Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 3/2022

Trong 10 giữa tháng 3/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 565.434.772 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/03/2022 1,000,000.00 805654.110322.203515.Gia dinh ba Lan Khue ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen)
11/03/2022 1,000,000.00 805234.110322.203241.Gia dinh Thay KIEN NGOC ung ho MS 2022.048 ( Be My Duyen)
11/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1818059481.ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,000,000.00 517231.110322.180213.Ung ho ms 2022.057 nguyen huu truyen FT22070202387426
11/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1817318413.NGUYEN VAN HA ung ho MS 2022.057( chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0801000196680 NGUYEN VAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,000,000.00 SHGD:10017471.DD:220311.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.057 (CHAU NGUYEN HUU TRUYEN)
11/03/2022 1,000,000.00 859397.110322.102323.Chuyen tien Ms 2022057 nguyen huu tuyen
11/03/2022 1,000,000.00 861988.110322.101915.chuyen tang MS 2022057 chau nguyen huu truyen
11/03/2022 1,000,000.00 581755.110322.063829.Ung ho MS 2022.056
11/03/2022 1,000,000.00 581646.110322.063700.Ung ho MS 2022.055
11/03/2022 1,000.00 IBVCB.1816871707.asdf.CT tu 9898600143 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,000.00 IBVCB.1816623526.aa.CT tu 0721000577667 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,000.00 IBVCB.1816507611.asdf.CT tu 1026335378 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,000.00 IBVCB.1816429717.dsg.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 1,000.00 IBVCB.1816176355.asdf.CT tu 1026276593 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,000.00 IBVCB.1816005240.asdf.CT tu 1012937586 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 1,500,000.00 740462.110322.093752.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 100,000.00 695842.110322.215642.2022.054(le van duc)
11/03/2022 100,000.00 MBVCB.1818431178.Ung ho ma so MS 2022.054 anh Duc.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 100,000.00 MBVCB.1818422295.Ung ho MS 2022.052 chi Hoan.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 100,000.00 MBVCB.1818411425.Ung ho MS 2022.053 mong e Thuc som binh an.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 100,000.00 654561.110322.203506.MS 2022 053
11/03/2022 100,000.00 434274.110322.203316.Ung ho MS 2022.047 anh Phong FT22071661507304
11/03/2022 100,000.00 MBVCB.1818228315.MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0301000372541 NGUYEN NGOC VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 100,000.00 576090.110322.174018.Ung ho MS 2022 057 chau NGUYEN HUU TRUYEN
11/03/2022 100,000.00 698266.110322.170348.Ms 2022.057 ( chau Nguyen huu truyen - nam dan nghe an)
11/03/2022 100,000.00 369081.110322.155249.VU DUC VAN chuyen khoan ung ho ma so 2022 057 chau nguyen huu tuyen
11/03/2022 100,000.00 462045.110322.150237.Ung ho MS 2022 057
11/03/2022 100,000.00 006102.110322.133248.Ung ho MS2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 100,000.00 652788.110322.124732.VCB;0011002643148;PHAM HUY QUYEN chuyen khoan
11/03/2022 100,000.00 154850.110322.121707.Ung ho MS 2222.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen FT22070466167441
11/03/2022 100,000.00 023320.110322.120337.CK nhanh - Nguyen Trung Hieu ung ho MS 2022 057 be Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 100,000.00 020405.110322.111618.CK nhanh - Ung ho MS 2022 055 be Truong Phu Thien
11/03/2022 100,000.00 637807.110322.110311.Ung ho MS 2022057
11/03/2022 100,000.00 363239.110322.102936.MoMoT0963631565T21809300862T970436TUNG HO MS 2022 056 ANH NGUYEN NGOC NGUYEN
11/03/2022 100,000.00 542982.110322.094429.T ung ho chau Nguyen Huu Truyen MS 2022.057
11/03/2022 100,000.00 177534.110322.090653.ung ho MS 2022.507( chau Nguyen Huu Truyen)
11/03/2022 100,000.00 816294.110322.085858.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.054 (LE VAN DUC)-110322-08:58:42 816294
11/03/2022 100,000.00 812043.110322.084631.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.055 (TRUONG PHU THIEN)-110322-08:46:07 812043
11/03/2022 100,000.00 MBVCB.1815835892.ung ho MS2022.057(chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0831000040411 DUONG THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 100,000.00 809090.110322.083719. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.057 (NGUYEN HUU TRUYEN)-110322-08:37:02 809090
11/03/2022 100,000.00 611389.110322.082718.Ung ho NCHCCCL . quynh
11/03/2022 100,000.00 MBVCB.1815792209.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 100,000.00 269552.110322.050300.Ung ho NCHCCCL Le Hong Nhung 0968531293
11/03/2022 150,000.00 700022.110322.225146.Ms 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 150,000.00 436968.110322.203836.Ung ho MS 2022.050 con trai anh Chu mong chau duoc binh an FT22071007582238
11/03/2022 150,000.00 732774.110322.172651.ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 150,000.00 MBVCB.1816128473.MS 2022.057( chau -Nguyen Huu Tuyen).CT tu 0451000280557 VU QUOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 175,000.00 ATM_FTF.10800347.013763.20220311.133243.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:T1-18T2-KDTM TRUNG HOA HANOI VN
11/03/2022 179,882.00 094086.110322.103145.Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Tuyen FT22070274000461
11/03/2022 2,000,000.00 194198.110322.124417.Ung ho MS 2022.057 FT22070468540504
11/03/2022 2,500.00 433912.110322.145402.ung ho MS 2022 057
11/03/2022 2,500.00 431923.110322.145324.ung ho MS 2022 056
11/03/2022 2,500.00 429338.110322.145240.ung ho MS 2022 055
11/03/2022 2,500.00 425484.110322.145127.ung ho MS 2022 055
11/03/2022 20,000.00 SHGD:10009486.DD:220311.BO:DANG THI NHUNG.Remark:Ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/03/2022 20,000.00 MBVCB.1815979769.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.057 chau nguyen huu truyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 20,000.00 MBVCB.1815895624.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.057( Chau Nguyen Huu Truyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 777785.110322.211457.Chuyen tien ung ho e Nguyen huu Truyen ms2022057
11/03/2022 200,000.00 149602.110322.204841.IBFT ung ho MS 2022.046
11/03/2022 200,000.00 433148.110322.203110.Ck Ung ho MS 2022.046 chuc e Bao Nguyen som khoe manh FT22071559454058
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1818330135.Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1818231470.UH MS 2022.057 Nguyen Huu Truyen.CT tu 0301005629999 VU THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 220311047221466:VIETTEL 400300 LIENNH 220311 220311047221466 NULL 2022057
11/03/2022 200,000.00 209968.110322.170959.Ung ho MS 2022.056 ( anh nguyen ngoc nguyen)
11/03/2022 200,000.00 207391.110322.170819.Ung ho MS 2022.057 (chau nguyen huu truyen)
11/03/2022 200,000.00 749598.110322.165558.ung ho chau Nguyen Huu Truyen, MS 2022.057
11/03/2022 200,000.00 477738.110322.162911.Ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1817491061.Ung ho NCHCCCL+DANG VAN TAM+0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 655660.110322.161323.ung ho ms 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 200,000.00 364422.110322.154621.Ung ho MS 2022.057 FT22070930281276
11/03/2022 200,000.00 343762.110322.152817.Ung ho MS 2022.057 Chau Nguyen Huu Truyen FT22070392784835
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1817202380.Ung ho MS 2022.057.CT tu 0601000542623 NGUYEN MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 255976.110322.140221.Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen FT22070861768296
11/03/2022 200,000.00 922699.110322.135406.IBFT Ung ho MS 2022.056
11/03/2022 200,000.00 922012.110322.135230.IBFT Ung ho MS 2022.057
11/03/2022 200,000.00 706203.110322.134137.giup ms 2022.041 huynh thi ngoc thuyen
11/03/2022 200,000.00 951005.110322.120028.Ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Tuyen
11/03/2022 200,000.00 397301.110322.114720.ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 200,000.00 882688.110322.103129.Ung ho MS 2022.057
11/03/2022 200,000.00 879106.110322.103005.Ung ho MS 2022.057
11/03/2022 200,000.00 566474.110322.100902.MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 200,000.00 043155.110322.095829.Ung ho chau Nguyen Huu Tuyen MS 2022057
11/03/2022 200,000.00 476769.110322.094232.Ung ho chau Truyen MS 2022 057
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1816045894.MS 2022.057 ( chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0121002262455 NGUYEN DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1816043147.ma so 2022 057.CT tu 0041000268916 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 200,000.00 831009.110322.093930.UNG HO MD : 2022.057( CHAU NGUYEN HUU TRUYEN)-110322-09:39:29 831009
11/03/2022 200,000.00 319280.110322.090519.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2202057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL BanhDV 0908452041
11/03/2022 200,000.00 969717.110322.064942.ung ho MS 2022.055
11/03/2022 200,000.00 968218.110322.064525.ung ho MS 2022.056
11/03/2022 200,000.00 965977.110322.064117.ung ho MS 2022.037
11/03/2022 200,000.00 MBVCB.1815480345.MS 2022.055 ( Be Truong Phu Thien).CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 200,000.00 889881.110322.002752.Ung ho MS 2022.050 anh Trang Su Chu FT22070671080300
11/03/2022 250,000.00 646425.110322.084705.Ung ho MS 2022.057
11/03/2022 250,000.00 MBVCB.1815822924.Ung ho ma so 2022.057( chau Nguyen Huu Truyen) Nam Thuong, Nam Dan, Nghe An.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 3,000,000.00 977512.110322.085300.Ung ho MS 2022.057 Chau Nguyen Huu Truyen FT22070304438431
11/03/2022 3,500,000.00 711431.110322.140328.Ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
11/03/2022 30,000.00 MBVCB.1815935836.ms 2022 057 Ng H Truyen.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 300,000.00 700145.110322.213617.MS 2022.056 - Nguyen Ngoc Nguyen FT22071394580640
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1818402500.Ung ho MS 2022.051 mong hai anh em Loc som binh a.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1818263331.ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0031000095847 NGUYEN THANH BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 597680.110322.192914.ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1818031594.ung ho ms 2022.057(chau Nguyen Huu Truyen)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 185053.110322.180937.Ung ho MS 2022057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1817543711.MS 2022057.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 300,000.00 692282.110322.160826.Ung ho be Phu Thien Ms 2022 055
11/03/2022 300,000.00 569973.110322.124934.ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1816753844.NGUYEN DUC HUNG ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0611001929505 NGUYEN DUC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1816579418.MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0011003712425 PHAN TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1816298382.Ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0591000336384 DANG THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 620692.110322.103059.ung ho MS 2022.057( chau nguyen huu tuyen)
11/03/2022 300,000.00 051438.110322.101353.DO TRUNG KIEN UNG HO CHAU TRUYEN MS2022.057 FT22070056725425
11/03/2022 300,000.00 MBVCB.1816012649.Ck ung ho chi Nguyen Thi Giang; MS: 2022.037.CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 300,000.00 292150.110322.081729.ung ho em pham dinh thuc ma so 2022053
11/03/2022 300,000.00 Ung ho NCHCCCL FB Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
11/03/2022 5,000.00 MBVCB.1816051319.Tra Xuan Binh giup ms 2022057.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 50,000.00 705756.110322.155145.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 50,000.00 283460.110322.143105.Ung ho ms 2022.057 chau nguyen huu truyen FT22070045047645
11/03/2022 50,000.00 IBVCB.1816790682.Giup ma so 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 50,000.00 913979.110322.120025.ms 2022 057 be nguyen huu truyen
11/03/2022 500,000.00 113839.110322.222934.TRAN HONG HA UNG HO MS 2022.57( CHAU NGUYEN HUU TRUYEN)-110322-22:29:33 113839
11/03/2022 500,000.00 883868.110322.221318.MS 2022.057( nguyen huu truyen)
11/03/2022 500,000.00 809323.110322.215231.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho ms 2022.057 chau nguyen huu truyen
11/03/2022 500,000.00 786189.110322.212000.ung ho NCHCCCL, Tram, 0583654898
11/03/2022 500,000.00 661340.110322.204518.MS 2022.05 -Chau Nguyen Huu Truyen, xom Hong Son, xa Nam Thuong Cu, huyen Nam Dan, tinh Nghe An FT22071644403690
11/03/2022 500,000.00 IBVCB.1818399335.MS 2022.057.CT tu 0301000312186 TRAN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 430569.110322.202614.Ung ho MS 2022.057, chau Nguyen Huu Truyen, tinh Nghe An. FT22071005728865
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1818291149.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 499146.110322.200730.Ms 20222057 chau nguyen huu truyen
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1818077823.ung ho MS 2022.051 (Em Nguyen Trang Trung Loc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1818070443.ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1818065658.ung ho MS 2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 521354.110322.180640.Nguyen Tuan Kiet giup do ma so 2022.057 Nguyen Huu Truyen FT22070135163440
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1817783305.ms 2022 057 uh Nguyen Huu Truyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 500,000.00 473902.110322.165127.MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 500,000.00 NGUYEN CONG CHI NT UNG HO NCHCCCL SO DIEN THOAI 0913859445
11/03/2022 500,000.00 163512.110322.123326.Ung ho MS 2022.057 CHAU NGUYEN HUU TRUYEN FT22070695727992
11/03/2022 500,000.00 768328.110322.114910.HOANG VAN THUAN ck ung ho ms 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
11/03/2022 500,000.00 SHGD:10017170.DD:220311.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh ung ho chau Nguyen Huu Truyen, Nam Thuong cu, Nam Dan, Nghe An. MS 2022.057
11/03/2022 500,000.00 832995.110322.111032.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 057
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1816049249.MS 2022.057 (chu Nguyen Huu Truyen).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 288440.110322.093808.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022057
11/03/2022 500,000.00 MBVCB.1816023940.Ck ung ho chau Nguyen Huu Truyen; MS 2022.057.CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/03/2022 500,000.00 654685.110322.085201.Ung ho MS 2022.057
11/03/2022 500,000.00 648755.110322.085009.ung ho MS 2022.057
11/03/2022 500,000.00 IBVCB.1815699244.MS 2022 054 anh LE VAN DUC tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/03/2022 500,000.00 973556.110322.065650.ung ho MS 2022.051
11/03/2022 80,000.00 810052.110322.084022. GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.056 (NGUYEN NGOC NGUYEN)-110322-08:40:00 810052
12/03/2022 1,000,000.00 561467.120322.102525.UH MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 1,000,000.00 670418.120322.090125.NCHCCCL PhamThiLe 6593799774
12/03/2022 1,000,000.00 637504.120322.045453.Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen. Nghe An
12/03/2022 10,000,000.00 610522.120322.081451.Ong Tu Van giup do gia dinh em Truyen MS 2022.057
12/03/2022 100,000.00 415451.120322.204021.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.056 gd anh Nguyen Ngoc Nguyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22073661912385
12/03/2022 100,000.00 495421.120322.173858.Ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 100,000.00 114657.120322.151345.MS 2022 058 Ba Pham Thi Hoa
12/03/2022 100,000.00 296921.120322.144709.UNG HO MS 2022.057 CHAU NGUYEN HUU TRUYEN-120322-14:47:08 296921
12/03/2022 100,000.00 857210.120322.130909.Ung ho MS2022 058 Pham Thi Hoa
12/03/2022 100,000.00 MBVCB.1819848508.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.058 (Ba Pham Thi Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 100,000.00 145204.120322.122948.ung ho ms 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen FT22071139840494
12/03/2022 100,000.00 143963.120322.122712.ung ho ms 2022.058 ba Pham Thi Hoa FT22071195886192
12/03/2022 100,000.00 556171.120322.102342.MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 100,000.00 254363.120322.083020.HA MANH CUONG chuyen khoan ung ho Ms 2022 054 anh Le Van Duc
12/03/2022 100,000.00 217833.120322.082242.Ung ho Ms 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 100,000.00 715195.120322.004540.Ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 100,000.00 902515.110322.232911.Chuyen tien ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 145,000.00 482435.120322.223640.MS 2022.058 - Ba Pham Thi Hoa FT22073248067063
12/03/2022 150,000.00 MBVCB.1821150283.MS.2022.056.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 2,500.00 978470.120322.125237.ung ho MS 2022 058
12/03/2022 20,000.00 700842.120322.212949.ung ho NCHCCCL
12/03/2022 20,000.00 MBVCB.1821180859.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.058(ba Pham Thi Hoa).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 20,000.00 MBVCB.1819577555.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2022.058 co pham thi hoa.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 20,000.00 MBVCB.1819124138.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.058( Ba Pham Thi Hoa ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 200,000.00 MBVCB.1821166840.MS 2022.057( chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 200,000.00 MBVCB.1821148763.Ta Bao Nguyen ung ho MS 2022-057 ( Chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0011002526510 TA VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 200,000.00 MBVCB.1820505398.Nhaahn ung ho ms 2022.057.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 200,000.00 456112.120322.141400.Ngoc Xuyen ung ho ms 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
12/03/2022 200,000.00 933461.120322.110042.Ung ho Ms 2022.056 FT22071690520508
12/03/2022 200,000.00 871679.120322.105755.ms 2022.057
12/03/2022 200,000.00 201779.120322.101255.MS 2022.057 (CHAU NGUYEN HUU TRUYEN)-120322-10:12:55 201779
12/03/2022 200,000.00 541230.120322.072948.LUONG GIA TINH chuyen tien
12/03/2022 200,000.00 714901.120322.004125.Ung ho MS 2022 056 anh Nguyen Ngoc Nguyen
12/03/2022 25,000.00 789437.120322.225209.MS 2022.058. hunghoaiduc
12/03/2022 3,000,000.00 MBVCB.1818882724.LA KIM THANH chuyen tien ung ho cho Nguyen ngoc nguyen MS 2022.056?.CT tu 0421000448402 LA KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 300,000.00 985744.120322.184230.ung ho ms 2022 051 em nguyen trang trung loc
12/03/2022 300,000.00 MBVCB.1819453178.Ung ho NCHCCCL + Thay Trinh + 0869135950..CT tu 1022923219 TRAN DUC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 300,000.00 744506.120322.094619.Chuyen tien ung ho MS 2022.058 Ba Pham Thi Hoa
12/03/2022 350,000.00 MBVCB.1819860767.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.057(Chau NGUYEN HUU TRUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 400,000.00 MBVCB.1819603607.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.058( ba Pham Thi Hoa) Tung Anh, Duc Tho, Ha Tinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 5,000.00 MBVCB.1819495097.Tra Xuan Binh giup ms 2022058.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/03/2022 50,000.00 679841.120322.205430.Gd linhan ung ho ms 2022.058 ba pham thi hoa
12/03/2022 50,000.00 026218.120322.193642.Ung ho MS 2022057 chau Nguyen Huu Truyen
12/03/2022 50,000.00 247965.120322.160536.Ung ho NCHCCCL Lan Huong Ninh Binh FT22071043551292
12/03/2022 50,000.00 122656.120322.150212.Ung ho MS 2022058 ba Pham Thi Hoa FT22071911092010
12/03/2022 50,000.00 518035.120322.120518.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022058 ba Pham Thi Hoa
12/03/2022 50,000.00 IBVCB.1819727330.Giup ma so 2023.058 ba Pham Thi Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/03/2022 50,000.00 129813.120322.114355.Ung ho chau nguyen huu truyen, ma so 2022.057
12/03/2022 50,000.00 002853.120322.113301.T ung ho ba Pham Thi Hoa MS 2022.058
12/03/2022 50,000.00 489345.120322.100135.Ms2022 057
12/03/2022 50,000.00 654395.120322.084946.nbnam ung ho ms 2022.057 chau nguyen huu truyen
12/03/2022 50,000.00 652718.120322.084852.nbnam ung ho ms 2022.058 ba pham thi hoa
12/03/2022 500,000.00 MBVCB.1820528755.ms 2022 058 uh Pham Thi Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/03/2022 500,000.00 MBVCB.1819837723.Lieu Thi ung ho MS2022.055(Be TRUONG PHU THIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/03/2022 500,000.00 878472.120322.100336.Ung ho MS 2022.057 Nguyen Huu Truyen FT22071322153857
12/03/2022 500,000.00 792165.120322.080709.MS 2022.057 chau NGUYEN HUU TRUYEN FT22071896203391
12/03/2022 500,000.00 MBVCB.1818731414.ung ho MS 2022056 anh Nguyen Ngoc Nguyen.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 1,000,000.00 723746.130322.062145.ung ho MS 2022.057(chau Nguyen Huu Truyen)
13/03/2022 1,000.00 IBVCB.1821837971.sg.CT tu 9707853397 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823914119.UNG HO MS 2022 054 ANH DUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823888282.UNG HO MS 2022 058 BA HOA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823887026.UNG HO MS 2022 059 CHI HUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823885872.UNG HO MS 2022 057 CHAU TRUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823884107.UNG HO MS 2022 056 ANH NGUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823881672.UNG HO MS 2022 052 CHI HOAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823880707.UNG HO MS 2022 024 ANH DUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 IBVCB.1823878664.UNG HO MS 2022 055 BE THIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 10,000.00 MBVCB.1823129596.m.CT tu 9879577109 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 100,000.00 393895.130322.205545.Ung ho MS 2022 059 gia dinh chi Huong
13/03/2022 100,000.00 426311.130322.180629.TRAN VAN NGU chuyen khoan MS 2022 059 gia dinh chi huong
13/03/2022 100,000.00 MBVCB.1823241011.Ung ho NCHCCCL Vu xuan Khoa 0933081528.CT tu 0071000902398 VU XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 100,000.00 MBVCB.1823163346.MS 2022.059 ( Gia dinh chi Huong).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 100,000.00 496149.130322.170524.MS 2022.057 NGUYEN HUU TRUYEN
13/03/2022 100,000.00 885511.130322.163026.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.059 gd chi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22073435141007
13/03/2022 100,000.00 715143.130322.161804.MS2022.057(Nguyen huu Truyen )
13/03/2022 100,000.00 715115.130322.161532.MS2022.056(Nguyen ngoc Nguyen )
13/03/2022 100,000.00 093556.130322.143717.Ung ho MS2022 059 gd chi Huong
13/03/2022 100,000.00 MBVCB.1822567062.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 100,000.00 645864.130322.121450.ung ho MS 2022.055 be truong phu thien
13/03/2022 150,000.00 427073.130322.225007.Ms 2022 058 ba Pham Thi Hoa
13/03/2022 150,000.00 832130.130322.151944.Gia dinh Dao Thanh cong ck ung ho MS2022.048 be My Duyen FT22073073001688
13/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1822533385.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2022.059( gia dinh chi Huong).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 2,000,000.00 IBVCB.1821642764.Ms 2022058 ( ba Pham thi hoa) .CT tu 0071000785084 TRINH HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 20,000.00 MBVCB.1823684450.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.059( Gia Dinh Chi Huong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 20,000.00 MBVCB.1823659353.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho ma so 4412:Anh Dang Van Thang.CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 20,000.00 MBVCB.1823515478.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.059 gia dinh em huong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 20,000.00 773496.130322.100821.IBFT Ung ho NCHCCCL
13/03/2022 200,000.00 MBVCB.1823842029.MS 2022.059 ( gd c Huong).CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 200,000.00 237469.130322.215239.ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
13/03/2022 200,000.00 IBVCB.1823422642.MS 2022 059 gia dinh chi Huong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 200,000.00 MBVCB.1822905811.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.059 ( gia dinh chi HUONG o Nam Dinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 200,000.00 201722.130322.155029.Ung ho NCHCCCL Tran Thuy Linh 0342527655 FT22073800005290
13/03/2022 200,000.00 289678.130322.144018.ung ho MS 2022.052 (chi Quang Thi Hoan)
13/03/2022 200,000.00 288835.130322.143928.ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc)
13/03/2022 200,000.00 MBVCB.1822703883.Ung ho MS 2022 055 be Truong Phu Thien.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 200,000.00 287331.130322.143743.ung ho MS 2022.055 ( be Truong Phu Thien)
13/03/2022 200,000.00 285196.130322.143521.ung ho MS 2022.056 ( anh Nguyen Ngoc Nguyen)
13/03/2022 200,000.00 284102.130322.143407.ung ho MS 2022.057 ( chau Nguyen Huu Truyen)
13/03/2022 200,000.00 282815.130322.143250.ung ho MS 2022.058 ( BA PHAM THI HOA)
13/03/2022 200,000.00 281553.130322.143129.ung ho MS 2022.059 ( gia dinh chi Huong)
13/03/2022 200,000.00 100146.130322.114450.Ung ho MS 2022.055 Be Truong Phu Thien FT22073139675811
13/03/2022 200,000.00 097400.130322.113835.Ung ho MS 2022 056 Anh Nguyen Ngoc Nguyen FT22073480823031
13/03/2022 200,000.00 MBVCB.1822176019.Ung ho MS 2022.057 (chau Ng Huu Truyen).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 200,000.00 123020.130322.084016.Truong Duc Tai ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Tuyen
13/03/2022 200,000.00 393218.120322.230953.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 058 ba Pham Thi Hoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13/03/2022 300,000.00 MBVCB.1823878411.UNG HO MS 2022.059 (gia dinh chi Huong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 300,000.00 110931.130322.213154.MS 2022.059 - gia dinh chi Huong FT22073816532281
13/03/2022 300,000.00 028249.130322.170708.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
13/03/2022 300,000.00 182613.130322.163057.ung ho MS 2022 059 gia dinh chi Huong
13/03/2022 300,000.00 MBVCB.1822968290.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.059( gia dinh chi Huong) Xuan Phu, XUAN Truong, Nam Dinh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 300,000.00 914229.130322.140154.VCB;0011002643148;2022 059 gia dinh chi huong
13/03/2022 300,000.00 419305.130322.124659.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 059 gia dinh chi Huong
13/03/2022 300,000.00 MBVCB.1822357916.ung ho ms 2022.058(ba Pham Thi Hoa)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/03/2022 300,000.00 514427.130322.003438.Uh ms 2022 057 FT22073045700627
13/03/2022 5,000,000.00 774456.130322.083334.Ong Tu Van giup do ba Pham Thi Hoa MS 2022.058
13/03/2022 5,000.00 MBVCB.1821809388.Tra Xuan Binh giup ms 2022058.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 50,000.00 IBVCB.1822499477.Giup ma so 2023.059 gia dinh chi Huong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 50,000.00 700313.130322.114644.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343 FT22073139683335
13/03/2022 50,000.00 704284.130322.065604.nbnam ung ho ms 2022.055 be truong phu thien
13/03/2022 50,000.00 703759.130322.065415.nbnam ung ho ms 2022.056 anh nguyen ngoc nguyen
13/03/2022 50,000.00 698718.130322.064516.Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
13/03/2022 500,000.00 166042.130322.140728.MS 2022.59 (ung ho gd c. Huong)
13/03/2022 500,000.00 781019.130322.140034.Giup gia Dinh chi Huong FT22073922380729
13/03/2022 500,000.00 MBVCB.1822568839.ms 2022 059 uh gia dinh chi Huong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/03/2022 500,000.00 685151.130322.124622.MS 2022.053
13/03/2022 500,000.00 629043.130322.120155.MS 2022.058
14/03/2022 1,000,000.00 548998.140322.215243.ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
14/03/2022 1,000,000.00 375088.140322.201522.Ung ho NCHCCCL + Do Van Trang + 0333623689
14/03/2022 1,000,000.00 708483.140322.172828.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 1,000,000.00 ATM_FTF.10600123.128316.20220314.164814.428310V2d05e1000000000832124.FrAcc:0071002574235.ToAcc:0011002643148.GD:240-242 KHA VAN CAN HCM VN
14/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1825361949.MS 2022 060 Be Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1825043928.chuyen tien ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0071002907253 TRAN LINH THUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 1,000,000.00 431270.140322.093438.Ms 2022 060 be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 1,000,000.00 001625.140322.084823.MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1824275761.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2022.060 (vo nguyen ngoc han).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 1,000,000.00 729840.140322.074657.Chuyen tien ung ho MS 2022.059. gia dinh chi huong
14/03/2022 1,000,000.00 789202.140322.031346.Ung ho MS 2022.059 gia dinh chi Huong.Nam Dinh
14/03/2022 10,000,000.00 272253.140322.091304.Ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han FT22073900857103
14/03/2022 100,000.00 970914.140322.213130.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22074463501007
14/03/2022 100,000.00 VCBPAY.1826767070.ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 VCBPAY.1826763886.ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 981531.140322.201056.Ung ho NCHCCCL + Vo Thi Thuy Duong + 0975540145
14/03/2022 100,000.00 445128.140322.195043.Ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong). Nguoi gui: Hien Toan
14/03/2022 100,000.00 999590.140322.164319.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022057 cho chau nguyen huu truyen
14/03/2022 100,000.00 729265.140322.153546.MS 2022.059( gd chi huong)
14/03/2022 100,000.00 729206.140322.153315.MS 2022.058(pham thi hoa )
14/03/2022 100,000.00 559989.140322.152304.T ung ho be Vo Nguyen Ngoc Huan MS 2022.060
14/03/2022 100,000.00 420598.140322.150319.Ung ho MS2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 100,000.00 MBVCB.1825560904.DUONG XUAN DINH chuyen tien ung ho em vo nguyen ngoc han ms 2022.060.CT tu 0081000967647 DUONG XUAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 MBVCB.1825438334.NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho MS 2022060 (NgocHan).CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 242554.140322.140541.ung ho ms 2022 060 be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 100,000.00 984903.140322.123304.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho Ms 2022 060 vo nguyen ngoc han
14/03/2022 100,000.00 MBVCB.1825099465.MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 286628.140322.120638.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2022.060
14/03/2022 100,000.00 069017.140322.102109.VCB;0011002643148;HA THI HIEN cho be Vu Nguyen Ngoc Han MS 2022 060
14/03/2022 100,000.00 925945.140322.095256.MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 100,000.00 146522.140322.094845.ung ho ms 2022.060 ( be vo nguyn ngoc han )
14/03/2022 100,000.00 920008.140322.094508.MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
14/03/2022 100,000.00 MBVCB.1824524689.MS 2022.060.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 MBVCB.1824419617.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 100,000.00 564907.140322.081604.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
14/03/2022 100,000.00 523484.140322.081523.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 056 anh Nguyen Ngoc Nguyen
14/03/2022 100,000.00 710393.140322.000410.MS 2022.053 (EM PHAM DINH THUC)-140322-00:04:10 710393
14/03/2022 100,000.00 710135.140322.000108.MS 2022.049 (GIA DINH CHI CUC)-140322-00:01:08 710135
14/03/2022 100,000.00 709925.130322.235658.UNG HO MS 2022.048 (BE MY DUYEN)-130322-23:56:58 709925
14/03/2022 100,000.00 054868.130322.231805.ung ho MS 2022 056 Anh Nguyen Ngoc Nguyen
14/03/2022 100,000.00 402026.130322.231623.ung ho MS 2022 059 gia dinh chi Huong
14/03/2022 100,000.00 399776.130322.231426.ung ho MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
14/03/2022 130,000.00 962027.140322.211822.MS 2022.059 - gia dinh chi Huong FT22074594685291
14/03/2022 150,000.00 708889.140322.165725.ung ho MS 2022.059 gd chi Huong
14/03/2022 150,000.00 704576.140322.165458.ung ho MS 2022.060
14/03/2022 150,000.00 MBVCB.1825889020.Gia dinh Linh Son ung ho be Vo Nguyen Ngoc Han MS 2022.060 .CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 150,000.00 486124.140322.154446.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022059 cho gia dinh chi huong
14/03/2022 2,000,000.00 SHGD:10011916.DD:220314.BO:PHAM KYLE ANH TUAN.Remark:IBUNG HO MS2022 060 BE VO NGUYEN NGOC HAN
14/03/2022 2,000,000.00 792487.140322.102147.UNG HO MS 2022.060 ( BE VO NGUYEN NGOC HAN )-140322-10:21:47 792487
14/03/2022 2,000,000.00 877464.140322.092519.Chuyen tien ung ho MS 2022.060 be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 20,000.00 MBVCB.1826991208.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.060 be nguyen ngoc han.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 20,000.00 MBVCB.1826856936.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.060( Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 20,000.00 MBVCB.1825328081.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.060( Be Vo Nguyen Ngoc Han ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 758312.140322.215030.ung hoMS 2022060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 200,000.00 623904.140322.210017.MS 2022 060
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1826339957.Ung ho MS 2022.060.CT tu 1016420656 NGUYEN QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 146755.140322.174951.TTTP ung ho Ms2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 200,000.00 238223.140322.173718.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 060 ung ho be Nguyen Vo Ngoc Han
14/03/2022 200,000.00 140813.140322.173540.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 059 gia dinh chi Huong
14/03/2022 200,000.00 031061.140322.173351.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 042 ba Truong Thi Ha
14/03/2022 200,000.00 767659.140322.173124.Ung ho MS 2022 060 be VO NGUYEN NGOC HAN
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1825942668.MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0071002830405 TRAN MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 240801.140322.150815.MS 2022. 060 be Vo Nguyen Ngoc Han - huyen Cai Be, Tien Giang FT22073148850887
14/03/2022 200,000.00 667368.140322.144339.Ung ho MS 2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 200,000.00 946749.140322.140235.minh hung binh duong ung ho MS 2022.060 be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 200,000.00 312986.140322.135332.IBFT Ung ho MS 2022.060
14/03/2022 200,000.00 SHGD:10003616.DD:220314.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2020 060 VO NGUYEN NGOC HAN
14/03/2022 200,000.00 SHGD:10001736.DD:220314.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.060chuc Vo Nguyen Ngoc Han mau khoe
14/03/2022 200,000.00 764670.140322.120242.ung ho ms 2022.060 be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 200,000.00 415544.140322.113523.Ung ho MS2022.059 FT22073123689669
14/03/2022 200,000.00 380883.140322.111620.VCB;0011002643148;MAI THI PHUONG ANH chuyen khoan ung ho MS2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 200,000.00 331823.140322.101405.Ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han FT22073401000530
14/03/2022 200,000.00 IBVCB.1824555503.MS 2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 200,000.00 760241.140322.091006.UNGHOMASO2022.057 CHAUNGUYENHUUTRUYEN-140322-09:10:06 760241
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1824421581.Ung ho MS 2022.060 be vo nguyen ngoc han.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 SHGD:10018465.DD:220314.BO:PHAM THI ANH HOA.Remark:MS 2022 058 ung ho ba Pham Thi Hoa
14/03/2022 200,000.00 275611.140322.085534.Chu Huan ung ho chau Han MS 2022 060
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1824336587.ung ho MS 2022.060(Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0031000215060 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1824286143.Ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0251002733334 HUYNH QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1824251962.NGO THI DUYEN chuyen tienunghoMS 2022.057 chau NguyenHuuTruyen.CT tu 0351000156790 NGO THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 200,000.00 MBVCB.1824252005.MS 2022.060.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 3,000,000.00 792300.140322.133143.Ung ho MS 2022.060 ( be Vo Nguyen Ngoc Han )
14/03/2022 3,000,000.00 SHGD:10006585.DD:220314.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 059; 058; 057; 056; 055; 054
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1826838651.MS 2022.060 vo nguyen ngoc han.CT tu 1025045263 TRAN AN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1826323780.ung ho MS 2002.060 be Vo Nguyen Ngoc Han bi u nao.CT tu 0081000377847 NGUYEN THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1825815511.Ung ho NCHCCCL thy 0856836222.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 644330.140322.154305.Ms 2022.057 chau nguyen huu truyen FT22073250132878
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1825573299.PHI VIET HANH charity MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1825388825.Ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0181004882785 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1825387832.ung ho ms 2022.060(be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1825378794.ung ho ms 2022.059(gd chi Huong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 IBVCB.1824781678.TKV gui MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1824594439.MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 300,000.00 387404.140322.091947.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
14/03/2022 300,000.00 SHGD:10000676.DD:220314.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.057ho tro ban Nguyen Huu Truyen di hoc
14/03/2022 300,000.00 985596.140322.085416.Ung ho Ms 2022.060
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1824348378.Ung ho MS 2022 060 be VO NGUYEN NGOC HAN.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 300,000.00 MBVCB.1824341122.MS 2022 057 Chau Nguyen Huu Truyen.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 360,000.00 672196.140322.111737.ung ho ms 2022.059 gd chi Huong o Nam Dinh
14/03/2022 400,000.00 343735.140322.174822.ung ho ms 2022.059 gia dinh chi Huong FT22073397279126
14/03/2022 400,000.00 MBVCB.1824699309.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.060( be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 400,000.00 121722.140322.102425.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.057 va 060
14/03/2022 5,000,000.00 856760.140322.091608.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 5,000,000.00 762234.140322.081714.Ung ho MS 2022.055 be Truong Phu Thien
14/03/2022 5,000.00 MBVCB.1825352019.Tra Xuan Binh giup ms 2022060.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 50,000.00 MBVCB.1826578774.MS2022054.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 50,000.00 MBVCB.1826575050.MS2022055.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 50,000.00 848298.140322.184637.gui ms 0022 048
14/03/2022 50,000.00 MBVCB.1826068832.Ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 50,000.00 IBVCB.1825427321.Giup ma so 2022.061 be Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 50,000.00 172549.140322.115740.Ung ho NCHCCCL + Nguyet+ 0948422991
14/03/2022 50,000.00 640925.140322.110400.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 50,000.00 218981.140322.105658.VCB;0011002643148;be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 50,000.00 MBVCB.1824524742.ms 2022 060 Ng Han.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 50,000.00 351107.140322.092206.Ung ho MS 2022060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 500,000.00 493822.140322.230111.ung ho ma so 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han FT22074211800945
14/03/2022 500,000.00 877733.140322.225008.MS 2022 060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 500,000.00 209900.140322.220329.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 060
14/03/2022 500,000.00 MBVCB.1826881417.NGUYEN MINH HUONG chuyen tien ung ho MS 2022-057 chau Nguyen Huu Truyen.CT tu 0011001935508 NGUYEN MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 500,000.00 978296.140322.200830.MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
14/03/2022 500,000.00 341177.140322.174416.ung ho ms 2022.060 be Co Nguyen Ngoc Han FT22073916780002
14/03/2022 500,000.00 IBVCB.1825963272.ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/03/2022 500,000.00 645547.140322.131725.VCB;0011002643148;2022 060 ung ho chau vo nguyen ngoc han
14/03/2022 500,000.00 SHGD:10002780.DD:220314.BO:LE THI BICH THUY.Remark:995222031457183 MS2022.060, be vo nguyen ngoc han
14/03/2022 500,000.00 SHGD:10037494.DD:220314.BO:LE BINH PHUONG.Remark:MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han mong chau som khoi benh A Di Da Phat
14/03/2022 500,000.00 407938.140322.110952.UH nguyen viet bao MS2022. 059
14/03/2022 500,000.00 134179.140322.091534.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 500,000.00 MBVCB.1824428173.ms 2022 060 uh Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 500,000.00 269694.140322.091011.ung ho Ms 2022.060 FT22073640017071
14/03/2022 500,000.00 844366.140322.090912.Ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 500,000.00 SHGD:10029311.DD:220314.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.059 gia dinh chi Huong
14/03/2022 500,000.00 SHGD:10002076.DD:220314.BO:DANG NHAT KHIEM.Remark:Ung ho MS2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
14/03/2022 500,000.00 785831.140322.083505.Chuyen tien ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14/03/2022 500,000.00 SHGD:10002555.DD:220314.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.055 be Truong Phu Thien
14/03/2022 500,000.00 MBVCB.1824252359.MS 2022 059.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 500,000.00 IBVCB.1824213567.MS 2022 058 ba PHAM THI HOA tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 500,000.00 IBVCB.1824203257.MS 2022 059 gia dinh chi HUONG tinh NAM DINH.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/03/2022 70,000.00 789529.140322.132637.MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen
14/03/2022 900,000.00 568049.140322.112403.Ung ho MS 2022 051 MS 2022 052 MS 2022 053
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1830548288.ung ho?MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0011004167785 NGUYEN HOA BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 880669.150322.051839.Ung ho MS 2022.048
15/03/2022 1,000,000.00 880287.150322.051736.Ung ho MS 2022.061
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1829100529.Ms 2022.060 ( Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0441000728080 PHAN THI TUYET LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 0200888899031516050420220001685420.2080.160504.Ung ho MS 2022.060(be Vo Nguyen Ngoc Han) VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828793580.DINH VIET DUNG ung ho be Tuyet Anh. Ms 2022.033.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828788931.DINH VIET DUNG ung ho gd chi Huong. Ms 2022.034.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828779674.DINH VIET DUNG ung ho me con chi Giang. Ms 2022.037.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828773055.DINH VIET DUNG ung ho chau Minh Quan. Ms 2022.045.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828764351.DINH VIET DUNG ung ho chi Thuyen. Ms 2022.061.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828750138.DINH VIET DUNG ung ho chau Bao Nguyen . Ms 2022.046.CT tu 0221000001605 DINH VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1828151060.MS 2022.060 ung ho be Ngoc Han.CT tu 0071001398863 TRAN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 603872.150322.104436.ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
15/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1827856966.ung ho MS.2022.061( chi Nguyen thi Thuyen).CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000,000.00 138648.150322.094452.MS 2022.061 (CHI NGUYEN THI THUYEN)-150322-09:44:52 138648
15/03/2022 1,000,000.00 HOANG NGOC NAM UNG HO MS 2022.061 (CHI NGUYEN THI THUYEN)
15/03/2022 1,000,000.00 901958.150322.032414.Ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han. Tien Giang
15/03/2022 1,000.00 IBVCB.1830421501.dfbdfbdfb.CT tu 1019823169 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 1,000.00 IBVCB.1830267891.dfbdfb.CT tu 1017788005 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 100,000.00 065202.150322.231403.ung ho MS 2022 060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
15/03/2022 100,000.00 062934.150322.231226.ung ho MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 100,000.00 441614.150322.224114.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.058 (PHAM THI HOA)-150322-22:40:57 441614
15/03/2022 100,000.00 440434.150322.223347.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.061 (NGUYEN THI THUYEN)-150322-22:33:23 440434
15/03/2022 100,000.00 MBVCB.1830426284.TRAN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.061 Nguyen Thi Thuyen.CT tu 0261003465150 TRAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 100,000.00 932222.150322.204914.ung ho MS 2022. 062
15/03/2022 100,000.00 863505.150322.201837.MS 2022.056
15/03/2022 100,000.00 859017.150322.201607.MS 2022.061
15/03/2022 100,000.00 852204.150322.201258.MS 2022.057
15/03/2022 100,000.00 849379.150322.201128.MS 2022.060
15/03/2022 100,000.00 844689.150322.200932.ung ho MS 2022.059
15/03/2022 100,000.00 231003.150322.171437.ung ho MS 2022 061 chi NGUYEN THI THUYEN
15/03/2022 100,000.00 MBVCB.1828957216.Ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 100,000.00 550150.150322.152637.Ung ho MS2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 100,000.00 765093.150322.144326.CHI HUONG HA DONG HA NOI UNG HO MS 2022.060 . BE VO NGUYEN NGOC HAN
15/03/2022 100,000.00 562549.150322.123638.ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
15/03/2022 100,000.00 MBVCB.1827825865.MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 100,000.00 672908.150322.094426.ung ho MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 100,000.00 MBVCB.1827662288.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 100,000.00 845742.150322.090852.Chuyen tien ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
15/03/2022 100,000.00 MBVCB.1827543171.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.061 ( chi NGUYENTHITHUYEN o Gia Lai ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 100,000.00 741416.150322.064818.Ung ho NCHCCCL Le Minh Huy Van Thi Tho 0907799201
15/03/2022 100,000.00 043602.150322.003923.Ung ho MS 2022.058 ba Pham Thi Hoa FT22074892040000
15/03/2022 125,000.00 626736.150322.171038.MS 2022.059 - gia dinh chi Huong FT22074333550943
15/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1828781568.co Thuy SG ung ho MS 2022.053 (em Pham Dinh Thuc).CT tu 0921000708940 BUI DANG HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 2,000,000.00 SHGD:10004928.DD:220315.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.060 (BE VO NGUYEN NGOC HAN) 1 TRIEU, MS 2022.061 (CHI NGUYEN THI THUYEN) 1 TRIEU
15/03/2022 2,400,000.00 151382.150322.092017.ung ho NCHCCCL quy tuy duyen 0888391990 FT22074550145073
15/03/2022 2,500.00 454579.150322.093350.ung ho MS 2022 060
15/03/2022 2,555.00 457274.150322.093441.MS 2022 059
15/03/2022 2,555.00 452445.150322.093310.ung ho MS 2022 061
15/03/2022 20,000.00 MBVCB.1829086064.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.061 chi nguyen thi thuyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 20,000.00 MBVCB.1827570055.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.061( Chi Nguyen Thi Thuyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 20,000.00 364525.150322.080401.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Chau 0913366286
15/03/2022 200,000.00 255931.150322.215413.Ung ho NCHCCCL Thuy Linh 0978328990
15/03/2022 200,000.00 MBVCB.1830479755.phanthiduyen 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 200,000.00 022795.150322.205227.IBFT MS 2022.061 Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 200,000.00 183956.150322.181046.ung ho MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 200,000.00 MBVCB.1829534844.ung ho MS 2022.060 ( Be Vo Nguyen Ngoc Han ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 200,000.00 259475.150322.150636.ung ho ms 2022.060
15/03/2022 200,000.00 MBVCB.1828753017.Huyen o Phan Rang ung ho hoan canh MS 2022.061 (chi Thuyen).CT tu 0811000023554 NGUYEN LINH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 200,000.00 942228.150322.140506.Ung ho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 200,000.00 404464.150322.135332.Ung ho MS 2022.058 pham thi hoa FT22074720015193
15/03/2022 200,000.00 402397.150322.135117.Ung ho MS 2022.061 nguyen thi thuyen FT22074910821342
15/03/2022 200,000.00 758516.150322.124005.IBFT Ung ho MS 2022.060 VoNguyenNgochan
15/03/2022 200,000.00 736268.150322.115942.IBFT Ung Ho MS.2022.061 Nguyenthithuye
15/03/2022 200,000.00 553373.150322.102217.Chuyen tien ung ho MS 2022.059 gi dinh chi Huong
15/03/2022 200,000.00 991509.150322.101801.Chuyen tien ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen ngoc Han
15/03/2022 200,000.00 696164.150322.100701.BUI QUOC HA Chuyen tienung ho Nguyen Thi Thuyen MS 2022.061
15/03/2022 200,000.00 IBVCB.1827837200.MS 2022 061 chi Nguyen Thi Duyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 200,000.00 508379.150322.094407.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.061
15/03/2022 200,000.00 MBVCB.1827535869.Ms 2022.061.CT tu 0611001516904 PHAM MINH CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 250,000.00 MBVCB.1828119785.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.061( chi Nguyen Thi Thuyen), thi tran Chu Ty, Duc Co, Gia Lai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 3,000,000.00 MBVCB.1828312546.Ms 2022.057 chau nguyen huu truyen.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 3,000,000.00 MBVCB.1828306336.Ms 2022.060 be vo nguyen ngoc han.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 300,000.00 MBVCB.1829037281.ung ho ms 2022.061(chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 300,000.00 144090.150322.140904.VCB;0011002643148;NGUYEN DINH SOAI chuyen khoan ung ho MS 2022061 Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 300,000.00 043746.150322.134936.Ung ho ma so 2022 061 Chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 300,000.00 915799.150322.134847.ung ho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 300,000.00 763784.150322.120341.Chuyen tien ung ho ms 2022.060
15/03/2022 300,000.00 272412.150322.112432.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 300,000.00 240237.150322.104721.MS 2022.061 nguyen thi thuyen FT22074207481022
15/03/2022 300,000.00 237892.150322.085357.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
15/03/2022 300,000.00 840955.150322.083040.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 300,000.00 MBVCB.1827400898.ung ho?MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 350,000.00 IBVCB.1829034021.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 350,000.00 IBVCB.1829024966.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 400,000.00 447112.150322.214922.Ung ho MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 400,000.00 154209.150322.065020.MS 2022.060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
15/03/2022 5,000,000.00 799698.150322.084435.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 5,000.00 MBVCB.1827716920.Tra Xuan Binh giup ms 2022061.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 50,000.00 MBVCB.1830751089.Ms 2022 061 Nguyen thi thuyen.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 50,000.00 010175.150322.223736.gui ms 2022 048
15/03/2022 50,000.00 IBVCB.1828914752.Ung ho chi NGUYEN THI THUYEN MS 2022.061.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 50,000.00 IBVCB.1828436719.Giup ma so 2022.060 chi Nguyen Thi Thuyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 50,000.00 IBVCB.1828435176.ung ho ma so MS 2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 50,000.00 199703.150322.100811.Ung ho MS 2022061 chi Nguyen Thi Thuyen FT22074664986278
15/03/2022 50,000.00 ung ho NCHCCCL vo quang gia vinh 0837100456
15/03/2022 50,000.00 683084.150322.064132.nbnam ung ho ms 2022.059 gd chi huong
15/03/2022 50,000.00 682778.150322.064032.nbnam ung ho ms 2022.060 be vo nguyen ngoc han
15/03/2022 50,000.00 MBVCB.1827207284.ms 2020 060 Ng Han.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 500,000.00 MBVCB.1829623152.ms 2022 061 uh Nguyen Thi Thuyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/03/2022 500,000.00 339021.150322.172159.MS 2022.059 (CHI HUONG)-150322-17:21:58 339021
15/03/2022 500,000.00 337601.150322.171852.UNG HO MS 2022.061 (NGUYEN THI THUYEN)-150322-17:18:52 337601
15/03/2022 500,000.00 312429.150322.162751.UNG HO MS 2022.061(CHI NGUYEN THI THUYEN)-150322-16:27:50 312429
15/03/2022 500,000.00 365856.150322.130548.ung ho Ms 2022.061 FT22074637108592
15/03/2022 500,000.00 MBVCB.1828041298.Ong ba KhaiTam gui chau My Duyen, ms 2022.048 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 500,000.00 594903.150322.104024.Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Thuyen ms 2022061
15/03/2022 500,000.00 MBVCB.1827975359.chi Huong (tp Vinh) ung ho MS 2022.061 ( chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0101001062406 CAO THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 500,000.00 MBVCB.1827907967.ung ho MS 2022.061 (chi N.Thi Thuyen).CT tu 0081000946683 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 500,000.00 500565.150322.101555.MS 2022 060
15/03/2022 500,000.00 124152.150322.091104.MS 2022.061 (CHI NGUYEN THI THUYEN)-150322-09:11:03 124152
15/03/2022 500,000.00 213116.150322.085948.Ung ho MS 2022 061 Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 500,000.00 338649.150322.085538.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 061 chi NGUYEN THI THUYEN
15/03/2022 500,000.00 619258.150322.084735.IBFT MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 500,000.00 MBVCB.1827409698.Ung ho MS 2022.054 (Anh Le Van Duc).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/03/2022 66,000.00 329487.150322.210152.MS 2022 058 Ba Pham Thi Hoa
15/03/2022 80,000.00 441290.150322.223847.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.059 (CHI HUONG)-150322-22:38:27 441290
15/03/2022 80,000.00 440945.150322.223630.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.060 (VO NGUYEN NGOC HAN)-150322-22:36:15 440945
15/03/2022 800,000.00 288338.150322.083544.MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
15/03/2022 800,000.00 284607.150322.083409.MS 2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han
15/03/2022 900,000.00 062504.150322.115901.ung ho ma so 2022 059 - 2022 060 - 2022 061 moi ma so 300 ngan dong
16/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1833714466.MS 2022.055 mong be Thien luon binh an.CT tu 1022935943 NGUYEN THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1833688843.MS 2022.060 ung ho chi Dung.CT tu 1022935943 NGUYEN THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1833445658.MS 2022 034 gd c Vu Thi Huong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 1,000,000.00 765384.160322.073921.Ung ho MS 2022061
16/03/2022 1,000,000.00 807350.160322.073419.ung ho MS 2021.221 Nguyen Thuy Hang
16/03/2022 1,000.00 IBVCB.1831985726.gdsg.CT tu 0721000574406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 1,000.00 IBVCB.1831913959.asdf.CT tu 1026335249 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 1,000.00 IBVCB.1831909177.asdf.CT tu 1026390108 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 1,000.00 IBVCB.1831433786.asdf.CT tu 9586562812 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 1,000.00 IBVCB.1831363091.adf.CT tu 1026433760 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1833750830.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.059(gia dinh chi Huong).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1833745650.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2923.058(Ba Pham Thi Hoa).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1833741503.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.055(Be Truong Phu Thien).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1833734745.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So2022.057(chau Nguyen Huu Truyen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1833731104.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.056(Anh Nguyen Ngoc Nguyen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 408480.160322.201258.MS 2022.059 gia dinh chi Huong FT22075891540032
16/03/2022 100,000.00 806088.160322.193823.Ung ho MS 2022.062 gia dinh chi Hoai
16/03/2022 100,000.00 866802.160322.185503.Ung ho Nchcccl 097326 Ngan
16/03/2022 100,000.00 144246.160322.145015.Ung ho MS2022 062 gd chi Hoai
16/03/2022 100,000.00 879277.160322.124222.ung ho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1831877661.MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 811394.160322.115920.Ung ho MS 2022.062 gia dinh chi Hoai
16/03/2022 100,000.00 625448.160322.113043.HAINGA UNG HO MS 2022.062
16/03/2022 100,000.00 958605.160322.092159.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
16/03/2022 100,000.00 MBVCB.1831204439.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 100,000.00 900295.160322.085103.MS 2022.062 gia dinh chi hoai
16/03/2022 100,000.00 099315.160322.060431.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so 056 057
16/03/2022 150,000.00 098234.160322.173818.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2020062 cho gia dinh chi hoai
16/03/2022 150,000.00 099577.160322.060513.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 059 060 va 061
16/03/2022 20,000.00 MBVCB.1832980656.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.062 gd chi hoai.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 20,000.00 MBVCB.1831817414.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.062( Gia Dinh Chi Hoai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 200,000.00 764445.160322.220321.ung ho MS 2022 062 gia dinh chi Hoai
16/03/2022 200,000.00 MBVCB.1833134171.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.051(NguyenQuangTrungLoc).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 200,000.00 MBVCB.1833120048.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!Uhms2022.054(LeVanDuc).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 200,000.00 MBVCB.1833108934.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!Uhms2022.057(NguyenHuuTruyen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 200,000.00 MBVCB.1833089756.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms:2022.061(NguyenThiThuyen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 200,000.00 526598.160322.175028.NCHCCCL Tran Phan Dang Khoa 0345866093 FT22075503760125
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1832278811.MS 2022 057 ung ho chau nguyen huu truyen.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 MBVCB.1832019564.Ung ho MS 2022.062 gia dinh chi Hoai.CT tu 0181004882785 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1831768578.MS 2022 062 gia dinh chi Hoai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1831653896.ung ho MS 2022 048 Be My Duyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1831648911.ung ho MS 2022 049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1831643729.ung ho MS 2022 055 Be Truong Phu Thien.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1831638065.ung ho MS 2022 056 Anh Nguyen Ngoc Nguyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 IBVCB.1831621245.MS 2022 061 Chi Nguyen Thi Thuyen.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 200,000.00 987482.160322.100120.Ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai)
16/03/2022 200,000.00 058588.160322.092845.Tran Vuong Long ung ho chau Vo Nguyen Ngoc Han ma so 2022 060 cau chuc Chau mau khoe
16/03/2022 200,000.00 020097041503160920162022oN74071146.5365.092017.DINH HO PHA GUI CHO CHAU BUI THI PHUONG MA SO 2022 044
16/03/2022 200,000.00 020097041503160917212022mUUq071142.5332.091722.DINH HO PHA GUI CHO CHAU PHAM DINH THUC MA SO 2022 053
16/03/2022 200,000.00 0200970415031609153320222Df8071141.5315.091533.DINH HO PHA GUI CHO CHAU NGUYEN TRANG TRUNG LOC MA SO 2022 051
16/03/2022 200,000.00 020097041503160913312022jwUF071132.5301.091332.DINH HO PHA GUI CHO CHAU NGUYEN HUU TRUYEN MA SO 2022 057
16/03/2022 200,000.00 492574.160322.090430.UNG HO MS 2022.062 (GIA DINH CHI HOAI)-160322-09:04:30 492574
16/03/2022 3,000,000.00 746383.160322.194303.GHI RO UNG HO MS 2022.061 (CHI NGUYEN THI THUYEN)-160322-19:43:03 746383
16/03/2022 3,000,000.00 745985.160322.194156.GHI RO UNG HO MS 2022.062 (GIA DINH CHI HOAI)-160322-19:41:56 745985
16/03/2022 30,000.00 MBVCB.1833448201.Ms 2022 062.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 30,000.00 525167.160322.111747.ms 2022 062
16/03/2022 300,000.00 772550.160322.210114.UNG HO NCHCCCL BAO VY 763 218 3173-160322-21:01:14 772550
16/03/2022 300,000.00 779748.160322.160737.ms 2022.062
16/03/2022 300,000.00 490269.160322.141101.Ung ho MS 2022 061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
16/03/2022 300,000.00 512730.160322.095423.MS 2022.062 (GIA DINH CHI HOAI)-160322-09:54:23 512730
16/03/2022 360,000.00 935542.160322.091220.ung ho ms 2022.062 gd chi Hoai
16/03/2022 5,000.00 MBVCB.1831161790.Tra Xuan Binh giup ms 2022062.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 50,000.00 657036.160322.161747.MS 2022 062
16/03/2022 50,000.00 365318.160322.151825.Ung ho MS 2022062 gia dinh chi Hoai FT22075581203026
16/03/2022 50,000.00 398734.160322.143958.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022062 gia dinh chi Hoai
16/03/2022 50,000.00 IBVCB.1831871209.Giup ma so 2022.062 gia dinh chi Hoai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 50,000.00 817087.160322.120234.MS 2022.062 gia dinh chi Hoai
16/03/2022 50,000.00 750986.160322.102325.MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
16/03/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Sc Lien
16/03/2022 50,000.00 847461.160322.041742.T ung ho chi Nguyen Thi Thuyen MS 2022.061
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1833674797.MS 2022.062 mong dieu tot dep den voi gd c.CT tu 1022935943 NGUYEN THI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 IBVCB.1833670921.Ung ho NCHCCCL Le Minh Tam 10A Hoan Kiem Ha Noi.CT tu 0721000538294 LE MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 IBVCB.1832607850.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1832338283.ms 2022 062 uh gia dinh chi Hoai.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/03/2022 500,000.00 196581.160322.150923.Ung ho MS 2022062 gia dinh chi Hoai Chuc chi va cac chau manh khoe vuon len trong cuoc song
16/03/2022 500,000.00 574249.160322.142249.MS 2022.061
16/03/2022 500,000.00 959702.160322.134347.Chuyen tien ung ho gia dinh chi Hoai ms 2022062
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1831887699.2020.052 chi Quang Thi Hoan.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1831878569.2022.058 Ba Pham Thi Hoa.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1831561742.HO THI CUC ung ho gia dinh chi hoai.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 570560.160322.095336.ung ho MS 2022.054, Anh Le Van Duc
16/03/2022 500,000.00 567002.160322.095124.ung ho MS 2022.062, gia dinh chi Hoai
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1831282596.UNG HO MS 2022.062(GIA DINH CHI HOAI).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1831162362.NGUYEN CHINH TUNG chuyen tien ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai).CT tu 0141000712609 NGUYEN CHINH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 500,000.00 SHGD:10013950.DD:220316.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
16/03/2022 500,000.00 MBVCB.1831003865.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/03/2022 525,000.00 729376.160322.222634.MS 2022.062 - gia dinh chi Hoai FT22076808849256
16/03/2022 900,000.00 595957.160322.135655.Ung ho MS 2022 057 MS 2022 058 ms 2022 059
16/03/2022 900,000.00 595054.160322.135455.Ung ho MS 2022 054 MS 2022 055 ms 2022 056
17/03/2022 1,000,000.00 718617.170322.192342.ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1835194059.Ma so 2022063 be 3 tuoi ung thu mau.CT tu 0071000770303 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 1,000,000.00 169561.170322.111456.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1834374474.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,000,000.00 839736.170322.083305.MS 2022.063 FT22076186995900
17/03/2022 1,000,000.00 885335.170322.082841.ung ho ms 2022.048 be my duyen 500k. 2022.061 chi nguyen thi thuyen 500k
17/03/2022 1,000.00 IBVCB.1834883779.asyt.CT tu 1025011960 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,000.00 IBVCB.1834849476.ast.CT tu 1025016022 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,000.00 IBVCB.1834841549.ast.CT tu 1021289071 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,000.00 IBVCB.1834803547.ast.CT tu 1024651004 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,000.00 IBVCB.1834688389.asdf.CT tu 1026270158 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,000.00 IBVCB.1834682804.asdf.CT tu 1026286209 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 1,500,000.00 717797.170322.152755.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 1,500,000.00 178288.170322.105845.Ung ho MS 2022.059; MS 2022.060; MS 2022.063; MS 2022.061; MS 2022.048
17/03/2022 10,000.00 MBVCB.1836121817.BT.CT tu 0341007162249 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 100,000.00 287422.170322.231659.MS 2022 062
17/03/2022 100,000.00 466543.170322.230258.MS 2022.063. Tuyen Q.5 ung ho. FT22077949970736
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1836906491.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.060(Be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1836902474.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.061(chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 467555.170322.204107.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022063 Be Nguyen Thao My
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1836709858.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 370226.170322.200119.ung ho MS 2022.063( be Nguyen Thao My)
17/03/2022 100,000.00 098388.170322.183638.T ung ho Nguyen Thao My MS 2022.063
17/03/2022 100,000.00 203769.170322.142753.ung ho ms 2022.062 gia dinh chi Hoai FT22076046070928
17/03/2022 100,000.00 202895.170322.142615.ung ho ms 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen FT22076508737209
17/03/2022 100,000.00 201994.170322.142436.ung ho ms 2022.063 be Nguyen Thao My FT22076703384706
17/03/2022 100,000.00 056722.170322.142320.Ung ho NCHCCCL DUONG THI HIEN 0372657189
17/03/2022 100,000.00 573701.170322.140832.MS 2022.063
17/03/2022 100,000.00 026384.170322.135306.ZP68C268LPDV 220317000151155 MS2022.063
17/03/2022 100,000.00 964845.170322.121310.MS 2022 063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1835090323.ung ho ms 2022.063 be Nguyen Thao My.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1834904086.MS 2022.063.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 360824.170322.110441.Ms 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1834782614.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 163684.170322.105335.Ung ho MS 2022062 gia dinh chi Hoai
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1834687396.Ung ho chau Nguyen Thao My . ms 2022.063.CT tu 0011002763820 DANG THI THUY LANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 961866.170322.102853.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My). Nguoi gui: Dieu Van
17/03/2022 100,000.00 MBVCB.1834642254.VU NGOC TUNG chuyen tien.CT tu 0031001006143 VU NGOC TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 100,000.00 986939.170322.093045.MS 2022.063 be Nguyen thao my
17/03/2022 100,000.00 803873.170322.092616.Ung Ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17/03/2022 100,000.00 365664.170322.092155.NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen khoan ung ho be thao my MS 2022063
17/03/2022 100,000.00 028959.170322.084305.uh MS 2022.063 be nguyen thao my FT22076590943540
17/03/2022 100,000.00 860439.170322.003056.Ms 2022 062 gia dinh chi Hoai
17/03/2022 150,000.00 MBVCB.1835017212.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 150,000.00 MBVCB.1834459055.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 150,000.00 MBVCB.1834408861.MS 2022.048 Nguyen Thi Minh Yen ung ho be My Duyen.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 180,000.00 MBVCB.1834661965.Ung ho MS 2022 060 Be Ngoc Han.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 180,000.00 MBVCB.1834655957.Ung ho MS 2022 061 Chi Nguyen Thi Thuyen.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 180,000.00 MBVCB.1834649739.Ung ho MS 2022 062 Gia dinh Chi Hoai.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 180,000.00 MBVCB.1834646149.Ung ho MS 2022 063 Be Nguyen Thao My.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1834623520.Ung ho MS 2002.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 2,000,000.00 113262.170322.052740.Ung ho MS 2022.062 gia dinh chi Hoai. Thai Thuy. Thai Binh
17/03/2022 2,222.00 408063.170322.091818.ung ho MS 2022 063
17/03/2022 2,222.00 406277.170322.091738.ung ho MS 2022 062
17/03/2022 20,000.00 MBVCB.1834518803.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.063 be nguyen thao my.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 20,000.00 MBVCB.1834383872.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.063( be Nguyen Thao My ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837062482.Ms 2022.063 Be Nguyen Thao My.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 245990.170322.222344.MS 2022.063 ( be Nguyen Thao My)
17/03/2022 200,000.00 671699.170322.222035.MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai)
17/03/2022 200,000.00 262479.170322.213925.Ung ho MS 2022 063 be NGUYEN THAO MY
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1836762559.Ung ho MS 2022.063 ( be Nguyen Thao My)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 868466.170322.203405.Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 200,000.00 760340.170322.194255.ung ho MS 2022.063 be Thao My
17/03/2022 200,000.00 381816.170322.193435.MS 2022.063 be nguyen thao my FT22076032721870
17/03/2022 200,000.00 179939.170322.183416.Hoang anh ck ung ho MS 2022 063 be nguyen thao my
17/03/2022 200,000.00 972628.170322.170526.ung ho ms:2022.063 ( be Nguyen Thao My)
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1835998283.MS 2022063.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 200,000.00 276484.170322.164608.Linh br giup MS 2022.063 be Nguyen Thao My FT22076931837516
17/03/2022 200,000.00 123464.170322.152718.ung ho MS2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1835523622.Ung ho MS 2022.063 ( be Nguyen Thao My ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1835502556.MS 2022.063.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1835198715.Giup ma so 2022.063 ( chau Nguyen Tra My ).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 963681.170322.004033.ung ho MS 2022.063( Be Nguyen thao my)
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1835161199.MS 2022.063 (be Nguyen Thao My ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 031476.170322.121915.Ung ho be Nguyen Thao My MS 2022 063 FT22076829711487
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1834941936.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 919597.170322.112200.UNGHOMASO2022.063 BENGUYENTHAOMY-170322-11:22:00 919597
17/03/2022 200,000.00 662754.170322.103220.Lam Viet ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 200,000.00 IBVCB.1834628758.MS 2022 063 be Nguyen Thao My.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 200,000.00 929261.170322.093703.MS 2022.063 nguyen Thao My
17/03/2022 200,000.00 IBVCB.1834476431.Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My.CT tu 0021001211737 PHAM MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 868914.170322.092126.MS 2022.063 ( BE NGUYEN THAO MY)-170322-09:21:25 868914
17/03/2022 200,000.00 875869.170322.092015.Ung ho MS 2022.061 FT22076085586600
17/03/2022 200,000.00 SHGD:10000806.DD:220317.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 063 NGUYEN THAO MY
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1834340885.MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1834327751.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 246228.170322.083331.ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 200,000.00 SHGD:10000171.DD:220317.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.061chuc co Nguyen Thi Thuyen mau khoe
17/03/2022 200,000.00 SHGD:10000172.DD:220317.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.062ung ho gia dinh co Nguyen Thi Hoai
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1834281698.MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai).CT tu 0301002858378 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 200,000.00 MBVCB.1833933997.MS 2022.062.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 250,000.00 MBVCB.1834926555.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 3,000,000.00 MBVCB.1835560132.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0421000520564 CUNG PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837011830.Ung ho ms 2022.060.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837001949.MS 2022062 ung ho gia dinh chi Hoai.CT tu 0011004325499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 300,000.00 889423.170322.165030.MS 2022.062
17/03/2022 300,000.00 066293.170322.144245.ung ho ms 2022 063 nguyen thao my
17/03/2022 300,000.00 329649.170322.142640.Ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 300,000.00 SHGD:10024520.DD:220317.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 300,000.00 269463.170322.140611.MS 2022 063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 300,000.00 204802.170322.134229.ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 300,000.00 MBVCB.1835200736.PHI VIET HANH charity MS 2022.063 (be Nguye?n Tha?o My).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 920120.170322.112314.UNG HO MS 2022.063-170322-11:22:54 920120
17/03/2022 300,000.00 MBVCB.1834794652.ung ho ms 2022.063(be Nguyen Thao My).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 MBVCB.1834782590.ung ho ms 2022.062(gd chi Hoai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 MBVCB.1834669989.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.063( be Nguyen Thao My), Xuan Tuy, Trieu Do, Trieu Phong, Quang Tri.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 230639.170322.102030.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
17/03/2022 300,000.00 IBVCB.1834624902.Ung ho MS: 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen) To dan pho 7, TT Chu Ty, H. Duc Co, T. Gia Lai.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 IBVCB.1834618100.Ung ho MS: 2022.063 (be Nguyen Thao My) thon Xuan Tuy, xa Trieu Do, H. Trieu Phong, T. Quang Tri.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 300,000.00 927401.170322.085711.Chuyen tien ung ho ms 2022.063
17/03/2022 300,000.00 801789.170322.083143.ung ho ms 2022.063, be nguyen thao my
17/03/2022 300,000.00 850627.170322.082657.MS 2022. 063( BE NGUYEN THAO MY )-170322-08:26:57 850627
17/03/2022 350,000.00 IBVCB.1835110229.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 400,000.00 143622.170322.144121.Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17/03/2022 420,000.00 532424.170322.220637.MS 2022.063 - be Nguyen Thao My FT22077830709245
17/03/2022 5,000,000.00 895920.170322.123909.MS 2022.063 be Thao My
17/03/2022 5,000.00 MBVCB.1835133239.Tra Xuan Binh giup ms 2022063.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 50,000.00 307911.170322.212413.Gd linhan ung ho ms 2022.062 c Hoai
17/03/2022 50,000.00 504758.170322.212008.Minh Quan ung ho MS 2022. 062 FT22077340766010
17/03/2022 50,000.00 187239.170322.185627.VCB;0011002643148;2022063 Nguyen Thao My
17/03/2022 50,000.00 354733.170322.180516.UnghoNCHCCCL Tranthiha sdt0367143752 FT22076931772077
17/03/2022 50,000.00 117915.170322.153731.ms 2022 063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 50,000.00 901416.170322.124243.MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 50,000.00 IBVCB.1834900099.Giup ma so 2022.063 be Nguyen Thao My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 50,000.00 796033.170322.104636.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022063 be Nguyen Thao My
17/03/2022 50,000.00 680565.170322.095440.VCB;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan be Nguyen Thao My MS 2022 063
17/03/2022 50,000.00 783203.170322.062106.nbnam ung ho ms 2022.061 chi nguyen thi thuyen
17/03/2022 50,000.00 781998.170322.061957.nbnam ung ho ms 2022.062 gd chi hoai
17/03/2022 500,000.00 212659.170322.215728.VUONG TINH MACH Chuyen tien ung ho ma so 2022.061 Chi Thuyen
17/03/2022 500,000.00 004971.170322.214004.VCB;0011002643148;Son ung ho be thao my
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1836620196.LA VAN TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.063 ( be Nguyen Thao My).CT tu 0011001199272 LA VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 889472.170322.165032.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.063 nguyen thao my
17/03/2022 500,000.00 882663.170322.164707.ung ho ma so 2202.063 be My
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835807500.ms 2022 063 uh Nguyen Thao My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835468900.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835261515.Be Khue ung ho MS 2022.062( gia dinh chi Hoai ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835257226.Be Khue ung ho MS 2022.061( chi Nguyen Thi Thuyen ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835251964.Be Khue ung ho MS 2022.055( be Truong Phu Thien ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835247052.Be Khue ung ho MS 2022.057 ( chau Nguyen Huu Truyen ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835241494.Be Khue ung ho MS 2022.060( be Vo Nguyen Ngoc Han).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1835224251.Ung ho NCHCCCL HOANG THI ANH 0982654754.CT tu 0481000539421 HOANG THI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 981115.170322.111029.Ung ho MS 2022.063 FT22076100903184
17/03/2022 500,000.00 058678.170322.105058.VCB;0011002643148;2022 063 ung ho chau nguyen thao my
17/03/2022 500,000.00 898295.170322.103141.UNG HO MS 2022.060 ( BE VO NGUYEN NGOC HAN)-170322-10:31:41 898295
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1834653275.MS 2022.063 (Nguyen Thao My).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 MBVCB.1834639601.ung ho MS 2022.063 (be Nguye?n Tha?o My).CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 626204.170322.101427.MS 2022.063
17/03/2022 500,000.00 591245.170322.095618.Chuyen tien ung ho be Nguyen Thao My ms 2022063
17/03/2022 500,000.00 IBVCB.1834410459.Ung ho MS 2022063 be Nguyen Thao My.CT tu 0011002739949 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/03/2022 500,000.00 110826.170322.084645.MS 2022.048 BE MY DUYEN
17/03/2022 500,000.00 902804.170322.084509.UNG HO MS 2022 063 Be Nguyen Thao My
17/03/2022 500,000.00 IBVCB.1834337886.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/03/2022 500,000.00 838468.170322.083100.MS 2022 063 be Nguyen Thao My FT22076566810201
17/03/2022 500,000.00 835535.170322.082609.Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My FT22076267503497
17/03/2022 800,000.00 368803.170322.143947.MS 2022 063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 1,000,000.00 136483.180322.211306.Do Thu Nga ung ho MS 2022.064 (Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 1,000,000.00 244398.180322.190134.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 1,000,000.00 144323.180322.164644.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 1,000,000.00 880760.180322.163958.Ung ho MS2022.063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1838565955.Nguyen Van Thong ung ho MS 2022.063 (500000); 2022.061(500000).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 924205.180322.140023.MS 2022.064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1838323394.Cong ty may Cong Tien ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0671004098833 TRAN THANH TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 964974.180322.111604.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022064
18/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1837979185.Ung ho MS 2022.064(Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071000032405 PHAM DINH NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1837861654.Ung ho ms 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0021000852938 TRUONG VINH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1837752518.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 MBVCB.1837749627.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 221223.180322.091732.UNG HO MS 2022.063 (BE NGUYEN THAO MY)-180322-09:17:01 221223
18/03/2022 1,000,000.00 IBVCB.1837583614.Giup cho MS 2022.64 (Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071003124643 PHAN QUOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 1,000,000.00 SHGD:10000091.DD:220318.BO:LAM THANH XUAN.Remark:MS 2022. 63 NGUYEN THAO MY
18/03/2022 1,000,000.00 275014.180322.083050.ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 1,111.00 642434.180322.103554.ung ho MS 2022 064
18/03/2022 1,300,000.00 930307.180322.141248.Ung ho MS 2022 064 Chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 1,500,000.00 988217.180322.143834.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 10,000.00 407208.180322.162440.Dinh Loan chuyen tien
18/03/2022 100,000.00 438316.180322.223038.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 064 chi ngo thi thu ha
18/03/2022 100,000.00 795508.180322.223026.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 698481.180322.214158.ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 100,000.00 231706.180322.213911.ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 377154.180322.212411.ms 2022.061( chi Nguyen thi thuyen)
18/03/2022 100,000.00 373603.180322.211909.ms 2022.064( chi Ngo thi thu ha)
18/03/2022 100,000.00 764472.180322.205604.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1839891666.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0401001444158 HO VU MINH HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 440719.180322.200720.Gui chi Ngo Thi Thu Ha MS 2022 064
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1839676570.DUONG MINH HOANG chuyen tien ung ho MS 2022.64 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0171003466465 DUONG MINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 375101.180322.190701.MS 2022.064. Tuyen Q5 ung ho. FT22077742020996
18/03/2022 100,000.00 043107.180322.184134.ZP68C342GEDK 220318000238807 MS 2022.064
18/03/2022 100,000.00 391300.180322.181810.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha). Nguoi gui: Pham Nghiem Luu
18/03/2022 100,000.00 419619.180322.171411.UNG HO MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)-180322-17:14:11 419619
18/03/2022 100,000.00 409308.180322.165107.UNG HO MS 2022.064 ( CHI NGO THI THU HA)-180322-16:51:06 409308
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1839103933.Ms2022.064-ngo thi thu ha.CT tu 0401001412619 NGUYEN THI LICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1838567401.LY QUOC LUONG chuyen tienMS 2022.064 ( Ng Th Thu H).CT tu 0441000727342 LY QUOC LUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 177898.180322.142813.IBFT ung ho MS 2022.064 chi NgoThiThuHa
18/03/2022 100,000.00 801188.180322.142627.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1838559419.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0061001122265 DAO BICH DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 252884.180322.141051.MS 2022 061
18/03/2022 100,000.00 249429.180322.140940.MS 2022 064
18/03/2022 100,000.00 132148.180322.132421.Ung ho MS2022 063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1838340577.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 809106.180322.122400.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 775621.180322.121303.MS 2022.064 ngo thi thu ha
18/03/2022 100,000.00 414553.180322.112051.Ung ho NCHCCCL Nga 0389979418
18/03/2022 100,000.00 673851.180322.111629.ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 593746.180322.111342.Ung ho MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 808619.180322.110547.UNG HO MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)
18/03/2022 100,000.00 755478.180322.110130.T ung ho chi Ngo thi Thu Ha MS 2022.064
18/03/2022 100,000.00 769795.180322.105326.Ms 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22077641112333
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1837914866.LAI QUANG TUNG chuyen tien.CT tu 1017092127 LAI QUANG TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 385941.180322.102543.ung ho c ngo thi thu ha ms 2022064
18/03/2022 100,000.00 605341.180322.102427.MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1837831639.Ung ho MS 2022.064 (Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071004046201 LE THI NGOC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 465881.180322.094046.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 348231.180322.093511.Ung ho MS 2022 061 chi Nguyen Thi Thuyen
18/03/2022 100,000.00 619347.180322.093055.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 100,000.00 347958.180322.093016.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 425596.180322.092719.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 923879.180322.092619.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.063 (be Nguyen Thao My)
18/03/2022 100,000.00 513267.180322.092237.Le Duc Nghia ung ho MS.2022.062 (gia dinh chi Hoai)
18/03/2022 100,000.00 611046.180322.085806.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 MBVCB.1837532591.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO MS 2022.064 ( chi NGOTHITHUHA o Vinh Phuc ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 100,000.00 841006.180322.084438.Chuyen tien ung ho MS2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 830484.180322.083735.Chuyen tien MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 100,000.00 232717.180322.081056.TRAN SON ung ho ms 2022 063 nguyen thao my
18/03/2022 100,000.00 174679.180322.073625.TRAN VAN NGU ung ho be nguyen thao my 2022 063
18/03/2022 100,000.00 610631.180322.071011.Ms 2022.063 be nguyen thao my FT22077470029925
18/03/2022 100,000.00 IBVCB.1837203204.MS 2022 050 anh Trang Su Chu.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 100,000.00 452162.170322.233015.Ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 150,000.00 199208.180322.212407.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 150,000.00 339846.180322.192412.Chuyen tien ung ho MS 2022.064(Le Thi Thu Ha)
18/03/2022 167,893.00 864571.180322.114436.MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 2,000,000.00 SHGD:10002074.DD:220318.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.063 (BE NGUYEN THAO MY) 1 TRIEU, MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA) 1 TRIEU
18/03/2022 2,000,000.00 MBVCB.1837711603.Ngo Tien Cuong Quang Ninh ung ho MS 2022.064( Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0691000400723 NGUYEN THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 2,000,000.00 339992.180322.085156.chuyen ung ho MS2022 064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 2,222.00 593664.180322.102047.ung ho MS 2022 064
18/03/2022 20,000,000.00 262851.180322.105129.UNG HO MA SO MS 2020.064 CHI NGO THI THU HA-180322-10:51:29 262851
18/03/2022 20,000.00 MBVCB.1839879547.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4418 co duong thi loc(vo chu nguyen hung).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 20,000.00 MBVCB.1839499651.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.064 chi ngo thi thu ha.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 20,000.00 695718.180322.162134.Quynh Phuong chuyen tien
18/03/2022 20,000.00 MBVCB.1838161397.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.064( Chi Ngo Thi Thu Ha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 20,000.00 009723.180322.090835.ZP68C3424SQE 220318000057226 MS 2022 064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 830286.180322.225236.Ung ho chi ngo thi thu ha ms 2022 064
18/03/2022 200,000.00 924699.180322.222907.MS 2022.064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 045991.180322.222405.VCB;0011002643148;MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 328990.180322.213616.Ung ho tu thien MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22078118000083
18/03/2022 200,000.00 441970.180322.211730.MS 2022.064 FT22078171990775
18/03/2022 200,000.00 014010.180322.210050.UNG HO MS 2022.064 - CHI NGO THI THU HA
18/03/2022 200,000.00 947532.180322.203853.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 200,000.00 732895.180322.200437.ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 140095.180322.195325.VU THI BICH THUY Chuyen tien ung ho MS 2022.064 chi NgoThiThu Ha
18/03/2022 200,000.00 389109.180322.193344.ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22077012527393
18/03/2022 200,000.00 640518.180322.191136.MS 2022 064 ms NGO THI THU HA chuc chi mau khoe manh
18/03/2022 200,000.00 968863.180322.190248.VCB;0011002643148;DINH THI VAN chuyen khoan ung ho MS2022064 chi Ngo thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 529377.180322.185529.VCB;0011002643148;HOANG NAM THAI ung ho ms 2022064 ngo thi thu ha
18/03/2022 200,000.00 196612.180322.184010.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22077575754010
18/03/2022 200,000.00 IBVCB.1839486880.Ung Ho MS 2022.064( chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0401001360558 NGUYEN MINH THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1839438516.ung ho MS 2022.064.CT tu 0071000765400 VO VAN GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 341885.180322.180601.Ung ho MS 2022.064 FT22077656230020
18/03/2022 200,000.00 166856.180322.180322.MS2022.064 ung ho chi Ngo Thi Thu Ha FT22077500081019
18/03/2022 200,000.00 717342.180322.173517.VCB;0011002643148;PHUONG THAO ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1839018407.NGUYEN THI ANH TRUC chuyen tien ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0611001997178 NGUYEN THI ANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838944943.NGUYEN TRUNG ung ho MS 2022064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838654549.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0991000007820 HOANG ANH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 969475.180322.145248.Ung ho MS 2022.064 FT22077061038474
18/03/2022 200,000.00 348307.180322.144304.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 160165.180322.143920.VCB;0011002643148;ung ho Ms 2022064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838573888.Ung ho MS 2022.064 (chi Nguyen Thi Thu Ha).CT tu 0071000721177 BUI XUAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 946729.180322.142858.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22077853400383
18/03/2022 200,000.00 009216.180322.142009.VCB;0011002643148;MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha Chuc chi mau binh phuc
18/03/2022 200,000.00 909440.180322.135100.ung ho MS 2022.064 chi Ngo thi thu ha
18/03/2022 200,000.00 907820.180322.134327.Ung ho ms 2022.064 FT22077505576850
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838400893.MS 2022.063.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 176134.180322.131733.ung ho MS 2022.064 FT22077070685575
18/03/2022 200,000.00 914797.180322.125415.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838267638.ung ho MS 2022.062 ( gia dinh chi Hoai ).CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 444001.180322.122414.ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838236746.Ung ho MS 2022.064 (Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0011004215557 HOANG THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 787948.180322.122023.ung ho MS 2022.064 chi Ngo thi thu ha
18/03/2022 200,000.00 102401.180322.115319.MS 2022.064 Chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 824241.180322.115201.2022.064 UNG HO CHI NGO THI THU HA FT22077172028165
18/03/2022 200,000.00 702858.180322.114128.Ms 2022 062 gia dinh chi Hoai
18/03/2022 200,000.00 221181.180322.113701.VCB;0011002643148;NGUYEN NGOC SON ck ung ho MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 739005.180322.113620.ung ho MS 2022.044 em Bui thi Phuong
18/03/2022 200,000.00 344061.180322.113336.ung ho MS2022.059 gia dinh chi Huong
18/03/2022 200,000.00 112507.180322.113027.ung ho MS 2022.061 nguyen thi Thuyen
18/03/2022 200,000.00 112392.180322.112748.ung ho MS 2022.064 Ngo thi thu Ha
18/03/2022 200,000.00 786491.180322.111958.MS 2022 064 NGO THI THU HA
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1838022347.MinhhdSSHPC ung ho MS 2022.048(Be My Duyen).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837933122.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837905000.ung ho MS 2022.064 ( chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0011001647000 NGUYEN TRONG TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 751867.180322.103452.Ung ho MS 2022.064 chi NGO THI THU HA FT22077800510580
18/03/2022 200,000.00 405469.180322.101645.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 064 chi ngo thi thu ha
18/03/2022 200,000.00 330699.180322.101507.ung ho chau Hoang Bao Nguyen MS 2022.046
18/03/2022 200,000.00 730332.180322.094620.Ung ho MS 2022.064
18/03/2022 200,000.00 472364.180322.094432.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 064 chi ngo thi thu ha
18/03/2022 200,000.00 686784.180322.092650.Ung ho MS 2022.064 FT22077348290957
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837614995.Ung ho MS 2022.064 (ngo thi thu ha).CT tu 0061001137999 VU HUU HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837600560.MS 2022.056 ( Anh Nguyen Ngoc Nguyen ) .CT tu 0021001493023 DINH NGOC HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 204555.180322.090550.ISL20220318090550821-ung ho ms 2022064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837590992.MS 2022.060 ( Be Vo Nguyen Ngoc Han ).CT tu 0021001493023 DINH NGOC HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837582757.MS 2022.062 ( gia dinh chi Hoai ) .CT tu 0021001493023 DINH NGOC HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837576689.MS 2022.063 ( be Nguyen Thao My ).CT tu 0021001493023 DINH NGOC HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837571785.MS 2022.064 ( chi Ngo Thi Thu Ha ).CT tu 0021001493023 DINH NGOC HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837565771.MS 2022.064 (chi NgoThiThuHa).CT tu 0281001219001 TRINH HA VIET HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 918895.180322.090012.HA THI PHUONG THAO UNG HO MS2022064 C NGO THI THU HA
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837484036.Ung ho MS 2022.044 bui thi phuong.CT tu 1025324178 NONG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837480179.Ung ho MS 2022.063 nguyen thao my.CT tu 1025324178 NONG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837474806.Ung ho MS 2022.064 ngo thi thu ha.CT tu 1025324178 NONG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 200,000.00 801844.180322.081746.ung ho MS 2022.064 chi ngo thi thu ha
18/03/2022 200,000.00 607880.180322.065901.MS 2022.063 - be Nguyen Thao My
18/03/2022 200,000.00 065658.180322.034515.MS 2022 063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 200,000.00 MBVCB.1837154350.MS 2022.063.CT tu 0941000004433 LE VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 3,000,000.00 823696.180322.115125.MS 2022.064 FT22077403612010
18/03/2022 3,000,000.00 912728.180322.092824.MS2022.64
18/03/2022 3,000,000.00 269230.180322.084841.PHAM ANH VY ung ho MS 2022 064 Thu Ha
18/03/2022 30,000,000.00 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.063 (BE NGUYEN THAO MY) - BAO VIETNAMNET
18/03/2022 30,000.00 MBVCB.1838559299.Chuc chi mau khoe .CT tu 0921000726256 NGUYEN HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1839828534.MS 2022.64 (Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0011004250486 NGO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1839825487.BACH NGOC BICH chuyen tien ung ho MS 2022.064.CT tu 1015945989 BACH NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 494025.180322.202540.ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 300,000.00 372477.180322.190158.MS 2022.054 FT22077073792085
18/03/2022 300,000.00 367907.180322.185331.MS 2022.064 FT22077173405327
18/03/2022 300,000.00 289912.180322.174839.UNG HO MS 2022.064 CHI NGO THI THU HA
18/03/2022 300,000.00 498990.180322.165544.MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 300,000.00 767889.180322.042858.Ung ho MS 2022.064 chi NGO THI THU HA
18/03/2022 300,000.00 763553.180322.152137.MS 2022.056 (anh Nguyen Ngoc Nguyen)
18/03/2022 300,000.00 112965.180322.152018.MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
18/03/2022 300,000.00 796542.180322.151920.MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
18/03/2022 300,000.00 122199.180322.151827.MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han)
18/03/2022 300,000.00 572396.180322.151738.MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
18/03/2022 300,000.00 979472.180322.150236.DO TRUNG KIEN UNG HO GIA DINH CHI HOAI MS2022.062 FT22077009725049
18/03/2022 300,000.00 065182.180322.125646.PHAM THANH CAI ung ho MS 2022046
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1838320478.PHI VIET HANH chArity MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 055403.180322.125246.PHAM THANH CAI ung ho MS 2022064
18/03/2022 300,000.00 124953.180322.113552.Chung tay ho tro chi Ngo Thi Thu Ha MS 2022.064 Phuc Yen, Vinh Phuc. Xin cam on chi. FT22077302512914
18/03/2022 300,000.00 706587.180322.113226.CT ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 300,000.00 696271.180322.112721.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1838015093.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837922611.MS 2022.064 (Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0411001068745 VU TIEN KIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 278238.180322.104241.ung ho ms 2022 -064 chi ngo thi thu ha
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837909049.Ung ho ms 2022.064 (ngo thi thu ha).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 087605.180322.103238.Ung ho MS 2022.062 gia dinh chi Hoai FT22077209289036
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837838070.DANG THI LE THANH ung ho MS 2022.064( c Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0491000105201 DANG THI LE THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 734588.180322.101727.Ung ho MS 2022.064 Ngo Thu Ha FT22077467842899
18/03/2022 300,000.00 970648.180322.095906.Ung ho Ms 2022.064. Chuc chi Ngo Thu Ha vuot qua kho khan. Cam on Quy Bao.
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837714583.Ung ho Ms 2022.064 Chuc mau khoe.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837697018.ung ho ms 2022.064(chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 921473.180322.093226.Ung ho MS 2022.064 NGO THI THU HA
18/03/2022 300,000.00 MBVCB.1837647543.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.064(chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 300,000.00 885056.180322.091155.ung ho ms 2022.063 be nguyen thao my
18/03/2022 300,000.00 032437.180322.090027.IBFT MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 300,000.00 664056.180322.085932.2022.064 ung ho Ngo Thi Thu Ha FT22077372900539
18/03/2022 300,000.00 289188.180322.085817.Ung ho ma so 2022 064 chi NGO THI THU HA
18/03/2022 300,000.00 726073.180322.084943.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 300,000.00 029049.180322.084330.Giup ms 2022.064 FT22077752169358
18/03/2022 300,000.00 651550.180322.084241.Ung ho MS 2022.064 Ngo Thi Thu Ha FT22077230800048
18/03/2022 300,000.00 807306.180322.082031.ung ho MS 2022.063 be nguyen thao my
18/03/2022 300,000.00 015009.180322.081819.IBFT ung ho ms 2022.064 ngo thi thu ha
18/03/2022 300,000.00 014406.180322.081648.IBFT ung ho ms 2022.063 nguyen thao my
18/03/2022 350,000.00 IBVCB.1838845986.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 400,000.00 111892.180322.174541.MS 2022.060 BE VO NGUYEN NGOC HAN
18/03/2022 400,000.00 MBVCB.1838006538.MinhhdSSHPC ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 425,000.00 305253.180322.210057.MS 2022.064 - Ngo Thi Thu Ha FT22077604602176
18/03/2022 5,000,000.00 985096.180322.143637.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 5,000.00 MBVCB.1837564263.Tra Xuan Binh giup ms 2022064.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 50,000.00 365646.180322.224547.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22078191168898
18/03/2022 50,000.00 798985.180322.212958.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Le Quyen 0347990834
18/03/2022 50,000.00 389686.180322.193455.Kien ung ho MS 2022.064 chi ngo thi thu ha FT22077450503971
18/03/2022 50,000.00 620441.180322.160116.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 50,000.00 MBVCB.1838470042.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0041000285376 NGUYEN CONG DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 50,000.00 IBVCB.1838270294.Giup ma so 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 50,000.00 961604.180322.121726.MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 50,000.00 722000.180322.114053.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 50,000.00 310051.180322.103150.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 50,000.00 MBVCB.1837868372.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 50,000.00 136401.180322.093149.ms 2022 064 chi ngo thi thu ha
18/03/2022 50,000.00 554463.180322.091227.MS 2022064 giup do chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 50,000.00 497120.180322.083817.VCB;0011002643148;LE VAN LINH chuyen khoan
18/03/2022 50,000.00 721161.180322.062746.nbnam ho ms 2022.063 be nguyen thao my
18/03/2022 500,000.00 068677.180322.223221.Ma so 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 500,000.00 356766.180322.222537.Ms 2022 063 Nguyen thao my FT22078156365434
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1839949999.ms 2022 064 uh Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 500,000.00 311588.180322.210955.Ung ho MS 2022.064 FT22078402007915
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1839868732.MS 2022.064 ( Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071005525593 VU THIEN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1839375831.Ung ho MS 2022.064 ( chi Ngo Thu Ha).CT tu 0011002003238 PHUNG LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1839093727.Ung ho MS 2022.064 (c Ngo T Thu Ha).CT tu 0011000727606 NGUYEN THI DIEM HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838773539.Ung ho MS 2022.064 ( chi ngo thi thu ha ) .CT tu 0931004213285 TRAN THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838729100.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0381000381323 BUI DUC PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838686062.NGUYEN DINH MINH chuyen tien ung ho MS 2022.064 (Ngo Thi Thu Ha) .CT tu 0861000004013 NGUYEN DINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838665713.ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 1017921995 CHAU MINH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838651433.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 1017921995 CHAU MINH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 225618.180322.145509.ung ho MS2022064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22077188211145
18/03/2022 500,000.00 977275.180322.143231.Chuyen tien ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 500,000.00 974964.180322.143129.Chuyen tien ung ho MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838376164.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071000851758 LE NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 017683.180322.123748.Ung ho MS 2022 064 Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 500,000.00 136145.180322.120737.ung ho ms 2022064 chi ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 500,000.00 808538.180322.113420.Ung ho MS.2022.064 chi Thu Ha FT22077574269443
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1838014926.MinhhdSSHPC ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 SHGD:10001664.DD:220318.BO:DO DINH KHANH.Remark:995222031853844 Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 500,000.00 257929.180322.104049.UNG HO MS 2022.064 (CHI NGO THI THU HA)-180322-10:40:49 257929
18/03/2022 500,000.00 499605.180322.103459.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022064 ngo thi thu ha
18/03/2022 500,000.00 515986.180322.103251.22069817404-0984302831-ung ho chi Thu Ha MS 2022064
18/03/2022 500,000.00 245066.180322.101254.UNG HO MS 2022 064 ( CHI NGO THI THU HA)-180322-10:12:54 245066
18/03/2022 500,000.00 838726.180322.095339.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 500,000.00 231177.180322.095123.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18/03/2022 500,000.00 014443.180322.095037.CK nhanh - Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 500,000.00 IBVCB.1837686437.2022063.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 500,000.00 IBVCB.1837682218.2022061.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 500,000.00 IBVCB.1837678081.2022048.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/03/2022 500,000.00 921589.180322.093232.Chuyen tien ung ho chi Ngo Thi Thu Ha ms 2022064
18/03/2022 500,000.00 908762.180322.092542.MS 2022.064
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1837651023.UNG HO MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 681330.180322.091441.VCB;0011002643148;NGO HONG VAN chuyen khoan
18/03/2022 500,000.00 852780.180322.085255.Ung ho ma so 2022.064
18/03/2022 500,000.00 840198.180322.084430.Chuyen tien ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18/03/2022 500,000.00 MBVCB.1837481939.Ung ho MS 2022064 ( c.Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0171003470196 VU THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/03/2022 500,000.00 SHGD:10009439.DD:220318.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
18/03/2022 600,000.00 111728.180322.174353.MS 2022.064 CHI NGO THI THU HA
18/03/2022 600,000.00 SHGD:10001418.DD:220318.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.063. CHUC BE THAO MY NHIEU SUC KHOE
18/03/2022 900,000.00 376756.180322.100808.Ung ho MS 2022 060 MS 2022 061 MS 2022 062
19/03/2022 1,000,000.00 452595.190322.165606.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.058 (ba Pham Thi Hoa)
19/03/2022 1,000,000.00 449537.190322.165343.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.062 (ung ho gia dinh chi Hoai)
19/03/2022 1,000,000.00 315181.190322.062512.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha. Vinh Phuc
19/03/2022 1,000.00 IBVCB.1840924229.asdf.CT tu 1020568157 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 1,000.00 IBVCB.1840902193.asdf.CT tu 1022314702 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 1,000.00 IBVCB.1840884796.asdf.CT tu 1026292898 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 1,000.00 IBVCB.1840882383.sdf.CT tu 1026292898 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 100,000.00 080332.190322.225455.Ungvho ma so 2022.061 nguyen thi thuyen FT22080493210100
19/03/2022 100,000.00 444993.190322.212132.Ung ho ma so 2022 063 be nguyen thao my
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1842533872.MS 2022 049 gia dinh chi Cuc.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 149672.190322.193927.MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy)
19/03/2022 100,000.00 045694.190322.193546.Ms 2022 065 chi Truong Thi Thuy
19/03/2022 100,000.00 318543.190322.181656.ung ho ms 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22078051089994
19/03/2022 100,000.00 317817.190322.181526.ung ho ms 2022.065 chi Truong Thi Thuy FT22078928707002
19/03/2022 100,000.00 408402.190322.163156.Ck Ms20222050Trang Su Chu
19/03/2022 100,000.00 408267.190322.162844.Ck ngo thi thu ha Ms2022064
19/03/2022 100,000.00 MBVCB.1841342850.Gia dinh Linh Son ung ho chi Ha MS 2022.064.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 100,000.00 MBVCB.1840988892.Ung ho MS 2022.065 chi truong thi thuy.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840931611.MS 2022 055 be Truong Phu Thien .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840925634.An MS 2022 057 chau Nguyen Huu Truyen .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840921117.MS 2022 058 ba Pham Thi Hoa .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840916808.MS 2022 059 gia dinh chi Huong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840911663.MS 2022 060 be Vo Nguyen Ngoc Han .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840905987.MS 2022 062 gia dinh chi Hoai.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840901483.MS 2022 061.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 IBVCB.1840896468.MS 2022 064.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 100,000.00 519393.190322.100906.LUU NHU SONG ung ho MS 2022 064 ngo thi thu ha
19/03/2022 100,000.00 042238.190322.092126.Ung ho ms 2022.063 chau Nguyen Thao My FT22078099732501
19/03/2022 100,000.00 724291.190322.091740.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 100,000.00 MBVCB.1840638301.Ung ho MS 2022.064(chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0281001756464 PHAM THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 100,000.00 873220.190322.090544.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19/03/2022 100,000.00 MBVCB.1840591637.ung ho MS 2022.064.CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 100,000.00 569346.190322.073439.ung ho ms 2022064
19/03/2022 100,000.00 430563.190322.073253.MS2022.064 . chi Ngo Thi Thu Ha FT22078863437001
19/03/2022 100,000.00 161989.190322.072356.ung ho MS 2022 058
19/03/2022 100,000.00 501739.190322.015344.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22078929450554
19/03/2022 100,000.00 160583.190322.014429.Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19/03/2022 180,000.00 MBVCB.1841131858.Ung ho MS 2022 065 Chi Truong Thi Thuy.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 20,000.00 MBVCB.1841989832.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.065 chi truong thi thuy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 20,000.00 MBVCB.1840733130.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.065( Chi Truong Thi Thuy ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 200,000.00 MBVCB.1842685663.Ung ho Ms 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 1018385441 DANG THI NHU QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 200,000.00 217299.190322.211101.MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy)
19/03/2022 200,000.00 638948.190322.192622.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19/03/2022 200,000.00 636330.190322.192409.MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy)
19/03/2022 200,000.00 IBVCB.1842080178.MS 2022 065 chi Truong Thi Thuy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 200,000.00 MBVCB.1841740426.NGUYEN THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2022.064.CT tu 0121000291938 NGUYEN THI BICH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 200,000.00 MBVCB.1841049873.Ung ho MS 2022.065.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 200,000.00 494161.190322.103528.MS 2022 064
19/03/2022 200,000.00 812491.190322.101029.MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 200,000.00 055444.190322.094800.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22078585992230
19/03/2022 200,000.00 MBVCB.1840686193.E Diep ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL Yen Nhi 0898666820
19/03/2022 200,000.00 462276.190322.065102.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 064 ngo thi thu ha
19/03/2022 200,000.00 582114.190322.031622.VCB;0011002643148;tu thien
19/03/2022 200,000.00 000385.190322.000027.Ung ho MS 2022 064 chi NGO THI THU HA
19/03/2022 3,000,000.00 603908.190322.123829.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.065 chi Truong Thi Thuy
19/03/2022 30,000.00 MBVCB.1840293287.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0421000540614 LAM NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 300,000.00 195487.190322.191757.ung ho MS 2022.065 ( chi Truong Thi Thuy)
19/03/2022 300,000.00 633378.190322.145713.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
19/03/2022 300,000.00 123414.190322.115027.ung ho MS 2022064 chi Ha FT22078085457348
19/03/2022 300,000.00 101270.190322.111016.MS 2022- 064 Chi Ngo Thi Thu Ha - tinh Vinh Phuc FT22078006520400
19/03/2022 300,000.00 IBVCB.1840786024.chia se noi dau bi CAT CHAN CUA CHI.CT tu 0181000992474 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 300,000.00 MBVCB.1840722058.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.065( chi Truong Thi Thuy).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 300,000.00 MBVCB.1840594703.GDPT ung ho MS 2022.064 (Chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 300,000.00 226627.190322.080157.ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 400,000.00 142013.190322.110354.MS 2022.063 be Nguyen Thao My
19/03/2022 5,000,000.00 649298.190322.082140.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 5,000.00 MBVCB.1840879562.Tra Xuan Binh giup ms 2022065.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 50,000.00 MBVCB.1842572209.Ung ho MS 2022.064.CT tu 1019425504 PHAM ANH TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 50,000.00 751112.190322.203945.IBFT MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 50,000.00 MBVCB.1842166100.ms 2022 063 Ng Thao My.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 50,000.00 695232.190322.162135.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022065 chi Truong Thi Thuy
19/03/2022 50,000.00 027112.190322.152459.ZP68C41S1TRB 220319000169356 ung ho MS 2022.064 Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 50,000.00 307243.190322.150524.MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 50,000.00 312131.190322.150320.T ung ho Truong thi Thuy MS 2022. 065
19/03/2022 50,000.00 IBVCB.1841334079.Giup ma so 2022.065 chi Truong Thi Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/03/2022 50,000.00 877965.190322.063817.Ung ho ms 2020.064 Chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 50,000.00 568226.190322.060229.Ung ho MS 2022.060 Be Nguyen Ngoc Han
19/03/2022 50,000.00 567530.190322.055754.Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
19/03/2022 500,000.00 576900.190322.220936.VCB;0011002643148;Son ung ho ngo thi thu ha
19/03/2022 500,000.00 459488.190322.170106.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
19/03/2022 500,000.00 455769.190322.165830.Bui Thi Thao ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19/03/2022 500,000.00 703470.190322.141204.MS 2022.065 FT22078077729041
19/03/2022 500,000.00 695167.190322.135452.Chuyen tien ung ho ma so 2022064 ngo thi thu ha
19/03/2022 500,000.00 464621.190322.095005.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
19/03/2022 500,000.00 839411.190322.085347.VO HUONG TUAN UNG HO MS 202264 chi NGO THI THU HA
19/03/2022 500,000.00 MBVCB.1840214020.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0441000667309 HINH DINH NGUYEN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/03/2022 700,000.00 970646.190322.194418.MS 2022.064 - Ngo Thi Thu Ha FT22080140002286
19/03/2022 84,000.00 303196.190322.163253.MS 2022 64 Chi Ngo Thi Thu Ha
20/03/2022 1,000,000.00 391849.200322.045109.Ung ho MS 2022.065 chi Truong Thi Thuy. Ha Giang
20/03/2022 1,000,000.00 108642.190322.234155.UNG HO NCHCCCL CHAU LE THI HAN 0974098138 CHUC DOAN THAT NHIEU SUC KHOE VA LAM DUOC NHIEU Y NGHIA
20/03/2022 10,000.00 IBVCB.1845202227.UNG HO MS 2022 060 BE HAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/03/2022 100,000.00 916900.200322.203513.MS 2022.063 nguyen thao my
20/03/2022 100,000.00 221037.200322.161421.ung ho ms 2022.066 anh Tran Van Hau FT22080367970691
20/03/2022 100,000.00 MBVCB.1844107414.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.ms 2022 066
20/03/2022 100,000.00 409353.200322.151548.ung ho NCHCCCL Hien 0936735409
20/03/2022 100,000.00 902567.200322.140211.MS 2022 066 anh Tran Van Hau
20/03/2022 100,000.00 991219.200322.135605.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.060 (VO NGUYEN NGOC HAN)-200322-13:55:48 991219
20/03/2022 100,000.00 158315.200322.135546.Ung ho MS 2022.066 anh Hau FT22080562652401
20/03/2022 100,000.00 157635.200322.135352.Ung ho MS 2022.064 chi Thuy FT22080323261983
20/03/2022 100,000.00 990610.200322.135319.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.061 (NGUYEN THI THUYEN)-200322-13:53:03 990610
20/03/2022 100,000.00 989945.200322.135030.GD PHAM NGOC TUNG - NGUYEN THU THUY UH MS 2022.062 (HOAI)-200322-13:50:12 989945
20/03/2022 100,000.00 155798.200322.134909.Ung ho MS 2022.062 gia dinh chi Hoai FT22080949614418
20/03/2022 100,000.00 989000.200322.134704.GD PHAM NGUYEN KY VINH ANTHONY UH MS 2022.063 (NGUYEN THAO MY)-200322-13:46:47 989000
20/03/2022 100,000.00 987470.200322.134050.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.065 (TRUONG THI THUY)-200322-13:40:32 987470
20/03/2022 100,000.00 151369.200322.133725.Ung ho MS 2022.058 gd c Huong FT22080010117257
20/03/2022 100,000.00 150882.200322.133611.Ung ho MS 2022.058 em Cao FT22080087626605
20/03/2022 100,000.00 150221.200322.133429.Ung ho MS 2022.057 chau Truyen FT22080045276842
20/03/2022 100,000.00 148865.200322.133100.Ung Ho MS 2022.056 anh Nguyen FT22080470150551
20/03/2022 100,000.00 666024.200322.125945.Ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau). Nguoi gui: Van Nha
20/03/2022 100,000.00 MBVCB.1843763692.Ung ho NCHCCCL, CS Huyen Cadie, Trang Phuc THANG BOM. 0909300300.CT tu 0071000860428 NGUYEN LE THAO LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 100,000.00 216279.200322.112257.Ung ho MS 2022 066 anh TRAN VAN HAU
20/03/2022 100,000.00 761360.200322.111352.ung ho MS 2022 . 066 (anh Tran Van Hau)
20/03/2022 100,000.00 919057.200322.111244.ung ho MS 2022 . 065 (chi Truong Thi Thuy)
20/03/2022 100,000.00 MBVCB.1843488321.ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 100,000.00 MBVCB.1843482836.ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 100,000.00 MBVCB.1843474640. ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 100,000.00 279835.200322.090239.Vinh Nam ung ho ms 2022 065 chi Truong Thi Thuy
20/03/2022 100,000.00 675289.200322.072147.Chuyen tien ung ho MS 2022.065 chi Truong Thi Thuy
20/03/2022 100,000.00 090025.190322.232458.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha FT22080039240025
20/03/2022 2,000,000.00 431012.200322.165027.ung ho ms 2022.064 (chi ngo thi thu ha)
20/03/2022 2,555.00 343997.200322.090708.ung ho MS 2022 066
20/03/2022 2,555.00 341814.200322.090609.ung ho MS 2022 065
20/03/2022 20,000.00 MBVCB.1844194100.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.066 anh tran van hau.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 20,000.00 MBVCB.1843165007.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.066 ( Anh Tran Van Hau ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 20,000.00 Ung ho NCHCCCL + van + 0931136333
20/03/2022 200,000.00 MBVCB.1844809119.Nguyen Thi Thuy Lien ung ho MS 2022.060.CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 200,000.00 MBVCB.1844804044.Tran Thi Hai Yen ung ho MS 2022.065.CT tu 0281000558873 LE HUU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 200,000.00 MBVCB.1844723777.ung ho ma so 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 200,000.00 442080.200322.160736.Ung ho NCHCCCL Luu Hanh 0974015688 FT22080361348907
20/03/2022 200,000.00 222971.200322.150907.Ung ho NCHCCCL Viet 0843438668
20/03/2022 200,000.00 360199.200322.140055.UNG HO MS.2022.066 anh TRAN VAN HAU FT22080024933768
20/03/2022 200,000.00 157184.200322.135240.Ung ho MS 2022.064 chi Thu Ha FT22080807260300
20/03/2022 200,000.00 156460.200322.135049.Ung ho MS 2022.063 be Thao My mong con duoc khoe manh FT22080162195885
20/03/2022 200,000.00 155217.200322.134739.Ung ho MS 2022.061 gd chi Thuyen FT22080424969002
20/03/2022 200,000.00 154637.200322.134607.Ung ho MS 2022.060 be Han mong con duoc chua tri thanh cong FT22080360919035
20/03/2022 200,000.00 988087.200322.134317.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.064 (NGO THI THU HA)-200322-13:42:55 988087
20/03/2022 200,000.00 148306.200322.132932.Ck Ung Ho MS 2022.55 be Thien mong be som khoe manh FT22080255331054
20/03/2022 200,000.00 213510.200322.111521.MS 2022 065 ung ho chi Truong Thi Thuy
20/03/2022 200,000.00 241208.200322.104336.Ung ho MS 2022.066 FT22080927507418
20/03/2022 200,000.00 MBVCB.1843093771.MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0721000581052 NGUYEN HOANG YEN NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 200,000.00 122317.200322.001820.Ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
20/03/2022 250,000.00 MBVCB.1843630816.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.066( anh Tran Van Hau), Thanh Loc, Chau Thanh, Kien Giang.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 260,000.00 422447.200322.173910.HUONG MAI LOAN HAN 0967530920 ung ho truong trinh NCHCCCL
20/03/2022 300,000.00 MBVCB.1843048128.ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 300,000.00 916361.200322.073726.ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long)
20/03/2022 400,000.00 MBVCB.1843722899.UNG HO MS 2022.066 (anh Tran Van Hau).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 5,000.00 MBVCB.1843251636.Tra Xuan Binh giup ms 2022066.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/03/2022 50,000.00 699025.200322.214819.VCB;0011002643148;MS 2022 066
20/03/2022 50,000.00 425506.200322.153048.T ung ho Tran Van Hau MS 2022.066
20/03/2022 50,000.00 IBVCB.1843693210.Giup ma so 2022.066 anh Tran Van Hau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/03/2022 50,000.00 960419.200322.111513.nbnam ung ho ms 2022.065 chi truong thi thuy
20/03/2022 50,000.00 958570.200322.111420.nbnam ung ho ms 2022.066 a tran van hau
20/03/2022 50,000.00 216344.200322.100743.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.066 anh Tran Van Hau. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22080296697186
20/03/2022 50,000.00 827493.200322.073051.IBFT Ung ho NCHCCCL Vinh
20/03/2022 500,000.00 MBVCB.1843764042.ms 2022 066 uh Tran Van Hau.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/03/2022 500,000.00 MBVCB.1843711554.Giup do 2022.066.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/03/2022 500,000.00 795335.200322.111635.VCB;0011002643148;2022 066 ung ho anh tran van hau
20/03/2022 500,000.00 901068.200322.103618.ung ho MS 2022.064 Ngo thi thu Ha
20/03/2022 80,000.00 986590.200322.133711.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.066 (TRAN VAN HAU)-200322-13:35:53 986590
20/03/2022 800,000.00 734585.200322.202235.Ntd Ung ho MS 2022.065 (chi truong thi thuy)
20/03/2022 800,000.00 733856.200322.201731.Ntd Ung ho MS 2022.063 (be nguyen thao my)
20/03/2022 90,000.00 512744.200322.183908.ung ho MS 2022040 chau Phung Van Dung

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-03-2022 06:25:21 10.000 Ung ho MS2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-03-2022 08:13:14 300.000 ung ho ma so 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
11-03-2022 08:36:22 120.000 ung hoMS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
11-03-2022 10:12:15 100.000 CT DEN:207003651892 ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen). Nguoi gui: Dieu Van
11-03-2022 10:12:24 100.000 CT DEN:207003049977 gui MS 2022053 em pham dinh thuc FT22070421654871
11-03-2022 10:37:55 100.000 MS 2022.057
11-03-2022 10:55:09 200.000 CT DEN:207003301774 ung ho ms 2022057 chau Nguyen Huu Truyen
11-03-2022 12:12:23 1.000.000 CT DEN:207005665284 Chuyen tien ung ho chau Nguyen Huu Truyen MS 2022057
11-03-2022 13:00:13 100.000 ms 2022.057 ( chau nguyen huu truyen )
11-03-2022 13:10:49 85.000 LPT ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
11-03-2022 13:47:10 200.000 Ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
11-03-2022 13:48:40 200.000 Ung ho MS 2022.056 anh Nguyen Ngoc Nguyen
11-03-2022 15:22:48 500.000 CT DEN:221115158586 Ung ho MS 2022.057 ( chau Nguyen Huu truyen)
11-03-2022 15:32:15 40.000 ung ho MS 2022.057 chau Nguyen Huu Truyen
11-03-2022 20:33:48 200.000 Ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
11-03-2022 20:51:37 200.000 DANG THANH LOI Chuyen tien ung ho chau truyen moo coi cha va me
11-03-2022 20:56:11 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.055 (Be Truong Phu Thien)
12-03-2022 01:20:16 200.000 MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen); thoi gian GD:12/03/2022 00:50:43
12-03-2022 06:27:29 200.000 STA ungho ms2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
12-03-2022 06:31:00 100.000 STA ungho ms2022.056 (anh Nguyen Ngoc Nguyen)
12-03-2022 10:16:49 2.000.000 ung ho ms 2002.057 chau Nguyen Huu Truyen
12-03-2022 11:24:07 300.000 ung ho MS 2022.058 (ba Pham Thi Hoa)
12-03-2022 11:27:29 500.000 ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen) chuc con manh gioi
12-03-2022 14:23:56 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.058 ( ba Pham Thi Hoa)
12-03-2022 15:42:28 300.000 Ung ho MS 2022.056 Nguyen Ngoc Nguyen Hai Phong
12-03-2022 16:22:13 100.000 ms 2022.058 ( ba pham thi hoa )
12-03-2022 17:14:18 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.058
12-03-2022 18:30:23 10.000 Ung ho MS2022.058 (ba Pham Thi Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-03-2022 21:02:19 85.000 LPT ung ho MS 2022.058 (Ba Pham Thi Hoa)
13-03-2022 00:43:54 200.000 Ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen); thoi gian GD:12/03/2022 23:20:04
13-03-2022 09:19:47 200.000 CT DEN:207202832681 HTMS 2022.057 tu Bui Dai Thang BiDV Nam Ha Tinh
13-03-2022 11:30:53 300.000 ung ho anh le van duc ; ms 2022.054
13-03-2022 11:32:29 300.000 PHAM BANG GIANG Chuyen tien ung ho ba pham thi hoa; ms 2022.058
13-03-2022 15:35:15 300.000 CT DEN:680033646240 ICB;114000161718;mot chut tam long gui MS 2022 059 gd chi Huong
13-03-2022 18:29:08 200.000 ung ho ma so 2022.059
13-03-2022 19:05:02 85.000 LPT ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
13-03-2022 19:07:34 20.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.059
13-03-2022 22:35:10 100.000 ms 2022.059 ( gia dinh chi huong )
14-03-2022 00:55:52 20.000 Ung ho MS2022.059 (gia dinh chi Huong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:14/03/2022 00:38:12
14-03-2022 08:08:33 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.060
14-03-2022 08:27:00 200.000 So GD goc: 10002981 Ung ho MS 2022.057 (chau Nguyen Huu Truyen)
14-03-2022 08:29:59 500.000 DUONG THI QUYNH Chuyen tien ung ho MS 2022.060 ( Be Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 08:46:29 200.000 ung ho ma so 2022.060. Chuc con som binh phuc
14-03-2022 08:49:20 50.000 ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 09:27:34 200.000 Tran Nam Anh va Tran Nam Son ung ho MS 2022.060 (Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 09:42:17 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 09:59:24 500.000 CT DEN:181636022283 ICB;114000161718;DO LE KHANH chuyen khoan ung ho MS 2022 060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
14-03-2022 10:12:41 500.000 So GD goc: 995222031453988 995222031453988 Chuyen tien ung homs 2022
14-03-2022 12:24:04 500.000 MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 13:06:36 85.000 LPT ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 13:23:11 100.000 ms 2022.060 ( be vo nguyen ngoc han )
14-03-2022 13:45:46 2.000.000 ung ho ma so 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han thuong be qua
14-03-2022 16:11:13 2.000.000 THCS PHAN VAN TRI GO VAP ung ho MS 2022.060 be Vo Nguyen Ngoc Han
14-03-2022 19:46:40 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
14-03-2022 22:27:12 500.000 ung ho MS 2022.060 (be Vo Nguyen Ngoc Han)
14-03-2022 22:27:33 300.000 CT DEN:207322838553 ms 2022060 be vo nguyen ngoc Han
14-03-2022 22:34:08 400.000 CT DEN:207315584120 ung ho ms 2022.060 ngoc han, 2022.055 phu thien, 2022.48 my duyen, 2022.046 bao nguyen. Moi e 100k
15-03-2022 06:26:42 20.000 Ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-03-2022 08:02:26 500.000 PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
15-03-2022 08:22:09 500.000 CT DEN:150228950226 ung ho MS 2022060 Be Vo Nguyen Ngoc Han
15-03-2022 08:52:39 120.000 MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
15-03-2022 09:49:31 500.000 CT DEN:207402180242 MS 2022.060 Be Ngoc Han. Chuc con mau khoe FT22074069017350
15-03-2022 10:07:04 100.000 CT DEN:207403520638 ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen). Nguoi gui: Thuy Sinh
15-03-2022 10:22:10 200.000 CT DEN:207403576552 MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
15-03-2022 10:30:03 200.000 CT DEN:207403590940 MS 2022.058 (Ba Pham Thi Hoa)
15-03-2022 11:03:45 100.000 ms 2022.061 ( chi nguyen thi thuyen )
15-03-2022 14:14:30 100.000 CT DEN:207407584279 Ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
15-03-2022 15:00:10 85.000 LPT ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
15-03-2022 15:09:30 500.000 CT DEN:207408774510 QUACH SONG KIM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2022.061 NGUYEN THI THUYEN
15-03-2022 15:54:01 200.000 NGUYEN XUAN MANH ung ho MS 2022.061 ( Nguyen Thi Thuyen)
15-03-2022 16:15:12 300.000 CT DEN:207409560419 Gui MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen FT22074527216728
15-03-2022 17:26:39 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
15-03-2022 20:13:26 300.000 Ung ho ma so 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
15-03-2022 20:37:59 500.000 ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
15-03-2022 22:27:33 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
15-03-2022 22:28:57 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
15-03-2022 22:31:01 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.059 (gia dinh chi Huong)
16-03-2022 01:14:01 10.000 MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/03/2022 00:27:59
16-03-2022 08:08:48 100.000 MS 2022.057
16-03-2022 08:26:47 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.044 em BUI THI PHUONG
16-03-2022 08:27:41 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.043. gia dinh ong Ty
16-03-2022 08:28:42 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.041 em HUYNH THI NGOC THUYEN
16-03-2022 09:21:12 200.000 ung ho MS2022.062
16-03-2022 09:39:36 100.000 CT DEN:207502738266 Ung ho MS 2022.056 (Anh Nguyen Ngoc Nguyen)
16-03-2022 10:26:15 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
16-03-2022 10:27:23 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS. 2022.062 (gia dinh chi Hoai)
16-03-2022 10:29:00 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2022.061 (chi Nguyen Thi Thuyen)
16-03-2022 10:30:38 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2022.060 (Be Vo Nguyen Ngoc Han)
16-03-2022 10:57:01 50.000 STA ungho ms2022.062 (gia dinh chi Hoai)
16-03-2022 11:12:42 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.57( chau Nguyen Huu Truyen)
16-03-2022 11:36:46 200.000 CT DEN:207511700183 NGUYEN MINH DUC chuyen khoan
16-03-2022 19:49:44 200.000 Ung ho MS 2022.060(be Vo Nguyen Ngoc Han
16-03-2022 20:01:19 200.000 ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai)
16-03-2022 22:07:13 100.000 ms 2022.062 ( gia dinh chi hoai )
17-03-2022 07:14:35 200.000 CT DEN:207600809745 HT 2022.061 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
17-03-2022 07:15:49 200.000 CT DEN:207600810566 HT 2022.062 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh
17-03-2022 07:16:39 2.000.000 ung ho ma so 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen thuong hoan canh gia dinh chi qua
17-03-2022 07:18:16 1.000.000 ung ho ma so 2022.062 gia dinh chi Hoai thuong chi qua
17-03-2022 08:19:47 300.000 Ho tro Ms 2002.063
17-03-2022 08:31:05 20.000 Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-03-2022 08:54:34 100.000 CT DEN:170229906713 Ung ho MS 2022 056 Anh Nguyen Ngoc Nguyen
17-03-2022 08:54:52 3.000.000 ong Tu Van ho tro ms 2022.063 ( be Nguyen Thao My)
17-03-2022 09:25:54 5.000.000 Ms 2022.063 be Nguyen Thao My
17-03-2022 09:27:40 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17-03-2022 09:33:31 500.000 ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17-03-2022 09:50:17 2.000.000 CT DEN:207602578551 ung ho MS 2022.063
17-03-2022 11:53:16 300.000 CT DEN:207604126006 MS 2022.063 be Nguyen Thao My mong con khoe manh FT22076006954450
17-03-2022 11:53:45 500.000 CT DEN:207604809629 Ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My tinh Quang Tri
17-03-2022 13:45:16 300.000 CT DEN:207606182134 MS 2022.061 chi Nguyen Thi Thuyen. Mong chi mau khoe, gd vuot qua kho khan FT22076268600921
17-03-2022 13:49:03 500.000 CT DEN:170230040943 Ung ho MS 2022 063 be nguyen thao my
17-03-2022 14:10:05 100.000 CT DEN:207614280231 MS 2022 062
17-03-2022 14:31:01 85.000 LPT ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai)
17-03-2022 14:33:29 85.000 LPT ung ho ms 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17-03-2022 14:36:35 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.063
17-03-2022 14:47:14 100.000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.063 ; be Nguyen Thao My
17-03-2022 15:28:50 200.000 So GD goc: 10027233 ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My
17-03-2022 15:31:49 100.000 MS 2022.063 ( Be NGUYEN THAO MY)
17-03-2022 15:32:47 100.000 MS 2022.062 (GIA DINH CHI HOAI)
17-03-2022 16:03:35 500.000 MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17-03-2022 18:17:32 200.000 ung ho MS 2022.063
17-03-2022 18:50:14 100.000 ms 2022.063 ( be nguyen thao my )
17-03-2022 19:43:46 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
17-03-2022 21:36:56 500.000 CT DEN:207614438891 Ung ho MS 2022.046 be Hoang Bao Nguyen FT22077460057510
17-03-2022 21:40:24 500.000 CT DEN:207614440237 ung ho MS 2022.063 be Nguyen Thao My FT22077918683331
17-03-2022 22:19:50 200.000 ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
17-03-2022 22:20:42 200.000 ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai)
18-03-2022 00:35:37 100.000 ung ho ms 2022.063(BE NGUYEN THAO MY); thoi gian GD:17/03/2022 22:55:54
18-03-2022 00:35:59 100.000 UNG HO MS 2022.061(CHI NGUYE  THI THUYEN); thoi gian GD:17/03/2022 22:57:17
18-03-2022 00:36:13 100.000 UNGHO MS 2022.060(BE VO NVUYEN NGOC HAN); thoi gian GD:17/03/2022 22:58:14
18-03-2022 00:36:28 100.000 UNG HO MS 2022.059(GIA DINH CHI HUONG); thoi gian GD:17/03/2022 22:59:12
18-03-2022 00:36:43 100.000 UNG HO MS 2022.058(BA PHAM THI HOA); thoi gian GD:17/03/2022 23:00:13
18-03-2022 00:36:57 100.000 UNG HO MS 2022.056(NGUYEN NGOC NGUYEN); thoi gian GD:17/03/2022 23:01:09
18-03-2022 01:21:35 20.000 Ung ho MS 2022.062 (gia dinh chi Hoai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-03-2022 07:08:46 50.000 CT DEN:207700071990 MBVCB.1837331355.071990.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-03-2022 08:14:02 200.000 CT DEN:543685500398 ICB;114000161718;PHAM THI LE chuyen khoan ung ho MS 2022 063 be Nguyen Thao My
18-03-2022 08:30:54 85.000 LPT ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 08:39:10 200.000 Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 08:45:19 100.000 STA ungho ms2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 08:54:20 200.000 TRAN VIET THANH chuyen tien ung ho MS 2022.064
18-03-2022 08:55:37 200.000 CT DEN:207701856561 ung ho MS 2022.064
18-03-2022 08:56:11 200.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.064 ( Ngo Thi Thu Ha )
18-03-2022 08:58:30 100.000 STA ungho ms2022.063 (be Nguyen Thao My)
18-03-2022 09:26:22 500.000 CT DEN:207702686368 MS 2022.064 . Chi Ngo Thi Thu Ha FT22077507204746
18-03-2022 09:30:32 200.000 CT DEN:207702916859 ungho MS 2022.064
18-03-2022 10:09:36 50.000 CT DEN:207703753242 ung ho MS 2022.064 ( chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 10:22:12 200.000 CT DEN:834637781672 ICB;114000161718;MS 2022064 Chi Ngo Thi Thu Ha
18-03-2022 10:25:18 3.000.000 ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 10:41:16 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.064 (Chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 10:42:22 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.063 (be Nguyen Thao My)
18-03-2022 10:43:16 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.062 (gia dinh Chi Hoai)
18-03-2022 12:19:48 300.000 CT DEN:207700926966 Ung ho MS 2022 061 Nguyen Thi Thuyen
18-03-2022 12:22:04 300.000 CT DEN:207700927044 Ung ho MS 2022 062 gia dinh chi Hoai
18-03-2022 12:24:39 300.000 CT DEN:207700927117 Ung ho MS 2022 063 Nguyen Thao My
18-03-2022 12:28:44 100.000 CT DEN:207712993636 ung ho MS 2022 064 chi Ngo Thi Thu Ha
18-03-2022 12:29:02 500.000 CT DEN:207705072607 MBVCB.1838250825.072607.Ung ho MS 2022.064 ( chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0031000303857 PHAM BA MANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-03-2022 12:36:00 100.000 ms 2022.064 ( chi ngo thi thu ha )
18-03-2022 12:56:42 500.000 DANG TRONG KHUYNH chuyen tien ung ho MS 2022.064(Ngo Thi Thu Ha) DT 0987054468
18-03-2022 13:54:42 500.000 CT DEN:207706070625 MBVCB.1838467180.070625.NGUYEN KHUAT Y MINH chuyen tien ung ho MS 2022.064( Ngo Thi Thu Ha ).CT tu 0811000048219 NGUYEN KHUAT Y MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-03-2022 14:12:54 100.000 CT DEN:207707093235 MBVCB.1838517783.093235.PHAM THI THUY DUONG ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 1018867325 PHAM THI THUY DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-03-2022 14:24:21 250.000 CT DEN:207702291312 TON THAT HOANG DAT chuyen khoan chi Ngo Thi Thu Ha
18-03-2022 14:31:40 200.000 CT DEN:207707976022 MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
18-03-2022 14:31:48 300.000 Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 14:46:25 2.000.000 ung ho ma so 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha thuong chi qua
18-03-2022 14:55:45 500.000 CT DEN:207707053192 MBVCB.1838652447.053192.ung ho MS 2022.064 Ngo T Thu Ha.CT tu 1020029056 LE THI MINH TAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-03-2022 15:33:17 200.000 CT DEN:207708649774 MS 2022.064
18-03-2022 15:42:42 300.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.064(chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 15:50:04 100.000 UNG HO MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 16:08:47 200.000 HOANG DUC VINH ung ho MS 2202.064 (Ngo Thi Ha)
18-03-2022 16:34:05 100.000 CT DEN:207709284647 MS 2022.064 Ung ho c Ngo Thi Thu Ha FT22077601441405
18-03-2022 17:38:27 300.000 CT DEN:221817166880 Ung ho chi Ha
18-03-2022 19:21:32 50.000 CT DEN:110124535449 ICB;114000161718;ung hoMS 2022064 chi Ngo Thi Thu Ha
18-03-2022 19:39:13 200.000 ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
18-03-2022 20:18:05 100.000 CT DEN:207713097060 MBVCB.1839796384.097060.Ms 2022.064 (chi ngo thi thu ha).CT tu 1018157136 LE THAI HON toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
18-03-2022 20:39:49 100.000 MS 2022.064 ngo thi thu ha
18-03-2022 20:55:44 300.000 CT DEN:180230683364 Ung ho chi Ngo Thi Thu Ha Ms 2002064
18-03-2022 22:14:38 50.000 ung ho MS 2022.064 chi ngo thi thu ha
18-03-2022 22:37:20 200.000 ung ho MS 2022.064
19-03-2022 00:50:22 10.000.000 CT DEN:207716953224 Chuyen tien ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha; thoi gian GD:18/03/2022 23:11:20
19-03-2022 00:54:05 100.000 ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha; thoi gian GD:18/03/2022 23:27:51
19-03-2022 05:25:49 50.000 CT DEN:207822563482 ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha
19-03-2022 06:31:41 200.000 CT DEN:207823024748 MBVCB.1840354901.024748.Ung ho MS 2022.064 chi Ngo Thi Thu Ha.CT tu 0901000049071 NGUYEN THANH PHONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-03-2022 06:41:16 50.000 CT DEN:207823027485 MBVCB.1840361491.027485.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
19-03-2022 08:42:05 500.000 MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19-03-2022 08:57:28 100.000 CT DEN:207801864079 Ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19-03-2022 08:57:28 200.000 CT DEN:207801693607 ms 2022.064 chi NgoThuHa
19-03-2022 08:59:58 200.000 CT DEN:207801866752 Ung ho MS 2022.048 (be My Duyen)
19-03-2022 09:36:28 100.000 ms 2022.065 ( chi truong thi thuy )
19-03-2022 11:19:35 500.000 ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19-03-2022 12:42:15 50.000 STA ungho ms2022.065 (chi Truong Thi Thuy)
19-03-2022 14:25:02 200.000 CT DEN:887377656832 ICB;114000161718;NGUYEN KIM HANH chuyen khoan ung ho MS 2022 064 chi ngo thi thu ha
19-03-2022 15:57:12 50.000 CT DEN:000640467993 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 064 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
19-03-2022 15:59:14 200.000 CT DEN:207808877835 Chuyen tien ung ho MS 2022065 Truong Thi Thuy
19-03-2022 16:20:45 10.000 Ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-03-2022 18:16:28 500.000 chuyen tien ung ho MS 2022.064 (chi Ngo Thi Thu Ha)
19-03-2022 19:51:45 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.065
19-03-2022 22:00:11 500.000 CT DEN:207822844126 GIUP BENH NHAN 2022_ 065 ( TRUONG THI THUY)-190322-22:00:10 844126
20-03-2022 00:45:21 10.000 LE DUC ANH chuyen tien; thoi gian GD:19/03/2022 23:25:20
20-03-2022 01:32:42 20.000 Ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-03-2022 02:30:27 500.000 CT DEN:207819117766 Ung ho Ngo thi thu ha FT22080059380225
20-03-2022 10:53:54 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau)
20-03-2022 10:58:01 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.063 (be Nguyen Thao My)
20-03-2022 15:21:59 300.000 mot chut tam long ung ho MS 2022 066( anh Tran Van Hau)
20-03-2022 15:53:45 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
20-03-2022 20:10:05 100.000 ms 2022.066 ( anh tran van hau )
20-03-2022 20:15:12 100.000 CT DEN:207920154450 ung ho MS 2022 064
20-03-2022 20:26:39 90.000 LPT ung ho MS 2022.065 (chi Truong Thi Thuy)
20-03-2022 20:28:18 90.000 LPT ung ho MS 2022.066 (anh Tran Van Hau)
20-03-2022 20:40:21 300.000 TRAN KHANH LINH Chuyen tien ung ho CT NCHCCCL

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặng

Gần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.

Trao hơn 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Thu Thủy ở huyện Triệu Phong và 23 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thủy Tiên ở huyện Gio Linh. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh hết sức bi đát.

Trao hơn 35 triệu đồng đến người mẹ đơn thân nuôi con ung thư

Những tưởng sẽ có chỗ dựa lúc về già, căn bệnh ung thư xương hành hạ con gái khiến chị Lê Thị Thái như muốn ngã quỵ.

Mắc bệnh hiếm, thiếu nữ khốn khổ sống cảnh thực vật

Mặc dù phát hiện ra căn bệnh dị dạng mạch máu não trong giai đoạn vàng điều trị nhưng bởi nhà quá nghèo, không có điều kiện chạy chữa, Linh gặp một loạt biến chứng gây liệt nửa người, mù mắt và điếc tai.

Bé trai 10 tuổi bị u não cần giúp đỡ để được xạ trị

Tấn Tú bị yếu liệt nửa thân sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não vào tháng 7 năm ngoái. Mỗi khi lên cơn đau, con mất kiểm soát, vặn vẹo cơ thể, gồng căng cứng, cào loạn xạ như muốn dứt bỏ căn bệnh quái ác.

Trao gần 68 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gần 68 triệu đồng tới hai anh em Bách và Đan.

Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ

Nằm trên giường bệnh, nghe chồng nhắc đến con gái nhỏ, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp phải xa mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chị cũng thèm khát biết mấy được ôm con trong vòng tay.

Anh Phùng Văn Long bị tai nạn giao thông đã được xuất viện về nhà

Qua điện thoại, nghe  cô Đặng Thị Lan vui mừng thông báo, con trai cô đã được xuất viện về nhà. Đây là giây phút mong đợi nhất của gia đình và niềm vui bất ngờ của nhiều bạn đọc VietNamNet

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.