO LUONG PHOI KIM.Remark:Ung ho NCHCCCL Kim 7181
6/1/2021 100,000 MBVCB.1168889782.DUONG VAN NGUYEN ung ho ma so MS 2021.142( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0491000042840 DUONG VAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 913925.010621.090327.ms 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021 100,000 794379.010621.085744.ung ho MS 2021142 bui ngoc diem my FT21152600228459
6/1/2021 100,000 108864.010621.085622.Ung ho MS 2021 142 chau Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 MBVCB.1168848267.MS 2021 116.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 100,000 MBVCB.1168846064.MS 2021 124.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 100,000 MBVCB.1168825238.Giup ma so 2021.142, chau Bui Ngoc Diem My.CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,000 146579.010621.083141.Vinh Nam ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 220034.010621.082515.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 100,000 207580.010621.080346.Ung ho NCHCCCL+To Thi Anh Nguyet+0918398 222
6/1/2021 100,000 267035.010621.075429.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 051983.010621.071828.ung ho ms 2021.142 (diem my)
6/1/2021 100,000 088223.010621.071718.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021 100,000 062128.010621.070424.MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 729827.010621.065854.MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152121443004
6/1/2021 100,000 035230.010621.065149.PHUNG THI NGOC chuyen khoan ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 727412.010621.064640.Gui be BUI NGOC DIEM MY FT21152267907503
6/1/2021 100,000 787673.010621.063402.Ung ho chau 5 tuoi bi bong
6/1/2021 100,000 724773.010621.063136.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152474974857
6/1/2021 100,000 786414.010621.062500.ung hoMS 2021.142Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 100,000 785366.010621.062022.MS 2021.142
6/1/2021 100,000 MBVCB.1168638944.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.142 (be Bui Ngoc Diem My)Vietnamnet 01/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 100,010 IBVCB.1169650016.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 100,010 IBVCB.1169646251.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 130,000 981201.010621.081630.ung ho ms 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 150,000 580572.010621.104603.IBFT MS.2021.128. Be Vo Thi Xuan Thao
6/1/2021 200,000 850052.310521.235845.Ung ho MS 2021 141 anh em Giang Son
6/1/2021 200,000 272069.010621.102433.Ung Ho NCHCCCL - Khanh Ngan - 0382858597
6/1/2021 200,000 358244.010621.220139.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 IBVCB.1170606020.NGUYEN VAN CHIEN CK ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My). Chuc chau som binh phuc.CT tu 0141000708650 NGUYEN VAN CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1170600265.Ung ho NCHCCCL + Le Ngoc Ha + 0353677086.CT tu 0451000363351 LE NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 568536.010621.211343.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153082176569
6/1/2021 200,000 430632.010621.211056.MS 2021 142
6/1/2021 200,000 MBVCB.1170578331.ms 2021 129 nguyen ha khanh vy.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 200,000 IBVCB.1170538269.QUACH THI MINH HUONG Ck MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0541000180445 QUACH THI MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 533865.010621.203716.ung ho MS 2021 142 be Bui Ngoc Diem My FT21153510204520
6/1/2021 200,000 520110.010621.202259.MS 2021136 tran ngoc Minh FT21152985436386
6/1/2021 200,000 514944.010621.201743.Mon ung ho Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152122787102
6/1/2021 200,000 834163.010621.201659.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 510588.010621.201316.Mit Tho ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152335200871
6/1/2021 200,000 785103.010621.191949.ung ho ms 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021 200,000 271461.010621.191653.MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)-010621-19:19:52 271461
6/1/2021 200,000 IBVCB.1170376550.MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 200,000 MBVCB.1170370345.Ung ho ms 2021.139(nguyen vu hoang hai).CT tu 0071001258616 HOANG THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1170363132.Gd ong Nguyen Ngoc Loi ung ho MS 2021.138 em Canh.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1170359918.Gd Ong Nguyen Ngoc loi ung ho MS 2021.137 em Ngoc Mai.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 372667.010621.175343.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152875685300
6/1/2021 200,000 357887.010621.174012.Ung ho ms 2021.142 be Bui Ngoc Diem My FT21152169109892
6/1/2021 200,000 144329.010621.173928.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;ung ho MS 2021 142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021 200,000 641209.010621.171032.ung ho MS 2021.142
6/1/2021 200,000 212105.010621.043409.MS 2021142?Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 641729.010621.162636.MS 2021.142
6/1/2021 200,000 341988.010621.155616.ho tro MS 2021. 142 ( be Diem My)
6/1/2021 200,000 215490.010621.154249.UNGHOMASO2021.142 BUINGOCDIEMMY-010621-15:45:27 215490
6/1/2021 200,000 198610.010621.153829.TTTP ung ho Ms2021.141 anh em Giang - Son
6/1/2021 200,000 IBVCB.1169823857.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0531000281410 NGUYEN BAO QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 006798.010621.150624.fb Bao Luu Tran ung ho MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai
6/1/2021 200,000 005360.010621.150219.fb Bao Luu Tran ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 200842.010621.145452.MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-14:54:52 200842
6/1/2021 200,000 182213.010621.024859.Ung ho MS 2021.141 Be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 IBVCB.1169652651.MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0041000185476 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 200,000 504822.010621.140125.Ung ho MS 2021.142
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169557460.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my.CT tu 0351000212119 TRAN THI MINH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 060049.010621.131544.ung ho MS 2021.122 FT21152898930891
6/1/2021 200,000 IBVCB.1169458112.MS2021140 Pham Minh Nhat.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 200,000 581873.010621.124351.TON HANG UNG HO MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021 200,000 IBVCB.1169435603.MS2021142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 200,000 576201.010621.123221.Ms 2021 140 pham Minh Nhat
6/1/2021 200,000 575287.010621.123137.ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169411026. MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0531002469549 LE HAI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169407374.Ung ho MS2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0151000458412 LY THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 163700.010621.121730.UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-12:17:27 163700
6/1/2021 200,000 IBVCB.1169358329.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0381000355825 NGO THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 296903.010621.114614.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169305525.MS 2021.140?(Pham Minh Nhat).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 200987.010621.112720.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169286232.MS 2021.138?(Hoang Dinh Canh).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 255837.010621.112448.BAO DTDT CHUYEN TIEN THEO KET CHUYEN TUAN 2/5/2021 - MS 2021.123(BE HOANG VAN DUC)
6/1/2021 200,000 952932.010621.112014.Ung ho MS 2021.140 FT21152901775740
6/1/2021 200,000 134496.010621.112321.MS 2021.142( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 200,000 647218.010621.105909.Chuyen tien ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169146206.LE ANH DUNG ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0021000238445 LE ANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169101543.TRAN NGOC LAN ung ho ms 2021142 bui ngoc diem my.CT tu 0451001983030 TRAN NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 863801.010621.100412.Ung ho ms 2021142 bui ngoc diem my FT21152485200030
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169012111.ung ho MS 2021.139 be nguyen vu hoang hai.CT tu 1018604173 PHAM THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1169002591.MS 2021.140.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168998046.MS 2021.142.CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 835923.010621.093930.Ung ho ms 2021.142 FT21152573866600
6/1/2021 200,000 149388.010621.093318.Ung ho ma so 2021 142 be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168967928.Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0711000237327 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 896801.010621.092542.Ung ho MS 2021131 be Nguyen Binh Minh
6/1/2021 200,000 297780.010621.092138.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.142( be Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 200,000 895055.010621.092102.Ung ho MS 2021104 chi em Le Tran Le Trieu
6/1/2021 200,000 894391.010621.091918.Ung ho MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai
6/1/2021 200,000 892799.010621.091505.Ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 SHGD:10015688.DD:210601.BO:HO NGUYEN MINH TAN.Remark:ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 200,000 927880.010621.091144.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168885860.ung ho MS 2021.142 be bui ngoc diem my.CT tu 1018604173 PHAM THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168828081.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0541000302637 NGUYEN HUU VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 306952.010621.083107.ung ho MS2021142
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168793434.Ung ho MS 2021.142 (BNDMY).CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168780976.ngheo kho.CT tu 0201000567883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 200,000 757587.010621.081206.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152628520351
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168753734.MS 2021.142.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168737310.Tran Thuy Hong ung ho MS 2021142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 1011000641505 TIEN BAO AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168733196.ung ho MS 2021.142.CT tu 0111000171967 PHAN THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 165506.010621.074738.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) chuc con chong khoe
6/1/2021 200,000 098397.010621.073749.MS2021.142 BUI NGOC DIEM MY-010621-07:37:28 098397
6/1/2021 200,000 740993.010621.073710.Linh br giup MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21152730072203
6/1/2021 200,000 736946.010621.072457.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152814494195
6/1/2021 200,000 798770.010621.070418.ungho MS 2021.142 buingocdiemmy
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168666970.ung ho ma so 2021.142 be Bui Ngoc Diem My.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168667474.TRAN MANH HUNG chuyen tien ung ho be Bui Ngoc Diem My 2021.142.CT tu 0451000289873 TRAN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168664964.Uh ms 2021.142( Diem My).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 263261.010621.064435.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho 2021 142 buingocdiemmy
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168664478.ung ho Ms 2021142 Bui ngocdiem my 5 tuoi bi bong o Phu Tho.CT tu 0501000136106 DO LE THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 MBVCB.1168662763.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0451000292965 VU THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 200,000 050279.010621.063625.Ung ho MS2021 142 BUI NGOC DIEN MY
6/1/2021 200,000 093744.010621.061110.UNG HO CHAU BUI DIEM MY - PHU THO-010621-06:11:10 093744
6/1/2021 255,000 669418.010621.111449.Chuyen tien, MS 2021.142, Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168502724.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.136 (Tran Ngoc Minh).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 902856.010621.213719.ms 2021.142 ung ho Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 300,000 260150.010621.190342.2020.NCHCCCL Pham Thi Thanh 0948516259
6/1/2021 300,000 357967.010621.174016.Ung ho MS 2021 142 chau Bui Ngoc Diem My FT21152625855869
6/1/2021 300,000 MBVCB.1170110072.NGO THI THUY HANG chuyen tien Ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0711000240666 NGO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 708306.010621.162257.ung ho MS 2021.142( bui ngoc diem my)
6/1/2021 300,000 228731.010621.155540.Ms 2021.142 FT21152800419844
6/1/2021 300,000 IBVCB.1169712319.GIup MS2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 300,000 478725.010621.132455.Ung ho chi nguyen thi Hue cam son phu tho
6/1/2021 300,000 043675.010621.125520.Ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152403700556
6/1/2021 300,000 993604.010621.115943.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152485623841
6/1/2021 300,000 MBVCB.1169359501.MS 2021142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0731000670702 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 300,000 SHGD:10023580.DD:210601.BO:NGUYEN THI MY NGOC.Remark:Ung ho Ms 2021.142. Thuong con nhieu.
6/1/2021 300,000 IBVCB.1169316152.DO TRUNG DUNG chuyen khoan Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 MBVCB.1169292693.MS 2021.141?(anh em Giang-Son).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 MBVCB.1169219049.ms 2021 142 uh Bui Ngoc Diem My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 300,000 592310.010621.102249.ung ho ms 2021.142 bui ngoc diem my
6/1/2021 300,000 852000.010621.095348.Ung ho ms2021.130 FT21152013440944
6/1/2021 300,000 250954.010621.093154.ung ho MST 2021 140 PHAM MINH NHAT
6/1/2021 300,000 246934.010621.092946.ung ho MS 2021 142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021 300,000 SHGD:10015027.DD:210601.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.142 be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 300,000 190868.010621.085926.ung ho MS2021142 em Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168807366.MS 2021.142. ( ung ho chau Bui Ngoc Diem My) .CT tu 0541000281821 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 859994.010621.082033.ung ho qua bao vietnamnet MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168771772.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0331003768487 PHAM MINH ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 750689.010621.080009.Ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my FT21152030321443
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168696337.MS 2021.122.CT tu 0251002751248 LE HOAI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168683396.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 160203.010621.070528.ung ho MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168672948.Ung ho ms 2021.142 (bui ngoc diem my).CT tu 0071001258616 HOANG THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 300,000 095105.010621.064754.UNG HO MS.2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-06:47:37 095105
6/1/2021 300,000 094990.010621.064539.2021.142 GUI CHAU BUI NGOC DIEM MY-010621-06:47:17 094990
6/1/2021 300,000 724490.010621.062933.MS 2021.142 nguyen thi diem trinh 454 tran van giau binh tan tp hcm FT21152030730790
6/1/2021 300,000 724123.010621.062714.Ung ho MS 2021.142 FT21152940236793
6/1/2021 300,000 MBVCB.1168645824.LUU THE TRUNG ung ho MS2021.142 be Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071003449675 LUU THE TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 400,000 581739.010621.212858.Ung ho be Diem My FT21153813062607
6/1/2021 400,000 MBVCB.1168901321.VAN MINH VU chuyen tien ung ho?MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0181002318461 VAN MINH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 400,000 MBVCB.1168817842.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.139 va 2021.142.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 400,000 SHGD:10000014.DD:210601.BO:DAO THI KIM HUNG.Remark:995221060151395 MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 MBVCB.1170621966.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0081000120012 LUONG VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 561815.010621.210614.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153653869143
6/1/2021 500,000 361182.010621.201948.MS2021 142 Bui Ngoc Diem MY
6/1/2021 500,000 705165.010621.175618.Chuyen tien ung ho MS 2021.142, Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 253069.010621.175507.UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-17:57:49 253069
6/1/2021 500,000 367339.010621.174849.Ung ho MS 2021.142 FT21152877037720
6/1/2021 500,000 239436.010621.170143.UNG HO BUI NGOC DIEM MY MS 2021.142-010621-17:01:25 239436
6/1/2021 500,000 617025.010621.165441.ms 2021.142 Bui Ngoc Diem My. Chuc con mau khoe manh nha con gai nho.
6/1/2021 500,000 613039.010621.165146.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL Phuoc 0911327033
6/1/2021 500,000 230232.010621.163117.UNG HO MS2021.142 BUI NGOC DIEM MY-010621-16:30:59 230232
6/1/2021 500,000 083969.010621.152844.MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169762530.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 1051000279131 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 SHGD:10015197.DD:210601.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621060182255)ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
6/1/2021 500,000 743511.010621.144509.Ung ho MS 2021 135 MS 2021 136 MS 2021 140 MS 2021 141 MS 2021 142
6/1/2021 500,000 816547.010621.135304.Ung ho MS 2021. 140 pham nhat minh
6/1/2021 500,000 812735.010621.134854.ung ho MS 2021.142 BuiNgocDiemmy
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169512383.Ung Ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 SHGD:10006362.DD:210601.BO:TRAN THAO NGUYEN.Remark:IBUNG HO MS 2021.142( BUI NGOC DIEM MY)
6/1/2021 500,000 957623.010621.121146.Ung ho MS2021141 anh em Giang Son
6/1/2021 500,000 IBVCB.1169311590.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 277660.010621.112633.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 SHGD:10021940.DD:210601.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.142. Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169280049.UNG HO MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169276834.MS 2021.139?(Nguyen Vu Hoang Hai).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169275645.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 IBVCB.1169272261.ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0011000683908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169236141.ho tro be bui thi diem my.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 934199.010621.110407.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152252041819
6/1/2021 500,000 IBVCB.1169190983.Ung ho be Bui Ngoc Diem My, MS 2021.142.CT tu 0011004225223 HOANG ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 918651.010621.105104.Ung ho MS 2021 142 bui ngoc diem my FT21152006367370
6/1/2021 500,000 384985.010621.104002.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 MBVCB.1169128486.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 869175.010621.100847.Mai Anh Ung ho MS 2021.142 FT21152808035101
6/1/2021 500,000 SHGD:10001263.DD:210601.BO:NGUYEN NGOC THU.Remark:151. MS 2021.139 NGUYEN HOANG VU
6/1/2021 500,000 303273.010621.095832.An Nhien ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 SHGD:10015260.DD:210601.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.142 be Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 837961.010621.094121.Ung ho MS 2021.142 Diem My FT21152602753030
6/1/2021 500,000 928298.010621.093608.Ung ho MS 2021 141 Giang Son
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168972340.chuyen tien ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0061000344807 PHAM HUYEN LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 203194.010621.093320.ung ho MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)
6/1/2021 500,000 928168.010621.093224.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 106942.010621.090828.ung ho ms 2021.142
6/1/2021 500,000 790650.010621.085346.Ungho MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY FT21152402900600
6/1/2021 500,000 893492.010621.084646.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 883039.010621.084555.ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 590941.010621.084255.Ung ho ms 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 500,000 SHGD:10003158.DD:210601.BO:CAO NGUYEN HUNG.Remark:IB UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY )
6/1/2021 500,000 107155.010621.083627.UNG HO MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY)-010621-08:35:41 107155
6/1/2021 500,000 869424.010621.082811.Tien ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168792222.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0021000504896 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 760178.010621.081536.MS 2021.142 FT21152132889904
6/1/2021 500,000 068459.010621.074740.ung ho ma so 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168726892.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.142 (be Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 368206.010621.073305.Vietcombank;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 075840.010621.072644.BACH VAN HOA chuyen khoan ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168694209.Ung ho ms 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 532769.010621.071750.IBFT Ung ho MS 2021.142 bui thi diem my
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168677070.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My) .CT tu 0121002052312 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168671431.Ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0421000460845 NGUYEN THANH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 500,000 MBVCB.1168656154.MS 2021 142 Bui Diem Ngoc My.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2021 500,000 085218.010621.062457.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 600,000 SHGD:10002674.DD:210601.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.142. CHUC BE DIEM MY MAU KHOE
6/1/2021 1,000,000 332150.010621.211057.ZP5VH9ET6PEE 210601000258810 ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THUY TRANG 0906690421
6/1/2021 1,000,000 275721.010621.193951.LE VAN CUONG chuyen tien MS2021.142( Bui Ngoc Diem My)
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1170062997.Chi LAN va em HUYEN ung ho MS 2021.142 (Be Bui Ngoc Diem My) bi phong con.CT tu 0071003685732 LE TUYET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 041117.010621.163821.Ung ho MS 2021 chau Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 SHGD:10004088.DD:210601.BO:TRUONG THI LAN ANH.Remark:Truong T Lan Anh - Ung ho MS 2021.1 42 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 684772.010621.133912.ho tro MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY
6/1/2021 1,000,000 040898.010621.125200.Ung ho MS 2021 42 Bui Ngoc Diem My FT21152209061373
6/1/2021 1,000,000 211280.010621.120920.ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 SHGD:10006986.DD:210601.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.Remark:Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2021.141 ( anh em Giang-Son)
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1169267248.MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 IBVCB.1169247347.ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0081001251343 VU HUY THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1169209703.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071001281716 HA THI KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 SHGD:10015147.DD:210601.BO:TRAN DUY LAM.Remark:Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 978073.010621.094432.ung ho ms 2021.136 tran ngoc minh
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1168847775.NGUYEN THI THUYET chuyen tien ung ho MS 2021.142.CT tu 0121001187042 NGUYEN THI THUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1168828961.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.142(bui ngoc diem my).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 280878.010621.083839.PHAM THI HANG ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 880895.010621.083719.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1168786188.Ung ho bui ngoc diem my MS2021.142.CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 802334.010621.070913.Ung ho 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1168683822.Ung ho con : Diem mi MS 2021.142 .CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,000,000 MBVCB.1168650522.PHAM THI THANH DUYEN UNG HO MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 1,600,000 IBVCB.0106211045744002.Ung ho ma so 2021 136 tran ngoc minh 135 luong bao quoc 131 nguyen binh minh 123 hoang van duc
6/1/2021 1,800,000 828528.010621.093243.Tuan, Su, Minh, Mia, Bong giup cho be ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21152056077087
6/1/2021 2,000,000 723926.310521.223053.MS 2021.141 anh em Giang son
6/1/2021 2,000,000 089395.010621.135005.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21152530710280
6/1/2021 2,000,000 332085.010621.104534.LINH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho be HOANG VAN DUC ma 2021123
6/1/2021 2,000,000 997550.010621.095659.ms2021142 bui ngoc diem my
6/1/2021 2,000,000 IBVCB.1168964903.ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 3,500,000 MBVCB.1169206612.Ung ho Ms2021.142 Bui Ngoc Dien My.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 4,000,000 MBVCB.1168798777.Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 5,000,000 888409.010621.212159.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/1/2021 5,000,000 MBVCB.1168919933.Chuyen tien ung ho MS2021.142 Be ( Bui Ngoc Diem My) .CT tu 0251002749439 BUI THUY THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2021 10,000,000 825660.010621.093004.Ong Tu Van giup cho ms 2021 142 be Bui Ngoc Diem My FT21152056066042
6/2/2021 10,000 MBVCB.1172483916.DUONG DUC HIEP chuyen tien.CT tu 1017099167 DUONG DUC HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 10,000 IBVCB.1172482355.Ung ho MS 2021 143 Be Thien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 10,000 083277.020621.074940.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/2/2021 50,000 077098.020621.214305.Chuc Be Manh Thien Chien Thang Benh Va Luon Khoe Manh.
6/2/2021 50,000 944463.020621.214130.Ung ho Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 50,000 476893.020621.210128.MS2021.143 BE VU MANH THIEN FT21154963970733
6/2/2021 50,000 722597.020621.210027.Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 50,000 MBVCB.1172413712.Chuc be mau khoi benh.CT tu 0431000265666 TRAN XUAN THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 50,000 466859.020621.204947.Ung ho MS 2021.143 FT21154027054809
6/2/2021 50,000 294084.020621.203752.MS.2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021 50,000 387271.020621.201342.ho tro chau Vu Manh Thien
6/2/2021 50,000 581108.020621.200955.Ung ho ms 2021.143 ( be vu manh thien)
6/2/2021 50,000 770486.020621.200442.2020143 be vu manh thien
6/2/2021 50,000 576951.020621.165245.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 50,000 MBVCB.1171785125.MS 2021.143.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 50,000 647575.020621.145352.ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 50,000 480090.020621.142526.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 50,000 IBVCB.1171581219.Giup ma so 2021 143 be Vu Manh Thien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 50,000 MBVCB.1171069437.Ung ho MS 2021.137 (be Nguyen Ngoc Mai).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 50,000 MBVCB.1171066514.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 50,000 131100.020621.083554.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 50,000 Ung ho NCHCCCL + Minh Thu + 0979034787
6/2/2021 50,000 707970.020621.072213.NCHCCCL - Thuy Ha 0983464090 FT21153128751546
6/2/2021 50,000 MBVCB.1170840178.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be Vu manh thien. MS 2021.143.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 50,000 MBVCB.1170818154.mo xo gan.CT tu 0281000579909 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 60,000 294705.020621.215613.gui ma so 2021 143 be vu manh thien
6/2/2021 60,000 MBVCB.1171046509.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 80,000 MBVCB.1172365008.mongbelunkhoemanh.CT tu 1015722420 CAI THI BE THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170726592.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0101000203776 HOANG THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172527846.HUYNH NGOC THU ung ho MS2021.143 ( be Vu Manh Thien ) .CT tu 1015856681 HUYNH NGOC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172521623.2021.143 . Ung ho be Manh Thien.CT tu 0381000403588 CHU VAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 224771.020621.222027.Ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
6/2/2021 100,000 862136.020621.221934.ung ho 2021.143.be vu manh thien
6/2/2021 100,000 035988.020621.221835.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 223846.020621.221602.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 412962.020621.221116.MS 2021143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021 100,000 960460.020621.220838.IBFT Ms 2021.143
6/2/2021 100,000 514429.020621.220705.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-020621-22:06:42 514429
6/2/2021 100,000 763980.020621.220435.gui be 2021 142
6/2/2021 100,000 651963.020621.220125.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
6/2/2021 100,000 410848.020621.215855.Ung ho MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
6/2/2021 100,000 649330.020621.215719.MS 2021.122 Le Tran Yen Vy
6/2/2021 100,000 518650.020621.215558.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154033888073
6/2/2021 100,000 958532.020621.215542.IBFT Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 518440.020621.215541.Ung ho be Manh Thien MS 2021.143 FT21154794670009
6/2/2021 100,000 973085.020621.215301.MS 2021 143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021 100,000 848837.020621.215149.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.
6/2/2021 100,000 512588.020621.215042.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-020621-21:53:27 512588
6/2/2021 100,000 280371.020621.214028.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 944270.020621.213953.ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021 100,000 279922.020621.213953.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien Mong con khoe manh
6/2/2021 100,000 503670.020621.213455.Ung ho Ms 2012.143 be Vu Manh Thien FT21154063634563
6/2/2021 100,000 405912.020621.213339.MS 2021143 Be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 535037.020621.213252.PHAN NGOC HUONG CHUYEN KHOAN MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 405052.020621.212944.Ung ho ms2021143
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172456098.Ung ho Ms 2021.143 ( be Vu Manh Thien ) .CT tu 0911000022673 THAI QUOC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 496796.020621.212558.Ung ho Ms 2021.143 FT21154619223075
6/2/2021 100,000 210310.020621.212444.ung ho MS 2021143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 100,000 735002.020621.211826.UH MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 732290.020621.211412.2021 143 Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 825253.020621.211402.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021 100,000 205186.020621.210917.ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN)
6/2/2021 100,000 482407.020621.210759.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien FT21154762905593
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172429935.Ms 2021.143 (be vu manh thien).CT tu 0191000241124 HO MINH TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172429633.ung ho MS 2021.143 be Vu Mang Thien.CT tu 1020790083 PHAM VAN TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 475970.020621.210020.MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154303138500
6/2/2021 100,000 235590.020621.210000.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien mong con mau khoe manh
6/2/2021 100,000 321735.020621.210148.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172413865.Ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0071004039681 NGUYEN THI THANH NHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 227193.020621.205259.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172406811.Gui be VU MANH THIEN. Chuc be mau khoe.CT tu 0181003498356 NGUYEN LE XUAN PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172405330.Ung ho cho be VU MANH THIEN .CT tu 0721000598067 MAI THI MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 464253.020621.204645.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154963910360
6/2/2021 100,000 463350.020621.204538.MS.2021.143 be Vu Manh Thien FT21154354923765
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172392785.Ung ho MS 2021.143 (be vu manh thien).CT tu 0041000283479 HO PHAN ANH BA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172391510.Ung ho be Manh Thien chuc be mau khoe manh.CT tu 0121000837128 DO DUC LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172389443.ung ho ma so 2021.143 (chuc con mau khoe).CT tu 0581000734982 THAI XUAN NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 944063.020621.203454.IBFT 2012.143 be.vu.manh.thien
6/2/2021 100,000 944384.020621.203438.IBFT ung ho 2021.143 be VU MANH THIEN
6/2/2021 100,000 794899.020621.203405.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 292307.020621.203313.TRAN DUC TRONG chuyen tien ung ho Ms 2021.143 Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 943831.020621.203239.IBFT ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 291037.020621.202952.ung ho ms 2021.143(be vu manh thien)
6/2/2021 100,000 197089.020621.202931.MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172368639.TRAN TUAN VU chuyen tien.CT tu 1016048631 TRAN TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172365668.Ung ho MS 2021.143 (be Thien).CT tu 0721000640848 CHE THI THUY UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172358971.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0181003342029 LE HOANG PHUONG VIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172358841.Ms 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien .CT tu 1017855076 NGUYEN HUYNH GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 440656.020621.202011.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153703199958
6/2/2021 100,000 286607.020621.201806.ms 2021.143
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172348872.Ung ho ms 2021.143 ( be Vu Manh Thien ) .Mong be binh an.CT tu 0071000983900 TRAN MINH THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 387583.020621.201500.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/2/2021 100,000 152281.020621.201355.MoMoT01633555676T12547611305T970436Tms 2021 143
6/2/2021 100,000 206253.020621.201338.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 100,000 497768.020621.201255.UNG HO MS 2021.143 - BE VU MANH THIEN-020621-20:12:51 497768
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172342372.TRAN MINH DUY Ung ho be manh thien 3tuoi.CT tu 0071001319647 TRAN MINH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 038259.020621.200823.2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 425888.020621.200403.Ms 2021.143 FT21153342054998
6/2/2021 100,000 384804.020621.200342.MS 2021142bui ngoc diem my
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172327442.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0091000638425 TRAN KIM HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 280056.020621.200055.ung ho MS 2021.143
6/2/2021 100,000 767387.020621.200015.Ung ho MS 2021.143
6/2/2021 100,000 030736.020621.195117.ung ho MS 2021 143
6/2/2021 100,000 279590.020621.193026.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 139
6/2/2021 100,000 097730.020621.191742.Ung ho ms 2021 143 be vu manh thien
6/2/2021 100,000 640583.020621.191618.Ung ho ms 2021 142 bui ngoc diem my
6/2/2021 100,000 MBVCB.1172058716.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0061001025165 TRAN HOANG KIEU NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 374302.020621.171333.MS 2021 .142 ( bui ngoc diem my )
6/2/2021 100,000 441670.020621.170632.MS 2020.NCHCCCL- Hoang Trang-0764689768
6/2/2021 100,000 125262.020621.164443.Ung ho NCHCCCL Quyen 0984343440
6/2/2021 100,000 314118.020621.160416.Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021 100,000 020097042306021600032021eb0a380405.10936.160004.UNG HO MS 2020.311 BE VU HUY HOANG
6/2/2021 100,000 SHGD:10009790.DD:210602.BO:TRAN THI KIM DUNG.Remark:IB UNG HO MS: 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)
6/2/2021 100,000 311883.020621.155801.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 020097042306021557592021a13c378442.10920.155800.UNG HO MS 2021.128 BE VO THI XUAN THAO
6/2/2021 100,000 310985.020621.155525.Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021 100,000 978510.020621.155238.Ung ho NCHCCCL Ly 0989211732
6/2/2021 100,000 MBVCB.1171753300.NCHCCCL trinhthiluom levangao .CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1171697094.ung ho ms 2021.122 (e Le Tran Yen Vy).CT tu 0031000343920 CAO BA THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 379767.020621.145211.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 090371.020621.144637.Ung ho be Vu Manh Thien ma so MS2021.143 FT21153087050074
6/2/2021 100,000 906790.020621.144534.Chuyen tien MS 2021.143 ,chau Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 088529.020621.144450.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy FT21153940600332
6/2/2021 100,000 402974.020621.134824.UNG HO MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY )-020621-13:47:34 402974
6/2/2021 100,000 402444.020621.134606.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN -020621-13:45:11 402444
6/2/2021 100,000 314944.020621.132009.Ung ho MS2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 396333.020621.131512.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-13:14:29 396333
6/2/2021 100,000 002960.020621.130410.MS 2021.143. Mong con mau khoe manh FT21153121270845
6/2/2021 100,000 MBVCB.1171477575.?Ung ho MS 2021.143?.CT tu 0691000416076 PHAM XUAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 920528.020621.112323.Ung ho ms 2021.143 FT21153122327190
6/2/2021 100,000 817253.020621.110926.IBFT Uh ms 2021141 ae giang son
6/2/2021 100,000 824242.020621.105520.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) - tu Mr Sinh Pham
6/2/2021 100,000 MBVCB.1171238462.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 837756.020621.100749.Ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN FT21153028951243
6/2/2021 100,000 MBVCB.1171102272.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0631000413614 NGUYEN CONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 137598.020621.094503.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 130718.020621.093740.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 SHGD:10010551.DD:210602.BO:PHAN MINH PHUONG.Remark:MS 2021.143
6/2/2021 100,000 119787.020621.092607.Ung ho MS 2021 143 be Manh Thien
6/2/2021 100,000 MBVCB.1171026029.Ung ho Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0361000228865 HOANG THI KIEU OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 612134.020621.090350.ung ho MS 2021.141 anh em Giang, Son
6/2/2021 100,000 604417.020621.085552.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 750017.020621.084121.ung ho NCHCCCL nga 0822337456 FT21153901184494
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170957717.MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170954432.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0611001913331 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 108172.020621.083852.TTTP ung ho Ms2021.137 be Nguyen Ngoc Mai
6/2/2021 100,000 513155.020621.083151.MS 2021.143
6/2/2021 100,000 741220.020621.083005.Vu Thai Ha ung ho MS 2021.143 FT21153204208223
6/2/2021 100,000 120378.020621.082659.Vinh Nam ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 261457.020621.081723.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 082666.020621.074857.Ms 2021 143
6/2/2021 100,000 008152.020621.073225.T ung ho em Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021 100,000 284275.020621.073000.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170864293.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0201000605425 TRAN HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 707421.020621.072019.Ung Ho NCHCCCL - Tien Anh FT21153600969305
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170823379. ung ho MS 2021.143.CT tu 0151000349600 NGUYEN VAN VANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170821171.MS 2021.143.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170818899.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0531000280486 NGUYEN NHAT KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 868780.020621.060100.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 143
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170818010.ung ho ma so MS 2021.143( Be Vu Manh Thien).CT tu 0381000424471 NGUYEN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170817765.DANG THIEN CAO KHOA ung ho MS2021 143 (Be Vu manh Thien).CT tu 0271000408036 DANG THIEN CAO KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 692386.020621.055808.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153128292919
6/2/2021 100,000 971720.020621.055338.ung ho ms2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 691790.020621.055136.MS 2021.143 FT21153114361880
6/2/2021 100,000 MBVCB.1170813641.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)Vietnamnet 02/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 100,000 067770.020621.054018.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho MS 2021 143-VNPT2021060218684768
6/2/2021 100,000 033429.020621.053641.MS 2021 143
6/2/2021 100,000 429794.020621.053018.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 100,000 680831.020621.022441.ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153030177175
6/2/2021 100,000 953798.020621.003535.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021 100,000 066375.020621.000150.Ung ho Ms 2021.142 (Be Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021 120,000 280618.020621.200222.Ung ho be VuManhThien (MS 2021.143)
6/2/2021 150,000 546448.010621.234948.ung ho MS 2021130 e Bui Thi Ngoc
6/2/2021 150,000 MBVCB.1172497152.MS 2021.143.CT tu 0491000054571 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 150,000 401237.020621.211142.2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 150,000 MBVCB.1172345035.Ung ho be vu manh thien.CT tu 0181003632524 LE THI NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 150,000 572207.020621.081718.Chuyen tien ung ho be vu manh thien
6/2/2021 190,000 776052.020621.201020.Chuyen tien ung ho ms 2021.143
6/2/2021 200,000 308925.010621.234850.UNG HO MS 2021.141-010621-23:48:28 308925
6/2/2021 200,000 308840.010621.234657.UNG HO MS 2021.140-010621-23:46:35 308840
6/2/2021 200,000 308778.010621.234529.UNG HO MS 2021.142-010621-23:45:16 308778
6/2/2021 200,000 934487.010621.224608.Ung ho NCHCCCL
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170692323.ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0021000431781 DUONG THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172523614.MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0721000518420 NGUYEN KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 516086.020621.222307.UNG HO MS.2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-22:22:37 516086
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172522698.Tran Vinh ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0081000668985 TRAN THI VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 225055.020621.222147.ung ho ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172520369.DINH THI THUY chuyen tien.CT tu 0501000091410 DINH THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 312814.020621.222000.Ms 2021 143
6/2/2021 200,000 187613.020621.221943.Kim phung Ung ho MS.2021.143( be vu manh thien)
6/2/2021 200,000 515084.020621.221313.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-22:13:10 515084
6/2/2021 200,000 529103.020621.221245.Ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154254231960
6/2/2021 200,000 857351.020621.220845.ms 2021 143 vu manh thien
6/2/2021 200,000 124280.020621.220527.MS2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 833477.020621.220328.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;chuc con trai mau khoe
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172501827.MS 2021.143 ( be vu manh thien).CT tu 1014292401 TRAN LE KHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172499960.MS2021.143( ung ho be Vu Manh Thien).CT tu 1020432258 VO THI NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 853218.020621.220000.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 296505.020621.215825.Ung ho MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/2/2021 200,000 852315.020621.215700.Ung ho NCHCCCL
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172496462.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531002646241 NGUYEN NGOC THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 410349.020621.215602.MS 2021143 be VU MANH THIEN
6/2/2021 200,000 757914.020621.215421.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien co Quyen chu Tien mong chau mau khoi
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172492320.Ung ho MS 2021143 be vu manh thien.CT tu 1017898015 VO QUANG NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172489201.Ms2021.143.CT tu 0511000439708 DANG VINH CHIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172487423.Ung ho MS 2021.143 ( be vu manh thien ).CT tu 0081001251257 TRUONG THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 512103.020621.214628.MS 2021.122-020621-21:46:15 512103
6/2/2021 200,000 786163.020621.214505.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Mong be Thien khoi benh
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172479308.MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy).CT tu 0371000452903 QUI TON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 956556.020621.214350.IBFT Ung MS 2021.143 vu manh thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172474954.Be VU MANH THIEN.CT tu 0511000421716 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172473880.Ung Ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 1020722358 LUONG CONG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 510738.020621.213607.UNG HO MA SO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-21:35:50 510738
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172468055.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0121000815988 NGO THAI BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 120195.020621.213156.Ms 2021143
6/2/2021 200,000 509903.020621.212931.UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-21:29:08 509903
6/2/2021 200,000 072159.020621.212901.MS 2021.143 (Ung ho be Manh Thien)
6/2/2021 200,000 495854.020621.212449.Ung ho be ghep gan FT21154103411121
6/2/2021 200,000 495666.020621.212433.MS 2021.143 be VU MANH THIEN FT21154992190620
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172452021.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 1016413047 NGUYEN MINH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 508525.020621.211933.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-21:19:29 508525
6/2/2021 200,000 113294.020621.211745.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172441865.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0441000752282 PHAN THI THAO LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172440356.ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0271000957177 DUONG KHANH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 685904.020621.211322.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRINH NGUYEN TUYET NHUNG ung ho ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 683043.020621.211228.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 IBVCB.1172434652.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy.CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 109970.020621.211045.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 205441.020621.211001.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 200,000 246704.020621.210908.Hai ung ho MS 2021 143
6/2/2021 200,000 821003.020621.210743.Chuc e mau khoi benh
6/2/2021 200,000 108044.020621.210707.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 020097042306022107072021d11a620024.11720.210708.Ung ho be Vu Manh Thien (MS 2021.143)
6/2/2021 200,000 481643.020621.210707.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154992120079
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172424756. Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien.CT tu 0531000297016 NGUYEN THI KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 203229.020621.210320.ung ho ms 2021.143 vu manh thien
6/2/2021 200,000 723962.020621.210225.Ms 2021 143
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172420434.HUYNH THI THANH NGA chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0171003467336 HUYNH THI THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 472370.020621.205609.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien FT21154307894100
6/2/2021 200,000 397319.020621.205452.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172409356. ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien.CT tu 0501000170215 TRAN HUU TUAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 504812.020621.205441.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-20:56:25 504812
6/2/2021 200,000 938547.020621.204947.MS 2021.143 Ung ho be vu manh thien
6/2/2021 200,000 598085.020621.204906.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CAO MINH HAO chuyen khoan ung ho be thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172401891.CO HIEN CT ung ho MS 2021.143(be VU MANH THIEN).CT tu 0091000599077 TRAN KIM HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 946922.020621.204812.IBFT Ungho MS2021.143 chau vu manh thien
6/2/2021 200,000 804566.020621.204718.Chuyen tien ung ho Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 156436.020621.204621.MoMoT0949791939T12548455997T970436Tchuc con mau khoe
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172396707.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000419725 VU THI MY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 095999.020621.204550.Ung ho MS 2021.143 - be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 800889.020621.204435.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 214767.020621.204309.MS 2021 143
6/2/2021 200,000 009202.020621.204233.Ung ho MS 2021- 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 458953.020621.204036.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154779905512
6/2/2021 200,000 119994.020621.204000.ung ho ms 2021143Be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 091020.020621.203801.Ung ho Ms 2021.143
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172382024.MS 2021.143 (UNG HO BE VU MANH THIEN) .CT tu 0281000451238 LE NGOC DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172381023.NGUYEN THI KIM NHUNG chuyen tien ung ho Ms 2021. 143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0251002045146 NGUYEN THI KIM NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 205292.020621.203548.TRUONG THI MY HUYEN chuyen khoan
6/2/2021 200,000 501346.020621.203330.UNG HO BE 2021.143-020621-20:36:31 501346
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172375144.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251002709353 DANG NGOC NGHIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 792170.020621.203132.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 119850.020621.203131.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 450311.020621.203051.Ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien FT21153576095759
6/2/2021 200,000 448649.020621.202905.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien - chuc be mau khoe FT21153378190254
6/2/2021 200,000 789595.020621.202846.Ung ho be VU MANH THIEN MS 2021.143
6/2/2021 200,000 448361.020621.202846.Ung ho MS 2021.143 -be Vu Manh Thien FT21153602600571
6/2/2021 200,000 515646.020621.202806.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2012 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 447868.020621.202812.2021.143 gui con Vu Manh Thien FT21153058213001
6/2/2021 200,000 499910.020621.202525.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-20:28:05 499910
6/2/2021 200,000 444031.020621.202355.Ung ho Ms 2021.143 be Vu manh thien FT21153041861525
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172359781.NGUYEN THANH HIEU ung ho be Manh Thien bi so gan.CT tu 0011001931063 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 785356.020621.202244.Ung ho MS 2021.143 be Manh Thien. Chuc con mau khoe manh
6/2/2021 200,000 432592.020621.082153.Ung ho MS 2021.143 - be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 784054.020621.202124.ung ho be vu manh thien 2021 .143
6/2/2021 200,000 389041.020621.202053.Ung ho Ms 2021143 Be Vu Manh Thien Chuc con mau khoe manh
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172355512.DINH HUYNH TO TAM chuyen tien ung ho MS2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0071000980984 DINH HUYNH TO TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 499003.020621.201954.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-20:19:58 499003
6/2/2021 200,000 782125.020621.201832.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 498686.020621.201809.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-20:18:10 498686
6/2/2021 200,000 078411.020621.201729.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021 200,000 077559.020621.201558.ung ho ms 2021.143 vu manh thien
6/2/2021 200,000 463296.020621.201508.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI BICH HOP ung ho cho be chuc be mau vuot qa
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172345345.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0921000725291 DUONG THI KIEU TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172342868.MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN).CT tu 0171003489163 NGUYEN THANH BAO CHIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 433844.020621.201248.Ms 2021 143 be Vu Manh Thien FT21153072707525
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172342637.2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0091000670029 NGUYEN KHANG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172341779.DUONG QUOC HUY chuyen tien MS be vu manh thien.CT tu 1012596612 DUONG QUOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 031396.020621.200843.MS 2021 143 Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 426616.020621.200451.MS 2021.143 chuc con trai Vu Manh Thien mau het benh FT21153340473081
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172329867.LE VAN TAN chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0231000633267 LE VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 426405.020621.200436.Ung ho Ms 2021.143 Vu Manh Thien FT21153943217105
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172328093.NGO THI THUY HAI chuyen tien MS 2011.143(vu manh thien).CT tu 0071005196487 NGO THI THUY HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 068873.020621.200259.Ms 2021 143 be vu manh thien
6/2/2021 200,000 575644.020621.200203.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 279626.020621.195942.2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021 200,000 150358.020621.195900.PHAM LE PHUONG DUNG chuyen tien ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 493310.020621.194739.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-19:47:38 493310
6/2/2021 200,000 931407.020621.193547.IBFT Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 489686.020621.192810.UNG HO MS 2021.143 (VU MANH THIEN)-020621-19:28:14 489686
6/2/2021 200,000 248768.020621.184005.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172070630.ms 2021.132.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172067841.ms 2021.121.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172065515.ms 2021.130.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172063458.ms 2021.128.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172062647.ms 2021.129.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1172039640.ung ho MS 2021.143.CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171960145.MS 2021.143.CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 883172.020621.152238.MS 2021.143 ung ho Be Manh Thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171738506.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien) .CT tu 0071001095220 NGUYEN THI MINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 104162.020621.151915.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be manh thien MS 2021143
6/2/2021 200,000 096055.020621.145155.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21153959502719
6/2/2021 200,000 158864.020621.144950.MS 2021.122(em Le Tran Yen Vy)
6/2/2021 200,000 906880.020621.144545.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 897331.020621.143407.ung ho MS 2021.143 be Vo Manh Thien
6/2/2021 200,000 348797.020621.141243.Ung ho MS 2021 143
6/2/2021 200,000 858033.020621.134240.Chuyen tien ms 2021.143
6/2/2021 200,000 IBPS/SE:79310001.DD:020621.SH:10016177.BO:NGUYEN THI ANH KHUE.MS 2021.143
6/2/2021 200,000 256875.020621.124533.ung ho MS 2021 143
6/2/2021 200,000 390399.020621.124126.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-12:44:27 390399
6/2/2021 200,000 389322.020621.123600.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-12:35:57 389322
6/2/2021 200,000 165907.020621.122608.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171424247.NGUYEN DIEU QUYNH ung ho MS 2021.143 Vu Manh Thien.CT tu 0011002769844 NGUYEN DIEU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 258081.020621.115309.Ck Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021 200,000 760796.020621.112355.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 371116.020621.111515.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-11:15:12 371116
6/2/2021 200,000 364245.020621.105218.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-10:52:17 364245
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171205320.ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0031000215060 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171196533.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0611001780331 NGUYEN THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171155066.ung ho Ms 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251001294749 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 200,000 280966.020621.101240.NGUYEN THI THOM chuyen khoan ung ho MS 2021 139 be Nguyen Vu Hoang Hai
6/2/2021 200,000 155913.020621.100307.NGUYEN THI THOM chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 803069.020621.093550.MS 2021.143 FT21153394240208
6/2/2021 200,000 120580.020621.093116.Ung ho MS 2021.143 (be vu manh thien)
6/2/2021 200,000 SHGD:10009159.DD:210602.BO:KIM CHAU QUI.Remark:MS 2021.143
6/2/2021 200,000 MBVCB.1171000416.MS 2021.143.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170993445.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 330564.020621.084717.UNG HO MS : 2021.143( BE VU MANH THIEN)-020621-08:50:00 330564
6/2/2021 200,000 789930.020621.083258.ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 200,000 107694.020621.083617.TTTP ung ho Ms2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 573438.020621.081935.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 SHGD:10000039.DD:210602.BO:TRUONG THUY DUNG.Remark:995221060250202 Chuyen tien 2021.143
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170894659.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 014895.020621.075407.Ung ho MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY
6/2/2021 200,000 086251.020621.075320.VO DINH DUNG chuyen khoan ung ho be Vu Manh Thien MS2021 143 ung ho qua bao vietnamnet Xin cam on
6/2/2021 200,000 101015.020621.075342.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 200,000 IBVCB.1170869989.MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 200,000 318999.020621.072313.UNGHOMASO2021.143 BEVUMANHTHIEN-020621-07:25:52 318999
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170852460.ung ho ms 2021.142 bui ngoc diem.my.CT tu 1018114265 NGUYEN THI PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 642848.020621.071047.ung ho MS 2021.143 ( be vu manh Thien)
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170846859. Ung ho (be Vu Manh Thien) MS 2021.143 .CT tu 0081000678914 NGO CONG HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 049407.020621.065041.unghobeVuManhThienMS2021143
6/2/2021 200,000 161978.020621.064436.MS 2021 143
6/2/2021 200,000 997910.020621.064110.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170830030.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0011003582898 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 696301.020621.062927.Ung ho MS 2021.143 FT21153798509360
6/2/2021 200,000 914656.020621.062914.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170813820.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0481000666134 NGUYEN THI BE MUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 846014.020621.054248.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170812853.MS 2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0331000471290 NGUYEN HUYNH CONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170810345.ung ho MS 2021.143?(Vu Manh Thien).CT tu 0021002191933 PHAM VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 MBVCB.1170805009.Ung ho MS2021.142 Bui Ngoc Diem My. Nam mo Quan the Am bo tat cuu kho cuu nan.CT tu 0451000405034 LE THI HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 200,000 972992.020621.003303.ung ho ms 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021 250,000 MBVCB.1172482220.ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0151000539149 TANG THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 250,000 390203.020621.150333.Ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021 300,000 MBVCB.1170748208.MS 2021.142?(Bui Ngoc Diem My).CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 242826.010621.231621.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021 300,000 MBVCB.1170716423.ung ho MS 2021.142 (bui ngoc diem my).CT tu 0511000412605 DOAN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172517217.PHAN THANH THANH VAN chuyen tien ung ho be VU MANH THIEN( MS 2021.143) .CT tu 0071000710728 PHAN THANH THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 525385.020621.220636.Ung ho MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154781081808
6/2/2021 300,000 520052.020621.215810.Giup be thien FT21154800382005
6/2/2021 300,000 757570.020621.215342.Ung ho ms 2021 143
6/2/2021 300,000 513006.020621.215346.UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-21:53:45 513006
6/2/2021 300,000 218834.020621.215149.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 300,000 409141.020621.214958.UNG HO MS 2021143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021 300,000 217321.020621.214834.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 300,000 101570.020621.214830.MS2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 751106.020621.214309.Thu Hien ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 215544.020621.214215.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172476467.Mong con mau khoi benh.CT tu 0071001053336 DOAN VI KIEU NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172472260.Chuc be thien mau khoe.CT tu 1015697455 NGUYEN THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 944065.020621.213739.ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien)
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172471967.ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien).CT tu 0121000656636 BUI PHUONG THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 213024.020621.213328.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172463252.Ung ho MS 2021143 ( Be Vu Manh Thien ).CT tu 0441000814663 NGUYEN VAN QUOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172462332.NGUYEN THI TUONG VI chuyen tien MS 2021.143 be vu manh thien.CT tu 0351001003806 NGUYEN THI TUONG VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 834973.020621.212921.ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 495556.020621.212425.Ung ho ma so 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154905220218
6/2/2021 300,000 508159.020621.211705.MS 2021143 UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-21:16:45 508159
6/2/2021 300,000 826384.020621.211628.Ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 067108.020621.211616.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021 300,000 618397.020621.210438.ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172415888.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0421000437386 NGUYEN THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 938022.020621.204627.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 300,000 434704.020621.083722.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172382700.Ung ho MS 2021.143( be VU MANH THIEN).CT tu 0321000672977 HUYNH MAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 535012.020621.203255.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be VU Manh Thien
6/2/2021 300,000 450491.020621.203103.MS 2021.143 be vu manh thien FT21153576096649
6/2/2021 300,000 123212.020621.203011.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien), chuc con mau khoe con trai nhe, co len nghe con
6/2/2021 300,000 790515.020621.202919.2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 390232.020621.202550.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 289149.020621.202449.ung ho ms2021.143 (be vu manh thien)
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172352895.NGUYEN VAN VANG chuyen tien.CT tu 0421000530015 NGUYEN VAN VANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 031745.020621.201722.ung ho be Vu Manh Thien 2021 143
6/2/2021 300,000 388082.020621.201658.Ung ho ve VU MANH THIEN MS2021143
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172347290.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0441000682337 NGUYEN NGOC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 777763.020621.201431.ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021 300,000 152145.020621.201310.MoMoT0933149351T12547307572T970436TMS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172332837.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 1019480072 LUU NGOC THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 772621.020621.200649.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172332679.Ung ho ms 2021.143 vu manh thien.CT tu 0721000651535 TRUONG QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172327227.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1012557475 QUACH THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 122790.020621.200207.gui cho be manh thien chuc con mau khoe
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172221017.Ung ho MS 2021143( be Vu Manh Thien).CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 230776.020621.175518.MS2021.143 gup be Vu Manh Thien ghep gan
6/2/2021 300,000 MBVCB.1172068709.UNG HO MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 617882.020621.170625.ung ho MS 2021.143
6/2/2021 300,000 803062.020621.162446.VO MINH TUAN chuyen khoan MS 2021 142
6/2/2021 300,000 792219.020621.161842.nha Gau ung ho MS 2021143 Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 IBVCB.1171777732.2021 142.CT tu 0931004173265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 300,000 958302.020621.153502.ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 415204.020621.143710.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-020621-14:36:48 415204
6/2/2021 300,000 090041.020621.132329.UNG HO MS 2021.132
6/2/2021 300,000 IBVCB.1171501774.Giup MS2021 143 Be Vu Manh Thien.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 300,000 826694.020621.124832.MS2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 MBVCB.1171437563.Ung ho MS: 2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071001271067 TRINH TUAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 IBVCB.1171363779.HOANG NGOC BINH chuyen khoan Ung ho MS 2021.141 (anh em Giang-Son).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 IBVCB.1171360420.HOANG NGOC BINH ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 1014074188 HOANG NGOC BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 157903.020621.100504.DO VAN TUAN chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 300,000 MBVCB.1171098870.Duc Bong ung ho be Manh Thien, MS 2021.143.CT tu 0011004359049 VU HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 653498.020621.093156.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 143 be Thien
6/2/2021 300,000 639274.020621.093007.Ung ho MS 2021.143
6/2/2021 300,000 768966.020621.090255.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien FT21153394115882
6/2/2021 300,000 070521.020621.072933.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;CAO DANG NANG chuyen khoan
6/2/2021 300,000 MBVCB.1170862169.TRAN THANH SANG chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Tien .CT tu 0411001023422 TRAN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 081314.020621.070846.UNG HO MS 2021.143
6/2/2021 300,000 MBVCB.1170826327.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0221000032120 DANG VINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 300,000 692392.020621.055813.Ung ho MS 2021.143 be Manh Thien FT21153760817450
6/2/2021 300,000 692092.020621.055502.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153873200574
6/2/2021 400,000 309012.010621.235051.UNG HO MS 2021.139-010621-23:50:34 309012
6/2/2021 400,000 845658.020621.214704.ung ho MS 2021.143
6/2/2021 400,000 501806.020621.203618.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-20:36:21 501806
6/2/2021 400,000 MBVCB.1172229179.MS 2021.142(BUI NGOC DIEM MY) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 400,000 020303.020621.133011.ung ho MS 2021.143 FT21153016680094
6/2/2021 500,000 426589.010621.232818.Ung ho NCHCCCL Do Thu Hang 0912930242
6/2/2021 500,000 515588.020621.221818.MS 2021.143 UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-22:17:35 515588
6/2/2021 500,000 958752.020621.215536.IBFT Ung hoMS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 130566.020621.215528.ung ho 2021.143 Vu Manh Thien. Chuc con khoe manh
6/2/2021 500,000 409252.020621.215037.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 126028.020621.214600.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 511923.020621.214458.UNG HO MS 2021.143 VU MANH THIEN-020621-21:44:40 511923
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172477059.TRAN THI THUY AN chuyen tien.CT tu 0111000230243 TRAN THI THUY AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 505679.020621.213733.MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154801685700
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172468352.TRAN VU ANH KHOA MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000432955 TRAN VU ANH KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 132212.020621.213047.NG HO BE MS:2021.143 VUMANHTHIEN
6/2/2021 500,000 216295.020621.212952.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172453205.TA THI KHANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001142980 TA THI KHANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 828488.020621.211915.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 734660.020621.211750.Ms 2021 143 Be vu manh thien
6/2/2021 500,000 112470.020621.211603.Giup be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 484122.020621.211001.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154794502068
6/2/2021 500,000 507132.020621.211001.DUC HUNG GUI BE VU MANH THIEN-020621-21:11:40 507132
6/2/2021 500,000 506831.020621.210739.UNG HO BE VU MANH THIEN 2021.143-020621-21:07:35 506831
6/2/2021 500,000 723246.020621.210121.Ung ho MS 2021 143 Be vu manh thien
6/2/2021 500,000 814342.020621.210012.MS 2021.143 be Manh Thien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172419588.MS 2021.143 Vu Manh Thien.CT tu 0071003029327 PHAM THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172413993.2021.143 be vu manh thien.CT tu 0071001157088 PHAN HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 605093.020621.205052.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/2/2021 500,000 295622.020621.204200.DO THI THUY HA chuyen tien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172390200.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000473709 TRUONG ANH KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 937182.020621.203959.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 210533.020621.203954.MSms 2021 143 be vu manh thien chuc con manh khoe
6/2/2021 500,000 798394.020621.203918.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Tien
6/2/2021 500,000 050791.020621.203713.nguyen duy duc ung ho MS 2021.143
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172380140. MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0441003687315 NGO THUY QUYNH GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172379676.NGUYEN VINH QUANG chuyen tien ung ho ms 2021143(vu manh thien).CT tu 0021002068136 NGUYEN VINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172377474.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0561000535798 TRAN THI MY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172372742.Ung ho MS 2021.143( be VU MANH THIEN).CT tu 0181003402070 NGUYEN PHAM THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 196651.020621.202911.NGUYEN SY THONG ho tro cho be bi so gan
6/2/2021 500,000 448379.020621.202847.Ung ho MS 2021.143 FT21153240556518
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172365252.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0461000618125 HOANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 289666.020621.202613.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172363539.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0851000032576 NGUYEN THAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172356534.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021000409167 TRAN QUANG TOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 007979.020621.201841.CK nhanh - ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172351006.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000408309 DINH THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 498511.020621.201725.UNG HO: MS 2021.143 - VU MANH THIEN-020621-20:17:12 498511
6/2/2021 500,000 688337.020621.201644.Chuyen cho Manh Thien Mong be luon khoe manh
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172342084.ung ho be ghep gan.CT tu 1013045788 NGUYEN HOANG DUY KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 933206.020621.201044.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 497391.020621.201046.UNG HO MS 2021.143( BE VU MANH THIEN)-020621-20:12:43 497391
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172339701.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0631000474824 TRAN THI THU TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 497015.020621.200833.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-020621-20:10:33 497015
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172334324.Be vu manh thien.CT tu 0251002706568 HA LE VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 428778.020621.200713.Chu Thi ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143 FT21153354786570
6/2/2021 500,000 424986.020621.200303.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153602504649
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172326622.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071002317820 TRINH TICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 067926.020621.200136.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 274777.020621.194650.NGUYEN THI THUY HANG Chuyen tien ung hoMS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172190808.MS2021.143( BE VU MANH THIEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 351357.020621.184205.Gui MS 2021.141 hai em Giang Son FT21153195883795
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172171243.MS 2021.104 (LE TRAN- LE TRIEU). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 002170.020621.181415.VIETTEL 400300 LIENNH 210602 210602686794274 400201 ung ho ma so 2021143 be vu manh thien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1172121624.HOANG ANH VU chuyen tien ung ho MS 2021.143.CT tu 0721000649304 HOANG ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 853966.020621.165154.Ms 2021 143
6/2/2021 500,000 974961.020621.154915.Chi Be ung ho MS 2021.139 Nguyen Van Hoang Hai
6/2/2021 500,000 945864.020621.152337.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 SHGD:12036349.DD:210602.BO:Nguyen Thai Binh.Remark:UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/2/2021 500,000 MBVCB.1171702927.ung ho MS 2021.143 .CT tu 0081000325603 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1171655015.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0451000435267 DANG TRUNG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1171577930.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531000265669 VO HOANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 IBVCB.1171568535.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0011000535460 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 500,000 SHGD:10017074.DD:210602.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:MK gui Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 841841.020621.130217.IBFT Ung ho MS 2021 43 Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 105354.020621.125107.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/2/2021 500,000 MBVCB.1171450744.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0281000479882 MAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 773079.020621.113527.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 958760.020621.112202.UNG HO MS 2021 142 BUI NGOC DIEM MY
6/2/2021 500,000 958689.020621.111938.CT UNG HO MS 2021 143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021 500,000 888518.020621.105440.Ung ho MS 2021.143-be Vu Manh Thien FT21153850050149
6/2/2021 500,000 363709.020621.105040.UNG HO MS2021135 LUONG QUOC BAO-020621-10:53:24 363709
6/2/2021 500,000 MBVCB.1171177665.NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung go MS 2021 143 be vu Manh Thien.CT tu 0561000608400 NGUYEN THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 720338.020621.100735.ung ho MS 2021.142
6/2/2021 500,000 023307.020621.100137.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 126995.020621.095302.Ung ho MS 2021143 , be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 057223.020621.094329.ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/2/2021 500,000 646148.020621.093520.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 SHGD:10009384.DD:210602.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 NGUYEN THI LIEN UNG HO BE BUI NGOC DIEM MY MS 2021.142
6/2/2021 500,000 608194.020621.085939.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170987215.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170973623.DANG MY AN ung ho MS 2021.142 (BUI NGOC DIEM MY).CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 597051.020621.084818.Chuyen tien ung ho MS 2021.143
6/2/2021 500,000 SHGD:10001284.DD:210602.BO:VUONG VAN QUANG.Remark:Ung ho NCHCCCL - Vuong Van Quang - 0912323663
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170951968.Chuc be khoe manh.CT tu 0271000948797 HUYNH TRONG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 736002.020621.082244.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153777361275
6/2/2021 500,000 281170.020621.082134.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170901616.ghep gan.CT tu 0251001058709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170901272.Ung h ms2021.141.CT tu 0581007979799 VO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 712366.020621.073540.Ung ho MS 2021.143 Vu Manh Thienn FT21153114749006
6/2/2021 500,000 709801.020621.072816.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153393868220
6/2/2021 500,000 021859.020621.071335.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 500,000 045077.020621.063745.Ung ho Ma so 2021 143 Be vu manh thien
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170826737.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien.CT tu 0531002599419 TRAN VAN LUU PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170823983.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 759761.020621.061753.IBFT MS2021.143
6/2/2021 500,000 693810.020621.061114.Ung ho MS 2021.143 - be VU MANH THIEN FT21153100307860
6/2/2021 500,000 315386.020621.061121.UNG HO MS 2021.143-020621-06:11:08 315386
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170813984.Ung ho MS 2021 143( vu manh Thien).CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 MBVCB.1170812653.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0011000825135 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 500,000 690174.020621.053115.Ung ho MS 2021.143 FT21153203645049
6/2/2021 600,000 516620.020621.222745.MS 2021.143 VU MANH THIEN-020621-22:27:49 516620
6/2/2021 600,000 483265.020621.185544.UNG HO BE VU MANH THIEN MS 2021.143-020621-18:55:20 483265
6/2/2021 616,000 223496.020621.221414.DONG VAN DIEN ung ho ms 2021143( be vu manh thien)
6/2/2021 700,000 SHGD:10008800.DD:210602.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:NCHCCCL Nguyen Thi Thu Thuy 0915427798
6/2/2021 1,000,000 528026.020621.221056.Ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154340940389
6/2/2021 1,000,000 526163.020621.220750.MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154300476456
6/2/2021 1,000,000 294222.020621.215539.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 121063.020621.215048.MS 2021 143 ung ho be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 408591.020621.214704.Ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 IBVCB.1172476748.VO THI KHANH CHI chuyen khoan ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143.CT tu 0071002670267 VO THI KHANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 773404.020621.214035.Vietcombank;0011002643148;LE THI HA THU chuyen khoan ung ho qua bao vietnamnet ms 2021 143 ung ho be vu manh thien
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1172471417.ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0111000472485 TRAN HA DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 505513.020621.213720.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien FT21154059866615
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1172465992.Ms2021-143 Ho tro be Vu Manh Thien.CT tu 0331003762252 DUONG NGUYEN THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1172462954.UNG HO MS 2021.143 be VU MANH THIEN.CT tu 0421003902156 DO HUY THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1172462059.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0691000344051 LE ANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 114946.020621.212052.Ung ho MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/2/2021 1,000,000 252013.020621.211337.ung ho ms 2021 143 be vu manh tien
6/2/2021 1,000,000 951377.020621.211302.IBFT NGUYEN BAO VINH ung ho MS 2021.143
6/2/2021 1,000,000 521885.020621.210412.Tuan Tram Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 1,000,000 477874.020621.210236.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154800174474
6/2/2021 1,000,000 504003.020621.204945.2021.143 (VU MANH THIEN)-020621-20:49:26 504003
6/2/2021 1,000,000 599732.020621.203718.Le My 500.000 Long Gia Huy 250.000 Long Gia Han 250.000 Ung ho: 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/2/2021 1,000,000 689158.020621.201747.MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/2/2021 1,000,000 284718.020621.201304.2021.143 ( be Vu Manh Thien) ung ho e va gia dinh vuot qua kho khan
6/2/2021 1,000,000 283154.020621.200903.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 1,000,000 527270.020621.200659.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 426744.020621.200500.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153041794223
6/2/2021 1,000,000 272948.020621.192839.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1172186387.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 121306.020621.183026.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 1,000,000 445494.020621.171044.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 1,000,000 985844.020621.155926.Ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1171829636.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 983945.020621.155819.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1171580201.Ung ho MS 2021.138 (Hoang Dinh Canh).CT tu 0071000620206 LE BICH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 SHGD:10016372.DD:210602.BO:TRAN HONG HOA.Remark:Ms Hoa 0913312268 ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 845394.020621.132348.PN Minhka ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1171476620.Nhat hung UH ms 2021.143.CT tu 0011004022730 PHAM THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 936062.020621.113903.Ung ho nchcccl huong phan 0912424369 FT21153340375462
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1171267993.TO THI BINH MINH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021001380161 TO THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 SHGD:10012942.DD:210602.BO:HA HONG HUNG.Remark:Ung ho MS 2021-143 - Be VU MANH THIEN
6/2/2021 1,000,000 SHGD:10006680.DD:210602.BO:TRAN NGOC DUYEN.Remark:TRAN NGOC DUYEN TP THAI BINH UNG HO CHAU VU MANH THIEN MO GAN CO ME TEN NGUYEN THI HONG PHAN
6/2/2021 1,000,000 //SAL2021153S068004841001//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE.683204 NGAY 30.05.2021
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1170994537.TRAN NGOC MAI chuyen tien ung ho ms 2021.134 em Tan Dat va ms 2021.130 em Ngoc (moi em 500k).CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 SHGD:10002808.DD:210602.BO:NGUYEN VAN MAU.Remark:GIUP CHAU VU MANH THIEN MS 2021.143
6/2/2021 1,000,000 263767.020621.071933.ms 2021.143 ung ho be vu manh thien
6/2/2021 1,000,000 702636.020621.070241.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21153172937340
6/2/2021 1,000,000 031749.020621.065438.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 1,000,000 997004.020621.063353.MS 2021-143 Cao Hong Vinh, Xuan Thoi Thuong, Hoc Mon, HCM
6/2/2021 1,000,000 160976.020621.062503.MS 2021143 be vu manh thien
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1170822694.HOANG PHUONG NAM chuyen tien ung ho ms 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081000091325 HOANG PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 1,000,000 694145.020621.061405.Ms 2021143 FT21153238673557
6/2/2021 1,000,000 MBVCB.1170821559.ung ho MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0021000490103 NGUYEN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 2,000,000 315195.020621.222249.Manh thien
6/2/2021 2,000,000 768307.020621.221254.MS 2021 143 Vu Manh Thien
6/2/2021 2,000,000 854167.020621.220151.Chuyen tien ung ho chau vu manh thien ms 2021.143
6/2/2021 2,000,000 MBVCB.1172416908.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0911000022376 VO CHI CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 2,000,000 MBVCB.1172402327.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003323504 DINH TRUNG TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 2,000,000 618210.020621.115444.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 2,000,000 MBVCB.1170986110.TRAN TAN TAM chuyen tien ung ho MS 2021.143( chau Vu manh Thien).CT tu 0071000632223 TRAN TAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 2,000,000 996706.020621.063127.Ung ho 2021143 VU MANH THIEN
6/2/2021 2,000,000 105167.020621.063109.Ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/2/2021 3,000,000 862510.020621.222101.ms 2021.122 em Tran Yen Vy
6/2/2021 3,000,000 794254.020621.085528.MS 2021.143 (ung Ho be Vu Manh Thien)
6/2/2021 4,000,000 MBVCB.1171531687.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 4,600,000 170859.020621.155734.Em Trang chuyen khoan giup cho Thuy Thuong va chi Thao Hang nha FT21153134402271
6/2/2021 5,000,000 438254.020621.201735.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien FT21153450067945
6/2/2021 5,000,000 682947.020621.100837.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/2/2021 5,000,000 MBVCB.1170963352.Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0021000171717 HOANG QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 5,000,000 325951.020621.082132.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-08:21:15 325951
6/2/2021 5,000,000 MBVCB.1170879610.2021.142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 10,000,000 MBVCB.1171592958.DUONG THI THAO chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien ,MS:2021.143.CT tu 0361000298182 DUONG THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 10,000,000 MBVCB.1171571678.LE PHUONG LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0451001314340 LE PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2021 30,000,000 053345.020621.075842.3 chau C K E ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 10,000 IBVCB.1173655180.Ung ho MS 2021 144 Ba chi em mo coi.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 10,000 649084.030621.160204.UNG HO CHUONG TRINH-030621-16:04:01 649084
6/3/2021 10,000 MBVCB.1172616437.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.143.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 10,000 MBVCB.1172612236.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.138.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 10,000 MBVCB.1172613126.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.137.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 15,000 093253.030621.080648.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo NAM MO A DI DA PHAT
6/3/2021 20,000 MBVCB.1172885741.MS 2021.144 (3 chi em mo coi).CT tu 0041000215083 NGUYEN PHUOC NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 20,000 MBVCB.1172615988.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.142.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 20,000 MBVCB.1172615860.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.141.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 20,000 MBVCB.1172613575.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.140.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 20,000 MBVCB.1172612368.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.139.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 25,000 333633.030621.211535.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 25,000 IBVCB.1173782719.Ms 2021 144 ba em be mo coi.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 30,000 334642.030621.211713.MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 45,000 MBVCB.1172560875.NGUYEN QUOC KHANH chuyen tien.CT tu 1013185167 NGUYEN QUOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 969861.020621.235616.IBFT Ungho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172576476.ung ho ma so 2021 142 Diem my.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172571088.Ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 1019622676 AU THI HONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 192071.020621.233236.MS 2021.143( be Vu Manh Thien )
6/3/2021 50,000 519817.020621.230942.CUA IT LONG NHIEU, MONG CON NHANH KHOE-020621-23:09:42 519817
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172553831.be Vu Manh Thien 2021.143.CT tu 0181003511127 TRAN THANH KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 229863.020621.225017.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 50,000 364163.030621.204325.Diem Huong ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155427667592
6/3/2021 50,000 306628.030621.193538.Ung ho NCHCCCL LUU HANH 0974015688 FT21154707252233
6/3/2021 50,000 551659.030621.184226.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) mong con khoe manh
6/3/2021 50,000 186406.030621.174510.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 50,000 837023.030621.165859.Ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 50,000 IBVCB.1173347951.Giup ma so 2021 144 ba chi em mo coi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 50,000 844381.030621.122823.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 50,000 356320.030621.001808.ung ho be 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021 50,000 843113.030621.113751.MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21154730215740
6/3/2021 50,000 MBVCB.1173100949.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 577997.030621.110202.UNG HOMS 2021.139(NGUYEN VU HOANG HAI)-030621-11:04:00 577997
6/3/2021 50,000 MBVCB.1173054719.giup 3 c e , MS 2021.144.CT tu 0611001902120 LAI THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 224598.030621.102818.MS 2021.144 UNG HO BA CHI EM MO COI
6/3/2021 50,000 714627.030621.094133.Ms 2021 .144 ung ho ba chau mo coi FT21154403086046
6/3/2021 50,000 142622.030621.092519.MS 2021.140
6/3/2021 50,000 142221.030621.091904.MS 2021.144
6/3/2021 50,000 IBPS/SE:48304001.DD:030621.SH:10000038.BO:CUNG PHI SANG.MS2021.144 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172811174.Ms 2021.143.CT tu 0011004270403 CAO HONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 941744.030621.080603.Chuyen tien ung ho ba chi em mo coi
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172679852.BUI THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2021.144.CT tu 1017371542 BUI THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 176208.030621.055835.MoMoT0903833338T12556272724T970436Tung ho MS 2021 144 ba chi e mo coi
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172639977.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)Vietnamnet 03/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 MBVCB.1172603626.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0511000461357 VUONG QUOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 50,000 574618.030621.001857.Ung ho MS 2021.143 mong con xuat hien ky tich thuong con FT21154744509266
6/3/2021 50,000 572589.030621.000946.Ung ho NCHCCCL Kim Dung 0944295488 FT21154900977241
6/3/2021 60,000 MBVCB.1172707677.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS2021.144 (ba chi em mo coi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 60,000 582838.030621.011041.2021.143 be MANH THIEN FT21154300102630
6/3/2021 65,000 MBVCB.1172693571.gui cho ma so 2021 144 ba c em mo coi.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 70,000 358334.030621.110605.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 236419.020621.235522.ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN )
6/3/2021 100,000 969832.020621.235505.IBFT 2021.143
6/3/2021 100,000 568088.020621.234807.Ung ho be vu manh thien FT21154355501339
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172573442.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien).CT tu 0501000238849 NGUYEN THI KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172571071.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 234658.020621.233256.ms 2021 .143 ( Vu Manh Thien )
6/3/2021 100,000 234027.020621.232625.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 100,000 344800.020621.231856.Ung ho MS 2021 143
6/3/2021 100,000 559240.020621.231806.Ung ho MS 2021.143 FT21154676044008
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172562243.Chuyen cho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien.CT tu 0181003403257 LE THI MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172561701.MS 2021.143.CT tu 0081001346628 LE THI HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 951224.020621.230953.ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 959160.020621.231007.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 555222.020621.230702.Ms 2021.143 be vu manh thien , mong chau mau khoe. Nam mo adida phat FT21154937227680
6/3/2021 100,000 150760.020621.230201.Ung ho MS 2021.143be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 552772.020621.230047.2021.143 gui em vu manh thien FT21154435005549
6/3/2021 100,000 676599.020621.230021.Ung ho MS 2021.122
6/3/2021 100,000 552556.020621.230007.Ung ho MS 2021.143 FT21154905582668
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172551486.ung ho MS 2021.143.CT tu 0421003913677 NGUYEN NGOC THANH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 675785.020621.225810.Ung ho MS 2021.122
6/3/2021 100,000 035503.020621.225619.ZP5VHACMRMUE 210602000252336 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 871485.020621.225423.2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 168815.020621.225353.MoMoT01229814115T12552442394T970436TMS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 333813.020621.225306. Ung ho MS 2021 140 Pham Minh Nhat
6/3/2021 100,000 549017.020621.225133.MS 2021.143 FT21154008850209
6/3/2021 100,000 869142.020621.223803.Tara gui ban Vu Manh Thien. Nguyen cho ban mau khoe lai nhe.
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172531355.Ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN).CT tu 0281000343450 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 423766.030621.220417.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155196532234
6/3/2021 100,000 421081.030621.215949.Ung ho MS 2021.129 be Nguyen Ha Khanh Vy FT21155805158002
6/3/2021 100,000 MBVCB.1174148302.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0331000495347 NGUYEN THI LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 407848.030621.213957.Ung ho MS 2021 144 , ba chi em mo coi FT21155960667177
6/3/2021 100,000 405251.030621.213609.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155992228942
6/3/2021 100,000 208228.030621.211642.ung ho ms 2021 143 be vu manh thien chuc con mau kheo
6/3/2021 100,000 106295.030621.211631.Vietcombank;0011002643148;diem ung ho NCHCCCL
6/3/2021 100,000 170842.030621.204405.ung ho ms 2021 123 be hoang van duc
6/3/2021 100,000 IBVCB.1174055015.MS 2021. 143.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1174017547.DO KIM LE chuyen tien Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0081001270759 DO KIM LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173910007.LY THANH TRUC chuyen tien.CT tu 1016120877 LY THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 477074.030621.183720.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 467722.030621.183501.Vietcombank;0011002643148;HA THI LAN ANH ung ho MS2021 144
6/3/2021 100,000 563038.030621.180553.CACHEMIRE JAN chuyen khoan cho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/3/2021 100,000 677147.030621.174534.UNG HO MS 2021.143(BE VU MANH THIEN)-030621-17:47:32 677147
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173677173.Ms 2021.122.CT tu 0421000507537 TU CAM TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 476905.030621.164152.MS 2021 122 em Le Tran Yen Vy
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173653762.Un ho MS 2021.122 ( em Le Tran Yen Vy).CT tu 0011004109973 LE TRONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 127559.030621.163955.MS 2021.122 FT21154195423001
6/3/2021 100,000 470421.030621.163628.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 077395.030621.155749.Tran Thi Hong Van ung ho MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21154300200544
6/3/2021 100,000 160011.030621.153643.ung ho ms 2021 .144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 004857.030621.145254.MS.2021.143 FT21154334108596
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173363779.UH MS: 2021.143 be Vu Manh Thien, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 182273.030621.141838.Ung ho ms 2021.139
6/3/2021 100,000 788855.030621.140822.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 617564.030621.140723.UNG HO MS2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-14:07:22 617564
6/3/2021 100,000 946327.030621.134953.Chut dong gop cho be Manh Thien. Mong be som khoe FT21154275132450
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173308876.Minh Diep ung ho ms 2021.144(ba em mo coi).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 762968.030621.132844.Ung Ho MS 2021.143
6/3/2021 100,000 SHGD:10002091.DD:210603.BO:TRAN TUAN HUY.Remark:995221060354913 ung ho be vu manh thien ms 2021.143
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173260008.ms 2021144.CT tu 0151000427070 HO HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173256830.ung ho MS 2021.143 chau Vu Manh Thien.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173230136.BUI MANH TOAN chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi).CT tu 0721000623993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 869014.030621.123544.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 599066.030621.123030.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-12:30:34 599066
6/3/2021 100,000 803789.030621.121647.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 924826.030621.120027.T ung ho ba chi em mo coi MS 2021.144
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173158618.Ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien.CT tu 0251002781378 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 100,000 427631.030621.115522.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 856391.030621.115144.Ung ho MS 2021.093 FT21154600880870
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173141016.MS 2021143 (be Vu Manh thien).CT tu 0371000404295 PHAM THI KIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 041207.030621.114330.IBFT MS 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 250834.030621.112441.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173082744.ung ho ms 2021.144.CT tu 0071002853214 PHAM NAM TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173049120.BUI MINH THANH chuyen tien ung ho ba chi em mo coi. Ma so 2021.144.CT tu 0041000730634 BUI MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 008192.030621.105708.ZP5VHBAG68MB 210603000068971 ung ho MS2021143 be VU MANH THIEN
6/3/2021 100,000 420855.030621.105042.Vietcombank;0011002643148;TRAN HUU DAO ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 232458.030621.104440.ung ho ms2021.143 ( be vu manh thien )
6/3/2021 100,000 231562.030621.104247.Ung ho MS 2021.144
6/3/2021 100,000 779844.030621.103928.Ung ho ba chi em mo coi FT21154204698500
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173000974.ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0421000519934 TA THI PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 MBVCB.1173000953.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0701000414791 DANG BAO TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 626654.030621.103009.Chuyen tien tu thien ma so 2021.143 .be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 625483.030621.102828.Chuyen tien tu thien. Ma so 2021.144 .Ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 750004.030621.101304.MS 2021.144 ba chi em FT21154645723211
6/3/2021 100,000 602753.030621.100711.Chuyen tien ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 259123.030621.100415.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 733114.030621.095800.Ung ho be VU MANH THIEN MS 2021.143 FT21154961702005
6/3/2021 100,000 732040.030621.095707.Ung ho MS 2021.144 FT21154600451118
6/3/2021 100,000 153195.030621.095346.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN MINH DUC chuyen khoan ung ho vu manh thien 2021 143
6/3/2021 100,000 240624.030621.095256.Ung ho MS 2021 143 Vu manh thien
6/3/2021 100,000 584544.030621.094928.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172906751.Ung ho MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0071001272336 NGUYEN DUC PHUONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 551631.030621.092759.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-09:27:39 551631
6/3/2021 100,000 687696.030621.091524.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154432132919
6/3/2021 100,000 997869.030621.091443.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 SHGD:10005205.DD:210603.BO:NGUYEN THI BICH THUY.Remark:Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 162281.030621.090232.NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen khoan Ms 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 246895.030621.090209.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 SHGD:10000185.DD:210603.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ba chi em mo coi ms 2021/144
6/3/2021 100,000 541275.030621.084224.UNG HO 3 CHI EM . MA SO 2021-144-030621-08:42:20 541275
6/3/2021 100,000 448425.030621.083429.Giup 3 chi em mo coi ma so 2021 144
6/3/2021 100,000 123392.030621.083326.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 448181.030621.083324.Ung ho ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/3/2021 100,000 SHGD:10000054.DD:210603.BO:NGUYEN HUY CUONG.Remark:GHI RO UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/3/2021 100,000 447549.030621.083054.Ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 446586.030621.082652.Ung Ho MS2021144 Ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 SHGD:10000019.DD:210603.BO:VO PHUC UY.Remark:Phuc Uy HCM ung ho Ms 2021.143 chucbe Vu Manh Thien mau khoe
6/3/2021 100,000 109964.030621.082203.Vinh Nam ung ho ms 2021 144 ba chi em mo coi Vu Thi Thanh Phuong
6/3/2021 100,000 993765.030621.081437.IBFT Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 965976.030621.081117.NCHCCCL
6/3/2021 100,000 042757.030621.081111.ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 138106.030621.080749.MS 2021.143 ( VU MANH THIEN )
6/3/2021 100,000 SHGD:10001122.DD:210603.BO:TRAN HOANG THONG.Remark:Ung ho MS 2021.143
6/3/2021 100,000 442281.030621.080515.Ung ho ms 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
6/3/2021 100,000 631996.030621.080223.MS2021.143 be Vu Manh Thien FT21154132835273
6/3/2021 100,000 441692.030621.080122.Ung ho MS 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 260735.030621.075539.MS 2021144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172713741.MS 2021-144 (3 chi em mo coi).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 624483.030621.074532.MS 2021 144 FT21154910848805
6/3/2021 100,000 255466.030621.073058.Ung ho MS 2021.143
6/3/2021 100,000 618888.030621.072952.UH MS 2021 144 3 chi em mo coi FT21154142201397
6/3/2021 100,000 480742.030621.072905.Vietcombank;0011002643148;Ms 2021. 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172691151.Ba chi em mo coi.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 100,000 617697.030621.072601.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154167012151
6/3/2021 100,000 617186.030621.072429.Ung ho MS2021.144 ba chi em mo coi FT21154060769936
6/3/2021 100,000 254221.030621.072407.MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 035014.030621.071429.Chuc be mau som binh phuc
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172669529.Xin gui ung ho be Vu Manh Thien cam on a.CT tu 0071000814823 TRAN THI KIM PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 434746.030621.065307.Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 029357.030621.065038.Ung ho MS2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 913863.030621.064406.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 433664.030621.063401.ung ho ma so 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 100,000 528810.030621.063256.MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-06:32:55 528810
6/3/2021 100,000 910277.030621.062418.tu thien MS 2021.144
6/3/2021 100,000 021274.030621.055316.Ms 2021 144
6/3/2021 100,000 598972.030621.053236.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154807003107
6/3/2021 100,000 903716.030621.051358.Chuyen tien
6/3/2021 100,000 899750.030621.035706.Ung ho ma so 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 016496.030621.034823.Ung ho MS 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021 100,000 894969.030621.015247.ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy
6/3/2021 100,000 706487.030621.013643.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 100,000 582972.030621.011152.ung ho MA 2021143 be Vu Manh Thien ghep gan FT21154901101179
6/3/2021 100,000 702508.030621.005614.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
6/3/2021 100,000 058224.030621.004410.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 141 anh em giang son
6/3/2021 100,000 055529.030621.004103.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 142 bui ngoc diem my
6/3/2021 100,000 038732.030621.002519.ung ho MS 20211 be Vu Manh Thien
6/3/2021 100,000 MBVCB.1172589331.Ungho NCHCCCL NguyenNgocthuy 0834405060.CT tu 0831000015705 NGUYEN NGOC THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 100,000 572156.030621.000802.Ung ho be Vu Manh Thien FT21154108494400
6/3/2021 150,000 235997.020621.234939.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 150,000 419009.020621.225247.MS 2021143
6/3/2021 150,000 518009.020621.224449.UNG HO MS 2021.143( BE VU MANH THIEN)-020621-22:46:27 518009
6/3/2021 150,000 MBVCB.1173802237.Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 150,000 838355.030621.122639.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 143
6/3/2021 150,000 766586.030621.102750.MS 2021.144 FT21154537842091
6/3/2021 150,000 215236.030621.100918.ung ho MS.2021.139 vu hoang hai
6/3/2021 200,000 570778.020621.235909.Goi tang be Manh Thien FT21154950593004
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172580502.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1017217286 TA NGUYEN TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 569657.020621.235422.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154676082536
6/3/2021 200,000 IBVCB.1172577732.2021. 142.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 200,000 689908.020621.234731.UNG HO MS 2021.128 - BE VO THI XUAN THAO
6/3/2021 200,000 567128.020621.234429.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154207315240
6/3/2021 200,000 521449.020621.234405.UNG HO MS 2021.093 (CHI EM HUYEN NGAN)-020621-23:43:47 521449
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172575759.Ung Ho MS.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0041000217155 LE DINH TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 993914.020621.233802.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;PV Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 968410.020621.233736.IBFT Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 449561.020621.113645.Ung ho MS 2021.143 - Be VU MANH THIEN
6/3/2021 200,000 564424.020621.233455.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154027571150
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172571542.ung ho MS 2021.122 (e Le Tran Yen Vy).CT tu 0331000426726 DANG KIM LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 234693.020621.233322.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thiem)
6/3/2021 200,000 985830.020621.233059.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 520250.020621.231741.UNG HO QUA BAO VIET NAM NET MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-020621-23:17:37 520250
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172560851.VU THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms2021.143 be vu manh thien.CT tu 0031000266499 VU THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 878853.020621.231454.ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172558285.MS 2021.143 Vu Manh Thien.CT tu 0181005556789 LE CONG THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 340441.020621.230749.HUYNH MAI chuyen khoan ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 954618.020621.230650.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021143
6/3/2021 200,000 338902.020621.230416.ung ho ms2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 553907.020621.230332.Ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154060090157
6/3/2021 200,000 231555.020621.230319.ung ho be Vu Manh Thien 2021.143
6/3/2021 200,000 677456.020621.230351.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 553365.020621.230212.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154342715085
6/3/2021 200,000 150617.020621.230110.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 035595.020621.230110.ZP5VHACMRS1R 210602000251667 MS 2021.143 be VU MANH THIEN
6/3/2021 200,000 676768.020621.230143.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 552180.020621.225907.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154763220565
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172550982.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181000326919 DANG TUAN CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 965498.020621.225516.IBFT ung ho 2021.143 manh thien
6/3/2021 200,000 548951.020621.225123.Ung ho MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154626910299
6/3/2021 200,000 230007.020621.225114.ung ho ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 036976.020621.225058.2021143 Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 229691.020621.224859.NGUYEN DIEM MY ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien) chuc be mau khoe.Binh an
6/3/2021 200,000 671890.020621.224810.MS 2021.122( em Le Tran Yen Vy)
6/3/2021 200,000 546865.020621.224649.Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My FT21154800056072
6/3/2021 200,000 963712.020621.223906.IBFT ung ho MS 2021.143 be Thien
6/3/2021 200,000 540798.020621.223417.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154973387670
6/3/2021 200,000 036411.020621.223335.MS 2021143 Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 226795.020621.223102.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien) cau mong con manh khoe
6/3/2021 200,000 948841.020621.223028.Ung ho 2021.143 ( Vu Manh Thien )
6/3/2021 200,000 143010.030621.215725.Ung ho CT Nhu chua he co cuoc chia ly
6/3/2021 200,000 418463.030621.215536.Ung ho MS 2021.143 FT21155015507829
6/3/2021 200,000 MBVCB.1174107953.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0181001857784 PHAM HOANG VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 382845.030621.210613.MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21155254090040
6/3/2021 200,000 157580.030621.203401.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 025058.030621.194929.ZP5VHBAGEADH 210603000197923 MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021 200,000 024924.030621.194546.ZP5VHBAGE7RG 210603000195929 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173919502.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 1018628959 VU DUC TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 283440.030621.190920.Ung ho Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154630773060
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173901375.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0791000053344 NGUYEN HOANG LINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 269023.030621.180030.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173802264.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0181000447002 CHU BINH PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 905746.030621.173631.MS 2021 144
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173753652.Ung ho MS 2021.144( ba chi em mo coi).CT tu 0531002477818 NGUYEN THI TUYET LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 185940.030621.172955.Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 064791.030621.172945.ung ho ms 2021 143
6/3/2021 200,000 154575.030621.170211.Ms 2021.144 ba chi em mo coi FT21154575310046
6/3/2021 200,000 529488.030621.165253.ung ho quy
6/3/2021 200,000 128246.030621.164030.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154497625446
6/3/2021 200,000 933438.030621.163148.ung ho MS 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 807471.030621.162519.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 143 be Vu Manh Thien chuc con mau khoe
6/3/2021 200,000 261991.030621.161403.ung ho MS 2021.144 (ba chi e mo coi)
6/3/2021 200,000 161307.030621.154206.ung ho 2021.138 hoang dinh canh
6/3/2021 200,000 055319.030621.153837.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21154706470845
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173498869.MS 2021.143.CT tu 0071000865726 CAM HONG LE QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 854171.030621.151949.MS 2021.143 be Manh Thien
6/3/2021 200,000 134116.030621.152036.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173461087.MS 2021.143(Vu Manh Thien).CT tu 0601000507461 VO HOANG THI THU VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 591221.030621.150759.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173451813.Ung ho MS 2021.093.CT tu 0021000448931 NGUYEN VAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 015019.030621.150238.Ms2021.143 Thien Phuoc ung ho be Vu Manh Thien FT21154058499326
6/3/2021 200,000 424147.030621.145544.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 627025.030621.144430.MS 2021.143 BE MANH THIEN-030621-14:44:21 627025
6/3/2021 200,000 984792.030621.143252.Ung ho MS 2021.143 be Manh Thien FT21154337089307
6/3/2021 200,000 000665.030621.140455.MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 615735.030621.135938.UNG HO MS2021.144( BA CHI EM MO COI)-030621-14:01:35 615735
6/3/2021 200,000 547029.030621.135656.ung ho ba chi e mo coi 2021 144
6/3/2021 200,000 064425.030621.134259.IBFT Ung ho be Ms 2021.143
6/3/2021 200,000 287860.030621.131854.unghoMS2021.143
6/3/2021 200,000 MBVCB.1173268738. chuyen tien ms 2021.143 ung ho be vu manh thuong.CT tu 0531000274651 PHAN HUY CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 606291.030621.131331.UNG HO MS 2021.143(BE VU MANH THIEN)-030621-13:15:10 606291
6/3/2021 200,000 129240.030621.131138. Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 012037.030621.130739.ZP5VHBAG8G13 210603000101866 Ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 372916.030621.130106.Ung ho?MS 2021.144?(ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 SHGD:10001949.DD:210603.BO:TRAN THI PHUONG THAO.Remark:995221060354561 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 950735.030621.123908.MS 2021.143 ung ho be
6/3/2021 200,000 524596.030621.123844.MS2021 143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 739846.030621.123454.Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan.739846
6/3/2021 200,000 731817.030621.123035.Ho tro be Vu Manh Thien MS2021.143
6/3/2021 200,000 218991.030621.122611.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 723217.030621.121751.unghoMS2021.144
6/3/2021 200,000 267289.030621.115207.Ung ho Ms2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 114712.030621.114444.ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 697651.030621.114416.Ung Ho Be Trai Manh Thien 3 Tuoi Bi Xo Gan
6/3/2021 200,000 689986.030621.113530.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 SHGD:10012902.DD:210603.BO:NGUYEN THI NGOC THUY.Remark:Ung ho MS 2021.143
6/3/2021 200,000 SHGD:10012660.DD:210603.BO:THAI VAN SI EM.Remark:Ung ho MS 2021.143
6/3/2021 200,000 244884.030621.111045.ung ho ms 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 240465.030621.110120.VU ANH TUAN Chuyen tien ung ho ms 2021.144
6/3/2021 200,000 197965.030621.105213.Ung ho be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 350749.030621.103758.Giup be so gan
6/3/2021 200,000 346907.030621.103433.2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 145498.030621.100350.CHO NG HO MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/3/2021 200,000 212520.030621.100346.Ung Ho MS 2021.143 be Vu Nhat Thien
6/3/2021 200,000 560634.030621.100141.MS 2021.144-030621-10:01:22 560634
6/3/2021 200,000 172570.030621.095718.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 SHGD:10010049.DD:210603.BO:NGUYEN NGOC THANG.Remark:MS 2021.144 uh 3 chi em mo coi
6/3/2021 200,000 575741.030621.094223.MS 2021.144 ung ho 3 chi em
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172886106.Ung ho ma so 2021143 be VU MANH THIEN.CT tu 0831000021926 MAI THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 377938.030621.093247.ung ho be Vu Manh Thien 2021.143
6/3/2021 200,000 554330.030621.091758.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 SHGD:10000522.DD:210603.BO:NGUYEN THI QUYNH MAI.Remark:Ung ho MS2021.144-ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 553141.030621.091627.Chuyen tien ung ho MS 2021. 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 687948.030621.091539.Ung ho 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154902804088
6/3/2021 200,000 SHGD:10006477.DD:210603.BO:PHAN THI KIM TUYEN.Remark:Ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 175956.030621.091139.Ung ho MS 2021 144 Ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 250102.030621.090825.unghoMS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172827332.MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 200,000 457275.030621.090644.Ung ho MS 2021143
6/3/2021 200,000 676913.030621.090418.ung ho ms2021.143 be vu manh thien FT21154120477440
6/3/2021 200,000 094744.030621.090254.Ck ung ho MS 2021 143 be manh thien
6/3/2021 200,000 675633.030621.090256.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi FT21154948550060
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172812627.UNG HO MS 2021.144 - 3 CHI EM MO COI.CT tu 0071001081711 DUONG HOANG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 856991.030621.085752.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI THUY LINH chuyen khoan ung ho be vu manh thien
6/3/2021 200,000 SHGD:10005726.DD:210603.BO:LE DAI LOI.Remark:Ung ho Ms 2021143 be VU MANH THIEN
6/3/2021 200,000 998957.030621.084235.IBFT Ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 IBVCB.1172783619.DONG THANH LAM ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003388149 DONG THANH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 970965.030621.084125.MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 IBVCB.1172777798.MS 2021 144 ba chi em mo coi.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172776970.UNG HO 3 CHI EM MO COI (MS 2021.144).CT tu 1031000005679 NGUYEN QUI LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 144070.030621.083705.MS 2021144 ung ho ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 IBVCB.1172770506.MS 2021.144( ba chi em mo coi).CT tu 0441000736314 VO HOANG TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 959950.030621.083133.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172764726.Ung ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0671004065365 LE HOANG THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 538872.030621.082930.MS 2021.144 ( BA CHI E MO COI)-030621-08:29:26 538872
6/3/2021 200,000 996284.030621.082827.Ung Ho MS 2021.143 Be VuManhThien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172757837.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0871004256514 PHAM THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 067624.030621.082635.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 067539.030621.082628.Ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172754949.uh ms 2021.144(3 em mo coi).CT tu 0631000519105 NGUYEN THI KIM DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 644573.030621.082343.UNG HO BE 2021.134 VU MANH THIEN. MONG CON MAU KHOE FT21154340744968
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172753271.Ung ho ma so MS 2021144(ba chi em mo coi ).CT tu 0611001604532 LE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 SHGD:10000020.DD:210603.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 144 BA CHI EM MO COI
6/3/2021 200,000 105161.030621.081759.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 640790.030621.081802.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21154057090447
6/3/2021 200,000 948270.030621.081420.Ung ho ma 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 443634.030621.081223.MS 2021143
6/3/2021 200,000 944957.030621.081206.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172709661.VU THI THANH HUONG chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0071005755166 VU THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 258512.030621.074618.ung ho MS2021.144(ba chi em mo coi)
6/3/2021 200,000 202445.030621.074445.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 533012.030621.074302.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-07:45:48 533012
6/3/2021 200,000 532661.030621.073907.UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-07:41:47 532661
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172698290.Ung ho ms 2021.143.CT tu 0081001308879 VU MANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172696562.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 927821.030621.073254.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 619314.030621.073109.MS 2021.144 ung ho 3 chi em mo coi FT21154694012203
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172686562.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 921457.030621.072107.Chuyen tien ung ho2021,144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172684372.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021.144( ba chi em mo coi ).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172679738.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000402254 NGUYEN HONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 611617.030621.070416.MS2021.143be Vu Manh Thien FT21154273820025
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172671083.Ung ho MS 2021.CT tu 0501000007444 TRAN THI TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172669616.PHAN NGOC BAO chuyen tien ung ho 3 chi em mo coi MS 2021144.CT tu 0071002533176 PHAN NGOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172668403.TRAN MINH HOA chuyen tien ung ho MS 2021.144 (Ba chi em mo coi).CT tu 0071001117528 TRAN MINH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 249497.030621.064854.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172664629.Ung ho be vu manh thien ms 2021.143.CT tu 0181002228888 NGUYEN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 912358.030621.064344.Ung Ho be Vu Manh Thien MS 2021 .143
6/3/2021 200,000 605379.030621.063137.Ung ho MS 2021.144 FT21154970102030
6/3/2021 200,000 350615.030621.062958.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;BUI THANH BUNG chuyen khoan
6/3/2021 200,000 604554.030621.062634.Ung ho MS 2021.143 .be Vu Manh Thien FT21154760923226
6/3/2021 200,000 907902.030621.061514.MS2021.144 ba chi e mo coi
6/3/2021 200,000 323640.030621.061338.Vietcombank;0011002643148;MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172648653.MS 2021. 143.CT tu 0191000339912 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 431961.030621.054535.ung ho ma so 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 200,000 599439.030621.053920.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154276027613
6/3/2021 200,000 527528.030621.053827.UNG HO MS 2021143 BE VU MANH THIEN-030621-05:38:23 527528
6/3/2021 200,000 599219.030621.053618.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien FT21154982432301
6/3/2021 200,000 599119.030621.053451.MS.2021.144 ba chi em mo coi FT21154448080656
6/3/2021 200,000 904039.030621.052557.UNG HO MS 2021.143
6/3/2021 200,000 901397.030621.041852.ung ho ms 2021.143 vu manh thien
6/3/2021 200,000 137419.030621.022642.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 241767.030621.022603.ung hoMS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172615206.Ung ho 2021143 be Manh Thien.CT tu 0071001156545 TA THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 012067.030621.015925.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 071790.030621.014325.ung ho ms 2021143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 706204.030621.013328.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 200,000 583287.030621.011433.MS 2021.143 FT21154165830670
6/3/2021 200,000 704272.030621.011043.ung ho MS 2021.122 (LE TRAN YEN VY)
6/3/2021 200,000 582042.030621.010430.Ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN FT21154011250027
6/3/2021 200,000 238931.030621.004333.ung ho be vu manh thien mo ghep gan
6/3/2021 200,000 009334.030621.004159.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 200,000 053175.030621.003816.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021 200,000 577116.030621.003209.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154129061864
6/3/2021 200,000 576125.030621.002635.UNG HO MS2021143 BE VU MANH THIEN FT21154120085425
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172593519.MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0121000779962 NGUYEN VAN THANH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 200,000 MBVCB.1172582042.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0041000582188 LE THI NAM TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 250,000 143464.030621.083244.2021.143 ( ung ho be Vu Manh Thien )
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172572057.NGUYEN THI MY DUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.143(be vu manh thien).CT tu 1014091837 NGUYEN THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 233744.020621.232324.ung hoMS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/3/2021 300,000 344061.020621.231659.Ms 2021 143 be vu manh thien
6/3/2021 300,000 170130.020621.231035.Ung Ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172557662.LE THI THU VAN chuyen khoan ung ho ms 2021.143 (be vu manh thien ).CT tu 0481000645798 LE THI THU VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 870309.020621.224022.ung ho MS 2021.143
6/3/2021 300,000 227555.020621.223518.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 091954.020621.223126.MS 2021.143 ( Mina ung ho be Nguyen Manh Thien, chuc anh mau khoe benh nha)
6/3/2021 300,000 MBVCB.1174145782.TRAN THI THU THUY chuyen tien ma so 2021.143 be VU MANH THIEN.CT tu 0331003700607 TRAN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 318810.030621.194959.Ung ho ma 2021.143 be vu manh thien mong con luon khoe manh FT21154427468809
6/3/2021 300,000 636597.030621.193336.ung ho MS2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 273508.030621.185841.Ung ho MS 2021.143 FT21154450874201
6/3/2021 300,000 IBVCB.1173831315.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0251002783593 PHAM THI THUY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 181686.030621.172538.MS 2021 143 ung ho be Vu Manh Thien FT21154017454507
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173678264.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0741000620696 TRAN MY PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173578940.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0721000526194 BUI THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 085904.030621.160456.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021143 FT21154461655355
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173520140.C Thao ung ho MS2021.143-Be Vu Manh Thien.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173465994.ung ho MS 2021138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0141000522650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 631360.030621.150047.UNG HO MS2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-15:03:27 631360
6/3/2021 300,000 002230.030621.145021.Nguyen phuong nga ung ho MS2021.143 be vu manh thien FT21154433285829
6/3/2021 300,000 204102.030621.141110.MS 2021.139(Nguyen Vu Hoang Hai)
6/3/2021 300,000 553762.030621.140313.ung ho MS 2021 144 ba chau mo coi
6/3/2021 300,000 068764.030621.134434.Vietcombank;0011002643148;MS2021144 ung ho ba chi em
6/3/2021 300,000 910321.030621.125916.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154583725709
6/3/2021 300,000 736491.030621.123719.MS2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173202174.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 716941.030621.120840.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173112040.UNG HO MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 584274.030621.112313.Vietcombank;0011002643148;Ung ho be VU MANH THIEN
6/3/2021 300,000 036545.030621.112324.IBFT 2021.144 Ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173084199.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0071000726046 TRUONG THE VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 MBVCB.1173036933.NGUYEN VINH PHU ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0331003893510 NGUYEN VINH PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 191991.030621.104621.A thien ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 127669.030621.104218.Ung ho MS 2021 137 be Nguyen Ngoc Mai
6/3/2021 300,000 127620.030621.104002.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 127566.030621.103758.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 305630.030621.103253.ung ho MS 2021 144
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172953898.NGUYEN THI YEN PHI ck ung ho MS2021.143.CT tu 0581000586162 NGUYEN THI YEN PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 742651.030621.100633.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi FT21154810816405
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172935371.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.143 cho be Vu Manh Thien.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172932986.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.142 cho Bui Ngoc Diem My.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172926953.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.140 cho Pham Minh Nhat.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172924176.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.139 cho Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172921022.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.138 cho Hoang Dinh Canh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172917613.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.136 cho Tran Ngoc Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172910585.Ong Le Ky Phung ung ho MS MS 2021.135 cho Luong Bao Quoc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 705979.030621.093335.Ung ho MS 2021144 , ba chi em mo coi FT21154001698278
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172857299.MS 2021 139 Nguyen Vu Hoang Hai.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172847405.MS 2021 140 be Pham Minh Nhat.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 SHGD:10001536.DD:210603.BO:MAI THI NGUYEN CHI.Remark:IBUNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172841285.ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)-mong con mau khoe.CT tu 0481000642473 NGUYEN NGOC TUONG NHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172841082.MS 2021 141.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172835626.MS 2021 142.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172829459.ung ho MS 2021.144 ( BA CHI EM MO COI ).CT tu 0071000843487 NGUYEN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 983501.030621.085938.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 IBVCB.1172808174.GIup MS2021 144 Ba Chi Em mo coi.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 154972.030621.085722.ms 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 668509.030621.085446.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien, ba Huynh Ngoc Lang gui FT21154707722186
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172800960.MS 2021 144 ba chi em mo coi.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 300,000 240036.030621.084816.truong thi kim thanh ung ho nchcccl
6/3/2021 300,000 239551.030621.084704.ung ho ms 2021.144( ba chi em mo coi)
6/3/2021 300,000 277256.030621.084637.ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172789930.Ung ho Ms 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 971180.030621.084424.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 658550.030621.084249.Ung ho 3 chi em mo coi MS 2021.144 FT21154274094291
6/3/2021 300,000 123981.030621.082941.adidaphat
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172756442.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003063548 NGUYEN XUAN PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172751724.MS2021144(ba chi em mo coi).CT tu 0911000022273 NGUYEN THI MI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 106325.030621.082000.UNG HO MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien)
6/3/2021 300,000 444409.030621.081641.ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 536310.030621.081214.UNG HO MS : 2021.144( BA CHI EM MO COI)-030621-08:14:54 536310
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172726351.Ung ho Ms 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0631000428683 NGUYEN THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172722865.MS 2021.144(ba chi em mo coi).CT tu 0701000397945 PHAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 557710.030621.075132.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 199403.030621.073700.MS 2021.144 ung ho 3 chi em mo coi
6/3/2021 300,000 618993.030621.073009.BA CHI BM MO COI MS2021.144 FT21154173040138
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172690768.ung ho MS2021.144 (3 chi em mo coi).CT tu 0011000446038 NGUYEN LINH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 613933.030621.071308.Ung ho 3 chi e mo coi y yen nam dinh FT21154405495002
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172678126.ung ho 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0421003755064 THAM QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 435119.030621.065913.MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 608368.030621.064846.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154693959131
6/3/2021 300,000 909972.030621.063508.Chuyen tien 2021. 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 300,000 911411.030621.063428.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 300,000 604284.030621.062443.MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154132474995
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172646624.Ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi ).CT tu 1014490855 HO THE HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 300,000 718345.030621.055013.Ung ho MS 2021.144 ( 3 chi e mo coi)
6/3/2021 300,000 527085.030621.045434.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-030621-04:56:35 527085
6/3/2021 300,000 590466.030621.023602.Ung ho MS 2021143 FT21154806450166
6/3/2021 300,000 973513.030621.020708.IBFT Ung ho 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 300,000 571724.030621.000634.Ung Ho MS 2021.143 .Be Vu Manh Thien. FT21154416063683
6/3/2021 300,000 MBVCB.1172581911.MS 2021.143 VU MANH THIEN.CT tu 0441000737492 MAI LA MINH LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 360,000 912600.030621.161346.Chuyen tien ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 400,000 006160.020621.234852.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 400,000 155032.020621.232329.Ung ho Ms 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 400,000 154621.020621.232138.Ung ho MS 202143 be Vu Manh Thien cua it long nhieu mong con mau khoe
6/3/2021 400,000 MBVCB.1172560750.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000458541 PHAN TRAN NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 400,000 950921.020621.230521.Ung Ho MS 2021.143 Be VU MANH THIEN
6/3/2021 400,000 MBVCB.1173686208.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0421000494002 NGUYEN HONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 400,000 SHGD:10006112.DD:210603.BO:NGUYEN THI HONG HA.Remark:Ung ho ms 2021.143 ( be Vu Manh Thien) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/3/2021 400,000 IBVCB.1172929932.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.141 cho anh em Giang-Son.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 400,000 MBVCB.1172814956.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.144.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 400,000 939683.030621.080215.ung ho be vu manh thien MS2021.143
6/3/2021 500,000 969255.020621.235023.IBFT Ung ho MS2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172569647.Ung Ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien).CT tu 0071005820884 HOANG THAI DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 154005.020621.231852.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 152082.020621.230809.Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien cua it long nhieu mong con mau khoe
6/3/2021 500,000 555616.020621.230805.Ung ho MS 2021 143be Vu Manh Thien FT21154964340570
6/3/2021 500,000 519070.020621.225846.UNG HO BE VU MANH THIEN-020621-22:58:29 519070
6/3/2021 500,000 872104.020621.224526.ung ho be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 321960.020621.223259.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 MBVCB.1174172801.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071001607811 TRAN VIET HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1174167910.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143.CT tu 0011004026535 BUI HANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 630649.030621.220009.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 500,000 415281.030621.215044.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien, chuc con mau khoe FT21155636402366
6/3/2021 500,000 719816.030621.214436.UNG HO MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-030621-21:43:51 719816
6/3/2021 500,000 MBVCB.1174091989.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001168367 LE THUY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 367022.030621.204649.MS 2021.143 FT21155696783053
6/3/2021 500,000 349377.030621.202546.Ung ho MS 2021.143 FT21155985447988
6/3/2021 500,000 MBVCB.1174015017.HOANG THI CHAN TINH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0071001175161 HOANG THI CHAN TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 208063.030621.195723.ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/3/2021 500,000 696064.030621.191921.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-19:21:05 696064
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173920496.MS 2021.143.CT tu 0071001171099 LUU THI HONG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 278142.030621.190337.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154088002552
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173790359.MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0701000414288 NGUYEN NGOC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 198762.030621.174104.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154064701165
6/3/2021 500,000 175634.030621.172017.Ung ho ma 2021.143 FT21154007712050
6/3/2021 500,000 140903.030621.165053.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154026165879
6/3/2021 500,000 704310.030621.165003.Ung ho MS 2021.143
6/3/2021 500,000 661409.030621.164436.MS2021143 UNG HO BE VU MANH THIEN-030621-16:44:36 661409
6/3/2021 500,000 SHGD:10021925.DD:210603.BO:DANG HOANG HA.Remark:MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 SHGD:10021442.DD:210603.BO:NGUYEN TAN QUYNH.Remark:Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 051899.030621.153542.MS 2021.143 . be Vu Manh Thien FT21154129240167
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173471529.Chuyen khoan ung ho Manh Thien.CT tu 0281001917736 TRUONG THI NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173434429.TRUONG DINH HOANG chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0331000446243 TRUONG DINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173409463.giup do be Vu Manh Thien MS 2021 143.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 500,000 230437.030621.140047.UNG HO MS 2021.143 - BE VU MANH THIEN
6/3/2021 500,000 297656.030621.135310.MS 2021.143
6/3/2021 500,000 613624.030621.135010.UNG HO M2021.143( BE VU MANH THIEN)-030621-030621-13:50:09 613624
6/3/2021 500,000 917938.030621.131026.Ung ho MS 2021-143 be Vu Manh Thien FT21154923610479
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173255590.MS 2021.144.CT tu 0011000492117 NGUYEN CHI KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 741417.030621.124744.ung ho Ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173219546.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0071000757979 PHAN THI XUAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 885209.030621.122511.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi FT21154708404773
6/3/2021 500,000 727757.030621.122415.Hua Hien ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 354923.030621.001514.ung ho MS 2021.144
6/3/2021 500,000 934648.030621.121403.ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/3/2021 500,000 269582.030621.121340.UNG HO CHAU VU MANH THIEN MS 2021.143
6/3/2021 500,000 119191.030621.120830.Ung ho MS 2021.143 (VU MANH THIEN)
6/3/2021 500,000 343736.030621.115125.ho tro be bi xo gan
6/3/2021 500,000 SHGD:10002563.DD:210603.BO:LAM VAN DAT.Remark:UNG HO MS 2021143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173090155.PHAN HUYNH TIEN - UNG HO MS 2021.143 (VUMANHTHIEN) .CT tu 0381000610098 PHAN HUYNH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173079069.MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0531002554018 NGUYEN VAN LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 815854.030621.111202.MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154743650887
6/3/2021 500,000 213286.030621.110832.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 361431.030621.110825.2021 144 3 chi e mo coi
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173060544.HAN ANH VU chuyen tien ung ho ma so MS2021.143 (Be Vu Manh Thien).CT tu 0281000007501 HAN ANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1173051252.LE VAN HAI ung ho MS 2021.143 be VuManhThien.CT tu 0391000991178 LE VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 860759.030621.104242.vo thi thu ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 127709.030621.104348.Ung ho MS 2021 142 be Ngoc Diem My
6/3/2021 500,000 127678.030621.104237.MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 631562.030621.103507.Ung ho MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 569814.030621.103327.MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-030621-10:32:24 569814
6/3/2021 500,000 LAI THU TRANG UNG HO 3 BE MO COI MS 2021144
6/3/2021 500,000 IBVCB.1172955376.NGUYEN THI HONG TRINH UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI).CT tu 0071001305050 NGUYEN THI HONG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 740860.030621.100457.Giup be trai 3 tuoi bi xo gang FT21154006198494
6/3/2021 500,000 131794.030621.100632.Ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/3/2021 500,000 211004.030621.100042.Gui 2021.144
6/3/2021 500,000 IBPS/SE:01310012.DD:030621.SH:10008893.BO:NGUYEN VAN THANH.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN
6/3/2021 500,000 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 500,000 SHGD:10009361.DD:210603.BO:TRAN TO NGA.Remark:Ung ho MS 2021.144- ba chi em mo cou
6/3/2021 500,000 706852.030621.093423.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143 FT21154666383306
6/3/2021 500,000 125632.030621.093325.ung ho MS2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 560163.030621.092354.ung ho ms2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 500,000 IBPS/SE:79334001.DD:030621.SH:10000572.BO:NGUYEN THI MINH BANG1373687.UNG HO MS 2021.144(BA CHI EM MO COI) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/3/2021 500,000 460193.030621.091602.Giup ma so 2021 144 ba Chi Em
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172841421.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0281000261417 NGUYEN DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172832456.Ung ho MS 2021.144.CT tu 0071000913325 LE HUU CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172830891.HO Tro 3 chi em.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 099596.030621.090825.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 907475.030621.090738.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;VO THI BICH HONG ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 SHGD:10001349.DD:210603.BO:PHAM HONG THINH.Remark:IBUNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/3/2021 500,000 678867.030621.090624.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien FT21154339214836
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172821790.Ha PHUONG (tphcm ) chuyen cho 3 chi em mo coi MS 2021.144.CT tu 0421000502388 NGUYEN THI HA PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172818158.MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 500,000 SHGD:10005920.DD:210603.BO:LY TRUONG THANH TAM.Remark:MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 668760.030621.085505.Ung ho MS 2021.144 3 chi em mo coi FT21154070390449
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172804170.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1014480682 THAN HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172799248.NGOC ANH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0281000476176 HO THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172794089.MS.2001.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0081000318227 TRINH THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 SHGD:10005693.DD:210603.BO:NGUYEN THI DUY VAN.Remark:Ung ho MS 2021.141 Anh em Giang Son
6/3/2021 500,000 SHGD:10000547.DD:210603.BO:NGUYEN THI MY AN.Remark:Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi tai NGOAI THUONG VIET NAM SGD
6/3/2021 500,000 970492.030621.084339.MS 2021.144. ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172782404.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0511000454336 TRUONG NGUYEN HUYEN TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 075899.030621.083827.NGUYEN THI HA BDBP Quang Tri ung ho ba chi em nho mo coi MS 2021144
6/3/2021 500,000 271767.030621.083202.ung ho ms 2021.144
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172762277.NGUYEN THI BACH OANH chuyen tien ung ho 3 chi em mo coi MS 2021.144.CT tu 0161000077576 NGUYEN THI BACH OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172750830.MS 2021 .143 (vu manh thien).CT tu 0811000033681 NGUYEN HOANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 268005.030621.082101.ung ho MS2021.143 ( be Vu Manh Thien)
6/3/2021 500,000 213502.030621.080727.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 500,000 943160.030621.080551.MS 2021.144 Ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172723728.MS204.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0071001716870 NGUYEN THI HOANG UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 630637.030621.075935.Ung ho MS2021.144 ba chi em mo coi FT21154777378089
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172721440.Ung ho MS 2021.143(be vu manh thien).CT tu 1015647935 NGUYEN LE QUOC CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 258129.030621.074432.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172706573.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 140701.030621.074417.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 500,000 525409.030621.074239.Vietcombank;0011002643148;DOAN VAN CAN chuyen khoan ms 2021144
6/3/2021 500,000 962688.030621.073747.ung ho MS 2021.144( ba chi em mo coi)
6/3/2021 500,000 197209.030621.073000.MS 2021 .144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172688976.MS 2021.144.CT tu 0161001675502 TRUONG DINH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172686732.MS 2021144 ( Ba chi em mo coi ) .CT tu 0461000458051 PHAM VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172684782.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi.CT tu 0881000441535 MAI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 035718.030621.071641.LE THI THANH VY ung ho ma so 2021 144 3 chi em mo coi
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172681975.MS 2021.144.CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 613905.030621.071301.MS2021.143 Be Vu Manh Thien FT21154799762463
6/3/2021 500,000 613641.030621.071203.2021.144 FT21154251180680
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172675133.ung ho MS 2021144 (ba chi em mo coi).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 251051.030621.070240.MS 2021.143
6/3/2021 500,000 608439.030621.064908.Ung ho Ms 2021144 ba Chi Em mo coi FT21154109888529
6/3/2021 500,000 187292.030621.064843.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 914378.030621.064644.ung ho MS 2021.144 . 3 chi em mo coi
6/3/2021 500,000 434241.030621.064442.Ung ho MS 2021144 3 chi em mo coii
6/3/2021 500,000 606837.030621.064021.Ung ho MS 2021.144 - ba chi em mo coi FT21154810050847
6/3/2021 500,000 528879.030621.063512.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-06:34:53 528879
6/3/2021 500,000 528740.030621.063051.MS 2021144(BA CHI EM MO COI)-030621-06:30:47 528740
6/3/2021 500,000 603630.030621.062025.Ung ho ms2021.143 FT21154745750843
6/3/2021 500,000 603500.030621.061927.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154672550126
6/3/2021 500,000 909022.030621.061719.Chuyen tien ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172650203.Ung ho ms 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0111001436514 LE TRUONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172645356.PHAM XUAN TRUONG chuyen tien.CT tu 0031000926134 PHAM XUAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 001960.030621.054912.ZP5VHBAG3379 210603000015940 ung ho ms 2021.144
6/3/2021 500,000 905223.030621.054046.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172635696.Ung ho ms2021.143 be vu manh thien.CT tu 0461003902833 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 155837.030621.040616.ung ho be Vu Manh Thien MS: 2021.143 chuc con vuot qua
6/3/2021 500,000 016421.030621.034537.MS 2021 143 Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 899247.030621.033708.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172607252.Ung ho ms 2021.143(be vu Manh Thien).CT tu 0441000746474 HA VAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 MBVCB.1172602913.MS 2021.143.CT tu 0071000712625 TU BAO UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 500,000 701052.030621.004509.Ung ho MS 2021.122 - em le tran yen vy
6/3/2021 500,000 193685.030621.002635.Ung go MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 547,227 MBVCB.1172863356.MS 2021 138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0011002894885 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 600,000 168599.020621.225114.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 600,000 669423.030621.210746.MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 600,000 IBVCB.1173265254.ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 800,000 756877.030621.174717.Ung ho MS 2021.139 Nguyen Vu hoang hai
6/3/2021 800,000 751611.030621.174102.Ung ho MS 2021.142 Bui ngoc diem my
6/3/2021 1,000,000 356200.020621.235453.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 1,000,000 IBVCB.1172577432.2021.135 2021.136 2021.139 2021.140 2021.141 .CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 1,000,000 IBVCB.1172575410.2021.113 2021.116 2021.118 2021.124 2021.131.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 1,000,000 IBVCB.1172572707.2021.071 2021.075 2021.078 2021.106 2021.111.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172562343.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Minh Thien).CT tu 0741000668963 VO NGOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 555684.020621.230815.MS 2021.143 be VuManhThien dc binh an FT21154605460493
6/3/2021 1,000,000 676122.020621.225934.Ung ho be chua benh xo gan
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1174147079.MS2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331003901344 NGUYEN MINH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 754173.030621.213842.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.754173
6/3/2021 1,000,000 406401.030621.213745.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155913649380
6/3/2021 1,000,000 219743.030621.212708.ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 1,000,000 119181.030621.212030.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1174028446.HOANG ANH TIEN MS 2021.144.CT tu 0161000118933 HOANG ANH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 307184.030621.193616.Ung ho MS 2021.142 BUI NGOC DIEM MY FT21154763414010
6/3/2021 1,000,000 199768.030621.185825.Ung ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN)
6/3/2021 1,000,000 743688.030621.173208.MS 2021.143 be vu manh thien
6/3/2021 1,000,000 854490.030621.170534.Chuyen tien MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1173647371.NGUYEN THI BICH CHI chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien (MS 2021.143)..CT tu 0071003216893 NGUYEN THI BICH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1173641352.Nguyen thi Bich Chi ung ho Nguyen Ngoc Mai (MS 2021.137)..CT tu 0071003216893 NGUYEN THI BICH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1173579360.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0011002129219 LUONG CHI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 087260.030621.160604.Cty CPDV bao ve Dai Nam ung ho 3 chi em mo coi MS 2021.144 FT21154032683647
6/3/2021 1,000,000 NGUYEN VAN TIEN UNG HO MA SO 2021 - 142 - BE BUI NGOC DIEM MY
6/3/2021 1,000,000 632874.030621.150543.PIKA MIRA UNG HO MS2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-15:07:44 632874
6/3/2021 1,000,000 340111.030621.145236.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRINH THI MAI ho tro ma 2021 144
6/3/2021 1,000,000 807516.030621.143055.UH MS2021143 be vu manh thien
6/3/2021 1,000,000 789289.030621.140928.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1173119894.Ung ho MS 2021.143 .CT tu 0511003876934 PHAN NGUYEN HOANG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1173111517.MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0071004140219 NGUYEN TRONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 584752.030621.112613.UNG HO MS 2021.144(BA CHI EM MO COI)-030621-11:26:09 584752
6/3/2021 1,000,000 218623.030621.110552.MS2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 863075.030621.104526.MS 2021.143
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172963237.MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI).CT tu 0091000002045 PHAM DINH KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 SHGD:10009647.DD:210603.BO:VO NHAM THAN.Remark:MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172876971.ung ho MS 2021.143 (be vu manh thien).CT tu 1019488229 TRAN DUY HOANG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 217832.030621.093439.Ung ho MS 2021.143
6/3/2021 1,000,000 690059.030621.091752.MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21154063029777
6/3/2021 1,000,000 SHGD:10008151.DD:210603.BO:VO THI THU HA.Remark:MS 2021 144
6/3/2021 1,000,000 114191.030621.090026.Ung ho MS 2021.144 (Ba chi em mo coi)
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172796274.Ung ho MS 2021.144 (3 chi em mo coi).CT tu 0071001164555 VU THI TAM TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 SHGD:10000499.DD:210603.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.143 (be vu manh Thien)
6/3/2021 1,000,000 138092.030621.084454.Ung ho MS 2021 144
6/3/2021 1,000,000 243478.030621.083454.UNG HO MS 2021.143
6/3/2021 1,000,000 538963.030621.082954.PIKA MIRA UNG HO MS2021.144 BA CHI EM MO COI-030621-08:32:56 538963
6/3/2021 1,000,000 968750.030621.082913.ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172762795.NGUYEN PHUC LUU chuyen tien ung ho MS 2021.144(ba chi em mo coi cha me).CT tu 0121002537850 NGUYEN PHUC LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 995667.030621.082720.IBFT MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172730061.Ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0701000430952 VO THI THANH MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 991617.030621.080539.IBFT MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 441925.030621.080252.tien ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 441036.030621.075648.Ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172704313.PHUONG / ung ho MS 2021/144( 3 em mo coi).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 987662.030621.074023.IBFT ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172700022.DUNG - ung ho Ms 2021-143 be Vu Manh THien.CT tu 0071000074746 NGUYEN THI DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 531883.030621.072925.MS 2021 144 BA CHI EM MO COI-030621-07:28:56 531883
6/3/2021 1,000,000 614978.030621.071654.Ung ho MS 2021144 FT21154760010111
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172673512.Vu Viet Kieu VSP ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0081000278844 TRAN THI KIM GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 435195.030621.070007.Ung ho MS 2021093 Chi em Huyen Ngan
6/3/2021 1,000,000 023654.030621.061522. ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172649378.TRINH THI MY LE chuyen tien ung ho MS 2021.143 ( Be Vu Manh Thien).CT tu 0081001308980 TRINH THI MY LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 545963.030621.060723.CHUYEN KHOAN MS 2021144
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172645724.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 MBVCB.1172638781.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0531002176921 VO THI HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 1,000,000 715483.030621.044311.Ung ho 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 1,000,000 584260.030621.012318.Chi va Bi ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154092956597
6/3/2021 1,000,000 574028.030621.001603.Ms 2021.143 FT21154140783753
6/3/2021 1,190,000 231226.030621.151353.Ho Anh Quan chuyen tien ung ho MS 2021.143
6/3/2021 1,200,000 IBVCB.1172569752.2021.125. 2021.129. 2021.134. 2021.138.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 1,200,000 IBVCB.1172568514.2021.046 2021.112 2021.122 2021.123.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2021 1,500,000 012172.030621.131345.ZP5VHBAG8LCQ 210603000102485 GIUP DO BE VU MANH THIEN MS2021.143
6/3/2021 2,000,000 MBVCB.1172571275.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071001169216 LE KIEN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 2,000,000 518886.020621.225604.UNG HO MS 2021143 ( BE VU MANH THIEN)-020621-22:55:51 518886
6/3/2021 2,000,000 MBVCB.1174166826.Ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0381000468943 NGUYEN HOAI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 2,000,000 730839.030621.211524.ung ho MS 2021.143
6/3/2021 2,000,000 098172.030621.161518.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154533727408
6/3/2021 2,000,000 580595.030621.142427.PHAM THU PHUONG chuyen khoan ung ho 3 chi em mo coi MS 2021 144
6/3/2021 2,000,000 SHGD:10006974.DD:210603.BO:NGUYEN TRONG NGHIA.Remark:IBUNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/3/2021 2,000,000 618124.030621.102055.Chuyen tien ung ho MS 2021.144 3 chi em mo coi
6/3/2021 2,000,000 560195.030621.100002.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-09:59:38 560195
6/3/2021 2,000,000 523815.030621.094925.Ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi )
6/3/2021 2,000,000 MBVCB.1172660813.PHAM VAN LONG ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0011004170036 PHAM VAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 2,000,000 903954.030621.052210.ba me be Mi gop MS 2021.142
6/3/2021 2,000,000 888383.030621.002702.Quy Bac Ai ung ho cho be Vu Manh Thien. MS 2021.143
6/3/2021 2,500,000 914135.030621.064530.Kolmakova Ekaterina giup do Ma so 2021.144 ba chi em mo coi
6/3/2021 3,000,000 519295.020621.230211.UNG HO BE VO MANH THIEN MS 2021.143-020621-23:04:51 519295
6/3/2021 3,000,000 MBVCB.1173574379.Ung ho MS2021.123/124/136/137/138/139/141/142/143/144 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 3,000,000 MBVCB.1173164492.TRAN NGOC TAM chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( ba chij em mo coi ).CT tu 0071004234713 TRAN NGOC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2021 3,000,000 148159.030621.110649.Anh Phi Manh Cuong ho tro MS 2021.144 (Ba chi em mo coi)
6/3/2021 3,000,000 457219.030621.072107.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 5,000,000 247744.030621.192407.PHAN DUC NHAT chuyen tien ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/3/2021 5,000,000 815817.030621.144016.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/3/2021 5,000,000 765844.030621.133742.Ct ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/3/2021 5,000,000 528605.030621.062642.UNGHO 2021.144(BACHIEMMOCOI)-030621-06:29:44 528605
6/3/2021 10,000,000 060733.030621.081530.TRAN DONG XUAN GD CTy TAN THANG AG gui cho ba chau mo coi cha lan me
6/3/2021 20,000,000 615482.030621.135850.CTY ATP UNG HO MS 2021144 ( 3 CHI EM MO COI)-030621-13:58:33 615482
6/4/2021 10,000 IBVCB.1175113074.Ung ho MS 2021 145 Be Quynh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 10,000 090200.040621.081340.Ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/4/2021 40,000 MBVCB.1174799273.ung ho ms2021.143 (be vu manh thien).CT tu 1020007877 DOAN TRAN MY THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 50,000 227706.040621.201420.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021139
6/4/2021 50,000 252499.040621.201120.Ung ho NCHCCCC nguyen ngoc huy FT21155745461003
6/4/2021 50,000 205906.040621.195454.ung ho be Vu Manh Thien)
6/4/2021 50,000 234761.040621.195000.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155630920409
6/4/2021 50,000 800962.040621.152342.ung ho be vu manh thien 3 tuoi mo xo gan
6/4/2021 50,000 IBVCB.1175138198.ung ho ma so MS 2021 143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 50,000 MBVCB.1175135347.ung ho NCHCCCL Yen 0984162496.CT tu 0341002052488 DANG THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 50,000 IBVCB.1175135110.ung ho ma so MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 50,000 IBVCB.1175130879.ung ho ma so MS 2021 144 ba chi em mo coi.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 50,000 IBVCB.1175056607.Giup ma so 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 50,000 IBVCB.1174473569.ms 2021 143 be VU MANH THIEN chuc be khoe.CT tu 0091000293166 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 50,000 MBVCB.1174387745.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 50,000 MBVCB.1174310024.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)Vietnamnet 04/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 60,000 726394.030621.224748.UNG HO NCHCCCL-030621-22:47:29 726394
6/4/2021 60,000 MBVCB.1174444641.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 461501.030621.232853.Ung ho ms 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21155780536369
6/4/2021 100,000 785354.030621.231211.2021.144BaChiEmMoCoi
6/4/2021 100,000 294885.030621.230033.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 100,000 292604.030621.225600.Ung ho MS 2021 135 Luong Bao Quoc
6/4/2021 100,000 384620.030621.224412.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 100,000 018703.040621.220327.Gui be MANH THIEN cau mong chu phat phu ho cho con som khoe manh
6/4/2021 100,000 692340.040621.194406.Ung ho NCHCCCL Bui Tien Anh 0375702665
6/4/2021 100,000 MBVCB.1175826232.Ung ho MS 2021.144 Ba chi em mo coi.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 MBVCB.1175823868.Ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 MBVCB.1175603527.Ung ho NCHCCCL PHUONG THAO 0903117846.CT tu 0071000649262 PHAM THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 MBVCB.1175495967.Ung ho MS.2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0921000200777 HA NGUYEN QUYNH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 854959.040621.152221.TTTP ung ho Ms2021145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 100,000 221520.040621.151944.DO THI YEN Chuyen tien ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai) chuc chau som hoi phuc
6/4/2021 100,000 771844.040621.150133.ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021 100,000 524757.040621.135928.Vietcombank;0011002643148;ung ho ma so MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 100,000 096554.040621.133348.ms 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 100,000 493003.040621.125624.MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 100,000 MBVCB.1174863168.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0071003833077 PHAM THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 295075.040621.114757.ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/4/2021 100,000 MBVCB.1174761844.Gui be VU MANH THIEN.CT tu 0071000785478 BUI THI NGOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 672640.040621.105855.Ung ho MS2021.143
6/4/2021 100,000 782164.040621.104838.UNG HO BE VU MANH THIEN CHUC BE DUOC BINH AN-040621-10:50:35 782164
6/4/2021 100,000 556928.040621.104531.Chuyen tien ung ho ms 2021.145 nguyen le diem quynh
6/4/2021 100,000 986325.040621.102834.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 100,000 157756.040621.101118.Ung ho MS2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 100,000 MBVCB.1174561234.VU THI QUE chuyen tien.CT tu 0031000294803 VU THI QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 508222.040621.093043.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 100,000 016255.040621.092052.Ung ho be Vu Manh Thien MA SO 2021143
6/4/2021 100,000 SHGD:10000056.DD:210604.BO:NGUYEN XUAN VINH.Remark:UNG HO MS 2021144BA CHI EM MO COI
6/4/2021 100,000 752499.040621.085136.UNG HO MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-08:51:32 752499
6/4/2021 100,000 053068.040621.080627.Vinh Nam ung ho ms 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 100,000 MBVCB.1174377898.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien).CT tu 1018300184 PHAN THI THU VUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 446953.040621.074559.T ung ho Nguyen le Diem Quynh MS 2021.145
6/4/2021 100,000 741981.040621.064612.MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021 100,000 MBVCB.1174323514.2021.143.CT tu 0121001442928 PHAM NGOC HUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 100,000 812460.040621.053213.Ung ho MS2021.137 be Nguyen Ngoc Mai
6/4/2021 100,000 812230.040621.052601.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021 100,000 812195.040621.052446.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 100,000 812135.040621.052303.ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh
6/4/2021 100,000 311208.040621.041124.NGUYEN LE THUY DUONG chuyen tien UH MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/4/2021 100,000 462368.040621.003535.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms2021 143 be vu manh thien
6/4/2021 100,000 731458.040621.001740.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-00:20:27 731458
6/4/2021 150,000 697455.040621.133923.ung ho ms2021.144 3 chi em mo coi
6/4/2021 150,000 697080.040621.133825.ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 150,000 398278.040621.014524.Ung ho NCHCCCL-Quyen-0888313938
6/4/2021 175,000 ATM_FTF.10800347.466749.20210604.140719.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
6/4/2021 200,000 185857.030621.225609.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien - Chuc con mau khoe
6/4/2021 200,000 000821.030621.224045.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 200,000 175422.030621.224036.IBFT Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174205399.LE THI HANG NGA chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0061001127565 LE THI HANG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 383988.030621.223853.Ung Ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien)
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174200272.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001199113 NGUYEN THI TRAM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 186751.030621.223429.MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN)
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174198157.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000454270 TRAN HONG PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 262286.040621.215929.ung ho MS 2021.145 (nguyen le diem quynh)
6/4/2021 200,000 MBVCB.1176056549.ung ho 2021.136?(Tran Ngoc Minh).CT tu 0671000433046 TRAN HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 MBVCB.1176049132.ung ho 2021.114?(ba Nguyen Thi Lien ).CT tu 0671000433046 TRAN HOANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 MBVCB.1176035413.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0251001472356 NGUYEN LUONG TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 288178.040621.205430.Ung ho MS 2021.143 be Thien FT21156020028648
6/4/2021 200,000 780969.040621.203932.Ung ho ms 2021 143 be vu manh thien.chuc con mau khoi benh.780969
6/4/2021 200,000 701948.040621.202300.ung ho ms 2021.143
6/4/2021 200,000 076638.040621.193702.Vietcombank;0011002643148;MS2021144
6/4/2021 200,000 634875.040621.190709.ung ho Ms2021.143
6/4/2021 200,000 891000.040621.184051.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-18:40:38 891000
6/4/2021 200,000 563297.040621.175046.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/4/2021 200,000 116349.040621.173123.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat)
6/4/2021 200,000 865117.040621.165722.MS 2021.145 (NGUYEN LE DIEM QUYNH)-040621-16:57:21 865117
6/4/2021 200,000 000734.040621.164300.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 200,000 MBVCB.1175421670.Ms 2021.143.CT tu 0071000776081 NGUYEN HA GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 482204.040621.152303.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 200,000 IBVCB.1175239719.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 MBVCB.1175152861.UNG HO MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 MBVCB.1175046022.UNG HO MS 2021.145 (NGUYEN DIEM LE QUYNH).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 805798.040621.133416.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-13:36:14 805798
6/4/2021 200,000 945521.040621.131959.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 200,000 IBVCB.1174949198.NGUYEN DOAN PHUOC chuyen khoan ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000402110 NGUYEN DOAN PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174948531.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0381000389466 LE NGUYEN UYEN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 651309.040621.122727.ho tro be Vu Manh Thien. MS 2021.143
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174830952.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071002634896 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 774334.040621.101944.2021.143 BE VU MANH THIEN-040621-10:19:30 774334
6/4/2021 200,000 162286.040621.101525.MS2021 142 Bui Ngoc Diem My Trang va Ngan ung ho
6/4/2021 200,000 293459.040621.101327.MS 2021. 144 ( ba chi em mo coi)
6/4/2021 200,000 282664.040621.095241.ung hoMS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/4/2021 200,000 SHGD:10006341.DD:210604.BO:TRAN MINH NHAT.Remark:Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 200,000 SHGD:10006635.DD:210604.BO:NGUYEN THUY DAN UYEN.Remark:Ung ho MS2021.143
6/4/2021 200,000 SHGD:10000850.DD:210604.BO:TRAN THI HUONG TRA.Remark:MS 2021.143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174484239.Ung Ho MS 2021.143 (be VU MANH THIEN).CT tu 0071000860277 NGUYEN KIM ANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 IBVCB.1174449988.MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 200,000 870613.040621.084034.ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 200,000 469502.040621.083900.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 200,000 095068.040621.082721.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/4/2021 200,000 745349.040621.081122.UNG HO MS 2021 143 (BE VU MANH THIEN)-040621-08:10:58 745349
6/4/2021 200,000 994500.040621.075024.Ung ho MS 2021145
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174368889.NGUYEN THI HIEN truong THCS Duc Thang huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang ung ho ba chi em mo coi MS 2021 144.CT tu 0731000790598 NGUYEN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174350166.TRUONG DUC LINH chuyen tien ung ho Ms 2021.143(be vu manh thien).CT tu 0441003905323 TRUONG DUC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 699861.040621.055737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup do be Vu Manh Thien
6/4/2021 200,000 811188.040621.045553.Ung ho MS.2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021 200,000 MBVCB.1174302563.ung ho MS 2021.143 be vu manh thien.CT tu 0531002536746 NGUYEN ANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 200,000 183332.040621.005853.IBFT ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021 200,000 755653.040621.004309.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.755653
6/4/2021 250,000 727242.030621.225829.MS 2021.143 ( BE VU MANH THIEN )-030621-22:58:24 727242
6/4/2021 250,000 096148.040621.095651.ung ho be VU MANH THIEN
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174244696.ung ho ms 2021.144 ba chi em mo coi.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 728819.030621.232225.UNG HO MS 2021143(BE VU MANH THIEN)-030621-23:21:38 728819
6/4/2021 300,000 643047.030621.224112.Ung ho MS 2021.143( Be Vu Manh Thien)
6/4/2021 300,000 330676.040621.215328.MS 2021.145 FT21156576304124
6/4/2021 300,000 302826.040621.211314.Nguyen Khai Gia 11A5 THPT UONG BI QUANG NINH ung go MS 2011.143 be Vu Manh Thien FT21156290093903
6/4/2021 300,000 MBVCB.1175962189.Ung ho MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0021001703875 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 MBVCB.1175920604.MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071000619024 VO THI THAO VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 639619.040621.191045.Ungho NCHCCCL TranLeLinh 0946838078
6/4/2021 300,000 489637.040621.163259.Ung ho MS.2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021 300,000 PHAN THI HIEU MS 2021145 NGUYEN LE DIEM QUYNH - NAM MO DUCO SU LUULY QUANG VUONG PHAT
6/4/2021 300,000 IBVCB.1175296683.Ms 2021 142 Bui Ngoc Diem My.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 300,000 IBVCB.1175244196.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 IBVCB.1175234597.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 205801.040621.144921.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 300,000 363498.040621.142639.Ung ho MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174980358.ung ho MS 2021143?be Vu Manh Thien.CT tu 0601000474570 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174973949.ung ho MS 2021145?.CT tu 0601000474570 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 300,000 796197.040621.125515.UNG HO MS 2021.139 (NGUYEN VU HOANG HAI)-040621-12:55:19 796197
6/4/2021 300,000 236212.040621.113122.Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 300,000 442919.040621.112745.MS.2021.143 ung ho VuManhThien
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174500252.ung ho MS2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071000812097 LE NGUYEN THANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 552616.040621.084411.MS202143 be Vu Manh Thien FT21155417895077
6/4/2021 300,000 IBVCB.1174432085.GIup MS2021 145.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174425837.NGUYEN THI DU ct MS: 2021.143 BE VU MANH THIEN.CT tu 0331000469779 NGUYEN THI DU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 998042.040621.075822.Ung ho MS 2021.142
6/4/2021 300,000 840441.040621.075000.Chuyen tien ung ho MS 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174363883.NGUYEN THI THUY TRANG ung ho be VU MANH THIEN -MS.2021.143.CT tu 0331003765094 NGUYEN THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174342911.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071001058513 HUYNH NHAT THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 432441.040621.062334.MS 2021.143-be Vu Manh Thien. Mong em som khoe manh nhe.
6/4/2021 300,000 816116.040621.061155.ung ho MS 2021.123 Hoang Minh Duc
6/4/2021 300,000 MBVCB.1174318114.Ung ho MS 2021.145(nguyen le diem quynh).CT tu 0081001210606 TO DINH NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 300,000 474239.040621.002110.Uh MS 2021139 Nguyen Vu Hoang Hai FT21155374090088
6/4/2021 400,000 MBVCB.1175047839.Ung ho MS 2021144( 3 chi em mo coi).CT tu 0421003855760 TRUONG VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 400,000 SHGD:10000317.DD:210604.BO:NGUYEN HOANG THY KHANH.Remark:[2100000012035486]UNG HO MS 2021,142 ( BUI NGOC DIEM MY)
6/4/2021 400,000 006466.040621.004217.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/4/2021 500,000 467186.030621.234908.MS 2021143 be vu manh thien FT21155355505984
6/4/2021 500,000 692566.030621.232737.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021 500,000 IBVCB.1174234682.MS 2021 072 co Tran thi Hoanh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 500,000 IBVCB.1174228880.MS 2021 131 be Nguyen Binh Minh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 500,000 IBVCB.1174222825.MS 2021 139.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 500,000 IBVCB.1174220419.MS 2021 140 Pham Minh Nhat.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 500,000 IBVCB.1174217223.MS 2021 144 ba chi e mo coi.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2021 500,000 449311.030621.225434.Ms 2021.143 vu manh thien FT21155648264048
6/4/2021 500,000 358459.040621.224158.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Thi Van Anh 0853664888 FT21156961000815
6/4/2021 500,000 312786.030621.223602.Vietcombank;0011002643148;ung ho be vu manh thien ms 2021143
6/4/2021 500,000 383261.030621.223313.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 500,000 MBVCB.1176128501.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0161000601534 LAI THI HONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 MBVCB.1176025563.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003529720 DUONG THANH DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 286117.040621.205201.Ung ho ms 2021.143 be vu manh thien . Nam mo a di da phat chuc con mau khoe manh FT21156075406642
6/4/2021 500,000 703687.040621.202532.ung ho ma so 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
6/4/2021 500,000 MBVCB.1175754182.Ms2021144 (3 chi em mo coi o nam dinh).CT tu 1015132647 LE QUOC TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 MBVCB.1175752437.Vo T Xuan Thao ms2021128.CT tu 1015132647 LE QUOC TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 156088.040621.182649.Ung ho be MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21155096370490
6/4/2021 500,000 124720.040621.175251.MS 2021.143 Be Vu Manh Thien FT21155130751773
6/4/2021 500,000 MBVCB.1175602460.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0181003638369 NGUYEN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 034413.040621.163405.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155590777761
6/4/2021 500,000 493498.040621.162713.Ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 500,000 224249.040621.153009.GIUP DO BE VU MANH THIEN MS 2021.143
6/4/2021 500,000 837329.040621.152702.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-15:30:05 837329
6/4/2021 500,000 931792.040621.150946.Ung ho 2021143 be vu manh thien FT21155545280503
6/4/2021 500,000 MBVCB.1175182564.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0071004922220 TRAN VIET NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 911001.040621.145229.Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li- Nguyen Thi Hien-0902495381 FT21155902465609
6/4/2021 500,000 SHGD:10007208.DD:210604.BO:TRUONG THI NGOC YEN.Remark:Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 500,000 787749.040621.123555.MS 2021.143 Ung ho be Vu Manh Thien FT21155143236010
6/4/2021 500,000 655537.040621.123432.Chuyen tien uh 3 chi em mo coi ms 2021144
6/4/2021 500,000 653638.040621.123216.Chuyen tien ung ho ms.2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021 500,000 772550.040621.121753.Ung ho MS 2021.144, ba chi em mo coi FT21155666993344
6/4/2021 500,000 609559.040621.113737.ung ho nchcccl Dinh Xuan Hung 0394353576
6/4/2021 500,000 007131.040621.110950.ZP5VHC89RVUT 210604000073417 Ms 2021.143 Vu Manh Thien. Chuc con mau
6/4/2021 500,000 140489.040621.105417.Ung ho MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/4/2021 500,000 MBVCB.1174606180.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN).CT tu 0071001093520 TANG KIM BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 512152.040621.093520.Ung Ho MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021 500,000 SHGD:10007299.DD:210604.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.145 chau Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 500,000 MBVCB.1174452843.NCHCCCL.CT tu 0791000044660 HUYNH TU PHAT DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 MBVCB.1174381986.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 MBVCB.1174380590.MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0531002512542 TRAN ANH KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 IBVCB.1174373921.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien.CT tu 0071003704160 NGUYEN VU LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 503598.040621.063210.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155405337268
6/4/2021 500,000 MBVCB.1174265169.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0071000977589 LE HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 500,000 MBVCB.1174257242.MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien). Chuc con mau het benh.CT tu 0331000495346 TRAN CO QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 900,000 968695.040621.171630.GiangLTT 0987060678 giup do chau Manh Thien 3t bi xo gan
6/4/2021 1,000,000 MBVCB.1174233159.Nguyen Minh Huong ubg ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331003673554 NGUYEN MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 1,000,000 303605.030621.224230.MoMoT0902923468T12579539267T970436TUng ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 211761.040621.200622.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/4/2021 1,000,000 940446.040621.192729.Ung ho MS 2021145
6/4/2021 1,000,000 877206.040621.165803.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 MBVCB.1175270757.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 1,000,000 725261.040621.032843.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/4/2021 1,000,000 216889.040621.151029.CHOU HUANG CHUN MAN ung ho ma 2021. 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 324161.040621.142615.ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN
6/4/2021 1,000,000 816541.040621.141623.UNG HO MS2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-14:15:10 816541
6/4/2021 1,000,000 180983.040621.140510.Nha rhuoc anh nguyet sao do chi linh ung ho Ms2021144 ba chi em mo coi
6/4/2021 1,000,000 712744.040621.135914.Ung ho MS 2021.145 NGUYEN LE DIEM QUYNH
6/4/2021 1,000,000 796278.040621.125531.UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-040621-12:55:30 796278
6/4/2021 1,000,000 292328.040621.124308.LE VAN DUONG chuyen khoan MS2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 716942.040621.103520.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/4/2021 1,000,000 276636.040621.093849.ung ho MS 2021.143 be Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 736352.040621.093125.Ung ho MS 2021 143 Vu Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 MBVCB.1174385812.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0071000733822 LE TRI THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 1,000,000 448284.040621.075044.MS 2021.143 Vu Manh Thien
6/4/2021 1,000,000 MBVCB.1174300500.Ung ho MS 2021.130 Bui Thi Ngoc.CT tu 1016864910 NGUYEN BAO AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 1,000,000 487202.040621.020144.Ms 2021.143 be Vu Manh Thien FT21155474069277
6/4/2021 1,100,000 SHGD:10000065.DD:210604.BO:DOAN MANH TIEN.Remark:UNG HO_MS2021.144 (BA CHI EM MO COI
6/4/2021 1,500,000 MBVCB.1174446535.Ung ho qua bao vietnamnet MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 1014553338 TRAN NGOC KHANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2021 2,000,000 688837.030621.225214.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 2,000,000 884394.040621.181043.UNG HO MS 2021144 ( BA CHI EM MO COI)-040621-18:12:46 884394
6/4/2021 2,000,000 697931.040621.012407.Ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/4/2021 2,000,000 621506.040621.115030.Chuyen tien ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/4/2021 2,000,000 614925.040621.095159.Ung ho MS 2021.145 FT21155934569684
6/4/2021 2,000,000 742325.040621.094843.Ms2021143 nga saigon ho tro be vu manh thien
6/4/2021 2,000,000 268932.040621.091958.MS 2021.144 ( 3 chi em mo coi )
6/4/2021 2,000,000 SHGD:10000498.DD:210604.BO:HOANG LIEN SON.Remark:Ung ho MS2021144 - 3 chi em mo coi
6/4/2021 3,000,000 115319.040621.155810.PKTY PROCARE ung Ho MS 2021.145 ( nguyen Thi Diem Quynh) ung ho do bao ho cho cac tinh nguyen vie
6/4/2021 3,000,000 SHGD:10000552.DD:210604.BO:NGUYEN HIEU HOA KHANH.Remark:ung ho ma so 2021.144 ba chi em mo coi
6/4/2021 5,000,000 098787.040621.211220.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 5,000,000 046203.040621.164340.Ong Tu Van giup cho ms 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh FT21155757294948
6/4/2021 10,000,000 810252.040621.153030.Ong Tu Van ung ho cho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/4/2021 10,000,000 235698.040621.054452.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/5/2021 1,000 IBVCB.1177445818.aa.CT tu 1020934206 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000 IBVCB.1177388757.aa.CT tu 0531002594397 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000 IBVCB.1177260319.aa.CT tu 1020995186 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000 IBVCB.1177204578.aa.CT tu 0151000608529 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000 IBVCB.1177088537.ww.CT tu 1020157792 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000 IBVCB.1177024926.ww.CT tu 1020655194 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000 IBVCB.1176920971.ss.CT tu 0911000050676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 10,000 165022.050621.085845.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/5/2021 20,000 253693.050621.214629.1 fan cua bts Jin ung ho NCHCCCCL
6/5/2021 20,000 462718.050621.063420.Ung ho ms 2021.146 Dao thi Thanh Ha
6/5/2021 50,000 273003.050621.211455.MS 2021 vacxinCovid
6/5/2021 50,000 692205.050621.164749.NCHCCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
6/5/2021 50,000 137785.050621.162939.MS 2021143 ung ho be Vu Manh Nhien
6/5/2021 50,000 154995.050621.161307.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 50,000 IBVCB.1177239659.Giup ma so 3021 146 Dao Thi Thanh Ha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 50,000 044509.050621.102447.Giup MS 2012146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 50,000 MBVCB.1176613428.nho bao vietnam net chuyen den em thach thi minh tuyet lop 8 vua hoc vua cham soc me tai bvien cray hcm.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 50,000 210384.050621.092926.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 142
6/5/2021 50,000 209607.050621.092854.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 141
6/5/2021 50,000 208933.050621.092829.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 140
6/5/2021 50,000 423847.050621.071023.Ung ho MS 2021.14 FT21156092159262
6/5/2021 50,000 MBVCB.1176335133.Ung ho MS 2021.142.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 50,000 MBVCB.1176335459.Ung ho MS 2021.146.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 50,000 840832.050621.054157.ung ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Hai
6/5/2021 60,000 MBVCB.1176356427.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176197003.MS 2021 . 143 (Vu Manh Thien).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176195702.MS 2021. 142 (Bui Ngoc Diem My).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 121931.040621.231736.ung ho ms 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/5/2021 100,000 227874.050621.223408.Ms 2021vacxincovid
6/5/2021 100,000 174862.050621.213403.Uh vaccin covid FT21158732891831
6/5/2021 100,000 MBVCB.1177999316.Ung ho NCHCCCL Bui Thi Hong Khue 0918879597.CT tu 0071000873218 BUI THI HONG KHUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 157741.050621.211202.MS 2021 143 be VuManhThien FT21158229776540
6/5/2021 100,000 229630.050621.202955.ung ho MS 2021.143
6/5/2021 100,000 MBVCB.1177606670.ms 2021.143(be vu manh thien).CT tu 0251001513643 TRUONG MY LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 MBVCB.1177439478.Ung ho MS 2021.142 ( BE BUI NGOC DIEM MY).CT tu 0531002581316 LE THI DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 694531.050621.162447.ung ho ms 2021.143
6/5/2021 100,000 132472.050621.161134.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 100,000 131829.050621.160928.Ung ho MS 2021 145 Nguyen Le Diem Quynh
6/5/2021 100,000 131354.050621.160726.Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/5/2021 100,000 405906.050621.152417.MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 100,000 740051.050621.135215.Ung Ho ms 2021.143 Pe VU Manh Thien FT21156339031552
6/5/2021 100,000 MBVCB.1177002753.2021.139.CT tu 1020923918 PHAN TIEU KIM MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 137239.050621.125125.MS 2021 143 Be Vu Manh Thien
6/5/2021 100,000 350745.050621.124433.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/5/2021 100,000 405909.050621.115702.Ung ho MS 2021.143 (be Nguyen Manh Thien)
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176775921.NVVP.CT tu 0071001759179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 100,000 057124.050621.110522.MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/5/2021 100,000 998614.050621.095824.Chuyen tien Ms 2021.143 VU MANH THIEN
6/5/2021 100,000 270127.050621.091910.DT ung ho ms 2021.123( chau Hoang Van Duc)
6/5/2021 100,000 268553.050621.091753.DT ung ho ms 2021.131 ( be Binh Minh bi bong)
6/5/2021 100,000 395536.050621.091135.MS 2021.144( ba dua tre mo coi )
6/5/2021 100,000 245011.050621.084404.DT UNG HO MS 2021.144
6/5/2021 100,000 125658.050621.084220.Ung ho MS 2021.146(dao thi thanh ha)
6/5/2021 100,000 077610.050621.083336.Vinh Nam ung ho ms 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176443544.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien ).CT tu 0051000543236 NGUYEN HUU THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176427199.MS 2021.146.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176368058.ung ho ma so 2021 146.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 100,000 425323.050621.071644.Unghobemanhms2021143 FT21156990326775
6/5/2021 100,000 944152.050621.070816.MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)-050621-07:08:16 944152
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176312389.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.146 (chau Dao Thi Thanh Ha)Vietnamnet 05/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 287625.050621.061014.VO NGOC TRIEU chuyen tien ung ho ma so 2021146-VNPT2021060519495797
6/5/2021 100,000 842748.050621.055515.ung ho ms2021.146 be Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 100,000 023750.050621.052424.Ung ho MS 2021 146 Dao thi thanh Ha
6/5/2021 100,000 410591.050621.051950.MS 2021.146 FT21156023893684
6/5/2021 100,000 937019.050621.003725.UNG HO MS 2021.143 VU MANH THIEN-050621-00:37:07 937019
6/5/2021 100,000 MBVCB.1176228897.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0251002674369 TRAN DAC UY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 100,000 579571.050621.000640.Ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/5/2021 200,000 376274.040621.233157.MS 2021.143 FT21156186027357
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176182673.Ung ho Ms 2021.143 be VuManhThien.CT tu 0421000404923 HONG THANH PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 MBVCB.1178045827.LE NHU Y chuyen tien.CT tu 0121000828793 LE NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 249402.050621.213035.MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/5/2021 200,000 MBVCB.1177974225.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0021002302438 CHU THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 820928.050621.203528.ung ho ms 2021.142(bui ngoc diem my)
6/5/2021 200,000 MBVCB.1177813647.phong chong dich covid 19.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 200,000 MBVCB.1177301988.MS2021.143.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 126355.050621.154838.Bao Luu Tran ung ho MS 2021 vacxinCovid
6/5/2021 200,000 790567.050621.145503.Linh br giup MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21156850944750
6/5/2021 200,000 MBVCB.1177098958.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071005180656 DAO KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 698156.050621.125237.MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21156121222775
6/5/2021 200,000 444408.050621.124700.Ung ho be Vu Manh Thien ghep gan
6/5/2021 200,000 036773.050621.123734.Ung ho NCHCCCL Luyen 0914555963
6/5/2021 200,000 583237.050621.105107.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien FT21156305834738
6/5/2021 200,000 553017.050621.102245.Quang Anh, Quang son uong ho ms 2021.146 FT21156262771591
6/5/2021 200,000 258326.050621.090342.DT ung ho ms 2021.140( chau Nhat bi ung thu mau)
6/5/2021 200,000 256873.050621.090041.DT ung ho ma so 2021.139( chau Hai bi bong)
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176402876.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176381890.Ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0071001891811 DUONG THUY VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176372596.Ung ho Ms 2021143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0501000066606 DO THI HONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176362801.MS 2021.146.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 945802.050621.073427.UNG HO MS : 2021.146( DAO THI THANH HA)-050621-07:34:28 945802
6/5/2021 200,000 IBVCB.1176342916.MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 200,000 420288.050621.065206.Ung ho Dao Thi Thanh Ha ms 2021.146 FT21156094083801
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176324521.Ung ho ms 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 047737.050621.063839.Ung ho ma so 2021 146
6/5/2021 200,000 286980.050621.062000.ung ho MS 2021146 dao thi thanh ha
6/5/2021 200,000 027398.050621.061248.VO DINH DUNG chuyen khoan ung ho be Dao Thi Thanh Ha Ms 2021146
6/5/2021 200,000 412816.050621.055049.MS 2021.146 FT21156707039032
6/5/2021 200,000 MBVCB.1176253263.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien ).CT tu 0021002120306 HONG QUANG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 200,000 390391.050621.003409.MS 2021.143 Ung ho be Vu Manh Thien FT21156706060490
6/5/2021 250,000 IBVCB.1177925925.Ung ho quy vaccin - MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0421003751042 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 MBVCB.1176182884.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu ManhThien).CT tu 0041000189065 NGUYEN THE QUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 758551.050621.215011.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/5/2021 300,000 MBVCB.1177996428.Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien).CT tu 0381000615857 TRAN TAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 236540.050621.204920.VU XUAN QUAN ung ho quy vacxin phong chong covid 19
6/5/2021 300,000 572352.050621.190550.Ms 2021.143 xin giau ten
6/5/2021 300,000 692449.050621.162054.NGUYEN THI MINH HUONG chuyen tien toi BAO VIETNAMNET-0011002643148
6/5/2021 300,000 779422.050621.144233.Ung ho be Vu Manh Thien FT21156014414568
6/5/2021 300,000 MBVCB.1177130231.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0331000504113 HOANG NGOC HONG CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 515689.050621.125836.ung ho be Vu Manh Thien con chi Phan 143
6/5/2021 300,000 MBVCB.1176918244.UNG HO MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 MBVCB.1176727948.ung ho?MS 2021.143?(be Vu Manh Thien).CT tu 0071005862316 LUONG CAO HONG PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 221797.050621.111403.MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/5/2021 300,000 MBVCB.1176648837.MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0081000515245 TRUONG THI HUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 IBVCB.1176591734.Giup MS2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 300,000 IBVCB.1176452434.MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0041000838961 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 300,000 MBVCB.1176396355.ung ho MS 2021.146 (dao Thi Thanh Ha) .CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 MBVCB.1176372132.ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 300,000 140834.050621.073259.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Hai
6/5/2021 300,000 IBVCB.1176298336.MS2021 146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0611001910070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 400,000 689240.050621.163215.Ung ho VuManhThien Ms2021.143
6/5/2021 500,000 MBVCB.1176191909.VO QUOC VIET ung ho MS.2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251002602319 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 230145.050621.203120.MS 2021.144 ( ba chi em mo coi)
6/5/2021 500,000 MBVCB.1177882084.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 994099.050621.181754.ung ho ms 2021.146 dao thi thanh ha
6/5/2021 500,000 988281.050621.180559.Ung ho MS 2021.143 - be VU MANH THIEN FT21156802098035
6/5/2021 500,000 955351.050621.173302.Ung ho MS 2021.146 FT21156599279974
6/5/2021 500,000 654599.050621.171729.Ung ho
6/5/2021 500,000 080059.050621.170531.MS 2021.143( BE VU MANH THIEN)-050621-17:08:34 080059
6/5/2021 500,000 MBVCB.1177387337.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0121000451547 NGUYEN THUY THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 910198.050621.043206.MS 2021.143
6/5/2021 500,000 IBVCB.1177234966.ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 751702.050621.141012.Giup do chau Manh Thien ghep gan FT21156667303690
6/5/2021 500,000 MBVCB.1176941181.HOANG MINH QUANG ung ho MS 2021.vacxincovid.CT tu 0531002133035 HOANG MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 705490.050621.125051.ung ho MS 2021.143
6/5/2021 500,000 846885.050621.101814.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/5/2021 500,000 570343.050621.101636.MS 2021.146 Dao thi thanh ha
6/5/2021 500,000 983180.050621.094106.ung ho MS 2021.146 D Thi Thanh Ha
6/5/2021 500,000 476146.050621.090408.HO TRO MS 2021.146 - DAO THI THANH HA
6/5/2021 500,000 MBVCB.1176435429.ung ho MS 2021.146 ( dao thi thanh ha).CT tu 0031000491481 KIEU TRANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 MBVCB.1176390384.MS 2021.146?(Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 500,000 425901.050621.053934.UNG HO MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
6/5/2021 500,000 036035.050621.053759.Ung ho MS 2021 146 Dao Thi Thanh Ha
6/5/2021 600,000 MBVCB.1176383680.Ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi) .CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000,000 MBVCB.1177956640.NGUYEN TUAN NGA chuyen tien.CT tu 0451001499372 NGUYEN TUAN NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000,000 125576.050621.205339.MS 2021.VACXINCOVID-050621-20:56:19 125576
6/5/2021 1,000,000 MBVCB.1177853866.DAO VAN DAI ung ho ms 2021.146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0071001298213 DAO VAN DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000,000 511098.050621.145038.MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
6/5/2021 1,000,000 410729.050621.113105.Ung ho MS2021 142 Bui Ngoc Diem My
6/5/2021 1,000,000 VCBPAY.1176567142.MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien. chuc em binh phuc.CT tu 0261003460756 LE TRONG NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000,000 308835.050621.091829.NGUYEN NGOC ANH UNG HO CHAU LUONG BAO QUOC MS 2021135 CHUA BENH UNG THU VOM HONG SDT 0368485217
6/5/2021 1,000,000 221224.050621.075944.MS 2021.143
6/5/2021 1,000,000 MBVCB.1176382787.MS 2021.146 ( DAO THI THANH HA).CT tu 0441000777799 DOAN XUAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 1,000,000 596287.050621.070942.Ung ho MS 2021.143 be vu manh thien
6/5/2021 1,000,000 MBVCB.1176314152.MS 2021.146 - DAO THI THANH HA.CT tu 0511000445920 NGUYEN THI XUAN MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 2,000,000 157982.050621.211218.GD Vo Van Vinh ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158516574013
6/5/2021 2,000,000 154224.050621.210747.GD Vo Van Nam ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158270816212
6/5/2021 2,000,000 578329.050621.205341.MS 2021.vacxinCovid
6/5/2021 2,000,000 MBVCB.1176760733.Ct ung ho MS 2021.139 nguyen vu hoang hai.CT tu 0441006786789 DO THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2021 2,500,000 941646.050621.085800.Kolmakova Ekaterina giup do MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
6/5/2021 3,000,000 782694.050621.224204.ong Tu Van ung ho Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2021 3,000,000 430460.050621.074003.ung ho MS 2021.146 ( DAO THI THANH HA)
6/5/2021 4,000,000 341138.050621.104803.VIETTEL 400300 LIENNH 210605 210605613380686 400201 Ung ho MS 2021 143 be VU MANH THIEN
6/5/2021 5,000,000 192893.050621.215903.GD Vo Tuan Mai Phuong ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158880342715
6/5/2021 5,000,000 437474.050621.075656.Ong Tu Van giup cho ms 2021 146 Dao thi Thanh Ha FT21156425006344
6/6/2021 10,000 MBVCB.1178665842.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.147.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 10,000 MBVCB.1178215280.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.146.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 10,000 MBVCB.1178215019.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.145.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 10,000 MBVCB.1178214902.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.144.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 20,000 MBVCB.1179153370.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.147(gia dinh ong loc).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 20,000 MBVCB.1178573837.VU THI THAI NGOC chuyen tien.CT tu 1016587430 VU THI THAI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 50,000 505957.050621.231941.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho NCHCCCL H 0975869902 em se co gang dong gop hang thang
6/6/2021 50,000 249206.060621.210635.MS 2021. 144 (ba chi em mo co)
6/6/2021 50,000 MBVCB.1178881396.Ms2021093 Huyen ngan.CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 50,000 MBVCB.1178851340.DANG XUAN KHUYEN chuyen tien MS 2021.147 gia dinh ong loc.CT tu 0931004183240 DANG XUAN KHUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 50,000 IBVCB.1178816296.Giup ma so 2021 147 gia dinh ong Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021 50,000 475692.060621.132803.ung ho MS 2021 146
6/6/2021 50,000 854675.060621.105155.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho?MS 2021147 gia dinh ong Loc
6/6/2021 50,000 301958.060621.104813.ung ho 2021 140 Pham Minh Nhat
6/6/2021 50,000 852431.060621.074758.ung ho NCHCCCL le thi hong. 0327656862
6/6/2021 50,000 MBVCB.1178272849.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc)Vietnamnet 06/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 80,000 MBVCB.1178895818.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.147(gia dinh Ong Loc). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 100,000 011263.060621.230927.Vu manh thien FT21158850423124
6/6/2021 100,000 473305.050621.225847.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021143 ung ho be Vu Manh Thien
6/6/2021 100,000 MBVCB.1179414058.fb: Anna lee Nguyen giup be Vu Manh Thien .CT tu 0071003443516 NGUYEN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 100,000 621304.060621.204822.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/6/2021 100,000 577226.060621.194956.T ung ho gia dinh ong Loc MS 2021.147
6/6/2021 100,000 311052.060621.124743.MS 2021 143 BE VU MANH THIEN
6/6/2021 100,000 523486.060621.122049.Ung ho NCHCCCL Tran Tuan Anh 0936308986 FT21158602090001
6/6/2021 100,000 071622.060621.082407.MS 2021 147 gia dinh ong Loc
6/6/2021 100,000 071070.060621.082313.Vinh Nam ung ho ms 2021 147 gia dinh ong Nguyen Quoc Loc
6/6/2021 100,000 MBVCB.1178317736.MS 2021.147.CT tu 0851000006911 NGUYEN QUANG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 100,000 200179.060621.075504.NGUYEN THI MINH THUONG Chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
6/6/2021 100,000 851644.060621.074744.MS 2021.147
6/6/2021 100,000 MBVCB.1178280006.MS 2021.147.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 100,000 MBVCB.1178239446.DAO VAN DANG chuyen tien ung ho quyvacxin .CT tu 0841000093350 DAO VAN DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 100,000 246746.060621.050513.hoang van phong 0904567147
6/6/2021 150,000 274699.060621.204000.UNG HO MS 2021.146 ( DAO THI THANH HA)-060621-20:42:04 274699
6/6/2021 150,000 823789.060621.184209.MS 2021.143 BE VU MANH THIEN FT21158641079370
6/6/2021 150,000 730043.060621.161710.IBFT ung ho ms 2021.144 3 chi em mo coi
6/6/2021 200,000 234212.050621.232537.MS 2021139 NGUYEN VU HOANG HAI
6/6/2021 200,000 633505.060621.210325.Ung ho 2021.143 ( Be Manh Thien)
6/6/2021 200,000 MBVCB.1179069801.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0111000255023 LAM HONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 200,000 ATM_FTF.07000005.302899.20210606.163815.9704366800896494027.FrAcc:0071001974227.ToAcc:0011002643148.GD:TAY NINH COOPMART TAY NINTAYNINH VN
6/6/2021 200,000 707707.060621.160004.Chuyen tien ung ho MS2021 144 ba chi em mo coi
6/6/2021 200,000 673911.060621.155242.Ung ho NCHCCCL Trinhnguyen FT21158456122410
6/6/2021 200,000 598480.060621.152621.ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/6/2021 200,000 MBVCB.1178871136.2021.143 (Vu Manh Thien).CT tu 0121000729449 VU THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 200,000 647828.060621.142758.ung ho MS 2021.147
6/6/2021 200,000 166557.060621.142749.MS2021.147 (ung ho gd ong loc)
6/6/2021 200,000 200171.060621.132847.HO HONG TAI Chuyen tien
6/6/2021 200,000 271793.060621.132008.Ung Ho NCHCCCL 0969983840
6/6/2021 200,000 IBVCB.1178758499.MS 2021 147 gia dinh ong Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021 200,000 IBVCB.1178584058.MS 2020 228 gia dinh chi Tin.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021 200,000 586822.060621.093243.Ms 2021 144 ba chi em mo coi
6/6/2021 200,000 163966.060621.085554.UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)-060621-08:57:57 163966
6/6/2021 200,000 323832.060621.075324.Do duc viet ung ho gia dinh ong loc ms 2021.147 FT21158245820919
6/6/2021 200,000 293757.060621.071501.HOANG DAO DUC chuyen tien ung ho Be vu manh thien MS 2021143
6/6/2021 200,000 027519.060621.055807.Ung ho MS 2021.147 gia dinh ong Loc
6/6/2021 250,000 MBVCB.1179273839.ung ho mS 2021.146 (dao thi thanh ha).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 300,000 613883.050621.232333.IBFT ung ho MS 2021143 Vu Manh Thien
6/6/2021 300,000 712401.060621.211234.ung ho be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/6/2021 300,000 060369.060621.210716.Vietcombank;0011002643148;LE NGOC DIEP chuyen khoan MS2021vacxinCovid
6/6/2021 300,000 547144.060621.184135.Vietcombank;0011002643148;MS 2021 143
6/6/2021 300,000 783880.060621.173859.ung ho MS 2021.140 be PHAM MINH NHAT
6/6/2021 300,000 764273.060621.171251.Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN
6/6/2021 300,000 MBVCB.1178925605.ung ho ms2021.147( gia dinh ong loc.ha tinh).CT tu 0531002490269 TRAN QUANG KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 300,000 347496.060621.084113.Ung ho MS 2021 143 FT21158930071037
6/6/2021 300,000 291720.060621.065804.NGO THI NGOC THU Chuyen tien ung ho MS 2021.139
6/6/2021 300,000 168807.060621.055504.ung ho MS 2021 147 gia dinh ong Loc
6/6/2021 350,000 MBVCB.1178424675.Ung ho MS 2021 144.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021 400,000 MBVCB.1178773020.UNG HO MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 400,000 469960.060621.111601.nguyen thi dao ung ho quy vac xin vi mot viet nam tuoi dep FT21158402640730
6/6/2021 400,000 IBVCB.1178562596.Ung ho chi e trang ms:2021.084.CT tu 0091000606400 NGUYEN VAN LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 500,000 155101.060621.231332.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/6/2021 500,000 978660.060621.220231.MS2021.VacxinCovid FT21158229563867
6/6/2021 500,000 548781.060621.193717.NGUYEN THUY CUC ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/6/2021 500,000 809547.060621.182555.Ung ho MS 2021.vacxinCovid FT21158784995625
6/6/2021 500,000 786761.060621.175805.MS 2021.143 FT21158144050078
6/6/2021 500,000 IBVCB.1179146213.Ms 2021. 142 Bui Ngoc diem My.CT tu 0071003685190 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2021 500,000 773261.060621.174228.MS 2021.vacxinCovid FT21158712937046
6/6/2021 500,000 231272.060621.160741.UNG HO NCHCCCL-060621-16:07:38 231272
6/6/2021 500,000 MBVCB.1178941459.Giup do 2021.147.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 500,000 666452.060621.152816.UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)
6/6/2021 500,000 343861.060621.141942.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/6/2021 500,000 138652.060621.130427.Ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/6/2021 500,000 911817.060621.093415.Tran Duc Minh HN ung ho MS 2021.147 gia dinh ong Loc, Ha Tinh
6/6/2021 500,000 365808.060621.090856.Gui be Vu Manh Thien ma so 2021.143 chuc be som khoe manh FT21158783113950
6/6/2021 500,000 981911.060621.084010.Ung ho MS 2021.143
6/6/2021 500,000 309602.060621.070930.MS 2021.vacxinCovid FT21158141831360
6/6/2021 500,000 303805.060621.064157.Ung ho MS 2021.146, chau Dao Thi Thanh Ha FT21158174501609
6/6/2021 500,000 270456.060621.005317.MS 2021.143 Vu Manh Thien FT21158401210722
6/6/2021 700,000 MBVCB.1178155809.MAI HO THANH TAM chuyen tien MS2021.144 ( ba chi em mo coi).CT tu 0071001668727 MAI HO THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 1,000,000 MBVCB.1179420643.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081000544979 CHU THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 1,000,000 MBVCB.1179410434.Ung ho MS 2021.143( be Vu Manh Thien) chuyen khoan Bao VIETNAMNET.CT tu 0511000437562 LY THACH KHANH QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 1,000,000 MBVCB.1179020155.Ung ho MS 2021.142.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 1,000,000 940708.060621.101351.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/6/2021 1,000,000 MBVCB.1178364126.Ung ho MS 2021.141 (gia dinh ong Loc).CT tu 0611001436303 NGUYEN DINH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 1,000,000 073797.060621.083522.MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/6/2021 1,000,000 844275.060621.072255.Chuyen tien ung ho ms 2021.146
6/6/2021 1,000,000 148354.060621.014347.DAO CHUYEN TIEN UNG HO QUY VAC XIN COVID19-060621-01:43:45 148354
6/6/2021 2,000,000 MBVCB.1178158940.Thuy Bui UH MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0061001001684 NGO THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 2,000,000 741395.060621.164346.Chuyen tien ung ho em vu manh thien ghep gan
6/6/2021 2,000,000 231859.060621.161118.NGOC MINH ANH THU TUNG LINH MS 2021.VACXINCOVID-060621-16:10:43 231859
6/6/2021 2,000,000 MBVCB.1178741915.ung ho MS 2021.VACXIN COVID.CT tu 0181002812002 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2021 2,000,000 878218.060621.084228.Ong Tu Van giup do ms 2021.141 anh em Giang, Son
6/6/2021 3,000,000 MBVCB.1178951923.MS 2021.143 Be Manh Thien.CT tu 0071000885669 VO KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 1,000 IBVCB.1181629240.15.CT tu 0911000064528 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 10,000 IBVCB.1181247985.Ung ho MS 2021 146 Chau Ha.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 10,000 IBVCB.1181245714.Ung ho MS 2021 148 Be Huyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 10,000 083275.070621.075531.Ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/7/2021 50,000 374679.070621.174414.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 50,000 404640.070621.132902.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021.146 FT21158622286360
6/7/2021 50,000 401507.070621.132446.Nguyen Thi Thai An ung ho MS 2021.148 FT21158486814200
6/7/2021 50,000 IBVCB.1180390529.Giup ma so 2021 148 Pham Dieu Huyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 50,000 MBVCB.1180053895.Ung ho NCHCCCL Thao 0984893744.CT tu 0021000476766 TRUONG MINH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 50,000 SHGD:10026966.DD:210607.BO:LE XUAN QUY.Remark:MS 2021.147 gia dinh ong Loc
6/7/2021 50,000 MBVCB.1179948249.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 50,000 MBVCB.1179945341.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Hai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 50,000 066402.070621.082353.Ms 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 50,000 436986.070621.002420.Ms 2021 147 gia dinh ong Loc
6/7/2021 80,000 MBVCB.1179742703.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.148( Pham Dieu Huyen ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 880498.070621.203941.Ung ho be vu manh thien FT21159802340882
6/7/2021 100,000 MBVCB.1181199739.MS 2021.148.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 MBVCB.1180980620.PHAM THI TRAN NGOC BICH chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0481000244215 PHAM THI TRAN NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 MBVCB.1180873772.MS 2021.148 (PHAM DIEU HUYEN) .CT tu 0181003336183 DUONG THUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 MBVCB.1180584862.MS 2021.148.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 106150.070621.135039.T ung ho be Pham Dieu Huyen MS 2021.148
6/7/2021 100,000 384551.070621.133457.MS 2021.147 (GIA DINH ONG LOC)-070621-13:34:11 384551
6/7/2021 100,000 383808.070621.133108.UNG HO MS 2021.148 (PHAM DIEU HUYEN)-070621-13:30:20 383808
6/7/2021 100,000 932639.070621.124639.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.148 pham dieu huyen
6/7/2021 100,000 557966.070621.124311.Ung ho MS2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 100,000 272240.070621.114037. MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 100,000 794628.070621.104621.Ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 100,000 776267.070621.104019.Ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen) - tu gia dinh Nha Pham NEU
6/7/2021 100,000 334579.070621.101011.UNG HO MS : 2021.148( PHAM DIEU HUYEN)-070621-10:10:11 334579
6/7/2021 100,000 730008.070621.100515.MS 2021.143 UH be Vu Manh Thien
6/7/2021 100,000 MBVCB.1179951092.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 MBVCB.1179904916.Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 1016961723 TRAN BAO TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 MBVCB.1179783519.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.148 (be Pham Dieu Huyen)Vietnamnet 07/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 100,000 068016.070621.082617.Vinh Nam ung ho ms 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 100,000 Sender:01201011.DD:070621.SHGD:10002052.BO:NGUYEN LAN ANH.NCHCCCL NGUYEN LAN ANH 0912462699 UNG HO CHUONG TRINH
6/7/2021 100,000 057616.070621.060436.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021.138 Hoang Dinh Canh FT21158698826079
6/7/2021 100,000 057446.070621.060253.Nguyen Kim Chau ung ho MS 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21158760863594
6/7/2021 100,000 045235.070621.021625.NCHCCCL FT21158136571350
6/7/2021 100,000 030769.070621.001855.MS 2021.vacxinCovid FT21158939412414
6/7/2021 150,000 IBPS/SE:79310001.DD:070621.SH:10010863.BO:HOANG ANH VAN.UNG HO MS 2021.146 DAO THI THANH HA
6/7/2021 200,000 239910.070621.213656.ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 200,000 MBVCB.1181366545.TRAN MY HIEN chuyen tien ung ho quy vaccin .CT tu 0671004128564 TRAN MY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 282375.070621.192824.Ung ho quy
6/7/2021 200,000 MBVCB.1181272817. Ung ho MS 2021.143?(Be Vu Manh Thien).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 768911.070621.184431.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21158330994079
6/7/2021 200,000 985284.070621.175528.IBFT quy vaccin phong chong covid-2019
6/7/2021 200,000 661248.070621.153606.ung ho ms 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 200,000 522538.070621.151632.MS2021.143unghobevumanhthien FT21158077801027
6/7/2021 200,000 836831.070621.144724.ung ho MS2021.143 (Be Vu Manh Thien)
6/7/2021 200,000 IBVCB.1180521934.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 200,000 076924.070621.131216.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
6/7/2021 200,000 IBVCB.1180352060.ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 SHGD:10027326.DD:210607.BO:TA QUOC VIET.Remark:MS 2021.147 NGUYEN QUOC LOC - HA TINH
6/7/2021 200,000 Sender:79334001.DD:070621.SHGD:10002374.BO:TANG KHAI VINH0494472.MS 2021.143 UNG HO BE VUMANH THIEN (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
6/7/2021 200,000 MBVCB.1179773398.MS 2021.148.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 200,000 820314.070621.081933.Ung ho MS 2021.145 nguyen le diem quynh
6/7/2021 200,000 303359.070621.075323.UNGHOMASO2021.148 PHAMDIEUHUYEN-070621-07:55:26 303359
6/7/2021 200,000 577570.070621.073107.Ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 200,000 572501.070621.071309.Chuyen tien
6/7/2021 200,000 049052.070621.064846.Ung ho MS 2021148
6/7/2021 300,000 MBVCB.1181191288.ms 2021 148 uh chi Le Thi Khuyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 300,000 MBVCB.1181143247.GD ong Tran Van Thin ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 IBVCB.1180721687.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 IBVCB.1180714945.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 297382.070621.134631.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Giup do be Ms 2021 143 Vu Manh Thien
6/7/2021 300,000 IBVCB.1180449436.Giup MS2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2021 300,000 005134.070621.131727.Ung ho 2021.148 (Pham Dieu Hien)
6/7/2021 300,000 MBVCB.1180427374.UNG HO MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 300,000 544603.070621.123833.MS 2021144
6/7/2021 300,000 482902.070621.094307.Cty Trang Nam ung ho MS2021143 Chau Vu Manh Thien
6/7/2021 300,000 848620.070621.091019.IBFT MS 2021.148 pham dieu hien
6/7/2021 300,000 647134.070621.090503.Chuyen tien MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/7/2021 500,000 MBVCB.1179576574.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) - cau mong moi dieu tot lanh den voi con.CT tu 0051000210759 NGUYEN THE LUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 IBVCB.1180685483.Ung ho MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0011003545247 LE THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 500,000 433734.070621.140031.Ung ho MS 2021.135- Luong Bao Quoc FT21158497429547
6/7/2021 500,000 431627.070621.135824.Ung ho MS2021.140 - Pham Minh Nhat FT21158920986600
6/7/2021 500,000 429438.070621.135613.Ung ho MS 2021.148 -Pham Dieu Huong FT21158426120796
6/7/2021 500,000 005965.070621.134153.Ung ho MS 2021.131 be Nguyen Binh Minh
6/7/2021 500,000 005936.070621.134027.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc
6/7/2021 500,000 005885.070621.133746.Ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat
6/7/2021 500,000 551929.070621.130829.ung ho pham dieu huyen ms 2021 148
6/7/2021 500,000 SHGD:10002623.DD:210607.BO:NGUYEN THI BICH NGOC.Remark:995221060756853 Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
6/7/2021 500,000 SHGD:10004341.DD:210607.BO:NGUYEN THI KIM OANH.Remark:Ung ho MS 2021.144(ba chi em mo coi) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
6/7/2021 500,000 SHGD:10028559.DD:210607.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:MS 2021.148 be Pham Dieu Huyen
6/7/2021 500,000 657042.070621.091442.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh thien
6/7/2021 500,000 SHGD:10000758.DD:210607.BO:NGUYEN HOANG HIEU.Remark:995221060752184 ung ho MS 2021.148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 500,000 034243.070621.071403.Ung ho MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/7/2021 1,000,000 MBVCB.1181449924.ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 1,000,000 MBVCB.1181447837.ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 1,000,000 224413.070621.131428.2021 148 phamdieuhien
6/7/2021 1,000,000 888918.070621.113917.IBFT MS 2021.vacxinCovid
6/7/2021 1,000,000 502091.070621.103344.Ung ho MS 2021.143
6/7/2021 1,000,000 MBVCB.1179892926.Ung ho MS 2021.148(pham dieu huyen).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 1,000,000 SHGD:10017527.DD:210607.BO:DUONG NGUYEN ANH THY.Remark:Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/7/2021 1,000,000 MBVCB.1179804182.Ung ho MS 2021.147 ( gia dinh ong Loc).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 1,000,000 SHGD:10002758.DD:210607.BO:NGUYEN TIEN DUNG.Remark:IBUNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)
6/7/2021 1,000,000 SHGD:10000541.DD:210607.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:UNG HO MS 2021.144 (BA CHI EM MO COI)
6/7/2021 1,000,000 IBVCB.1179743493.LY VINH PHUOC chuyen khoan MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 2,000,000 MBVCB.1179953370.Ung ho MS 2021.143 be VU MANH THIEN.CT tu 0331000398462 NGUYEN THI MINH NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 3,000,000 IBVCB.1180364010.Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien).CT tu 0531002396134 NGUYEN VAN DAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2021 3,000,000 SHGD:10011334.DD:210607.BO:PHAM VAN KHUONG.Remark:Quy Tam duc ung ho MS 2021.146 Dao thi thanh Ha
6/7/2021 3,800,000 SHGD:10001533.DD:210607.BO:LE THANH NHI.Remark:UNG HO MA SO 2021.147 GIA DINH ONG LOC 600K+2021.145 NGUYEN LE DIEM QUYNH 600K+2021.146 DAO THI THANH HA 600K+2021.144 3 CHI EM MO COI 600K + 2021.142 BUI NGOC DIEM MY 700K+2021.143 BE VU MANH THIEN 700K
6/7/2021 5,000,000 SHGD:10002600.DD:210607.BO:LE TAN LEN.Remark:IBUNG HO MS 2021.VACXINCOVID
6/7/2021 5,000,000 590825.070621.075752.Ong Tu Van giup do cho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/7/2021 5,000,000 586417.070621.074954.ong Tu Van giup do be Vu Manh Thien MS 2021.143
6/7/2021 10,000,000 843480.070621.151101.Gui bao VietNamNet. Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien). Ba Ho My Dung chuc be mau khoe.
6/8/2021 5,000 082742.080621.075125.Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/8/2021 10,000 MBVCB.1181867127.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.149.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 10,000 MBVCB.1181866226.VU HONG MAI chuyen tien ma so 2021.148.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 20,000 053707.080621.160756.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
6/8/2021 20,000 MBVCB.1182154988.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.149 anh tran van phuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 50,000 MBVCB.1183095574.VU THI QUYNH MAI Ung ho NCHCCCL.CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 50,000 MBVCB.1182969804.Quy vacxin chong covid19. VN co len !.CT tu 0281000546690 LAM THI ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 50,000 MBVCB.1182558013.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 50,000 476279.080621.124305.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 50,000 IBVCB.1182305775.Giup ma so 2021 149 anh Tran Van Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021 50,000 111672.080621.091914.2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 50,000 066026.080621.072439.DAO THI NET chuyen khoan ung ho MS 2021 149 anh Tran van Phuong
6/8/2021 50,000 MBVCB.1181796156.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)Vietnamnet 08/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 50,000 MBVCB.1181791855.anh Phuong tai nan.CT tu 0281000028435 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021 50,000 026685.080621.052330.Ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong FT21159386656402
6/8/2021 60,000 MBVCB.1182056398.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 68,000 MBVCB.1182189232.Ung ho NCHCCCL Anhle 0981600966.CT tu 0071004009410 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 100,000 669418.080621.215608.Chuyen tien ung ho NCHCCCL. Pham Thi Toan,so dt 0986428152
6/8/2021 100,000 MBVCB.1183365309.MS 2021.149.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 100,000 659124.080621.190225.Ung ho MS2021 149 Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 645424.080621.184613.NGUYEN THE NGUYEN chuyen khoan ung ho MS 2021 148
6/8/2021 100,000 176163.080621.182525.Ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong). Mong anh som binh phuc.
6/8/2021 100,000 MBVCB.1183094473.Quynh Mai Ung ho quy vac xin phong, chong Covid 19.CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 100,000 023365.080621.181034.MS2021149
6/8/2021 100,000 930359.080621.175110.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 929641.080621.174847.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen
6/8/2021 100,000 920251.080621.171948.MS 2021 147 gia dinh ong Loc
6/8/2021 100,000 394081.080621.140840.Ms 2021149 tran van phuong FT21159783645368
6/8/2021 100,000 264150.080621.125508.MS 2021149 Anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 273790.080621.120739.Ung ho MS 2021 148 be Pham Dieu Huyen
6/8/2021 100,000 042112.080621.120122.MS 2021 141 anh em Giang Son
6/8/2021 100,000 042037.080621.120042.MS 2021133 gia dinh chi Thoa
6/8/2021 100,000 041938.080621.115952.MS 2021130 em Bui Thi Ngoc
6/8/2021 100,000 228093.080621.111745.ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 783549.080621.105428.T ung ho Tran van Phuong MS 2021.149
6/8/2021 100,000 302784.080621.103104. MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 538227.080621.094116.UNG HO MS : 2021.149 ( ANH TRAN VAN PHUONG)-080621-09:44:23 538227
6/8/2021 100,000 090879.080621.085938.IBFT Ung ho Tran Van Phuong.Thai Nguyen
6/8/2021 100,000 524494.080621.084539.GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2021.146 (DAO THI THANH HA)-080621-08:45:14 524494
6/8/2021 100,000 523967.080621.084244.UNG HO MS 2021.149 (ANH TRAN VAN PHUONG)-080621-08:42:23 523967
6/8/2021 100,000 129978.080621.083809.Vinh Nam ung ho ms 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 054576.080621.075650.MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21159972665639
6/8/2021 100,000 291278.080621.071641.Ung ho MS 221.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 986184.080621.065943.Vietcombank;0011002643148;Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 047517.080621.063403.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 100,000 MBVCB.1181802383.ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong) .CT tu 0281000943137 VUONG HOANG MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 100,000 746323.080621.055330.ung ho ms 2021.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 200,000 847058.080621.211944.Ung ho NCHCCL. Minh Thuy. 0963217649 FT21160457242668
6/8/2021 200,000 096216.080621.202316.MS 2021 143 be Vu Manh Thien
6/8/2021 200,000 MBVCB.1183066514.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so MS 2021.149( anh Phuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 296850.080621.173547.ung ho 2021.149
6/8/2021 200,000 897090.080621.172738.ung ho MS 2021.149 tran van phuong
6/8/2021 200,000 605459.080621.170346.Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21159060185869
6/8/2021 200,000 IBVCB.1182705400.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 623616.080621.130719.ung ho ms 2021.149 tran van phuong
6/8/2021 200,000 MBVCB.1182302018.Chuyen tien ung ho MS 2021.149(anh Tran Van Phuong).CT tu 0121000311311 VO QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 MBVCB.1182169957.Ung ho ma so 2021149 anh tran van phuong.CT tu 0451000473162 DANG NHAT LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 IBVCB.1182042177.UNG HO MS 2021149 A TRAN VAN PHUONG.CT tu 0281000558873 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021 200,000 MBVCB.1182034249.ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0081001199863 VU THI KIM THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 SHGD:10000008.DD:210608.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2021 149 TRAN VAN PHUONG
6/8/2021 200,000 769487.080621.073954.Chuyen tien ung ho anh Tran Van Phuong thai nguyen
6/8/2021 200,000 MBVCB.1181843538.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2021. 149( anh Tran Van Phuong ).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 MBVCB.1181812839.DAO THU HONG Ung ho MS2021.149 TRAN VAN PHUONG.CT tu 0071005599885 DAO THI THU HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 200,000 048136.080621.063622.TRAN SON chuyen khoan ung ho MS 2021 149
6/8/2021 200,000 IBVCB.1181809641.MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021 200,000 617501.080621.060428.MS 2021.149 (anh Tran Van phuong )
6/8/2021 240,000 518474.080621.111625.ung ho nchcccl
6/8/2021 300,000 MBVCB.1183096217.Nhaahn ung ho ms 2021.149.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 300,000 MBVCB.1182449173.ung ho?MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 300,000 148139.080621.125753.IBFT gopquyvecxin
6/8/2021 300,000 331922.080621.125134.Pham Ba Thang ung ho MS 2021.149, anh Tran Van Phuong FT21159804672718
6/8/2021 300,000 785906.080621.105652.Ung ho NCHCCCL - Thuy Linh - 0838821291
6/8/2021 300,000 996776.080621.103437.Vietcombank;0011002643148;MS 2021142 bui ngoc diem
6/8/2021 300,000 MBVCB.1182033996.MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 9972368425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021 300,000 136314.080621.084322.VIETTEL 400300 LIENNH 210608 210608641338054 400201 ung ho ms2021149 a tran van phuong
6/8/2021 300,000 MBVCB.1181850843.TRAM THI THANH TAM chuyen tien MS2021 149.CT tu 0081001228124 TRAM THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 300,000 MBVCB.1181827708.ung ho MS 2021.149 ( anh Tran Van Phuong).CT tu 0071000803278 BUI THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 300,000 033504.080621.063654.Ung ho MS 2021.149 Giup do anh Tran Van Phuong FT21159372950423
6/8/2021 300,000 848488.080621.053035.Vietcombank;0011002643148;MS2021149 UNG HO TRAn van phuong
6/8/2021 430,000 MBVCB.1183008347.Ung ho MS 2021.149.CT tu 0051000498099 NGUYEN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 500,000 MBVCB.1181681526.Ung ho MS 2021.135 (be Bao Quoc). Mong con mau khoe!.CT tu 0721000666899 PHAM THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 500,000 MBVCB.1181678917.Ung ho MS 2021.142 (be Diem My). Mong con mau khoe!.CT tu 0721000666899 PHAM THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 500,000 MBVCB.1181648084.Ung ho ma so 2021.145 Nguyen Le Diem Quynh.CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 500,000 828380.080621.205541.UH ma so 2021.146 Dao Thi Thanh Ha FT21160527767531
6/8/2021 500,000 822715.080621.204846.Ung ho ma so 2021.144 ba chi em mo coi FT21160627530106
6/8/2021 500,000 819198.080621.204437.Ung ho ma so 2021.148 Pham Dieu Huyen FT21160406959066
6/8/2021 500,000 765984.080621.194309.ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21159501162603
6/8/2021 500,000 249665.080621.193841.ung hoMS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)
6/8/2021 500,000 594727.080621.165509.Ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21159700051743
6/8/2021 500,000 164614.080621.161725.NGUYEN THI THU TAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021149 anh tran van phuong
6/8/2021 500,000 484615.080621.152826.Ung ho MS 2021.144, ba chi em mo coi FT21159365521075
6/8/2021 500,000 TANG TRUNG XUONG UNG HO MS: 2021149 (ANH: TRAN VAN PHUONG)
6/8/2021 500,000 MBVCB.1182475490.LE TUYET NHI chuyen tien ung ho tran van phuong.CT tu 0481000724887 LE TUYET NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 500,000 PHAM NGOC QUANG UNG HO MS 2021_149-ANH TRAN VAN PHUONG
6/8/2021 500,000 295936.080621.102307.UNG HO MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
6/8/2021 500,000 801570.080621.083202.Chuyen tien ung ho tran van phuong MS 2021.149
6/8/2021 500,000 IBVCB.1181898584. ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 500,000 746941.080621.075229.ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 500,000 745949.080621.074326.Ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 500,000 218303.080621.061859.ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong
6/8/2021 800,000 MBVCB.1182287941.UNG HO MS 2021.149 ( anh Tran Van Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 1,000,000 460347.080621.150840.MS 2021.148 Pham Dieu Huyen FT21159615904153
6/8/2021 1,000,000 MBVCB.1182578933.UNG HO MS 2021.149 ANH TRAN VAN PHUONG.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 1,000,000 SHGD:10000644.DD:210608.BO:VU THI MY.Remark:CT HO TRO NGUYEN VAN TIEN 0987414833 MS 2021.144(BA CHI EM MO COI)
6/8/2021 1,000,000 SHGD:10000623.DD:210608.BO:TRAN DU PHONG.Remark:Ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)
6/8/2021 1,000,000 757185.080621.084416.ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
6/8/2021 1,000,000 MBVCB.1181922434.Ung ho MS 2021149(anh Tran Van Phuong). Mong anh mau khoe a..CT tu 0071000794000 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 1,000,000 MBVCB.1181872765.MS 2021 149.CT tu 0011004097954 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2021 1,000,000 MBVCB.1181850031. PHUONg/ung ho ms 2021.149(Tran van Phuong).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 1,000,000 227539.080621.073625.MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen)
6/8/2021 1,000,000 040528.080621.071249.Ung ho MS 2021149 Tran Van Phuong FT21159719636608
6/8/2021 2,000,000 678677.080621.141629.MS 2021.144 ba chi em mo coi
6/8/2021 2,000,000 MBVCB.1181903324.MS 2021.149.CT tu 0251002697483 NGUYEN HOANG XUAN LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2021 2,500,000 760110.080621.071121.Kachia giup do MS 2021.149 anh Tran Van Phuong
6/8/2021 3,000,000 248412.080621.132354.Quy MNT dong gop MS 2021.143 be Vu Manh Thien
6/8/2021 5,000,000 816881.080621.204149.Co Hang - Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21160825780890
6/8/2021 20,000,000 UNG HO CAC MA SO 2021.129,2021.137,2021.134,2021.141,2021.143 / MOI MA 4 TRIEU VND . TONG CONG 20 TRIEU VND
6/8/2021 23,500,000 432416.080621.144435.Nga Elite va cac ban ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My FT21159322865396
6/9/2021 500 IBVCB.1183603563...CT tu 1018805447 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 1,000 IBVCB.1184265413.aa.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 1,000 IBVCB.1184241680.aa.CT tu 1015120612 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 10,000 IBVCB.1184232593.UNG HO MS 2021 149 ANH PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 10,000 IBVCB.1184232844.UNG HO MS 2021 150 GD ANH LAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 10,000 297339.090621.102852.Ung ho MS 2021 138 Hoang Dinh Canh NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/9/2021 20,000 MBVCB.1185097966.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.150(gia dinh anh lai).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 20,000 IBVCB.1184827170.Ms2021 150 gia dinh a lai.CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 20,000 MBVCB.1183564880.UNG HO NCHCCCL.CT tu 0431000247754 NGUYEN THI THUY MI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 50,000 707763.090621.151824.Ung ho NCHCCCL Diem Quynh 0587920893
6/9/2021 50,000 206247.090621.143922.Ung ho NCHCCCL MAC THI THAM 0985038094
6/9/2021 50,000 IBVCB.1184295772.Giup ma so 2021 150 gia dinh anh Lai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 50,000 IBVCB.1184053246.ma so MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 50,000 IBVCB.1184049917.ma so MS 2021 148 Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 50,000 SHGD:10000767.DD:210609.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2021 148 pham dieu huyen
6/9/2021 50,000 224656.090621.091444.Ung ho MS 2021150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 50,000 MBVCB.1183718657.Ung ho NCHCCCL Hang 0967858363.CT tu 0411001080010 NGUYEN THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 50,000 MBVCB.1183686171.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 50,000 MBVCB.1183602524.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)Vietnamnet 09/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 68,000 MBVCB.1184833593.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ms 2021.150 (gia dinh Anh Lai). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 100,000 899248.080621.225133.Ung ho NCHCCCL Phuong Nhi 0901468324 FT21160798861367
6/9/2021 100,000 446062.090621.214257.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Phuc Nho ung ho MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 100,000 MBVCB.1185087370.thien.CT tu 0011003115777 NGUYEN TRUNG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 100,000 IBVCB.1184704820.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 100,000 MBVCB.1184464437.HUYNH THI THUY HANG chuyen tien ung ho ms2021.138 Hoang Dinh Canh.CT tu 0111000563561 HUYNH THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 100,000 302351.090621.143732.ung ho quy vac xin
6/9/2021 100,000 605342.090621.141852.MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 100,000 MBVCB.1184362229.MS 2021150 gd a Lai.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 100,000 582615.090621.125631.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 100,000 673546.090621.125346.ung ho ma so ms2021.148 (pham dieu huyen)
6/9/2021 100,000 087935.090621.114446.MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 100,000 573503.090621.110011.T ung ho gia dinh anh Lai MS 2021.150
6/9/2021 100,000 192718.090621.104720.LE THI THU chuyen khoan NCHCCCL 0972893994
6/9/2021 100,000 151022.090621.085825.Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
6/9/2021 100,000 734406.090621.084628.UNG HO MS 2021.150 ( GIA DINH ANH LAI)-090621-08:45:40 734406
6/9/2021 100,000 108179.090621.082505.Vinh Nam ung ho ms 2021 150 gia dinh anh Tran Van Lai
6/9/2021 100,000 MBVCB.1183703914.MS 2021.150.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 100,000 MBVCB.1183625294.MS 2021.150 Gd anh Lai.CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 100,000 MBVCB.1183546885.Ung ho MS 2021.140 (Pham Minh Nhat).CT tu 0051000532874 NGUYEN LE MANH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 150,000 380339.090621.210302.Ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN)
6/9/2021 150,000 251497.090621.003850.Vietcombank;0011002643148;ms 2021 148 pham dieu huyen
6/9/2021 200,000 866466.090621.172330.MS 2021 149 ANH TRAN VAN PHUONG-090621-17:23:26 866466
6/9/2021 200,000 501905.090621.163852.Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai FT21160023563407
6/9/2021 200,000 IBVCB.1184165347.MS 2021 150 gia dinh anh Lai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 200,000 918006.090621.105122.ung ho MS 2021.143 VU MANH THIEN
6/9/2021 200,000 MBVCB.1183825825.Ung ho MS 2021.148 ( Pham Dieu Huyen).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 200,000 MBVCB.1183821152.Ubg ho NS 2021.150( gia dinh a Lai).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 200,000 MBVCB.1183754996.MS 2021.150.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 200,000 MBVCB.1183714621.Gd Nguyen Ngoc Loi-phap danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 200,000 663908.090621.064821.ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai)
6/9/2021 300,000 913896.080621.233541.Ung ho NCHCCCL-THU HA-0704462025 FT21160017571898
6/9/2021 300,000 875337.090621.171921.Ung ho MS 2021.141 Anh em Giang Son
6/9/2021 300,000 260163.090621.161343.Nguyen Thi Bao Lien chuyen tien ung ho NCHCCCL
6/9/2021 300,000 IBVCB.1184554749.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 300,000 MBVCB.1184524552.ung ho Ms.2021.141 ( anh em Giang Son).CT tu 0121000246620 PHAM THI THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 300,000 501263.090621.135838.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 300,000 256520.090621.104808.MS 2021.150(anh lai)
6/9/2021 300,000 IBVCB.1183913126.Giup MS2021 150 Gia Dinh Anh Lai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2021 300,000 MBVCB.1183709814.Gd Nguyen Ngoc Loi-Phap Danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.148-be Dieu Huyen .CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 300,000 MBVCB.1183700390.Ung ho MS 2021.150(gia dinh anh Lai).CT tu 0521000686949 NGO DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 400,000 MBVCB.1183748290.Gd Nguyen Ngoc Loi-Phap Danh Nguyen Tam ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 500,000 MBVCB.1185354637.Ung ho MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha.CT tu 0711000225026 PHAM MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 500,000 MBVCB.1184735332.MS 2021.148(PHAM DIEU HUYEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 500,000 MBVCB.1184705361.MS 2021.150(gia dinh anh Lai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 500,000 978305.090621.115225.ung ho NCHCCCL linh 0968672689
6/9/2021 500,000 MBVCB.1183851135.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien gia dinh anh Lai, MS 2021.150.CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 500,000 SHGD:10006644.DD:210609.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 500,000 MBVCB.1183620173.Giup do 2021.150.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 500,000 033924.090621.055726.HO NGOC HIEN ung ho MS 2021 150 gia dinh anh Lai
6/9/2021 600,000 MBVCB.1184851845.UNG HO MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 1,000,000 MBVCB.1184277653.Ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 1,000,000 MBVCB.1184275242.Ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 1,000,000 021715.090621.115248.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ma so 2021 149 Anh Tran Van Phuong
6/9/2021 1,500,000 MBVCB.1184115170.Ung ho ms2021.145/146/147/148/149 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 2,000,000 562359.090621.032919.Ung ho MS 2021144
6/9/2021 2,000,000 MBVCB.1184309595.Ung ho MS 2021.150(gia dinh anh Lai).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 2,000,000 MBVCB.1184272230.Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 2,000,000 MBVCB.1184267281.Ung ho MS 2021.148 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 2,000,000 MBVCB.1184265388.Ung ho MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 2,000,000 MBVCB.1184261806.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2021 5,000,000 761610.090621.080811.ong Tu Van giup do gia dinh anh Lai MS 2021.150
6/10/2021 1,000 IBVCB.1186336488.aa.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 10,000 MBVCB.1186284572.p.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 10,000 163627.100621.091245.Ung ho MS 2021 151 Be Nguyen Van Kha NAM MO QUAN THE AM BO TAT
6/10/2021 20,000 804739.100621.190957.Ung ho NCHCCCL Ngoc Mai 0356222522. chut tam long gui den cr. mong cac ac that nhieu suc khoe va vun
6/10/2021 20,000 MBVCB.1186869801.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2021.151(em nguyen van kha).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 927876.090621.232634.UNG HO MS 2021.132 (EM DANG ANH NHAT)-090621-23:28:38 927876
6/10/2021 50,000 MBVCB.1187332877.ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 203038.100621.200423.Ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
6/10/2021 50,000 755386.100621.165713.MS 2021.151. hunghoaiduc
6/10/2021 50,000 MBVCB.1186752018.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.150 gia dinh a Lai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 MBVCB.1186736832.Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2021.151 be Nguyen Van Kha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 680570.100621.133219.ung ho MS 2021.151 (Nguyen Van Kha)
6/10/2021 50,000 IBVCB.1186211132.Giup ma so 2021 151 be Nguyen Van Kha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 50,000 MBVCB.1186060965.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 NCHCCCL_NGUYEN HONG LINH_0366579141
6/10/2021 50,000 061681.100621.101452.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT21161039460090
6/10/2021 50,000 MBVCB.1185734103.Ung ho MS 2021.151 ( be Nguyen Van Kha).CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 290348.100621.090518.UH MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
6/10/2021 50,000 IBVCB.1185647404.Ung ho NCHCCCL Nhu Trang 0905305699.CT tu 0041000657017 LE PHAM THI NHU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 50,000 051818.100621.070011.Nhom Vien gach nho Ung ho Ma so 148
6/10/2021 50,000 MBVCB.1185500102.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.151 (chau Nguyen Van Kha)Vietnamnet 10/06/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 68,000 MBVCB.1185553151.nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha ).(Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 86,000 MBVCB.1187462830.ung ho NCHCCCL Anhle 0981600966.CT tu 0071004009410 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 MBVCB.1187458414.UH MS 2021.151 be Nguyen Van Kha, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 045605.100621.182406.NGUYEN THANH HOAI chuyen khoan quy vacin covid 19
6/10/2021 100,000 MBVCB.1186899063.MS 2021151 br nguyen van kha.CT tu 0061001005872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 100,000 007611.100621.162954.ung ho MS 2021.151
6/10/2021 100,000 MBVCB.1186735002.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 602218.100621.160244.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Phuc Hoat ung ho MS 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 100,000 SHGD:10004020.DD:210610.BO:NGUYEN THIEN HOANG.Remark:995221061059095 Chuyen tien ung ho MS 2021.151
6/10/2021 100,000 SHGD:10003883.DD:210610.BO:NGUYEN THIEN HOANG.Remark:995221061059009 Chuyen tien ung ho MS 2021.149
6/10/2021 100,000 MBVCB.1186454073.ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0771000588463 NGUYEN NGOC MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 286414.100621.143315.Ng Thi Phi Loan ung ho ms 2021.151 Nguyen Van Kha FT21161053105151
6/10/2021 100,000 569850.100621.140938.Ung ho MS2021 151 Be Nguyen Van Khoa
6/10/2021 100,000 591228.100621.135158. MS 2021.151
6/10/2021 100,000 284212.100621.131032.ung ho NCHCCCL
6/10/2021 100,000 759790.100621.125348.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.151 be nguyen van kha
6/10/2021 100,000 MBVCB.1186201271.MS 2020.334.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 MBVCB.1186199964.MS 2021.016.CT tu 0011004065491 TRAN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 MBVCB.1186123375.UNG HO NCHCCCL MINH TRUC 0855155080 .CT tu 0811000000054 NGUYEN THI MINH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 106793.100621.113946.TTTP ung ho Ms2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 100,000 443466.100621.113220.T ung ho be Nguyen van Kha MS 2021.151
6/10/2021 100,000 MBVCB.1185886686.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 MBVCB.1185861051.MS 2021151.CT tu 0221000001234 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 100,000 IBVCB.1185717883.J.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 100,000 949674.100621.085017.MS 2021.111 (VU THI NGOC LINH)-100621-08:49:38 949674
6/10/2021 100,000 892797.100621.084750.ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 100,000 948796.100621.084513. UNG HO MS 2021.151 (BE NGUYEN VAN KHA)-100621-08:44:49 948796
6/10/2021 100,000 SHGD:10000253.DD:210610.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.146 chuc chi Dao Thi Thanh Ha mau khoe
6/10/2021 100,000 063711.100621.082531.Vinh Nam ung ho ms 2021 151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 100,000 MBVCB.1185575283.MS 2021.151.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 949656.100621.072649.Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha FT21161135193521
6/10/2021 100,000 MBVCB.1185448237.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 100,000 MBVCB.1185446472.MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185398484.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0621000465410 TRAN THI Y NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 774844.100621.221434.Ms 2021.150 . Gia dinh anh lai FT21162130807720
6/10/2021 200,000 IBVCB.1186690639.MS 2021 151 be Nguyen Van Kha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 200,000 MBVCB.1186667927.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 MBVCB.1186442379.MS 2021.151_be Nguyen Van Kha.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 537978.100621.132638.ung ho ms 2021.151( be Nguyen Van Kha)
6/10/2021 200,000 SHGD:10017841.DD:210610.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 200,000 124474.100621.111805.Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha FT21161358501027
6/10/2021 200,000 980652.100621.110505.UNG HO MS 2021.151 (BE NGUYEN VAN KHA)-100621-11:07:08 980652
6/10/2021 200,000 102884.100621.105617.ung ho ma so MS 2021.151 be nguyen van kha FT21161461596327
6/10/2021 200,000 434734.100621.104952.Ung ho Ms 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/10/2021 200,000 HA THANH QUANG - UNG HO MS2021.143 (BE VU MANH THIEN)
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185926567.Ung ho MS 2021 151 Nguyen Van Kha.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185907109.Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 200,000 348642.100621.103146.Ung Ho MS 2021 151
6/10/2021 200,000 IBVCB.1185837091.NGUYEN MINH NHAN chuyen khoan ung ho MS2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0281001708356 NGUYEN MINH NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 983539.100621.100028.ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185724025.Ung ho MS 2021.148 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 932067.100621.092118.ung ho ms 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 200,000 360769.100621.084226.MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185629228.MS 2021.151.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185559626.Ung ho MS 2021.151( nguyen Van Kha).CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 MBVCB.1185542907.Umg ho Ms 2021.151 be nguyen van kha.CT tu 0071000651839 NGUYEN BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 200,000 946126.100621.071250.MS 2021.151 FT21161980259088
6/10/2021 200,000 937395.100621.070012.UNG HO MS : 2021.151( BE NGUYEN VAN KHA)-100621-07:00:04 937395
6/10/2021 200,000 535516.100621.061052.IBFT Ung ho NCHCCCL
6/10/2021 300,000 551618.100621.214548.Ung ho ms 2021151be Nguyen Van Kha
6/10/2021 300,000 MBVCB.1186929008.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 300,000 MBVCB.1186925870.Ung ho MS 2021.150 (gia dinh anh Lai).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 300,000 MBVCB.1186922538.Ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 300,000 423537.100621.153431.NGUYEN VAN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 143
6/10/2021 300,000 135519.100621.134641.Ung ho MS 2021.151 BE Nguyen Van Kha
6/10/2021 300,000 210815.100621.130153.Ung ho 2021.151 be nguyen van khoa FT21161268488586
6/10/2021 300,000 MBVCB.1186193103.MS 2021.151 (Be Nguyen Van Kha).CT tu 0421000404033 TRAN VINH LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 300,000 742570.100621.123407.UNG HO MS 2021.150 GIA DINH ANH LAI
6/10/2021 300,000 238541.100621.110124.Luong Van Cat so 28; to 12; p Quang Trung; TPTN ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
6/10/2021 300,000 MBVCB.1185932843.ms 2021 151 uh be Nguyen Van Kha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 300,000 SHGD:10008441.DD:210610.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 400,000 MBVCB.1186336891.ung ho MS 2021.122 va 2021.200 (moi hoan canh 200k).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 400,000 823377.100621.065214.ung ho MS 2021.085 be Dinh Cong Thieu
6/10/2021 500,000 886468.090621.231613.Ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21161906924480
6/10/2021 500,000 212874.100621.210329.ung ho MS 2021.143
6/10/2021 500,000 MBVCB.1187084499.ung ho NCHCCCL.CT tu 0551000278491 DANG THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 500,000 499404.100621.182714.ung ho ms2021 151 be Nguyen Van Kha
6/10/2021 500,000 548283.100621.180909.Ung ho MS 2021.135 Luong Bao Quoc FT21161300505320
6/10/2021 500,000 544837.100621.180605.Ung ho MS 2021.151 Be Nguyen Van Kha FT21161250854800
6/10/2021 500,000 MBVCB.1186819107.Ung ho MS 2021.151.CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 500,000 MBVCB.1186727308.DOAN HONG TAM chuyen tien ung ho be Nguyen van Kha MS 2021.151.CT tu 0071001834000 DOAN HONG TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 500,000 563368.100621.155403.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
6/10/2021 500,000 360280.100621.150641.UNG HO NCHCCCL Dang Thi Thanh Nhan 0982595049
6/10/2021 500,000 309925.100621.145502.Ung ho MS 2021.150 gia dinh anh lai FT21161460000901
6/10/2021 500,000 586229.100621.142048.Ung ho NCHCCCL VU CONG KHANH 0913531319
6/10/2021 500,000 SHGD:10020992.DD:210610.BO:BUI HUONG GIANG.Remark:QM gui Ms 2021.151. Be Nguyen Van Kha
6/10/2021 500,000 293323.100621.134147.NGUYEN DUC ThANH UNG HO MA 0021.151 Be Nguyen Van Kha
6/10/2021 500,000 469597.100621.131921.Gd AnNa ung ho MS 2021.144(ba chi em mo coi)
6/10/2021 500,000 MBVCB.1185899288.Ms2021.151.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 500,000 IBVCB.1185828817.ung ho ma so MS 2021 151.CT tu 0011003680620 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 500,000 330943.100621.093310.Ung ho MS 2021 151 Nguyen Van Kha
6/10/2021 500,000 MBVCB.1185641821.Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0041000256170 VU THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 500,000 974603.100621.082740.Ung ho ms 2021.151 be nguyen van kha FT21161609243116
6/10/2021 500,000 SHGD:10001887.DD:210610.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:UNG HO MA 2021:105 BE TRAN HOAI AN
6/10/2021 500,000 SHGD:10001889.DD:210610.BO:NGUYEN THI THAO.Remark:UNG HO MA 2021: 123 BE HOANG VAN DUC
6/10/2021 600,000 SHGD:10001839.DD:210610.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.148. CHUC BE PHAM DI EU HUYEN MAU KHOE
6/10/2021 600,000 MBVCB.1186033227.UNG HO MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 600,000 IBVCB.1185717924.UNG HO MS 2021 150 GIA DINH ANH LAI.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 600,000 IBVCB.1185707247.UNG HO MS 2021 151 BE NGUYEN VAN KHA.CT tu 1017749018 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2021 1,000,000 MBVCB.1187483695.Ung ho MS 2021.150 ( gia dinh anh Lai).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 1,000,000 621890.100621.160653.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021143 be Vu Manh Thong
6/10/2021 1,000,000 331696.100621.151348.Ung ho MS 2021.149 anh Tran Van Phuong FT21161253161482
6/10/2021 1,000,000 125460.100621.125535.Ghi ro ung ho MS 2021.151 - Be Nguyen Van Kha
6/10/2021 1,000,000 125494.100621.111905.MS 2021 151 BE NGUYEN VAN KHA FT21161137226886
6/10/2021 1,000,000 MBVCB.1185679781.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.151(be nguyen van kha).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 1,000,000 044706.100621.063820.MS 2021 151 Be Nguyen Van Kha
6/10/2021 2,350,000 IBVCB.1185984826.Ung ho NCHCCCL - Lam Lan USA 0908303822.CT tu 0561000509417 LA THI MONG HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2021 3,000,000 961673.100621.094727.UNG HO BE NGUYEN VAN KHA MS 2021.151 CHUA BENH-100621-09:47:21 961673

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-06-2021 01:30:50 20,000 Ung ho MS2021.141 (anh em Giang Son). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:01/06/2021 01:12:05
01-06-2021 04:33:14 200,000 CT DEN:115221772788 HT 2021.141 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
01-06-2021 06:12:11 300,000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 06:19:43 300,000 Ung ho MS 2021.142(Chau Bui Ngoc Diem)LE DINH QUANG chuyen tien
01-06-2021 06:31:37 200,000 ung ho MS2021.142( bui ngoc diem my)
01-06-2021 06:38:09 500,000 ung ho ms 2021.142
01-06-2021 07:05:12 500,000 Tran Thi Dao chuyen tien ung ho chau Diem My
01-06-2021 07:22:10 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 07:33:55 50,000 ms 2021.142 ( bui ngoc diem my )
01-06-2021 07:53:06 500,000 MS 2021.142 Bui ngoc diem my
01-06-2021 08:04:06 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.142
01-06-2021 08:04:22 500,000 CT DEN:115208101300 MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)-010621-08:04:24 101300
01-06-2021 08:05:38 500,000 PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 08:05:59 200,000 Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 08:09:04 200,000 Ung ho MS 2021.139 (Nguyen Vu Hoang Hai)
01-06-2021 08:22:58 200,000 CT DEN:115201538188 Vietinbank;114000161718;ck ung ho ms 2021142
01-06-2021 08:28:25 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
01-06-2021 08:31:05 100,000 ungho MS 2021.142 Bui thao my
01-06-2021 08:33:04 100,000 ung ho MS 2021.140 Pham minh nhat
01-06-2021 08:35:21 30,000 CT DEN:115208176609 Phuong LINH Uh MS 2021.139.Ng Vu Hoang Hai.
01-06-2021 08:38:09 30,000 CT DEN:115208177462 Phuong LINH Uh MS 2021.142. BUI NG DIEM MY.
01-06-2021 08:39:56 300,000 ung ho ms 2021.142 (bui ngoc diem my)
01-06-2021 08:42:11 30,000 CT DEN:115208178749 Phuong LINH Uh MS 2021.136. Tran Ngoc Minh.
01-06-2021 08:52:20 100,000 CT DEN:115201653868 Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 09:11:33 500,000 ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 09:13:00 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891. ung ho MS 2021.130 (em BUI THI NGOC)
01-06-2021 09:13:53 500,000 ung ho MS 2021.141 (anh em Giang Son)
01-06-2021 09:16:47 500,000 ung ho MS 2021.140 ( Pham Minh Nhat)
01-06-2021 09:25:58 200,000 CT DEN:115202821141 Ung ho MS 2021.142, be Bui Ngoc Diem My FT21152133047970
01-06-2021 09:26:13 100,000 CT DEN:115220141158 Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 10:33:00 500,000 Ung ho MS 2021. 142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 10:47:08 500,000 So GD goc: 995221060156170 995221060156170 chu le van van ungho chau bui ngoc diem my
01-06-2021 10:57:15 200,000 CT DEN:115203074633 MBVCB.1169208767.074633.Ung ho ms2021.142(bui ngoc diem my).CT tu 0031000185720 BUI TRUNG HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-06-2021 11:13:39 100,000 Ung ho MS 2021.142 ( BUI NGOC DIEM MY)
01-06-2021 11:52:04 300,000 CT DEN:115211151164 Ung ho chau My MS 2021.142
01-06-2021 11:57:11 1,000,000 CT DEN:115204991283 ung ho ms 2021.142 chau bui ngoc diem my FT21152208957168
01-06-2021 12:52:51 500,000 ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 13:28:39 100,000 CT DEN:115213637929 ms 2021 142
01-06-2021 14:05:15 100,000 ung ho ms 2021.142 Bui Ngoc diem My
01-06-2021 14:19:01 500,000 Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 14:51:32 100,000 Ung ho MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 15:19:13 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.141(anh em GiangSon)
01-06-2021 15:25:22 100,000 Ung ho be MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 15:29:49 300,000 CT DEN:115208037453 MBVCB.1169818955.037453.ung ho MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy).CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-06-2021 15:30:19 150,000 MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 15:50:56 100,000 LPT ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 15:58:37 300,000 ung ho MS 2021.142 bui ngoc diem my
01-06-2021 16:13:24 200,000 So GD goc: 995221060162598 995221060162598 Chuyen tien ung hoMS 2021.142 bui ngoc diem my
01-06-2021 16:39:42 1,000,000 NTP ung ho MS 2021.142 ( be Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 16:54:39 1,000,000 CT DEN:115209378056 Ung ho MS 2021.142 ( Bui Ngoc Diem My )
01-06-2021 17:02:17 200,000 CT DEN:115210628709 Chuyen tien ung ho MS 2021.142 Nguyen Ngoc Diem My
01-06-2021 17:35:18 500,000 MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
01-06-2021 19:30:47 300,000 CT DEN:115312467681 STA ung ho ms2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 20:08:29 500,000 MS 2021.142
01-06-2021 20:17:44 300,000 CT DEN:115213514966 Ung ho MS 2021.141 anh em Giang Son FT21152477750908
01-06-2021 20:19:18 300,000 MS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 20:42:26 200,000 ms 2021.142 chi hue
01-06-2021 20:44:27 300,000 ung hoMS 2021.142(Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 20:56:01 200,000 CT DEN:115220824970 ung ho MS 2021 128 be Vo Thi Xuan Thao
01-06-2021 21:26:40 50,000 ung ho MS 2021.142 ( bui ngoc diem my)
01-06-2021 21:38:16 400,000 MS 2021.142 (Bui Ngoc Diem My)
01-06-2021 22:08:16 300,000 CT DEN:115215376556 Vietinbank;114000161718;binh ck ung ho MS 2021 142 bui ngoc diem my
02-06-2021 02:15:52 20,000 Ung ho MS2021.142 (Bui Ngoc Diem My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-06-2021 02:49:37 200,000 CT DEN:115330015738 Ung ho MS 2021 142 Bui Ngoc Diem My
02-06-2021 05:28:52 300,000 CT DEN:115305195935 Ung ho MS2021.143 ( be Vu Manh Thien)
02-06-2021 05:38:19 100,000 ms 2021.143 vu manh thien
02-06-2021 05:50:59 100,000 CT DEN:115322971484 MS 2021.143.be vu manh thien
02-06-2021 05:52:26 200,000 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 05:52:59 200,000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2021.143 (Vu Manh Thien)
02-06-2021 05:53:21 500,000 ung ho ms 2021.143
02-06-2021 06:01:26 200,000 CT DEN:115223692700 Vu manh thien FT21153849058213
02-06-2021 06:11:39 100,000 ung ho MS 2021143 be vu mang thien
02-06-2021 06:28:20 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
02-06-2021 06:48:18 500,000 ung ho ms 2021.143
02-06-2021 06:50:05 1,000,000 ung ho ma so 2021.143 be Vu Manh Thien thuong be lam
02-06-2021 06:50:24 300,000 ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
02-06-2021 07:20:25 200,000 ung ho 2021.143 god bless you
02-06-2021 07:43:11 50,000 LPT ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 07:44:39 200,000 CT DEN:115300999604 2021.143 vu manh thien
02-06-2021 07:57:01 300,000 CT DEN:020132169134 MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:06:40 200,000 CT DEN:115308097927 ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:07:40 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
02-06-2021 08:13:15 500,000 Ung ho MS 2021.143(Be Vu Manh Thien)LE DINH QUANG chuyen tien
02-06-2021 08:15:51 150,000 CT DEN:115301666224 STA ungho ms2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 08:18:39 200,000 So GD goc: 10002422 IBVCB.1170689019.Ms 2021.123 (be Hoang Van Duc).CT tu 0121000504773 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 08:19:06 100,000 CT DEN:115330111380 Ung ho 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:24:27 50,000 CT DEN:115301045000 be Vu Manh Thien
02-06-2021 08:41:35 2,000,000 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 08:51:22 200,000 CT DEN:115301599550 Chuyen tien cho be bi so gan
02-06-2021 09:04:27 500,000 Ung ho MS 2021. 143 ( be Vu Manh Thien )
02-06-2021 09:26:00 300,000 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 09:29:50 1,000,000 ung ho MS 2021142 Bui Ngoc Diem My
02-06-2021 09:32:14 1,000,000 ung ho MS 2021143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 09:33:18 300,000 ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 09:34:17 1,000,000 Ung ho MS 2021141 anh em Giang-Son
02-06-2021 09:48:06 300,000 CT DEN:115302660031 Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 09:50:56 400,000 CT DEN:115302716532 Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
02-06-2021 09:54:13 300,000 CT DEN:115302823332 MS 2021.142 Diem My FT21153142733009
02-06-2021 09:54:59 300,000 LE NHUT HOA chuyen tien ung ho ms 2021.143 ( be vu manh thien)
02-06-2021 10:10:56 100,000 ms 2021.143 ( be vu manh thien )
02-06-2021 10:16:31 1,000,000 NTP ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien )
02-06-2021 10:16:39 100,000 CT DEN:115303847246 Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 2021 142 be Diem My FT21153049828055
02-06-2021 10:18:07 100,000 CT DEN:115303848770 Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 2021 139 be Hoang Hai FT21153901540641
02-06-2021 10:20:07 100,000 CT DEN:115303851019 Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 2021 143 be Manh Thien FT21153287857539
02-06-2021 10:21:18 200,000 HUYNH THI THIEN CHUYEN TIEN GIUP DO CHO MS2021.138 HOANG DINH CANH
02-06-2021 10:24:58 1,000,000 CT DEN:115303699938 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 11:03:24 200,000 CT DEN:115304761887 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 11:10:07 500,000 Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 12:02:06 1,000,000 CT DEN:115305793982 Ung ho Ma so 2021.142 chau Bui Ngoc Diem My huyen Cam Khe tinh Phu Tho
02-06-2021 12:15:27 500,000 CT DEN:115305435771 Vietinbank;114000161718;A Giang ung ho Bui Ngoc Diem My ma so 2021 142
02-06-2021 12:22:54 300,000 ung ho ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 12:31:57 200,000 CT DEN:115305960291 MS 2021 143 VU MANH THIEN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
02-06-2021 13:37:41 200,000 CT DEN:115313250024 Ms 2021143
02-06-2021 13:38:56 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.143; be Vu Manh Thien
02-06-2021 13:41:01 50,000 CT DEN:115313553890 Ung ho MS 2021 091 gia dinh chi Oanh
02-06-2021 13:42:24 1,000,000 CT DEN:115306029491 Ung ho Ms 2021.143 vu manh thien FT21153811520277
02-06-2021 14:04:53 500,000 Ung ho be Minh Thien MS 2021.143
02-06-2021 14:23:23 500,000 CT DEN:115314186288 Ung ho ms 2021.142
02-06-2021 14:24:15 500,000 CT DEN:115314186503 Ung ho ms 2021.141
02-06-2021 15:10:56 100,000 CT DEN:115330397158 Ung ho MS 2021 143 be VU MANH THIEN
02-06-2021 15:25:22 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho ms 2021 143 Vu Manh Thien
02-06-2021 15:44:01 300,000 CT DEN:115315729738 MS 2021 122 em le tran yen vy
02-06-2021 15:45:39 100,000 CT DEN:115303378879 Kim Ngan ung ho be nhanh chong khoi benh
02-06-2021 15:52:27 200,000 UH MS 2021.143(be VU MANH THIEN)
02-06-2021 15:54:13 300,000 MS 2021143  be Vu Manh Thien
02-06-2021 15:55:07 300,000 MS 2021142 be Bui Ngoc Diem My
02-06-2021 15:56:01 400,000 MS 2021141 Anh em Giang-Son
02-06-2021 17:31:12 200,000 ung ho ms 2021.143
02-06-2021 18:32:35 2,000,000 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 19:18:44 200,000 CT DEN:115312091063 MBVCB.1172251956.091063.NHU ANH KHOA chuyen tien chuyen cho Manh tien.CT tu 0281001012560 NHU ANH KHOA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 19:23:59 300,000 Ms2021.143 ung ho be Vu Manh Thien
02-06-2021 19:31:48 1,000,000 PHAM LINH DIEM chuyen tien MS 2021.143 be vu manh thien
02-06-2021 19:35:26 200,000 CT DEN:115319491031 UNG HO MS 2021.143(BE VU MANH THIEN)-020621-19:38:27 491031
02-06-2021 20:31:28 2,000,000 CT DEN:115313450849 Ung ho be Vu Manh Thien MS2021.143 FT21153779878243
02-06-2021 20:43:29 500,000 CT DEN:115313461513 Ung ho MS 2021.143 FT21154354915008
02-06-2021 20:49:30 500,000 CT DEN:115320251270 Ung ho MS 2021 143 Vu Manh Thien
02-06-2021 20:50:06 500,000 CT DEN:115313805738 KisStartup Ung ho MS 2021.142
02-06-2021 20:51:00 300,000 CT DEN:115313044651 MBVCB.1172403527.044651.TRAN ANH THINH MONG GIA DINH VUOT QUA KHO KHAN NAY.CT tu 0041000391589 TRAN ANH THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 20:55:19 500,000 Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 20:56:07 200,000 Ung ho MS 2021.143 (Be Vu Manh Thien)
02-06-2021 21:08:03 500,000 CT DEN:115314666597 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021143?be Vu Manh Thien
02-06-2021 21:22:37 200,000 CT DEN:115314034247 ung ho MS2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 21:33:21 200,000 CT DEN:115314502421 Chut qua nho chuc chau Manh Thien vuot qua bao benh FT21154450348367
02-06-2021 21:33:39 200,000 CT DEN:115314066744 MBVCB.1172464873.066744.MS 2021-143 ( be Vu Manh Thien).CT tu 0511003902751 HUYNH THI KIM NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2021 21:40:12 100,000 MS 2021.143
02-06-2021 21:51:24 10,000,000 NGUYEN HUYNH LUU PHUONG chuyen tien ho tro be MS 2021.143 Manh Thien
02-06-2021 21:57:32 100,000 CT DEN:115314519657 MS2021.143 be Vu Manh Thien FT21154825434228
02-06-2021 22:24:31 100,000 CT DEN:115315535684 Ms 2021.122 em Le Tran Yen Vy FT21154943740816
02-06-2021 22:32:04 200,000 CT DEN:115315867420 Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
02-06-2021 22:40:31 200,000 CT DEN:115415094161 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
02-06-2021 22:44:21 200,000 MS 2021.122 (em Le Tran Yen Vy)
03-06-2021 00:41:09 100,000 CT DEN:115323338850 Ung ho be Vu Manh Thien; thoi gian GD:02/06/2021 23:04:16
03-06-2021 00:42:06 200,000 CT DEN:115316556807 MS 2021.143 FT21154917302851; thoi gian GD:02/06/2021 23:11:09
03-06-2021 00:44:13 100,000 Ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien); thoi gian GD:02/06/2021 23:28:27
03-06-2021 00:47:51 20,000 Ung ho MS2021.143 (be Vu Manh Thien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:03/06/2021 00:08:03
03-06-2021 00:48:12 100,000 CT DEN:115417006881 MBVCB.1172588591.006881.MS2021.122 (Em Le Tran Yen Vy).CT tu 0011004256397 NGUYEN QUOC ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam; thoi gian GD:03/06/2021 00:11:58
03-06-2021 01:18:27 200,000 CT DEN:030132428101 MS2021 122 Em Le Tran Yen Vy
03-06-2021 01:36:09 300,000 CT DEN:115318170080 MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 01:46:22 200,000 CT DEN:115440011294 ung ho ms 2021 093 chi em Huyen Ngan
03-06-2021 05:46:20 200,000 CT DEN:115422905568 HTMS 2021.144 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
03-06-2021 05:55:32 1,000,000 CT DEN:115322978071 IBFT Ung ho ba chi em mo coi
03-06-2021 06:05:55 200,000 LE XUAN LIEM chuyen tien ung ho MS 2021.144
03-06-2021 06:07:08 200,000 CT DEN:115423719621 MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 06:15:08 500,000 Ung ho MS 2021.144
03-06-2021 06:19:25 3,000,000 Nguyen Thi Kim Thanh( Hai Phong) ung ho 3 chau Phuong; Hung; Huy
03-06-2021 06:20:37 3,000,000 ung ho ma so 2021.144 ba chi em mo coi thuong cac em qua
03-06-2021 06:26:57 100,000 NGUYEN THI THANH HAU Chuyen ung ho MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
03-06-2021 06:28:08 150,000 CT DEN:115423346547 Vietinbank;114000161718;LO VAN TAN chuyen khoan ung ho 3 chi em mo coi
03-06-2021 06:29:07 200,000 ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 06:32:34 100,000 ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi Phuong Hung Huy
03-06-2021 06:36:20 50,000 CT DEN:115440042465 Ung ho MS 2021 144 3 chi em mo coi
03-06-2021 06:56:18 100,000 CT DEN:115406048971 MS 2021144 gui 3 chi em mo coi
03-06-2021 07:13:12 300,000 NGUYEN BUU VAN chuyen tien ung ho be Vu Manh Thien
03-06-2021 07:17:05 500,000 uh ms 2021.144 ba chi em mo coi
03-06-2021 07:18:45 300,000 CT DEN:115400615511 Ung ho ba chi em mo coi FT21154616370812
03-06-2021 07:32:41 200,000 ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 07:33:22 500,000 CT DEN:115400034899 MBVCB.1172696261.034899.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0071000707740 HUYNH HIEU NHAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 07:38:53 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2021.144
03-06-2021 07:39:08 200,000 NGUYEN VAN GIANG Chuyen tien MS 2021.144( ung ho ba chi em)
03-06-2021 07:40:52 100,000 CT DEN:115407072215 ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
03-06-2021 07:48:35 500,000 CT DEN:115400625708 MS 2021.093 Huyen Ngan FT21154940154816
03-06-2021 07:53:03 500,000 ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 08:06:12 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 144 ( ba chi em mo coi )
03-06-2021 08:06:29 2,000,000 CT DEN:115408104748 Giup do Ba Chi em mo coi
03-06-2021 08:13:39 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.144
03-06-2021 08:14:07 1,000,000 CT DEN:115401048926 MBVCB.1172739779.048926.MS2021.143 - ung ho be Vu Manh Hai.CT tu 0251002480931 TRAN THANH LUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 08:17:13 100,000 DINH THI TUYET Chuyen tien ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
03-06-2021 08:35:31 250,000 CT DEN:115401234546 STA ungho ms2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 08:58:31 5,000,000 CT DEN:115401671704 Ong Tu Van cuu giup MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154129006507
03-06-2021 09:00:54 200,000 CT DEN:115402870300 Vietinbank;114000161718;UNG HO MS 2021144 ba chi em mo coi
03-06-2021 09:07:35 200,000 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
03-06-2021 09:13:54 500,000 NGUYEN PHI BINH chuyen tien ung ho MS 2021.144
03-06-2021 09:15:03 50,000 CT DEN:115402687346 gui giup do cho cac chau con anh vu dinh hoa chia buon cung voi gia dinh FT21154274206458
03-06-2021 09:19:14 150,000 ms 2021.144 ( ba chi em mo coi )
03-06-2021 09:21:59 200,000 So GD goc: 10001002 Ung ho 3 chau Phuong Hung Huy
03-06-2021 09:26:23 200,000 CT DEN:115402981156 ung ho MS 2021.144( Ba chi em mo coi)
03-06-2021 09:26:44 100,000 CT DEN:115402699018 MS 2021.144 ba chi em mo coi FT21154898081550
03-06-2021 09:26:54 100,000 CT DEN:115440115397 HOANG NGOC SANG chuyen khoan
03-06-2021 09:26:59 200,000 CT DEN:115402699265 ung ho MS 2021.143 FT21154743260196
03-06-2021 09:32:39 200,000 CT DEN:115402037075 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;Ung ho MS 2021. 144 ba chi em mo coi
03-06-2021 10:04:15 1,000,000 CT DEN:115410561419 UNG HO MS:2021.143 ( VU MANH THIEN)-030621-10:06:15 561419
03-06-2021 10:09:01 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
03-06-2021 10:12:02 200,000 be MANH THIEN
03-06-2021 10:35:36 1,000,000 ZP5VHBAG5UU7 210603000065196 Giup do MS 2021.144ba chi em mo coi
03-06-2021 10:46:09 200,000 CT DEN:115403028004 IBFT Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 10:52:27 500,000 Ung ho be VU MANH THIEN . MS 2021.143  chuc con khoe manh song vui
03-06-2021 10:56:22 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
03-06-2021 10:58:41 1,000,000 So GD goc: 10004327 MBVCB.1173047760.VUONG THE BICH THANH ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0511003828183 toi 114000161718 BaoVietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 10:59:26 150,000 CT DEN:115403463338 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho ba chi em mo coi MS 2021 144
03-06-2021 11:02:10 50,000 LPT ung ho MS 2021144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:07:36 500,000 ung ho MS 2021.144 (3 chi em mo coi)
03-06-2021 11:17:31 200,000 CT DEN:115411374755 ung ho MS 2021 144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:20:41 300,000 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
03-06-2021 11:21:59 200,000 CT DEN:115411381918 ung ho MS 2021 143 be vu manh thien
03-06-2021 11:47:18 300,000 ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:49:46 200,000 ung ho be Manh Thien
03-06-2021 11:52:06 200,000 CT DEN:115404706918 Vietinbank;114000161718;MS 2021 144 ba chi em mo coi
03-06-2021 11:58:55 250,000 ung ho be Manh Thien 3 tuoi bi xo gan
03-06-2021 12:33:31 200,000 CT DEN:115412599610 MS 2021143 UNG HO BE VU MANH THIEN-030621-12:35:32 599610
03-06-2021 12:36:46 5,000,000 2 be B.Minh va B.Nguyen ung ho ms 2021.143 be vu manh thien
03-06-2021 13:36:41 100,000 ung ho MS 2021.139( NGUYEN VU HOANG HAI)
03-06-2021 13:39:51 1,000,000 CT DEN:115413611509 UNG HO CHAU VU MANH THIEN MS 2021.143-030621-13:42:53 611509
03-06-2021 14:24:09 600,000 MS 2021.144 ( ba chi em mo coi )
03-06-2021 14:31:11 200,000 HA THI THANH MAI tp Nam Dinh ung ho MS 2021.139 ( Nguyen Vu Hoang Hai)
03-06-2021 14:43:30 500,000 CT DEN:115407995192 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154635011371
03-06-2021 14:54:42 200,000 MS2021144( ung ho 3 chi em mo coi)
03-06-2021 15:00:01 100,000 CT DEN:115408012312 Ms 2021.122 FT21154629941181
03-06-2021 15:08:03 500,000 NGUYEN THI KIM HOANG ung ho ms 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 15:19:36 100,000 CT DEN:115408057640 ung ho ms 2021143 be vu manh thien
03-06-2021 16:25:24 500,000 CT DEN:115416655972 MS 2021.143 BE VU MANH THIEN-030621-16:25:23 655972
03-06-2021 16:32:25 200,000 CT DEN:115440786599 ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 16:53:57 200,000 CT DEN:115409144646 Ung ho MS 2021122 em Tran Le Vy FT21154762909336
03-06-2021 17:30:13 200,000 CT DEN:115410186889 Ung ho MS 2021.093 chi em Huyen Ngan FT21154912824376
03-06-2021 17:39:52 250,000 CT DEN:030132616309 MS 202143 ung ho be vu manh thien mau het benh
03-06-2021 17:54:40 100,000 Chuyen tien ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 18:35:24 500,000 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien
03-06-2021 19:22:49 100,000 CT DEN:115419696765 UNG HO MS 2021.143 (BE VU MANH THIEN)-030621-19:22:47 696765
03-06-2021 19:22:58 200,000 ung ho MS 2021.143 ( be VU MANH THIEN)
03-06-2021 19:38:15 100,000 CT DEN:115412308815 MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21154636010120
03-06-2021 19:49:46 2,000,000 ong Tu Van ung ho ms 2021.104 hai chi em Le Tran Le Trieu
03-06-2021 19:58:47 200,000 Ung ho Ms 2021.143 (be Vu Manh Thien)
03-06-2021 20:23:49 2,000,000 CT DEN:115413691356 ung ho MS 2021.144 ba chi em mo coi
03-06-2021 20:24:24 100,000 CT DEN:115413691700 MS 2021.143
03-06-2021 21:22:01 200,000 CT DEN:115414734495 ung ho MS 2021.144 Ba chi em mo coi
03-06-2021 21:45:54 500,000 CT DEN:115414058941 MBVCB.1174149590.058941.Ung ho MS 2021.143( be vu manh thien) .CT tu 0081001228072 DO THI KIM ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2021 21:51:55 100,000 CT DEN:030132678969 Ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 00:54:00 500,000 ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien; thoi gian GD:04/06/2021 00:02:51
04-06-2021 00:54:39 30,000 Ung ho MS2021.144 (ba chi em mo coi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:04/06/2021 00:10:40
04-06-2021 06:26:12 200,000 ung ho 2021.144
04-06-2021 06:32:27 200,000 CT DEN:115423191552 IBFT MS 2021.143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 07:14:26 300,000 Ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
04-06-2021 07:30:22 500,000 CT DEN:115550056813 Pham Van Anh ung ho MS 2021 143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 08:19:46 100,000 CT DEN:115501770954 ung ho ms 2021.143
04-06-2021 08:28:55 25,000 Tran Hoang Hai Anh ho tro MS 2021.144
04-06-2021 08:37:56 500,000 CT DEN:115501044020 MBVCB.1174439364.044020.ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien.CT tu 0381000402977 NGUYEN MANH TUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-06-2021 08:43:08 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-06-2021 09:13:06 100,000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2021.145 nguyen le diem quynh
04-06-2021 10:38:07 300,000 TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( 3 chi em mo coi)
04-06-2021 10:56:55 400,000 CT DEN:115503688478 Ms 2021.143 be vu manh thien FT21155262901524
04-06-2021 10:57:26 400,000 CT DEN:115503689052 Ms 2021.142 bui ngoc diem my FT21155934807724
04-06-2021 10:57:59 400,000 CT DEN:115503689680 Ms 2021.141 anh em giang son FT21155792414003
04-06-2021 10:58:35 400,000 CT DEN:115503690307 Ms 2021.140 pham minh nhat FT21155049990092
04-06-2021 11:00:06 400,000 CT DEN:115504692024 Ms 2021.139 nguyen vu hoang hai FT21155306350283
04-06-2021 12:19:23 50,000 LPT ung ho MS 2021145 Nguyen Le Diem Quynh
04-06-2021 13:00:25 300,000 Ung ho be Manh Thien dieu tri xo gan tai BV ND2
04-06-2021 13:21:29 100,000 So GD goc: 10005111 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
04-06-2021 13:57:49 200,000 CT DEN:115506704669 ung ho MS2021143 be Vu Manh Thien
04-06-2021 14:45:44 1,000,000 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) Minh Phuong ung ho
04-06-2021 17:43:17 100,000 CT DEN:115610124559 STA ungho ms2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
04-06-2021 20:36:44 500,000 ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
04-06-2021 20:37:45 500,000 Ung ho Ms 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
04-06-2021 20:38:01 50,000 ms 2021.145 ( nguyen le diem quynh )
04-06-2021 20:44:12 200,000 CT DEN:115513081133 MS 2021.143 (be Vu Manh Thien)
04-06-2021 21:54:20 500,000 ung ho ms 2021.084 (chi em trang huy)
05-06-2021 00:39:24 500,000 ung ho ms2021.143 be Vu Manh Thien; thoi gian GD:04/06/2021 23:01:11
05-06-2021 00:48:45 2,000,000 CT DEN:115517390418 MS 2021.143 ung ho be Vu Manh Thien FT21156706061300; thoi gian GD:05/06/2021 00:34:20
05-06-2021 00:56:51 20,000 Ung ho MS2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-06-2021 06:03:36 50,000 ms 2021.146 ( dao thi thanh ha )
05-06-2021 06:09:21 200,000 CT DEN:115623844370 HTMS 2021.145 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
05-06-2021 06:14:20 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.146; Dao Thi Thanh Ha
05-06-2021 06:44:18 50,000 NGUYEN THI NGOAN chuyen tien
05-06-2021 06:49:54 500,000 MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 07:47:02 200,000 gui 2021.146( dao thi thanh ha)
05-06-2021 08:38:59 200,000 CT DEN:115601039947 MBVCB.1176453310.039947.MS 2021.143 (be Vu Manh Thien).CT tu 0601000531551 VO HONG THAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 09:26:06 500,000 CT DEN:115602067104 MBVCB.1176544303.067104.Ung ho be Manh Thien phau thuat.CT tu 0371000436609 TRAN THANH DUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 10:42:09 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
05-06-2021 11:12:25 100,000 ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 11:25:28 100,000 CT DEN:115604619959 Ung ho Manh Tien FT21156432616011
05-06-2021 11:58:52 300,000 Ung ho MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 12:02:05 300,000 Ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
05-06-2021 12:39:48 100,000 ung ho MS2021.vacxincovid
05-06-2021 12:42:43 100,000 ung ho be 3t bi xo gan
05-06-2021 13:22:58 150,000 CT DEN:115606604396 STA ungho ms2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 14:03:58 100,000 CT DEN:115607746780 Ung ho MS 2021.143 FT21156793006438
05-06-2021 14:30:00 200,000 ung ho MS 2021.144 (ba chi em mo coi)
05-06-2021 14:32:02 60,000 CT DEN:115607508982 IBFT Ms 2021.144 ba chi em mo coi
05-06-2021 14:33:25 60,000 CT DEN:115607508588 IBFT Ms 2021.143 be vu manh thien
05-06-2021 14:57:21 300,000 MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
05-06-2021 14:58:01 500,000 ung ho ms 2021.146
05-06-2021 15:19:08 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.146
05-06-2021 16:32:39 500,000 MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
05-06-2021 16:40:14 100,000 CT DEN:115609013868 MBVCB.1177396291.013868.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.118 pham thi phuong.CT tu 0331000474269 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 17:29:08 500,000 CT DEN:115610846470 HOANG THI THU HA CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
05-06-2021 17:49:54 50,000 LPT ung ho MS 2021146 Dao Thi Thanh Ha
05-06-2021 18:52:42 50,000 CT DEN:115611096982 MBVCB.1177692009.096982.Ung ho be Manh Thien.CT tu 0911000048438 NGUYEN THANH TRUC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 20:20:08 500,000 CT DEN:115613111324 MS 2021.vacxinCovid FT21156710080800
05-06-2021 20:24:35 2,000,000 CT DEN:115613115180 Ung ho MS 2021.143 be Vu Manh Thien FT21156033543048
05-06-2021 20:35:59 10,000,000 CT DEN:115620122702 UNG HO MS 2021.VACXINCOVID-050621-20:35:54 122702
05-06-2021 21:10:46 200,000 CT DEN:115614053331 MBVCB.1177979368.053331.Ung ho MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0511003902081 HUYNH MY PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2021 21:22:51 20,000 ung ho cvit
05-06-2021 21:49:48 200,000 CT DEN:115614756252 MS 2021.143(be Vu Manh Thien)
05-06-2021 21:50:05 100,000 CT DEN:115714866334 STA ungho ms2021.vacxinCovid
06-06-2021 01:58:14 10,000 Ung ho MS2021.146 (Dao Thi Thanh Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/06/2021 00:21:11
06-06-2021 06:21:08 100,000 CT DEN:115706053416 quy vac xin
06-06-2021 06:31:41 1,000,000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS2021.vaxinCovid
06-06-2021 07:18:17 150,000 CT DEN:115700001710 STA ung ho ms2021.147 (gia dinh ong Loc)
06-06-2021 08:16:07 500,000 ung ho MS 2021.vacxinCovid
06-06-2021 08:43:02 100,000 CT DEN:115701066157 MBVCB.1178363788.066157.ung ho gia dinh ong loc.CT tu 0851000037853 DO THI PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2021 08:43:05 1,000,000 Ta Thao 8013 Ha Huy Giap P Thanh Xuan Quan 12 TP Ho Chi Minh ung ho MS 2021vacxinCovid
06-06-2021 09:16:11 300,000 CT DEN:115702081826 MBVCB.1178409267.081826.MS 2021.vacxinCovid.CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2021 09:53:58 50,000 LPT ung ho MS 2021147 gia dinh ong Loc
06-06-2021 10:18:21 100,000 LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2021.147 (gia dinh ong Loc)
06-06-2021 10:29:10 100,000 CT DEN:115703757907 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam;114000161718;MS2021 ung ho vacxin covid
06-06-2021 12:11:31 200,000 CT DEN:115705156071 Vietinbank;114000161718;ung ho quy vaccine phong chong Covid 19
06-06-2021 12:34:43 100,000 ms 2021.147( gia dinh ong Loc)
06-06-2021 12:40:55 45,000 CT DEN:115712434226 ung ho quy covid
06-06-2021 14:28:49 200,000 HOANG QUOC PHONG ung ho MS 2021.114(ba chi em mo coi)
06-06-2021 14:35:56 200,000 CT DEN:115707034556 MBVCB.1178868445.034556.ung ho?MS 2021.147 (gia dinh ong Loc).CT tu 0181003638001 NGUYEN VIET ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2021 14:51:14 2,000,000 CT DEN:115707625226 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.077 chi Ngo Thi Bac FT21158862090055
06-06-2021 15:23:39 1,000,000 TRAN VAN VIET chuyen tien ung ho quy vac xin covid 19
06-06-2021 16:24:40 500,000 Ung ho MS 2021.143 ( be Vu Manh Thien)
06-06-2021 16:37:43 200,000 CT DEN:115709434057 MS 2021.146 (Dao Thi Thanh Ha)
06-06-2021 16:38:26 100,000 CT DEN:115709434514 MS 2021.147 (gia dinh ong Loc)
06-06-2021 19:27:35 1,000,000 CT DEN:115712863363 ung ho ms 2021.vacxincovid FT21158163244798
06-06-2021 19:33:58 100,000 Ung ho MS 2021.147  gia dinh ong Loc
06-06-2021 20:03:46 50,000 ms 2021.147 ( gia dinh ong loc )
07-06-2021 00:52:32 300,000 CT DEN:115817079745 MBVCB.1179594358.079745.MS 2021.143.CT tu 1019281436 LE TRAN HOANG MY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam; thoi gian GD:07/06/2021 00:36:44
07-06-2021 02:59:26 10,000 Ung ho MS2021.147 (gia dinh ong Loc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-06-2021 03:54:46 200,000 phuong minh ung ho 3 be
07-06-2021 08:45:59 250,000 SDT 0853004427 giup do MS 2021148 Pham Dieu Huyen
07-06-2021 08:59:21 100,000 So GD goc: 10002716 MBVCB.1176025034.ung ho MS 2021.143 (be Vu Manh Thien) .CT tu 0371000397738 toi 114000161718 Bao Vietnamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-06-2021 09:43:47 300,000 CT DEN:115809229822 ung ho MS 2021.148
07-06-2021 11:25:45 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
07-06-2021 11:26:28 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
07-06-2021 11:45:30 500,000 Ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen)
07-06-2021 11:51:40 3,000,000 CT DEN:115804318361 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.148 Pham Dieu Huyen FT21158966814265
07-06-2021 12:11:58 1,000,000 CT DEN:115805086370 MBVCB.1180327783.086370.Ung ho MS 2021.143.CT tu 0281000239788 NGUYEN THI KIM AN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-06-2021 13:05:04 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.145 (Nguyen Le Diem Quynh)
07-06-2021 13:15:16 500,000 CT DEN:070133553477 ung ho MS 2021148 Pham Dieu Huyen
07-06-2021 13:45:07 50,000 LPT ung ho MS 2021148 Pham Dieu Huyen
07-06-2021 15:21:39 150,000 CT DEN:115808768521 STA ungho ms2021.148 (Pham Dieu Huyen)
07-06-2021 17:58:30 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.148 (Pham Dieu Huyen)
07-06-2021 18:00:15 200,000 THAI KIM HOANG Chuyen tien quy Vaccin phong chong Covid
07-06-2021 19:10:51 200,000 LE VUONG Chuyen tien ung ho quy vac xin chong covid 19
07-06-2021 19:15:46 50,000 ms 2021.148 ( pham dieu hien )
07-06-2021 20:31:59 500,000 NGUYEN DINH VAN chuyen tien  quy covid19
07-06-2021 22:59:20 40,000 CT DEN:115815559450 MS 2021.148 UNG HO BE DIEU HUYEN. CHUC CON MAU KHOE
08-06-2021 05:55:32 1,000,000 TRAN THI KIM chuyen tien MS 2021149 anh Le van Phuong
08-06-2021 06:30:02 500,000 MS 2021.149 (anh Tran Van Phuong)
08-06-2021 06:44:02 200,000 CT DEN:115923753631 Do Truong ung ho be vu manh thien MS 2021.143
08-06-2021 07:19:22 500,000 ung ho MS2021.144 (ba chi em mo coi)
08-06-2021 07:32:53 100,000 CT DEN:115907070381 giup anh Tran Van Phuong
08-06-2021 07:49:30 300,000 CT DEN:115900123140 Ung ho MS 2021.149 ( Anh Tran Van Phuong)
08-06-2021 07:53:00 110,000 CT DEN:115900775663 Chuyen tien ung ho anh Tran Van Phuong
08-06-2021 08:36:56 3,000,000 CT DEN:115901077613 Ong Tu Van cuu giup ms 2021.149 Tran Van Phuong FT21159989966908
08-06-2021 08:42:27 300,000 CAO THANH HA Chuyen tien ung ho MS 2021.148 ( pham dieu huyen)  dieu tri benh
08-06-2021 09:00:22 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho quy vac xin phong chong covid 19
08-06-2021 09:13:54 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.146 ( Dao Thi Thanh Ha)
08-06-2021 09:18:15 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.149 ( anh Tran Van Phuong )
08-06-2021 09:25:53 500,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2021.144 ( ba chi em mo coi )
08-06-2021 10:57:07 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.149
08-06-2021 11:05:24 200,000 CT DEN:115991358525 Ung ho MS 2021 149 anh Tran Van Phuong
08-06-2021 11:25:39 100,000 CT DEN:115911390184 MS 2021 149
08-06-2021 11:28:41 100,000 CT DEN:115911394628 MS 2021 148
08-06-2021 11:38:13 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
08-06-2021 11:53:08 1,000,000 UNG HO MS 2021.149 (ANH TRAN VAN PHUONG)
08-06-2021 12:26:06 50,000 ms 2021.149 ( anh tran van phuong )
08-06-2021 13:35:24 50,000 LPT ung ho MS 2021149 anh Tran Van Phuong
08-06-2021 14:22:56 300,000 ung ho ms 2021.148( pham dieu huyen)
08-06-2021 14:36:09 50,000 CT DEN:115907169570 IBFT Ms 2021.064 gd chi phuong
08-06-2021 16:19:48 200,000 CT DEN:115909549771 Chan thanh cam on cac Anh Chi da tim gd cho Em Thang em xin gop chut long thanh FT21159062040526
08-06-2021 18:09:35 300,000 LA THI TUYET THANH chuyen tien be VU MANH THIEN ( MS 2021. 143)
08-06-2021 18:19:25 200,000 tran van phuong 149, tai BankPlus REQID 210608217265786
08-06-2021 19:03:37 500,000 CT DEN:115919679118 GIUP BN 2021_ 149-080621-19:06:53 679118
08-06-2021 20:28:37 100,000 Ung ho MS 2021.141 anh em Giang va Son
09-06-2021 00:45:05 20,000 Ung ho MS2021.149 (anh Tran Van Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:09/06/2021 00:21:30
09-06-2021 08:51:12 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
09-06-2021 08:53:13 100,000 LPT ung ho MS 2021150 gia dinh anh Lai
09-06-2021 09:40:21 400,000 CT DEN:116002052524 Ms 2021.146 dao thi thanh ha FT21160006260560
09-06-2021 09:40:52 400,000 CT DEN:116002053083 Ms 2021.145 nguyen le diem quynh FT21160861027946
09-06-2021 09:41:22 400,000 CT DEN:116002053611 Ms 2021.144 ba chi em mo coi FT21160803704138
09-06-2021 10:12:29 1,000,000 CT DEN:116003874583 Chu tich TD CEO Doan Van Binh ung ho MS 2021.094 Be Pham Ngoc Thien Kim
09-06-2021 10:30:47 1,000,000 CT DEN:116003893629 Chu tich TD CEO Doan Van Binh ung ho MS 2021.034 be Bao Vy
09-06-2021 10:36:20 1,000,000 CT DEN:116003900683 Chu tich TD CEO Doan Van Binh ung ho MS 2021.033 em Ngoc Tu
09-06-2021 13:44:07 250,000 SDT 0853004427 giup do MS 2021150 gia dinh anh Lai
09-06-2021 17:09:51 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.150
09-06-2021 18:38:50 500,000 ung ho MS 2021.150 gia dinh anh Lai
09-06-2021 18:53:52 300,000 ung ho MS 2021.140 Pham Minh Nhat
09-06-2021 18:57:23 200,000 ung ho MS 2021.142 Bui Ngoc Diem My
09-06-2021 20:21:35 150,000 CT DEN:116113131232 STA ungho ms2021.150 (gia dinh anh Lai)
09-06-2021 21:46:34 50,000 ms 2021.150 ( gia dinh anh lai )
10-06-2021 02:43:12 30,000 Ung ho MS2021.150 (gia dinh anh Lai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/06/2021 00:44:03
10-06-2021 06:44:07 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2021.151; be Nguyen Van Kha
10-06-2021 08:51:16 200,000 CT DEN:116108949908 QUY NHAN AI, MS 4132, DINH THI LAN, BINH THUAN-100621-08:51:22 949908
10-06-2021 09:50:05 500,000 So GD goc: 995221061052583 995221061052583 MS 2021.151 be Nguyen Van Kha
10-06-2021 09:53:05 200,000 So GD goc: 995221061052673 995221061052673 MS 2021.149 anh Tran Van Phuong
10-06-2021 10:05:14 1,000,000 ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
10-06-2021 10:10:37 200,000 CT DEN:116103057516 Ung ho MS 2021.151 FT21161991291202
10-06-2021 10:34:45 50,000 LPT ung ho MS 2021151  Be Nguyen Van Kha
10-06-2021 10:35:48 100,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.151 be nguyen van kha
10-06-2021 10:36:47 110,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms 2021.150 gia dinh a lai
10-06-2021 10:42:09 100,000 CT DEN:116110189509 Ung ho ms 2021.151 (be nguyen van kha)
10-06-2021 11:16:31 5,000,000 ong Tu Van ung ho ms 2021.151 be Nguyen Van Kha
10-06-2021 11:51:35 200,000 Ung ho MS 2021.151 (be Nguyen Van Kha)
10-06-2021 13:55:08 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
10-06-2021 14:06:16 500,000 Tom C tang MS 2021.151 be Nguyen Van kha
10-06-2021 14:06:56 500,000 Tom C tang MS 2021.150 gia dinh anh Lai
10-06-2021 14:09:09 500,000 Tom C tang MS 2021.149 anh Tran van phuong
10-06-2021 14:10:14 500,000 Tom C tang MS 2021.147 gd anh Loc
10-06-2021 14:10:53 500,000 Tom C tang MS 2021.146 Dao Thi Thanh Ha
10-06-2021 14:39:46 200,000 NGUYEN THI TOAN chuyen tien ung ho quy vac xin phong chong covid 19
10-06-2021 14:45:01 20,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.151
10-06-2021 15:12:52 300,000 Ung ho MS 2021.151 ( Be Nguyen Van Kha)
10-06-2021 21:42:09 100,000 CT DEN:116214799032 STA ungho ms2021.151 (be Nguyen Van Kha)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
7/6/2021 Anh Hưng + Trực      1,500,000 2021.139,142,148

Ban Bạn đọc

Gia đình anh Quách Thích ở Hòa Bình được ủng hộ hơn 50 triệu đồng

Gia đình anh Quách Thích ở Hòa Bình được ủng hộ hơn 50 triệu đồng

Sau khi hoàn cảnh gia đình anh Quách Thích (Hòa Bình) được báo VietNamNet chia sẻ, nhiều tấm lòng hảo tâm đã động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.

tin nổi bật

Con trai 8 tuổi bị ung thư hạch, cha nghỉ việc chẳng lo đủ tiền chữa bệnh

Con trai phát hiện mắc bệnh ung thư hạch khi mới 8 tuổi, thế nhưng anh Tú đã hoàn toàn hết khả năng lo liệu, bởi chính cha mẹ anh cũng đang mắc phải căn bệnh nan y.

Tiếp tục trao 15 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ bà Trần Thị Tích Nghĩa

Mới đây, con trai của bà Trần Thị Tích Nghĩa đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận số tiền do bạn đọc ủng hộ cho mẹ của mình. Trước đó, kể kịp thời đóng viện phí cho bà, Báo VietNamNet đã chuyển đợt 1 hơn 27 triệu đồng vào tạm ứng viện phí.

Bé trai 1 tuổi cần được ghép gan cứu nguy tính mạng

Nỗi đau mất con gái chưa kịp nguôi ngoai, anh Tùng lại càng khổ sở khi chứng kiến con trai bệnh tật rơi vào nguy kịch.

Ông Mông Văn Long đã bình phục và xuất viện, xin ngừng nhận ủng hộ

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc VietNamNet, ông Mông Văn Long đã khỏe và khôi phục trí nhớ. Không có người thân lẫn nhà cửa, ông đã được chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội.

Nghệ An: Cha mẹ bị lũ cuốn trôi, con thơ gào khóc đến xé lòng

Có 3 đứa trẻ ở Nghệ An, năm nay mới học lớp 1, lớp 2 và lớp 6 chưa kịp trưởng thành thì đột ngột mất bố mẹ trong cơn mưa tầm tã. Người thân khẩn cầu xin giúp đỡ cho các cháu được ăn học nên người.

Con trai bất ngờ viêm não, cha phụ hồ lao đao tìm kiếm sự giúp đỡ

Học xong lớp 10, về nhà nghỉ hè thì gia đình phát hiện Thuận có biểu hiện lạ, thường xuyên đau đầu và sốt cao. Đưa con đến bệnh viện, anh Khánh ngã khuỵu khi hay tin con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Trao gần 12 triệu đồng cho người phụ nữ tật nguyền đam mê hội hoạ

Mặc dù tàn tật, chân tay co quắp, di chuyển khó khăn nhưng chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) vẫn lạc quan, chăm chỉ lao động để sáng tạo những tác phẩm hội họa đẹp mắt, hấp dẫn.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 9/2022

Trong 10 ngày đầu tháng 9/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 341.079.930 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Mẹ đi bước nữa, ba anh em nghèo khổ mồ côi cha khát khao được đi học

Nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng, từ nhỏ 3 anh em Phúc đã nương nhờ vào ông bà nội. Cách đây 2 năm, do không có tiền, Phúc suýt bỏ lỡ cơ hội đến giảng đường. Năm nay, Na cũng vào Đại học nhưng chưa có tiền học phí.

Trao hơn 27 triệu đồng đến bé Trịnh San San bị ung thư xương

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Trịnh San San (11 tuổi) ở xóm 4, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé có thêm động lực chữa bệnh.

“Sự hỗ trợ của cộng đồng là 1 trong những yếu tố để ca ghép tạng thành công”

Đó là chia sẻ của Giáo sư - Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A, trong vai trò là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi đã thực hiện thành công hàng chục ca ghép tạng cho bệnh nhi.

Mẹ già 86 tuổi còng lưng chăm hai đứa con điên dại, liệt giường

Ở tuổi 86, bà Xuân chưa có ngày nào được vui vẻ, bởi hai đứa con đều mắc bệnh điên, co giật, nằm một chỗ. Trong căn nhà chật hẹp, bà buồn bã, rơi nước mắt trước tiếng gào rú đến thê lương của các con.

Trao hơn 38 triệu đến gia đình chị Lê Thị Thường ở Hà Nam

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của gia đình chị Lê Thị Thường (Hà Nam), bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 38.581.503 đồng.

Nỗi lo lắng của nam sinh mồ côi đỗ trường ĐH Bách khoa

Nhận giấy báo trúng tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, em Vũ Quang Đăng, trú tiểu khu 2, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) lo lắng không biết có thể đến giảng đường được không khi chi phí học tập quá cao.

Bé Đặng Thị Thúy được ủng hộ gần 47 triệu đồng

Trên đường đi hái sim về bán, mẹ con chị Thương bất ngờ gặp tai nạn. Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng người mẹ, còn con gái phải nhập viện cấp cứu. Bạn đọc VietNamNet vừa ủng hộ số tiền gần 47 triệu đồng.